10.02.19    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     19.04.84     Om Shanti     Madhuban


A lelkek minőségei, akik szerető érzésekkel rendelkeznek és tudás teljesek


Ma BapDada az összes gyereket nézte, hogy lássa, mely gyerekek jöttek el az Atyához az odaadó szeretetük érzéseivel és mely gyerekek jöttek el az Atyához azt követően, hogy felismerték Őt azért, hogy megkapják az elérést Tőle, vagyis az emelkedetté válás szándékával. Mindkét típusú gyerek elérte az Atya otthonát. Azok, szerető érzésekkel, megkapták a szeretetük gyümölcsét a kapacitásuknak megfelelően. A boldogság, a béke, a tudás és a szeretet gyümölcsének formájában és boldoggá válnak pusztán ennyivel. Ugyanakkor ott van a különbség az odaadó érzéseikben és az érzéseikben az Atya és a család iránt azt követően, hogy megkapták az Atya bemutatását. Az odaadó érzések a vakhit érzései: az indirekt módon való találkozó érzése, az ideiglenes, önző szeretet érzése. A szerető érzés, amivel a gyerekek jelenleg rendelkeznek a tudás alapján, sokkal emelkedettebb, mint az imádat ösvényének az érzése, mert az nem indirekt az istenségi lelkek iránt, de direkt szeretet az Atya iránt. Ott van a felismerés, de ott van a különbség a felismerésben az odaadó szeretet alapján és a felismerésben a tudás alapján. Felismeréssel rendelkezni a tudáson keresztül azt jelenti: rendelkezni a módszerrel, hogy ismerjétek az Atyát, olyannak amilyen és aki, és ismerjétek önmagatokat is olyannak, amilyenek vagytok, akik vagytok, vagyis egyenlővé válni az Atyával. Ti mindannyian ismeritek Őt, de nektek meg kell értenetek a különbséget aközött, ha az odaadó érzések alapján és a tudás alapján ismeritek Őt. Ezért ma BapDada látta sok gyerek szerető érzéseit. Még akkor is, ha a szerető érzéseiteken keresztül ismeritek fel az Atyát, ti amúgy is megkapjátok a gyümölcsöt. Ugyanakkor ott van a különbség a teljes örökség joga és csak az örökség joga igénylése között. Mindkettő, azok szerető érzésekkel és azok tudással, megkapják a mennyország szerencséjét és az életben való felszabadulás jogát. Az egyedüli különbség a státusz elérésében van. Mindkettő azt mondja boldogsággal: Baba, és így biztosan igénylik az örökséget annak gyümölcseként, hogy azt mondják, Baba, és megértik Babát. Mindannyian érdemessé válnak arra, hogy igényeljék az életben való felszabadulás egy jogát, de ott van a nagy különbség a 8 ékszer, a 108 győztes ékszer, a 16.000 és aztán a 900 ezer között. Ott van a 16.000 és a 108 rózsafüzére is. A 108-ban benne van a 8 különleges is. Mindannyian a rózsafüzér gyöngyszemeivé válnak. Mindkét típust gyöngyszemnek nevezik. Még a gyöngyszemek a 16 ezer rózsafüzérében is azt mondanák boldogsággal és mámorral – az én Babám és az én királyságom. A különbség abban van, hogy vajon igénylitek-e a királyi trón vagy a királyi státusz jogát, egy jogot a királyi családhoz vagy egy jogot, hogy kapcsolatba kerüljetek a királyi családdal.

Mindkét típusú lélek, odaadó érzésekkel és a tudás teljes lelkek is rendelkeznek mámorral. Mindkettő nagyon jó dolgokat mond az Isten iránti szeretetről. Mivel a szeretet megtestesítői, ők még a világ mindin tudatosságát is elfelejtik. Ők a szeretet nagyon jó dalait éneklik: „Az enyém egyedül az Egy Atya”. Ugyanakkor, nem az erő megtestesítői. Azt látjátok náluk, hogy nagy boldogságot tapasztalnak, de ha jön egy kis akadály Mayától, akkor a lelkek szerető érzésekkel nagyon gyorsan megijednek, mert belőlük hiányzik a tudás ereje. Az egyik pillanatban nagyon boldognak fogjátok látni őket az Atyáról dalokat énekelve, és a következő pillanatban egy kis támadás Mayától megváltoztatja a boldogságuk dalait azzá: „Mit tudok tenni? Hogyan tudom ezt megtenni? Mi fog történni? Hogyan fog ez megtörténni?” Nem válnak kevesebbé, amikor ilyen dalokat énekelnek: Mit?, Miért?, stb. Ugyanakkor a tudás teljes lelkek, mivel állandóan mester mindenható hatalmú lelkeknek tekintik önmagukat az Atyával, képesek arra, hogy legyőzzék Mayát. Ők nem éneklik a „Miért? és Mit?” dalokat. A lelkek, szerető érzésekkel, folyamatosan előrehaladnak egyszerűen a szeretet erejével, de nincs erejük ahhoz, hogy szembenézzenek Mayával. A tudás teljes lelkek képesek arra, hogy megtapasztalják az összes erőt annak a céljával, hogy egyenlővé váljanak és képesek legyenek szembenézni Mayával. Most kérdezzétek meg önmagatoktól: Ki vagyok én? Én egy lélek vagyok szerető érzésekkel, vagy én egy tudás teljes lélek vagyok? Az Atya mégis örül, hogy látja a lelkeket szerető érzésekkel. Legalább igényelték a jogot azzal, hogy azt mondják: az én Babám. Azzal, hogy igénylik a jogot, érdemessé válnak. Függetlenül attól, hogy veszitek a teljes mennyiséget, vagy nem, ti még mindig fel tudjátok tölteni a kötényeiteket az erőfeszítéseiteknek megfelelően olyan mértékben, amennyire akarjátok, mert amikor azt mondjátok – az én Babám –, ti alkalmazzátok a kulcsot. Nincsen más kulcs, mert BapDada az Óceán. Ő Korlátlan és Végtelen. Azok, akik vesznek, belefáradnak a vevésbe. Az Adományozó soha nem válik fáradttá. Neki milyen erőfeszítést szükséges tennie? Ő átadja nektek a drishtit és ezáltal átadja az összes jogot. Még azoknak sem kell erőfeszítést tenniük, akik vesznek, de a gondatlanságuk miatt mindazt el is veszítik. Aztán, azt követően, hogy azt elveszítik a saját gyengeségeiken keresztül, erőfeszítést kell tenniük, hogy újból visszanyerjék. Mivel erőfeszítést tesznek a nyerésben és vesztésben, a nyerésben és vesztésben, ők fáradttá válnak. Ha ők óvatosak és okosak maradnak, az állandó elérés megtestesítőivé válnak. Például, az aranykorban a szolgálólányok mindig veletek maradnak, hogy szolgáljanak benneteket. Hasonló módon, az összes erő és erények állandóan teljesítik a felelősségüket társakként az ilyen emelkedett tudás teljes lelkeknél, akik egyenlők az Atyával. Bármilyen erőt hívjatok, bármilyen erényt hívjatok, az jelen lesz előttetek azt mondva: ji hazír (Igen, én uram). Azok, akik ilyen önuralkodók, igénylik a világ királyságának egy jogát. Ugye ti ezt nem tartjátok kemény munkának? Ti állandóan győztesnek tapasztaljátok önmagatokat minden erővel és minden erénnyel. Ugyanúgy, mint amikor bemutattok egy színdarabot, azt ábrázolva, hogy Ravan hogyan ad kihívást a társainak, és a Brahmin lelkek, a lelkek, akik önmaguk mesterei, hogyan adnak kihívást az erőknek és erényeknek, ugyanilyen módon ti is önmagatok mestereivé váltatok? Vagy az úgy van, hogy képtelenek vagytok arra, hogy használjátok ezeket az erőket a szükség idején? Senki nem engedelmeskedne egy gyenge királynak. Annak a királynak kellene engedelmeskednie az embereknek. Egy bátor király mindenkit arra késztet, hogy a saját utasításai alatt működjenek és elérjék a királyságot. Ezért a könnyű dolgokat nehézzé tenni és aztán elfáradni, a saját gondatlanságotok jele. Mit mondanátok egy királyról, akinek senki nem engedelmeskedik. Néhányan azt mondják: én megértem, hogy rendelkeznem kellene a tolerancia erejével, de arra túl későn emlékeztem. Abban az időben, még ha gondoltok is arra, képtelenek vagytok arra, hogy azt használjátok. Ez azt jelenti, hogy ti azt meghívtátok abban az időben, de az a következő nap érkezett meg. Ez lenni az utasításaitoknak való engedelmeskedés? Azt mondani: ez csak megtörtént, azt jelenti, hogy az erőitek nincsenek az utasításaitok alatt. Mit mondanátok egy szolgálónak, aki nem szolgál a megfelelő időben? Ezért, állandóan legyetek önmagatok mesterei és használjátok az összes erőt és erényt önmagatokért és mindenkiért a szolgálatban, értitek? Ne csak azok legyetek, akik szerető érzésekkel rendelkeztek, de váljatok erőteljessé. Achcha

Ti boldogok vagytok, hogy láthatjátok a lelkek variációjának egy gyülekezetét, ugye? Azok Madhubanból látják a gyülekezet olyan sok típusát. A csoportok olyan sok variációja eljön ide. BapDada is örül, hogy látja a variációt a virágos kertben. Legyetek üdvözölve. Ti látjátok az emléket, amire Shíva esküvői meneteként emlékeznek. Azt mondva: Baba, Baba, ti mindannyian eljöttetek ide. Legalább elértétek Madhubant. Nektek most el kell érnetek a végső célotokat. Achcha.

A győztes lelkeknek, akik mindig igénylik az emelkedett jogaikat, az erőteljes lelkeknek, akik az összes jogukkal és összes erőikkel szolgálnak, az igazsággal teli lelkeknek, akik rendelkeznek a királyi trón egy jogával, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Avyakt BapDada különböző csoportokkal találkozik

Punjab zóna

Ti mindannyian, a Punjab zónából, mahavírok vagytok, ugye? Ti nem azok vagytok, akik megijedtek. Emelkedett, tudás teljes lelkek vagytok, akik egyenlők az Atyával, ugye? Ti semmitől nem féltek. A legnagyobb félelem a haláltól van. Ti már mindannyian meghaltatok. Azok, akik már halottak, miért félnének a haláltól? Félelem van a haláltól, amikor azt mondjátok: nekem ezt még meg kell tennem, nekem ezt most meg kellene tennem. Amikor képtelenek vagytok arra, hogy azt megtegyétek, féltek a haláltól. Ti mindannyian befejeztétek a feladatotokat és most örökké készek vagytok. Örökké készek vagytok arra, hogy levessétek az öreg kosztümjeiteket, ugye? Ezért nem féltek. Valójában ti vagytok azok, akik a félelemmel teli lelkeket erőteljessé teszitek és ti vagytok a Boldogság Adományozója gyermekei és a szomorúság idején boldogságot adtok a lelkeknek, akik meg vannak ragadva a félelemben. Például, amikor éjszakai fénnyel rendelkeztek a sötétségben, akkor mindenhol fény van. Hasonló módon, ti emelkedett lelkek vagytok, akik boldogságot adtok a szomorúság idején. Így mindig rendelkeztek a boldogságot adni emelkedett érzésével? Nektek állandóan boldogságot és békét kell adnotok. Ti vagytok a béke adományozói, a Béke Adományozójának a gyermekei. Így kik a béke adományozói? Az nem csak egyedül az Atya, de ti mindannyian azok vagytok. Ezért, ti vagytok a béke adományozói, akik békét adtok. Ti végrehajtjátok a békét átadni feladatot. Az emberek megkérdezik, milyen szolgálatot végeztek. Ezért mondjátok el mindannyiknak, hogy különösen végrehajtjátok azt a feladatot, ami ebben az időben lényeges. Achcha. Az emberek ruhát adnak, az emberek ételt adnak, de a leglényegesebb dolog átadni a békét. Tehát, mi mindenkinek átadjuk azt, ami számukra lényeges. Ezért ennél mi van nagyobb szolgálat? Amikor a tudatotok békés, a gazdagságotok is hasznos. Ha a tudatotok nem békés, akkor még a gazdagság ereje is elkeseredetté tesz benneteket. Most terjesszétek széjjel az erőteljes béke egy ilyen hullámát, hogy mindenki megtapasztalja, hogy az egész országban ez a béke helye. Engedjétek, hogy másoktól is azt hallják, hogy azzal, hogy eljönnek ide, akárcsak néhány pillanatra, ők meg tudják tapasztalni a nagy békét. Engedjétek, hogy ez a hang mindenhol szétterjedjen. Terjesszétek széjjel a hangot, hogy ez a szolgálati hely a béke sarka. Ez a hang terjedjen szét mindenhol. Nem számít, hogy a lelkek milyen békétlenek. Például, amikor egy személy beteg, ő elmegy a kórházba, hasonló módon hadd érezzék, hogy a békétlenségnek ebben az időszakában nekik el kell jönniük a béke egy helyére. Terjesszetek széjjel egy ilyen hullámot. Ez hogyan fog szétterjedni? Ehhez hívjatok meg egy vagy két lelket, és adjatok nekik tapasztalatot. Az eljut egytől kettőig, és így tovább. Különösen hívjátok meg azokat, akik békétlenek, és adjátok át nekik a béke egy tapasztalatát. Bárkivel kerüljetek kapcsolatba, adjátok át nekik az üzenetet: tapasztaljatok békét. Azoknak, Punjabból, különösen el kellene végezniük ezt a szolgálatot. Ti most rendelkeztek lehetőséggel, hogy a hangot hangosan hallhatóvá tegyétek. A lelkek most körbevándorolnak, és nekik szükségük van egy helyre. Ők nem tudják, hol van az a hely és így azt keresik. Ők egyik helytől a másikig vándorolnak, felismerve, hogy az nem a megfelelő hely. Nem vagytok képesek arra, hogy könnyedén átadjátok a helyet az ilyen vándorló lelkeknek? Végezzétek el ezt a szolgálatot. Még akkor is, ha kijárási tilalom vagy bármi más van, ugye kapcsolatba kerültök másokkal? Adjatok egy tapasztalatot azoknak, akik kapcsolatban vannak veletek. Aztán azok a lelkek szét fogják terjeszteni a hangot. Vezessetek jógatáborokat számukra, akár egy vagy két órán át. Ha ők megtapasztalnak akárcsak egy kis békét is, nagyon boldoggá fognak válni és köszönetet mondanak nektek. Amikor ott van a cél, hogy valamit megtegyetek, meg fogjátok találni a módszert, hogy azt megtegyétek. Ezért most mutassátok be ezt és dicsőítsétek a nevet ilyen módon. Ti meg tudjátok lágyítani Punjab földjét ugyanolyan mértékben, amennyire az most kemény.

Ti önmagatokat mindig angyaloknak tapasztaljátok, akik dupla könnyűek? Az átmeneti kor végső formája egy angyalé. A Brahmin élet elérése egy angyali élet. Egy angyal az, akinek nincs kapcsolata a testtel vagy a testi kapcsolatokkal. Véget vetettetek az összes kapcsolatnak a testetekkel és a testi kapcsolataitokkal? Vagy még mindig van egy kis kapcsolat? Ha még mindig ott van a leghalványabb ragaszkodás szubtilis szála, nem lesztek képesek arra, hogy elrepüljetek, le fogtok jönni. Ezért egy angyal az, akinek nincsenek öreg kapcsolatai. Mivel az életetek új, mindennek újnak kellene lennie. Minden új lesz – új gondolatok, új kapcsolatok, új foglalkozás. A régi életetek semmilyen tudatossága most nem jöhet el még az álmaitokban sem. Ha akárcsak egy kicsit is test tudatossá váltok, ez azt jelenti, hogy még mindig van egy kis kapcsolat. Ha nincs kapcsolat, az intellektusotok nem tud odamenni. Olyan sok lélek van a világban, de nem emlékeztek rájuk, mert nincs velük semmilyen kapcsolatotok. Ti csak azokra emlékeztek, akikkel van valamilyen kapcsolatotok. Tehát, test tudatossá válni azt jelenti, hogy ott van a testi kapcsolat. Ha a leghalványabb ragaszkodás is van a testhez, hogyan lennétek képesek arra, hogy repüljetek? Nem számít, milyen magasra dobtok fel valamit, ami nehéz, az mindig visszajön. Egy angyal azt jelenti, aki könnyű, teher nélküli. Élő halált halni azt jelenti: szabaddá válni a tehertől. Ha akárcsak egy kicsi is maradt, annak gyorsan vessetek véget. Máskülönben, amikor az idő sípja megszólal, mindenki el kezd majd repülni, de azok, teherrel, itt lenn fognak maradni. Azok, teherrel, azok szemlélőivé fognak válni, akik elrepülnek.

Ezért ellenőrizzétek, hogy semmilyen szubtilis szál ne maradjon, értitek? Emlékezzetek a mai különleges áldásra: ti angyali lelkek vagytok, akik szabadok a kötéstől, ti lelkek vagytok, akik szabadok a kötéstől. Soha ne felejtsétek el azt a szót: angyali. Azzal, hogy angyaloknak tekintitek önmagatokat, repülni fogtok. Ha emlékeztek erre az áldásra az Áldások Adományozójától, akkor mindig gazdagok fogtok maradni.

Ti mindig üzenethozónak tekintitek önmagatokat, akik átadjátok a béke üzenetét? A Brahmin élet feladata, hogy átadjátok az üzenetet. Ugye soha nem felejtitek ezt a feladatot? Minden nap ellenőrizzétek: milyen mértékben hajtottátok végre az emelkedett lelkek emelkedett feladatát. Milyen sokaknak adtátok át az üzenetet? Milyen sokaknak adományoztatok békét? Ti nagy adományozók vagytok, az áldások adományozói, akik üzenetet adnak. Milyen sok címmel rendelkeztek? Mai világban, még akkor is, ha valaki a legnagyobb címmel rendelkezik, ő hozzátok képest fiatal. Ott a lelkek azok, akik átadják a címeket, de itt az Atya adja át a címeket nektek, gyerekeknek. Így őrizzétek meg az összes különböző címet a tudatosságotokban és állandóan maradjatok abban a boldogságban és abban a szolgálatban. Azzal, hogy rendelkeztek a cím tudatosságával, automatikusan emlékezni fogtok a szolgálatra.

Áldás:
Legyetek lelkek, akik rendelkeztek az összes joggal és átalakítjátok a saját ellenőrzésetek bármilyen szituációját a koncentráció erejével.

Egy Brahmin, vagyis egy lélek, aki rendelkezik az összes joggal, nem kerülhet senki más ellenőrzése alá. Egy ilyen lelket nem kontrollálhat a saját gyenge természete vagy szanszkarái, mert a természet – „swa-bhaw”- azt jelenti: lélektudatos érzésekkel rendelkezni önmagatok és mások iránt. Ezért titeket nem kontrollálhat a gyenge természet. Az eredeti és örökkévaló szanszkaráitok tudatossága könnyedén át fogja alakítani a gyenge szanszkaráitokat. A koncentráció ereje könnyedén átalakítja a külső szituációt és képessé tesz benneteket arra, hogy egy mester állapota ülésére üljetek.

Slogen:
A harag egy nagyon nagy ellenség egy tudás teljes lélek számára.