08.12.18       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, csak a lelkek találkozója a Legfelső Lélekkel az igazi kumba, a találkozás kora. Ezen a találkozón keresztül van az, hogy tisztává váltok, és aztán az emberek megünneplik ennek az emlékét a méláikkal.

Kérdés:
Nektek, gyermekeknek melyik aspektusban van szükségetek nagy bölcsességre?

Válasz:
Nektek sok bölcsességre van szükségetek, hogy megértsétek, és elmagyarázzátok a tudás nagyon érzékeny aspektusait. Nektek be kell bizonyítanotok a tudás ösvényét, és az odaadás ösvényét taktikus módon. Magyarázzatok úgy, mint ahogy egy egér fúj, mielőtt harap. Ezért, teremtsetek módszereket a szolgálat elvégzésére. Tartsatok kiállításokat a kumbamélákon, és hozzatok hasznot sok léleknek. Mutassátok meg nekik a módszert, hogy tisztátalanból tisztává váljanak.

Ének:
Vigyél el minket a bűnnek ebből az öreg világából a pihenés és kényelem világába.

Om Shanti.
Az Atya itt ül és nektek, gyermekeknek magyaráz: A vaskori tisztátalan és romlott világot hívják a bűn világának, míg az aranykori tiszta és emelkedett világot hívják a jótékonyság világának. Csak a Legfelső Lélek jön el, és tesz benneteket tiszta és jótékony lelkekké és teremti meg a jótékonyság világát. Mivel az emberek maguk tisztátalanok, ők a Tisztító Atyához kiáltanak. Ha ők abban hisznek, hogy a tisztító a Gangesz, vagy a Triveni (a három folyó találkozója), akkor miért kiáltanak így, ó Tisztító, jöjj el. A Gangesz és a Triveni amúgy is léteznek, és mégis az emberek kiáltanak, miközben azok a folyók léteznek. Az intellektus mégis a Legfelső Lélek felé megy. A Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek, aki a Tudás Óceánja, el kell ide jönnie. Őt nem csak egy léleknek, de a Tiszta Élőlénynek hívják. Itt nincsenek tiszta élőlények. A Tisztító Atya eljön, amikor az aranykori tiszta világot meg kell alapítani és a vaskori világnak meg kell semmisülnie. Ő biztosan eljönne az átmeneti korban. Az átmenetet kumbának is hívják. Ott van a Triveni találkozója, és ők átadták annak a kumba nevet. Ők azt mondják, hogy három folyó találkozik. Valójában az két folyó. Ők azt mondják, hogy a harmadik folyó inkognitó. Tehát, ti tisztává válnátok tisztátalanból azon a kumbamélán? A Tisztító Atyának biztosan el kell jönnie. Ő a Tudás Óceánja. Csak a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek feladata, és nem egy emberi lényé, hogy a tisztátalan világot tisztává tegye és a vaskort aranykorrá változtassa. Mindaz vakhit. A vakoknak szükségük van egy botra. Ti most botokká váltatok, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Különböző típusú botok vannak. Némelyik bot száz rupit, míg más botok csak két rupit érnek. Itt is mindannyian sorszám szerintiek. Néhányan nagyon szolgálatkészek. Amikor betegek vagytok, akkor nektek hívnotok kell egy sebészt. Ez a tisztátalan világ, és ti tisztává váltok. Azt mondják, a lelkek elváltak a Legfelső Lélektől hosszú időre. Aztán, amikor a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljön az összes lélek közé, azt hívják az átmenet kumbájának. Az emberek sokat adományoznak a kumbamélákon. Az egy bevétel a szenteknek, a bölcseknek, és a kormánynak is. Itt, nektek mindent adományoznotok kell a Tisztító Atyának, beleértve a testeteket, a tudatotokat és a vagyonotokat. Ő aztán a mennyország jövőbeli mestereivé tesz benneteket. Azok az emberek a Triveni nevet vették, és a szenteknek és bölcseknek adományoznak. Valójában ott van találkozó, ahova ti, folyók eljöttök, és elmerültök az Óceánban. Ott nincs óceán. Csak a folyók jönnek össze. Csak nektek, folyóknak és az Óceánnak a találkozóját hívják az igaz mélának, de ez is fix a drámában. Azon a mélán a kormány sok pénzt keres a vonatokból, az autókból, a földből, stb. Tehát, ez a méla a bevétel megkereséséért van. Ti, gyermekek magatok is megítélhetitek ezeket a dolgokat, mert Isten utasításait követitek. Ezért, nektek meg kell találnotok a kumbaméla igaz jelentését. Baba átadja nektek az esszét, hogy azt megírjátok. Az értelmes gyermekeknek ezt fel kellene vállalniuk. Az első számú értelmes Mama és aztán, a második számú Sanyaj, akinek szórólapokat kellett készítenie a szétosztásért. Ez a Triveni folyó nem a Tisztító. Csak mindenki számára a Megváltás Adományozója, Shiv Baba a Tisztító. A Trivenit nem lehet a megváltás adományozójának nevezni. Azok a folyók minden időben léteznek, azoknak az eljövetele nem kérdéses. Az emberek azt éneklik, ó Tisztító, jöjj el. Jöjj és tegyél minket tisztává. Ezért, nektek szórólapokat kellene készítenetek: Testvérek és nővérek, a Tudás Óceánja, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Tisztító, vagy ezek a folyók? Azok mindig léteznek. Ti a Legfelső Atyához, a Legfelső Lélekhez kiáltotok, hogy jöjjön el ide. Valójában csak az egy Legfelső Lélek a Tisztító. A lelkek, és a Legfelső Lélek elváltak hosszú időre. Az a Satguru eljön, és megváltást ad, és hazavisz benneteket. Valójában nektek a tudásban kellene megfürdenetek a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek véghezviszi a tudás megalapítását. Ti Őt nem ismeritek. Amikor Bharat emelkedett volt, ott lélektudatos istenségek éltek. Azt hívták Shivalajanak. Nektek, gyermekeknek most el kellene mennetek a kumbamélára és kiállításokat kellene tartanotok, és ott magyaráznotok kellene az embereknek. El kell magyaráznotok: Az egy Atya a Tisztító és Ő azt mondja: Csak akkor jövök el, amikor tisztátalanból tisztává kell tenni benneteket. Tehát, nektek egy ígéretet kell tennetek. A Rakshabandhan Istennel kapcsolódik össze, és nem a szentekkel és a bölcsekkel. Egy ígéretet tesznek a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek, és nem a Triveni folyónak. Ó Baba, megígérem, hogy tisztává fogok válni a Te shrimatodon keresztül. Az Atya azt mondja: Én a tiszta világ mestereivé teszlek benneteket. Ezek Baba jelzései. Nagyon okos szolgálatkészekre van szükség. Sok további képet is el kell készíteni. Nektek ehhez egy nagyon jó sátorra van szükségetek. Sok ellenségetek fel fog merülni. Néha nem tart hosszú ideig, hogy tüzet okozzanak. Ha valaki tüzet akar, ő elkezd inzultálni benneteket. Nektek ego nélkülivé kell válnotok, és csendben kell maradnotok. A Brahma kumarik híressé váltak. Nektek biztosan szét kell osztanotok a szórólapokat is, stb. Az emberek különleges fontosságot adnak a Kumbhaméláknak. Valójában az a jelenlegi idők fontosságára utal. Ez is egy játék a drámában. Ott bárki számára haszon lehet, de ez erőfeszítést kíván. Erőfeszítést kíván, hogy a tüskéket virágokká változtassák. Nektek bátorságra van szükségetek ahhoz, hogy kiállítást tartsatok a Kumbhamélán. Szükségetek van kapcsolatokra is, hogy ne legyenek akadályok. Nektek be kell bizonyítanotok, hogy ki a Tisztító. Az emberek emlékeznek a mennyországra, a tiszta világra. Amikor valaki meghal, az emberek azt mondják, ez és ez a mennyország lakójává vált. Ott sok gazdag étel van, így miért hívják őket vissza ide, és táplálják őket? A Shrinath templomban nézzétek meg, milyen sok variációt főznek. Valójában a Shrinatpuri és a Jagadnathpuri ugyanazok a dolgok. Ugyanakkor, Shrinadvárban láthatjátok, hogy a tápláló étel sok variációját elkészítik, mint Jagadnathban csak üres, főtt rizst ajánlanak fel bhognak. Ők még vajat sem használnak, stb. Az a különbség megmutatja, milyen tápláló étellel rendelkeztek, amikor tiszták vagytok, és csak sima rizzsel rendelkeztek, amikor tisztátalanok vagytok. Ennek a jelentősége nagyon jó. Az Atya itt ül és elmagyarázza, Shrinadvarban ők olyan sok bhogot ajánlanak fel és aztán a brahmin papok leülnek, és eladják azt a bhogot az imádóknak, ami a bevételük alapja. Ők a semmiért mindent megkapnak, és aztán abból keresnek. Tehát, azok a dolgok a vakhité. Az, az odaadás ösvénye. A tudás ösvénye a megváltás ösvénye. Nem lehet megváltást kapni azzal, hogy megfürdenek a Gangeszben. Nektek nagyon taktikusan kell magyaráznotok, ugyanúgy, ahogy egy egér fúj, mielőtt harap. Nektek nagy bölcsességre van szükségetek ahhoz, hogy megértsétek és elmagyarázzátok. Ezek ilyen érzékeny dolgok. Az emberek azt mondják, ó Legfelső Atya, Legfelső Lélek, egyedül Te ismered a módszereidet, és eszközeidet. Ők nem értik ennek a jelentését. Csak Te tudsz nekünk megváltást adni, amit megkapunk a shrimatodon keresztül. Senki nem tud nekünk megváltást adni, csak az egy, aki mindenki számára a Megváltás Adományozója. Nektek biztosan használnotok kell a mindenki szót is. Sok mindent elmagyaráznak, de nagyon kevesen vannak, akik megértik. Sok alattvaló folyamatosan megteremtődik. Az emberek sokat adományoznak, és jótékonykodnak Isten nevében. Tehát, megkapják annak a gyümölcsét egy születésre. Itt ti ezt megkapjátok 21 születésre. Azzal, hogy Isten nevében adományoznak, erőt kapnak. Nem Ismerik Istent és így nem marad semmilyen erő. A hinduknak olyan sok gurujuk van. Ha megnézitek a keresztényeket, nekik csak egy van. Bennük nagyon nagy a tisztelet azon egy iránt. Azt mondják, a vallás hatalom. Ti most megértettétek a vallást, és olyan sok erőt kaptok. Baba azt mondja, mindenkinek adjátok át ezt a mantrát, ami fegyelmezi a tudatot. Az Atya azt mondja nektek, gyermekeknek: Emlékezzetek a helyre, ahonnan eljöttetek, és a végső gondolataitok el fognak vinni benneteket a végcélotokhoz. Csak azzal, hogy az Atyára emlékeztek, fogtok tisztává válni és a bűneitek meg fognak semmisülni. Nektek emlékeznetek kell az Atyára és az örökségre, és azzal, hogy így tesztek, az egész ciklus be fog lépni az intellektusotokba. Miközben otthon éltek a családotokban, erőfeszítést kell tennetek azért, hogy eltávolítsátok az összes testi kapcsolatot az intellektusotokból, és azt összekapcsoljátok az Atyával, hogy a végén csak Rá emlékezzetek. Ha ti bárki másra emlékeztek, akkor büntetésnek kell lennie és a státuszotok csökkenni fog. Valójában a ciklus átmenetét hívják kumbának, amikor a lelkek találkoznak a Legfelső Lélekkel. Egyedül Isten jön el, és tanít nektek Raja jógát. Ő túl van az újjászületésen, de a gyermekek ezt nem értik. Nem követik a shrimatot és így a csónakjuk hogyan menne keresztül? A csónaknak keresztülmenni azt jelenti, elérni a királyi státuszt. Csak a shrimat követésével van az, hogy egy királyságot kaptok. Ha nem követitek a shrimatot, végül végetek lesz. Csak azok a mennyasszonyok fognak elmenni a Vőlegénnyel, akiknek a lámpása meggyújtott. Azok nem fognak Vele menni, akiknek a lámpása kialudt. Csak a különösen szeretett gyermekek fognak Vele menni. Az összes többi őket követi, sorszám szerint. Ugyanakkor, mindenki tisztává fog válni. Nem minden lélek rendelkezik ugyanazzal az erővel. Mindenki szerepe a sajátja. Ketten nem kaphatják meg ugyanazt a státuszt. A végén mindenkinek a szerepe világossá válik. A fa olyan hatalmas. Olyan sok emberi lény van. Csak a fő ágak, a nagy ágak és a kis ágak lesznek láthatók. A fő dolog az alap. Az összes többi később jön. Nekik kevesebb az erejük. Nem mindenki mehet el a mennyországba. Maga Bharat mennyország volt. Az nem úgy van, hogy Japán földje válik a mennyországgá Bharat helyett. Az nem lehetséges. Achcha.

BapDada, vagyis az Anya és az Atya legédesebb, szeretett és most megtalált gyermekeinek, akik a tudás csillagai, szeretet, emlékezés és jó reggelt. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Esti óra, 1968. á prilis 24.

Elmagyarázták nektek, gyermekeknek, hogy más vallásalapítók nem hozhatnak hasznot senkinek. Amikor ők lejönnek, mindenki mást is lehoznak maguk után. Ott van az Egy dicsérete, aki szabaddá tesz benneteket, és vezet titeket. Ő csak Bharatba jön el. Bharat mindegyik közül a legmagasabb föld. Nektek sokat kell dicsérnetek Bharatot. Csak az Atya jön el, és ad megváltást mindenkinek, és aztán csak béke van. Béke volt a világban a világ elején. A mennyországban csak egy vallás volt. Most megszámlálhatatlan vallás van. Egyedül az Atya jön el és megalapítja a békét. Ő ezt megteszi, ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban tette. Ti, gyermekek megkaptátok a tudást és így a köpülésetek folytatódik. Senki más nem folytatja a köpülést. Csak ti értitek ezt meg. Ők a test tudatosság miatt csak testeket imádnak. A lelkek biztosan itt vesznek újjászületést. Ti most megértitek, hogy csak az Egy az, aki tiszta. Egyedül az Atya adja át nektek az inkognitó tudást, amin keresztül mindenki számára megváltás van. Ugyanakkor, nincs senki olyan, mint Hanumán, vagy Ganesh, stb. Őket, mindannyijukat imádóknak hívják. Achcha.

A Szellemi Atya és Dada szeretetet emlékezést és jó éjszakát kíván a szellemi gyermekeknek. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.


Lényeg a dharnához:

1. Annak érdekében, hogy védettek legyetek a büntetéstől, távolítsátok el az intellektusotok jógáját minden testi kapcsolattól, és azt kapcsoljátok össze az egy Atyával. A végén senki másra csak az Atyára szabadna emlékezni.

2. Váljatok ego nélkülivé, maradjatok csendben, és tegyetek erőfeszítést azért, hogy a tüskéket virágokká változtassátok. Váljatok egy bottá a vak számára azzal, hogy követitek a shrimatot. Váljatok tisztává és másokat is tegyetek tisztává.

Áldás:
Váljatok a könnyű siker megtestesítőivé azzal, hogy erőteljes szolgálatot végeztek a tudaton keresztül a szavakon keresztüli szolgálattal együtt.

Ugyanúgy, ahogy tapasztalttá váltatok abban, hogy állandóan elfoglaltak vagytok a szolgálatban szavakkal, hasonlóan, minden pillanatban, a szavakkal való szolgálattal együtt automatikusan legyen szolgálat, ami megtörténik a gondolataitokon keresztül. “A szolgálat a tudaton keresztül” azt jeleneti, hogy ti és mások is automatikusan érzitek a jó kívánságok és tiszta érzések tiszta vibrációit minden lélek iránt, minden pillanatban. Állandóan merüljenek fel áldások a tudatotokból minden lélek iránt, minden pillanatban. Azzal, hogy a tudaton keresztül szolgáltok, a szavaitok energiája védett lesz, és ez az erőteljes szolgálat a tudatotokon keresztül könnyedén a siker megtestesítőévé tesz benneteket.

Slogen:
Azok, akik dicsőítik az Atya nevét minden tettükön keresztül, igaz isteni szolgálók.