10.01.21    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     09.10.87     Om Shanti     Madhuban


AZ ALOKIK KIRÁLYI UDVAR HÍREI


Ma BapDada a gyermekeinek a királyi udvarát nézi, akik az önuralkodás egy jogával rendelkeznek. Az egész ciklusban az átmeneti kornak ez az alokik udvara, ami különleges és emelkedett büszkeséggel rendelkezik, teljesen más és a legszeretetteljesebb. A szellemi ragyogás, a szellemi lótuszülés, a szellemi korona és tilak, az arc ragyogása és az alokik illat ezen királyi udvar állapota emelkedett tudatosságának atmoszférája különlegesen szórakoztató és az, ami mélyen vonz mindenkit. Egy ilyen gyülekezetet és minden önuralkodó lelket látva, BapDada nagyon elégedett. Ez egy ilyen hatalmas udvar. Minden Brahmin gyermek egy önuralkodó, önmaga mestere. Tehát, olyan sok Brahmin gyermek van. Ha ti az összes Brahmin udvartartását egyben tartanátok, az egy olyan nagy királyi udvar lenne. Egy ilyen nagy udvar semmilyen más korban nem történik meg. Az átmeneti kor különlegessége az, hogy a Magasak közt Legmagasabb Atya összes gyermeke az én mesterévé válik. Egy lokik családban egy apa azt mondja a gyerekeinek: ő az én gyermekem, az én királyi gyermekem, vagy azt kívánja, hogy minden gyermeke egy királlyá váljon. Ugyanakkor, nem minden gyermek válhat királlyá. Ők lemásolták a Legfelső Atyát ebben a mondásban. Ebben az időben BapDada összes gyermeke biztosan raja jógi, vagyis az én mestere. Ők sorszámszerinti raj jógik. Egyikőjük sem alattvaló jógi. Tehát, BapDada a korlátlan királyi gyülekezetet nézte. Ti, mindannyian önmagatokat az én mesterének tekintitek, ugye? Ti, mindannyian új gyerekek vagytok, akik az én mesterévé váltak, vagy még mindig azzá kell válnotok? Ti újak vagytok és így megtanuljátok, hogyan találkozzatok és, hogyan legyetek együtt. Ti folyamatosan fejlesztitek az avyakt dolgok megértésének szokását, amit az avyakt Atya elmond nektek. Ugyanakkor, ti ezt a szerencsét érdemesebbnek fogjátok tekinteni, mint most, akkor, amikor az idő eljön: Milyen szerencsések vagyunk mi lelkek, mindannyian!

BapDada elmondta nektek az alokik királyi udvar híreit. BapDada figyelme különösen a gyerekek arcának ragyogása és a korona felé irányult, még a saját tudatos vágya ellenére is. A korona a tisztaság egy szimbóluma, a Brahmin élet különlegessége. A ragyogás az arcon a szellemiség ragyogása és a stabilnak lenni ragyogása egy szellemi állapotban. Még akkor is, amikor valakit hétköznapi módon néztek, a látásotok először is az arca felé fog menni. Ez az arc a hozzáállásotok és az állapototok egy tükre. Tehát, BapDada látta, hogy ragyogás volt mindenkin, de ott voltak azok, akik mindig stabilak voltak a szellemiség állapotában, azok, akik természetesen és könnyedén rendelkeztek ezzel az állapottal, míg mások azok voltak, akik stabilak voltak ebben az állapotban a szellemi állapot gyakorlatán keresztül. Az egyik azok, akik könnyedén rendelkeztek ezzel az állapottal és a másikak azok, akiknek erőfeszítést kellett tenniük azért, hogy stabilak maradjanak ebben az állapotban, vagyis azok, akik könnyű jógik voltak és azok, akik olyan jógik voltak, akiknek erőfeszítést kellett tenniük. A kettő ragyogásában különbség volt. Az egyik természetes szépséggel rendelkezett és a másik szépséggel rendelkezett az erőfeszítésen keresztül, ugyanúgy, ahogy manapság az emberek szépen néznek ki a kozmetikumok által. A szellemi szépség ragyogása mindig állandó, míg a másik szépség ragyogása néha jó és néha csak néhány százalékos. Az nem mindig ugyanolyan, az nem stabil. Tehát, az állandóan egy könnyű és természetes jógi állapota képessé tesz benneteket arra, hogy első számú önuralkodókká váljatok. Mivel ti, gyerekek, mindannyian megígértétek, hogy egy Brahmin életet vezettek, vagyis az Egy Atya a világotok és az Egy Atyához tartoztok és senki máshoz, mivel az Egy a ti világotok és nincs senki más, így ti természetesen és könnyedén egy állandó jógi állapottal rendelkeznétek, ugye? Vagy nektek erőfeszítést kellene tennetek? Ha van bárki más is, akkor nektek erőfeszítést kell tennetek azért, hogy az intellektusotokat megállítsátok abban, hogy oda menjen és lássátok, hogy az idejön. Ugyanakkor, amikor az Egy Atya a minden, akkor az intellektus hova menne? Mivel nem mehet máshova, milyen gyakorlattal rendelkezne? Ott van a különbség a gyakorlatban is. Az egyik természetes gyakorlat, az mindig abban az állapotban van és a másik gyakorlat erőfeszítésen keresztüli. Az önuralkodó gyerekek számára, hogy azokká váljanak, akik könnyedén ezzel a gyakorlattal rendelkeznek, a jel az, hogy ők könnyű és természetes jógik. Az arcukon a ragyogás alokik. Tehát, ahogy mások látják az arcukat, megtapasztalják, hogy az a lélek egy lélek, aki az emelkedett elérés egy megtestesítője és egy könnyű jógi. Ugyanúgy, amikor valaki fizikai gazdagsággal rendelkezik és elér egy fizikai pozíciót, ti elmondhatjátok az arcának ragyogásából, hogy ő egy gazdag családból van, vagy egy magas pozíciót igényelt, hasonló módon, ezen emelkedett elérés mámora és ragyogása, a királyság ezen emelkedett joga, vagyis egy emelkedett állapot elérése látható az arcukon. Az összes önuralkodó gyermek ragyogó arcának mindig ilyennek kell látszania. Az erőfeszítés jeleinek nem szabad látszódnia. Az elérés jeleinek kell látszódnia. Még most is, amikor megnézitek néhány gyermek arcát, ti azt mondjátok: ez az egy valamit elért, míg más gyerekeknél, amikor látjátok az arcukat, azt mondjátok: ez egy magas cél, de ők nagyon nagy lemondással is rendelkeznek. Az arcukról a lemondásuk lenne látható, de a szerencséjük nem lenne látható, vagy azt mondanák: ez az egy nagyon jó erőfeszítést tesz.

BapDada azt akarja, hogy egy könnyű jóginak lenni ragyogása látszódjon minden gyermek arcán. Az emelkedett elérés mámora ragyogásának kell láthatónak lennie, mert ti az Atya gyermekei vagytok, aki az elérések kincsestára. Ti rendelkeztek az átmeneti kor áldott idejének jogával az elérések megkapásához. Hogyan tudunk állandó jógával rendelkezni? Hogyan tudunk állandó tapasztalattal és a kincsestár tapasztalatával rendelkezni? Ne vesztegessétek az időtöket abban, hogy még most is ezt az erőfeszítést teszitek, de könnyedén tapasztaljátok meg az elérés egy megtestesítőjének lenni szerencséjét. A teljesség ideje közel jön. Ha még most is elfoglaltak maradtok az erőfeszítés megtételében ilyen, vagy olyan dolgokért, akkor az elérések megkapásának ideje véget fog érni. Tehát, akkor mikor fogjátok megtapasztalni az elérés egy megtestesítőjének lenni állapotát? Az átmeneti kor és a Brahmin lelkek rendelkeznek az áldással: „Legyetek az összes eléréssel teljesek”. Ti nem ezzel az áldással rendelkeztek: „Legyetek mindig erőfeszítést tevők”, de ti az elérésekkel rendelkezni áldásával rendelkeztek. Az áldott lelkek, akik megkapták az elérések áldását, soha nem ragadhatnak meg a gondatlanságban. Ezért nektek nem kell erőfeszítést tennetek. Tehát, értitek, hogy mit kell tennetek?

A királyi udvarban világossá vált, hogy mi a királyság egy jogával rendelkezni különlegessége, ugye? Ti ugye rendelkeztek a királyság egy jogával? Vagy még mindig azon gondolkoztok, hogy vajon rendelkeztek-e ezzel, vagy nem? Ti a Szerencse Adományozója és az Áldások Adományozója gyerekeivé váltatok. Egy király a szerencse egy adományozóját jelenti, azt, aki ad. Ha számotokra semmi nem hiányzik, akkor mit vennétek? Tehát, értettétek? Az új gyerekeknek ebben a tapasztalatban kell maradniuk. Ne vesztegessétek el az időtöket harccal. Ha az időtöket harccal vesztegetitek, akkor a végső pillanataitokban is harcolni fogtok. Akkor mivé fogtok válni? Ti a hold-dinasztia részévé fogtok válni, vagy a nap-dinasztiába fogtok menni? Azok, akik harcolnak, a hold-dinasztiába fognak menni. Én előre haladok. Én ezt teszem. Ez meg fog történni. Én azt el fogom érni. Most ne ezt a típusú célt őrizzétek meg. Ha nem most, akkor soha. Ha nektek valamivé válnotok kell, annak most kell megtörténnie. Ha ti valamit elértek, annak most kell lennie. Csak azok, akik ilyen lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeznek, fogják elérni időben a teljes céljukat. Senki nem arra készül, hogy az ezüstkor Rámájává, vagy Szitájává váljon. Mivel ti az aranykor nap-dinasztiájába akartok menni, így a nap-dinasztia a szerencse állandó mester adományozóját és az áldások adományozóját jelenti, nem azt, aki a vevés egy vágyával rendelkezik. „Nekem valamilyen segítséget kell kapnom. Nagyon jó lenne, ha ez történne. Én egy jó számot fogok igényelni az erőfeszítésemben.” Nem. Ti segítséget kaptok. Minden megtörténik. Ezt ismerik úgy, mint gyereknek lenni, aki önuralkodó, aki az én mestere. Ti előre akartok haladni? Vagy az úgy van, hogy mivel később jöttetek, ti hátul akartok maradni? A könnyű módszer, hogy előre menjetek az, hogy egy könnyű és természetes jógivá váltok. Ez nagyon könnyű. Mivel csak az Egy Atya van, mivel nincs senki más, hova máshova mennétek? Mivel elérések vannak elérések után, ez miért igényelne erőfeszítést? Tehát, vegyétek az elérés idejének hasznát. Váljatok az összes elérés megtestesítőjévé. Értitek? BapDada azt akarja, hogy minden gyermek - még az utolsó is és azok is, akik a megalapítás elején jöttek - első számúvá váljon. Váljatok királyokká, ne alattvalókká. Achcha.

Csoportok érkeztek Maharastrából és Madhya Pradeshből. Nézzétek, a maha szó (nagy) olyan jó. Maharastrában ott van a maha (nagy) szó, és így nektek naggyá kell válnotok. Ti naggyá váltatok, ugye? Mert az Atyához tartozni, azt jelenti, naggyá válni. Ti nagy lelkek vagytok. A Brahminok nagyot jelentenek. Minden tettetek nagy. Minden szavatok nagy és minden gondolatotok nagy. Azok alokikká váltak, ugye? Tehát, közületek azok, Maharastrából, mindig legyetek annak a tudatosságnak a megtestesítői, hogy nagyok vagytok. A Brahminok a nagy bóbitát jelentik, ugye?

Madhya Pradesh azoké, akik mindig megőrzik a madhyajibhav mámorát (a középsőt, Vishnut). A manmanabhavval együtt ti rendelkeztek a madhyajibhav áldásával is. Tehát, a ti mennyei formátokat hívják madhyajibhavnak. Ti vagytok azok, akik megőrzitek az emelkedett elérésetek mámorát, vagyis ti azok vagytok, akik stabilak maradtok a madhyajibhav mantra formájában. Ti is nagyok vagytok. Ha madhyajibhavok vagytok, akkor biztosan manmanabhavok is lennétek. Tehát, Madhya Pradesh azokat jelenti, akik a nagy mantra megtestesítőivé váltak. Tehát, mindketten nagyok vagytok a saját különlegességetekkel. Ugye értitek, hogy kik vagytok?

Attól az időtől, hogy elkezdtétek az első leckét, ti szilárddá tettétek: Ki vagyok én? Az Atya ugyanarra a dologra emlékeztet benneteket. Ezt köpüljétek. Csak egy kifejezés van: Ki vagyok én?, de arra sok válasz van. Készítsetek egy listát arról, „ki vagyok én”. Achcha.

Az összes emelkedett léleknek mindenhonnan, akik az összes elérés megtestesítői; az összes nagy léleknek, akik az alokik királyi udvar egy jogával rendelkeznek; a különleges lelkeknek, akik mindig magukra öltik a szellemiség ragyogását; az állandóan természetes jógiknak; a könnyű jógiknak; a magasak közt legmagasabb lelkeknek, kérlek, fogadjátok el a szeretettel feltöltött emlékezést BapDadától, a Magasak közt a Legmagasabbtól.

Avyakt BapDada dupla külföldi testvérekkel és nővérekkel találkozik
A „dupla külföldi” azokat jelenti, akik mindig tudatában vannak az eredeti formájuknak, az eredeti földjüknek, az önuralkodásuknak és az eredeti királyságuknak. A dupla külföldieknek különösen milyen szolgálatot kell végezniük? Most különösen át kell adnotok a lelkeknek a csend erejének tapasztalatát. Ez is egy különleges szolgálat, ugyanúgy ahogy a tudomány ereje is nagyon jól ismert. Minden gyermek tudja, mi a tudomány. Ugyanígy a csend ereje még a tudománynál is nagyobb. Eljön az a nap is. Kinyilvánítani a csend erejét, azt jelenti, kinyilvánítani az Atyát. Ahogy a tudomány is bemutatja a látható bizonyítékot, hasonló módon mindannyitok élete a csend erejének gyakorlati bizonyítéka. Amikor mindannyian gyakorlati bizonyítékként vagytok láthatók, akkor a tudatos vágyuk ellenére könnyedén megjelentek a víziójukban. Ahogy tavaly végre hajtottátok a béke projektet, és ezt gyakorlatilag bemutattátok a színpadon, ugyanígy, engedjétek, hogy a mobil békemodellek is láthatók legyenek. A tudósok víziója akkor biztosan azokra fog esni, akik csenddel rendelkeznek. Értitek? Külföldön sokkal több találmány található. Így, a csend erejének hangja is onnan fog könnyen szétterjedni. Amúgy is ott van a szolgálat célja, és ti mindannyian lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeztek. Nem tudtok megmaradni a szolgálat elvégzése nélkül. Ahogy valaki nem tud megmaradni étel nélkül, ti sem tudtok megmaradni a szolgálat elvégzése nélkül, ezért BapDada örül. Achcha.

Avyakt BapDada csoportokkal találkozik:
Megtapasztaltátok, hogy emelkedett lelkekké váltatok, akik az önmegismerés diszkosza forgatói? Önmagatokról már volt víziótok, ugye? Ismerni önmagatokat azt jelenti, látomással rendelkezni az énről és tudással rendelkezni a ciklusról, azt jelenti, az önmegismerés diszkosza forgatójává válni. Amikor az önmegismerés diszkosza forgatójává váltok, az összes többi pörgés befejeződik. A testtudat pörgése, a kapcsolatok pörgése, a problémák pörgése: azok mind Maya sokféle pörgése! Ugyanakkor, azzal, hogy az önmegismerés diszkosza forgatóivá váltok, kijöttök mindezen típusú pörgésekből. Máskülönben csapdába estek a hálóban. Tehát, korábban csapdában voltatok, és most kijöttetek. 63 születésen át folyamatosan sokféle pörgés csapdájába estetek, és ebben az időben kijöttetek abból a pörgésből, és így nem szabad újra csapdába esnetek. Ugye ezt magatok is megtapasztaltátok és láttátok? Azzal, hogy az összes különböző típusú pörgés csapdájába estetek, mindent elveszítettetek, és azzal, hogy önmegismerés diszkosza forgatóivá váltatok, és megtaláltátok az Atyát, mindent megtaláltatok. Tehát mindig legyetek az önmegismerés diszkosza forgatói, legyetek Maya legyőzői, és továbbra is haladjatok előre. Azzal, hogy így tesztek, mindig könnyűek maradtok, és nem tapasztaltok semmilyen típusú terhet. A terhek lehúznak, de azzal, hogy könnyűek maradtok, továbbra is magasan fogtok repülni. Tehát, ti azok vagytok, akik repültök, ugye? Ugye, nem vagytok gyengék? Ha akárcsak az egyik szárny is gyenge, az le fog húzni, és nem engedi meg nektek, hogy repüljetek, így tegyétek mindkét szárnyat erőssé, és automatikusan tovább fogtok repülni. Az önmegismerés diszkosza forgatójának lenni, azt jelenti, továbbra is repülni a felemelkedés állapotában. Achcha

Ti raja jógik vagytok, emelkedett lelkek, ugye? Hétköznapi életűből könnyű jógikká, Raja jógikká váltatok. Az ilyen emelkedett jógi lelkek mindig az érzékfeletti öröm hintájában hintáznak. A hatha jógik hatha jógával lebegtetik a testüket, és gyakorolják a repülést. Valójában ti Raj-jógik tapasztaljátok meg a magas állapotot. Ők ennek lemásolásával lebegtetik a testüket. Ugyanakkor, bárhol legyetek, magas állapotban maradtok, és ezért mondják azt, hogy a jógik magasan maradnak. A tudat állapotának helye magas, mert dupla fénnyé (könnyűvé) váltatok. Mindenesetre az angyalok esetében azt mondják, hogy a lábuk soha nincs a földön. Az angyalok azokat jelentik, akik intellektusa lába nincs a földön, akik nem test tudatosak. Mindig maradjon magasan, távol a testi tudattól. Ti ilyen angyalokká, vagyis, Raja jógikká váltatok. Most nem ragaszkodtok ehhez a régi világhoz. Szolgálatot végezni egy más dolog, de ne legyen semmilyen ragaszkodás. Jóginak lenni, azt jelenti, „az Atya és én”, és nincs harmadik személy. Tehát mindig őrizzétek meg ezt a tudatosságot, hogy Raja jógik, mindig angyalok vagytok. Ezzel a tudatossággal folyamatosan és állandóan tovább fogtok haladni. A Raja jógik mindig a korlátlan mesterei, nem a korlátolt mesterei. Ti eljöttetek a korlátolttól. Korlátlan jogokat kaptatok. Ezért maradjatok boldogok ezzel. Ugyanúgy, ahogy az Atya korlátlan, ti is maradjatok korlátlan boldogságban, korlátlan mámorban. Achcha.

A búcsú idején:
Az amrit velakor megáldott összes gyermeknek, kérlek, fogadjátok el az arany szeretetet és emlékezést az Atyától, az Áldások Adományozójától. Ezzel együtt azoknak, akik mindig köpülik az aranyvilág megteremtésének szolgálatát elvégezni terveit, azoknak, akik sok szeretettel elfoglaltak a szolgálatban a szívükkel, és az életükkel, azoknak, akik együttműködő lelkek a testükkel, a tudatukkal és gazdagságukkal, BapDada azt mondja: Jó reggelt, Gyémánt reggelt mindannyitoknak. Legyetek mindig gyémántok, és vegyétek ezen gyémánt kor különlegességét egy áldásként és egy örökségként. Akkor stabilak fogtok maradni egy arany állapotban, és továbbra is hasonló tapasztalatot fogtok adni másoknak. Tehát, gyémánt reggelt a dupla hős gyerekeknek mindenhol. Achcha.

Áldás:
Legyetek azok, kegyelemteljes érzésekkel, akik tiszta és pozitív gondolatokkal rendelkeznek mások iránt, és emeljétek fel azokat, akik rágalmaznak benneteket.

Nem számít, milyen típusú lélek kerül kapcsolatba veletek, legyen satoguni vagy tamoguni, ti vagytok azok, akiknek mindig tiszta és pozitív gondolataik vannak irányukban, vagyis felemelitek azokat, akik inzultálnak benneteket. Soha ne rendelkezzetek az ellenszenv semmilyen látásmódjával egyetlen lélekkel szemben se, mert tudjátok, hogy az a lélek a tudatlanság hatása alatt áll, hogy ő megértés nélküli. Legyen kegyelem és szeretet, és ne ellenszenv azon lélek iránt. Azok a lelkek, akiknek tiszta és pozitív gondolataik vannak mások iránt, soha nem gondolják azt: Ő miért tette ezt? Ők mindig arra gondolnának, hogyan tudnának hasznot hozni annak a léleknek. Ez egy jót-kívánó állapot.

Slogen:
A tapasya erejével tegyétek a lehetetlent lehetővé, és váljatok a siker megtestesítőjévé.