09.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, amikor időtök van, üljetek magányban és köpüljétek a tudás óceánját. Ismételjétek át a pontokat, amiket hallotok.

Kérdés:
Mikor fog az emlékezésetek zarándoklata a végéhez érni?

Válasz:
Amikor egyik fizikai szervetek sem csap be benneteket. Amikor eléritek a karmatit állapototokat, az emlékezésetek zarándoklata a végéhez fog érni. Nektek most teljes erőfeszítést kell tennetek. Legyetek örökké készek a szolgálatra.

Om shanti.
Ti legédesebb gyermekek itt lélek tudatosságban ültök? Gyerekek, tudjátok, hogy test tudatosak voltatok fél cikluson át. Nektek most erőfeszítést kell tennetek azért, hogy lélek tudatosak maradjatok. Az Atya eljön, és elmagyarázza: Amikor úgy ültök, hogy önmagatokat egy léleknek tekintitek, képesek lesztek arra, hogy emlékezzetek az Atyára, máskülönben el fogjátok felejteni Őt. Hogyan tudnátok a zarándoklaton maradni, ha nem emlékeztek Rá? Hogyan semmisülnének meg a bűneitek? Vesztesség lenne. Emlékezzetek erre újból, és újból. Ez a fő dolog. Az Atya sok különböző módszert mond el nektek. Elmagyarázták nektek, hogy mi helyes és mi helytelen. Az Atya a Tudás Óceánja. Ti is rendelkeztek az odaadás tudásával. A gyerekeknek olyan sok dolgot kell tenniük az odaadásukban. Baba elmagyarázta, áldozati tüzeket tartani, tapasyát végezni, stb., mindaz az odaadás ösvényéhez tartozik. Ők az Atya dicséretének dalait éneklik, de az a dicséret helytelen. Valójában még Krishna teljes dicséretét sem ismerik. Minden aspektust meg kell érteni. Például, Krishnát a paradicsom Urának nevezik. OK. Baba megkérdezi, Krishnát lehet trilokináthnak nevezni (a három világ urának)? Trilokináthra emlékeznek. A három világ ura a testetlen világ, a szubtilis világ és a testi világ urát jelenti. Nektek, gyerekeknek elmondták, hogy ti is brahmand (a fény elemének) mesterei vagytok. Krishna önmagát brahmand mesterének tekintené? Nem. Ő a paradicsomban volt. A mennyországot, az új világot hívják paradicsomnak. Így valójában senki nem a három világ mestere. Az Atya helyes dolgokat mond el nektek. Három világ van. Shiv Babával együtt ti, gyermekek is brahmand mesterei vagytok. A szubtilis régió nem kérdéses. Shiv Baba nem a testi régió mestere. Se a mennyországé, se a pokolé. Krishna a mennyország egy mestere, és Ravan a pokol mestere. Ezt hívják az ördög királyságának, Ravan királyságának. Az emberek ezt mondják, de nem értik ennek a jelentését. Az Atya itt ül, és nektek, gyerekeknek magyaráz. Ravant tíz fejjel ábrázolták: Öt férfi és öt női bűn. Az öt bűn most mindenkire vonatkozik. Most mindannyian Ravan királyságában vannak. Ti most emelkedetté váltok. Az Atya eljön, és megteremti az emelkedett világot. Azzal, hogy magányban ültök, képesek lesztek arra, hogy köpüljétek a tudás óceánját ilyen módon. Más tanulmányokban is a diákok elmennek, és magányban tanulmányozzák a könyveiket. Nektek nincs szükségetek arra, hogy bármilyen könyvet tanulmányozzatok. Igen, nektek le kell írnotok a pontokat. Aztán, át kell ismételnetek azokat. Ezek az aspektusok nagyon mélyek, és azokat meg kell érteni. Az Atya azt mondja, ma én elmondom nektek a legújabb és legmélyebb pontokat. Lakshmi és Narayan az isteniesség földjének a mesterei. Ti azt nem mondanátok, hogy Vishnu is az. Nem értik, hogy Vishnu Lakhsmi és Narayan. Ti most elmagyarázzátok röviden a célt és a tárgyat. Brahmát és Saraswatit nem hívnák egy férfinek és egy nőnek (mint, egy párt). Ez az egy Prajapita Brahma. Így Prajapita Brahmát a nagy-nagy Nagyapának lehet nevezni. Shiv Babát csak Babának hívnák. Az összes többi testvér. Brahmának olyan sok gyermeke van. Ők mindannyian tudják, hogy testvérek, Isten gyermekei. Ugyanakkor, az a testetlen világban van. Ti most Brahminokká váltatok. Az aranykort hívják az új világnak. Ezt a kort hívják a legemelkedettebb átmeneti kornak. Az aranykorban mindannyian a legemelkedettebb emberi lények. Ezek nagyon csodálatos aspektusok. Benneteket most késszé tesznek az új világra. Csak az átmeneti korban van az, hogy a legemelkedettebb emberi lényekké váltok. Azt mondjátok, én Lakshmivá, vagy Narayanná fogok válni. Ők mindegyik közül a legemelkedettebb emberi lények. Őket hívják istenségeknek. Lakshmi és Narayan mindegyik közül a legnagyobbak. Aztán, ti gyerekek sorszám szerintivé váltok. A napdinasztiára azt mondják, hogy a legnagyobb. Az az első számú. A fokok fokozatosan csökkennek. Gyerekek, most véghezviszitek az új világ megnyitóját. Ugyanúgy, ahogy a gyermekek nagyon boldoggá válnak, amikor az új otthonuk elkészül, és egy megnyitó ceremóniát tartanak, ti gyermekek is boldoggá váltok, látva az új világot és a megnyitótokat. Azt írták: Ott volt az arany világ virágainak zápora. Nektek, gyerekek boldogsága higanyszála nagyon magasra kell, hogy emelkedjen. Ti mindkettőt megkapjátok, békét és boldogságot. Senki más nem kaphat olyan sok békét és boldogságot. Amikor azok más vallásokból eljönnek, dualitás van. Ti gyerekek most rendelkeztek az erőfeszítés megtételének korlátlan boldogságával, hogy egy magas státuszt igényeltek. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy csak elfogadjátok azt, ami ott van a szerencsétekben, hogy ha nektek át kell mennetek, át fogtok menni. Nem. Mindenért erőfeszítést kell tenni. Valaki, aki képtelen arra, hogy erőfeszítést tegyen, azt mondja: Ami ott van az én szerencsémben… Aztán abbahagyja az erőfeszítés megtételét. Az Atya azt mondja, én titeket, anyákat olyan emelkedetté teszlek. Mindenhol másutt olyan nagy a tisztelet a nők iránt. Nekik külföldön is tiszteletet adnak. Itt, amikor egy lánygyermek születik, az ágyat fejjel lefele fordítják. Ez a világ teljesen piszkos. Ebben az időben ti, gyerekek tudjátok, hogy mi volt Bharat, és most micsoda. Az emberek ezt elfelejtették, és egyszerűen folyamatosan békét kérnek. Ők békét akarnak a világban. Ti megmutathatjátok nekik Lakshmi és Narayan képét. Amikor ez az ő királyságuk volt, akkor tisztaság, béke és boldogság volt. Ugye, ti egy ilyen királyságot akartok. Ti nem beszélnétek a világbékéről a testetlen világgal kapcsolatban, ugye? Csak itt van az, hogy béke lehet a világban. Létezett az istenségek királysága az egész világ felett. A testetlen világ a lelkek világa. Az emberi lények még azt sem tudják, hogy ott van a lelkek világa. Az Atya azt mondja, én ilyen emelkedett emberi lényekké teszlek titeket. Ezeket a dolgokat mind el kell magyarázni. Az nem úgy van, hogy az emberek akkor fognak nektek hinni, amikor rájuk kiáltotok, hogy Isten eljött. Nem. Ők még jobban fognak inzultálni benneteket. Azt mondanák, a Brahma kumarik a Babájukat Istennek hívják. Nem lehet ily módon szolgálatot végezni. Baba folyamatosan megmutatja nektek a módszereket. Tegyetek fel 8-10 képet egy szobában, és kívülre írjátok ki: Ha igényelni akarjátok a korlátlan boldogság örökségét a korlátlan Atyától, ha hétköznapi emberi lényekből istenségekké akartok válni, akkor gyertek be és mi elmondjuk nektek, hogyan. Aztán, sokan el fognak jönni hozzátok. Ők folyamatosan el fognak jönni önmaguktól. Ugye béke volt a világban. Most olyan sok vallás van. Hogyan lehetne béke ebben a tamopradhan világban. Csak Isten tudja megteremteni a békét a világban. Amikor Shiv Baba eljön, Ő biztosan hoz egy ajándékot önmagával. Csak az egy Atya jön el olyan messziről, és Ő csak egyszer jön el. Egy ilyen nagy Baba csak egyszer jön el minden 5.000 évben. Amikor valaki visszatér egy külföldi utazásról, ajándékot hoz magával a gyermekeinek. Egy férfi a feleségének a férjévé, a gyermekeinek az apjává és az unokáinak a nagyapjává, és aztán a dédunokáinak a dédapjává válik, stb. Ti ezt az egyet Babának hívjátok, és aztán Ő a Nagyapává is válik. Ő a Dédapa is lesz. Ott vannak a különböző generációk. Ott vannak azok a nevek, Ádám és Adidev, de az emberek nem értik azok jelentését. Az Atya itt ül, és nektek, gyerekeknek magyaráz. Ti most a földgolyó uralkodóivá váltok azzal, hogy megismeritek a világ történelmét és földrajzát az Atyától. Baba olyan nagy szeretettel és érdeklődéssel tanít benneteket. Ezért, nektek is olyan sokat kellene tanulnotok. Kora reggel mindenki szabad. Csak gyertek el a reggeli órára, hallgassátok meg a Murlit fél-háromnegyed órán át, és aztán menjetek haza. Ti bárhol tudtok emlékezni Babára, ahol vagytok. A vasárnak szünnap. Üljetek le két-három órán át reggel, és építsétek fel a bevételeteket az egész napra. Teljesen töltsétek fel a kötényeiteket. Ugye, nektek van időtök? Amikor Maya viharai eljönnek, képtelenek vagytok arra, hogy Babára emlékezzetek. Mindaz, amit Baba elmond, nagyon könnyű. Az odaadás ösvényén olyan sok szatszangba elmennek. Elmennek Krishna templomába, és Shrinat templomába és aztán valaki más templomába. Sokan önzőkké válnak még egy zarándoklaton is. Ők olyan sok nehézséggel néznek szembe, és abból nincs semmi haszon. Ez is fix a drámában, és ez újból meg fog történni. Ez a szerep fel van véve bennetek, lelkekben. Ugyanazt a szerepet fogjátok eljátszani, amit eljátszottatok az arany és ezüstkorban. Ti ugyanazt a szerepet fogjátok eljátszani, amit az előző ciklusban is eljátszottatok. Azok, durva intellektussal, képtelenek arra, hogy ezt megértsék. Azok, akik kifinomult intellektussal rendelkeznek, képesek arra, hogy mindent megértsenek nagyon jól, és másoknak is magyarázzanak. Belülről érzik, hogy ez a dráma örökkévaló. A világon senki nem érti meg, hogy ez egy korlátlan játék. Időt vesz igénybe, hogy ezt elmagyarázzák. Mindent elmagyaráznak nektek részleteikben, és aztán azt mondják, hogy a fő dolog az emlékezés zarándoklata. „Életben való felszabadulás egy másodperc alatt.” - erre emlékeznek. Ott van az a dicséret is, hogy Ő a Tudás Óceánja, és még akkor is, ha az egész óceánt tintává, az összes erdőt ceruzákká és a földet papírrá változtatnátok, sem lenne vége ennek a tudásnak. A kezdetektől ti olyan sokat írtatok, és ha ti folyamatosan írtok, mennyi papírt használnátok? Nektek nem kell körbe botladoznotok. A fő dolog, Alfa. Emlékezzetek az Atyára. Ti eljöttök ide, Shiv Babához. Shiv Baba belép ebbe az egybe és olyan nagy szeretettel tanít titeket. Ő nem rendelkezik semmilyen külső magamutogatással. Azt mondja, én belépek egy öreg testbe. Nézzétek meg, hogy Shiv Baba milyen egyszerűen jön el, és tanít minket. Benne nincs arrogancia. Az Atya azt mondja, ti engem meghívtatok, hogy jöjjek el a tisztátalan világba és egy tisztátalan testbe, hogy jöjjek el és adjam át nektek a tanításokat. Ti nem hívtok engem, hogy jöjjek el az aranykorba, és üljek a palotáitokban, amik gyémántokkal és ékkövekkel vannak kirakva, és nem szolgáltok fel nekem ételt. Shiv Baba semmit nem eszik. Korábban meghívtátok, hogy jöjjön el és egyen. Harminchat ételt ajánlottatok fel Neki. Ez is újból meg fog történni. Ezt az isteniesség tevékenységeinek lehet nevezni. Krishna milyen isteni tevékenységekkel rendelkezhet? Ő az aranykor egy hercege. Őt nem hívnák a Tisztítónak. Ti most tudjátok, hogyan vált az aranykori világ mesterévé. Az emberi lények teljes sötétségben vannak. Ti most teljes világosságban vagytok. Az Atya eljön, és az éjszakát nappallá változtatja. Ti fél cikluson át uralkodtok. Ezért, olyan boldognak kellene lennetek. Az emlékezésetek zarándoklata a végéhez ér, amikor egyik fizikai szervetek sem csap be benneteket. Amikor eléritek a karmatit állapototokat, az emlékezésetek zarándoklata a végéhez fog érni. Ti azt még nem tettétek teljessé. Nektek most teljes erőfeszítést kell tennetek, és nem szabad elkeseredetté válnotok. Csak folyamatosan végezzetek szolgálatot, és semmi mást, csak szolgálatot. Az Atya eljött, és szolgál ezen az öreg testen keresztül. Az Atya Karankaravanhar. Neki olyan sok gondja van a gyermekkel kapcsolatban: nekem ezt kell tennem, nekem egy házat kell építenem, stb. Ugyanúgy, ahogy egy világi apának gondolatai vannak minden korlátolt dologgal kapcsolatban, hasonló módon, az Atya, túl erről a világról, gondolatokkal rendelkezik minden korlátlannal kapcsolatban. Nektek, gyerekeknek szolgálnotok kell. Napról-napra minden könnyebbé válik. Minél közelebb kerültök a pusztuláshoz, annál több erőt fogtok folyamatosan kapni. Arra emlékeznek, hogy a végén a nyilak megérintették Bishampitamait és másokat is. Ha nyilaknak most kellene őket megérinteniük, olyan nagy lenne a káosz. Olyan nagy tömeg lenne, ne is kérdezzétek. Olyan sokan lennének, hogy még arra sem lenne időtök, hogy megvakarjátok a fejeteket. Ez most nem így van. Ugyanakkor, amikor nagy tömegek jönnek, akkor azt mondják, hogy ez ilyen. A hatásotok szét fog terjedni, amikor a nyilak megérintik őket. Minden gyermeknek biztosan meg kell kapnia az Atya bemutatását. Ti megnyithatjátok ezt az örökkévaló isteni kórház-egyetemet három láb földön. Nem számít, ha nincs pénzetek. Megkapjátok a képeket, miközben szolgáltok. Tisztelet és tiszteletlenség, boldogság és szomorúság, forróság és hideg lesz. Mindazt tolerálni kell. Valakit olyanná tenni, mint egy gyémánt, nem egy kis dolog. Az Atya valaha is elfárad? Miért fáradtok el? Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tanuljatok fél-háromnegyed órán át kora reggel nagy szeretettel és érdeklődéssel. Maradjatok az Atya emlékezésében. Tegyetek olyan erőfeszítést az emlékezésért, hogy minden fizikai szervetek az ellenőrzésetek alá kerüljön.

2. Tolerálni kell a szolgálatban a tiszteletet és tiszteletlenséget, a boldogságot és szomorúságot, a forróságot és hideget, stb. Soha ne fáradjatok bele a szolgálat elvégzésébe. Nyissatok egy kórház egyetemet három láb földön és végezzétek el a másokat gyémántokká tenni szolgálatát.

Áldás:
Legyetek élő világítótornyok, és mutassátok meg az ösvényt minden léleknek az összes erők fényével.

Ha mindig az egy léleknek lenni a legfelső lakhelyről tudatosságában maradtok, aki a világ haszna szolgálatáért inkarnálodott, akkor a gondolatokban, amikkel rendelkeztek és a szavakban, amiket mondotok, a világ haszna el fog merülni. Ez a tudatosság aztán úgy fog működni, mint egy világítótorony. Ugyanúgy, ahogy egy szín fénye felmerül egy világítótoronyból, hasonló módon, az összes erők fénye, belőletek, élő világítótornyok, folyamatosan működni fog, hogy megmutassa minden léleknek az ösvényt minden lépésnél.

Slogen:
A szeretettel és együttműködéssel együtt váljatok az erő formájává is, és elöl fogtok egy számot igényelni a királyságban.