08.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, Baba az örökkévaló Természetgyógyász. Ő eltávolítja az összes szomorúságotokat egyetlenegy nagy mantrával.

Kérdés:
Mért van az, hogy Maya időről-időre akadályokat okoz nektek?

Válasz:
Mert ti vagytok mindegyik közül Maya legnagyobb vásárlói. Amikor látja, hogy elveszíti a vásárlásotokat, akadályokat állít az utatokba. Amikor az örökkévaló Természetgyógyász átadja nektek a gyógyszert, Maya minden betegsége a felszínre tör. Ezért, nem szabad félnetek az akadályoktól. Maya el fog futni a manmanabhav matrával.

Om shanti.
Az Atya itt ül, és nektek, gyerekeknek magyaráz. Az emberek elkeseredetté válnak, állandóan a tudat békéjét kérve. Ők azt mondják minden nap, Om Shanti, de mivel nem értik annak a jelentését, folyamatosan békét kérnek. Még azt is mondják, én egy lélek vagyok, ami azt jelenti, én a csend vagyok. A mi eredeti vallásunk a csend. Ha a ti eredeti vallásotok a csend, akkor miért van szükségetek arra, hogy azt kérjétek? Mivel nem értik ennek a csendnek a jelentését, folyamatosan azt kérik. Ti megértitek, hogy ez Ravan királysága, de ők nem értik meg, hogy Ravan mindenki ellensége általában az egész világon, és különösen Bharatban. Ezért, ők folyamatosan elégetik Ravan figuráját. Van bármilyen emberi lény, akinek a figuráját minden évben elégetik? Őt elégetik születésről-születésen át, ciklus-ciklus után, mert ő a legnagyobb ellenségetek. Mindenki az öt bűn csapdájában van. Mindenki születése romlottságon keresztül történik, ezért ez Ravan királysága. Ebben az időben korlátlan a szomorúság. Ki felelős ezért a szomorúságért? Ravan. Senki nem tudja a szomorúság okát. Ez a királyság Ravanhoz tartozik. Ő mindenki legnagyobb ellensége. Az emberek elkészítik a figuráját minden évben, és azt elégetik. Napról-napra nagyobbra készítik ezt a figurát. A szomorúság folyamatosan növekszik. A nagy szentek, a bölcsek, a nagy lelkek és uralkodók közül egyik sem tudja, hogy Ravan, akit minden évben elégetnek, az ellenségük. Valójában ők még nagyobb boldogsággal ünneplik ezt a fesztivált. Azt gondolják, hogy Ravan meghalt és ők Lanka mestereivé váltak (Ravan királysága). Ugyanakkor, ők nem válnak mesterekké. Olyan sok pénzt költenek arra a fesztiválra. Az Atya azt mondja, én nektek megszámlálhatatlan pénzt adtam. Hol veszítettétek el mindazt? A Dashera idején több százezer rupit elköltenek. Azt ábrázolják, hogy Ravant megölték, és aztán Lankát kirabolták, de senki nem érti meg, hogy miért égetik el Ravant. Ebben az időben mindenki ezeknek a bűnöknek a börtönében van. Mivel nagyon boldogtalanná váltak, ők fél cikluson át elégetik Ravant. Megértik, hogy nagyon boldogtalanná váltak Ravan királyságában. Nem értik, hogy az öt bűn nem létezik az aranykorban. Ravannak ez az elégetése ott nem létezik. Ha megkérdezitek tőlük, hogy mikor kezdték el megünnepelni azt a fesztivált, azt válaszolják, hogy az az idő kezdete óta folytatódik. Kérdezzétek meg tőlük, hogy mikor kezdődött a Rakshabandan, és azt válaszolják, hogy az idők kezdete óta folytatódik. Ezek mind olyan dolgok, amiket meg kell érteni. Mi történt az emberi lények intellektusával? Az se nem olyan, mint az állatoké, se nem olyan, mint az emberi lényeké. Annak egyáltalán nincs haszna. Ők egyáltalán nem ismerik a mennyországot. Azt gondolják, hogy Isten teremtette ezt a világot, és mégis Istenre emlékeznek a szomorúság idején. Ők azt mondják, ó Isten, szabadíts meg minket ettől a szomorúságtól. Ugyanakkor, a vaskorban nem lehet boldogság. Nekik biztosan szomorúságot kell tapasztalniuk, le kell jönniük a létrán. Az Atya elmagyarázza mindennek a titkait az új világ elejétől az öreg világ végéig. Amikor eljön hozzátok, gyerekek, Ő elmondja, hogy csak egy orvosság van, ami meggyógyítja az összes szomorúságot. Ő az örökkévaló Természetgyógyász. Ő szabaddá tesz benneteket az összes szomorúságtól 21 születésre. A természetgyógyászok maguk is beteggé válnak. Az az egy az örökkévaló Természetgyógyász. Azt is megértitek, hogy korlátlan a szomorúság és korlátlan a boldogság. Az Atya nektek boldogságot ad. Ott a szomorúságnak se neve, se nyoma. Ez az orvosság csak azért van, hogy boldogokká váljatok. Csak emlékezzetek rám és tisztává és szatopradhanná fogtok válni. Minden szomorúságotok eltávolításra kerül. Aztán, nem lesz más csak boldogság. Arra is emlékeznek, hogy az Atya a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Ő eltávolítja az összes szomorúságotokat fél ciklusra. Nektek egyszerűen egy léleknek kell tekintenetek önmagatokat, és emlékeznetek kell az Atyára. Ez egy játék a lélekről, és a testről. A testetlen lélek örökkévaló, és a test múlandó. Az egész játék erről szól. Az Atya azt mondja, most felejtsétek el a test minden kapcsolatát, beleértve a saját testeteket is. Miközben a háztartásotokban éltek, legyen az a tudatosság, hogy most haza kell térnetek. Tisztátalanok nem térhetnek haza. Ezért, állandóan csak rám emlékezzetek és szatopradhanná fogtok válni. Az Atya rendelkezik az orvossággal. Azt is elmondom nektek, hogy Maya biztosan akadályokat fog állítani az utatokba. Ti vagytok Ravan vásárlói. Mivel ő elveszíti a vásárlásotokat, biztosan elkeseredetté válik. Az Atya elmagyarázza, ez a tudás a ti tanulmányotok. Ez nem egy orvosság. A ti orvosságotok az emlékezés zarándoklata. Ha állandóan erőfeszítést tesztek azért, hogy a rám való emlékezésben maradjatok, azzal, hogy beveszitek ezt az orvosságot, minden szomorúságotok eltávolításra kerül. Az odaadás ösvényén sokan vannak, akik állandóan ilyen, vagy olyan mantrát, vagy Ráma nevét kántálják. A gurujuk adja nekik a mantrát, aki elmondja, hogy a nap folyamán hányszor kántálják azt. Ezt ismerik úgy, mint forgatni a rózsafüzért Ráma nevét kántálva. Ezt ismerik adományozásnak Ráma nevében. Sok ilyen szervezet van. Ők folyamatosan kántálják a Ráma, Ráma nevet. Elfoglaltak maradnak, és nem vitatkoznak, stb. Még akkor is, ha valaki megszakítja őket, és beszélnek hozzájuk, nem válaszolnának. Ugyanakkor, nagyon kevesen vannak, akik így tesznek. Az Atya elmondja, hogy nincs arra szükség, hogy itt hangosan mondjátok Ráma nevét. Itt ez egy hangtalan kántálás. Egyszerűen emlékezzetek az Atyára. Az Atya azt mondja, én nem vagyok Ráma. Ráma az ezüstkorhoz tartozott. Ő az a Ráma, aki azzal a királysággal rendelkezett. Nektek nem kell kántálnotok az ő nevét. Az Atya elmagyarázza, miközben mindazt idézitek az odaadás ösvényén, és imádatot végeztek, ti lejöttök a létrán, mert mindaz igaztalan. Csak az egy Atya az Igazság. Ő itt ül, és nektek, gyerekeknek magyaráz. Ez a labirintus játéka. Amikor emlékeztek az Atyára, az Egyre, akitől egy ilyen korlátlan örökséget kaptok, az arcotok folyamatosan ragyogni fog. Az arcotok virágzik a boldogságtól, és állandó mosoly van az ajkaitokon. Megértitek, hogy ez az, amivé váltok azzal, hogy emlékeztek az Atyára. Minden szomorúságotok eltávolításra kerül fél ciklusra. Az nem úgy van, hogy Baba valamilyen kegyelemmel fog rendelkezni irányotokban. Nem. Nektek meg kell értenetek, hogy minél többet emlékeztek az Atyára, annál szatopradhanabbakká váltok. Lakshmi és Narayan, a világ mesterei ilyen vidám arccal rendelkeznek. Nektek olyanokká kell válnotok, mint ők. Amikor emlékeztek a korlátlan Atyára, ott van a belső boldogság, hogy tudjátok, hogy ti újból a világ mesterivé fogtok válni. Aztán, ti lelkek magatokkal viszitek a boldogságnak ezeket a szanszkaráit. Majd ezek a szanszkarák folyamatosan csökkennek. Ebben az időben Maya sokat háborgat benneteket. Megpróbál arra késztetni, hogy felejtsétek el a rám való emlékezést. Ti nem vagytok képesek arra, hogy állandóan vidám arccal rendelkezzetek. Néha fuldokoltok. Amikor az emberek beteggé válnak, azt mondják nekik, hogy emlékezzenek Shiv Babára, de hogy kicsoda Shiv Baba, azt senki nem tudja. Ezért, milyen megértéssel emlékeznének Rá? Miért kellene Rá emlékezniük? Ti, gyerekek megértitek, hogy tamopradhanból szatopradhanná fogtok válni azzal, hogy az Atyára emlékeztek. Az istenségek szatopradhanok. Azt hívják istenségi világnak. Azt nem hívják az emberi lények világának. Az emberi lények kifejezést ott nem használják. Azt mondják, ilyen és ilyen istenség. Az az istenségek világa. Ez az emberi világ. Ezeket az aspektusokat mind meg kell érteni. Egyedül az Atya magyarázza el ezeket a dolgokat. Őt ismerik a Tudás Óceánjaként. Az Atya folyamatosan átadja nektek a magyarázat sok variációját. Ugyanakkor, végül Ő átadja nektek a nagy mantrát. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára, szatopradhanná fogtok válni és minden szomorúságotok eltávolításra kerül. Ti egy ciklussal ezelőtt is istenségekké váltatok. A karakteretek olyan volt, mint az istenségeké. Az aranykorban senki nem mond semmilyen helytelen dolgot. Nem hajtanak végre semmi ilyen tettet. Az az istenségi világ és ez az emberi világ. Ott van a különbség. Az Atya itt ül, és ezt elmagyarázza. Az emberi lények azt gondolják, hogy az istenségi világ több százezer évvel ezelőtt létezett. Most senkit nem neveznének istenségnek. Az istenségek tiszták és világosak. Az istenségeket nagy lelkeknek hívják. Hétköznapi emberi lényeknek soha nem lehet átadni ezt a címet. Ez Ravan világa. Ravan a ti legnagyobb ellenségetek. Nincs más olyan ellenség, mint amilyen ő. Minden évben elégetitek Ravan figuráját, de senki nem tudja, hogy ő kicsoda. Ő nem egy emberi lény. Az az öt bűnt reprezentálja, és ezért nevezik ezt Ravan királyságának. Ez az öt bűn királysága. Mindenkiben ott van ez az öt bűn. Ez a játék a degradációról, és megváltásról előre elrendelt. Az Atya elmagyarázta nektek a megváltás idejét. Ő a degradációról is magyarázott nektek. Ti vagytok azok, akik a legmagasabbra emelkednek, és ti vagytok azok, akik elbuktok. Shiva születésnapját és Ravan születésnapját csak Bharatban ünneplik meg. Fél ciklusra az az istenségek világa, Lakshmi és Narayan és Ráma és Szita királyságai. Gyerekek, most ismeritek mindenki életrajzát. Az összes dicséret rátok utal. Ti vagytok azok, akiket Navratri fesztiváljakor imádnak (kilenc éjszaka). Elhozzátok a mennyország megalapítását. Ti a világot megváltoztatjátok a shrimat követésével. Ezért, nektek teljesen követnetek kell a shrimatot. Ti mindannyian folyamatosan erőfeszítést tesztek, sorszám szerint. A mennyország folyamatosan megalapításra kerül. Ebben a harc nem kérdéses. Most megértitek, hogy ez a legértékesebb átmeneti kor teljesen más. Ez az öreg világ vége és az új világ eleje. Az Atya eljön, hogy ezt az új világgá változtassa. Közületek sokan felejtenek. Azt követően, hogy egy előadást tartottak, mindenre emlékeznek, és azokon a pontokon gondolkoznak, amiket meg kellett volna említeniük. A mennyország megalapítása ugyanolyan módon fog megtörténni, ahogy az előző ciklusban történt. Ti mindannyian igényelni fogjátok ugyanazt a státuszt, amit korábban igényeltetek. Ti mindannyian nem kapjátok ugyanazt a státuszt. Ott vannak azok, akik igénylik a legmagasabb státuszt és azok, akik a legalacsonyabb státuszt igénylik. Ahogy a különleges gyermekek tovább fejlődnek, teljesen érezni fogják, kik azok, akik a gazdagok szolgálólányaivá válnak, kik válnak a királyi család szolgálóivá, és kik azok, akik nagyon gazdagokká válnak, akiket a királyi család időről-időre meghív. Ők mindenkit nem hívnának meg. Nem mindenki lesz képes arra, hogy lássa az arcukat. Az Atya Brahma száján keresztül magyaráz. Nem mindenki lesz képes arra, hogy őt személyesen lássa. Ti tisztává váltatok, és most személyesen Baba elé jöttetek. Ugyanakkor az is megtörténik, hogy tisztátalanok jönnek el, és itt ülnek. Azzal, hogy egy keveset hallanak, istenségekké válnak. Még akkor is, ha csak egy keveset hallanak, lesz valamilyen hatás. Ha nem hallanák, ők nem jönnének el ide. Ezért a fő dolog, amit az Atya elmond: minden szomorúságotok eltávolításra kerül ezzel az egy mantrával, manmanabhav. Az Atya mondja ezt. Aztán, Tanárként azt mondja, madhijaibhav. Az az egy az Atya, a Tanár és a Guru. Amikor emlékeztek mindháromra, az állapototok nagyon vidámmá válik. Az Atya tanít titeket, aztán Ő az egy, aki magával visszavisz benneteket. Nektek sokat kell emlékeznetek egy ilyen Atyára. Az odaadás ösvényén senki nem ismeri az Atyát. Egyszerűen tudják, hogy Ő Isten, és mi mindannyian testvérek vagyunk. Az emberek nem tudják, hogy mit kapnak az Atyától. Ti most megértitek, hogy ott van az egy Atya és ti mindannyian a gyermekei vagytok. Ott ti mindannyian testvérek vagytok. Ez egy korlátlan aspektus. Tanárként Ő tanít titeket, gyerekeket, mindannyitokat. Aztán arra késztet mindannyitokat, hogy rendezzétek el az összes karmikus számláitokat, és hazavisz. El kell hagynotok ezt a piszkos világot, és haza kell térnetek. Baba érdemessé tesz benneteket arra, hogy elmenjetek az új világba. Azok, akik érdemessé válnak, azok, akik elmennek az aranykorba. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyáról, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy megőrizzétek a stabil és vidám állapotot, emlékezzetek Babára mindhárom formában, Atya, Tanár és Satguru. Itt töltsétek fel önmagatokat a boldogság szanszkaráival. Engedjétek, hogy az arcotok állandóan ragyogjon az örökségetek tudatosságával.

2. Kövessétek a shrimatot, és végezzétek el az egész világ megváltoztatásának szolgálatát. Mindenkit tegyetek szabaddá az öt bűn csapdájától. Át kell adnotok az én eredeti vallása bemutatását.

Áldás:
Legyetek mester adományozók, akik szeretővé teszitek a társaitokat azzal, hogy uralkodtok önmagatok felett.

Egy király egy adományozót jelent. Egy adományozónak nincs arra szüksége, hogy bármit is mondjon vagy bármit kérjen. Ő maga felajánlja mindenegyes királynak a szeretete ajándékát. Amikor ti is királyokká váltok, akik uralkodtok önmagatok felett, akkor mindenki fel fogja ajánlani nektek az együttműködése ajándékát. A lokik és alokik társak is azt mondják azoknak, akik uralkodnak önmagukon, „Jelen, uram”, „Igen, uram” és „Ha ji” és szeretővé és együttműködővé válnak. Nektek soha nem szabad utasításokat adnotok a családban, de tartsátok rendben a fizikai szerveiteket, és akkor az összes társatok szeretővé és együttműködővé fog válni veletek.

Slogen:
Miközben rendelkeztek az összes lehetőséggel az elérésekért, azt fogják mondani rólatok, hogy korlátlan érdektelenséggel rendelkeztek, amikor a hozzáállásotok felülemelkedett.