09.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti el fogtok menni a Brahmin klánból Vishnu emelkedett klánjába, ezért igaz vaishnavákká kell válnotok. Ne egyetek semmilyen tisztátalan dolgot, mint hagyma, stb.

Kérdés:
Nektek, gyermekeknek melyik vizsgától nem szabadna félnetek, vagy zavarodottá válnotok?

Válasz:
Ha, miközben előrehaladtok, valami történik azzal az öreg cipővel (testtel), ha van bármilyen nehézség, vagy beteggé váltok, nektek nem szabad félnetek, vagy zavarodottá válnotok, de helyette még boldogabbnak kellene lennetek, mert megértitek, hogy ez a karma szenvedése, hogy az öreg karmikus számláitokat elrendezésre kerülnek. Ha nem vagytok képesek elrendezni azokat a jógaerővel, azok elrendeződnek a karma szenvedésén keresztül. Az jó, ha azok gyorsan elrendeződnek.

Ének:
A mi zarándoklatunk különleges.

Om shanti.
A testetlen Shiva Isten beszél. Neki csak egy neve van. „Shiva Isten beszél.” Nektek ezt kell mondanotok, hogy magyarázzatok, és hogy önmagatokba szívjátok a szilárd hitet. Az Atyának azt kell mondania: Én olyan vagyok, amilyen. Az én nevem soha nem változik. Az aranykor istenségei újjászületnek. Az Atya magyaráz nektek, gyermekeknek ezen a testen keresztül. Ti egy szellemi zarándoklaton vagytok. Az Atya inkognitó és Dada is inkognitó. Senki nem érti, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek belép Brahma testébe. A gyermekek is inkognitók. Ti mindannyian azt mondjátok: Mi Shiv Baba gyermekei vagyunk, ezért biztosan igényelnünk kell az örökségünket Tőle. Követnünk kell a shrimatját. Ti hittel rendelkeztek, hogy Ő a mi Legfelső Atyánk, a Tanár és a Satguru. Ezek ilyen édes dolgok. Mi a testetlen Shiv Baba diákjai vagyunk. Ő tanít nekünk Raja jógát. Isten beszél: Ó gyermekek, én nektek Raja jógát tanítok. Egy polgármester nem mondaná azt, ó gyermekek. Még egy szannyasi sem mondhatja ezt. Csak az Atya kötelessége, hogy azt mondja, gyermekek. Gyermekek, azt is megértitek, hogy ti a testetlen Atya gyermekei vagytok, és személyesen előtte ültök. Ti Prajapita Brahma kumarok és kumarik vagytok. Az emberek zavarodottá válnak, ha nem használjátok a Prajapita nevet. Azt gondolják, hogy Brahma egy istenség, a szubtilis régió egy lakója és azon csodálkoznak, hogy hogyan lehet itt. Azt mondják, üdvözlet Brahma istenségnek, üdvözlet Shankar istenségnek, de még guruknak is nevezik őket (guru Brahma, guru Vishnu), de Vishnu és Shankar nem guruk. Azt gondolják, hogy ő elmondta a történetet Parvatinak, és ezért egy guru. Vishnu sem egy guru. Az aranykorban Lakshmi és Narayan nem válnak gurukká. Ők Krishnát is a nagy guruvá, a Gita istenévé tették. Ugyanakkor Isten csak egy. Nektek, gyermekeknek be kell bizonyítanotok ezt a kérdést. Ti vagytok az inkognitó hadsereg. Legyőzitek Ravant, vagyis Maya legyőzőivé, és így a világ legyőzőivé váltok. A gazdagságot nem hívják Mayának. A gazdagságot vagyonnak hívják. Tehát, az Atya elmagyarázza, gyermekek, a halál ott áll előttetek. Ezek ugyanazok a szavak, amiket elmondtak 5.000 évvel ezelőtt is. A szavak helyett, „a testetlen Isten beszél”, betették a testi Krishna nevét. Az Atya azt mondja, a tudás, amit ebben az időben megkaptok, a jövőtök jutalmáért van. Ha egyszer megkapjátok a jutalmat, nincs szükség tudásra. Ez a tudás azért van, hogy a tisztátalanokat tisztává változtassák. A tiszta világban senkinek nincs szüksége arra, hogy egy gurut fogadjon. Valójában csak az egy Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Guru. Az emberek így kiáltanak, ó Tisztító, jöjj el. Ezért nektek is el kellene magyaráznotok, hogy egyedül Ő a Legfelső Guru. Rámára az egyként emlékeznek, aki megváltást ad mindenkinek. Így Ő biztosan eljönne, amikor mindenki degradálttá vált. Ott az a tej óceánja, a boldogság óceánja. A méreg folyója ott nem létezik. Ha Vishnu a tej óceánjában él, akkor biztosan az ő gyermekei is ott élnének vele. Ti most a Brahmin klánhoz tartoztok és aztán, a jövőben Vishnu klánjához fogtok tartozni. Ők teljes vaishnavák. Az emberek nem ajánlanak fel tisztátalan dolgokat az istenségeknek, mint hagyma, stb. Nektek újból ilyen istenségekké kell válnotok, és ezért le kell mondanotok mindarról. Ez az átmeneti kor. Elmagyarázták, hogy ti Brahminok az átmenetben vagytok, és a többi a vaskorban van. Amíg nem váltok Brahminokká, nem fogjátok ezt megérteni. Az Atya azt mondja, én eljövök a ciklusok átmenetekor. Nem értik meg, hogy ez az átmenet, hogy a világ átalakul. Az emberek ugyan beszélnek erről, de nem értik, hogyan fog megváltozni. Ők egyszerűen csak beszélnek az ajkaikon keresztül. Ti nagyon jól megértitek, hogy csak a shrimat követésével fogtok emelkedetté válni. Nektek emlékeznetek kell az Atyára. A testtel együtt felejtsetek el minden testi kapcsolatot. Baba ideküldött minket test nélkül. Nekünk ugyanolyan módon kell visszatérnünk. Ti eljöttetek ide, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Ez inkognitó erőfeszítés: Emlékezzetek az Atyára és az örökségre. Ti azt ismételten elfelejtitek. Azzal, hogy elfelejtitek Babát, Maya megüt benneteket. Ott van egy játék Aladin lámpájáról. Allah (Isten) megalapította az első vallást, és a paradicsomot. Ő tapsolt, és megkapták a mennyországot. Ki alapítja meg ezt a vallást? Isten megalapította az első számú vallást. Ott van egy játék Hatamtairól is. Maya eljön hozzátok, amikor nem tesztek egy gyöngyszemet a szátokba. Ez is a ti állapototok. Elfelejtitek az Atyát, és folyamatosan mindenki másra emlékeztek. Ti, gyermekek most megértitek, hogy visszatértek a béke földjére, és aztán elmentek a boldogság földjére. Tegyetek erőfeszítést, hogy elfelejtsétek a szomorúság földjét. Mindennek meg kell semmisülnie. Nem szabadna ott maradnia az intellektusban, hogy ti milliomosok vagytok, vagy, ez vagy az vagytok. Ti meztelenül, testetlenül jöttetek el. Az egy öreg test. Az az öreg cipő sok szomorúságot okozott nektek. Minél nagyobb a betegség, annál nagyobbnak kellene lennie a boldogságotoknak. Táncolnotok kellene. Az a karma szenvedése. A karmikus számlákat el kell rendezni. Ezektől ne féljetek. Meg kellene értenetek, hogy mivel nem vagyunk képesek megsemmisíteni a bűneinket jógaerővel, nekünk azokat el kell rendeznünk a karma szenvedésén keresztül. Nincs miért zavarodottá válni. Ez a test öreg. Jó, hogy annak gyorsan vége lesz. A ti hétnapos bhattitok is nagyon jól ismert. Világosan értsetek meg mindent hét nap alatt és szívjátok az intellektusotokba, és aztán bárhova elmehettek. Ti folyamatosan megkapjátok a murlikat. Az elegendő. Emlékezzetek az Atyára és folyamatosan forgassátok a ciklust. Váljatok swadarshanchakradhárikká hét nap alatt. Az emberek hét napig olvassák a szentírásokat. A hét nap nagyon jól ismert. Ők a Grantnak is hét napot adtak. Egy bhatti is hét napig tart. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy valakit, aki eljön, megkértek arra, hogy jöjjön hét napon át. Nektek éreznetek kellene a személy pulzusát. Néhányan megijednek, amikor hallanak a hétnapos kurzusról. Azt gondolják, mi fog történni, ha nem vagyunk képesek betartani, és így ők elmennek. Ezért, nézzétek meg a személyt. Érezzétek mindenki pulzusát. Először is, derítsétek ki, hány napon keresztül jönnek el. Ha nekik azonnal beszéltek a hét napról, megijednek. Néhányan nem képesek arra, hogy hét napot adjanak. Néhány sebész és természetgyógyász egyszerűen érzi a pulzust és diagnosztizálja, milyen betegséggel rendelkeztek. Ez a ti tudásotok örökkévaló Sebésze. Ti gyermekek mester sebészek vagytok. Ez Rudra tudásának áldozati tüze. Azt mondjátok, hogy egy személy egy másodperc alatt igényelni tudja az életben való felszabadulást. Néhány ember még azt is megkérdezi: Mivel egy másodperc alatt lehet igényelni az életben való felszabadulást, miért kértek hét napot? Csak mondjatok valamit egy másodpercig. Ők megijednek, és azt mondják, hogy nem lesznek képesek itt maradni. Ezért van az, hogy először is éreznetek kell a pulzusukat. Ugyanaz a dolog nem vonatkozik mindenkire. Sok gyermek okoz ellenszolgálatot. Érezzétek a pulzust, amikor kitöltik a formanyomtatványt és kérdezzétek meg tőlük: Mennyi ideig leszel képes eljönni? Nektek ezt meg kell kérdeznetek. Achcha. Egy Isten van mindenki számára? Milyen a kapcsolatod a Legfelső Atyával? Először is, nektek ezt kell elmagyaráznotok. Ő az Atya és mi vagyunk a gyermekei. Az Atya átadja az örökséget. Ő a mennyország Teremtője és így nektek meg kellene kapnotok a mennyország örökségét. Ez most a pokol. Bharat mennyország, a világ mestere volt. Az volt az istenségek királysága, de Maya elvette a királyságot. Most újból le kell győznetek Mayát, és vissza kell igényelnetek a királyságot. Az öreg tisztátalan vaskori világ pusztulása ott áll előttetek, és így biztosan meg kell alapítani a tiszta világot. Egy kis jelzést kellene adni és aztán, ahogy tovább fejlődnek, meg fogják érteni azokat a dolgokat. Ha nem ma, akkor holnap majd eljönnek. Hova máshova mennének? Csak egy üzlet van, ahol megkapják a megváltást. Shiv Babának, a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek csak egy üzlete van. Megkapják az életben való felszabadulást egy másodperc alatt. Nézzétek meg, milyen ez az üzlet. Mi vagyunk egy ilyen üzlet eladói. Ha az eladó jó, egy jó státuszt igényel. Értelemre van szükség, hogy képesek legyenek árulni. Milyen szolgálatot képes bárki is elvégezni, akiben nincs értelem? Először is, ültessétek el a hitet bennük és aztán beszéljetek a hét napról. Ó, az Atya eljött, hogy átadja az örökséget. Bharat a boldogság földje volt, de az mostanra a szomorúság földjévé vált. Aztán az hogyan válik a boldogság földjévé? Azt ki teremti meg? Nektek először is meg kell mutatnotok az ösvényt. Mi, lelkek a béke földjének vagyunk a lakói és később eljövünk, hogy eljátsszuk a szerepeinket. Most az Atya azt mondja, gyermekek, nektek haza kell térnetek. Azzal, hogy az Atyára emlékeztek, a bűneitek megsemmisülnek. A szárnyaitok a repülésért eltörtek. Azokat megjavítják, és ti vissza fogtok térni hozzám. Az Atya az egy, aki eljön és minket kagylókból gyémántokká változtat. Ez egy nagyon nagy bevétel. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára, szabaddá fogtok válni a betegségtől 21 születésre. Azzal, hogy emlékeztek a ciklusra, örökké egészségessé és gazdaggá váltok. Ti most egyik sem vagytok. Sorszám szerintiek vagytok. Maya nagyon gyorsan megeszi a gyengéket. Aztán, ahogy tovább haladtok, emlékezni fogtok. Az uralkodók eljönnek a végén, és a szannyasik is eljönnek. Ti, nővérek és anyák, kilőttétek a nyilakat. Itt pontos templomokat építettek. Ott van egy templom a kumariknak. Nem értik a fél kumar jelentését. Azokat hívják fél kumariknak, akik egy háztartásban maradnak és Brahma kumarikká válnak. Egy kumari egy kumari. Egy teljes templomot építettek az emléketekként. Egy ciklussal ezelőtt is ti ilyen módon végeztetek szolgálatot. Nektek olyan boldognak kellene lennetek, hogy a vizsgátok olyan nagyszerű. Isten az egy, aki tanít benneteket. (Egy csoport Delhiből elbúcsúzott Babától.) Minden gyermek jól felfrissülve tér vissza. Ugyanakkor, ez sorszám szerinti. Azok, akik jól megértik, nagyon jól fognak magyarázni másoknak. A gyermekek megértik, hogy Baba inkognitó és az a Dada is inkognitó. Ti is inkognitók vagytok. Ezt senki más nem érti meg. A Brahmin papok sem értik meg. Elmagyarázhatjátok: Ti bűnön keresztül születtetek, míg mi a szájon keresztül született nemzedék vagyunk. Ti tisztátalanok vagytok, és mi tisztává válunk. Mi vagyunk az emberiség Atyjának a gyermekei. Ezért, mi biztosan az új világhoz tartozunk. Az aranykor istenségei az új világhoz tartoznak. Vagy azok a brahminok tartoznak az új világhoz? A Brahminok a bóbita. A bóbita (a Brahmin klán) magasabb, vagy a fej (az istenségi klán) magasabb? Ők Shiv Babát eltüntették arról a képről. Ti gyermekek megértitek, hogy az Atya a virágoskert Mestere. Ravant nem hívják a kert mesterének. Ravan tüskéket, míg Baba virágokat teremt. Ez a tüskék dzsungele. Ők folyamatosan szomorúságot okoznak egymásnak. Az Atya elmagyarázza, senkinek ne okozzatok szomorúságot. Ha haraggal beszéltek, 100%-os a büntetés. Bűnös lelkekké váltok. Komoly büntetést fogtok kapni. Ha azt követően, hogy átadjátok a garanciát, hogy az Atya segítőivé fogtok válni, ellenszolgálatot végeztek, nagyon komoly lesz a büntetés. Ha végrehajtotok bármilyen bűnös tettet, azt követően, hogy Baba gyermekévé váltatok, százszoros büntetést kaptok. Ezért, ha van bennetek bátorság, kövessétek a shrimatot. Váljatok Narayanná egy hétköznapi emberből. Ne rendelkezzetek olyan tudatossággal: Az is rendben van, ha alattvalókká válunk. Nem. Ez egy hatalmas rózsafüzér. Ott van a nagy margó. Nektek nem szabadna elkeseredetté válnotok. Lehet, hogy elbuktok, de következő alkalommal legyetek óvatosak. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy elkeseredetté váljatok. Ez az egyedüli üzlet, ahol igényelhetitek az életben való felszabadulást Shiv Babától, egy másodperc alatt. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy egy magas státuszt igényeljetek, legyetek jó eladók Shiv Baba üzletében. Érezzétek mindenki pulzusát, mielőtt átadjátok a tudást.

2. Ne mondjatok sértő szavakat a harag befolyása alatt. Azt követően, hogy egy garanciát adtatok, hogy az Atya segítői lesztek, ne kövessetek el semmilyen tettet, ami ellenszolgálatot okozna.

Áldás:
Legyetek a tapasztalat megtestesítői, és győzzetek le minden akadályt azzal, hogy egy játéknak tekintitek azokat a „semmi új” tudatosságával.

Fix a drámában ez elejétől a végéig, hogy akadályok jönnek, de azok az akadályok tapasztalttá tesznek benneteket abban, hogy a lehetetlent lehetővé tegyétek. A tapasztalt lelkek számára az akadályok egy játék. Például, a fociban a labda felétek jön, azt elrúgjátok, és élvezitek azt a játékot. Az akadályok ezen játékai ugyanilyen módon folytatódnak, azok semmi új. A dráma bemutatja ezeket a játékokat, és megmutatja nekünk a teljes sikert is.

Slogen:
Nézzétek mindenki erényeit, és terjesszétek széjjel a világban a különlegességek illatát és az teljessé válik a boldogsággal.