08.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, minden, beleértve a testeteket is, meg fog semmisülni. Ezért nincs szükségetek arra, hogy meghallgassátok az öreg világ híreit. Csak emlékezzetek az Atyára és az örökségetekre.

Kérdés:
Mire emlékeznek a shrimattal kapcsolatban? Mik azoknak a jelei, akik követik a shrimatot?

Válasz:
Arra emlékeznek a shrimattal kapcsolatban: Bármivel táplálj engem, bármit adj nekem, hogy viseljem, bárhova is ültessél, én csak azt fogom tenni. A gyermekek, akik követik a shrimatot, azok követik az Atya minden egyes utasítását. Ők mindig emelkedett tetteket hajtanak végre. Soha nem keverik össze a shrimatot a saját tudatuk utasításaival. Megértik, mi helyes és mi helytelen.

Ének:
Ó erdő Lakója, a Te neved az életem támasza.

Om shanti.
Ez kinek a dala? A gyermekeké. Van néhány dal, amiben Atya magyaráz a gyermekeknek, de ebben a dalban a gyermekek azt mondják: Baba, mi most megértjük. A világ nem tudja, hogy ez hogyan egy hamis világ, és hogy ezek hogyan hamis kötések. Itt mindenki boldogtalan, és ezért emlékeznek Istenre. Az Istennel való találkozás kérdése az aranykorban nem merül fel. Itt szomorúság van, és azért a lelkek emlékeznek Istenre. Azonban a drámának megfelelően, csak akkor találjátok meg az Atyát, amikor eljön. Minden erőfeszítés, amit mindenki tesz, elvesztegetésre kerül, mert azt hiszik, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Ők helytelen ösvényeket mutatnak, hogy megtalálják Istent. Ha azt mondanák, hogy nem ismerik Istent, vagy a teremtményének az elejét, közepét és végét, akkor az igazat mondanák. Korábban a rishik és a munik, stb. az igazat mondták. Abban az időben ők rajogunik voltak. Abban az időben nem mondtátok azt, hogy a világ hamis. A pokolra, a vaskor végére mondják azt, hogy hamis világ. Az átmeneti korban azt mondanátok: Ez a pokol, és az a mennyország. A rézkort nem neveznétek a pokolnak. Abban az időben még mindig rajopradhan az intellektusotok. Az most tamopradhan. Tehát, azt írnátok az átmeneti korban, „mennyország” és „pokol”. Ma ez a pokol, és holnap az a mennyország lesz. Az Atya eljön, és ezt elmagyarázza. A világ nem tudja, hogy ez az idő a vaskor vége. Mindenki rendezi a karmikus számláit és satopradhanná válik a végére. Aztán, keresztül kell menniük a sato, rajo és tamo állapotokon. Még akiknek csak egy, vagy két születésük van, azok is keresztülmennek a sato, rajo és tamo állapotokon. Nekik csak kis szerepeik vannak. Ehhez nagy megértésre van szükség. A világban az embereknek sok véleményük van. Nem mindenkinek lehet ugyanaz a véleménye. Mindegyiknek megvan a maga vallása és a véleménye. Az Atya foglakozása különbözik minden más lélekétől. Mindegyik vallása más, és így mindenkinek különböző magyarázatokra van szüksége. Mindenki neve, formája, földje és időperiódusa különböző. Láthatjátok, hogy ez és ez, ehhez és ehhez a valláshoz tartozik. Mindenki azt mondja, hogy ők a hindu valláshoz tartoznak, de abban is sok variáció van. Néhányan Arya Samajik, néhányan sannyasik, néhányan Brahm Samajik. Minden sannyasit, stb. a hindu valláshoz tartozónak tekintenek. Még, ha azt is írjuk, hogy mi a Brahmin valláshoz, vagy az istenségi valláshoz tartozunk, akkor is a hindu vallás rovatába tesznek, mert nincs nekik semmilyen más szekciójuk. Amikor mindenkit megkértek arra, hogy töltsenek ki egy egyéni formanyomtatványt, akkor beszélhettek a hátterükről. Más vallásokból valók, nem hinnének ezekben a dolgokban, és így nehéz lenne mindenkinek ugyanabban az időben magyarázni. Azt gondolnák, hogy mi egyszerűen csak dicsérjük a saját vallásunkat. Itt dualitás van. A gyermekek, akik magyaráznak, szintén sorszám szerintiek. Nem mindenki ugyanolyan, és ezért hívják meg a maharátikat, hogy jöjjenek el. Baba elmagyarázta: Emlékezzetek Rám, és kövessétek a shrimatomat. Ebben az inspiráció kérdése nem merül fel. Ha minden inspiráción keresztül történne, akkor nem lenne arra szükség, hogy az Atya eljöjjön. Shiv Baba itt van. Tehát, mi szükség arra, hogy inspirációkat adjon nektek? Itt az Atya utasításait kell követnetek. Az inspiráció kérdése nem merül fel. Néhány üzenethozó egy üzenetet hoz, de néha nagyon sok dolog is belekeveredik abba. Nem minden üzenethozó ugyanolyan; Maya nagyon sokat közbeavatkozik. Mindent tisztáznia kell egy másik üzenethozónak. Néhányan azt mondják, hogy Baba, vagy Mama beléjük jött, és aztán elmennek, és valahol megnyitják a saját centrumukat; ott van Maya befolyása. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Nektek, gyermekeknek nagyon értelmesekké kell válnotok. Csak a szolgálatkész gyermekek lesznek képesek arra, hogy megértsék ezeket a dolgokat. Akik nem követik a shrimatot, azok nem lesznek képesek arra, hogy megértsék ezeket a dolgokat. Arra emlékeznek a shrimattal kapcsolatban: Bármivel táplálj engem, bármit adjál, hogy viseljem, bárhova ültess, azt fogom tenni. Néhányan követik az Atya utasításait, és néhányakat mások utasai befolyásolnak. Ha nem kapnak meg valamit, ha valami nem tetszik nekik, akkor gyorsan felindulttá válnak. Nem minden gyermek lehet ugyanolyan mértékben méltó. A világban az embereknek olyan sok különböző véleményük van. Sok olyan bűnös lélek van, mint Ajamil, és azok erény nélküliek. Nektek Azt is el is magyaráznotok, hogy helytelen Istent mindenütt jelenvalónak hívni. Az öt bűn az, ami mindenütt jelenvaló. Ezért, az Atya azt mondj: Ez egy ördögi világ. Az öt bűn nem létezik az aranykorban. Ők azt mondják: Ezt írják a szentírásokban. Azonban minden szentírást emberi lények írtak. Tehát, az emberi lények, vagy a szentírások az emelkedettek? Biztosan, hogy aki azokat elmondja nekik, az emelkedett. Emberi lények voltak, akik azokat megírták. Azokat Vyas írta, de ő is egy emberi lény volt. A testnélküli Atya itt ül, és elmagyarázza: Egy szentírás később készül abból, amit annak a vallásnak az alapítója mondott. Például, a Grant később készült abból, amit Guru Nanak mondott. Ezért, annak a személynek a nevét dicsőítik, aki elmondta azokat a dolgokat. Guru Nanak is azt az Egyetlent dicsérte. Mindenki Atyja az, az Egyetlen. Az Atya azt mondja: Menjetek és alapítsatok egy vallást. A korlátlan Atya azt mondja: Senki sincs, aki Engem küldene. Shiv Baba, Maga itt ül, és elmagyarázza: Ott vannak azok, akik egy üzenetet hoznak, de nincs senki, aki Engem ideküldene. Engem nem neveznének egy üzenethozónak. Én eljövök, hogy békét és boldogságot adjak nektek, gyermekeknek. Senki nem mondta Nekem, hogy jöjjek el. Én Magam vagyok a Mester. Ott vannak azok is, akik hisznek a Mesterben, de meg kellene tőlük kérdeznetek, hogy értik-e a „Mester” szó jelentését. Ő a Mester, és mi vagyunk a gyermekei, és így nekünk biztosan meg kellene kapnunk az örökséget. Ti, gyermekek azt mondjátok: A mi Babánk. Tehát, ti vagytok az Atya vagyonának a mesterei. Csak a gyermekek mondanák azt, az „én Babám”. Ha azt mondjátok, az „én Babám”, akkor Baba gazdagsága a ti gazdagságotok is. Most mit mondunk? A „mi Shiv Babánk”. Az Atya is azt mondaná: Ezek a gyermekeim. A gyermekek megkapják az örökséget az Atyától. Az Atyának tulajdona van. A korlátlan Atya a mennyország Teremtője. Bharat emberei kitől kapják a tulajdonukat? Shiv Babától. Ők megünneplik a Shiv Jayantit. A Shiv Jayanti után ott van a Krishna Jayanti és aztán a Ráma Jayanti; ez minden. Senki nem emlékszik Mama, vagy Baba, vagy Jagadamba Jayantijére. Ott van a Shiv Jayanti, aztán Rádhe és Krishna Jayantije, majd, aztán Rámáé és Szitáé. Amikor Shiv Baba eljön, a shudra királyság megsemmisülhet. Senki nem érti meg ezeket a titkokat. Az Atya itt ül és magyaráz. Ő biztosan eljön. Miért kiáltotok az Atyához? Hogy jöjjön el és alapítsa meg Shri Krishna földjét. Ti tudjátok, hogy a Shiv Jayanti biztosan megtörténik. Shiv Baba adja nekünk a tudást. Az eredeti, örökkévaló istenségi vallás megalapításra kerül. A Shiv Jayanti mindközül a legnagyobb Jayanti. Aztán, ott van Brahma, Vishnu és Shankar. Most Prajapita Brahma az emberi világban van. Aztán, Lakshmi és Narayan az első számú teremtmény. Tehát, Shiva az Anya és az Atya, és aztán Brahma és Jagadamba szintén anya és atya. Ezeket a dolgokat meg kell érteni, és magatokba kell szívnotok. Először is el kell magyaráznotok: Az Atya, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljön, hogy tisztává tegye a tisztátalanokat. Ha Ő túl lenne néven és formán, akkor hogyan lehetne Jayantije? Istent hívják az Atyának. Mindenki hisz az Atyában. A lelkek és a Legfelső Lélek testnélküliek. A lelkek fizikai testeket kapnak. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Ez még könnyebb azok számára, akik nem tanulmányoztak semmilyen szentírást, stb. A lelkek Atyja, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek az Egyetlen, aki megalapítja a mennyországot. A mennyországban királyság van, és így Neki biztosan el kell jönnie az átmeneti korban. Ő nem jöhet el az aranykorban. Csak az átmeneti korban kapjátok meg az örökség jutalmát 21 születésre. Ez az átmeneti kor a Brahminoké. A Brahminok a fejdísz, és aztán ott van az istenségek kora. Mindenegyes kor 1.250 év. Ebben az időben 3 vallást kerül megalapításra: a Brahminok, az istenségek és a harcosok, mert fél ciklusra nincs más vallás. A nap és hold dinasztiákból valók imádatra méltók, és aztán imádókká válnak. Azoknak a brahminoknak sok típusa van. Ti most jó tetteket hajtotok végre, és így annak a jutalmát megkapjátok az aranykorban. Az Atya megtanítja nektek, hogyan hajtsatok végre jó tetteket. Ti tudjátok, hogy azoknak a tetteknek a jutalmat fogjátok megkapni, amilyen tetteteket a shrimatnak megfelelően hajtotok végre, és ha másokat is olyanokká tesztek, mint amilyenek ti vagytok. Egy egész királyság kerül most megalapításra. Ott van az eredeti, örökkévaló istenségi vallás királysága. Ez itt egy olyan királyság, ahol emberek uralma van az emberek felett. Ez az emberek egy csoportjának az uralma. Sok különböző csoport van. Különben a bizottságoknak csak öt képviselője van. Itt olyan sok közösség van; ma itt vannak, és aztán holnap elmennek. Ma valaki egy miniszter, és holnap aztán kidobnák őt abból a pozícióból. Egy megállapodást kötnek, és aztán azt törlik. Ez egy ideiglenes királyság; nem tart hosszú ideig, hogy valakit megfosszanak a trónjától. A világ olyan nagy. Ezt, vagy azt folyamatosan halljátok az újságokból. Senki nem tud elolvasni olyan sok újságot. Nektek nincs szükségetek ennek a világnak a híreire. Tudjátok, hogy ebben a világban mindennek, beleértve a testeiteket is, meg kell semmisülnie. Baba azt mondja: Egyszerűen emlékezzetek Rám, és el fogtok jönni Hozzám. Miután egy lélek meghal, mindenről víziója van. Néha egy lélek, miután elhagyta a testét, vándorol. Abban az időben is rendezni tudja a karmikus számláit. Mindenről van víziója. A lelkeknek belül vízióik vannak. Szenvednek a tetteikért és megbánást éreznek: Én ezt tettem szükségtelenül. Ott van a megbánás. Néhányan börtönmadarak, és azt mondják: legalább ételt kapunk a börtönben. Ez azt jelenti, hogy a céljuk csak az, hogy egyenek; nem foglalkoznak a saját tiszteletükkel. Nektek semmilyen nehézségetek nincs. Az Atyához tartoztok, és így követnetek kell a Shrimatját. Az nem úgy van, hogy Ő bárkinek is szomorúságot okozna. Ő a Boldogság Adományozója. A szófogadó gyermekek azt mondanák: Baba, bármilyen utasítást adsz; én csak Veled fogok ülni. Erre emlékeznek Shiv Babával kapcsolatban. Bhagirath, (a szerencsés szekér) és a bika jól ismertek. Azt írják, hogy a tudás urnáját az anyákra helyezték. Aztán teheneket mutattak. Olyan sok történetet kitaláltak. Ebben a világban senki nem lehet örökké egészséges. Soktípusú betegség van. Ott nincs se betegség, vagy idő előtti halál. Nekik vízióik vannak a megfelelő időben. Az idősebbek boldogok; amikor öregekké válnak, akkor elhagyják a testeiket, boldogságban. Nekik egy víziójuk arról, hogy elmennek, és egy bébivé válnak. Most ti, fiatalok is boldogok vagytok, hogy el fogjátok hagyni a testeiteket, és elmentek és hercegekké váltok. Akár fiatalok vagytok, vagy öregek, mindenkinek meg kell halnia. Tehát, mindegyikteknek mámorosnak kellene lennie, hogy el fogtok menni és hercegekké fogtok válni. Ti biztosan azzá váltok, amikor szolgálatot végeztek. Boldogoknak kellene lennetek, hogy most elhagyjátok az öreg testeiteket és elmentek Babához, és aztán Baba el fog küldeni benneteket a mennyországba. Szolgálatot kellene végeznetek. Ti, gyermekek hallottátok az éneket. Nem Shri Krishna volt a furulyával. Sok embernek van furulyája; ők nagyon jól játszanak a furulyán. Itt a furulya kérdése nem merül fel. Ti azt mondjátok, hogy csak az egy Atya ad shrimatot. Amíg valaki nem válik egy gyermekké, addig nem lenne képes arra, hogy ezt megértse, és ez itt a shrimat követésének a kérdése. Nem igényelhettek egy magas státuszt azzal, hogy a saját utasításaitokat követitek. Akik ismerik az Atyát, azok átadnák az Atya bemutatását másoknak. Át kell adnotok az Atya és a teremtményének a bemutatását. Ha nem adjátok át másoknak az Atya bemutatását, akkor ez azt jelenti, hogy nem ismeritek Őt. Ha ez a mámorotok van, akkor másokat is mámorosakká kell tennetek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mindig emelkedett tetteket hajtsatok végre a shrimatnak megfelelően. Ne váljatok befolyásoltakká mások utasításai által. Legyetek szófogadók, és kövessetek minden egyes utasítást. Ha nem vagytok képesek valamit megérteni, akkor, azt biztosan tisztázzátok.

2. Állandóan maradjatok abban a mámorban és boldogságban, hogy el fogjátok hagyni az öreg testeteket, és elmentek és egy herceggé váltok. Tartsátok fenn ezt a mámort, és végezzetek isteni szolgálatot.

Áldás:
Legyetek mesterteremtők és, mint Brahma Atya, adjatok mindenkinek tiszteletet azzal, hogy még azt a valakit is a barátotoknak tekintitek, aki rágalmaz titeket.

Brahma Atya egy világszolgálónak nevezte magát, és mindig tiszteletet adott mindenkinek, és üdvözölte őket. Soha nem gondolt arra, hogy majd akkor ad tiszteletet, ha a másik személy tiszteletet ad neki. Ő még azt a valakit is, aki rágalmazta őt, a barátjának tekintette, és tiszteletet adott neki. Kövessétek az Atyát ugyanilyen módon. Ne csak azt a valakit tartsátok magatokhoz tartozónak, aki tiszteletet ad nektek, hanem még azt is tekintsétek magatokhoz tartozónak, aki inzultál, megsért titeket, és adjatok neki tiszteletet azért, mert az egész világ a családotok. Ti, Brahminok vagytok minden lélek számára a törzs, és így tekintsétek magatokat mesterteremtőknek, és adjatok mindenkinek tiszteletet, mert csak aztán fogtok istenségekké válni.

Slogen:
Akik búcsút intenek Mayának minden időkre, azok válnak méltókká arra, hogy gratulációkat kapjatok az Atyától.