09.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya, akire fél cikluson át emlékeztetek, most átadja nektek az utasítást, hogy emlékezzetek Rá. Azzal, hogy követitek ezt az utasítást, el fogtok menni a felemelkedés állapotába.

Kérdés:
Nektek, gyermekeknek el kell végeznetek a saját természetes gyógyításotokat. Hogyan?

Válasz:
Azzal, hogy emlékeztek az egy Atyára, és szeretettel szolgáljátok a yagját, a természetetek meggyógyul. Ez azért van, mert az emlékezéssel ti, lelkek szabaddá váltok a betegségtől, és a szolgálaton keresztül korlátlan boldogságot tapasztaltok. Azok természete folyamatosan meggyógyul, akik folyamatosan elfoglaltak maradnak az emlékezésben és a szolgálat végzésében.

Ének:
Te az éjszakát alvással, és a nappalt evéssel töltötted.

Om shanti.
Ti, gyermekek hallottátok az éneket. Sok idő eltelt, miközben egy rózsafüzér gyöngyszemeit forgattátok. Az mennyi kor volt? Két kor. Senki nem forgatja a rózsafüzért az arany és ezüstkorokban. Nincs ott egyikük intellektusában sem, hogy ők felemelkednek, és aztán elbuknak. Ez most a felemelkedésünk állapota. A miénk azt jelenti, Bharat embereié. Senki más nem emelkedik fel és süllyed le annyira, mint Bharat emberei. Bharat az, ami emelkedetté válik, és Bharat az, ami romlottá válik. Bharat bűntelenné és aztán bűnössé válik. Ez nem vonatkozik annyira, más földekre és vallásokra; egyikőjük sem megy el a mennyországba, a képmások Bharat embereié. Ők biztosan uralták a királyságot. Az Atya elmagyarázza: Ez most a felemelkedésetek állapota. Az Egy, akinek a kezét fogjátok, haza fog vinni benneteket önmagával. Ez nektek, Bharat emberei felemelkedése állapota. Ti elmentek a felszabadulásba és aztán elmentek az életben való felszabadulásba. Fél cikluson át ott lesz az istenségek királysága. Ti felemelkedésben vagytok 21 generációra és aztán beléptek a lesüllyedés állapotába. Azt mondják, haszon van mindenki számára, amikor ott van a felemelkedés állapota. Most mindenkinek haszon lesz, de csak ti mentek keresztül a felemelkedés és lesüllyedés állapotain. Ebben a pillanatban senki nincs akkora adósságban, mint Bharat. Ti, gyermekek megértitek, hogy a mi Bharatunk volt az aranyveréb, hogy az nagyon gazdag volt. Bharat lecsúszásának állapota most a végéhez ér. A tudósok azt gondolják, hogy a vaskor még negyvenezer évig fog tartani. Ők teljes sötétségben vannak. Ezért, nagy taktikával kell magyaráznotok nekik. Máskülönben a hívők sokkot kapnak. Először is adjátok át a két Atya bemutatását. Isten beszél. A Gita mindegyik anyja és atyja. Az örökséget megkapják a Gitán keresztül. Az összes többi annak a gyermeke. Egy örökséget nem lehet a gyermekektől kapni. Ti, gyermekek megkapjátok az örökségeteket a Gitán keresztül. Ott van az anya Gita Atyja is. A Bibliát, stb.-t nem hívják az anyának. Tehát, először is kérdezzétek meg tőlük, mi a kapcsolatotok a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel? Mindenki Atyja egy. Minden lélek testvér, az egy Atya gyermeke. Az Atya megteremti az emberi világfát Brahmán, az emberiség Atyján keresztül, és így testvérekké és nővérekké váltok. Ezért, nektek biztosan tisztának kell maradnotok. Az Atya, a Tisztító eljön, és taktikusan tisztává tesz benneteket. Gyermekek, megértitek, hogy ha tisztává váltok, a világ mesterei lesztek. Ez egy ilyen nagy bevétel. Csak egy ostoba személy nem válna tisztává és nem igényelne egy királyságot 21 születésre. Nektek átadják a shrimatot, és mégsem fogadjátok el az utasításokat, amit az Atya átad, akire fél cikluson át emlékeztetek. Azzal, hogy nem követitek az utasításait, bűnös lelkekké váltok. Ez a bűnös lelkek világa, míg Ráma királysága a tiszta, jótékony lelkek világa. Ez most Ravan királysága, a bűnös lelkek világa. Ez most a felemelkedés állapota mindannyitok számára, gyermekek. Ti a világ mestereivé váltok. Ti itt olyan inkognitó módon ültök. Nektek egyszerűen csak az Atyára kell emlékeznetek. Ez nem a rózsafüzér forgatásának a kérdése. Dolgozzatok, miközben az Atya emlékezésében maradtok. Baba nézd, mi ugyanabban az időben elvégezzük a Te yagjád mindkét szolgálatát, fizikait és szubtilist. Baba átadta az utasítást, emlékezzetek rám ilyen módon. Az emberek természetes gyógymódokkal rendelkeznek. Amikor ti, lelkek meggyógyultok, a testeitek is meggyógyulnak. Egyszerűen azzal, hogy az Atyára emlékeztek, tisztátalanból tisztává váltok. Váljatok tisztává és folyamatosan szolgáljátok a yagját. Ti nagy boldogságot fogtok tapasztalni azzal, hogy szolgáltok. Azzal, hogy emlékezésben maradunk ilyen hosszú ideig, vagyis hogy békét adományozunk Bharatnak, szabaddá tesszük önmagunkat a betegségtől. Azzal, hogy követitek a shrimatot, békét és boldogságot adományoztok Bharatnak. Megszámlálhatatlan ashram van a világban, de ott nincs semmi. Nem tudják, hogyan lehetséges megkapni a mennyország királyságát 21 generációra. Ti most Raja jógát tanultok. Azok az emberek is azt mondják, hogy Isten, az Atya eljött, hogy Ő biztosan ott van valahol. Természetesen Neki valahol lennie kell. A bombákat felfedezték a pusztulásért. Biztosan az Atya inspirálja a mennyország megalapítását, és a pokol pusztulását is. Ez pokol, ugye? Olyan sok a harc és csatározás. Az emberekben nagy a félelem. A gyermekeket elrabolják, stb. Olyan sok a természeti katasztrófa. Ti most tudjátok, hogy ez a világ átalakul. A vaskor aranykorrá válik. Ebben az időben ti Baba segítői vagytok a mennyország megalapításában. A Brahminok azok, akik segítőkké válnak. A Brahminok megteremtődnek Brahmán, az emberiség Atyján keresztül. Mások bűnön keresztül születnek, míg ti vagytok a szájon keresztül született teremtés. Ők (a világi brahminok) nem lehetnek Brahma gyermekei. Benneteket most örökbe fogadtak. Brahminok, Brahma gyermekei vagytok. Brahma, az emberiség Atyja csak az átmenetben létezhet. A Brahminok később istenségekké válnak. Ti elmagyarázhatjátok azoknak a Brahmin papoknak, hogy ők bűnön keresztül születtek. Ti azt mondjátok, üdvözlet a Brahminoknak, és az istenségeknek. Ők üdvözlik a Brahminokat és üdvözlik az istenségi bálványokat is. Csak ebben az időben lehet üdvözölni őket, amikor léteznek Brahminok. Megértik, hogy ezek a Brahminok érdemesek. Ők követik Baba shrimatját a testükkel, a tudatukkal és vagyonukkal. A többiek az embereket fizikai zarándoklatokra viszik. Ez a ti szellemi zarándoklatotok. A ti zarándoklatotok olyan édes. Azok a zarándoklatok megszámlálhatatlanok. Megszámlálhatatlan guru van. Az emberek mindenkit a saját gurujuknak hívnak. Ti, gyermekek tudjátok, hogy most követitek a legédesebb Shiv Baba shrimatját és Tőle igénylitek az örökségeteket Brahmán keresztül. Igénylitek az örökségeteket Shiv Babától. Amikor eljöttök ide, azonnal megkérdezik tőletek: Kihez jöttetek? Ott van az intellektusotokban, hogy Shiv Baba kölcsönvette ezt a testet. Mi Hozzá megyünk. A brahmin papok lebonyolítják az eljegyzést, de a vőlegény és a mennyasszony azok, akik kapcsolatban vannak egymással. Nem a brahmin pappal kötik az eljegyzést. Egy feleség a férjére emlékszik, vagy arra, aki abba a kötésbe vitte? Shiva a ti Vőlegényetek, tehát miért emlékeztek testi lényekre? Emlékezzetek Shivára. Baba elkészítette ezt a medaliont azért, hogy magyarázzon. Maga Baba válik az ügynökké, hogy eljegyezzen titeket. Így nektek nem szabad az ügynökre emlékeznetek. Mennyasszonyok, legyen jógátok a Vőlegénnyel. Mama és Baba eljönnek és elmondanak egy murlit rajtatok, gyermekeken keresztül. Baba azt mondja, sok gyermek van, akinek a homlokára ülök, és elmondok egy murlit, azért, hogy hasznot hozzak. Én eljövök, hogy valakinek víziókat adjak, vagy, hogy elmondjam a murlit, vagy hasznot hozzak. A tanárok nem rendelkeznek olyan nagy erővel. Amikor tudom, hogy egy tanár nem lesz képes arra, hogy valakit felemeljen, én eljövök, és kilövöm a nyilat, hogy az a lélek akár a tanár elé menjen. A tanár test tudatossá válik, és azt gondolja, hogy ő emelte fel azt a személyt. Nem szabadna ilyen arroganciának lennie. Valójában Shiv Baba az, aki mindent tesz. Itt nektek azt mondják, hogy emlékezzetek Babára. A ti kapcsolatotoknak Shiv Babával kell lennie. Ez az egy közben az ügynök. Ő is megkapja a saját jutalmát. Ez az egy egy öreg, tapasztalt szekér. Azt nem lehet megváltoztatni. Ez fix a drámában. Az nem úgy van, hogy ő egy másik testbe fog eljönni a következő ciklusban. Nem. Az egy, aki az utolsó elsővé kell, hogy váljon. Ő a fa tetején áll. Ti most az átmenetben ültök. Baba belépett Brahmába, az emberiség Atyjába. A Világanya Kamdenu (a tehén), aki teljesíti mindenki vágyát. Ott van Kapil Dev is (egy rishi). Egy házaspár egy párt jelent. Bap és Dada, Anya és Atya, tehát Ők is egy pár. Az örökséget nem az anyától igénylik. Ti megkapjátok az örökséget Shiv Babától, és így nektek Rá kell emlékeznetek. Én eljöttem ebbe az egybe, hogy hazavigyelek benneteket rajta keresztül. Brahma is Shiv Babára emlékszik. Ők megőrzik Shiva egy képmását Shankar előtt. Mindaz a dicséret jele. Shiv Baba eljön ebben az időben, és a gyermekeivé tesz minket. Ti nem imádjátok az Atyátokat. Az Atya eljön, és gyönyörűvé tesz titeket, gyermekeket. Ő elmozdít benneteket a gödörből. A lelkek egy ígéretet tesznek, hogy ők soha nem fognak tisztátalanná válni. Az Atya azt mondja, azt követően, hogy vettétek az ölemet, ne piszkítsátok be az arcotokat. Ha így tesztek, rágalmazni fogjátok a családot. Azzal, hogy vereséget szenvedtek, rágalmazzátok a Tanár nevét. Ha vereséget szenvedtek Mayától, a státuszotok megsemmisül. Semmilyen szannyasi nem tud ilyen dolgokat tanítani. Néhányan azt mondják, hogy ti elmerülhettek a bűnben egyszer egy hónapban. Néhányan azt mondják, hogy elmerülhettek a bűnben minden hat hónapban, és néhányan teljesen olyanok, mint Ajamil (a degradált bűnös). Brahma Baba sok gurut fogadott. Ők soha nem kérik az embereket arra, hogy váljanak tisztává. Megértik, hogy ők maguk nem képesek tiszták maradni. Egy értelmes személy azonnal megkérdezné a szannyasit: Ha te magad nem vagy képes tiszta maradni, hogyan kérhetsz minket arra, hogy ezt tegyük? És mégis, megkérik őket, hogy mutassák meg a felszabadulásba vezető ösvényt egy másodperc alatt, ahogy Janaknál tették. A guruk azt mondják, ha emlékeztek a brahm elemre, képesek lesztek arra, hogy visszatérjetek a nirvána földjére. Valójában senki nem tér vissza oda. Ők nem rendelekznek erővel. A testetlen világ az összes lélek lakhelye. Mi lelkek ott úgy élünk, mint a csillagok. Ők egy hatalmas lingamot készítenek, hogy azt imádják. Hogyan lehetne egy pontot imádni? Azt is mondják, hogy egy csodálatos csillag ragyog a homlok közepén. Ezért a lelkek Atyjának is olyannak kellene lennie. Az Atyának nincs teste. Egy csillagot hogyan lehetne imádni? Az Atyát hívják a Legfelső Léleknek. Ő az Atya. Amilyen a lélek, olyan a Legfelső Lélek. Az Ő mérete nem nagyobb. Ő rendelkezik tudással. Senki más nem tud erről a korlátlan fáról. Egyedül az Atya a tudás teljes Egy. Ő teljes a tudással és tisztasággal. Ő mindenki számára a Megváltás Adományozója. Ő mindenkinek békét és boldogságot ad. Ti, gyermekek egy ilyen hatalmas bevételt kaptok. Ezt senki más nem kapja meg. Az emberek olyan sokat imádják a gurujaikat. Még a császáraikat sem imádják annyira. Az is vakhit. Nézzétek meg, folyamatosan mit tesznek. Nincs más csak rágalmazás mindenben. Ők Krishnát az Úrnak, és Istennek is nevezik. Ők azt mondják, Krishna Isten a mennyország első hercege. Lakshmiról és Narayanról is azt mondják, hogy ők is isten és istennő. Sok ember vásárol régi képeket. A régi bélyegeket is eladják. Valójában Shiv Baba a legősibb, de ezt senki nem tudja. Minden dicséret Shiv Babáé, de nem tudjátok Őt megtalálni. Mi mindegyik közül a legöregebb dolog? Az első számú Shiv Baba. Senki nem érti, hogy ki az Atyjuk, és mi az Ő neve és formája. Ők azt mondják, hogy Ő név és forma nélküli. Tehát, kit imádnak? Ott van a Shiva név. Ott van az Ő földje és annak az ideje is, amikor eljön. Ő maga azt mondja, én eljövök az átmenetben. A lélek a testen keresztül beszél. Ti, gyermekek most megértitek, hogy milyen sok hosszú történetet leírtak a szentírásokban, és azok hogyan vezettek benneteket a lecsúszás állapotába. Az arany és ezüstkorok a felemelkedés állapota és a réz és vaskorok a lecsúszás állapota. Ez most újból a felemelkedésetek állapota. Senki más, csak az Atya tudja elhozni a felemelkedésetek állapotát. Ezeket a dolgokat mind önmagatokba kell szívnotok. Ezért, maradjatok emlékezésben, miközben elfoglaljátok magatokat bármilyen tevékenységben. Shrinath Dwareban egy darab vásznat kötnek a szájuk elé, miközben dolgoznak. Shri Krishnát hívják Shrinatnak. Ők Srinathnak főzik az ételt. Shiv Baba nem eszi meg az ételt, stb. Amikor tiszta ételt főztök Baba emlékezésében, azon keresztül erőt kaptok. Ők böjtöt tartanak azért, hogy elmejenek Krishna földjére. Ti most megértitek, hogy el fogtok menni Krishna földjére. Ezért tesznek érdemessé titeket. Emlékeztek az Atyára. Baba garantálja, hogy biztosan el fogtok menni Krishna földjére. Megértitek, hogy megalapítjátok Krishna földjének a királyságát önmagatokért, és aztán uralni fogjátok a királyságot. Azok, akik követik a shrimatot, el fognak menni Krishna földjére. Krishna neve híresebb, mint Lakshmi és Narayan nevei. Krishna egy fiatal gyermek és ezért egyenlő egy mahatmával (egy nagy lélekkel). A gyermekkor szatopradhan, ezért emlékeznek többet Krishna nevére. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Minden kapcsolatotok legyen az egy Shiv Babával. Ne emlékezzetek semmilyen testi lényre. Soha ne rágalmazzátok az Atyátok, a Tanár nevét.

2. Ha valaki hasznot kap rajtatok keresztül, ne legyetek arrogánsak, és gondoljátok azt, hogy ti hoztatok hasznot annak a léleknek. Az is test tudatosság. Emlékezzetek az Atyára, az Egyre, aki azt megtette rajtatok keresztül.

Áldás:
Váljatok megrázhatatlanná és elmozdíthatatlanná, és szabaddá a „Miért” és „Mit” kérdések minden zűrzavarától azzal, hogy alkalmazzátok a három pont tilakját amrit velakor.

BapDada mindig azt mondja: Minden nap amrit velakor alkalmazzátok a három pont tilakját. Ti egy pont vagytok, az Atya egy Pont, és bármi történik, az semmi új, így a teljes megállás is egy pont. Alkalmazni a három pont ezen tilakját jelenti azt, állandónak tartani a tudatosságotokat. Aztán megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok fogtok maradni az egész nap folyamán és a „Miért” és „Mit” kérdések minden zűrzavara véget fog érni. Tegyétek ki a teljes megállást, amikor valami történik. Semmi új, annak meg kellett történnie, az megtörténik… Csak nézzetek mindent egy elszakadott szemlélőként, és folyamatosan haladjatok előre.

Slogen:
Használjátok az átalakulásotok erejét, hogy véget vessetek a haszontalan gondolatok minden áramlata erejének, és erőteljessé fogtok válni.