09.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti értelmesekké váltatok, ezért nagy érdeklőssel kellene rendelkeznetek aziránt, hogy egy bevételt keressetek. Szakítsatok időt a munkátokban, hogy emlékezzetek az Atyátokra és folyamatosan egy bevételt fogtok keresni.

Kérdés:
Ti, gyermekek milyen shrimatot kaptok ebben az időben, amit korábban soha nem kaptatok meg?

Válasz:
Ebben az időben az Atya átadja nektek a shrimatot: Édes gyermekek, ébredjetek fel kora reggel és üljetek az Atya emlékezésében, és képesek lesztek arra, hogy igényeljétek a teljes örökségeteket. Miközben otthon éltek, maradjatok olyanok, mint egy lótusz. Semmilyen más szellemi gyülekezetben nem tudtok soha egy ilyen shrimatot kapni. Azokban a szellemi gyülekezetekben az Atya és az örökség nem kérdéses.

Ének:
Te vagy az Anya és Te vagy az Atya…

Om shanti.
Különösen Bharatban, és a világban általában sok típusú gyülekezet van. Nem lenne ilyen sok szellemi gyülekezet, templom, vagy kápolna, ha ott lenne az emberek intellektusában, hogy ők egy örökséget igényelnek. Ti gyermekek itt ültök. Minden centrumban a gyermekek a korlátlan Atyjuk emlékezésében ülnek, azzal a gondolattal, hogy igénylik a boldogság földjének örökségét az Atyjuktól. Ebben nem hisznek semmilyen más gyülekezetben, vagy templomban. Ott van nektek, gyermekek intellektusában, hogy a korlátlan Atya emlékezésében ültök. Igénylitek a mennyország új világának örökségét. Minden gyermek igényel egy örökséget az egy Atyától. Olyan sok gyermek van, és ez a szám folyamatosan növekszik. Ti, mindannyian megkapjátok a shrimatot: Ébredjetek fel kora reggel, és emlékezzetek az Atyára. Mi megkapjuk ezt az örökséget Babától. Mi ahhoz az Atyához tartozunk. A lélek most megkapta a felismerést az Atyától. Az Atya átadja nektek az utasítást: Emlékezzetek rám és miközben otthon éltek, maradjatok olyan tiszták, mint egy lótusz. Nem mindenki tud ide eljönni és itt tartózkodni. Ti elmentek az iskolába, hogy tanuljatok, és aztán hazatértek. Minden gyermek tud egy örökséget igényelni a tanárától. Ugyanígy van itt is. Ti minden nap tanultok, és aztán visszamentek, és elmentek a munkátokba. Ti otthon éltek, és diákok is vagytok. Miközben otthon éltek, maradjatok olyan tiszták, mint egy lótusz. Egyik szannyasi sem mondja ezt. Ti itt ültök gyakorlati módon. Ti tisztává váltok, miközben egy háztartásban éltek. Senki más nem válik tisztává, és emlékszik a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre. Bár ők meghallgatják a Gitát, és azt tanulmányozzák, nem emlékeznek Rá. Ott van a különbség abban, amit mondanak, és amit tesznek. Tudjátok, hogy a mi Atyánk tudás teljes. Ő rendelkezik a dráma és az egész ciklus tudásával. Mi is most megkapjuk ezt a tudást. Ez a ciklus nagyon jó. Mivel ez a legértésesebb átmeneti kor, ez a születésetek a legemelkedettebb. Ott van az extra hónap, ugye? Gyermekek, tudjátok, hogy az Atya valóban a legemelkedettebbé tesz minket. Mi most újból a legemelkedettebb lényekké válunk, akik követik az irányítás legmagasabb kódját. Mi újból körbementünk a 84 születés ciklusán. Ti rendelkeztek ezzel a tudással az intellektusotokban. Ezt nem magyarázzák el semmilyen más szellemi gyülekezetben. Megértitek, hogy ezzé kell válnotok. Csak az egy Atya tesz benneteket ezzé. Ti nagyon jól el tudjátok magyarázni Lakshmi és Narayan képét. Brahmán keresztül ők valóban elérték azt a státuszt a jógaerővel. Nektek ezt fel kellene merítenetek az intellektusotokban. Megmutatják Brahma és Saraswati két formáját és Lakshmit és Narayant. Brahmával és Saraswatival együtt az alattvalókat is meg kell mutatni. Minden aspektusról gondolkodjatok el nagyon jól. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek rám. Ő még Brahmának is azt mondja: Emlékezz rám, és ezzé fogsz válni. Ő ezt mondja Brahma szájon keresztül született teremtésének: Emlékezzetek rám. Ott van az intellektusotokban, hogyan kell Rá emlékeznetek. A képek is ott vannak előttetek. Ezt nagyon könnyű elmagyarázni azok használatával. Adjátok át az Atya bemutatását. Magyarázzátok el ezeket a képeket a kiállításokon is. Ti hittel rendelkeztek, hogy az az Egy valóban mindenki korlátlan Atyja. Ennek megfelelően nekünk meg kellene kapnunk a korlátlan örökségünket. Mi, testetlen lelkek testvérek vagyunk. Mi testvérek és nővérekké válunk, amikor testivé válunk. Csak akkor tudunk tanulni. Brahma gyermekei azok, akik testvérekké és nővérekké válnak. Mi egy örökséget kapunk az Atyától. Ezt ültessétek el az intellektusotokban. Ezt magyarázzátok el bárkinek. Először is, adjátok át az Atya bemutatását. Mi testvérek vagyunk. Amikor a mindenütt jelenvalóságról beszéltek, akkor az atyaisággá válik. Az atyaiság hogyan tudná megkapni az örökséget? Azzal, hogy azt mondják, hogy mindenki az Atya, ti elbuktatok, és nem kaptatok örökséget. Azzal, hogy most megértitek, hogy ez testvériesség, ti megkapjátok az örökséget. Amikor ezt nagyon jól elmagyarázzátok, minden elképzelés a 8 különleges istenséggel kapcsolatban, ami ott van az emberek intellektusában, el lesz távolítva. Mondjátok el nekik, hogy nekik két apjuk van: Az az Egy a Szellemi Atya, akitől, mindenki megkapja a megváltást. Egyedül Ő adja át a béke és boldogság örökségét, és mindenki boldoggá válik. Őt hívják a mennyei Istennek, az Atyának, az Egynek, aki megteremti a mennyországot. Először is, legyen ott az Atya hatása az intellektusotokban. Az az Egy a lelkek korlátlan Atyja. Egyedül Őt hívják a Tisztítónak. Ti lelkek mindannyian a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek gyermekei vagytok. Tegyétek azt a hitet szilárddá. Először is, ezt a fő aspektust ültessétek el az intellektusukban. Amikor ezt megértik, tud a boldogságuk higanyszála emelkedni, és azt fogják mondani: Mi biztosan emlékezni fogunk az Atyára. Hittel rendelkezünk, hogy a világ mestereivé válunk azzal, hogy emlékszünk az Atyára. Ők nagymértékben fognak ezzel a boldogsággal rendelkezni. Azok, akik értelmesek, és teljes hittel rendelkeznek az intellektusukban, azt mondják: Először is, menjünk, és találkozzunk a korlátlan Atyával, aki belép Dadába. Shiv Baba csak Brahma Babán keresztül tud hozzánk beszélni. Ha ti lelkek még nem találkoztatok Vele, hogyan tudtok Rá emlékezni? Csak, amikor a gyermekeket örökbe fogadják, tudnak Rá emlékezni. Ha benneteket nem fogadnak örökbe, akkor hogyan tudnátok Rá emlékezni? Először is, tartozzatok Hozzá. Nektek azonnal találkoznotok kellene egy ilyen Atyával. Az Atya meg fogja kérdezni: Lelkeknek tekintitek önmagatokat? Én vagyok nektek, lelkeknek az Atyja. Shiv Baba hozzátok beszél. Nekem, a léleknek az Atyja a te Atyád is. Ő megkérdezi tőled, hogy vajon hittel rendelkezel-e, hogy minden lélek Atyja valóban csak az Egy. Ő neked átad egy örökséget. Nektek is tisztává kell válnotok a Rá való emlékezésen keresztül. Minden mást el kell felejtenetek. Ti, lelkek testetlenül jöttetek el az otthonotokból. Nem rendelkeztetek testtel, vagy testi kapcsolatokkal. Csak azt követően, hogy egy lélek belép egy testbe és nagyobbá válik, tudnak bármit is elmagyarázni neki: Ez a te apád és ő ez és ez. A lélek elszakadott az összes kapcsolatától. Amikor egy lélek elhagyja a testét, azt mondják, amikor meghaltok, a világ halott számotokra. A lélek szabaddá válik minden kötéstől, mindaddig, amíg nem vesz egy másik testet. A lélek belép egy anya méhébe és aztán megszületik. Csak, amikor a lélek értelmessé válik, merül fel a kapcsolatok kérdése. Nektek ezt itt el kell magyaráznotok. Mindent felejtsetek el, miközben éltek. Emlékezzetek az egy Atyára. Ezt hívják önzetlen emlékezésnek. Ez az, amit jógának neveznek. Itt az emberi lények sok másikra emlékeznek. Ti önzetlen emlékezéssel rendelkeztek. A lélek tudja, hogy azoknak a testi kapcsolatoknak mind meg kell semmisülniük, és a kapcsolatuk egyedül az egy Atyával van. Minél többet emlékeztek az Atyára, annál több bűnötök fog megsemmisülni. Az nem úgy van, hogy azzal, hogy emlékeztek a barátaitokra, vagy rokonaitokra, bűnt követtek el. Nem. Akkor követtek el bűnöket, amikor helytelen tetteket hajtotok végre. Azzal, hogy más lényekre emlékeztek, nem halmoztok fel bűnt, de az időtöket biztosan elvesztegetitek. Azzal, hogy emlékeztek az egy Atyára, a bűneitek megsemmisülnek. Ez a módszer, hogy elvágjátok a bűneiteket. Ugyanakkor, ti a barátaitokra és rokonaitokra emlékeztek. Végezzétek el az üzleteteket és minden mást a saját testetek megélhetéséért, de folyamatosan emlékezzetek az Atyára, amikor időtök van, és az ötvözet el lesz távolítva. Ez a fő dolog. Belülről gondolkozzatok el azon, hogyan tudtok tisztátalanból tisztává válni. Nektek emlékeznetek kell az Atyára. Otthon kell élnetek a családotokkal. A szannyasik levedlik a testeiket, és aztán háztartásbelieknél vesznek születést. Az nem úgy van, hogy ők tisztává válnak születésről-születésen át. A bűntelen világ most nem létezik. Ez a bűnös világ. Ettől senki nem tud szabaddá válni. Mivel a bűnös világban élnek, biztosan van ilyen, vagy olyan gyengeség. Ugyanakkor, csak két világ van. Az egyik a bűntelen a másik bűnös. Az istenségek a tiszta világban élnek. Ezt nagyon könnyű elmagyarázni. Ennek a tisztátalan világnak most meg kell semmisülnie. Igényeljétek az örökségeteket a korlátlan Atyától, mielőtt a pusztulás bekövetkezik. Az Atya azt mondja, mondjatok le az összes testi kapcsolatról. Legyen hitetek abban, hogy lelkek vagytok, és emlékezzetek az Atyára és tisztává fogtok válni. Az Atya azt mondja, ti a Tisztítónak neveztek engem. Sokan vannak, akik beleugranak a Gangeszbe. Az nem úgy van, hogy tisztává váltok azzal, hogy azt teszitek. Nektek nagyon jól kell magyaráznotok a kiállításokon. Prajapitának, az emberiség Atyjának itt kell léteznie. Alul Brahmát és a Brahma kumarokat és kumarikat ábrázolják tapasyát végezve. Nagyon jól el kell magyaráznotok ezt a dolgot. Nektek a szívetekből kell magyaráznotok. Ugyanakkor azzal, hogy felszínesen, túl sok tudást adtok, ti rágalmazzátok a nevet. Amikor látjátok, hogy valami miatt zavarodottá váltok, kérjétek meg őket arra, hogy egy kicsit várjanak, míg küldötök egy másik nővért. Néhányan okosabbak, mint mások. A kiállításokat és vásárokat felügyelni kell, hogy biztosak legyetek abban, hogy mindenki mindent elmagyaráz, és nem vitatkozik. Valaki olyannak kellene lennie a bejáratnál, aki mindenkit ismer, mert olyan sok különböző típusú ember jön el. Nektek biztosan tiszteletet kell adnotok a fontos embereknek. Biztosan lenne valamilyen különbség. Nem szabadna úgy éreznetek, hogy több szeretet van eziránt, mint a másik iránt, és hogy ez diszkrimináció. Ezt nem hívják diszkriminációnak. Néhányan úgy érzik, hogy a fontos embereknek nagyobb vendégszeretetet ajánlanak fel. Azoknak biztosan felajánlanák azt a vendégszeretet, akik szolgálatkészek. Ha valaki építtet egy épületet, biztosan gondoskodnának róla, és átadnák neki azt a vendégszeretet. Az épületek amúgy is nektek épülnek. Az alattvalók automatikusan gondoskodni fognak azokról, akik erőfeszítést tettek, és királyokká váltak. Azok, akik egy magas státusszal rendelkeznek, biztosan nagyobb vendégszeretet kapnának, mint azok, akik egy alacsonyabb státusszal rendelkeznek. A világon minden lélek a korlátlan Atya gyermeke. Ugyanakkor, Ő Bharatban vett születést. Bharat emberei, akik először emelkedettek voltak, mostanra degradálttá váltak. Az Atya azt mondja, én eljöttem, hogy tanítsalak benneteket. Én eljöttem Bharatba és mindenki számára haszon van. Ott van a kifejezés, általában és különösen. Bharat most pokol, és annak mennyországgá kell válnia. Így Ő Bharatba jönne el, ugye? Mit tenne azzal, ha máshová menne el. Bharatban van az, hogy az odaadás ösvényén az emberek először egy nagyon gyönyörű templomot építettek Somnathnak. Ugyanúgy, ahogy külföldön is nagyon nagy templomokat építettek, amikor a pápa igényelte a királyságát. Nem mindegyik templom ugyanolyan. Azok természetesen sorszám szerintiek lennének. Somnath temploma tele volt gyémántokkal és ékkövekkel. A muzulmánok azt kirabolták, és mindent elvittek. Ti nagyon gazdagok voltatok. Mit rabolnátok el egy templomból? Az emberek futnak a pénz után. Mahmud Guznavi olyan sokat elvitt, és aztán jöttek a britek. Ők is folyamatosan minden gazdagságot külföldre vittek, és olyan sok mindent elvettek. Ti most mindazt visszakapjátok. Ők több milliárd rupit adnak. Ti mindazt megkapjátok a szükség idején. Ha nem rendeznék a számlátokat, hogyan tudnátok folytatni a szükség idején? Az Atya elmagyarázza, hogy ez a dráma hogyan van megteremtve. Nézzétek meg az adás-vevésnek ezt a számláját. Ugyanakkor, nektek, gyermekeknek most a mennyország mestereivé kell válnotok. Nézzétek meg, hogy a világ történelme és földrajza hogyan megy körbe a cikluson. Ezt is elmagyarázták nektek, gyermekeknek. Aztán, azt mondják nektek, gyerekeknek: Legyetek manmanabhav. Mindez meg fog ismétlődni. Szatoból minden tamopradhanná fog válni. Nektek a nap folyamán dolgoznotok kell. Ezért, azon túl, amikor csak időtök van, emlékezzetek rám. Nektek, a munkahelyeteken is van időtök. Néhány ember munkája olyan, hogy csak papírokat írnak alá, és ez minden. Sokan nagymértékben szabadok, aztán az éjszaka is a tiétek. A nap folyamán megkeresitek a bevételeteket a saját testetek megélhetéséért. Tehát, keressétek meg ezt a bevételt éjszaka. Ez a ti jövőbeli 21 születésetekért van. Azt mondják, egy pillanat, fél pillanat. Maradjatok az Atyára való olyan sok emlékezésben, amennyit csak lehetséges, és egy nagy bevételt fogtok keresni. Azok, akik értelmesek, meg fogják érteni, hogy ők valóban sokat tudnak keresni. Néhányan még azt is leírják a táblázatukban, én ennyi ideig emlékeztem Babára. A tudatlanság ösvényén néhány ember megírja a napi időbeosztását. Ha megírjátok a táblázatotokat, képesek lesztek arra, hogy fenntartsátok azt a figyelmet. Ellenőrizzétek, hogy az időtöket nem vesztegetitek-e el, vagy nem követtetek-e el bármilyen bűnös tettet. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Vessetek véget a dualitás érzéseinek, és mindenkinek adjatok tiszteletet. A szívetekből magyarázzatok bárkinek, aki eljön hozzátok. Maradjatok elfoglaltak egy bevétel megkeresésével.

2. Minden mást felejtsetek el, miközben éltek, és emlékezzetek az egy Atyára. Cselekedjetek a saját testetek megélhetéséért. Ezzel együtt váljatok értelmessé, és keressetek egy örökkévaló bevételt. Őrizzétek meg az emlékezésetek táblázatát.

Áldás:
Legyetek megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok, és a korlátlan érdektelenség hozzáállásával váljatok a ragaszkodás legyőzőivé és az emlékezés megtestesítőivé.

Azok, akik mindig rendelkeznek a korlátlan érdektelenség hozzáállásával, soha nem féknek, vagy rázkódnak meg, amikor látnak bármilyen jelenetet. Ők mindig megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok maradnak. Ez azért van, mert a korlátlan érdektelenség hozzáállásával a ragaszkodás legyőzőivé és az emlékezés megtestesítőivé váltak. Ha, akárcsak a leghalványabb ingadozással rendelkeztek, amikor láttok valamit, vagy ha ragaszkodás van bennetek, akkor nem mondanák azt rátok, hogy olyan megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok vagytok, mint Angad. A korlátlan érdektelenségetek hozzáállásával, együtt érettséggel és komolysággal, legyen szórakoztató természet is.

Slogen:
Azzal együtt, hogy önuralkodók vagytok, a korlátlan érdektelenség hozzáállásával rendelkezni egy Raj Rishi jele.