09.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, amikor test tudatossá váltok, Maya megüt benneteket. Maradjatok lélektudatosak és képesek lesztek követni az Atya minden shrimatját.

Kérdés:
Az Atya két típusú erőfeszítést tévő gyermekkel rendelkezik. Kik ők?

Válasz:
Az egyik típus azok, akik teljes erőfeszítést tesznek, hogy igényeljék az örökségüket az Atyától; ők minden lépésnél veszik az Atya tanácsát. A második típus azok, akik azért tesznek erőfeszítést, hogy elváljanak az Atyától. Vannak néhányan, akik sokat emlékeznek az Atyára azért, hogy szabaddá váljanak a szomorúságtól és ott vannak azok, akik csapdába akarnak esni a szomorúságban. Ez is egy csoda!

Ének:
A Láng meggyulladt a lepkék boldog gyülekezetében!

Om shanti.
Ti gyermekek már sokszor hallottátok ezt az éneket. Az új gyermekek ezt biztosan az első alkalommal hallják. Amikor az Atya eljön, átadja a saját bemutatását. Most ti, gyermekek megkaptátok a bemutatást és tudjátok, hogy a korlátlan Atya és Anya gyermekeivé váltatok. Az Anya és az Atya biztosan az emberi világ Teremtője. Ugyanakkor Maya teljesen halottá tette az emberi lények intellektusát. Egy ilyen egyszerű dolog sem ül meg az intellektusukban. Mindenki azt mondja, hogy Isten teremtett mindenkit. Ezért biztosan Ő lenne az Anya és az Atya. Ők emlékeznek Istenre az imádat ösvényén. Minden vallásban az emberek biztosan emlékeznek Istenre, az Atyára. Azok a hívők nem lehetnek Isten. A hívők szellemi erőfeszítést tesznek és Istenhez imádkoznak. Biztosan ott kell lennie Istennek, mindenki Atyjának, vagyis az Egynek, aki minden lélek Atyja. Nem lehet minden testnek csak egy apja. Sok különböző apának kell lennie. Bár mindenkinek van egy fizikai apja, ők így kiáltanak, ó Isten és Rá emlékeznek. Az Atya itt ül és elmagyarázza: Az emberi lények olyan oktalanok, hogy elfelejtették az Atya bemutatását. Ti megértitek, hogy a mennyország Teremtője biztosan az egy Atya. Most ez a vaskor. Ennek a vaskornak biztosan meg kell semmisülnie. Az a szó, „eltűnt”, minden aspektusban felmerül. Gyermekek, tudjátok, hogy az aranykor mostanra eltűnt. Achcha, most a kérdés felmerül: Ők az aranykorban tudni fogják, hogy az aranykor el fog tűnni és aztán ott lesz az ezüstkor? Nem. Ott erre a tudásra nincs szükség. Ez az aspektus, hogy a ciklus hogyan forog és ki a parlokik Atyjuk, nincs ott senki intellektusában. Csak ti, gyermekek tudjátok ezt. Az emberek azt éneklik: Te vagy az Anyánk és Atyánk és mi vagyunk a gyermekeid, és mégsem ismerik Őt. Ezért szükségtelen akárcsak ezt mondani. Ők mindannyian elfelejtették az Atyát, vagyis árvákká váltak. Az Atya mindent elmagyaráz. Kövessétek a shrimatot minden lépésnél, máskülönben Maya bármikor becsaphat benneteket. Maya nagyon becsapó. Az Atya feladata, hogy szabaddá tegyen benneteket Mayától. Ravan minden esetben az, aki nektek szomorúságot okoz. Az Atya az egy, aki nektek boldogságot ad. Az emberi lények nem tudják megérteni ezeket a dolgokat. Azt gondolják, hogy Isten az, aki boldogságot és szomorúságot ad. Az Atya elmagyarázza, hogy az embereknek olyan sok kiadásuk van az esküvőkön, hogy boldogtalanná váljanak. Ők erőfeszítést tesznek, hogy tisztátalanná tegyék a tiszta facsemetéket. Csak ti értitek meg ezeket az aspektusokat. A világ nem értené meg azokat. Ők olyan sok ceremóniát tartanak, hogy megfojtsák az embereket a méreg óceánjában. Még azt sem tudják, hogy ez a méreg nem fog létezni az aranykorban. Az a tej óceánja, míg ezt a méreg óceánjának nevezik. Az a világ teljesen bűntelen. Bár két fokkal kevesebb van az ezüstkorban, azt még mindig a bűntelen világnak hívják. Ott nem lehet semmilyen bűn, mert Ravan királysága a rézkorban kezdődik. Az fél és fél. Ott van a tudás óceánja és a tudatlanság óceánja. Ott van a tudatlanság óceánja is. Az emberi lények olyan tudatlanok, hogy még az Atyát sem ismerik. Csak azt mondják, hogy meg fogják találni Istent azzal, hogy ezt vagy azt teszik. Ugyanakkor nem találnak semmit. Én, az Úr, a Mester eljövök azt követően, hogy olyan sokat ütötték a fejüket és árvákká és boldogtalanná váltak. Az Úr és a Mester hiányában Maya, az aligátor teljesen lenyelt mindenkit. Az Atya elmagyarázza: Maya nagyon erős és sokakat becsap. Néhányat megüt a kéjvágy, néhányat megüt a ragaszkodás. Mivel test tudatossá váltok, ezért megütnek benneteket. Az erőfeszítés a lélektudatossá válásban van. Ezért, az Atya ismételten azt mondja, legyetek óvatosak. „Manmanabhav”. Maya megüt benneteket, ha nem emlékeztek az Atyára, ezért gyakoroljátok, hogy állandó emlékezésben maradtok. Máskülönben Maya arra késztet benneteket, hogy helytelen dolgokat tegyetek. Ti megkaptátok az intellektust, hogy felismerjétek a különbséget a helyes és helytelen között. Ha bármivel kapcsolatban zavarodottá váltok, kérdezzétek meg az Atyát. Küldhettek egy táviratot vagy küldhettek egy levelet vagy akár telefonálhattok és kérdezzétek meg. Kora reggel könnyedén keresztüljuthattok a telefonnal, mert rajtatok kívül mindenki más alszik abban az időben. Ezért megkérdezhetitek telefonon. Napról-napra a kommunikáció a telefonnal kifinomultabbá válik. Ugyanakkor a kormány nagyon szegény és a kiadások is annak megfelelők. Ebben az időben mindenki elérte a teljes lecsúszás állapotát és teljesen tisztátalanná váltak. Ugyanakkor még így is miért van az, hogy Bharat embereit hívják különösen rajonak és tamoguninak? Mert ők voltak a legszatopradhanabbak. Azok, más vallásokból nem látnak akkora boldogságot, de akkora szomorúságot sem. Ők most elégedettek és ezért képesek olyan sok ételt küldeni. Az intellektusuk rajopradhan. Ők folyamatosan felfedeznek sok dolgot a pusztulásért, de ezt nem értik. Ezért van az, hogy sok képet kell küldenetek nekik. Végül meg fogják tudni és megértik, hogy ezek a dolgok nagyon jók. Azt írják azokra: Isten Atyai ajándék. Amikor eljön a nagy természeti katasztrófák ideje, ez a hang hallható lesz és meg fogják érteni, hogy ők biztosan megkapták ezeket a dolgokat. Ezek a képek sok munkát végeznek. Szegény emberek nem ismerik az Atyát. Csak az egy Atya a Boldogság Adományozója. Mindenki Rá emlékszik. Ők ezt nagyon világosan meg tudják érteni a képekből. Csak nézzétek meg, hogy ebben az időben még háromláb földet sem kaptok és mégis az egész világ mestereivé váltok. Ezek a képek külföldön is sok szolgálatot fognak végezni. Ugyanakkor a gyermekek nem értékelik annyira ezeket a képeket. Biztosan lesznek kiadások. A kormány több millió rupit költött és mégis biztosan meghaltak több százezren annak a királyságnak a megalapításában. Itt bárki meghalása nem kérdése. Nektek teljes erőfeszítést kell tennetek a shrimat alapján. Csak akkor lesztek képesek elérni egy emelkedett státuszt. Máskülönben nagy bűnbánatot fogtok érezni abban az időben, amikor meg kell büntetni titeket. Azzal együtt, hogy Ő az Atya, Ő a Legfelső Bíró is. Én eljövök a tisztátalan világba, hogy átadjam nektek, gyermekeknek az önuralkodásotok királyságát 21 születésre. Ha bármilyen pusztító dolgot tesztek, el kell szenvednetek a teljes büntetést. Nem szabadna azt mondanotok, majd meglátjuk, mi történik. Most ki akar a következő születésén gondolkodni? Az emberi lények a következő születésükért adományoznak és jótékonykodnak. Most bármit tegyetek, az 21 születésre szól. Mindaz, amit ők tesznek, ideiglenes. Ők annak a jutalmát csak a pokolban kapják meg, míg ti megkapjátok a viszonzást az aranykorban. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Ti igénylitek a mennyországotok jutalmát 21 születésre. Azzal, hogy követitek a shrimatot minden tekintetben, a csónakotok keresztül fog menni. Az Atya azt mondja: A szememre ültetlek titeket, gyermekeket és keresztülviszlek nagy kényelemben. Ti olyan sok szomorúságot tapasztaltatok. Én most azt mondom nektek: Emlékezzetek rám. Testetlenül jöttetek és eljátszottátok a szerepeiteket és most vissza kell térnetek. Ezek a szerepeitek örökkévalók. Azok, akik a tudomány arroganciájával rendelkeznek, nem tudják megérteni ezeket a dolgokat. Egy lélek egy olyan parányi csillag és ott van benne az örökkévaló, múlhatatlan szerep felvétele. Az soha nem érhet véget. Az Atya azt mondja: Én vagyok a Teremtő és a Fő Színész is. Én minden ciklusban eljövök, hogy eljátsszam a szerepemet. Azt mondják, hogy a Legfelső Léleknek van egy tudata és intellektusa, hogy Ő az Élőlény és Tudás Teljes. Ugyanakkor senki nem tudja, hogy mi Ő. Ugyanúgy, ahogy ti lelkek csillagok vagytok, én is egy csillag vagyok. Ti emlékeztetek rám az imádat ösvényén is, mert nagyon boldogtalanok voltatok. Én eljövök és titeket, gyermekeket visszaviszlek magammal. Én a Vezetőtök is vagyok. Én, a Legfelső Lélek hazaviszlek titeket, lelkeket. Egy lélek még egy moszkitónál is parányibb. Most van az, hogy ti, gyermekek megkapjátok ezt a megértést. Ő mindent nagyon világosan elmagyaráz. Az Atya azt mondja: Én a világ mestereivé teszlek benneteket, de magamnál tartom az isteni víziók kulcsát. Én azt senkinek nem adom át. Az imádat ösvényén az a kulcs csak számomra hasznos. Az Atya azt mondja, én tisztává és imádatra méltóvá teszlek titeket. Maya tesz benneteket tisztátalanná és imádóvá. Olyan sok magyarázatot adnak nektek, mindannyitoknak, de csak azok fogják megérteni, akik bölcsek. Ez a magnetofon egy nagyon jó dolog. A gyermekeknek biztosan meg kellene hallgatniuk a murlit. Ti rég elvesztett és most megtalált gyermekek vagytok. Baba nagy könyörületet érez a gopikák iránt, akik kötésben vannak. Ők nagy boldogságát tapasztalnak Baba murliját hallgatva. Valaki mit ne tenne meg a gyermekeinek a boldogságáért? Éjszaka és nappal Baba a gopikákkal foglalkozik a falvakból. Néha nem tud aludni azon gondolkozva, milyen módszert kellene alkalmazni, hogy azok a gyermekek szabaddá tudjanak válni a szomorúságtól. Ugyanakkor, néhányan előkészületeket tesznek, hogy csapdába essenek a szomorúságban. Néhányan erőfeszítést tesznek, hogy igényeljék az örökségüket és mások erőfeszítést tesznek, hogy elváljanak Tőle. Manapság a világ nagyon rossz. Néhány gyermek nem hezitál, hogy megölje az apját. A korlátlan Atya nagyon világosan elmagyaráz mindent. Én olyan sok gazdagságot adok nektek, gyermekeknek, hogy soha nem fogtok boldogtalanná válni. Ezért, nektek, gyermekeknek kegyelemteljessé kellene tennetek a szíveteket és mindenkinek meg kellene mutatnotok ezt az ösvényt a boldogságba. Manapság mindenki folyamatosan szomorúságot okoz. Egy tanár ugyanakkor soha nem a szomorúságba vezető utat mutatná meg. Ő egyszerűen tanít. A tanulmány a bevétel forrása. A tanulmányon keresztül van az, hogy érdemessé váltok arra, hogy megkeressétek a megélhetéseteket. Bár az emberek kapnak egy örökséget az apjuktól és anyjuktól, de annak mi a haszna. Az emberek minél nagyobb vagyonnal rendelkeznek, annál több bűnt követnek el. Korábban, amikor az emberek zarándoklatokra mentek, bennük nagy volt az alázat, de most néhányan még alkoholt is visznek magukkal és azt titokban megisszák. Baba látta ezt. Néhányan nem tudnak meglenni alkohol nélkül, ne is kérdezzétek. Néhány katona nagyon sok alkoholt iszik, mielőtt elmennek, hogy harcoljanak. Azok a katonák nem aggódnak amiatt, hogy megölik őket. Azt gondolják, hogy a lélek el fog hagyni egy testet és egy másikat ölt. Ti, gyermekek most megkapjátok a tudást arról, hogy le kell mondanotok azokról a piszkos testekről, míg ők nem rendelkeznek ezzel a tudással. Ugyanakkor ők kialakították az ölni és megöletve lenni szokását. Mi el akarunk menni Babához a saját erőfeszítésünkkel, miközben itt ülünk. Ez egy öreg bőr. Rossz időben a kígyó bőre szárazzá válik és így levedli az öreg bőrét. Miközben eljátszottátok a szerepeiteket, a bőrötök öreggé és nagyon piszkossá vált. Nektek most le kell mondanotok arról. Nektek vissza kell térnetek Babához. Baba megmutatta nektek a módszert, hogy ezt megtegyétek: „Manmanabhav”. Emlékezzetek rám. Ez minden és le fogjátok vedleni a testeiteket, miközben ültök. Ez a szannyasikkal is megtörténik. Ők levedlik a testüket, miközben csak ülnek. Azt gondolják, hogy a léleknek el kell merülnie a brahm elemben és így a brahm elemmel ülnek jógában. Ugyanakkor nem tudnak oda elmenni. Hasonló módon az emberek elmennek és feláldozzák önmagukat Kashiban. Ők csak öngyilkosságot követnek el. Baba azt is látta, hogy a szannyasik hogyan mondanak le a testükről, miközben jógában ülnek, de az hatha jóga lemondás. Az Atya elmagyarázza, hogyan vesztek 84 születést. Ő nektek olyan sok tudást ad, de alig van bárki is, aki követi a shrimatot. Azzal, hogy test tudatossá válnak, néhányan még a saját utasításaikat is átadják az Atyának. Az Atya elmagyarázza: Váljatok lélektudatossá. Én egy lélek vagyok. Baba, Te vagy a Tudás Óceánja. Baba, én most csak a Te utasításaidat fogom követni. Ez minden. Minden lépésnél nagy óvatosságra van szükség. A hibák folyamatosan megtörténnek, de nektek erőfeszítést kell tennetek. Folyamatosan emlékezzetek az Atyára, bárhova is menjetek. Ott van a fejeteken a bűn nagy terhe. Nektek a karmikus szenvedéseiteket is el kell rendeznetek. A karmának ez a szenvedése nem fog elhagyni benneteket egészen a végéig. Azzal, hogy követitek a shrimatot, azokká kell válnotok tiszta intellektussal. Daramraj is Vele van és így Ő válik felelőssé. Miért cipelitek magatok a terheket, amikor az Atya itt ül. A Tisztító Atyának el kell jönnie a tisztátalanok gyülekezetébe. Ez nem egy új dolog. Ez a szerep számtalanszor lejátszódott korábban is és folyamatosan le fog játszódni. Ezt hívják egy csodának. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, a parlokik BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok olyan kegyelemteljessé, mint az Atya és mindenkit tegyetek szabaddá a szomorúságtól. Mutassátok meg nekik az ösvényt a boldogságba.

2. Ne hajtsatok végre semmilyen pusztító (helytelen) tettet. Teremtsétek meg a szerencséteket 21 születésre a shrimat alapján. Maradjatok nagyon óvatosak minden lépésnél, amit megtesztek.

Áldás:
Legyetek állandóan méltók arra, hogy áldásokat kapjatok az Atyától, és vegyétek a hasznot (faida) azáltal, hogy tudatában maradtok az ígéreteteknek (vaida).

Bármilyen ígéretet tesztek a tudatotokban, szóban vagy írásban, tartsátok azokat a tudatosságotokban és képesek lesztek venni a teljes hasznot azon ígéretekből. Ellenőrizzétek, hányszor tettetek ígéreteket és hányszor teljesítettétek azokat. Ígéretek és haszon: legyen egyensúly a kettő között és továbbra is áldásokat fogtok kapni az Atyától, az Áldások Adományozójától. Ahogyan emelkedett gondolatokkal rendelkeztek, végezzetek emelkedett cselekedeteket is és a siker megtestesítőjévé fogtok válni.

Slogen:
Tegyétek önmagatokat egy olyan isteni tükörré, hogy csak az Atya legyen látható; ezt fogják igaz szolgálatnak nevezni.