08.11.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     01.10.87     Om Shanti     Madhuban


ISTEN SZERETETE AZ ÁTALAKULÁS ALAPJA AZ ÉLETBEN


Ma a Szeretet Óceánja eljött, hogy találkozzon a szeretetteljes gyermekeivel. Az Atya és a gyerekek szeretete megköti a világot a szeretet kötésében. Amikor a Szeretet Óceánja és a szeretettel teli folyók találkozója megtörténik, a szeretettel teli folyók is a szeretet mester óceánjaivá válnak, ugyanolyanná, mint az Atya. Ezért van az, hogy a világ lelkei automatikusan és folyamatosan közel kerülnek a szeretet tapasztalatával. Nem számít, hogy a lelkek mennyire ismeretlenek, hogy mennyire kőszerűvé váltak azzal, hogy hosszú időn át megfosztottak voltak a család szeretetétől, a tiszta szeretettel és Isten szeretetével még az ilyen kőszerű lelkek is szétolvadnak az isteni család szeretetével, és olyanná válnak, mint a víz. Ez az isteni család szeretetének a csodája. Nem számít, hogy ők mennyire tartják magukat kívül, az isteni szeretet úgy vonzza őket, mint egy mágnes és közel hozza. Ezt hívják az isteni szeretet gyakorlati gyümölcsének. Nem számít, hogy valaki mennyire tekinti önmagát olyannak, aki egy másik ösvényhez tartozik, Isten szeretete együttműködővé teszi és megköti őket a “mi, mindannyian egyek vagyunk” fonalával és képessé teszi arra, hogy tovább haladjanak. Ti ugye rendelkeztetek ezzel a tapasztalattal?

A szeretet először is együttműködővé tesz valakit. Azzal, hogy fokozatosan együttműködővé teszik őket, ők automatikusan könnyű jógikká válnak a megfelelő időben. Az együttműködőnek lenni jele az, hogy ma ők együttműködők és holnap könnyű jógikká válnak. Isten szeretete az átalakulás alapja, vagyis ez az átalakulás magja az életben. A lelkek, akik rendelkeznek Isten szeretete megtapasztalásának magjával önmagukban, automatikusan növekedésre késztetik az együttműködőnek lenni fát, és a megfelelő időben a könnyű jógivá válás gyümölcse láthatóvá válik, mert az átalakulás magja biztosan gyümölcsöt hoz. Az csak úgy van, hogy néhány gyümölcs gyorsan felmerül, míg más gyümölcsök a saját idejükben merülnek fel. BapDada minden irányban látta, hogy ti, mindannyian, a szeretet mester óceánjai, világszolgáló gyerekek mit tesztek. Ti elvetitek az isteni család szeretetének a magját a világban. Bárhova menjetek - függetlenül attól, hogy valaki egy teista, vagy ateista - még akkor is, ha ő nem ismeri, vagy nem fogadja el az Atyát, ő biztosan megtapasztalja, hogy sehol máshol nem tudja megkapni az isteni család szeretetét, amit megkap tőletek, Brahma kumaroktól és kumariktól, akik Shiva klánjához tartoztok. Azt is elfogadná, hogy ez a szeretet és vonzás nem hétköznapi, hogy ez egy különleges szeretet, hogy ez az isteni szeretet. Tehát, indirekt módon ő ateistából teistává válik, ugye? Mivel ez az isteni szeretet, az honnan jött? A sugarak automatikusan bebizonyítják a nap létezését. Az isteni szeretet, a különleges szellemi szeretet és önzetlen szeretet automatikusan bebizonyítja az Atya, az Adományozó létezését. Indirekt módon a kapcsolatuk megformálódik az Atyával, a Szeretet Óceánjával az isteni szeretet megtapasztalása által, de ők ezt nem tudják, mert a Mag először inkognitó és a fa az, ami tisztán látható. Tehát, az isteni szeretet magja mindenkit kinyilvánít: az időnek megfelelően együttműködőnek és könnyű jóginak lenni gyakorlati módon, és ez továbbra is így fog történni. Tehát, ti, mindannyian elvégeztétek az isteni szeretet magja elvetése szolgálatát. Ti gyakorlati módon is láttátok a két különleges levelet - jókívánságok és tiszta érzések -, amik őket együttműködővé teszik. Tehát, ez a törzs növekedni fog és megmutatja a gyakorlati gyümölcsöt.

BapDada örül, hogy látja az összes gyermek szolgálatának variációját. Függetlenül attól, hogy ők gyerekek, akik előadásokat tartanak, gyerekek, akik fizikai szolgálatot végeznek, a sikert a szolgálatban elérik mindenki együttműködésével. Függetlenül attól, hogy az valaki őrségben, vagy valaki, aki az edényekről gondoskodik, mind az öt ujj együttműködésével - nem számít, hogy a feladat milyen nagy, vagy milyen hatalmas, az könnyedén teljessé válik. Hasonló módon, minden Brahmin gyermek együttműködésével minden szerep ezerszeresen könnyebbnek tűnt, mint amit gondoltatok. Ez kinek a csodája? Mindenkié. Bárki volt is együttműködő ebben a feladatban - függetlenül attól, hogy ti a tisztaságról gondoskodtatok, vagy letöröltétek az asztalokat - mindenki együttműködésének az eredménye a siker. Ennek a gyülekezetnek az ereje nagy. BapDada látta, hogy ez nemcsak azoké a gyerekeké, akik eljöttek Madhubanba, de még azoké is, akik itt nem voltak jelen fizikai formában. Az összes Brahmin gyermek mindenhonnan, erről a földről és külföldről, átadta a jókívánságainak és tiszta érzéseinek az együttműködését a tudatával. Az összes lélek jókívánságainak és tiszta érzéseinek ez az erődje elhozza az átalakulást a lelkekben, függetlenül attól, hogy azok shaktik, vagy pandavák, akik ezért eszközök voltak. Természetesen a különleges szolgálók minden feladatban eszközökké válnak, de az erőd atmoszféráját csak mindenki együttműködésével lehet megteremteni. BapDada gratulál a gyerekeknek, akik eszközök voltak, de mindenek előtt Ő gratulál mindenkinek. Ti, gyerekek milyen gratulációkat adnátok az Atyának, mivel Ő avyakttá vált? Ő titeket, gyerekeket eszközökké tett a fizikai formában. Ezért van az, hogy BapDada állandóan csak nektek, gyerekeknek a dalait énekli. Ti az Atya dalát éneklitek, és az Atya a ti dalaitokat énekli.

Bármit tettetek, nagyon jól tettétek. Azok, akik előadásokat tartottak, jó előadásokat adtak. Azok, akik feldíszítették a színpadot, azt jól feldíszítették és azok, akik elkészítették az ételt, azok, akik felszolgálták az ételt és azok, akik felvágták a zöldségeket, különösen yogyuktok voltak. Az első alap a zöldségek felvágásáé. Ha a zöldségek nincsenek felvágva, milyen étel fog készülni? Azok, minden részlegből a teljes körű szolgálat eszközei voltak. Elmondták nektek, hogy ha azok, akik a tisztaságért felelősek, nem tartottak volna mindent tisztán, nem lett volna meg az a hatás. Ha mindenki arca nem lett volna teljes az isteni szeretettel, akkor hogyan lehetett volna siker a szolgálatban? Ti, mindannyian bármilyen szolgálatot végeztetek, ti azt szeretettel feltöltötten végeztétek. Ezért van az, hogy a szeretet magja el lett ültetve bennük. Ti azt lelkesedéssel és buzgalommal tettétek, és ezért van az, hogy másokban is lelkesedés és buzgalom volt. Miközben ott volt a különbözőség, ők csak az egységről beszéltek a szeretet fonala miatt. Ez volt az atmoszféra védelmének különlegessége. Az atmoszféra a védelem egy baldachinjává válik. Tehát, mivel a védelem baldachinja alatt voltak, nem számított, hogy milyen típusú szanszkarákkal rendelkeznek. Ők elmerültek voltak a szeretet hatásában. Értitek? Ti, mindannyian mindegyik közül a legnagyobb felelősséggel (kötelességekkel) rendelkeztetek. Ti, mindannyian szolgáltatok. Nem számít, hogy ők mennyire akartak valami másról beszélni, ők képtelenek voltak arra, hogy így tegyenek az atmoszféra miatt. Még akkor is, ha valami más volt a tudatukban, ők képtelenek voltak arra, hogy arról beszéljenek, mert látva a gyakorlati átalakulást mindannyitok életében, ők is automatikusan és folyamatosan inspirációval rendelkeztek az átalakulásért. Ti ugye láttátok a gyakorlati bizonyítékot? A szentírások bizonyítékánál is több a gyakorlati bizonyíték. Az összes más típusú bizonyíték elmerültté válik a gyakorlati bizonyíték előtt. Ez volt a szolgálat eredménye. Még most is, ha ti folyamatosan közel hozzátok őket a szeretet együttműködésének különlegességével, ők még jobban előre fognak haladni az együttműködésükben. Ugyanakkor a kinyilvánítás hangja csak akkor lesz hangosan hallható, amikor minden hatalomtól együttműködés van.

Csak amikor az összes különleges hatalom összejön és hangosan beszél egy hanggal, fog a kinyilvánítás függönye szétnyílni a világ előtt. Ezért van az, hogy a szolgálat tervei, amiket jelenleg elkészítetek, ebből a célból van, ugye? Ha az összes terület emberei, vagyis az összes hatalom ismeretségbe lép, együttműködik és szerető, ők kapcsolatba kerülnek, és könnyű jógikká válnak. Ha akárcsak egy hatalom nem válik együttműködővé, akkor a feladat, amit ti a globális együttműködésként húztatok alá, hogyan lesz sikeres?

Most a különleges hatalmak alapja le lett fektetve. A vallás területe a legnagyobb hatalom, ugye? Az alap most azzal a különleges hatalommal elkezdődött. Ti láttátok a szeretet befolyását, ugye? Máskülönben az emberek mit mondtak? Hogyan lesztek képesek közülük olyan sokat együtt meghívni ide? (Ez volt az első konferencia a mahamandleshwaroknak Indiából.) Azok az emberek is csodálkoztak, ugye? Ugyanakkor ott volt az isteni szeretet kötése is. Bár ők különböző véleményekkel rendelkeztek, mégis ott volt az együttműködőnek lenni egy gondolata. Hasonló módon, azokat is, az összes foglalkozásból, tegyétek együttműködővé. Ők azokká válnak, de hozzátok őket még közelebb és tegyétek őket még együttműködőbbekké, mert most az arany jubileum végetért, és így ti még közelebb kerültetek a kinyilvánításhoz. Tehát, az arany jubileum azt jelenti, hogy a kinyilvánítás hangját hangosan hallhatóvá teszitek. Tehát, ettől az évtől kezdve a kinyilvánítás függönye elkezdett szétnyílni. Az egyik oldalon ott volt a kinyilvánítás Bharatban a külföldi földekről és a másik oldalon ott volt a mahamandleshwarok nagy feladatának sikere. Külföldön az Egyesült Nemzetek (ENSZ) eszközzé vált. Ők különösen nagyon jól ismertek és Bharatban a vallás hatalma az, ami nagyon jól ismert. Tehát, elhozni a daramatmák kinyilvánítását a vallás hatalmán keresztül, azt jelenti, hogy elkezditek széthúzni a kinyilvánítás függönyét. Az még csak elkezdett szétnyílni. Az még mindig nyílik. Az teljesen nem nyílt szét. Az csak elkezdett szétnyílni. A gyerekek külföldön annak a feladatnak voltak az eszközei. Az is egy különleges feladat volt. A kinyilvánítás különleges feladatában ti ezért a feladatért eszközökké váltatok. BapDada különleges gratulációkat ad a gyerekeknek külföldön azért, hogy eszközök abban, hogy egy hős szerepet játszanak ebben a végső kinyilvánításban. Ti Bharatban felfordulást teremtettetek, ugye? A hang mindenki fülét elérte. Ez a hang külföldről legalább eszközzé vált arra, hogy Bharat kumbhakarnáit felébressze. Ugyanakkor a hang még csak hallható volt. Őket még fel kell ébreszteni. Őket fel kell keltenetek. A hang még csak a füleiket érte el. Amikor egy hang valakit elér, aki alszik, ő egy kicsit megmozdul. Van egy kis mozgás. Tehát, a mozgás megteremtődött. A mozgásban egy kicsit felébredtek és megértik, hogy ti valakik vagytok. Ők most fel fognak ébredni, amikor a hangot még hangosabbá teszitek. A hang most egy kicsit hangosabb volt, mint korábban. Hasonló módon, az egy csoda lesz, amikor az összes hatalom egy sneh milannal rendelkezik együtt a színpadon. Amikor Isten feladatának kinyilvánítása elkezdődik az összes hatalom összes lelkén keresztül, akkor a kinyilvánítás függönye teljesen szét fog nyílni. Ezért van az, hogy nektek meg kell őriznetek a célt a programban, amit most megtesztek, hogy ott kell lennie az összes hatalom sneh milanjának. Az összes hatalom sneh milanja meg tud történni. Például: amikor elhívjátok a hétköznapi szenteket, az nem egy nagy dolog, de ti elhívtátok az összes mahamandleshwart. Valójában még nagyobb pompa lett volna ebben a gyülekezetben, ha Shankaracharya is eljön, de az ő szerencséje most meg fog nyílni. Legalább ő belülről együttműködő. A gyerekek nagyon keményen dolgoztak. Ugyanakkor neki figyelembe kell vennie az emberek véleményét is. Az a nap is el fog jönni, amikor azok, az összes hatalomból, együtt azt fogják mondani, hogy a legemelkedettebb Hatalom az isteni Hatalom, a Szellemi Hatalom, az Egy Isten hatalma. Ezért van az, hogy ti egy hosszú időszakra egy tervet készítettetek, ugye? Ti megkaptátok mindezt az időt és így mindenkit meg tudtok kötni a szeretet kötésével, és közel tudjátok hozni őket. Ez a szeretet egy mágnessé válik, és így ők, mindannyian együtt az Atya színpadára fognak jönni egy csoportként. Ti ugye ilyen tervet készítettetek? Achcha.

Ti, szolgálók megkaptátok az összes szolgálat gyakorlati gyümölcsét, amit elvégeztetek. Máskülönben ez most az újak fordulója, hogy találkozzanak Babával. Ti most mindannyian elértétek a visszavonulás állapotát, miközben folyamatosan találkozókat ünnepeltek. Ti most átadjátok a fiatalabb testvéreiteknek és nővéreiteknek az ő fordulójukat. Mivel azokká váltatok, akik a visszavonulás állapotában vannak, ti másoknak egy lehetőséget adtatok. Természetesen mindenki vágya továbbra is növekedni fog. Mindenki azt fogja mondani, hogy legalább még most egy lehetőséggel kellene rendelkezniük, hogy találkozzanak Babával. Minél többet kaptok, a vágyatok annál jobban fog növekedni. Azután mit fogtok tenni? Másoknak egy lehetőséget adni azt jelenti, hogy az ént teljesen elégedettnek tapasztaljátok, mert az idősebbek tapasztaltak. Ti vagytok az elérések megtestesítői. A lelkek, akik az elérések megtestesítői, azok, akik mindenki iránt jókívánságokkal vannak, azok, akik másokat elől tartanak. Vagy úgy érzitek, hogy nektek is most kellene találkoznotok? Nektek ebben is önzetlennek kell lennetek. Ti értelmesek vagytok. Ti vagytok azok, akik megértitek az elejét, a közepét és a végét. Ti az időt is megértitek. Ti megértitek az anyag befolyását. Ti a szerepeteket is megértitek. BapDada is mindig találkozni akar veletek, gyerekek. Ha a gyerekek akarnak találkozni, ez azért van, mert először az Atya akar találkozni veletek, és ezért van az, hogy ti, gyerekek is akartok találkozni. Ugyanakkor az Atyának figyelembe kell vennie az időt és az anyagot is. Amikor Ő eljön ebbe a világba, mindent figyelembe kell vennie ebből a világból. Amikor Ő innen messze van, akkor ott, a szubtilis régióban, a víz, az idő és a szállás nem probléma. Azok Gujaratból közel élnek. Tehát, ti annak is megkaptátok a gyümölcsét, ugye? Ez azok különlegessége Gujaratból, hogy ők mindig örökké készek maradnak. Ti a ha ji leckéjét nagyon szilárddá tettétek, és ott maradtok, bármilyen helyet adnak nektek, hogy ott tartózkodjatok. Ti annak a különlegességével is rendelkeztek, hogy boldogok maradtok minden körülményben. Gujaratban jó a növekedés. A szolgálat iránti lelkesedés az, ami szabaddá tesz benneteket az akadályoktól, és másoknak is hasznot hoz. Siker van a szolgálat érzésében is. Ha az én érzése belekeveredik a szolgálatba, akkor azt nem hívnák a szolgálat szándékának. A szolgálat érzése sikert hoz. Ha az én érzése belekeveredik, akkor az több kemény munkát, több időt kíván és akkor az én sem elégedett. A gyerekek, akikben ott van a szolgálat iránti szándék, előre haladnak és másokat is képessé tesznek arra, hogy előre haladjanak. Ti állandóan megtapasztaljátok a repülő állapotot. Ti jó bátorsággal rendelkeztek. Amikor bátorság van, BapDada mindig segít minden feladatban.

A maharatik amúgy is nagy adományozók. Ti, maharatik, akik eljöttek a szolgálatért, mindannyian nagy adományozók és az áldások adományozói vagytok? Másoknak egy lehetőséget adni is egy nagy adomány, egy áldás. Az összes rég elvesztett és most megtalált gyermek mindig együttműködő a szerepe eljátszásában az időnek megfelelően, és továbbra is ilyen marad. Természetesen ott lesz a vágy is, mert ez egy tiszta vágy. Ugyanakkor azt is tudjátok, hogy azt hogyan merítsétek el. Ezért van az, hogy ti, mindannyian mindig elégedettek vagytok.

BapDada is meg akar ünnepelni egy találkozót minden gyermekkel és azt akarja, hogy ne legyen ott az idő korlátja. Ugyanakkor ezeket a korlátozásokat mind figyelembe kell venni nektek, embereknek a világában. Máskülönben, ha BapDada elénekelné minden egyes különleges ékszer dicséretét, az olyan hosszú lenne. Legalább egy dalt lehet komponálni minden gyermek különlegességéről. Ugyanakkor... Ezért van az, hogy Baba megkér benneteket arra, hogy menjetek el a szubtilis régióba, ahol nincsenek korlátozások.

Az összes gyermeknek, akik elmerültek Isten szeretetében; azoknak, akik minden másodpercben együttműködők mindenkivel; azoknak, akik elhúzzák a kinyilvánítás függönyét és a világ előtt kinyilvánítják az Atyát; az összes léleknek, akik a vonzás képmásává és megtestesítőkké válnak, ami átadja a gyakorlati bizonyítékot; azoknak, akik mindig együttműködők az Atya és mindenki feladatában és akik dicsőítik az Egy nevét; az ilyen gyermekeknek, akik a világ különleges istenségei; a világ különleges gyermekeinek, BapDada mély szeretete és emlékezése. Ezzel együtt az összes gyermeknek erről a földről és külföldről, akik közel vannak, és szeretettel eljöttek az Atya elé, fogadjátok el a gratulációkat a szolgálatotokért és különleges szeretet és emlékezés BapDadától.

Áldás:
Váljatok elszakadott megfigyelővé, mint egy lótusz, és a tudásteljesnek lenni különlegességetekkel védjétek meg önmagatokat a szanszkarák minden konfliktusától.

Egészen a végéig, néhányan egy szolgáló szanszkaráival és mások egy király szanszkaráival fognak rendelkezni. Ne várjatok arra, hogy a szanszkaráik megváltozzanak, de ne engedjétek, hogy bárki hatással legyen rátok, mert először is, mindenki szanszkarái különbözőek, és másodsorban azok eljönnek Maya egy formájaként. Ezért, hozzatok meg bármilyen döntést úgy, hogy közben az irányítás kódja vonalán belül maradtok. Miközben különböző szanszkarákkal rendelkeztek, ne legyen semmilyen konfliktus. Ezért, váljatok tudás teljessé és egy elszakadott megfigyelővé, mint egy lótusz.

Slogen:
Ahelyett, hogy makacsak lennétek, és keményen dolgoznátok, tegyetek erőfeszítést lelkesedéssel.