09.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most eszközök vagytok azért, hogy megalapítsátok a halhatatlanság földjét, ahol nem lesz semmilyen bánat, vagy bűn. Az a bűntelen világ.

Kérdés:
Mi az isteni család csodálatos terve?

Válasz:
Az isteni család terve az, hogy legyen családtervezés, és hogy megalapítsák az igazság egy vallását, és megsemmisítsék mind a megszámlálhatatlan vallást. Az emberek terveket készítenek a születésszabályozásért. Az Atya azt mondja: Azok a tervek nem működnek. Egyedül Én jövök el, hogy megalapítsam az új világot; minden más lélek aztán vissza fog menni az otthonukba, oda fel. Nagyon kevés lélek fog maradni.

Om shanti.
Ez egy otthon, egy egyetem és egy intézmény is. Ti, gyerekek, ti, lelkek megértitek, hogy Ő Shiv Baba, és hogy egy lélek egy saligram, akihez a test tartozik. A test nem mondja azt, az „én lelkem”. A lélek mondja azt, az „én testem”. A lélek múlhatatlan, és a test múlandó. Most, lelkeknek tekintitek magatokat. A mi Babánk Shiva, és Ő a Legfelső Atya. Ti, lelkek tudjátok, hogy Ő a Legfelső Babátok. Ő a Legfelső Tanár és a Legfelső Guru is. Az imádat ösvényén az emberek így kiáltanak: Ó Isten, az Atya! Még a halál pillanatában is azt mondják: Ó Isten! Hé Ishwar! Ők így kiáltanak, de nem ül meg senki intellektusában pontosan, hogy minden lélek Atyja az Egyetlen. „Ó Tisztító”- ezt mondják. Ezért Ő a Guru is. Azt mondják: Tegyél minket szabaddá a bánattól, és vigyél el minket a béke földjére. Ezért Ő az Atya, és a Tisztító Satguru is. Aztán mivel elmagyarázza nekünk, hogy a világciklus hogyan forog, hogy az emberi lények hogyan vesznek 84 születést és elmagyarázza a világ korlátlan történelmét és földrajzát is, ezért a Legfelső Tanár is. A tudatlanság ösvényén az apák, a tanárok és a guruk, mind különbözőek. Itt az Atya, a Tanár és a Guru mind egy. Olyan hatalmas a különbség! A korlátlan Atya korlátlan örökséget ad nektek. Azok az apák korlátolt örökségeket adnak. Azok a tanulmányok is korlátoltak. Senki nem ismeri a világ történelmét és földrajzát. Senki nem tudja, hogy Lakshmi és Narayan hogyan érték el a királyságukat, vagy, hogy a királyságuk mennyi ideig tartott vagy, hogy Ráma és Sita mennyi ideig uralkodtak az ezüstkorban. Ők egyáltalán semmit nem tudnak. Ti, gyerekek most megértitek, hogy a korlátlan Atya eljött, hogy tanítson benneteket. Baba megmutatja nektek az üdvösségbe vezető ösvényt is. Azzal, hogy 84 születést vettetek tisztátalanná váltatok. Most tisztává kell válnotok. Ez a tamopradhan világ. Minden keresztül megy a sato, rajo és tamo állapotokon. Még ennek a világnak az állapota is öregből újjá, és aztán újból öreggé válik. Mindenki tudja, hogy csak Bharatban volt az aranykor és ott annakidején az istenségek uralkodtak. Az volt az istenek és istennők királysága. Achcha, aztán mi történt? Újra-születtek. Satopradhanból satová, rajová és aztán tamová váltak; ennyi és ennyiszámú, születést vettek. 5000 évvel ezelőtt Bharatban, amikor az Lakshmi és Narayan királysága volt, egy emberi lény átlagos élettartama 125-150 évig tartott. Azt hívták a halhatatlanság földjének; ott soha nincs idő előtti halál. Ez a halál földje. A halhatatlanság földjén halhatatlanok maradnak; az élettartamuk hosszú. Az aranykorban a tiszta háztartás ashramja van. Azt hívják a bűntelen világnak. Ez most a bűnös világ. Ti, gyerekek most tudjátok, hogy Shiv Baba gyermekei vagytok. Örökséget kaptok Shiv Babától. Ez a valaki Dada (az idősebb testvér), és az az Egyetlen a Nagyapa. Az örökséget a Nagyapától kapjátok. Mindenkinek joga van a Nagyapa tulajdonához. Brahmát hívják az emberiség Atyjának (Prajapita). Ádám és Éva; Ádám és a felesége. Az az Egyetlen a testetlen Isten, az Atya. Ez a valaki (Prajapita) a testi atya. Neki van saját teste, míg Shiv Babának nincs saját teste. Az örökségeteket Shiv Babától kapjátok, Brahma Babán keresztül. A Nagyapa tulajdonát az atyán keresztül kapjátok. Shiv Baba emberi lényekből újból istenségekké tesz benneteket, Brahma Babán keresztül. Az Ő dicséretét éneklik a Grantban (a Sikh szentírás): „Istennek nem tartott hosszú ideig, hogy az embereket istenségekké változtassa.” Ki tett benneteket azzá? Isten. A Granthban nagyon sok a dicséret. Baba azt mondja: Emlékezzetek Alfára és aztán bétára, és a királyság a tiétek lesz. Még Guru Nanak is azt mondta: Kántáljátok az Úr nevét, és boldogságot kaptok. Az Atya testetlen Halhatatlan Képmásáról éneklik a dicséretet. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám, és boldogságot fogtok kapni. Most mindenki emlékszik az Atyára. Amikor a háborúnak vége, akkor csak egy vallás lesz Lakshmi és Narayan királyságában. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Isten beszél: Csak Istent nevezik a Tisztítónak és a Tudás Óceánjának. Egyedül Ő a Bánat Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Mivel az Atya gyermekei vagyunk, ezért boldogoknak kellene lennünk. Valójában Bharat emberei az aranykorban léteztek. Minden más lélek a béke földjén volt. A lelkek most mind lejönnek ide. Aztán mi elmegyünk és istenségekké válunk, és eljátsszuk a szerepeinket a mennyországban. Ez az öreg világ a bánat földje, és az új világ a boldogság földje. Amikor egy ház öreggé válik, akkor megjelennek a patkányok és a kígyók. Ez a világ is ilyen. Ennek a ciklusnak az időtartama 5000 év. Ez most a vége. Gandhiji is azt akarta, hogy egy új világ legyen, egy Új Delhi, Isten (Ráma) királysága. Azonban ez csak az Atya feladata. Csak az istenségek királyságát hívják Ráma királyságának. biztosan Az új világban biztosan Lakshmi és Narayan királysága lesz. Először Rádhe és Krishna különböző királyságokhoz tartoznak, és aztán a házasságukkor Lakshmivá és Narayanná válnak. Biztosan ilyen tetteket kellett végrehajtaniuk ebben a születésben. Az Atya itt ül, és elmagyarázza nektek a tettek, a semleges tettek és bűnös tettek filozófiáját. Az emberek bármilyen tettet hajtsanak végre Ravan királyságában, azok mind bűnös tettek. Az aranykorban a tettek semlegesek. Ezt is megemlítik a Gitában, de a nevet megváltoztatták. Ez egy hiba. Krishna születése az aranykorban történik. Shiva a testetlen Legfelső Atya. Krishna egy testi emberi lény. Először Shiva születésnapja van. Aztán Bharatban Krishna születésnapját ünnepelik. A Shiv Ratriról (Shiva éjszakájáról) beszélnek. Az Atya eljön és átadja Bharatnak a mennyország királyságát. Shiva születésnapja után ott van Krishna születésnapja. A kettő között van a rakhi, mert a tisztaságra szükség van. Ott kell lennie az öreg világ pusztulásának is. Ezért a háború megtörténik, és minden megsemmisül. Aztán eljöttök, és uralkodtok az új világban. Ti nem ezért az öreg világért, a halál földjéért tanultok. A tanulmányotok az új világért, a halhatatlanság földjéért van. Nincs még egy másik ilyen kollégium. Az Atya azt mondja: Ez most a halál földjének a vége, és ezért tanulnotok kell és gyorsan okosakká válni. Ő az Atya, a Tisztító, és tanít is benneteket. Ez az Isten Atyai Egyetem. Isten beszél: Krishna az aranykor hercege. Ő is kap egy örökséget Shiv Babától. Ebben az időben mind a jövőbeli örökségeteket igényelitek. Annak megfelelően kaptok majd egy örökséget, hogy mennyit tanultok. Ha nem tanultok, a státuszotok alacsonnyá válik. Bárhol is éljetek, folyamatosan tanuljatok. A murlikat külföldre is elküldik. Baba folyamatosan figyelmeztet benneteket minden egyes nap. Gyerekek, emlékezzetek az Atyára, mert a bűneitek csak azzal semmisülnek meg, hogy ezt teszitek. Az ötvözet a lelkekből el lesz távolítva. A léleknek 100%-san tisztává kell válnia. Azok most tisztátalanok. Az emberek olyan sok imádatot végeznek. Emberek százezrei mennek zarándoklatokra és gyülekezetekbe. Az, születésről-születésre folytatódik. Olyan sok templomot, stb. építenek, és olyan sok erőfeszítést tesznek. Annak ellenére folyamatosan lejönnek a létrán. Most megértitek, hogy a felemelkedésetek állapotával elmentek a boldogság földjére, és aztán le kell jönnötök. A fokok aztán folyamatosan csökkenni fognak. Egy új otthon ragyogása biztosan csökken 10 év után. Az aranykor új világában voltatok. Aztán 1250 év után Ráma királysága elkezdődött. A világ most teljesen tamopradhan. Olyan sok emberi lény van! A világ öreggé vált. Azok az emberek folyamatosan terveket készítenek a családtervezésért. Folyamatosan olyan zavarodottá válnak. Mi azt írjuk, hogy ez egyedül az Atyának, Istennek a feladata. Kilencszázezer-egy millió ember fog elmenni és élni az aranykorban. Mindenki más el fog menni, és az édes otthonukban maradnak. Ez az isteni családtervezés; az egy vallás megteremtése és minden más vallás elpusztítása. Az Atya elvégzi a maga munkáját. Azok az emberek azt mondják: Megengedett, hogy elmerüljetek a kéjvágyban, de ne legyen több gyermek. olyan módon semmi nem fog teljesülni. Ez a tervezés csak a korlátlan Atya kezében van. Az Atya azt mondja: Egyedül Én jövök el, hogy a bánat földjét a boldogság földjévé tegyem. Minden 5000 évben eljövök, a vaskor vége és az aranykor eleje között. Ez most az átmeneti kor, amikor a tisztátalan világ tiszta világgá válik. Egyedül az Atya feladata, hogy megalapítsa az új világot és megsemmisítse a régi világot. Az aranykorban csak egy vallás volt. Lakshmi és Narayan a világ mesterei voltak, a császár és a császárnő. Azt is tudjátok, hogy kinek az emlékére teremtődik meg a rózsafüzér. A tetején ott van a Virág (a bojt), Shiv Baba, és aztán ott van a dupla gyöngyszem, Brahma és Saraswati. Ez az ő rózsafüzérük; azokból, akik a világot pokolból mennyországgá, tisztátalanból tisztává változtatták. Azokra emlékeznek, akik elmentek, miután jó munkát végeztek. Az Atya elmagyarázza: Az aranykorban tiszták voltak; az a tiszta családi ösvény volt. Ők most tisztátalanok. Azt éneklik: Ó Tisztító, jöjj el! Jöjj és tisztíts meg minket! Az aranykorban nem fogtok ily módon kiáltani. Senki nem emlékszik az Atyára, amikor boldog. Mindenki a bánat idején emlékszik Rá. Az Atya a Felszabadító, a Kegyelemteljes és Üdvösséggel teli Egyetlen. Eljön, és mindenkinek felszabadulást és életben való felszabadulást ad. Az emberek így kiáltanak: Gyere és vigyél el minket az édes otthonunkba! Most nincs boldogság. Ez most az emberek uralma emberek felett. Az aranykorban ott van a király, a királynő és az alattvalók. Az Atya elmondja nektek, hogy hogyan váltok a világ mestereivé. Ott nagy gazdagságotok, végtelen gazdagságotok van. Ott az épületek aranytéglákból épülnek. Az aranytéglák a gépekből merülnek fel. Aztán, azokat a téglákat még gyémántokkal és ékkövekkel is kirakják. Még a rézkorban is olyan sok gyémánt volt! Aztán azokat ellopták. Most még arany sem látható sehol. Ez is fix a drámában. Az Atya azt mondja: Én minden 5000 évben eljövök. Az atombombákat, stb. megteremtik az öreg világ elpusztításáért. Az a tudomány. A saját intellektusukat használják azért, hogy olyan dolgokat találjanak fel, amivel meg tudják semmisíteni a saját klánjukat. Azokat a dolgokat nem azért készítik, hogy egyszerűen csak tárolják azokat; a főpróbák folyamatosan megtörténnek. A háború nem kezdődhet el addig, amíg a királyság nincs megalapítva. Az előkészületek megtörténnek; ebben a természeti katasztrófák is beletartoznak. Ott nem lesz olyan sok ember. Nektek, gyerekeknek most el kell felejtenetek ezt az öreg világot. Egyszerűen emlékezzetek az édes otthontokra és a mennyország uralkodására. Amikor egy új otthon megépül, akkor az intellektus csak az új otthonra emlékszik. Az új világ most megalapításra kerül. Az Atya mindenki számára az Üdvösség Adományozója. Minden lélek haza fog térni, és a testük itt megsemmisül. A lelkek tisztává válnak az Atyára való emlékezésen keresztül. Biztosan tisztává kell válnotok. Az istenségek tiszták. Soha nem helyeznek cigarettát, vagy dohányt, stb. az istenségek szobrai elé; ők Vaishnavák. Azt hívják Vishnu földjének. Az a bűntelen világ, míg ez a bűnös világ. Most a bűntelen világba kell mennetek. Nagyon kis idő maradt hátra. Magatok megérthetitek, hogy minden meg fog semmisülni az atombombákkal. A háború biztosan meg fog történni. Azt mondják, hogy valaki inspirálja őket arra, hogy mindazokat a dolgokat elkészítsék, és ezért folyamatosan elkészítik azokat. Bár tudják, hogy a saját klánjuk azon keresztül meg fog semmisülni, de nem tudják abbahagyni azok gyártását. A pusztulás Shankáron keresztül, szintén rögzített a drámában. A pusztulás ott van előttetek. A pusztulás lángjai felmerülnek a tudás áldozati tüzén keresztül. Most azért tanultok, hogy a mennyország mestereivé váljatok. Ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie, és aztán az megint újjá válik. Ez a ciklus folyamatosan forog. A történelemnek meg kell ismétlődnie. Először az eredeti örökkévaló istenségi vallás van, aztán a holddinasztia harcos vallása. Azt követően az iszlámból és a buddhizmusból, stb. valók eljönnek, és az első számú is biztosan újból eljön, és minden más megsemmisül. Ki tanít benneteket, gyerekeket? A testetlen Shiv Baba; Ő a Tanár és a Satguru. Ahogy eljön, elkezd benneteket tanítani, és ezért írják azt: Shiva születésnapja a Gita születésnapja. A Gita születésnapja Krishna születésnapja is. Shiv Baba megalapítja az aranykort. Krishna földjét hívják az aranykornak. Nem egy szent, egy bölcs, vagy egy emberi lény tanít benneteket. A korlátlan Atya tanít titeket, aki a Bánat Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Ő átadja nektek az örökséget 21 születésre. A pusztulásnak meg kell történie. Erről az időről mondják azt: Néhány ember vagyona eltemetett marad, néhány ember vagyonát ellopja a kormány… Sok lesz a lopás, stb. Tüzek is lesznek. Minden feláldozásra kerül ebben az áldozati tűzben. Most amikor valahol egy kis tűz elkezdődik, azt gyorsan kioltják. Az még valamennyi időt igénybe fog venni. Mindenki egymással fog harcolni. Nem marad senki, hogy megállítsa őket a harcban. A vérfolyók után tejfolyók fognak folyni. Azt nevezik ok nélküli vérontásnak. A gyerekeknek vízióik voltak, de abban az időben mindazt a saját fizikai szemeitekkel fogjátok látni. Mielőtt a pusztulás megtörténik, emlékezzetek az Atyára, és ti, lelkek tamopradhanból satoprtadhanná fogtok válni. Az Atya felkészít benneteket az új világ megalapítására. Amikor a királyság teljesen megalapításra került, akkor a pusztulás meg fog történni. Achcha,

A legédesebb, szeretett rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tegyétek magatokat méltókká arra, hogy Vishnu földjére menjetek. Váljatok teljesen tisztává. Mondjatok le a tisztátalan ételről és italról. Mindeneteket használjatok értékes módon, mielőtt a pusztulás bekövetkezik.

2. Tanuljatok, és gyorsan váljatok okossá. Fordítsatok figyelmet arra, hogy ne kövessetek el semmilyen bűnös tettet.

Áldás:
Legyetek igaz szolgálók, akik sikert érnek el a szolgálatban lemondással és tapasyával.

A lemondás azt jelenti, hogy még a tudatotokban lévő gondolatokról is lemondani. Lemondani valamiről egy helyzet miatt, az irányítás kódja miatt, vagy kényszerből, az nem lemondás, a lemondás az, amikor még a gondolataitokról is lemondotok, miközben a tudás megtestesítői vagytok. Tapaswinak lenni azt jelenti, hogy állandóan elmerülni az Atya szeretetében, elmerültnek lenni a Tudás, a Szeretet, az Üdvösség, a Boldogság és Béke Óceánjában. Csak az ilyen lemondók és tapaswik érnek el sikert a szolgálatban, és igaz szolgálók.

Slogen:
Szétszórni a béke rezgéseit a tapasyátokkal jelenti azt, hogy világszolgálók vagytok.