09.05.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti lelkek szeretettel rendelkeztek az egy Atya iránt. Az Atya megtanított benneteket arra, hogy a lelkek, és ne a testek iránt legyen szeretetek.

Kérdés:
Maya milyen akadályokat teremt, miközben erőfeszítést tesztek? Mi a módszer, hogy Maya legyőzőjévé váljatok?

Válasz:
Ti erőfeszítést tesztek azért, hogy az Atyára emlékezzetek, hogy a bűneitek elégjenek, ezért, ebben az emlékezésben van az, hogy Maya akadályokat okoz. Az Atya, a Mester megmutatja nektek a módszert, hogy Maya legyőzőivé váljatok. Emlékezzetek a Mesterre azzal a felismeréssel, és boldogok fogtok maradni és folyamatosan erőfeszítést fogtok tenni, és sokat fogtok szolgálni. Aztán, Maya legyőzőjévé váltok.

Ének:
Vigyél el minket a bűnnek ebből a világából a kényelem és pihenés egy helyére.

Om shanti.
Ti, szellemi gyermekek hallottátok az éneket, és megértettétek annak a jelentését. Kint a világban senki nem ismeri annak a jelentését. Ti, gyerekek megértitek, hogy nektek, lelkeknek a szeretete a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek iránt van. A lelkek az Atyjukhoz, a Legfelső Atyához, a Legfelső Lélekhez kiáltanak. A ti szeretetek a lelkek, vagy a testek iránt van? Az Atya most tanít benneteket, hogy a szeretetnek a lélek iránt kellene lennie. A testeknek meg kell semmisülniük. A szeretet ott van a lélekben. Baba elmagyarázza nektek, hogy a ti szereteteknek most az Atya, a Legfelső Lélek iránt kell lennie és nem a testek iránt. A lelkek az Atyához kiáltanak, hogy jöjjön el, és vigye el őket a jótékony lelkek világába. Megértitek, hogy bűnös lelkek voltatok, és most jótékony lelkekké váltok. Az Atya jótékony lelkekké tesz benneteket yuktival (egy bölcs módszerrel). Csak amikor Ő maga eljön, és ezt elmondja nektek, van az, hogy megértitek, és megtapasztaljátok, hogy ti tiszta jótékony lelkekké váltok azzal, hogy az Atyára emlékeztek. A bűneitek elégnek a jógaerővel. A bűnöket nem lehet kimosni azzal, hogy megfürdenek a Gangeszben. Az emberek elmennek, hogy megfürödjenek a Gangeszben, és a testükre rádörzsölik azt az iszapot, de a bűnüket nem lehet lemosni azzal, hogy így tesznek. A bűnöket csak jógaerővel lehet eltávolítani a lélekből. Az ötvözetet eltávolítják. Csak ti, gyermekek tudjátok, és rendelkeztek hittel, hogy a bűneitek el fognak égni az Atyára való emlékezéssel. Ha hittel rendelkeztek, akkor erőfeszítést is kell tennetek az emlékezésért. Miközben megteszitek ezt az erőfeszítést, van az, hogy Maya akadályokat okoz. Maya erőteljessé válik, és nagyon jól harcol az erőteljesekkel. Miért kellene harcolnia a gyengékkel? Nektek, gyerekeknek mindig tudatában kellene lennetek annak, hogy Maya legyőzőivé és a világ legyőzőivé kell válnotok. Senki nem érti meg „a világ legyőzőjének lenni azzal, hogy legyőzitek Mayát” igaz jelentését. Most elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy hogyan tudtok győzelmet aratni Maya felett. Maya is erőteljes. Ti, gyerekek megtaláltátok a Mestert. Alig valaki ismeri azt a Mestert, és az is sorszám szerinti. Azok, akik ismerik Őt, azzal a boldogsággal rendelkeznek. Ők maguk erőfeszítést tesznek, és sokat szolgálnak. Most az összes emberi lény azt kérdezi, hogyan lehet béke a világban. Most ti megmutatjátok mindenkinek, hogy hogyan volt béke és boldogság az aranykorban. Ott béke volt az egész világ felett. Abban az időben az volt Lakshmi és Narayan királysága. Akkor nem volt más vallás. Mához képest 5.000 évvel ezelőtt volt az, hogy az aranykor létezni kezdett. A világnak biztosan körbe kell mennie a cikluson. Ezt nagyon világosan megmutatják a képeken. A képeket is elkészítették az előző ciklusban. Azokat napról-napra finomítják. Néha a gyerekek elfelejtik ráírni a dátumokat a képekre. Biztosan ott kell lennie a dátumnak Lakshmi és Narayan képein. Ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy ti a mennyország lakói voltatok, és most újból azokká kell válnotok. Ti igényelni fogtok egy státuszt annak megfelelően, hogy milyen erőfeszítést tesztek. Az Atya most a tudás hatalmává tesz benneteket. Az odaadás is most lassan véget ér. Az arany és ezüstkorokban nem lesz semmilyen odaadás. Később az imádat fél cikluson át folytatódik. Csak most van az, hogy ti, gyerekek ezt megértitek. Fél ciklus után Ravan királysága elkezdődik. Az egész játék tőletek, Bharat embereitől függ. A 84 születés ciklusa Bharattól függ. Korábban nem tudtátok, hogy Bharat volt az örökkévaló föld. Lakshmit és Narayant istennek és istennőnek nevezték. A státusz, amit igényeltek, olyan emelkedett, és mégis, ez a tanulmány olyan könnyű. Mi befejezzük a 84 születésünk ciklusát, és aztán hazatérünk. Amikor a 84 születés ciklusáról beszéltek, az intellektusotok felfele megy. Ti most emlékeztek a testetlen világra, a szubtilis régióra és a testi világra. Korábban nem tudtátok, hogy mi a szubtilis régió. Most megértitek, hogyan kommunikáltok egymással mozgásdal. Korábban is voltak mozgófilmek. Ez könnyűvé teszi számotokra a magyarázatot: Csend, mozgás és beszéd. A ti intellektusotok most tudatában van a teljes ciklusnak Lakshmi és Narayan királyságától a jelenlegi időkig. Miközben otthon éltek a családotokkal, nektek csak azzal kellene foglalkoznotok, hogy tisztává váljatok. Az Atya elmagyarázza, miközben otthon éltek a családotokkal, vessetek véget az összes ragaszkodásnak az öreg világhoz. Nektek gondoskodnotok kell a gyermekeitekről, stb., de az intellektusotoknak az Atya felé kell irányulnia. Azt mondják, miközben a kezeitekkel dolgoztok, engedjétek, hogy az intellektusotok az Atyával legyen. Miközben tápláljátok a gyermekiteket, és őket fürdetitek, ott kellene lennie az Atyára való emlékezésnek az intellektusotokban, mert tudjátok, hogy a bűn hatalmas terhe felhalmozódott. Ezért van az, hogy az intellektusotoknak az Atyához kellene mennie. Emlékezzetek sokat arra a Szeretettre. Az Atya, a Szeretett elmondja nektek, lelkeknek, mindannyitoknak: Emlékezzetek rám. Ez a szerep most újból lejátszódik, és az 5.000 év után újból megismétlődik. Az Atya nektek egy ilyen könnyű módszert mutat. Nincs más nehézség. Néhányan azt mondják, hogy nem képesek arra, hogy ezt megtegyék. Hogy ezt nagyon nehéznek találják, és az emlékezés zarándoklata nagyon nehéz. Ó, de nem tudtok az Atyára emlékezni? Nektek nem szabadna elfelejtenetek az Atyát. Az Atyára nagyon jól kell emlékezni, mert csak ezen keresztül van az, hogy a bűneitek meg fognak semmisülni és örökké egészségessé tudtok válni. Máskülönben nem lesztek képesek arra, hogy ezzé váljatok. Ti nagyon jó szóbeli tanácsot kaptok. Ez egy orvosság, ami teljesen hatásos. Én garantálom nektek, hogy a jógának ezen az erején keresztül soha nem fogtok semmilyen betegséget kapni 21 születésre. Egyszerűen, emlékezzetek az Atyára. Ez egy ilyen egyszerű módszer. Az odaadás ösvényén az emberek tudatlanul emlékeznek Istenre. Az Atya most itt ül, és magyaráz nektek. Ti megértitek, hogy eljöttetek Babához az előző ciklusban is, és akkor is erőfeszítést tettetek. Most szilárd hittel rendelkeztek, hogy uraltátok a királyságot, és aztán azt elveszítettétek. Most hogy Baba újból eljött, nektek igényelnetek kell a királyságotok szerencséjét Tőle. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám és a királyságra. Manmanabhav. A végső gondolataitok elvezetnek benneteket a végcélotokhoz. A dráma most véget ér. Nekünk haza kell térnünk. Baba eljött, hogy mindenkit hazavigyen, ugyanúgy, ahogy egy vőlegény is eljön, hogy hazavigye a menyasszonyát. A menyasszonyok nagyon boldoggá válnak azzal, hogy elmennek a férjük otthonába. Ti mindannyian Sziták vagytok, akik az egy Rámához tartoztok. Csak Ráma tud szabaddá tenni benneteket Ravan börtönétől, és hazavisz. A Felszabadító csak az Egy, és Ő szabaddá tesz benneteket Ravan királyságától. Bár az emberek azt mondják, ez Ravan királysága, ők ezt nem értik pontosan. Most ezt elmagyarázták nektek, gyerekeknek. Ti nagyon jó pontokat kaptatok, hogy magyarázzatok másoknak. Baba elmondta nektek, hogy írjátok le: A béke megalapításra kerül a világban az Atya által, ugyanúgy, mint az előző ciklusban. A megalapítás megtörténik Brahmán keresztül. A világban béke volt, amikor az Vishnu királysága volt. Alig érti meg bárki is, hogy Vishnu Lakshmi és Narayan. Ők Vishnut, Lakshmit és Narayant, Rádét és Krishnát különállónak tekintik. Ti most ezt megértitek. Ti vagytok azok, akik forgatjátok az önmegismerés diszkoszát. Baba eljön és átadja nektek a világciklus tudását. Benneteket a tudás mester óceánjaivá tesz. Ti a tudás folyói vagytok. Ezt a nevet átadják nektek, gyerekeknek. Az emberek az odaadás ösvényén olyan sokat vándorolnak, hogy megfürödjenek. Ők sok jótékonyságot is végrehajtanak és adományoznak. A gazdagok sokat adományoznak. Ők még aranyat is adományoznak. Megértitek, hogy milyen sokat vándoroltatok. Ti nem vagytok hatha jógik, ti Raja jógik vagytok. Ti a tiszta családi ösvényhez tartoztatok, és aztán tisztátalanná váltatok Ravan királyságában. Az Atya most megalapítja a háztartás vallását a drámának megfelelően. Senki más nem tudja megteremteni ezt a tiszta ösvényt. Az emberek megkérdezik tőletek: Ha ti mindannyian tiszták maradtok, akkor a világ hogyan folytatódna? Mondjátok el nekik, olyan sok szannyasi is tiszta marad, és a világ mégsem áll meg, ugye? A világ népessége mostanra olyan nagyon megnőtt, hogy nincs elegendő élelem az embereknek, hogy egyenek. Nincs elegendő gabona. Tehát, mi értelme annak, hogy a világ népességét még jobban növeljük? Ti, gyerekek most megértitek, hogy Baba jelenleg ott van előttetek. Ugyanakkor, ti nem láthatjátok Őt a fizikai szemeitekkel. Az intellektussal van az, hogy ti, lelkek megértitek, hogy Baba örökké ott van előttetek, és tanít benneteket. Mondjátok el azoknak, akik a világbékéről beszélnek, hogy az Atya most megalapítja a békét a világban. Ezért az öreg világ pusztulása most ott van előttünk. A pusztulás 5.000 évvel ezelőtt is bekövetkezett. Most is a pusztulás ott áll mindenki előtt. Aztán, béke lesz a világban. Ezek a dolgok csak nektek, gyerekek intellektusában vannak ott. A világon senki más nem tudja ezeket a dolgokat. Senki más intellektusa nincs tudatában ezeknek a dolgoknak. Tudjátok, hogy béke volt az egész világon az aranykorban. Abban az időben nem volt más föld, csak Bharat. Minden más föld később jött el. Most olyan sok föld van. Ez most ennek a játéknak a vége. Az emberek azt mondják, hogy Isten biztosan létezik, de nem tudják, hogy mikor, és milyen formában jön el. Az nem lehet Krishna. Senki nem tudna arra inspirálni benneteket, hogy bármit is megtegyetek inspiráción, vagy a saját erőtökön keresztül. Az Atya a legszeretettebb. Ti megkapjátok Tőle az örökségeteket. Az Atya megteremti a mennyországot. Ezért, Ő biztosan inspirálná az öreg világ pusztulását. Tudjátok, hogy Lakshmi és Narayan az aranykorban léteztek. Ők most azzá válnak a saját erőfeszítésükön keresztül. Ott kellene lennie ennek a mámornak. Ők Bharatban uralkodtak. Shiv Baba átadta azt a királyságot, és elment. Ti azt nem mondanátok, hogy Shiv Baba uralta azt a királyságot és aztán elment. Nem. Ő elment azt követően, hogy átadta Bharat embereinek azt a királyságot. Lakshmi és Narayan uralták azt a királyságot. Baba eljött, hogy újból átadja a királyságunkat. Ő azt mondja, édes gyermekek, emlékezzetek rám és forgassátok a ciklust. Ti 84 születést vettetek. Amikor valaki kevesebb erőfeszítést tesz, akkor megérthetitek, hogy ő kevesebb odaadást végzett. Azok, akik sok odaadást végeztek, sok erőfeszítést fognak tenni. Baba mindent olyan világosan elmagyaráz. Ugyanakkor, ennek meg kell ülnie az intellektusotokban. A ti kötelességetek az, hogy erőfeszítést tegyetek. Ha ti kevesebb odaadást végeztetek, nem lesztek képesek arra, hogy jógázzatok. Shiv Baba emlékezése nem fog megmaradni az intellektusotokban. Soha ne váljatok lustákká az erőfeszítés megtételében. Amikor látjátok, hogy Maya milyen erőteljes, ne kapjatok szívszélütést. Maya sok vihara el fog jönni. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy a lélek az, ami mindent megtesz. A test meg fog semmisülni. Amikor egy lélek elhagyja a testét, a test porrá válik. Azt a testet nem fogja újból megkapni. Így mi haszna arra emlékezni és azért sírni? Újból visszavenné azt a testet? Az a lélek már elment és egy másik testet öltött. Ti most egy ilyen hatalmas bevételt kerestek. Ti növelitek a számláitokat, míg mások adósságot halmoznak fel a számláikon. Baba az ártatlan Üzletember. Ezért adja át nektek a palotákat 21 születésre egy maréknyi rizs viszonzásaként. Ő olyan sok kamatot fizet. Ti annyit halmozhattok fel a jövőért, amennyit csak akartok. Ugyanakkor, ne gondoljátok azt, hogy ti azt átadhatjátok neki a végén. Ő azzal mit tenne abban az időben? Ő nem egy ostoba üzletember. Mi haszna lenne, ha azt nem tudná használni, de hozamot kellene fizetnie. Ő az ilyen emberektől semmit nem venne. Ti megkapjátok a palotákat 21 születésre egy maroknyi rizs viszonzásaképpen. Olyan sok kamatot kaptok. Baba azt mondja, én vagyok az első számú ártatlan egy. Én átadom nektek a világ királyságát. Egyszerűen tartozzatok hozzám, és végezzetek szolgálatot. Mivel Ő az Ártatlan Úr, ezért van az, hogy mindenki Rá emlékszik. Ti most a tudás ösvényén vagytok. Most kövessétek az Atya shrimatját, és igényeljétek a királyságotokat. Elmondjátok Babának, hogy eljöttetek, hogy igényeljétek a királyságotokat a napdinasztiában. Achcha. Akkor, édesítsétek meg a szátokat (ez történjen meg gyakorlati módon). Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Igényeljétek a királyságot azzal, hogy követitek a shrimatot. Adjatok egy maréknyi rizst és igényeljetek egy palotát 21 születésre. Halmozzatok fel egy bevételt a jövőért.

2. Miközben otthon éltek a családotokkal, vessetek véget minden ragaszkodásotoknak az öreg világhoz, és váljatok teljesen tisztává. Miközben mindent elvégeztek, az intellektusotokat tartsátok az Atyára irányítva.

Áldás:
Legyetek valóban szeretők és állandóan tapasztaljátok meg Brahma Atya társaságát, az egyét ezer karral.

Jelenleg Brahma Atya szerepe ezer karral lejátszódik. Ugyanúgy, ahogy a karok semmit nem képesek tenni a lélek nélkül, hasonló módon, a karok, vagyis a gyerekek semmit nem tudnak tenni BapDada nélkül. Minden feladatban először is ott van az Atya segítsége. Miközben a megalapítás szerepe lejátszódik, BapDada a gyerekekkel van minden gondolatban és minden másodpercben. Ezért, ne tegyétek fel az elválás függönyét és ne váljatok el a jógában. Haladjatok előre a Szeretet Óceánja hullámaiban, énekeljétek a dicséretét, de ne sérüljetek meg. Az Atya iránti szeretet gyakorlati formája az, hogy szeretők vagyok.

Slogen:
A testetlen állapot tapasztalata és gyakorlata az első szám igénylésének alapja.