09.02.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, nektek igaz szellemi szolgálatot kell végeznetek a testetekkel, a tudatotokkal és vagyonotokkal. Csak a szellemi szolgálaton keresztül van az, hogy Bharat aranykorrá fog válni.

Kérdés:
Mire kell állandóan emlékeznetek azért, hogy szabadok maradjatok az aggodalomtól? Mikor lesztek képesek arra, hogy gondtalanok maradjatok?

Válasz:
Annak érdekében, hogy gondtalanok maradjatok, mindig emlékezzetek arra, hogy ez a dráma teljesen pontosan van megteremtve. Bármi is történik a drámának megfelelően, az teljesen pontos. Akárhogyan is, ti ebben az időben nem tudtok gondtalanok maradni. Amikor eléritek a karmateet állapototokat, gondtalanok lesztek. Ezért nagyon jó jógára van szükség. A jógi és gyani gyerekek nem maradhatnak rejtettek.

Om Shanti.
A Tisztító, Shiva Isten beszél. Az Atya elmagyarázta, hogy semmilyen emberi lényt nem lehet Istennek nevezni. Az emberek is tudják, hogy a Tisztító csak Isten lehet. Shri Krishnát nem lehet Tisztítónak hívni. Szegény emberek nagyon zavarodottak. Csak amikor a szál összegabalyodik Bharatban, van az, hogy Shiv Babának el kell jönnie. Senki más, csak az Atya tudja azt kibogozni. Egyedül Ő a Tisztító, Shiv Baba. Ezt csak ti, gyerekek tudjátok és ez is sorszámszerinti, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Bár ti itt ültök, és ezt mindennap meghallgatjátok, ti nem maradtok tudatában annak, hogy Shiva Babával ültök, hogy Ő jelen van ebben az egyben, tanít minket, megtisztít, és elmondja nekünk ezeket a yuktikat. Ti az önmegismerés diszkosza forgatóivá váltok. Ti megkapjátok a Teremtő és a teremtés tudását, legyőzitek a kéjvágyat, és a világ legyőzőivé váltok. Tehát, az az Atya a Tisztító. Ő az új teremtés Teremtője is. Ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy elérjétek a korlátlan királyságot. Mindannyitok megérti, hogy ti Shiva Babától igénylitek a királyságotok szerencséjét. Még ezt sem értik meg pontosan. Néhányan ezt egy kicsit tudják, és néhányan egyáltalán nem tudják. Shiv Baba azt mondja: én vagyok a Tisztító. Ha bárki eljön és megkérdez, én át tudom adni neki a bemutatásomat. Az Atya nektek is átadta a bemutatását. Shiva Baba azt mondja: én belépek egy hétköznapi testbe. Ez a test hétköznapi. Ő a fa tetején áll. Ő a tisztátalan világban áll, és alul tapasyát végez. Shiva Baba ezt az egyet is megtanítja, hogyan végezzen tapasyát. Shiva Baba raja jógát tanít. Alul ott van Adi Dev és a tetején Adi Nath (az Úr). Ti, gyerekek elmagyarázhatjátok, hogy ti, Brahminok Shiv Baba gyermekei vagytok. Ti is Shiv Baba gyermekei vagytok, de ezt nem tudjátok. Isten az Egy, és az összes többi testvér. Az Atya azt mondja: én csak a gyermekeimet tanítom. Én csak azokat tanítom, és teszem istenségekké, akik felismernek engem. Bharat mennyország volt, és most a pokol. Csak azok fognak a világ legyőzőivé válni, akik legyőzik a kéjvágyat. Én megalapítom az aranyvilágot. Bharat sokszor volt az aranykorban és azután a vaskorba ment. Ezt senki nem tudja. Senki nem ismeri a Teremtőt, vagy a teremtés elejét, közepét és végét. Én tudás teljes vagyok. Ez a ti célotok és tárgyatok. Én belépek ennek az egynek a hétköznapi testébe és átadom nektek a tudást. Nektek most tisztává kell válnotok. Azzal, hogy legyőzitek azokat a bűnöket, a világ legyőzőivé váltok. Ti, gyerekek, mindannyian erőfeszítést tesztek. Ti szellemi szolgálatot és nem fizikai szolgálatot végeztek a testetekkel, tudatotokkal és vagyonotokkal. Ezt hívják szellemi tudásnak. Ez nem odaadás. Az odaadás kora a réz és vaskor. Azt hívják Brahma éjszakájának, és az arany és ezüstkorokat hívják Brahma nappalának. Ha valaki, aki a Gitát tanítja, eljön, el kell magyaráznotok neki, hogy a Gitában van egy hiba. Ki mondta el a Gitát? Ki tanított raja jógát? Ki mondta azt, hogy azzal, hogy legyőzitek a kéjvágyat, a világ legyőzőivé váltok? Ez a Lakshmi és Narayan a világ legyőzőivé váltak, ugye? Ő leült és elmagyarázta nekik a 84 születésük titkait. Nem számít, hogy az kicsoda, nekik el kell ide jönniük, hogy megkapják a tudást. Én titeket, gyerekeket tanítalak, de közületek néhányan nem értik meg jól és ezért emlékeznek arra: a több millióból egy maroknyi. Néhányan még 5%-ban sem tudják, hogy én mi vagyok, és ki vagyok. Nektek ismernetek kell az Atyát, és pontosan kell Rá emlékeznetek. Miért nem emlékeztek rám állandóan? Ti azt mondjátok: Baba, én elfelejtek Rád emlékezni. Oh, nem tudtok Babára emlékezni? Valójában az Atya elmagyarázza, hogy ez valami, ami erőfeszítést igényel. Akárhogyan is, Ő továbbra is pumpál benneteket, hogy erőfeszítést tegyetek. Oh, ti elfelejtitek az Atyát, aki a tej óceánjába visz benneteket és a világ mestereivé tesz. Maya biztosan felejtésre késztet titeket. Ez időt vesz igénybe. Az nem úgy van, hogy mivel Maya biztosan felejtésre fog késztetni benneteket, ti ott hűvösen ülhettek. Nem. Nektek biztosan erőfeszítést kell tennetek. Nektek le kell győznötök a kéjvágyat. Állandóan csak rám emlékezzetek, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Ahogy én azt mondom nektek, gyerekek, „gyermek”, ha a legfelső bíró jönne is el, neki is azt mondanám, „gyermek”, mert én vagyok Isten, a Magasak közt a Legmagasabb. Egyedül én tanítom nektek mindegyik közül a legmagasabb tanulmányt azért, hogy képessé tegyelek benneteket arra, hogy megkapjátok a hercegek és hercegnők státuszát. Az Atya azt mondja: én ezt az egyet tanítom. Azután ez az egy Shri Krishnává válik. Brahma és Saraswati azután Lakshmivá és Narayanná válnak. Ez a családi ösvény folytatódik. Azok az elszigetelődés ösvényén nem taníthatnak raja jógát. A királyra és a királynőre, mindkettőre szükség van. Azok az emberek külföldre mennek, és azt mondják, hogy ők raja jógát tanítanak. Akárhogyan is, ők azt mondják, hogy a boldogság olyan, mint egy varjú ürüléke. Tehát, hogyan tudnak raja jógát tanítani? Ezért nektek, gyerekeknek azzal a lelkesedéssel kell rendelkeznetek. Akárhogyan is, a gyerekek még mindig fiatalok. Ők még nem váltak éretté. Nekik bátorságra van szükségük az érettséghez. Az Atya elmondja nektek: ez Ravan közössége. Ti így kiáltotok: oh, Tisztító, jöjj el. Tehát, ez egy tisztátalan világ, vagy a tiszta világ? Ti megértitek, hogy ti a pokol lakói vagytok. Ez az istenségi közösség? Ez Rama királysága? Ti nem tartoztok Ravan királyságához? Ebben az időben mindenki ördögi intellektussal rendelkezik Ravan királyságában. Most ki tenne egy ördögi intellektust istenivé? Tegyetek fel négy-öt ilyen kérdést, amik elgondolkoztatják az embereket. Nektek, gyerekek kötelessége az, hogy átadjátok az Atya bemutatását. A fa fokozatosan növekszik. Azután nagy lesz a kiterjedés. Maya pörgetésre késztet, és teljesen kiüt benneteket. Sokan meghalnak a bokszban, és sokan meghalnak itt is. Ők belezuhannak a bűnbe és meghalnak. Azután erőfeszítést kell tenniük az elejétől. A bűn teljesen megöli őket. Bármennyi rozsdát távolítottak el azzal, hogy tisztátalanból tisztává váltak, mindaz a bevétel elvész. Aztán újból erőfeszítést kell tenniük. Ti azt nem mondhatjátok, hogy neked nem szabad megengedned, hogy valaki eljöjjön. Nem. Nektek el kell magyaráznotok annak az egynek: minden, amit megkerestél az emlékezés zarándoklatán, és a tanulmányon keresztül, megsemmisült. Ők olyan alacsonyra zuhannak. Ha továbbra is elestek, azt mondanák nektek, menjetek el. Ti egyszer, vagy kétszer kaptok lehetőséget. Kétszer megbocsátanak nektek, és azután az egy reménytelen esetté válik. Ők oda elmennének, de egy piszkos osztályba. Ezt mondanák összehasonlításképpen. Azokra mondják azt, hogy egy piszkos osztályban vannak, akik teljesen alacsony státuszt kapnak. Ők szolgálólányok és szolgálók, krematorok és az alattvalók szolgálólányai és szolgálói. Az Atya tudja, hogy Ő tanít benneteket, hogy Ő minden 5.000 évben tanít benneteket. Azok az emberek több százezer évről beszélnek. Ahogy tovább fejlődtök, elkezdik azt mondani: ez valóban 5.000 év kérdése. Ez ugyanaz a nagy háború. Akárhogyan is, ők nem tudnak az emlékezés zarándoklatán maradni. Napról-napra továbbra is túl késővé válik. Arra emlékeznek: sok idő eltelt és kis idő maradt hátra. Mindezek a dolgok erre az időre utalnak. Kis idő maradt hátra, hogy tisztává váljatok. A háború előttetek áll. Kérdezzétek meg a szíveteket: én az emlékezés zarándoklatán vagyok? Amikor újak jönnek, a gyerekeknek biztosan arra kell késztetniük őket, hogy töltsék ki a formanyomtatványt. Csak akkor tudtok magyarázni, amikor kitöltik a formanyomtatványt. Ha valaki nem akarja megérteni, mit írna a formanyomtatványra? Olyan sok ember csak úgy eljön ide. Mondjátok el nekik: ti az Atyához kiáltotok: oh, Tisztító, jöjj el. Tehát, ez biztosan egy tisztátalan világ. Ezért kiáltotok: oh, Tisztító, jöjj és tegyél minket tisztává. Néhányan ezzé válnak és mások nem. Baba sok levelet kap. Ti, mindannyian azt írjátok: Shiv Babának Brahmán keresztül. Shiv Baba is azt mondja: én belépek egy hétköznapi testbe. Én elmondom neki a 84 születése történetét. Semmilyen más emberi lény nem ismeri a teremtés elejét, közepét és végét. Az Atya most elmondta nektek. Baba elkészíttette ezeket a képeket azzal, hogy isteni víziókat adott nektek, gyerekek. Baba titeket, lelkeket tanít. A lelkek könnyen testetlenné válnak. Nektek különállónak kell tekintenetek önmagatokat attól a testtől. Baba azt mondja: gyerekek, legyetek lélektudatosak, legyetek testetlenek. Én titeket, lelkeket tanítalak. Ez a lelkek találkozója a Legfelső Lélekkel. Ezt hívják az átmeneti kor találkozójának. A Ganges vize nem tisztít meg senkit. A szentek, a bölcs emberek, a rishik és a munik mind elmennek, hogy megfürödjenek a Gangesban. A Ganges hogyan lehetne a Tisztító? Isten beszél: a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Azzal, hogy azt legyőzitek, ti a világ mesterei lesztek. Se a Ganges, se az óceán ezt nem mondja. Az Atya, a Tudás Óceánja magyaráz nektek. Annak érdekében, hogy ezt a kéjvágyat legyőzzétek, állandóan csak rám emlékezzetek, és tisztává fogtok válni. Szívjátok önmagatokba az isteni erényeket. Senkinek ne okozzatok szomorúságot. Az első számú szomorúság: a kéjvágy kardját használni. Az szomorúságot okoz az elejétől a közepén át a végéig. Az az aranykorban nem létezik. Az a tiszta világ. Ott nincs senki tisztátalan. Ugyanúgy, ahogy igénylitek a királyságot a jógaerőn keresztül, a gyerekek is jógaerőn keresztül születnek. Ravan királysága ott nem létezik. Ti, emberek elégetitek Ravan figuráját, de nem tudjátok, mikor kezdtétek őt elégetni. Ravan nem létezik Rama királyságában. Az Atya itt ül, és elmagyarázza nektek ezeket a dolgokat, amiket meg kell értenetek. Ő nagyon jól magyaráz, de annak megfelelően, hogy ti, mindannyian mennyit tanultok minden ciklusban, ugyanígy fogtok most is tanulni. Mindent meg lehet tudni az erőfeszítésen keresztül, amit megtesztek. Ott van a fizikai szolgálat tárgya is. Ha nem tudtok a tudatotokon keresztül szolgálni, szolgáljatok a szavaitokon és tetteiteken keresztül. Nagyon könnyű a szavakon keresztül szolgálni. Először ott van a tudaton keresztüli szolgálat, vagyis manmanabhav. Maradjatok az emlékezés zarándoklatán. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és emlékezzetek az Atyára. Vegyétek a tanításokat az Atyától. Sokan vannak, akik képtelenek emlékezni az Atyára. Ti azt nem mondanátok, hogy ők képtelenek emlékezni a tudásra. Ők képtelenek arra, hogy állandóan emlékezzenek az Egyre. Hogyan fogtok erőt kapni, ha nem emlékeztek Rá? Az Atya a Mindenható Hatalom. Azzal, hogy Rá emlékeztek, erőt kaptok. Ezt hívják erőnek. Ha valaki jó szolgálatot végez a tettein keresztül, egy jó státuszt kaphat. Ha nem szolgáltok a tetteiteken keresztül, milyen státuszt fogtok kapni? Ott vannak az alattvalók. Ezek inkognitó kérdések, és meg kell érteni. Azok az emberek a jógáról beszélnek, de nem értik, hogy ti a jógán keresztül igénylitek a világ uralkodását. Senki nem tudja, hogy ott a gyerekek jógaerőn keresztül születnek. Ezt nektek elmagyarázzák, de akárhogyan is, ti Maya rabszolgáivá váltok fél ciklus után. Maya most sem hagy benneteket egyedül. Nektek most Shiv Baba rabszolgáivá kell válnotok. Ne váljatok testi lények rabszolgáivá. Most van az, hogy testvéreknek és nővéreknek hívnak benneteket azért, hogy tisztává váljatok. Azután azon is túl kell mennetek. Nektek testvéreknek kell tekintenetek önmagatokat. Nem szabad, hogy ott legyen akárcsak a testvér és nővér látásmódja. Bármi történik a drámának megfelelően, az teljesen pontos. A dráma nagyon pontos. Az Atya szabad az aggodalomtól. Annak az egynek biztosan lenne valamennyi aggodalma. Csak akkor fogtok gondtalanok maradni, amikor eléritek a karmateet állapototokat. Addig ilyen, vagy olyan dolog továbbra is történni fog. Nagyon jó jógára van szükség. Baba most a jógát hangsúlyozza. Ez azért van, mert ti ismételten felejtetek. Az Atya panaszkodik: ti elfelejtitek az Atyát, aki olyan sok kincset ad nektek. Az Atya tudja, hogy ki rendelkezik tudással és ki nem. A gyani lelkek soha nem maradhatnak rejtettek. Ők gyorsan átadnák a szolgálat bizonyítékát. Ezért meg kell érteni mindezeket a dolgokat. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ne szenvedjetek vereséget, miközben Mayával bokszoltok. Ne legyetek lusták az erőfeszítésben és csak úgy ne üljetek le. Legyen bátorságotok, és szolgáljatok.

2. Ez a dráma pontosan van megteremtve. Ezért semmi miatt ne aggódjatok. Annak érdekében, hogy elérjétek a karmateet állapototokat, maradjatok az Atya emlékezésében. Ne váljatok semmilyen testi lény rabszolgájává.

Áldás:
Legyetek igaz Raj Rishik, akik szabadok maradtok minden ragaszkodástól azzal, hogy rendelkeztek a korlátlan érdektelenség hozzáállásával.

Egy Raj Rishi azt jelenti, aki rendelkezik egy királysággal, másrészt, egy Rishi azt jelenti, aki rendelkezik korlátlan érdektelenséggel. Ha van bármilyen ragaszkodás önmagatokhoz, egy másik személyhez, bármilyen tárgyhoz, akkor nem lehet egy Raj Rishinek nevezni titeket. Azok, akik rendelkeznek a ragaszkodás leghalványabb gondolatával, két hajóban eveznek, és nincsenek se itt, se ott. Így, váljatok egy Raj Rishivé, legyen korlátlan érdektelenségetek, vagyis, tartozzatok az egy Atyához és senki máshoz. Tegyétek ezt a leckét szilárddá.

Slogen:
A harag a tűz egy formája, ami elégeti az ént és másokat is.