09.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ez a legértékesebb időtök, éppen ezért nem szabad elvesztegetnetek. Azoknak adományozzátok a tudást, akik arra érdemesek.

Kérdés:
Mi a könnyű módszer, hogy folyamatosan önmagatokba szívjátok az erényeket és megreformáljátok a viselkedéseteket?

Válasz:
Magyarázzátok el másoknak azokat a dolgokat, amiket Baba magyaráz nektek. Adományozzátok a tudás gazdagságát, és akkor könnyen és folyamatosan magatokba fogjátok szívni az erényeket, és a viselkedésetek folyamatosan megreformálásra kerül. Akik nem képesek ezt a tudást az intellektusukban tartani és nem adományozzák a tudás gazdagságát, azok fukarok. Szükségtelenül veszteséget okoznak önmaguknak.

Ének:
Ne felejtsétek el a gyerekkorotok napjait…

Om shanti.
Legédesebb gyerekek, hallottátok az éneket, és nagyon jól meg is értitek a jelentését. Ne felejtsétek el, hogy lelkek vagytok, hogy a korlátlan Atyának vagytok a gyermekei. Egyik percben nagyon boldogok vagytok az Atyára való emlékezésben, és a következő percben elfelejtitek Őt, és boldogtalannak érzitek magatokat. Egyik percben élők vagytok, és a következő percben meghaltok. Azaz, az egy percben a korlátlan Atyához tartoztok, és a következő percben visszamentek a fizikai családotokhoz. Ezért az Atya azt mondja: Ma nevettek, de holnap ne sírjatok! Ez az ének jelentése. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a legtöbb emberi lény körbebotladozik békét keresve. Ők zarándoklatokra mennek. Az nem úgy van, hogy békét találnak azáltal, hogy mindenfelé botladoznak. Az Atya csak ebben az átmeneti korban jön el, és magyaráz nektek. Mindenek előtt ismerjétek meg magatokat. A lelkek a béke megtestesítői. A lakóhelyük a béke földje. Amikor a lelkek lejönnek ide, nekik biztosan cselekedniük kell. Amikor a béke földjén vagytok, akkor békések maradtok. Az aranykorban is béke van. Ott boldogság és béke is van. A béke földjét nem nevezik a boldogság földjének. Azt a helyet, ahol boldogság van, a boldogság földjének, és azt, ahol szomorúság van, a szomorúság földjének nevezik. Ti most megértitek mindezeket a dolgokat. Annak érdekében, hogy megértésre késztessétek az embereket ezekben a dolgokban, személyesen kell nekik magyaráznotok. Amikor az emberek belépnek a kiállításokra, először is adjátok át nekik az Atya bemutatását. Az elmagyarázásra kerül, hogy minden lélek Atyja egyedül az Egy. Ő a Gita Istene. Mindenki más lélek. A lelkek elhagyják a testüket, és vesznek egy másikat. A test neve változik, a lélek neve nem változik. Ti gyerekek elmagyarázhatjátok: Csak a korlátlan Atya adja át a boldogság örökségét. Az Atya megalapítja a boldogság világát. Az Atya számára lehetetlen, hogy a szomorúság világát teremtse meg. Annak idején ott volt Lakshmi és Narayan királysága Bharatban. Ott vannak a képek. Mondjátok el nekik: Ti megkapjátok a boldogságnak ezt az örökségét. Ha ők azt mondják, hogy ez a ti elképzelésetek, akkor ott kellene őket hagynotok. Akik azt gondolják, hogy ez a ti képzelgésetek, semmit nem fognak megérteni. A ti időtök nagyon felbecsülhetetlen értékű. Az egész világban egyetlen egy más időszak sem olyan értékes, mint most a tiétek. A fontos emberek ideje is mindig értékes. Az Atya ideje is olyan felbecsülhetetlen értékű. Az Atya mindent elmagyaráz nektek, és teljesen megváltoztat benneteket. Éppen ezért az Atya csak nektek gyerekeknek mondja: Ne vesztegessétek az értékes időtöket. Azoknak adjátok át a tudást, akik arra méltók. Azoknak kell magyaráznotok, akik arra érdemesek. Nem minden gyermek értheti meg ezt a tudást; néhánynak nincs olyan intellektusa, hogy ezt megértse. Mindenek előtt adjátok át az Atya bemutatását. Amíg nem értik, hogy nekünk, lelkeknek az Atyja Shiva, addig nem lesznek képesek arra, hogy bármi mást is megértsenek. Magyarázzatok nekik nagyon nagy szeretettel és alázattal. Aztán, engedjétek el őket. Akik az ördögi közösséghez tartoznak, nem fognak hezitálna abban, hogy vitatkozzanak. A kormány nagyon dicséri a diákokat. Nagyon sok mindent elintéznek számukra. A kollégiumi diákok az elsők, akik köveket kezdenek el dobálni. Bennük nagyon sok a felgyülemlett energia. Az öreg emberek és az anyák nem képesek arra, hogy ilyen nagy erővel dobálják a köveket. Általában a diákok azok, akik nagy zajt csapnak. Ők azok, akiknek tréninget tartanak, hogy elmenjenek a háborúba. Az Atya most nektek, lelkeknek magyaráz: Titeket fejjel lefelé fordítottak. Ahelyett, hogy magatokat egy léleknek tekintenétek, egy testnek tekintitek önmagatokat. Az Atya most a helyes útra visz titeket. Ott van a különbség a nappal és az éjszaka között. Visszafordulva a világ mesterivé váltok. Most megértitek, hogy fél cikluson át lefelé fordultatok. Az Atya most a helyes irányba fordít titeket fél ciklusra. Amikor Allah gyerekeivé váltok, akkor megkapjátok a világ feletti uralkodás örökségét. Amikor Ravan föntről lefelé fordít titeket, akkor minden elpusztul, és folyamatosan elbuktok. Nektek, gyerekeknek megértésetek van Rama királyságáról és Ravan királyságáról. Nektek az Atyára való emlékezésben kell maradnotok. Bár cselekednetek kell, de elég időtök van. Amikor nincsen diákok, vagy nincs semmi, amit el kell végeznetek, csak üljetek Baba emlékezésében. Az a bevétel egy meghatározott időre szól, ellenben ez a bevétel minden időkre van. Erre több figyelmet kellene fordítanotok. Maya ismételten más irányokba viszi a gondolataitokat. Ez folyamatosan meg fog történni. Maya folyamatosan felejtésre késztet benneteket. Mutatnak egy játékot, ami ezen alapszik: Isten ezt mondja, és Maya azt mondja. Az Atya a gyerekeknek azt mondja: Állandóan csak Rám emlékezzetek. Ebben vannak akadályok. Semmi másban nincs olyan sok akadály. Nagyon sok a tapasztalat a veréssel kapcsolatban a tisztaság miatt. Ennek az időnek az emlékét leírták a Bhagawadban. Ott vannak a női ördögök, Putna, Supnakha, stb. Mindezek a dolgok erre az időre vonatkoznak, amikor az Atya eljön, és tisztává tesz titeket. Ők egy ünnepként megünneplik bármit is tapasztaltatok a múltban. Folyamatosan dicsérik a múltat. Folyamatosan Rama királyságának a dicséretét éneklik, mert az a múlttá vált. Pl: Krisztus eljött és megalapította azt a vallást. Ők ismerik annak az idejét és dátumát, és így folyamatosan megünneplik annak a születésnapját. Az az üzlet folyamatos az imádat ösvényén fél cikluson át. Ez nem történik meg az aranykorban. Ez a világ el fog pusztulni. Közületek csak néhányan vannak, akik megértik ezeket a dolgokat. Baba elmagyarázta, hogy minden léleknek haza kell térnie a legvégén. A legvégén minden lélek el fogja hagyni a testét, és haza fog térni. Ott van nektek gyerekek intellektusában, hogy nagyon kevés nap maradt hátra. Most minden újból el fog pusztulni. Csak mi fogunk elmenni az aranykorba. Nem minden lélek fog oda elmenni. Akik az előző ciklusban elmentek, újból el fognak menni, sorszám szerint. Ők azok, akik jól fognak tanulni és másokat is tanítanak. Akik nagyon jól tanulnak, átszállításra kerülnek, sorszám szerint. Titeket is átszállítanak. Az intellektusotok tudja, hogy minden lélek el fog menni és béke földjén fog ülni, sorszám szerint, és aztán folyamatosan lejönnek, sorszám szerint. Az Atya azt mondja: Akárhogy is van, a fő dolog az, hogy adjátok át az Atya bemutatását. Mindig az Atya neve legyen a szátokon. Mi a lélek? Mi a Legfelső Lélek? A világban ezt senki nem tudja. Bár azt mondják, hogy egy csodálatos csillag ragyog a homlok közepén, de ennél többet semmit nem értenek. Ez a tudás közületek csak nagyon kevésnek van ott az intellektusában. Azt ismételten elfelejtitek. Mindenek előtt magyarázzátok el, hogy az Atya a Tisztító. Átad nekünk egy örökséget, és a legnagyszerűbb császárokká tesz bennünket. Van egy éneketek: „Végül az a nap eljött”. Az odaadás ösvényén ezt az ösvényt kerestétek. Az odaadás a rézkorral kezdődik. Aztán a legvégén az Atya eljön és megmutatja nektek az ösvényt. Ezt ismerik az elrendezés idejének. Az ördögi kötések minden számlája elrendezésre kerül, és aztán haza fogtok térni. Ti ismeritek a 84 születés szerepét. Ez a szerep folyamatosan lejátszódik. Az emberek megünneplik a Shiv Jayantit, és így Shivának biztosan el kellett jönnie. Biztosan tennie kellett valamit. Egyedül Ő teremti meg az új világot. Lakshmi és Narayan mesterek voltak, de többé már nem azok. Az Atya újból Raja Jógát tanít nektek. Előzőleg is ezt a Raja Jógát tanította nektek. Ez senki más szájából nem merülhet fel, csak a tietekéből. Egyedül csak ti tudjátok ezt elmagyarázni. Shiv Baba Raja Jógát tanít nekünk. Amikor az emberek azt mondják, ”Shivo hum”, az is helytelen. Az Atya most elmagyarázza: Ti körbementek a cikluson és eljöttök a Brahmin klánból az istenségi klánba. Ti elmagyarázhatjátok a „hum–so so-hum” titkát egy másodperc alatt. Mi ilyen módon megyünk körbe a cikluson, és ezt nevezik az önmegismerés diszkoszának. Amikor valakinek azt mondjátok, hogy az önmegismerés diszkosza forgatói vagytok, akkor ő nem hinne nektek. Azt mondaná, hogy csak átadtátok magatoknak azt a címet. Akkor elmagyarázhatjátok, hogyan vesztek 84 születést. Ez a ciklus folyamatosan forog. A léleknek van egy víziója a 84 születéséről. Ezt ismerik úgy, mint forgatni az önmegismerés diszkoszát. Amikor az emberek ezt hallják, először el fognak ámulni. Azt fogják gondolni: Milyen hosszú történeteket találnak ki? Aztán, amikor átadjátok nekik az Atya bemutatását, többé nem fogják azt gondolni, hogy hosszú történeteket mondotok. Ti az Atyára emlékeztek. Azt éneklik: Baba, amikor eljössz, mi át fogjuk adni önmagunkat Neked. Mi csak Rád fogunk emlékezni. Az Atya azt mondja: Ti ezt mondtátok, és most emlékeztetlek titeket erre. Váljatok a ragaszkodás legyőzőivé, és semmisítsétek meg a testetekhez való minden ragaszkodásotokat. Tekintsétek magatokat egy léleknek, és egyedül csak Rám emlékezzetek, és minden bűnötök feloldozásra fog kerülni. Mindenki élvezni fogja ezeket az édes dolgokat, amiket mondotok nekik. Ha ők nem rendelkeznek az Atya bemutatásával, akkor folyamatosan kétségeik lesznek ilyen vagy olyan dologban. Ezért van az, hogy először két-három képet kell eléjük helyeznetek, amik szintén rendelkeznek az Atya bemutatásával. Azáltal, hogy megkapják az Atya bemutatását, meg fogják kapni az örökség bemutatását is. Az Atya azt mondja: Én titeket a királyok királyaivá teszlek. Készítsetek egy képet az egyszeri koronás királyokról, amint meghajolnak a dupla koronás királyok előtt. Aztán, képesek lesznek megérteni az imádatra méltó és imádó jelentését. Először az Atyát imádják, és aztán csak a saját képmásaikat imádják. A képmásokat a tisztákról készítik, akik a múltban léteztek és imádják őket. Most megkapjátok ezt a tudást. Előzőleg ti is azt mondtátok Istenről: Te imádatra méltó és egy imádó vagy. Most elmagyarázták nektek, hogy ti vagytok azok, akik körbementek ezen a cikluson. Ezt a tudást mindig tartsátok az intellektusotokban, és aztán magyarázhattok másoknak is. A gazdagságotok soha nem fog csökkeni azzal, hogy azt adományozzátok. Azokat nevezik fukarnak, akik nem adományozzák a gazdagságot. El kell magyaráznotok másoknak mindazt, amit az Atya magyarázott nektek. Ha nem magyaráztok másoknak, akkor szükségtelenül veszteséget okoztok önmagatoknak. Nem lesztek képesek arra, hogy magatokba szívjátok az erényeket. A viselkedésetek is olyanná fog válni. Közületek mindegyik megértheti saját magát. Most megértést kaptatok. Mindenki más oktalan. Ti most mindent tudtok. Az Atya azt mondja: Ezen az oldalon ott van az istenségi közösség, és a másik oldalon az az ördögi közösség. Az intellektusotok megértheti, hogy most az átmeneti korban vagytok. A család egyik tagja lehet, hogy az átmeneti korhoz tartozik, de a másik tagja a vaskorhoz tartozik: Mindketten együtt élnek. Aztán, amikor látszik, hogy ő nem méltó arra, hogy egy hattyúnak nevezzék, akkor egy taktikát kell alkalmazni. Különben folyamatosan akadályokat fog okozni. Erőfeszítést kell tennetek azért, hogy másokat önmagatokhoz hasonlóvá tegyetek. Máskülönben folyamatosan problémákat okoznak. Akkor egy módszert kellene találnotok, hogy eltávolodjatok tőlük. Lesznek akadályok. Ezt a tudást egyedül nektek adják át. Nagyon édessé kell válnotok. A ragaszkodás legyőzőivé is kell válnotok. Amikor elengeditek a bűneit, akkor mások bonyodalmakat teremtenek. Akkor meg kell értenetek, hogy minden ugyanúgy történik, ahogyan az előző ciklusban történt. Ezzel a megértéssel csak maradjatok csendben. Meg kell értenetek a sorsot. Még a gyerekek is, akik nagyon jól magyaráznak, elbuknak. Nagyon nagy erővel ütik meg őket. Aztán azt mondják: Őket biztosan megütötték az előző ciklusban is. Közületek mindegyiktek ezt megértheti belülről. Néhányan ezt le is írják: Baba, én haragossá váltam és megütöttem valakit. Elkövettem ezt a hibát. Az Atya elmagyarázza: Amennyire csak lehetséges, ellenőrizzétek magatokat. Olyan sok különböző típusú emberi lény van. Nagyon sokat bántják az ártatlanokat. A férfiak erősek, és az asszonyok gyengék. Az Atya újból megtanít titeket arra, hogyan harcoljatok inkognitó módon, amin keresztül képesek vagytok legyőzni Ravant. Senki más nem rendelkezik ezzel a harccal az intellektusában. Köztetek is azok, akik képesek ezt megérteni, sorszám szerintiek. Ez egy teljesen új dolog. Ti most azért tanultok, hogy a boldogság földjére menjetek. Ti most emlékeztek erre, de aztán el fogjátok felejteni. A fő dolog az emlékezés zarándoklata. Azzal, hogy emlékezünk, tisztává fogunk válni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Bármi is történik, tekintsétek azt a sorsnak és maradjatok nyugodtak. Ne váljatok mérgessé. Ellenőrizzétek magatokat, amennyire csak lehetséges. Teremtsetek módszereket, hogy megpróbáljatok magatokhoz hasonlóvá tenni másokat is.

2) Adjátok át mindenkinek az Atya bemutatását nagyon nagy szeretettel és alázattal. Mondjatok mindenkinek olyan édes dolgokat, amiket az Atya mond: Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek Rám. Győzzétek le a testetekhez való összes ragaszkodást.

Áldás:
Legyetek valóban szeretők és együttműködők, és mindig viseljétek az alázatosság páncélját, hogy elégessétek Ravan hulladékát.

Nem számít, hogy valaki mennyire próbálkozik gyengeséget találni a gyülekezetetekben, ne engedjétek, hogy a szanszkarák vagy a természet leghalványabb konfliktusa is látható legyen. Még akkor is, ha valaki káromol benneteket vagy inzultál, csak legyetek olyanok, mint egy szent. Még akkor is, ha valaki valamiyen helytelen dolgot tesz, csak maradjatok igazak. Amikor valaki konfliktust okoz, adjátok át neki a szeretet vizét. Ne öntsetek olajat a tűzre, az olyan kétrésekkel: “Miért ez? Ez miért ilyen?” Mindig viseljétek az alázatosság páncélját. Ahol alázatosság van, ott biztosan szeretet és együttműködés lesz.

Slogen:
Merítsétek el az „enyém” tudatosság összes korlátolt érzését az Egyben, az „én Babám”-ban.