09.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ébredjetek fel kora reggel, és legyen édes párbeszédetek Babával. A kora reggel egy nagyon jó idő arra, hogy köpüljétek a tudás óceánját.

Kérdés:
Mi a különbség abban, amikor a hívők Istent a Mindenható Hatalomnak nevezik, és amikor ti, gyerekek hívjátok Őt ezzel a névvel?

Válasz:
Ők azt mondják, hogy Isten bármit meg tud tenni, amit akar, hogy minden az Ő kezében van. Ugyanakkor ti tudjátok, hogy Baba azt mondja: Én is kötve vagyok a drámával. A dráma a mindenható hatalom. Az Atyát hívják a Mindenható Hatalomnak, mert Neki van ereje ahhoz, hogy megváltást adjon mindenkinek. Ő megalapít egy olyan királyságot, hogy azt senki nem tudja elvenni tőletek.

Om shanti.
Ki mondta ezt? Baba. Om Shanti. Ki mondta ezt? Dada. Ti gyerekek most felismertétek, hogy a Magasak közt Legmagasabb dicsérete nagyon nagy. Ők azt mondják, mivel Ő a Mindenható Hatalom, mit ne tudna megtenni? Az emberek az odaadás ösvényén egy nagyon nagy jelentést adnak annak a kifejezésnek: Mindenható Hatalom. Az Atya azt mondja, minden a drámának megfelelően történik. Én semmit nem teszek. Én is kötve vagyok a drámával. Csak azzal váltok mindenható hatalmakká, hogy az Atyára emlékeztek. Azzal, hogy tiszták maradtok, tamopradhanból szatopradhanná váltok. Az Atya a Mindenható Hatalom. Neki tanítania kell benneteket. Ő azt mondja, gyerekek, emlékezzetek rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Aztán mindenható hatalmakká váltok, és uraljátok a világot. Ha nem rendelkeztek erővel, hogyan uralkodnátok? Ti megkapjátok az erőt azzal, hogy jógáztok, és ezért van az, hogy emlékeznek Bharat ősi jógájára. Ti, gyerekek emlékezéssel rendelkeztek, sorszám szerint, és megtapasztaljátok a boldogságot annak megfelelően. Ti lelkek tudjátok, hogy el tudjátok érni a világ királyságát azzal, hogy emlékeztek az Atyára. Senkinek nincs ereje ahhoz, hogy azt elvegye tőletek. Mindenki dicséri a Magasak közt Legmagasabb Atyát, de senki nem ért semmit. Egyetlenegy emberi lény sem tudja, hogy ez egy játék. Ha megértenék, hogy ez egy játék, akkor mindenre emlékeznének az elejétől a végéig. Máskülönben helytelen lenne ezt egy játéknak nevezni. Ők azt mondják, hogy ez egy játék, és mi eljöttünk, hogy eljátsszuk a szerepeinket. Ezért ismerniük kellene ennek a játéknak az elejét, közepét és végét. Azt is mondják, hogy eljöttek onnan fentről, és ezért növekszik a népesség. Az aranykorban nagyon kevés emberi lény van. Ezek a lelkek mind honnan jöttek? Senki nem érti meg, hogy ez a dráma örökkévalón előre elrendelt és múlhatatlan, és folyamatosan ismétlődik az elejétől a végig. Amikor megnéztek egy filmet az elejétől a végig, az biztosan ugyanúgy ismétlődik minden másodpercben. Abban nem lenne a leghalványabb különbség sem. Nézzétek meg, hogy az Atya hogyan magyaráz nektek, legédesebb gyermekeknek. Az Atya olyan édes. Baba, Te olyan édes vagy. Baba, mi most elmegyünk a boldogságunk földjére. Most tudjuk, hogy amikor a lelkek tisztává válnak, akkor ott tiszta testet fognak kapni. Azok az emelkedett anyák olyan édesek. Ők maguk a megfelelő időben táplálják a babáikat. A babáknak nem kell sírniuk. Nektek köpülnötök kell a tudás óceánját ily módon. Ti nagyon jól fogjátok érezni magatokat azzal, hogy Babához beszéltek kora reggel. Baba, Te egy ilyen könnyű módszert mutatsz nekünk, hogy megalapítsuk az emelkedett királyságot. Aztán elmegyünk az emelkedett anyák ölébe. Mi vagyunk azok, akik megszámlálhatatlanszor voltunk az új világban. A boldogságunk napjai lassan eljönnek. Ez a boldogság tápláléka, amire azt mondják: Ha meg akarjátok ismerni az érzékfeletti örömet, kérdezzétek meg a gopokat és a gopikat. Mi most megtaláltuk a korlátlan Atyát. Ő minket a mennyország emelkedett mestereivé tesz. Minden ciklusban megkapjuk a királyságunk szerencséjét. Vereséget tapasztalunk, és aztán elérjük a győzelmet. Nekünk most le kell győznünk Ravant azzal, hogy emlékezünk az Atyára. Aztán tisztává fogunk válni. Ott semmilyen háborút, vagy szenvedést nem említenek. Ott nincsenek kiadások. Mi olyan sokat költöttünk az odaadás ösvényén, születésről-születésre. Olyan sokat botladoztunk, és sok gurut fogadtunk. Most nem fogunk semmilyen gurut fogadni fél cikluson át. Elmegyünk a béke lakhelyére, és aztán a boldogság földjére. Az Atya azt mondja, ti vagytok a boldogság földjének az utazói. Nektek most el kell mennetek a szomorúság földjéről a boldogság földjére. Csodálatos a mi Babánk. Nézzétek meg, hogy hogyan tanít minket. Az egy nagy csoda, hogy a mi emlékünk itt létezik. Ez a Dilwala templom végtelen dicsérete. Mi most Raja jógát tanulunk. Ezért biztosan elkészítenék ennek az emlékét. Ez a mi ugyanolyan emlékünk. Baba, Mama és a gyerekek ott ülnek. Őket jógát gyakorolva ábrázolják a földön, és fölöttük ott van a mennyország királysága. Ez a tudás olyan tiszta a fa képén. Nézzétek meg, hogy Baba hogyan adott víziókat és készítette el a képeket. Baba átadta azokat a víziókat és átadta a korrekciókat is. Ez egy ilyen csoda volt. Mindez a tudás új. Senki nem ismeri ezt a tudást. Csak az Atya ül itt, és elmagyarázza, hogy az emberi lények hogyan válnak folyamatosan tamopradhanná. Az emberi világ népessége folyamatosan növekszik. Az odaadás is folyamatosan tamopradhanná válik, ahogy erősödik. Itt ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy szatopradhanná váljatok. A kifejezést, manmanabhav, szintén megemlítik a Gitában. Az csak úgy van, hogy nem tudják, hogy ki Isten. Nektek, gyerekeknek fel kell ébrednetek kora reggel, és köpülnötök kell a tudás óceánját azzal kapcsolatban, hogy hogyan adjátok át az embereknek Isten bemutatását. Az odaadásban is az emberek kora reggel felébrednek, és odaadást hajtanak végre a kis fülkéikben ülve. Ez is a tudás óceánjának köpülése, ugye? Ti most megkapjátok a tudás harmadik szemét. Az Atya elmondja nektek a harmadik szem történetét. A harmadik szem története, a halhatatlanság története, és az igaz Narayanná válás története mind nagyon jól ismertek. Az egy Atya elmondja azokat. Aztán azokat folyamatosan elmondják az odaadás ösvényén is. Ti, gyerekek gazdagokká váltok a tudáson keresztül, és ezért mondják azt, hogy az istenségek multimilliomosok. Az istenségek nagyon gazdagokká, multimilliomosokká válnak. Nézzétek meg a vaskort, és aztán nézzétek meg az aranykort. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Időt vesz igénybe, hogy az egész világ megtisztuljon. Ez a világ korlátlan. Bharat az örökkévaló föld, ami soha nem tűnik el. Fél cikluson át itt csak ez a föld van. Aztán az összes többi föld felmerül, sorszám szerint. Ti, gyerekek olyan sok tudást kaptok. Mondjátok el nekik: gyertek és értsétek meg, hogy a világ történelme és földrajza hogyan ismétlődik. Olyan sok tiszteletet adnak a rishiknek és muniknak, de ők nem ismerik a világ elejét, közepét vagy végét. Ők hatha jógik. Ugyanakkor, rendelkeznek a tisztaság erejével, amin keresztül támogatják Bharatot. Máskülönben nem tudjátok, Bharat mivé vált volna. Amikor egy épületet fehérre meszelnek, az gyönyörűen néz ki. Bharat nagyon tiszta volt, míg ugyanaz a Bharat mostanra tisztátalanná vált. Ott a ti boldogságotok hosszú ideig tart. Ott nagy a gazdagságotok. Ti csak Bharatban éltetek. Az a ti királyságotok volt. Ez csak a tegnap kérdése. Aztán, minden más vallás eljött. Ők eljöttek, egy kicsit megreformálták a világot, és dicsőítették a nevüket. Most ők mindannyian tamopradhanná váltak. Nektek, gyerekeknek most olyan nagy boldogságot kellene tapasztalnotok. Nektek nem szabad elmondanotok ezeket a dolgokat az újaknak. Először is, tegyétek őket képessé arra, hogy felismerjék az Atyát. Ismeritek az Atya nevét, helyét, formáját és idejét? A Magasak közt Legmagasabb Atya szerepe nagyon jól ismert. Ti most tudjátok, hogy az Atya átadja nekünk az utasításokat. Ti újból megalapítjátok a saját királyságotokat. Ti, gyerekek az én segítőim vagytok. Tisztákká váltok. Ezért, biztosan egy tiszta világot kell alapítani számotokra. Ti leírhatjátok, hogy az öreg világ most megváltozik, és aztán ott lesz a nap és hold dinasztiák királysága. Azt követően Ravan királysága fog folytatódni. Nagyon édes magyarázni a képek használatával. Minden dátumot és időt ráírtak azokra. Bharat ősi Raja jógája emlékezést jelent. Az emlékezésen keresztül a bűneitek megsemmisülnek, és egy státuszt kaptok ezen a tanulmányon keresztül. Nektek az isteni erényeket is önmagatokba kell szívnotok. Igen, biztosan ott lesznek Maya viharai. Nagyon jó kora reggel felébredni és Babával beszélgetni. Ez egy nagyon jó időszak az odaadásra és a tudásra is. Nektek egy nagyon édes párbeszéddel kellene rendelkeznetek. Nekünk most el kell mennünk az emelkedett világba. Belép az idősebbek szívébe, hogy nekik most el kell hagyniuk a testüket, és belépnek egy anyaméhbe. Baba őket, mindannyikat olyan mámorossá teszi. Üljetek le és beszéljetek ily módon és sokat fogtok felhalmozni. Shiv Baba a pokol lakóiból a mennyország lakóivá tesz minket. Mi vagyunk azok, akik először jövünk el. Mi egy teljes körű szerepet játszunk. Az Atya azt mondja, mondjatok le arról a piszkos kosztümről. Felejtsétek el az egész világot, beleértve a saját testeteket is. Ez korlátlan lemondás. Ott, amikor öreggé váltok, nektek víziótok lesz arról, hogy hogyan fogtok újból egy bébivé válni. Ott nagy a boldogság. A gyermekkor mindegyik közül a legjobb. Kora reggel üljetek le, és köpüljétek a tudás óceánját ily módon. Amikor a pontok felmerülnek, nagy boldogságot éreztek. Egy óra vagy másfél óra eltelik boldogságban. Minél több gyakorlattal rendelkeztek, annál jobban fog a boldogságotok növekedni, és annál inkább fogjátok jól érezni önmagatokat. Nektek emlékeznetek kell Babára, miközben sétáltok, és körbe mozogtok. Nektek sok időtök van. Nem kétséges, hogy akadályok is jönni fognak. Az emberek soha nem alszanak el, amikor üzletet végeznek. A lusta emberek azok, akik elalszanak. Csak folyamatosan emlékezzetek Shiv Babára, amennyire lehetséges. Őrizzétek meg Shiv Babát az intellektusotokban, amikor elkészítitek az ételt. „Ezt most Shiv Babáért teszem.” Az ételt nagyon nagy tisztasággal kell elkészíteni. Nem szabad, hogy bármi is legyen, ami komplikációkat okoz. Baba (Brahma Baba) maga is emlékezésben marad. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ébredjetek fel kora reggel és legyen egy édes párbeszéd Babával. Azzal, hogy minden nap rendelkeztek a boldogság táplálékával, tapasztaljatok érzékfeletti örömet.

2. Annak érdekében, hogy az Atya teljes segítőivé váljatok az aranykori királyság megalapításában, váljatok tisztává. Semmisítsétek meg a bűneiteket emlékezéssel. Készítsétek el az ételt, nagy tisztasággal.

Áldás:
Arassatok győzelmet a kifordult szituációk felett az eredeti állapototokkal, és váljatok egy átmeneti kori győztes ékszerré.

A módszer, hogy győzelmet arassatok a kifordult szituációk felett, hogy alkalmazzátok az eredeti állapototokat. Még az a test sem a tiétek, az nem ti vagytok. Az eredeti állapototok, vagy az eredeti vallásotok tesz benneteket képessé arra, hogy boldogságot tapasztaljatok. Az anyag bármilyen vallása, vagyis, bármilyen külső vallás vagy a test tudatossága arra késztet titeket, hogy megtapasztaljátok a szomorúság ilyen vagy olyan típusát. Azok, akik állandóan fenntartják az eredeti állapotukat, mindig boldogságot tapasztalnak; a szomorúság semmilyen hulláma nem jöhet el hozzájuk. Ők válnak az átmeneti kor győztes ékszereivé.

Slogen:
Az átalakulás erejével vessetek véget a haszontalan gondolatok erőszakos áramának.


Mateshwari értékes verziói

Annak érdekében, hogy megkapjátok ezt a múlhatatlan isteni tudást, nincs szükségetek arra, hogy bármilyen nyelvet tanuljatok.

A mi isteni tudásunk nagyon egyszerű és nagyon édes, és ezzel felhalmozhattok egy bevételt születésről születésre. Ez a tudás olyan egyszerű, hogy ezt bárki megkaphatja, egy nagy lélektől valaki olyanig, mint Ahilya (egy személy, aki kővé vált – egy karakter a Ramayanában), vagy bármilyen vallás gyermekétől egy idősebb személyig. Nézzétek, bár ez olyan egyszerű, mégis a világ emberei nagyon nehéznek tartják ezt a tudást. Néhányan abban hisznek, hogy nagy tudósokká tudnak válni azzal, hogy sok Vedát, szentírást, Upanishadokat, stb.-t tanulmányoznak, de ehhez szükséges egy nyelvet tanulniuk. Csak amikor sok hatha jógával rendelkeznek, érnének el valamit, de mi tapasztalatból tudjuk, hogy ez a tudás nagyon könnyű és egyszerű, mert maga Isten tanít minket. Nincs fizikai erőszak, kántálás vagy bűnbánat, nem válunk a nagy szentírások punditjaivá és nincs arra semmi szükség, hogy megtanuljuk a Sanskrit nyelvet. Itt a lelkeknek a Legfelső Lélekkel, a Legfelső Atyával kell jógázniuk, természetes módon. Még akkor is, ha valaki nem képes önmagába szívni a tudást, sok haszon lehet pusztán azzal, hogy jógázik. Ezzel, először is tisztává váltok, és másodsorban a karmikus kötéseitek elégnek és karmateetté váltok. Olyan sok erőt lehet elérni a Mindenható Hatalomra, Istenre való emlékezéssel. Bár Ő Brahma fizikai testén keresztül tanít jógát, nekünk mégis a fénynek arra a formájára, Shivára, magára a Legfelső Lélekre kell emlékeznünk közvetlenül. Csak ezzel az emlékezéssel van az, hogy a piszok a lelkekről el lesz távolítva. Achcha.