09.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a korlátlan Atyára emlékezni, valami inkognitó dolog. Az emlékezés emlékezést szül. Az Atya hogyan tudna azokra emlékezni, akik nem maradnak emlékezésben?

Kérdés:
Ti, gyermekek milyen tanulmányt tanultok az átmeneti korban, amit semmilyen más időszakban nem tanítanak az egész ciklusban?

Válasz:
A tanulmányt, hogy élőhalált haljatok a testetekben. Egy holttestté válni, ezt csak ebben az időben tanítják, mert ebben az időben van az, hogy nektek karmatitté kell válnotok. Miközben egy testben vagytok, cselekednetek kell. A tudatotok csak akkor tud béke teljessé válni, amikor nem vagytok egy testben. Ezért van az, hogy nem szabadna azt mondani: „Azok, akik legyőzik a tudatot, legyőzik a világot.” Annak úgy kellene hangzania: „Azok, akik legyőzik Mayát, legyőzik a világot.”

Om shanti.
Az Atya itt ül és magyaráz nektek, gyermekeknek, mert megértitek, hogy csak azokat tanítják, akik oktalanok. Most, amikor a korlátlan Atya, Isten, a Magasak közt Legmagasabb eljön, kit tanítana? Ő biztosan azokat tanítaná, akik a legoktalanabbak. Ezért mondják azt, azok, akik nem szerető intellektussal rendelkeznek a pusztulás idején… Az intellektus hogyan vált nem szeretővé? Ők 8.4 millió fajról írtak. Azt is mondják, hogy az Atya 8.4 millió születést vesz. Ők azt mondják, hogy a Legfelső Lélek ott van a kutyákban, a macskákban, és minden élő dologban. Most elmondták nektek, gyermekeknek, hogy ezt a pontot kellene másodsorban elmagyarázni. Az Atya elmagyarázta, hogy amikor újak jönnek, először is, át kell adnotok nekik a korlátolt és a korlátlan apák bemutatását. Az, az Egyetlen a korlátlan rangidős Baba és ez az egy a korlátolt fiatalabb Baba. A korlátlan Atya a korlátlan lelkek Atyját jelenti. A korlátolt atya az élőlények atyja. Az, az Egy minden lélek Atyja. Nem mindenki tudja ezt a tudást önmagába szívni ugyanolyan mértékben. Néhányan csak egy százalékban, míg mások kilencvenöt százalékban szívják önmagukba. Ez valami, amit meg kell érteni. Ott lesz a napdinasztia. Ott lesznek királyok, királynők, és alattvalók. Ez belép az intellektusotokba. Az alattvalók között is lesz minden típusú emberi lény. Az alattvalók, alattvalók. Az Atya elmagyarázza, ez egy tanulmány. Ti mindannyian tanultok, a saját intellektusotoknak megfelelően. Ti mindannyian megkaptátok a saját szerepeteket. Amilyen mértékben önmagatokba szívtátok ezt a tanulmányt az előző ciklusban, ti most is ugyanazt fogjátok tenni. A tanulmányt soha nem lehet elrejteni. Ti megkapjátok a státuszotokat annak megfelelően, ahogy tanultok. Az Atya elmagyarázta: Ahogy fejlődtök, vizsgák is lesznek. Ti nem tudtok átkerülni anélkül, hogy vizsgát tennétek. Minden meg fog nyilvánulni a végén. Ugyanakkor, most is megérthetitek, hogy milyen státuszra vagytok érdemesek. Bár ti mindannyian felemelitek a kezeiteket, mert egymás között zavarban vagytok, ugyanakkor megértitek a szívetekkel és tudjátok, hogy valószínűleg nem váltok azokká. Ennek ellenére felemelitek a kezeteket. Csak úgy felemelni a kezeteket, tudatlanságot jelent. Olyan nagy a tudatlanság. Az Atya rögtön megérti, hogy azok (a világi diákok) több értelemmel rendelkeznek. Megértik, hogy ha nem érdemesek arra, hogy igényeljenek egy ösztöndíjat, nem fognak átmenni. Azok a világi diákok jobbak, mint ti, mert legalább megértik, hogy mennyi jegyet fognak igényelni abban a tantárgyban, amit a tanáruk tanít nekik. Ők nem mondanák azt, hogy kitüntetéssel fognak átmenni. Ezt azt mutatja, hogy azok, akik itt vannak, még ennyi értelemmel sem rendelkeznek. Bennük test tudatosság van. Mivel eljöttetek ide, hogy Lakshmivá és Narayanná váljatok, a tevékenységeteknek nagyon jónak kell lennie. Az Atya azt mondja, néhányak nem szerető intellektussal rendelkeznek a pusztulás idején. Milyen lenne az állapotuk, ha nem rendelkeznek pontos szeretettel az Atya iránt. Ők nem lesznek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljenek. Az Atya itt ül és elmagyarázza annak a jelentését nektek, gyermekeknek: „Azok, akik nem szerető intellektussal rendelkeznek a pusztulás idején...” Ha ti, gyermekek nem tudjátok megérteni világosan, akkor mások mit értenének meg? A gyermekek, akik abban hisznek, hogy ők Shiv Baba gyermekei, nem értik a teljes jelentést. Az Atyára emlékezni, valami inkognitó dolog. A tanulmány nem inkognitó. Mindenki sorszám szerinti a tanulmányban. Nem mindenki fog ugyanolyan mértékben tanulni. Az Atya felismeri, hogy ők még mindig bébik. Nem emlékeznek a korlátlan Atyára három-négy hónapon át. Hogyan lehet megérteni, hogy valaki emlékszik Babára, vagy nem? Ez csak akkor lenne, amikor Baba kap egy levelet tőlük, és ők megírják a szellemi szolgálat híreit, amit végeznek. Valakinek át kell adnia a bizonyítékot. Azok, akik nem maradnak emlékezésben és nem adják át a szolgálat bizonyítékát, test tudatosak. Néhányan megírják a híreiket. Baba: Ez és ez eljött, és én magyaráztam neki. Az Atya megérti, hogy a gyermek még mindig él és átadja a jó szolgálat híreit. Vannak néhányan, akik három-négy hónapon át nem írnak levelet. Amikor Baba nem kap semmilyen hírt, akkor megérti, hogy a gyermek meghalt, vagy beteg. Azok, akik betegek, képtelenek arra, hogy írjanak. Néhányan leírják, hogy ők korábban nem írtak, mert az egészségük nem volt jó. Néhányan egyáltalán nem adnak semmilyen hírt. Ők nem is betegek, ők test tudatosak. Aztán, az Atya kire emlékezne? Az emlékezés emlékezést szül. Ugyanakkor ott van a test tudatosság. Az Atya eljön és magyaráz. Azt mondtátok, hogy mindenütt jelenvaló vagyok, és beletettetek több mint 8.4 millió fajba. Az emberi lényekre azt mondják, hogy ők azok, kő intellektussal. Istenre azt mondják: Ő benne van az összes kavicsban és kőben. Ezért az egy korlátlan inzultus, ugye? Tehát, az Atya azt mondja, olyan sokat rágalmaznak. Ti most mindent megértetek, sorszám szerint. Az odaadás ösvényén azt éneklik, amikor eljössz, én átadom önmagamat Neked. Az örökösömmé teszlek. Az örökösötökké tesztek engem azzal, hogy azt mondjátok, benne vagyok a kavicsokban és kövekben. Olyan sokat rágalmaztok engem. Ezért, az Atya azt mondja, amikor extrém a vallástalanság, én eljövök. Gyermekek, most ismeritek az Atyát és így olyan sokat dicséritek Őt. Nem beszélve a dicséretről, néhányan még az emlékezés két szavát sem írják meg Neki. Ők testi tudatossá válnak. Gyermekek, megértitek, hogy megtaláltátok az Atyát. A mi Atyánk tanít minket. Ezek Isten verziói. Én Raja jógát tanítok nektek. Én Raja jógát tanítok, és megmutatom nektek, hogyan tudjátok igényelni a világ királyságát. Ha azzal a mámorral rendelkeznének, hogy a korlátlan Atya tanít benneteket, hogy igényeljétek a világ uralkodását, ti korlátlan boldogsággal rendelkeznétek. Bár tanulmányozzák a Gitát, ők azt úgy tanulmányozzák, mint egy hétköznapi könyvet. Krishna Isten beszél: Én nektek Raja jógát tanítok. Ez minden. Ők nem rendelkeznek az intellektusnak ezzel a jógájával, vagy ezzel a boldogsággal. Azok, akik tanulmányozzák, vagy idézik a Gitát, nem rendelkeznek ilyen nagy boldogsággal. Amikor abbahagyják a Gita olvasását, elfoglalttá válnak az üzletükben. Most ott van az intellektusotokban, hogy a korlátlan Atya tanít benneteket. Nem lép be senki intellektusába, hogy Isten tanítja őket. Tehát, amikor valaki eljön, először is, magyarázzátok el nekik a két atya teóriáját. Mondjátok el nekik: Bharat mennyország volt és az most a pokol. Senki nem mondja azt, hogy ők a vaskorban és az aranykorban vannak. Amikor valaki szomorúságot tapasztal, ő a pokolban van, és amikor valaki boldogságot tapasztal, ő a mennyországban van. Sokan azt mondják, hogy ők nagy boldogsággal rendelkeznek, és a boldogtalan emberek vannak a pokolban. Ők rendelkeznek a saját palotáikkal és épületeikkel, stb. Ők sok külső boldogságot látnak. Ti most megértitek, hogy itt nem lehet megtapasztalni azt az aranykori boldogságot. Az nem úgy van, hogy a kettő ugyanaz a dolog, hogy az aranykort lehet a vaskornak, és a vaskort lehet az aranykornak nevezni. Azokat hívják tudatlanoknak, akik ebben hisznek. Ezért, először is mondjátok el nekik az Atya teóriáját. Az Atya átadja a saját bemutatását. Senki más nem ismeri Őt. Azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Ti most megmutatjátok a képeken, hogy a lélek és a Legfelső Lélek formája ugyanaz. Ő is egy lélek, de Őt a Legfelső Léleknek nevezik. Az Atya itt ül és elmagyarázza, hogyan jön el. Minden lélek ott él a legfelső lakhelyen. A kinti emberek nem tudják megérteni ezeket a dolgokat. A nyelv is nagyon könnyű. A Gitában Krishna nevét említik, de Krishna nem mondja el a Gitát. Ő nem mondhatja azt mindenkinek: Állandóan csak rám emlékezzetek. A bűnöket nem lehet elvágni azzal, hogy testi lényekre emlékeztek. Azt mondják, Krishna isten beszél: Mondjatok le az összes testi kapcsolatról és állandóan csak rám emlékezzetek. Ugyanakkor, maga Krishna rendelkezik testi kapcsolatokkal és ő csak egy kis gyermek. Ez egy olyan hatalmas hiba. Ott van a nagy különbség ezen egy hiba miatt. Isten nem lehet mindenütt jelenvaló. Az Egy, akinek azt mondjátok, mindenki számára a Megváltás Adományozója, eljuthat a degradációba is? Isten valaha is válhat degradálttá? Ezeket a dolgokat mind köpülni kell. Ez nem az idő elvesztegetésének kérdése. Az emberek azt mondják, hogy nekik nincs idejük. Amikor azt mondjátok nekik, hogy jöjjenek és vegyék a kurzust, ők azt mondják, nincs idejük. Ők eljönnek két napig, vagy eljönnek négy napon át. Ha nem tanulnak, hogyan válhatnak Lakshmivá és Narayanná? Ott van Maya nagy erőszaka. Az Atya elmagyarázza, minden másodperc és minden perc, ami elmúlik, ugyanúgy megismétlődik. Azok folyamatosan, megszámlálhatatlanszor megismétlődnek. Ti most meghallgatjátok az Atyát. Baba nem jön el a születés és halál ciklusába. Ti összehasonlíthatjátok azokat, akik eljönnek a születés és újjászületés teljes ciklusába, az Egyetlennel, aki ezt nem teszi. Csak az egy Atya az, aki nem vesz születést, vagy nem hal meg. Mindenki más itt van ebben a ciklusban. Ezért mutatják Brahma és Vishnu képén, hogy ők mindketten megszületnek és újjászületnek. Ők folyamatosan eljátsszák a saját szerepeiket: Brahma válik Vishnuvá és Vishnu válik Brahmává. Az nem érhet véget. Mindenki el fog jönni és megnézi ezeket a képeket, és megérti. Ez valami, amit könnyű megérteni. Be kellene lépnie az intellektusotokba, hogy Brahminok vagytok, és aztán istenségekké, harcosokká, kereskedőkké és shudrákká váltok, és amikor az Atya eljön, akkor újra Brahminokká fogtok válni. Emlékezzetek erre, és az önmegismerés diszkoszának forgatóivá fogtok válni. Sokan vannak, akik képtelenek arra, hogy emlékezésben maradjanak. Csak ti, Brahminok váltok az önmegismerés diszkosza forgatóivá. Az istenségek nem válnak ezzé. Ti istenségekké váltok azzal, hogy megkapjátok a tudást arról, hogyan mentek körbe a cikluson. Valójában semmilyen emberi lény nem érdemes arra, hogy őt az önmegismerés diszkosza forgatójának nevezzék. Az emberi világ, a halál földje teljesen más, ugyanúgy, ahogy Bharat embereinek a szokásai és rendszerei különbözőek. Mindenki rendszere, és szokása más. Az istenségek rendszere és szokásai különbözőek. A halál földje embereinek rendszerei és szokásai is különbözőek. Ott van az éjszaka és nappal különbsége, és ezért mindenki azt mondja, hogy ők tisztátalanok. Ők így kiáltanak, ó Isten, tisztíts meg mindannyinkat, a tisztátalan világ lakóit. Ott van az intellektusotokban, hogy a tiszta világ 5.000 évvel ezelőtt létezett, és azt hívták az aranykornak. Az ezüstkort nem nevezik annak. Az Atya elmagyarázza, hogy először ott van az első osztály, és aztán a másodosztály. Ezért, nektek el kell magyaráznotok minden aspektust olyan jól, hogy bárki, aki eljön, elcsodálkozzon ezt hallva. Néhányan nagyon elcsodálkoznak, amikor hallják, hogy nekik biztosan tisztának kell maradniuk. Nekik nincs arra idejük, hogy erőfeszítést tegyenek. A kéjvágy bűne az, ami tisztátalanná teszi az emberi lényeket. Azzal, hogy azt legyőzitek, a világ legyőzőivé fogtok válni. Az Atya elmondta nektek: Győzzétek le a kéjvágy bűnét, és váljatok a világ legyőzőivé. Az emberi lények azt mondják: Győzd le a tudatodat és váljál a világ legyőzőjévé. Kontrolláljátok a tudatotokat. A tudatotok csak akkor fog békés lenni, amikor nem rendelkeztek testtel. Máskülönben a tudat soha nem tud béketeljes lenni. Ti kaptok egy testet azért, hogy cselekedeteket hajtsatok végre. Tehát, itt hogyan tudnátok a karmatit állapototokban maradni? A karmatit állapotra azt mondják, hogy az egy holttestté: élőhalált halni és elszakadottnak lenni a testtől. Nektek megtanítják a tanulmányt, hogy elszakadottá váljatok a testtől. A lélek különálló a testtől. A lélek a legfelső lakhely egy lakója. Amikor egy lélek belép egy testbe, őt egy emberi lénynek nevezik. Testet kaptok. Csak, amikor nem kell cselekednetek, fogtok béketeljesek maradni. A testetlen világban nincs cselekedet. A világciklus itt forog. Nektek meg kell értenetek az Atyát és a világciklust. Ezt nevezik tudásnak. Amikor a szemetek tisztátalan és kriminális, ti képtelenek vagytok arra, hogy bármilyen tiszta dolgot lássatok. Ezért van szükségetek a tudás harmadik szemére. Csak, amikor eléritek a karmatit állapototokat, vagyis, amikor istenségekké váltok, fogjátok látni az istenségeket a szemeitekkel. Ugyanakkor, ti nem láthatjátok Krishnát a szemeitekkel, miközben ezekben a testekben vagytok. Ti nem értek el semmit pusztán azzal, hogy egy víziót kaptok. Ti csak ideiglenes boldogságot tapasztaltok, és a vágyatok (hogy lássátok Krishnát) teljesül azon keresztül. A víziók rögzítve vannak a drámában. Azokon keresztül nincs elérés. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Én egy lélek vagyok, különálló a testtől. Azzal, hogy gyakoroljátok, hogy holttestek vagytok, akik élőhalált haltok, miközben a testetekben éltek, az állapototokat tegyétek karmatitté.

2. Adjátok át a szolgálat bizonyítékát. Mondjatok le a test tudatosságáról, és adjátok át a híreiteket becsülettel. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy kitüntetéssel menjetek át.

Áldás:
Váljatok dupla könnyű angyalokká, akik összes számlája és kapcsolata az egy Atyával van.

Annak érdekében, hogy dupla könnyű angyalokká váljatok, maradjatok túl a testek tudatosságán, mert a test tudatosság sár, és ha ti azzal a teherrel rendelkeztek, nehézség lenne. Az angyalok azok, akik nem rendelkeznek kapcsolattal még a saját testükkel sem. Ti átadtátok a testeteket az Atyának, amit az Atya adott nektek. Ha egyszer valamit, ami a tiétek, átadtok valaki másnak, a kapcsolatotok azzal véget ér. Az összes kapcsolatotok és minden adás-vevésetek az Atyával van, és a múlt minden számlája és kapcsolata véget ért. Csak azok, akik ilyen teljes koldusok, válnak dupla könnyű angyalokká.

Slogen:
Használjátok a különlegességeiteket, és fejlődést fogtok tapasztalni minden lépésnél.