09.10.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, kövessétek az Anyát és az Atyát, és üljetek a szívtrónusra. Ebben nincs semmilyen nehézség. Egyszerűen emlékezzetek az Atyára, és váljatok tisztává.

Kérdés:
Az Atya, a szegények Ura milyen tanácsot ad a gyermekeinek, hogy megteremtse a szerencséjüket?

Válasz:
Gyermekek, Shiv Baba semmit nem akar tőletek. Ehettek, ihattok, tanulhattok, felfrissíthetitek magatokat és elmehettek, de emlékezzetek arra, hogy ott van a „csak egy maroknyi rizs” dicsérete. Ha 21 születésre gazdaggá kívántok válni, emlékezzetek arra, hogy egy szegény személy egy fillére egyenlő egy gazdag személy száz rupijával. Ezért, amikor az Atya eljön ide közvetlen módon, mindent használjátok hasznos módon, ami a tiétek.

Ének:
Te vagy az Anya és az Atya…

Om shanti.
Ti, gyermekek megértettétek az ének jelentését. Bár azok az emberek kiáltanak, ők semmit nem értenek. Tudjátok, hogy Ő az Atyánk. Valójában Ő nem csak a ti Atyátok, de Ő mindenki Atyja. Ezt is meg kell érteni. A Legfelső Lélek biztosan minden lélek Atyja. Azzal, hogy azt mondjátok, Baba, Baba, ti biztosan emlékeztek az örökségetekre. Csak az Atyára való emlékezéssel van az, hogy a bűneitek megsemmisülnek. Az Atya elmondja nektek, gyermekeknek: Ti, lelkek tisztátalanná váltatok. Benneteket most meg kell tisztítani. Ő mindenki Babája, és így az Ő gyermekeinek is biztosan bűntelennek kellene lenniük. Egyszer ti mindannyian bűntelenek voltatok. Az Atya maga elmagyarázza, amikor az shri Lakshmi és Narayan királysága volt, mindannyian bűntelenek voltak. Minden emberi lélek, akiket ott láttok, biztosan bűntelenek, mert a testeik megsemmisültek, és minden lélek elment, hogy a testetlen világban éljen. Ott a bűnnek se neve, se nyoma. Ott nincsenek testek. Minden lélek eljön ebbe a világba onnan fentről, hogy eljátsszák a szerepeiket. Bharat emberei jönnek el először. Bharatban először is ott volt Lakshmi és Narayan királysága. Azok más vallásokból a testetlen világban voltak. Ebben az időben mindannyian a testi világban vannak. Az Atya most titeket, gyermekeket bűntelenné tesz, hogy bűntelen istenségekké tegyen. Amikor istenségekké váltok, biztosan szükségetek van egy új világra. Az öreg világnak meg kell semmisülnie. Ábrázolták a Mahabharat háborút a szentírásokban. Azt ábrázolták, hogy csak öt pandava maradt, és ők is szétolvadtak a hegyekben, így senki más nem maradt. Achcha. Az az összes lélek hová ment? A lelkek soha nem semmisülnek meg. Tehát, azt mondják, hogy ők elmentek a testetlen, a bűntelen világba. Az Atya a bűnös világból elvisz benneteket a testetlen, bűntelen világba. Tudjátok, hogy nektek biztosan meg kell kapnotok az örökségeteket az Atyától. A szomorúság most növekszik. Ebben az időben mindkettőt akarjuk, békét és boldogságot. Mindenki megkéri Istent: Ó Isten, adjál nekünk békét és boldogságot. Minden emberi lény erőfeszítést tesz a gazdagságért. Ha ők gazdagok, boldogok. A korlátlan Atya nagy gazdagságot ad nektek. Ti az aranykorban olyan gazdagok voltatok. Ti palotákkal rendelkeztetek, gyémántokkal és ékkövekkel kirakva. Ti gyermekek tudjátok, hogy eljöttetek a korlátlan Atyához, hogy igényeljétek a korlátlan mennyországotok örökségét. Az egész világ nem fog ide eljönni. Az Atya csak Bharatba jön el. Ebben az időben Bharat emberei a pokol lakói, és aztán az Atya a mennyország lakóivá teszi őket. Az odaadás ösvényén az Atyára emlékeztek születésről-születésen át a szomorúság miatt. Oh, Legfelső Atya, Legfelső Lélek, oh, Jótevő Baba, Szomorság Eltávolítója és Boldogság Adományozója. Ti Rá emlékeztek és így Ő biztosan eljött. Senki nem emlékszik Rá a semmiért. Ők emlékeznek arra, hogy Isten, az Atya el fog jönni és átadja annak a gyümölcsét a hívőknek. Ugyanakkor, Ő azt mindenkinek átadja. Ő mindenki Babája. Tudjátok, hogy elmentek a boldogság földjére, és mindenki más el fog menni a béke földjére. Amikor a boldogság földjén vagytok, béke és boldogság van az egész világ felett. Az Atya szereti a gyermekeit. A gyermekek is szeretik az Anyát és az Atyát. Azt mondják: Te vagy az Anya és az Atya. Miközben rendelkeztek egy fizikai anyával és apával, azt éneklitek: Te vagy az Anya és az Atya, és mi sok boldogságot kapunk az áldásaidon keresztül. Ti ezt nem a fizikai szüleitekkel kapcsolatban éneklitek. Bár ők is erőfeszítést tesznek, és gondoskodnak a gyermekeikről - átadják nekik az örökséget, és megházasítják őket -, ugyanakkor, csak a parlokik Atya és Anya adja át nektek a nagy boldogságot. Ti most Isten örökbefogadott gyermekei vagytok. Mindenki más az ördög által örökbefogadott gyermek. Az aranykorban nincsenek örökbefogadott gyermekek. Ott nincs más, csak boldogság. Ott a szomorúságnak se neve, se nyoma. Az Atya azt mondja, én eljöttem, hogy átadjam nektek a mennyország nagy boldogságát 21 generációra. Tudjátok, hogy nektek most meg kell kapnotok a mennyország nagy boldogságát a korlátlan Atyától. A szomorúság minden kötése véget ér. Az aranykorban a boldogság kapcsolataival, míg a vaskorban a szomorúság kötéseivel rendelkeztek. Az Atya elvisz benneteket a boldogság kapcsolataiba. Őt hívják a Szomorúság Eltávolítójának, és a Boldogság Adományozójának. Az Atya eljön, és szolgál titeket, gyermekeket. Ő azt mondja, én vagyok a ti szófogadó szolgálótok. Ti rám emlékeztetek fél cikluson át: Ó Baba, gyere és adjál nekünk bőséges boldogságot. Én most eljöttem, hogy ezt átadjam nektek, így kövessétek a shrimatot. A halálnak ez a földje meg kell, hogy semmisüljön, és a halhatatlanság földje megalapításra kerül. Ti most meghallgatjátok a halhatatlanság történetét a halhatatlan Babától, hogy elmenjetek a halhatatlanság földjére. Ott senki nem hal meg. Ők soha nem használják azokat a szavakat, ez és ez meghalt. A lélek azt mondja, én most levedlem ezt az elhasznált testet és egy újat veszek. Az jó. Ott nincsenek betegségek. Ott nem említik a halál földjét. Én eljöttem, hogy a halhatatlanság földjének a mestereivé tegyelek benneteket. Amikor ott uralkodtok, semmire nem emlékeztek a halál földjéről. Nem vagytok tudatában annak, hogy mivé váltok, ahogy lefele jöttök. Máskülönben elveszítenétek a boldogságotokat. Itt nektek meg kell őriznetek az egész ciklust az intellektusotokban. Valóban az volt a mennyország, és ez most a pokol. Ezért az emberek az Atyához kiáltanak. Ti, lelkek a béke földjének vagytok a lakói. Eljöttök ide, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Visszaviszitek önmagatokkal a saját szanszkaráitokat, és aztán le fogtok jönni onnan. Új testeket öltötök, és uraljátok a királyságot. Nektek most elmondták a testetlen világ, a szubtilis régió és a testi világ híreit. Ti nem lesztek ennek tudatában az aranykorban. Ott ti csak uralni fogjátok a királyságot. Ti a drámát is ismeritek. Ti, lelkek tudjátok, hogy erőfeszítést tesztek az aranykorért. Ti biztosan érdemessé váltok arra, hogy elmenjetek a mennyországba. Ti önmagatoknak, és másoknak is hasznot fogtok hozni. Aztán, folyamatosan megkapjátok az áldásaikat. Nézzétek meg, hogy mi a ti tervetek. Ebben az időben mindenkinek megvan a saját terve. Az Atyának is van egy terve. Azok az emberek több millió Rupit költenek az elektromosságra gátak építésével, stb. Az Atya elmagyarázza, azok mind az ördög tervei, míg az én tervem egy isteni terv. Most kinek a terve lesz sikeres? Azok az emberek egymás között fognak harcolni. Mindenki terve aztán porrá válik. Ők nem alapítják meg a mennyországot. Bármit tegyenek, az a szomorúságért van. Az Atya terve az, hogy megteremtse a mennyországot. A pokol lakói terveket készítenek azért, hogy a pokolban maradjanak. Baba terveket készít azért, hogy megteremtse a mennyországot. Így nektek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Arra emlékeznek: Mi sok boldogságot kapunk a kegyelmed által. Nektek erőfeszítést kell tennetek, hogy azt megkapjátok. Ti bármit igényelhettek, amit akartok. Ti királlyá, vagy királynővé, a világ mestereivé válhattok, vagy szolgálólányok, és szolgálók lehettek. Mindez az erőfeszítéstől függ, amit megtesztek. Az Atya egyszerűen azt mondja, először is, váljatok tisztává és folyamatosan adjátok át mindenkinek az Atya bemutatását. Emlékezzetek Alfára, és aztán béta, a királyság a tiétek. Az Atyára való emlékezésetekben Maya sok akadályt okoz. Elszakítja az intellektusotok jógáját. Az Atya azt mondja, minél többet emlékeztek rám, annál több bűnötök fog megsemmisülni és annál magasabb státuszt fogtok igényelni. Ezért van az, hogy Bharat ősi jógája nagyon híres. Az Atyát a Felszabadítónak is nevezik. Az Atya szabaddá tesz benneteket a szomorúságtól 21 születésre. Bharat emberei a boldogság földjén lesznek, és mindenki más a béke földjén lesz. Azzal, hogy megnézitek a testetlen világ és a testi világ képeit, ti gyorsan meg fogjátok érteni, hogy azok, más vallásokból, nem mehetnek a mennyországba. A mennyországban csak istenségek élnek. Az Atyán kívül senki más nem tudja elmagyarázni a drámának ezt a tudását. A gyermekek eljönnek az Atyához, hogy igényeljék az örökségüket. Csak az aranykorban van az, hogy ti bőséges boldogsággal rendelkeztek. Később ott van Ravan királysága. Abban nagy a szomorúság. Ti most megértitek, hogy Baba érdemessé tesz benneteket arra, hogy elmenjetek a halhatatlanság földjére azzal, hogy elmondja nektek az igaz történetet. Ti most ilyen tetteket hajtotok végre, és ezért van az, hogy gazdaggá váltok 21 születésre. Azt mondják, legyetek gazdagok. Legyen fiúgyermeketek. Ott nektek biztosan egy fiú és egy lány gyermeketek lesz. Legyen hosszú életetek. Az életetek időtartama 150 év lesz. Ott nincs idő előtti halál. Csak az Atya magyarázza ezt el. Ti hozzám kiáltottatok fél cikluson át. A szannyasik is ezt mondanák? Ők mit tesznek? Az Atya itt ül, és olyan nagy szeretettel magyaráz. Gyermekek, ha tiszták maradtok ebben az egy születésben, a tiszta világ mesterei lesztek 21 születésre. A tisztaságban boldogság van. Ti a tiszta istenségi valláshoz tartoztatok, és mostanra tisztátalanná váltatok, és szomorúságot tapasztaltok. Bűntelenek voltatok, amikor a mennyországban voltatok. Most azzal, hogy bűnössé váltatok, boldogtalanok vagytok a pokolban. Az Atya arra inspirál benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést: Váljatok a mennyország császárává és császárnőjévé. A ti Mamátok és Babátok ezzé válik, és így nektek is erőfeszítést kellene tennetek ezért. Ebben nincs miért zavarodottá válni. Az Atya senkinek nem engedi meg, hogy leboruljon a lábainál. Az Atya elmagyarázza, én nektek aranypalotákat adtam, gyémántokkal kirakva és a mennyország mestereivé tettelek benneteket. Aztán, fél cikluson át folyamatosan dörzsöltétek a fejeteket az odaadás ösvényén, és pénzt adtatok. Azok az aranypaloták, gyémántokkal kirakva, hová tűntek? Ti lejöttetek a mennyországból, és mostanra elértétek a poklot. Én most újból elviszlek benneteket a mennyországba. Én nem adok nektek semmilyen nehézséget. Egyszerűen emlékezzetek rám, és váljatok tisztává. Nektek még egy pennyt sem kell adnotok, csak egyetek, igyatok, tanuljatok, frissüljetek fel és menjetek haza. Baba egyszerűen csak tanít benneteket. Ő a ti tanításotokért nem kér semmilyen összeget. Ti azt mondjátok, Baba, én biztosan adni fogok neked valamit. Hogyan másként kapnék ott egy palotát? Az odaadás ösvényén az emberek a szegényeknek adományoznak Isten nevében. Isten átadná nekik annak a gyümölcsét. A szegények ezt nem tennék. Ugyanakkor, ők megkapják annak a viszonzását egy születésre. Baba, Te most eljöttél ide, közvetlen módon. Én adok neked egy kis pénzt, és Te átadod nekem annak a viszonzását a mennyországban, 21 születésre. Az Atya mindenkit gazdaggá tesz. Ti pénzt adtok, és így épületeket építenek, hogy elszállásoljanak benneteket. Ezek az épületek hogyan másként épülnének meg? Csak a gyermekek építik meg ezeket az épületeket, stb. Shiv Baba azt mondja, én nem fogok azokban élni. Shiv Baba a testetlen Adományozó. Ti Neki adtok, és így Ő átadja annak a gyümölcsét 21 születésre. Én nem lépek be a ti mennyországotokba. Nekem el kell jönnöm a pokolba, hogy elvigyelek benneteket a pokolból. A ti gurujaitok még jobban csapdába visznek a csatornába. Ők nem adnak megváltást. Az Atya eljött, hogy elvigyen benneteket a tiszta világba. Tehát, miért nem emlékeztek egy ilyen Atyára? Az Atya azt mondja: Ne adjatok pénzt! Egyszerűen emlékezzetek rám és a bűneitek meg fognak semmisülni és eljöttök hozzám. Ti, gyermekek magatokért építettétek ezeket az épületeket. Ott van a maréknyi rizs emléke. A szegények megkapják a viszonzását mindannak, amit átadnak a bátorságuknak megfelelően. A gazdagok bármilyen státuszt kapjanak, a szegények is ugyanazt kapják. A kettő egyenlő. Ha egy szegény személy egy rupit ad a száz rupiból, amivel rendelkezik, és egy gazdag személy, aki sok pénzzel rendelkezik, száz rupit ad, mindkettő megkapja ugyanazt a gyümölcsöt. Ezért van az, hogy az Atyát a Szegények Urának nevezik. Bharat mindegyik közül a legszegényebb. Én eljövök, és azt gazdaggá teszem. A szegényeknek adományoznak. Baba olyan világosan magyaráz nektek. Gyermekek, a halál ott áll előttetek. Most mindent tegyetek meg gyorsan. Növeljétek az emlékezésetek sebességét. Minél többet emlékeztek a legédesebb Atyára, annál több örökséget kaptok, és annál gazdagabbakká váltok. Az Atya nem mondja azt nektek, hogy hajoljatok meg, vagy menjetek vásárokra, stb. Emlékezzetek az Atyára és az örökségetekre, miközben otthon ültök. Ez minden. Az Atya egy Pont. Őt hívják a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek. Ő a Legfelső Lélek. Ő mindegyik közül a legnagyobb. Az Atya azt mondja, én egy pont vagyok, és ti is pontok vagytok. Az csak úgy van, hogy azok, az odaadás ösvényén, egy nagy formát készítettek, hogy engem reprezentáljanak. Hogyan lehetne egy pontot imádni? Őt hívják Shiv Babának. Ki mondta ezt? Ti most azt mondjátok, hogy Shiv Baba átadja nektek az örökségeteket. Ez egy csoda. A 84 születés ciklusa folyamatosan forog. Ti sokszor megkaptátok ezt az örökséget, és folyamatosan meg fogjátok kapni. Az Atya itt ül, és olyan szépen magyaráz nektek. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A halál ott áll előttetek. Ezért, most növeljétek az emlékezésetek sebességét. Tegyetek teljes erőfeszítést, hogy egy magas státuszt igényeljetek az aranykori világban.

2. Hozzatok hasznot önmagatoknak és másoknak, és kapjatok áldásokat. Annak érdekében, hogy a tiszta világba menjetek, nektek biztosan tisztává kell válnotok.

Áldás:
Haljatok élő halált, és arassatok győzelmet a fizikai szerveitek felett az új életetek tudatosságával.

Titeket, gyerekeket, akik teljes élő halált haltatok, nem vonzhatnak a fizikai szervek. Élő halált halni, azt jelenti, hogy minden számára meghaltatok, és az öreg életetek véget ért. Mivel egy új születést vettetek, a fizikai szervek hogyan befolyásolhatnak az új életetekben és az új születésetekben? A Brahma Kumar vagy Kumari életetekben ti teljesen felette vagyok annak a tudásnak, hogy mit jelent a fizikai szervek által befolyásoltnak lenni. Ne rendelkezzetek a legkisebb lélegzettel sem, vagyis, egy shudrának lenni semmilyen szanszkarával, ami egy kicsit is megköt.

Slogen:
Merítsétek el Isten szeretetét a szívetekben amrit velakor, és semmilyen más szeretet nem fog vonzani benneteket.