09.02.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     20.11.85     Om Shanti     Madhuban


AZ ÁTMENETI KORI BRAHMINOK SZERETETTELJES,
KÜLÖNLEGES ÉS EMELKEDETT VILÁGA


Ma az Atya, a Brahminok Teremtője a kicsi, gyönyörű és alokik világát nézi. Ez a Brahmin világ különösen szeretetteljes és különleges még az aranykori világgal összehasonlítva is. Ennek az alokik világnak a Brahmin lelkei ilyen emelkedettek és különlegesek. Ez a Brahmin forma még az istenségi formánál is különlegesebb. Ennek a világnak a dicsérete a saját különlegessége. Ennek a világnak minden lelke különleges. Minden lélek egy önuralkodó király. Minden lélek rendelkezik a tudatosság tilakjával, az örökkévaló tilakkal, az önuralkodás tilakjával és Isten szívtrónusán ül. Tehát, az összes lélek rendelkezik e gyönyörű világ trónjával, koronájával és tilakjával. Ti valaha is hallottatok, vagy láttatok egy ilyen világot az egész ciklus során? Ez egy világ, amiben minden Brahmin lélek ugyanazzal az Atyával rendelkezik, ugyanahhoz a családhoz tartozik, ugyanazzal a nyelvvel és tudással rendelkezik, vagyis ti az életben ugyanazzal az emelkedett céllal, ugyanazzal a hozzáállással és látásmóddal, ugyanazzal a vallással és ugyanazzal az isteni tevékenységgel rendelkeztek. Ez egy olyan világ, hogy amilyen mértékben az kicsi, olyannyira szeretetteljes. Ily módon ti, Brahmin lelkek, mindannyian ezt a dalt éneklitek a tudatotokban: a mi kis világunk különleges és nagyon szeretetteljes. Ti ezt a dalt éneklitek? Boldoggá váltok látva ezt az átmeneti kori világot? Ez egy ilyen különleges világ. Ennek a világnak a napi időbeosztása is különleges. Ti rendelkeztek a saját királyságotokkal, a saját szabályaitokkal, a saját rendszereitekkel és szokásaitokkal, de azok gyönyörű rendszere és a szeretet is csodálatos. Ti Brahmin lelkek vagytok, akik egy ilyen világban élnek, ugye? Ti ebben a világban éltek, ugye? Ti soha nem hagyjátok el a világotokat és mentek vissza az öreg világba, ugye? Ezért van az, hogy az öreg világ emberei képtelenek arra, hogy megértsék: Végül is kik ezek a Brahminok? Ők azt mondják: A Brahma Kumariknál minden a sajátjuk. Nekik megvan a saját tudásuk. Mivel a ti világotok új, akkor minden új és különleges lenne, ugye? Nézzétek meg önmagatokat: ti rendelkeztek az új világ új gondolataival, új nyelvével és új tevékenységeivel. Ti ilyen mértékben váltatok különlegessé? Ugye a régiből már semmi nem maradt meg? Ha a régi dolgokból akárcsak a leghalványabb nyom is megmaradt, akkor az a régi világ felé fog húzni benneteket, és az emelkedett világban lenni állapotból ti abba a világba fogtok menni, ami alacsonyabb. Mivel ők magasak, vagyis emelkedettek, ők a mennyországot fent és a poklot lent ábrázolják. Az átmeneti kori mennyország még az aranykori mennyországnál is magasabb, mert most teljessé váltatok mindkét világ tudásával. Itt, miközben mindent tudtok, és mindent láttok, elszakadottak és szeretők vagytok. Ezért tapasztaljátok meg Madhubant mennyországnak. Ti az embereknek azt mondjátok: ha látni akarjátok a mennyországot, akkor azt most nézzétek meg. Ott a mennyországról nem fogtok beszélni. Most azt mondjátok a mámornak azzal a ragyogásával: Mi láttuk a mennyországot. Ti az embereknek kihívást adtok: Ha látni akarjátok a mennyországot, gyertek el hozzánk, és azt nézzétek meg! Ti erről így beszéltek, ugye? Először azt gondoltátok, és azt hallottátok, hogy a mennyország angyalai nagyon gyönyörűek, de senki nem látta őket. “Ott van ez és ez a mennyországban.” Ti arról sokat hallottatok, de most ti, magatok elértétek a mennyország világát. Ti, magatok a mennyország angyalaivá váltatok. Ti csúnyából gyönyörűvé váltatok. Ti most szárnyakat kaptatok, ugye? Ti megkaptátok a tudás és a jóga ilyen gyönyörű szárnyait, amin keresztül az összes három világot körbe tudjátok utazni. Még a tudósok sem rendelkeznek semmilyen eszközzel, ilyen gyors sebességgel. Ti, mindannyian megkaptátok a szárnyakat? Ugye senki nem maradt ki? Ennek a világnak a dicsérete az, hogy semmi nem hiányzik a Brahminok világából. Ezért van ott az a dicséret: megtalálva az Atyát, mindent megtaláltunk. Nemcsak egy világnak, de mind a három világnak a mestereivé váltok. Ennek a világnak az emléke az, hogy mindenki továbbra is állandóan hintákban hintázik. Hintákban hintázni, ezt tekintik a szerencse egy jelének. Mi ennek a világnak a különlegessége? Néha az érzékek feletti boldogság hintájában hintáztok, néha a béke hintájában hintáztok és néha a tudás hintájában. Ti Isten öle hintájában hintáztok. Isten ölében lenni azt jelenti, hogy a szeretetben elmerültnek lenni állapotban hintáztok. Ugyanúgy, ahogy teljesen elmerültté váltok az ölben, hasonló módon, elmerültté váltok Isten ölében, elveszetté váltok a szeretetben. Ez az alokik öl képessé tesz benneteket arra, hogy egy másodperc alatt elfelejtsétek a sok születés fájdalmát és szomorúságát. Ily módon továbbra is hintázzatok az összes hintában.

Valaha is gondoltátok, akárcsak az álmaitokban is, hogy egy ilyen világ jogával fogtok rendelkezni? Ma BapDada az szeretetteljes világát nézte. Nektek tetszik ez a világ? Ugye tetszik? Ti néha nem helyezitek az egyik lábatokat abba a világba és a másikat ebbe a világba, ugye? Ti azt a világot láttátok és megtapasztaltátok 63 születésen át. Mit kaptatok? Valamit kaptatok? Vagy valamit elveszítettetek? Ti elveszítettétek a testeteket, elvesztettétek a tudat békéjét és boldogságát és elveszítettétek a gazdagságotokat is. Ti elveszítettétek az összes kapcsolatot. Hol veszítettétek el a gyönyörű testet, amit az Atya átadott nektek? Ha gazdagságot halmoztok fel, az fekete gazdagság. Hová tűnt a tiszta és világos gazdagság? Még akkor is, ha valamivel rendelkeztek, annak nincs haszna. Ti önmagatokat milliomosoknak hívjátok, de azt meg tudjátok mutatni? Tehát, ti mindent elveszítettetek, és ha az intellektusotokat még így is húzzák, akkor mit mondanátok? Az értelmes dolog lenne? Ezért az intellektusotokban mindig őrizzétek meg ezen emelkedett világotokat. A tudatosságotokban mindig őrizzétek meg ezen világ életének különlegességeit és váljatok erőteljessé. Váljatok az emlékezés megtestesítőivé és automatikusan a ragaszkodás legyőzőjévé fogtok válni. Az intellektusotokkal semmit ne fogadjatok el az öreg világból. Elfogadni, azt jelenti, becsapottá válni. Becsapottnak lenni, azt jelenti, szomorúságot venni. Tehát, hol kell maradnotok, az emelkedett világban, vagy az öreg világban? A különbséget, hogy mi ez és mi az, mindig őrizzétek meg a tudatosságotokban nagyon világosan, felmerült formában. Achcha.

A különleges Brahmin lelkeknek, akik egy ilyen kicsi és szeretetteljes világban élnek; a lelkeknek, akik állandóan a szívtrónuson ülnek; a lelkeknek, akik állandóan a hintában hintáznak; az állandóan elszakadott gyerekeknek, akik Istennel szeretők; Isten emlékezése, Isten szeretete és namaste.

BAPDADA SZOLGÁLATKÉSZ TANÁROKKAL TALÁLKOZIK
A szolgálók lemondó és tapaswi lelkeket jelentenek. Ti mindig megkapjátok a szolgálat gyümölcsét. Akárhogyan is, ti mindig lemondással és tapasyával fogtok továbbra is előre haladni. Őrizzétek meg annak a célját, hogy nektek szolgálnotok kell és át kell adnotok a különleges szolgálat bizonyítékát azzal, hogy egy különleges léleknek tekintitek önmagatokat. Minél erőteljesebb a célotok, annál erőteljesebb az épület. Tehát, továbbra is mindig haladjatok előre önmagatokat egy szolgálónak tekintve. Ugyanúgy, ahogy az Atya kiválasztott benneteket, azután nektek ki kell választanotok az alattvalóitokat. Mindig váljatok szabaddá az akadályoktól és továbbra is végezzetek szolgálatot, ami szabad az akadályoktól. Mindenki szolgál, de a szolgálatnak szabadnak kell lennie az akadályoktól. Ebben van az, hogy egy számot kaptok. Bárhol éljetek, minden diáknak szabadnak kell lennie az akadályoktól. Nem szabad, hogy ott legyen az akadályok hulláma. Az atmoszféra legyen erőteljes. Ezt hívják egy léleknek lenni, aki szabad az akadályoktól. Legyen az a célotok, hogy az emlékezés egy ilyen atmoszférájával rendelkezzetek, amiben semmilyen akadály nem tud eljönni. Amikor van egy erődítmény, akkor az ellenség nem tud eljönni. Tehát, váljatok szabaddá az akadályoktól és legyetek szolgálók, akik szabadok az akadályoktól.

BAPDADA KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTOKKAL TALÁLKOZIK
Szolgáljatok és igényeljétek az elégedettséget. Nektek nemcsak szolgálnotok kell, de végezzetek olyan szolgálatot, amiben elégedettség van, és megkapjátok mindenki áldását. A szolgálat, ami áldásokkal van feltöltve, könnyedén átadja nektek a sikert. Nektek a terveknek megfelelően kell szolgálnotok és abból sokat végezzetek. Azt boldogsággal és lelkesedéssel tegyétek, de biztosan figyeljetek arra: Kaptam áldásokat a szolgálatban, amit megtettem? Vagy csak keményen dolgoztam? Ahol áldások vannak, azt nem érzitek kemény munkának. Tehát, most őrizzétek meg a célt, hogy bárkivel kerüljetek kapcsolatba, továbbra is megkapjátok az áldásokat attól az egytől. Amikor mindenkitől áldásokat igényeltek, akkor a nem élő képmásaitok folyamatosan át fogják adni az áldásokat fél cikluson át. Ők eljönnek, hogy áldásokat igényeljenek a képmásaitoktól, ugye? Ők elmennek, hogy áldásokat igényeljenek az istenségektől, ugye? Tehát, ebben az időben mindenkitől áldásokat igényeltek és ezért van az, hogy továbbra is adtok a képmásaitokon keresztül. Legyenek programok, felvonulások, szolgáljátok a V.I.P.-kat és I.P.-kat. Mindent végezzetek el. Végezzetek szolgálatot, ami áldásokkal van feltöltve. (Mi az áldások igénylésének a módszere?) A ha ji leckéje legyen szilárd. Senkinek ne mondjatok „nem”-et és késztessétek őt arra, hogy elveszítse a bátorságát. Például, még akkor is, ha valaki rossz, azonnal ne mondjátok azt: te rossz vagy. Először is, nekik adjatok megerősítést és bátorságot. Annak az egynek mondjatok igent, és azután magyarázzatok és meg fogják érteni. Ha azonnal azt mondjátok, „nem”, akkor az a kis bátorság is, amivel rendelkeznek, véget fog érni. A rossz lehet rossz, de ha azt mondjátok, hogy ő rossz, ő soha nem fogja rossznak tekinteni önmagát. Ezért először is mondjatok neki igent. Növeljétek a bátorságát, és azután képes lesz arra, hogy ezt önmaga is megítélje. Adjatok neki tiszteletet. Egyszerűen alkalmazzátok ezt a módszert. Még akkor is, ha ő rossz, először is mondjátok azt, hogy ő jó; engedjétek, hogy először is rendelkezzen bátorsággal. Ha valaki elbukott, ti őt még jobban lefelé löknétek, vagy felemelnétek? Először is, adjatok neki támaszt, és őt tegyétek erőssé. Ezt hívják nagylelkűségnek. Továbbra is tegyétek azokat együttműködőkké, akiknek együttműködőkké kell válniuk. Ti elől vagytok, és én is elől vagyok. Továbbra is együtt haladjatok előre. Együtt haladjatok előre egységben és siker lesz és meg fogjátok kapni az elégedettség áldásait. Váljatok naggyá az ilyen áldások igénylésében és automatikusan naggyá fogtok válni a szolgálatban.

SZOLGÁLÓK
Miközben szolgáltok, állandóan stabilnak tapasztaljátok önmagatokat a karma jógi állapotban? Vagy az úgy van, hogy miközben cselekedtek, az emlékezés csökken és az intellektusotok jobban elmerül a karmában? Mert azzal, hogy cselekedtek, miközben emlékezésben maradtok, soha nem lesz fáradtság azokban a tettekben. Azok, akik cselekednek, miközben emlékezésben maradnak, állandó boldogságot tapasztalnak. Ti cselekedtek, vagyis szolgáltok, miközben karma jógik vagytok, ugye? Azok, akik egy karma jóginak lenni gyakorlatával rendelkeznek, a jelenüket és a jövőjüket is mindig emelkedetté teszik minden lépésnél. A jövőbeli számla is teljes és a jelen is emelkedett. Ti eljátsszátok a szolgálatotok szerepét, miközben ilyen karma jógik vagytok? Ugye nem felejtitek el? Madhubanban ott vannak a szolgálók és így Madhuban automatikusan az Atyára emlékeztet benneteket. Ti ugye felhalmoztatok az összes kincs számláján? Ti olyan sokat felhalmoztatok, hogy mindig teljesek fogtok maradni. Az átmeneti korban a ti elemeteket mindig föltöltik. Az elem a rézkortól kezdve gyengévé válik. Az átmeneti korban az mindig teljes és az mindig fel van töltve. Tehát, nem azért jöttök el Madhubanba, hogy feltöltsétek az elemeteket, de azért, hogy ünnepeljetek. Az Atya és a gyerekek között szeretet van, és ezért van az, hogy egymással találkozni, és Őt meghallgatni az átmeneti kor fesztiválja. Achcha.

BAPDADA EMELKEDETT VERZIÓINAK AZ ÁLDÁSIA A FIATALOK FELVONULÁSA SIKERÉRE
Ti megteremtitek a fiatalok szárnyát. Bármit tegyetek, csak legyetek elégedettek. Legyen elégedettség és siker. De máskülönben ez a szolgálat élete. Ha a feladatot lelkesedéssel és buzgalommal viszitek véghez, az nem probléma. Ha van egy program és úgy érzitek, hogy azt nektek meg kell tennetek, az más. Ugyanakkor, ha valamit a saját lelkesedésetekkel és buzgalmatokkal akartok megtenni, az nem probléma. Bárhova menjetek, bárkivel találkozzatok, bárkit lássatok, abban szolgálat van. Csak beszélni nem szolgálat: az arcotoknak vidámnak kell lennie. Egy szellemi arc is szolgál. Legyen az a célotok, hogy előre haladtok lelkesedéssel és buzgalommal, boldogsággal és azzal, hogy megmutatjátok a szellemi boldogság ragyogását. Senkinek nem szabad erőszakkal szolgálatot végeznie. Az nem úgy van, hogy mivel van egy program, nekik azt meg kell tenniük. Az jó, ha ők azt a saját lelkesedésükkel és buzgalmukkal teszik meg.

Az nem úgy van, hogyha valaki nem rendelkezik lelkesedéssel, hogy azt megtegye, akkor őket arra késztetik, hogy azt megtegyék. Mindenesetre ti rendelkeztetek annak a céljával, hogy az összes területet befedjétek egészen az Arany Jubileumig és így ugyanúgy, ahogy azok, akik gyalog felvonulásra mennek, el fognak jönni a saját csoportjaikban, hasonló módon, ott kell lennie azoknak is, akik busszal jönnek. Azzal, hogy minden zónát és minden területet busszal szolgálnak, ők elérhetik Delhit. Készítsetek két típusú csoportot. Az egyik azoké, akik továbbra is eljönnek buszokkal, és akik eljönnek, miközben az utakon szolgálnak és a másik csoport, ami gyalog jön el. A szemeik nyitva maradnának. Ti fiatalok vagytok és ezt meg tudjátok tenni, ugye? Nekik valahol használniuk kell a saját energiájukat. Jó lenne, ha azt az energiát a szolgálatra használnák, és akkor mind a két szándék teljessé válik. A szolgálat is teljessé válna és ti ezt elneveztétek gyalogfelvonulásnak, és az is teljesülne. Ha az összes különböző állam előre megszervezné az interjúkat, akkor az a hang automatikusan szétterjedne. Akárhogyan is, azt biztosan egy szellemi zarándoklatként kellene látniuk. Az ne csak egy felvonulás legyen. Legyen ott a szellemiség és a boldogság ragyogása is. Azután az újdonság látható lesz. Annak nem szabad hétköznapinak tűnnie, mint a felvonulásoknak, amiket emberek tartanak, de láthatónak kell lennie, hogy ti dupla zarándokok és nemcsak egyszerű zarándokok vagytok. Ti vagytok azok, akik az emlékezés zarándoklatán vannak és azok, akik gyalog felvonuláson vannak. A dupla zarándoklat hatásának láthatónak kell lennie az arcotokon, és akkor az jó lenne.

Avyakt BapDada isteni üzenete a világ politikai vezetőinek: (1985/12/04)
A világ minden politikai vezetője elfoglalt a feladatában, jó kívánságokkal és tiszta érzésekkel, hogy az országát és hazája népét fejlődésre késztesse. Annak ellenére, hogy érzéseik nagyon emelkedettek, nincs annyi gyakorlati bizonyíték, mint amennyinek lennie kellene. Miért van ez? Ennek az az oka, hogy a mai emberekben - és sok vezetőben is – az érzés a tudatban, a szolgálat érzése és a szeretet érzése önző és féltékeny motivációvá változott. Annak érdekében, hogy véget vessenek ennek az alapnak, sok erőfeszítést tettek az anyag hatalmával, a tudomány hatalmával, a világi tudás hatalmával és a kormányzati hatalommal. Ugyanakkor a valódi hatalom a szellemi erő, amin keresztül a tudat érzései könnyen megváltoztathatók. Erre kevesebb figyelmet fordítanak, és ezért a megváltozott érzések magja nem tud véget érni. Azt egy rövid időre elnyomják, de aztán, az idő szerint az még intenzívebben mutatják meg magát. Ezért a szellemi Atya üzenete a szellemi gyermekeknek (lelkeknek): Állandóan tekintsétek önmagatokat szellemeknek (lelkeknek), alakítsatok ki egy kapcsolatot a szellemi Atyával, vegye Tőle a szellemi erőt és váljatok a saját tudatotok vezetőjévé. Ezután képesek lesztek arra, hogy politikai vezetővé váljatok, és átalakítsátok az érzéseket mások tudatában. A gondolatok a tudatotokban, és az emberek gyakorlati karmája azonosak lesznek. A kettő együttműködésével képesek lesztek megtapasztalni a siker gyakorlati bizonyítékát. Emlékezzetek arra, hogy csak az a személy, aki rendelkezik egy joggal, hogy önmaga felett uralkodjon, lehet egy olyan lélek, aki állandóan méltó arra, hogy uraljon egy királyságot, és hogy az önuralkodás az a születési jog, amelyet a szellemi Atyátok adott át nektek. Ennek a születési jognak a hatalmával meg fogjátok tapasztalni az állandóan igazlelkűnek lenni erejét és mindig sikeresek lesztek.

Áldás:
Legyetek állandóan erőteljes lelkek, és tegyétek a célotokat és annak a minőségét egyenlővé, miközben egy gyülekezetben vagytok.

Miközben látjátok egymást a gyülekezetben, rendelkezhettek lelkesedéssel és buzgalommal, de lehet gondatlanság is. Akkor azt gondolnátok: Ez ezt teszi, így mit számít, ha én is ugyanezt teszem? Tehát, vegyétek segítséget a gyülekezettől, hogy emelkedetté váljatok. Mielőtt végrehajtotok bármilyen tettet, mindenekelőtt legyen különleges figyelem, és rendelkezzetek azzal a céllal, hogy teljessé tegyétek önmagatokat, és egy példává váljatok. „Nekem ezt meg kell tennem, aztán inspirálnom kell másokat.” Azután, engedjétek, hogy ez a cél ismételten felmerüljön. Folyamatosan egyeztessétek a célotokat annak a minőségével, és erőteljessé fogtok válni.

Slogen:
Annak érdekében, hogy gyorsan menjetek a végső periódusban, ne pazaroljátok az időtöket hétköznapi és haszontalan gondolatokra.