08.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, Baba eljött nagy érdeklődéssel, hogy tanítson benneteket. Nektek is azzal a nagy érdeklődéssel kellene tanulnotok. Rendelkezzetek annak a mámorával, hogy maga Isten tanít benneteket.

Kérdés:
Mi nektek, Brahma kumaroknak és kumariknak a célja és jó kívánsága?

Válasz:
A ti célotok az, hogy újból megalapítsátok a boldogság és béke királyságát a világban azzal, hogy követitek a shrimatot ugyanúgy, ahogy 5.000 évvel ezelőtt tettétek, az előző ciklusban. A ti jó kívánságotok az, hogy az egész világ megkapja a megváltást azzal, hogy követitek a shrimatot. Ti azt mondjátok mámorral: Mi mindenkinek megváltást fogunk adni. Ti egy békedíjat kaptok az Atyától. A pokol lakóiból a mennyország lakóivá válni jelenti azt, hogy igényeltek egy díjat.

Om shanti.
Amikor a diákok tanulnak, ők azt boldogsággal teszik. A tanáruk is nagy boldogsággal és érdeklődéssel tanítja őket. Ti, szellemi gyermekek tudjátok, hogy a korlátlan Atya, aki a Tanár is, nagy érdeklődéssel tanít minket. Más tanulmányokban az apa különbözik a tanártól, aki tanít. Néhány gyermek apja a tanára is, aki tanítja őket. Ezért, őket nagy érdeklődéssel tanítja, mert ott van a vérszerinti kapcsolat. Tudja, hogy a gyermek hozzá tartozik, és ezért nagy érdeklődéssel tanítja őt. Ez az Atya is olyan nagy érdeklődéssel tanít benneteket. Ezért, nektek is ugyanazzal a nagy érdeklődéssel kellene tanulnotok. Az Atya közvetlen módon tanít titeket. Ő csak egyszer jön el, hogy tanítson benneteket. Nektek, gyermekeknek nagy érdeklődéssel kellene rendelkeznetek, mert Baba, Isten tanít benneteket. Ő mindent nagyon világosan elmagyaráz. Miközben tanulnak, néhány gyermek azon csodálkozik, hogy mi ez az egész. Ez a jövés-menés ciklusa a drámában. Ők elcsodálkoznak: Ez a játék miért lett megteremtve? Mi ebben a haszon? Mi az összes időben csak folyamatosan körbemegyünk a cikluson? Ebben az esetben jobb lenne, hogy szabaddá válnánk ettől a ciklustól. Amikor látják, hogy folyamatosan körbemennek a 84 születésnek ezen a ciklusán, bennük ilyen gondolatok vannak: Isten miért teremtett egy ilyen játékot, hogy senki nem tud szabaddá válni a jövés-menés ciklusától. Jobb lenne örökkévaló felszabadulást kapni (moksha). Sok gyermek rendelkezik ilyen gondolatokkal. Ők szabaddá akarnak válni ettől a jövés-menéstől, a boldogságtól és szomorúságtól. Az Atya azt mondja, ez soha nem történhet meg. Haszontalan dolog megpróbálni elérni az örökkévaló felszabadulást. Az Atya elmagyarázta, hogy egyetlen egy lélek sem válhat szabaddá a szerepétől. Egy múlhatatlan szerep van felvéve minden lélekben. A lelkek örökkévalóak és múlhatatlanok. A színészek teljesen pontosak. Ebben nem lehet egy lélekkel több, vagy kevesebb. Ti, gyermekek rendelkeztek az összes tudással. Senki nem válhat szabaddá attól, hogy eljátssza a szerepét ebben a drámában, és senki nem érhet el örökkévaló felszabadulást. Azoknak, az összes vallásból, le kell jönniük, sorszám szerint. Az Atya elmagyarázza, ez egy előre elrendelt és örökkévaló dráma. Ti azt mondjátok, Baba, mi most tudjuk, hogyan megyünk körbe a 84 születés ciklusán. Azt is megértitek, hogy azok, akik először jönnek el, biztosan 84 születést vesznek. Azok, akik később jönnek el, biztosan kevesebb születést vennének. Itt erőfeszítést kell tennetek. Az öreg világ biztosan újból újjá válik. Mivel az új gyermekek folyamatosan eljönnek, Babának mindent el kell magyaráznia újból és újból. Ki tanítaná meg nekik az előző leckéket? Ezért, amikor az Atya látja az új gyermekeket, Ő megismétli a régi pontokat. Az összes tudás ott van az intellektusotokban. Ti tudjátok, hogyan játszottátok el a szerepeiteket a kezdetektől. Pontosan tudjátok, hogyan jöttetek le sorszám szerint, és mennyi születést vettetek. Az Atya eljön ebben az időben, hogy elmondja nektek a tudás dolgait. Az aranykorban rendelkeztek a jutalommal. Csak ebben az időben van az, hogy ezt elmagyarázzák nektek. A manmanabhav kifejezését leírták a Gita elején és végén. Benneteket oktatnak, hogy egy státuszt tudjatok igényelni. Most erőfeszítést tesztek azért, hogy királyokká váljatok. Elmagyarázták nektek, hogy azok, más vallásokból, hogyan jönnek le, sorszám szerint. Mindenkinek követnie kell a vallásalapítóját. Ott a királyság nem kérdéses. Csak a Gita szentírása az, amit nagyon dicsérnek. Bharatban van az, hogy az Atya eljön, és azt elmondja: én mindenkinek megváltást adok. Azt követően, hogy a vallásalapítók meghalnak, hatalmas zarándokhelyeket építenek nekik. Valójában Bharat, ahova a korlátlan Atya eljön, mindenki zarándokhelye. Az Atya belépett Bharatba és mindenkinek megváltást adott. Ő azt mondja, ti engem a Felszabadítónak és Vezetőnek neveztek, ugye? Én szabaddá teszlek benneteket a szomorúságnak ettől az öreg világától, és elviszlek a béke földjére és a boldogság földjére. Ti, gyermekek tudjátok, hogy Baba el fog minket vinni a béke földjére, és a boldogság földjére, és mindenki más elmegy a béke földjére. Az Atya eljön, és szabaddá tesz benneteket a szomorúságtól. Ő nem vesz születést és nem is hal meg. Az Atya eljön, és aztán újból elmegy. Ti nem mondanátok róla azt, hogy Ő meghalt, vagy elhagyta a testét, ahogy ezt Shiva Nandáról mondanátok. Az emberek végrehajtják a végső rituálét a lélek elmenetelekor. Semmilyen rituálét, vagy ceremóniát nem kell végrehajtani, amikor az Atya elmegy. Még azt sem tudjátok megmondani, mikor jött el. Itt a végső rituálé nem kérdéses. Az összes emberi lény végső rituáléját végrehajtják, de semmilyen rituálét nem hajtanak végre az Atyáért, mert neki nincs teste. Minden emberi lény úgy fog összetörni, mint a mustármag és megsemmisül. Az aranykorban a szellemi tudást, vagy az imádatot nem említik. Csak ebben az időben van az, hogy ilyen dolgok léteznek. Mindenki más csak odaadást tanít ebben az időben. Fél cikluson át ott az odaadás, és aztán a ciklus végén az Atya eljön és átadja nektek a tudás örökségét. Ez a tudás nem fog odamenni veletek. Ott nincs arra szükség, hogy emlékezzetek az Atyára, mert ti felszabadulásban vagytok. Nektek ott emlékeznetek kellene Rá? Ott nincs panaszkodás a szomorúság miatt. Az odaadás először önzetlen és aztán önzővé válik. Ebben az időben az odaadás extrém módon önző. Ezt hívják a pokol extrém mélységének, a teljes pokolnak. Az Atya most eljött, hogy azt teljes mennyországgá tegye. Ebben az időben 100%-os a szomorúság. Aztán, 100%-os lesz a béke és boldogság. A lelkek el fognak menni és otthon pihennek. Ezt nagyon könnyű elmagyarázni. Az Atya azt mondja, én csak akkor jövök el, amikor meg kell alapítani az új világot, és meg kell semmisíteni az öreg világot. Nemcsak az Egy lenne az, aki véghezvisz egy ilyen feladatot. Sok segítőre is szükség van. Ebben az időben van az, hogy ti, gyermekek az Atya segítőivé váltok. Ti különösen elvégzitek Bharat igaz szolgálatát. Az igaz Atya tanít nektek igaz szolgálatot. Ti hasznot hoztok önmagatoknak, Bharatnak és az egész világnak. Ezért, nektek ezt nagy érdeklődéssel kellene megtennetek. Baba mindenkinek megváltást ad, nagy érdeklődéssel. Még most is biztosan mindenkinek meg kell kapnia a megváltást. Ez tiszta büszkeség, jókívánság. Ti igaz szolgálatot végeztek, de inkognitó módon. A lélek mindent a testén keresztül tesz. Sok ember megkérdezi tőletek, hogy mi a Brahma Kumarik célja. Mondjátok el nekik, a Brahma Kumarik célja az, hogy megalapítsák a béke és boldogság aranykori uralkodását az egész világon. Minden 5.000 ében megalapítjuk a békét a világban azzal, hogy követjük a shrimatot és igényeljük a világbéke díjat. A király, a királynő és az alattvalók is mind igénylik ezt a díjat. A mennyország egy lakójává válni a pokol egy lakójából – nem egy kis díj. Azok az emberek nagyon boldoggá válnak, amikor egy békedíjat kapnak, de ők valójában nem kapnak semmit. Mi vagyunk azok, akik igényeljük a világ uralkodásának igaz díját az Atyától ebben az időben. Ők azt mondják, hogy Bharat az emelkedett földjük. Ők olyan sokat dicsérik Bharatot. Mindannyian abban hisznek, hogy Bharat mesterei. Ugyanakkor ők nem mesterek. Ti, gyerekek most megalapítjátok a királyságot azzal, hogy követitek Baba shrimatját. Ti nem rendelkeztek semmilyen fegyverrel, stb. Ti önmagatokba szívjátok az isteni erényeket és ezért van az, hogy emlékeznek rátok és imádnak benneteket. Nézzétek meg, hogy mennyit imádják Ambát. Ugyanakkor ki Amba? Még azt sem tudják, hogy ő egy Brahmin vagy egy istenség? Sok olyan név van, mint Amba, Káli, Durga, Saraswati, stb. Itt is van egy kis templom Ambának. Ambát sok karral ábrázolják, de ő nem ilyen. Azt nevezik vakhitnek. Amikor Krisztus és Buddha eljöttek, megalapították a saját vallásukat. Az idejüket és dátumukat mind ismerik. Ott a vakhit nem kérdéses. Itt Bharat emberei nem tudnak semmit: Ki alapította a vallásukat vagy azt mikor alapították meg? Ezért mondják azt, hogy az vakhit. Ti most imádók vagytok és aztán imádatra méltókká váltok. Amikor ti, lelkek imádatra méltók vagytok, a testeitek is ugyanolyanná válnak. Titeket lélek formában imádnak és aztán, mivel istenségekké váltok, azokban a formákban is imádnak. Az Atya mindig testetlen és ezért Ő mindig imádatra méltó, soha nem válik egy imádóvá. Rólatok gyerekek mondják azt: ti imádatra méltók és imádók is vagytok. Az Atya örökké imádatra méltó. Az Atya eljön ide és elvégzi a mindenkinek megváltást adni igaz szolgálatát. Az Atya azt mondja: most állandóan csak rám emlékezzetek, ne emlékezzetek semmilyen testi lényre. Sok milliomos és milliárdos elmegy, és Allah nevét kiáltják. Olyan nagy a vakhit. Az Atya is elmagyarázta nektek a hum so jelentését (az vagyok, aki voltam). Ők azt mondják Shivo hum (én a lélek a Legfelső Lélek vagyok). Az Atya most elmondta nektek, hogy mi korrekt. Ezért ítéljétek meg önmagatok, hogy vajon azok a dolgok igazak, amiket az imádat ösvényén hallottatok, vagy azok a dolgok az igazság, amiket Baba mond el nektek? Az ő magyarázatuk a hum so-ra nagyon hosszú és komplikált. Brahminok vagyunk és aztán istenségekké, harcosokká válunk. Tehát a hum so melyik jelentése igaz? Így van az, hogy én a lélek körbemegyek a cikluson. Ott van a variációs forma képmásának is a képe. Ők nem mutatják ezen a képen se a Brahminokat, a fejdíszt, se az Atyát. Az istenségek honnan jönnek? Hogyan teremtették meg őket? A vaskorban ott van a shudra klán, ezért az istenségi klán hogyan tudott hirtelen létezni az aranykorban? Semmit nem értenek. Az emberek olyannyira csapdába estek az imádat ösvényén. Valaki tanulmányozta a Grantot és rendelkezett a templom megépítésének gondolatával. Ezért ő azt megtette és aztán oda leült és elmondta a Grantot. Sok ember elmegy oda és sokan követőkké válnak, de abban nincs haszon. Sok üzlet felmerült. Azok az üzletek mind meg fognak semmisülni. Az az üzlet mind létezik az imádat ösvényén, és aztán sok pénzt keresnek azon keresztül. A szannyaszik azt mondják, hogy ők brahmjógik (jógik, akiknek jógájuk van a brahmelemmel). Ugyanúgy, ahogy Bharat emberei eredetileg az istenségi valláshoz tartoztak, de azt mondják, hogy a hindu valláshoz tartoznak, hasonló módon a brahm a fény eleme, ahol a lelkek élnek, de a szannyaszik átadták önmaguknak azt a nevet: Azok, akik rendelkeznek a brahmelem tudásával. Ugyanakkor a brahmelem a lakhely. Ezért az Atya elmagyarázza, hogy ők hogyan követtek el egy ilyen nagy hibát. Mindez az ő illúziójuk. Én eljöttem, hogy eltávolítsam az összes illúziójukat. Az imádat ösvényén azt mondják: Óh, Isten. A felszabadulás átadásának és az utasítások adásának módszerei és eszközei teljesen különlegesek. Senki más nem tud felszabadulást adni. Ugyanakkor ti olyan sokaktól kaptok utasításokat. Az utasítások, amiket itt megkaptok, olyan nagy csodákat hajtanak végre. Ezek az utasítások teljesen megváltoztatják az egész világot. Nektek, gyerekeknek az intellektusa most megérti, hogy ez a sok vallás hogyan kezdett el létezni. Később a lelkek elmennek és a saját szekciójukban fognak élni. Mindez fix a drámában. Ti, gyerekek azt is tudjátok, hogy csak az Egy Atya az isteni víziók Adományozója. Valaki azt mondta Babának: add át nekem az isteni víziók kulcsát, hogy egy víziót tudjak adni. Baba azt válaszolta: Nem, senki nem kaphatja meg ezt a kulcsot. Helyette én átadom nektek a világ uralkodását. Én azt nem kapom meg. A víziók átadásának szerepe egyedül az én szerepem. Amikor valakinek van egy víziója, ő nagyon boldoggá válik, bár ő nem kap semmit. Az nem úgy van, hogy amikor valakinek van egy víziója, ő szabaddá válik a betegségtől, vagy gazdag lesz. Nem. Mirának is volt egy víziója, de ő nem kapta meg a felszabadulást. Az emberek azt gondolják, hogy ő Vaikuntban élt. Ugyanakkor hol van Vaikunt – Krishna földje? Azok a dolgok mind csak víziók. Az Atya itt ül és mindent elmagyaráz. Először ennek az egynek is voltak víziói Vishnuról és nagyon boldoggá vált. Látta, hogy egy császárrá fog válni, aztán volt egy víziója a pusztulásról és egy víziója a királyságáról, és így a hitet, hogy a világ mesterévé fog válni, önmagába szívta. Aztán Baba belélépett. „OK Baba, Te elveszed mindezt. Én csak a világ királyságát akarom.” Ti is eljöttetek, hogy megkössétek ezt az üzletet, ugye? Azok, akik veszik a tudást, abba fogják hagyni az imádat végzését. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Szívjátok önmagatokba az isteni erényeket és végezzétek el Bharat igaz szolgálatát a shrimat követésével. Hozzatok hasznot önmagatoknak, Bharatnak és a világnak nagy érdeklődéssel.

2. Pontosan értsétek meg az örökkévaló, múlhatatlan és előre elrendelt drámát, és ne olyan erőfeszítést tegyetek, amivel elvesztegetitek az időtöket. Ne legyenek még haszontalan gondolatok sem.

Áldás:
Tegyétek az állapototokat állandóvá és stabillá azzal, hogy gyakoroljátok a koncentrációt és stabilitást és váljatok a teljes siker megtestesítőivé.

Amikor rendelkeztek koncentrációval, automatikusan egy állandó és stabil állapottal fogtok rendelkezni. Koncentrációval az összes haszontalan gondolat, szó és tett véget ér és minden fel lesz töltve erővel. A konventráció azt jelenti, stabilnak maradni egy emelkedett gondolatban, amiben az egész fa kiterjedése el van merülve. Növeljétek a koncentrációt, és minden típusú zűrzavar véget fog érni. Minden gondolat, szó és tett könnyedén sikeres lesz. Ehhez legyetek azok, akik magányban maradtok.

Slogen:
Ismételten a hibákon gondolkodni, amiket elkövetettek, azt jelenti, foltot tenni egy foltra. Ezért, tegyétek ki a teljes megállást a múltra.