09.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, a ti emlékezésetek nagyon csodálatos, mert emlékeztek az Atyára, a Tanárra és a Satgurura, mindháromra együtt.

Kérdés:
Amikor Maya néhány gyermeket arrogánssá tesz, ők mivel nem foglalkoznak?

Válasz:
Az arrogáns gyermekek testi tudatossá válnak, és nem törődöm hozzáállásuk van a Murlival kapcsolatban. Ott van a mondás, hogy amikor egy egér egy darab sáfrányt talált, azt gondolta, hogy ő egy fűszeres. Sokan vannak, akik nem olvassák el a Murlit, és azt mondják, nekik közvetlen kapcsolatuk van Shiv Babával. Baba azt mondja, gyerekek, mindig vannak új dolgok a Murliban. Tehát, soha ne hagyjátok ki a Murlit. Erre fordítsatok nagy figyelmet.

Om shanti.
A Szellemi Atya megkérdez titeket, legédesebb, rég elvesztett és most megtalált gyermekeket: Itt kinek az emlékezésben ültök? (Az Atya, a Tanár és a Satguru) Ti mindannyian mindhárom emlékezésében ültök? Nektek meg kellene kérdeznetek önmagatoktól: Csak akkor emlékezem, amikor itt ülök, vagy akkor is emlékezem, amikor körbemozgok? Ez egy csodálatos aspektus, amit nem mondanak el más lelkeknek. Bár Lakshmi és Narayan a világ mesterei, azokról a lelkekről nem mondhatjátok azt, hogy ők az Atya, a Tanár és a Satguru. Valójában, ti ezt semmilyen más emberi lényről nem mondhatjátok az egész világon. Csak ti, gyerekek vagytok azok, akik ily módon emlékeztek. Belülről érzitek, hogy az a Baba a ti Atyátok, Tanárotok és a Satgurutok, és Ő a Legfelső. Mindháromra emlékeztek, vagy csak az egyikre? Bár Ő csak egy, ti Rá mindhárom forma minőségével emlékeztek. Shiv Baba a mi Atyánk, Tanárunk és Satgurunk is. Ez valami különleges. Nektek erre emlékeznetek kellene, miközben ültök, sétáltok, és körbe mozogtok. Baba megkérdezi, ott van bennetek a gondolat, miközben Rá emlékeztek, hogy Ő a ti Atyátok, Tanárotok és Satgurutok? Nem lehet ilyen testi lény. Krishna az első számú testi lény. De őt nem lehet az Atyának, a Tanárnak és a Satgurunak nevezni. Ez egy teljesen csodálatos aspektus. Tehát, nektek igaz módon kellene elmondanotok, hogy vajon Babára mindhárom formában emlékeztek? Az emlékezés idején csak Shiv Babára emlékeztek, vagy mindhárom felmerül az intellektusotokban? Ti semmilyen más lélekre nem utalhattok ily módon. Ez egy csodálatos dolog. Az Atya dicsérete különleges, és így nektek az Atyára is ily módon kellene emlékeznetek. Az intellektusotok aztán teljesen az egy felé fog irányulni, aki olyan csodálatos. Az Atya itt ül, és bemutatja önmagát, és átadja az egész ciklus tudását is: Ezek a különböző korok és így van az, hogy olyan sok kor eltelik, és ez forog. Csak ez az Atya, a Teremtő tudja átadni nektek ezt a tudást, és ti sok segítséget fogtok kapni azzal, hogy Rá emlékeztek. Egyedül Ő az Atya, a Tanár és a Guru. Semmilyen más lélek nem lehet olyan emelkedett, mint Ő. Ugyanakkor, Maya arra késztet benneteket, hogy elfelejtsetek egy ilyen Atyát, és aztán elfelejtitek a Tanárt, és a Gurut is. Nektek mindannyitoknak éreznetek kellene a szívetekben, hogy az Atya tesz benneteket egy ilyen világ mesterévé. A korlátlan Atya öröksége biztosan korlátlan. Az Ő dicséretének is fel kellene merülnie az intellektusotokban. Ahogy sétáltok, és körbemozogtok, emlékeznetek kellene mindháromra. Csak az a lélek végzi el mindhárom típusú szolgálatot ugyanabban az időben. Ezért hívják Őt a Legfelsőnek. Az emberek konferenciákat szerveznek azért, hogy módszereket találjanak a béke megteremtésére a világban. Mondjátok el nekik, hogy ez most történik, és nekik ide el kellene jönniük, hogy megértsék hogyan. Ki teszi ezt? Nektek be kell bizonyítanotok az Atya foglalkozását az embereknek. Ott van a hatalmas különbség az Atya foglalkozása és Krishna foglalkozása között. Mindenki mást a testi neve alapján szólítanak, míg azon egy lélek nevét dicsérik. Az a lélek az Atya, a Tanár és a Guru. Abban a lélekben tudás van, de hogyan adja át azt? Ő csak egy testen keresztül tudja átadni ezt a tudást. Csak, amikor átadják ezt a tudást, van az, hogy Őt dicsérik. Ti, gyerekek konferenciákat tartotok Shiv Jayantikor. Meghívjátok a különböző vallások vezetőit. El kell magyaráznotok, hogy Isten nem mindenütt jelenvaló. Ha Isten ott van mindenkiben, akkor minden lélek Isten, az Atya, a Tanár és a Guru? Mondjátok el nekem, rendelkeztek a világ eleje, közepe és vége tudásával? Ezt senki nem tudja elmondani nektek. Gyerekek, fel kellene merülnie belülről, hogy ott van a Magasak közt Legmagasabb Atya egy ilyen nagy dicsérete. Ő az egy, aki megtisztítja az egész világot. Azon egy is tisztává válik. Egy konferencia idején nektek először is meg kellene kérdeznetek, ki a Gita Istene? Ki alapította meg az aranykori istenségi vallást? Ha ők azt mondják, hogy az Krishna volt, az Atya neve eltűnik, vagy ha azt mondják, hogy Ő túl van néven és formán, ez olyan, mintha Ő nem is létezne. Ezért az Atya nélkül azt jelenti, hogy ők árvák. Ők nem ismerik a korlátlan Atyát. Ők a kéjvágy kardját használják, és olyan sok elkeseredést és szomorúságot okoznak egymásnak. Ezért, az intellektusotoknak mindezeket a dolgokat kellene köpülnie. Meg kell nekik mutatnotok a különbséget: Lakshmi és Narayan egy istennő és isten. Mivel az övéké egy dinasztia, ők biztosan istenek és istennők. Tehát, nektek az embereket meg kellene hívnotok minden vallásból. Csak azokat szabadna meghívnotok, akik tanultak, és akik tisztán át tudják adni az Atya bemutatását. Írhattok nekik és elmondhatjátok, hogy elrendezzük azok utazását és szállását, akik képesek arra, hogy átadják a Teremtő és a teremtés eleje, közepe és vége bemutatását. Ti tudjátok, hogy senki más nem tudja átadni ezt a tudást. Még akkor is, ha valaki külföldről jönne el és átadja a Teremtő, a teremtés eleje, közepe és vége tudását, kifizetnénk az összes kiadását. Senki más nem tud ilyen módon hirdetni. Ti bátrak, mahavirok vagytok. Tudjátok, hogy ők (Lakshmi és Narayan) hogyan igényelték a világ királyságát? Milyen bátorsággal rendelkeztek? Ezeknek a dolgoknak mind be kellene lépniük az intellektusotokba. Ti egy ilyen emelkedett feladatot hajtotok végre. Ti megtisztítjátok az egész világot, ezért nektek emlékeznetek kell az Atyára és az örökségetekre. Nektek nem szabad csak Shiv Babára emlékeznetek, de beszélnetek kell a dicséretéről is. Ez a dicséret csak a testetlenhez tartozik, de hogyan tudja a testetlen átadni a saját bemutatását? Neki biztosan szüksége van egy szájra, hogy átadja a teremtés eleje, közepe és vége bemutatását. Ezt a szájat nagyon dicsérik. Az emberek olyan sokat körbebotladoznak, hogy elmenjenek a gaumukhoz (a tehén szájához). Ők mindenféle történetet kitaláltak. Azt mondják, hogy kilőttek egy nyilat és a Gangesz felmerült. Azt gondolják, hogy a Gangesz a Tisztító. Hogyan lehetne bárkit is megtisztítani a víz által? Csak az Atya a Tisztító. Az Atya olyan sokat tanít titeket, gyerekeket. Az Atya elmondja nektek, hogy mit tegyetek. Tehát, ki fog eljönni és átadni az Atya, a Teremtő és a teremtés bemutatását? A szentek és a bölcs emberek tudják, hogy korábban még a rishik és munik is azt mondták, neti, neti (se ez, se az). Mi semmit nem tudunk. Ez azt jelenti, hogy ők ateisták voltak. Most nézzétek meg, van-e bárki is, aki teista. Ti, gyerekek most ateistákból teistákká váltok. Ti ismeritek a korlátlan Atyát, az Egyet, aki olyan emelkedetté tesz benneteket. Az emberek így kiáltanak, ó Isten, Atya, szabadíts meg minket. Az Atya elmagyarázza, ebben az időben ez Ravan királysága az egész világ felett. Mindannyian romlottak, de újból emelkedetté válnak. Ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy a világ tiszta volt az elején. Az Atya nem teremt egy tisztátalan világot. Ő eljön és megteremti a tiszta világot, amit Shiva templomának neveznek. Shiv Baba megteremti Shivalaját (Shiva templomát). Ti tudjátok, hogy Ő ezt hogyan teszi. Se a teljes pusztulás, se a teljes vízözön nem történik meg. Ők mindenféle dolgot leírtak a szentírásokban, mint: csak az öt pandava maradt, és aztán szétolvadtak a Himalájában. Ugyanakkor, senki nem tudja, mi történt azt követően. Baba itt ül és elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Csak ti tudjátok, hogy az Atya az Atya, a Tanár és a Satguru. Ezek a templomok ott nem léteznek. Az istenségek léteztek. A templomok itt léteznek az emlékükre. Mindez fix a drámában. Másodpercről-másodpercre valami új dolog történik, ahogy a ciklus folyamatosan forog. Az Atya nagyon jó utasításokat ad nektek, gyerekeknek. Néhány gyermek, akik nagyon testi tudatosak, azt gondolják, hogy ők mindent tudnak. Még a Murlit sem olvassák el. Ők azt egyáltalán nem értékelik. Baba meggyőz benneteket: néha a Murli nagyon jó. Ezért nektek azt nem szabadna kihagynotok. Ha ti kihagyjátok a Murlit 10-15 napon át, nektek le kellene ülnötök, és azokat el kellene olvasnotok. Az Atya azt mondja, adjatok nekik egy kihívást, és mondjátok azt, hogy ha bárki eljön és átadja a Teremtő, és a teremtés eleje, közepe és vége tudását, mi fizetni fogjuk az összes kiadását. Csak azok, akik erről tudnak, lesznek képesek arra, hogy egy ilyen kihívást adjanak ily módon. Csak amikor egy tanár tudja a választ, tud feltenni egy kérdést. A tanár hogyan tudna feltenni egy kérdést, ha nem tudná a választ? Néhány gyermekben nem törődöm érzés van a Murlival kapcsolatban. Ők azt mondják, nekünk csak Shiv Babával van kapcsolatunk. Ugyanakkor nektek meg kell hallgatnotok azokat a dolgokat, amiket Shiv Baba elmond, nem csak Rá emlékezni. Baba nektek ilyen jó és édes dolgokat mond el, de Maya teljesen arrogánssá tesz benneteket. Ott van a mondás, hogy egy egér egy sáfránydarabot talált, és azt gondolta, hogy ő egy fűszeres. Sokan vannak, akik egyáltalán nem olvassák el a Murlit. Folyamatosan új pontok merülnek fel a Murlikban, ezért meg kell értenetek mindezeket a dolgokat. Amikor ti az Atya emlékezésben ültök, emlékeznetek kell arra is, hogy az Atya az Atya, a Tanár és a Satguru. Máskülönben hogyan tanulnátok? Az Atya mindent elmagyaráz nektek, gyerekeknek. Ti, gyerekek vagytok azok, akik kinyilvánítjátok az Atyát. A fiú megmutatja az Atyát, és az Atya megmutatja a fiút. A lélek az, amit megmutatnak. Aztán, a gyerekek feladata az, hogy megmutassák (kinyilvánítsák) az Atyát. Akkor az Atya el fog engedni benneteket. Ő azt mondja, ma menjetek el erre a helyre, és holnap valahova máshova. Nincs senki, aki utasítást adna annak az Egynek. Az emberek el fogják olvasni ezt a meghívót az újságokban. Ebben az időben a világon minden ember ateista. Egyedül az Atya jön el, és tesz benneteket teistákká. Ebben az időben az egész világ egy pennyt sem ér. Nem számít, hogy Amerikában mekkora a gazdagság és a tulajdon, az egy pennyt sem ér. Mindez véget fog érni. Az egész világon csak ti váltok font értékűvé. Ott senki nem lesz szegény. Nektek, gyerekeknek állandóan köpülnötök kellene ezt a tudást és vidámnak kellene maradnotok. Arra emlékeznek, ha ti meg akarjátok ismerni az érzékfeletti örömet, kérdezzétek meg a gópokat és gópikat. Ezek a dolgok csak az átmeneti korra utalnak. Senki nem tud az átmeneti korról. Azzal, hogy gyors sebességgel szolgáltok, az átmeneti kor dicsérete felmerül. Azt mondják, ó Isten, a Te játékod csodálatos. Senki nem tudja, hogy Isten az Atya, a Tanár és a Satguru. Az Atya folyamatosan tanít titeket, gyerekeket. Ennek a mámornak stabilnak kellene maradnia bennetek, gyerekekben. Nektek ezzel a mámorral kellene rendelkeznetek egészen a legvégéig. Most a mámor nagyon gyorsan olyanná válik, mint a szódavíz. A szóda elszáll. Ha ti azt egy ideig megőrzitek, az csak sós vízzé válik. Annak nem szabadna megtörténnie. Nektek oly módon kellene magyaráznotok az embereknek, hogy elkezdjenek elcsodálkozni. Ők azt mondják, hogy ez jó, de számukra nagyon nehéz, hogy időt találjanak, hogy megértsék, és az életüket is ilyenné tegyék. Baba nem tiltja meg nektek, hogy üzletet végezzetek, stb. Csak váljatok tisztává és emlékezzetek mindenre, amire Baba tanít benneteket. Az az egy a ti Atyátok. Ez nem egy hétköznapi tanulmány. Semmilyen emberi lény nem tudja megtanítani nektek ezt a tudást. Az Atya belép ebbe a szerencsés szekérbe és tanít titeket. Az Atya elmagyarázta, ez a ti trónotok, ahova a lélek, a halhatatlan képmás eljön és leül. Nektek átadták a teljes szerepet. Ti most megértitek, hogy ez valami igaz. Minden más dolog mesterséges. Nektek ezt nagyon jól önmagatokba kellene szívnotok, és egy csomót kellene kötnötök. Minden alkalommal, amikor azt megérintitek, emlékezzetek. Ugyanakkor, néha elfelejtitek, hogy miért kötöttétek meg azt a csomót. Nektek erre nagyon szilárdan kellene emlékeznetek. Ott kell lennie a tudásnak, és az Atyára való emlékezésnek is. Ott van a felszabadulás és az életben való felszabadulás. Váljatok nagyon édes gyermekekké. Bár Baba megérti, hogy ti, gyerekek minden ciklusban sorszám szerint tanultok és igénylitek az örökségeteket, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek, a Tanár, aki tanít benneteket, mégis arra inspirál benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést. Ti ismételten felejtetek. Ezért van az, hogy arra emlékeztetnek benneteket, hogy emlékezzetek Shiv Babára. Ő az Atyátok, a Tanárotok és a Satgurutok. A kis gyermekek nem rendelkeznek emlékezéssel ily módon. Krishnáról nem mondhatjátok azt, hogy ő az Atya, a Tanár és a Satguru. Az aranykor hercege, shri Krishna hogyan lehetne egy guru? Nektek a degradáció idején van szükségetek egy gurura. Arra emlékeznek, hogy az Atya eljön, és mindenkinek megváltást ad. Ők Krishnát olyan sötétté teszik, mint a szén. Az Atya azt mondja, azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültek, ebben az időben mindenki olyanná vált, mint a szén. Ezért hívják őket csúnyának. Ezek ilyen mély dolgok, amiket meg kell érteni. Mindenki tanulmányozza a Gitát. Csak Bharat emberei azok, akik hisznek az összes szentírásban. Ők megőrzik mindenki képmását. Így mit mondhattok azzal kapcsolatban? Ez azt jelenti, hogy az ő odaadásuk önző. Az önzetlen odaadás csak az egy Shiváért van. Csak Shiv Babától van az, hogy megkapjátok a tudást. Ez a tudás más. Ezt hívják szellemi tudásnak. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mondjatok le azon dolgok mámoráról, amik múlandók és őrizzétek meg a szellemi mámort, hogy ti most penny értékűből font értékűvé váltok. Maga Isten tanít benneteket, és a ti tanulmányotok nem hétköznapi.

2. Váljatok teistákká és szolgáljatok, hogy kinyilvánítsátok az Atyát. Nektek nem szabad arrogánssá válnotok, és kihagynotok a Murlit.

Áldás:
Váljatok egy lélekké az összes joggal, és maradjatok szabadok attól, hogy keményen kelljen dolgoznotok, azzal, hogy áldásokat kaptok az Áldások Adományozójától minden lépésnél.

Az Áldások Adományozója gyermekei automatikusan áldásokat kapnak minden lépésnél az Áldások Adományozójától. Az áldások a fenntartásuk; ők fenntartást kapnak az áldások fenntartásával. Arra mondják azt, hogy áldott, aki ilyen emelkedett elérésekkel rendelkezik anélkül, hogy erőfeszítést kellene tennie. Így, ti igényeltétek az elérés jogát születésről születésre. Áldásokat kaptok az Áldások Adományozójától minden lépésnél, és állandóan és folyamatosan megkapjátok azokat. Egy lélek számára, aki rendelkezik az összes joggal, nincs más, csak áldások: áldások a drishtin, a szavakon és kapcsolaton keresztül.

Slogen:
Tegyétek intenzívvé az erőfeszítéseitek sebességét az idő sebességének megfelelően.