09.04.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, annak érdekében, hogy olyan szeretetteljessé váljatok, mint az Atya, tekintsétek önmagatokat egy léleknek, egy pontnak és emlékezzetek az Atyára, a Pontra.

Kérdés:
Miért van az, hogy nektek, gyerekeknek, mindannyitoknak mély, inkognitó erőfeszítést kell tennetek azért, hogy emlékezésben maradjatok?

Válasz:
Ti, lelkek nem tudtok jótékony lelkekké válni bűnös lelkekből anélkül, hogy emlékezésben maradnátok. Csak, amikor inkognitó emlékezésben maradtok és lélektudatossá váltok, fognak a bűneitek megsemmisülni. Az emlékezés az egyedüli módszer, hogy megvédjétek önmagatokat Dharamraj büntetésétől. Csak az emlékezésben van az, hogy Maya viharokat hoz. Ezért tegyetek inkognitó erőfeszítést, hogy emlékezésben maradjatok és aztán olyan szeretetteljessé fogtok válni, mint Lakshmi és Narayan.

Ének:
Üdvözlet Shívának…

Om shanti.
Ez mindenki Atyjának a dicsérete. Istenre vagy az Atyára emlékeznek. Őt hívják az Anyának és az Atyának. Őt Istennek, az Atyának is nevezik. Az nem úgy van, hogy minden emberi lényt Istennek, az Atyának hívnak. Még egy világi apát is Babának szólítanak. Valaki, aki egy világi apa, szintén az Atyára emlékszik, túl erről a világról. Valójában a lélek az, ami emlékszik. Ő a világi apjára is emlékszik. Az a lélek nem ismeri a saját formáját vagy foglalkozását. A lélek nem ismeri önmagát, így hogyan ismerhetné Istent, az Atyát? Mindenki ismeri a saját világi apját és az örökséget, amit megkap tőle. Mi másért emlékezne rá? Biztosan kapnak egy örökséget a Parlokik Atyától. Azt mondják: Óh, Isten, Atya. Az emberek kegyelmet és megbocsátást kérnek Tőle, mert folyamatosan bűnöket követnek el. Ez is fix a drámában. Ugyanakkor, megismerni a lelket és megismerni a Legfelső Lelket, egy nehéz tantárgy. Ez mindegyik közül a legkönnyebb, de mindegyik közül a legnehezebb is. Nem számít, mennyi tudományt tanítanak, amin keresztül az emberek elmennek a Holdra, az semmi összehasonlítva ezzel a tudással. Nagyon nehéz megismerni az ént és az Atyát. Nektek, mindannyitoknak, akik önmagatokat Brahma kumariknak és kumaroknak nevezitek, hittel kellene rendelkeznetek, hogy lelkek vagytok. Ti elfelejtitek, hogy lelkek, pontok vagytok és hogy az Atya is egy Pont. Ez egy nehéz tantárgy. Ti elfelejtitek, hogy lelkek vagytok és így elfelejtetek az Atyára is emlékezni. Ti nem rendelkeztek a lélektudatosság gyakorlatával. A lélek egy pont és rendelkezik a 84 születés szerepének felvételével önmagában. Ti ismételten elfelejtitek, hogy a lélek különböző testeket ölt magára és eljátszik egy szerepet. Ez a fő dolog, amit meg kell érteni. Az összes tudás a lélek és a Legfelső Lélek megértésén kívül belép mindenki intellektusába. Mi 84 születést veszünk és a napdinasztia és aztán a holddinasztia részévé válunk. Ez a ciklus nagyon könnyű és ti ezt megértitek. Ugyanakkor nincs akkora haszon a ciklus megértésében, mint amikor hittel rendelkeztek, hogy lelkek vagytok és emlékeztek az Atyára. Én, a lélek egy csillag vagyok. Az Atya is egy különösen szubtilis csillag. Csak Ő a Megváltás Adományozója. Csak azzal, hogy Rá emlékeztek, fognak a bűneitek megsemmisülni. Senki nem emlékszik Rá állandóan, ily módon. Ti nem váltok lélektudatossá. Nektek újból és újból emlékeznetek kellene arra: Én egy lélek vagyok. Az Atya utasításai azok: Emlékezzetek rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Én egy pont vagyok. Én eljöttem ide és egy színésszé váltam. Engem betakar az öt bűn rozsdája. A vaskorban vagyok. Nekem most el kell mennem az aranykorba. Ezért emlékezzetek az Atyára, nagy szeretettel. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára ily módon, a rozsda el lesz távolítva. Ez erőfeszítést igényel. Nagyon sokan dicsekszenek a szolgálattal, amit végeznek; azt mondják, ma ezt a szolgálatot végeztem és sokan elámultak. Ugyanakkor, Shív Baba megérti, hogy ők még a legkevésbé sem voltak elámulva a lélek vagy a Legfelső Lélek tudásától. Ők egyszerűen elámultak, meghallgatva a tudást arról, hogy Bharat hogyan válik pokolból mennyországgá, hogyan vesztek 84 születést és hogyan mentek keresztül a sato, rajo és tamo állapotokon. Ők még azt is megértik, hogy Isten testetlen, de egyikőjük sem érti meg, hogy ők lelkek, hogy rendelkeznek a 84 születés szerepének felvételével önmagukban, hogy az Atya is egy Pont, hogy Ő rendelkezik az összes tudással, és hogy nekik Rá kellene emlékezniük. Ők nem értik meg a fő dolgot. Csak az Atya adja át nektek a tudást a világ történelméről és földrajzáról. Még a kormány is azt akarja, hogy legyen világtörténelem és földrajz. Ezek a dolgok még annál is szubtilisabbak: Mi egy lélek? A 84 születés szerepe hogyan van felvéve benne és az hogyan múlhatatlan? Senki nem marad elmerült ezen dolgok emlékezésének a jógájában, abban, hogy önmagát pontnak tekintse, emlékezzen az Atyára, amin keresztül a bűnei megsemmisülnek. Ha ők ebben az emlékezésben maradnának, nagyon szeretetteljessé válnának. Nézzétek meg, hogy Lakshmi és Narayan milyen szeretetteljesek. Nézzétek meg, hogy az emberek itt milyenek. Ők maguk azt mondják: Nekem nincsenek erényeim. Ők azt mondják: „Mi degradáltak és piszkosak vagyunk, és ti olyan tiszták vagytok.” Csak amikor hittel rendelkeztek, hogy lelkek vagytok és emlékeztek az Atyára, tudtok sikert elérni. Máskülönben nagyon kevés sikert kaptok. Néhányan azt gondolják, hogy mivel ismerik a világ történelmét és földrajzát, ők nagyon jó tudással rendelkeznek. Ugyanakkor ők nem mutatják meg a jógájuk táblázatát. Alig van bárki is, aki ebben az állapotban marad. Vagyis alig van bárki is, aki önmagát egy léleknek tekinti és emlékszik az Atyára. Sokan nem rendelkeznek ezzel a gyakorlattal. Az Atya elmagyarázta, hogy a gyerekek csak a ciklus tudását forgatják az intellektusukban. Közületek nagyon kevesen gyakoroljátok ezt: Én egy lélek vagyok, nekem az Atyával kell jógáznom, amin keresztül kijövök a vaskorból és elmegyek az aranykorba. Nekem, a léleknek ismernem kell az Atyát. Nekem a Rá való emlékezésben kell maradnom. Sokakból hiányzik ez a gyakorlat. Sokan eljönnek, és azt mondják: Ez jó. Ők nem értik meg, hogy milyen sok rozsda takarja be őket. Gyönyörűből csúnyává váltak. Hogyan tudnak újból gyönyörűvé válni? Senki nem érti ezt. Ez nem csak a történelem és földrajz ismeretének a kérdése. Hogyan tudtok tisztává válni? A módszer, hogy elkerüljétek a büntetés megtapasztalását az, hogy egyszerűen maradjatok emlékezésben. Ha a jógátok nem pontos, akkor büntetésnek kell lennie Dharamrajtól. Ez egy nagyon fontos tantárgy, amit senki nem képes felfogni. Ők önmagukat nagyon okosnak tekintik a tudásban; nincs kétség azzal kapcsolatban. A fő dolog a jóga. Sokan nagyon gyengék a jógában. Ezért az Atya azt mondja: Maradjatok nagyon óvatosak. Ne váljatok csak egy pandittá. Én egy lélek vagyok, és nekem emlékeznem kell az Atyára. Az Atya átadta az utasítást: Manmanabhav. Ez a nagy mantra. Tekintsétek önmagatokat egy csillagnak és az Atyát is tekintsétek egy csillagnak és emlékezzetek Rá. Az Atyának nincs nagy formája, ami elétek jön. Erőfeszítés van a lélektudatossá válásban. Csak az első pár válik a világ első császárává és császárnőjévé. Ők több százezer alattvalóval rendelkeznek. Sok alattvaló van. Könnyű megérteni a történelmet és a földrajzot, de csak akkor fogtok tisztává válni, amikor egy léleknek tekintitek önmagatokat, és emlékeztek az Atyára. Ez a gyakorlat nagyon nehéz. Amikor leültök emlékezni, sok vihar teremt akadályokat. Nagy nehézségek árán van az, hogy akár fél órára is leüljetek, és állandó emlékezéssel rendelkezzetek. Ti ismételten felejtetek. Ehhez igaz, inkognitó erőfeszítésre van szükség. Könnyű megérteni a ciklus titkait. Közületek alig van bárki is, aki megérti, hogyan váljon lélektudatossá és emlékezzen az Atyára és aztán cselekedjen. Csak az Atyára való emlékezéssel van az, hogy tisztává fogtok válni. Aztán kaptok egy testet, ami szabad a betegségektől és hosszú élettel fogtok rendelkezni. Ti nem fogtok a rózsafüzér gyöngyszemeivé válni pusztán azzal, hogy elmagyarázzátok a világ történelmét és földrajzát. Csak az emlékezéssel van az, hogy egy gyöngyszemmé tudtok válni. Senki nem képes arra, hogy megtegye ezt az erőfeszítést. Ti magatok megértitek, hogy nem maradtok emlékezésben. A nagyon jó maharatik is lazák ebben a tantárgyban. Ti nem tudjátok, hogyan magyarázzátok el a fő dolgot. Ez a tantárgy nehéz. Ők meghosszabbították a ciklus időtartamát. Ti bebizonyítjátok, hogy az csak 5.000 év hosszú, de nem ismeritek a lélek és Legfelső Lélek titkát és nem emlékeztek Rá. Ezért az állapototok ingadozik. Nagy a test tudatosság. Csak amikor lélektudatossá váltok, tudtok a rózsafüzér gyöngyszemévé válni. Az nem úgy van, hogy mivel el tudjátok magyarázni a világ történelmét és földrajzát, ti egy gyöngyszemmé fogtok válni, ami közel van a rózsafüzérben (a bojthoz). Nem. Először is, az intellektusotoknak tudatában kell maradnia annak, hogy ti, lelkek nagyon parányiak vagytok és rendelkeztek a 84 születés szerepének felvételével önmagatokban. Aztán emlékezzetek a ciklusra. A fő dolog a jóga. Egy jógaállapotra van szükség. Váljatok egy jótékony lélekké egy bűnös lélekből. A lelkek tisztává válnak a jógán keresztül. Csak azok lesznek védettek Dharamraj büntetésétől, akik rendelkeznek jógaerővel. Alig van bárki is, aki képes megtenni ezt az erőfeszítést. Mayának sok vihara jön. Ez nagyon mély, inkognitó erőfeszítést kíván. Lakshmivá és Narayanná válni nem olyan, mint elmenni a nagynénitek házába. Amikor kifejlesztitek ezt a gyakorlatot, emlékezni fogtok az Atyára, miközben sétáltok és körbemozogtok. Ezt hívják jógának. Máskülönben még a kisgyerekek is képesek arra, hogy megértsék a tudás dolgait. Az összes kort ábrázolják a képeken. Az hétköznapi. Amikor az emberek elkezdenek egy értékes feladatot, ők egy swastikát rajzolnak. Az az arany, ezüst, réz és vaskorok szimbóluma. A tetején ott van a rövid átmeneti kor. Ezért, ha ti először is léleknek tekintitek önmagatokat, és folyamatosan emlékeztek az Atyára, tudtok szétterjeszteni békét mindenhol. A bűnök meg fognak semmisülni azzal, hogy jógával rendelkeztek. Az egész világ elfelejtette a lelket és a Legfelső Lelket. Néhányan azt mondják, hogy Isten ragyogóbb, mint ezer nap. Ugyanakkor, mivel ők azt mondják, hogy a lélek a Legfelső Lélek, az hogyan lenne lehetséges. Hogyan lehetne a kettő egy? Nincs semmilyen variáció a méretben. Nektek ezt is el kell magyaráznotok. A lélek formája csak egy pont. Ha a lélek a Legfelső Lélek, akkor Ő is csak egy pont. Nem lehet semmilyen különbség. Ha mindenki Isten lenne, akkor mindenki a Teremtő lenne. Csak az Egy Atya ad mindenkinek megváltást. Mindenki megkapta a saját szerepét. Ezt el kell ültetni az intellektusban. Ez az a dolog, amit meg kell érteni. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek rám és a rozsda el lesz távolítva. Ez erőfeszítést igényel. Ti test tudatosak voltatok fél cikluson át. Az aranykorban, bár lélektudatosak voltatok, nem ismertétek az Atyát, vagy a tudást. Ebben az időben megkapjátok a tudást és ez aztán eltűnik. Ott ti csak arról rendelkeztek tudással, hogy lelkek vagytok, és levedlitek a testeiteket és másikat öltötök. Ti csak eljátsszátok a szerepeiteket. Ebben mi miatt kellene aggódni? Mindenkinek el kell játszania a saját szerepét. Mit érnétek el azzal, ha sírtok? Ezt elmagyarázzák azért, hogy egy kis békét tudjanak tapasztalni, amikor megértik. Amikor ők maguk ezt megértik, képesek lesznek magyarázni másoknak is. Az idősebb emberek magyaráznak másoknak: Az a személy nem fog visszatérni azzal, hogy sírsz. Miért kell sírni, amikor a lélek elhagy egy testet és elmegy? Még a tudatlanság ösvényén is megértik ezt, de nem értik, mi a lélek és a Legfelső Lélek. Az ötvözet belekeveredett a lélekbe, de ők azt gondolják, hogy a lélek immunis a tettek hatásával szemben. Ezek nagyon kifinomult dolgok. Baba megérti, hogy sok gyerek nem marad emlékezésben. Mi fog történni pusztán azzal, hogy másoknak magyaráznak? Ők nagyon elámultak, de abból nem tapasztaltak semmilyen hasznot. Csak amikor megkapják a lélek és a Legfelső Lélek bemutatását, válnak valóban az Ő gyermekeivé. Csak az Atya a Tisztító. Ő eljön és szabaddá tesz minket a szomorúságtól. Ő is csak egy Pont. Nektek állandóan emlékeznetek kell az Atyára. Ugyanakkor nem egy nagydolog pusztán megismerni a történelmet és földrajzot. Bár ők folyamatosan megértenek mindent, állandó erőfeszítést kíván, hogy abban az állapotban maradjanak, hogy egy léleknek tekintsék önmagukat. Csak az Atya jön el, és beszél nektek a lélekről és a Legfelső Lélekről. Könnyű megérteni a világciklust. Miközben ültök és körbemozogtok, tegyetek annyi erőfeszítést, amennyit csak lehetséges, hogy lélektudatosak maradjatok. Azok, akik lélektudatosak, nagyon békések maradnak. Nagyon jól megértik, hogy nekik a csendbe kell menniük, hogy a mi szerepünk most végéhez ér, és nekik el kell menniük és a testetlen világban kell élniük. Ők az Atya formáját egy parányi pontnak tekintik. Ő nem egy nagy lingam. Baba nagyon parányi. Csak Ő a tudásteljes Egyetlen, és mindenki számára a Megváltás Adományozója. Én, a lélek is tudásteljessé válok. Amikor ilyen gondolatokkal rendelkeztek, tudtok egy magas státuszt igényelni. A világon senki nem tud a lélekről vagy a Legfelső Lélekről. Ti, Brahminok most ezt megértitek. Még a szannyaszik sem értik ezt. Ők nem fognak se eljönni, se megérteni. Ők csak a saját vallásukba fognak elmenni. Ők el fogják rendezni a számláikat és visszamennek. Csak azzal, hogy megteszitek ezt az erőfeszítést, fogjátok megkapni az örökségeteket az Atyától. Nektek most lélektudatossá kell válnotok. A szív ott van a lélekben. A léleknek az Atyához kell kapcsolnia a szívét. A szív nem a testben van. A test csak fizikai szervekkel rendelkezik. A lélek kötelessége az, hogy a szívét Hozzá kösse. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és a szíveteket kössétek az Atyához. Egy lélek nagyon szubtilis. Egy lélek nagyon parányi és szubtilis, és eljátszik egy szerepet. Ez a természet. Egy ilyen nagy múlhatatlan szerep van felvéve egy ilyen parányi lélekben. Azt a szerepet soha nem lehet kitörölni. Az nagyon szubtilis. Még akkor is, ha megpróbáltok nem emlékezni, mégis durva dolgokra emlékeztek. Én, a lélek egy nagyon parányi csillag vagyok, és az Atya is olyan parányi. Ez az az erőfeszítés, amit nektek, gyerekeknek először is meg kell tennetek. Ez a parányi lélek az, ami mostanra tisztátalanná vált. Ez az elsődleges módszer, hogy megtisztítsátok a lelket. Tanuljatok is. Játszani és szórakozni egy más dolog. A játék is egy művészet. Egy státuszt a tanulmánnyal kapnak, nem a játékok játszásával. A játékok játszásának részlege különálló. Annak nincsen semmilyen kapcsolata a tudással vagy a jógával. Bhogot felajánlani szintén egy játék. A fő dolog az emlékezés. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy védettek legyetek Dharamraj büntetésétől, tegyetek inkognitó erőfeszítést azért, hogy emlékezzetek. A módszer, hogy tisztává váljatok az, tekintsétek önmagatokat egy léleknek, egy pontnak és emlékezzetek az Atyára, a Pontra.

2. Ne tekintsétek önmagatokat olyan okosnak a tudásban. Gyakoroljátok, hogy egy állandó és stabil állapotot teremtsetek. Kövessétek az Atya utasításait.

Áldás:
Legyetek a tökéletesség képmásai, akik közelséget tapasztaltok azzal, hogy önmagatokba szívjátok az őszinteséget és a tisztaságot.

Az összes erény közül az első számú, hogy önmagatokba szívjátok az őszinteséget és a tisztaságot. Legyen egymással teljes tisztaság a szívetekben. Minden tisztán látható valamiben, ami tiszta. Hasonló módon, legyenek tisztán láthatók az érzéseitek egymás iránt és a szándékotok és motivációtok. Ahol őszinteség és tisztaság van, ott közelség van. Ugyanúgy, ahogy közel vagytok BapDadához, hasonló módon, legyen közelség egymáshoz a szívetekben. Vessetek véget minden különbözőségnek a természetetekben. Ehhez, harmonizálni kell az érzéseiteket a tudatotokban és a természetetekben. Amikor nem látható különbség a természetetekben, lehet azt mondani rátok, hogy a tökéletesség képmásai vagytok.

Slogen:
Megreformálni valamit, ami elromlott, mindegyik közül a legnagyobb szolgálat.