10.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, adjátok át mindenkinek a jó hírt, hogy Bharat újból mennyországgá válik, hogy a Mennyei Isten, az Atya eljött.

Kérdés:
Mi a gyerekek jele, akik rendelkeznek a mennyország mesterévé válás boldogságával?

Válasz:
Ők soha nem tapasztalják meg a szomorúság semmilyen formáját. Ők annak a mámorával rendelkeznek, hogy fontos emberek és a Korlátlan Atya olyanná teszi őket, mint Lakshmi és Narayan. A viselkedésük nagyon királyi. Ők tudják abbahagyni a jó hír megosztását másokkal.

Om shanti.
Az Atya magyaráz, és ti, gyerekek tudjátok, hogy ennek az üzenetnek el kell érnie Bharatot gyakorlati módon, és az egész világot általában. Ti mindannyian üzenethozók vagytok, akik átadjátok mindenkinek az üzenetet, hogy Bharat újból mennyországgá válik. A mennyország újból megalapításra kerül. Az Atyát, az Egyet hívják a Mennyei Istennek, az Atyának, aki eljött Bharatba azért, hogy véghezvigye a mennyország megalapítását. Átadták nektek, gyerekeknek az utasítást, hogy adjátok át világosan ezt a jó hírt Bharat minden emberének. Mindenki a saját vallásával foglalkozik. Ti is csak a vallásotokkal foglalkoztok. Ti elmondjátok a jó hírt, hogy Bharat napdinasztiabeli istenségi vallása most megalapításra kerül, vagyis Bharat most újból mennyországgá válik. Nektek belül boldogsággal kellene rendelkeznetek, hogy a világ mesterivé váltok. Azok, akik belül rendelkeznek ezzel a boldogsággal, nem fognak semmilyen típusú szomorúságot tapasztalni. Ti, gyerekek tudjátok, hogy vannak nehézségek az új világ megalapításában. Olyan nagy az erőszak az ártatlanok ellen. Nektek, gyerekeknek mindig tudatában kellene maradnotok annak, hogy át kell adnotok ezt a jó hírt Bharat embereinek, ugyanúgy, ahogy Baba kinyomtatott szórólapokat, amik azt mondják: „Testvérek és nővérek, gyertek be és hallgassátok meg a jó hírt!” Az egész nap folyamán azzal kellene foglalkoznotok, hogy hogyan tudjátok átadni mindenkinek az üzenetet, hogy a Korlátlan Atya eljött, hogy átadja a korlátlan örökséget. Látva Lakshmi és Narayan képét, nektek vidámnak kellene maradnotok a nap folyamán. Ti nagyon fontos emberek vagytok, és ezért a viselkedéseteknek nem szabadna semmilyen módon nem civilizáltnak lennie. Ti tudjátok, hogy még a majmoknál is rosszabbak voltatok. Baba most olyanokká tesz benneteket, mint ők (istenségek), és így nektek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Ugyanakkor a csoda az, hogy a gyerekek nem rendelkeznek ezzel a boldogsággal és nem is mondják el ezt a jó hírt mindenkinek azzal a lelkesedéssel. Az Atya üzenethozókká tett benneteket. Ezért engedjétek, hogy mindenki meghallja ezt a hírt. Bharat emberei nem tudják, hogy az eredeti örökkévaló istenségi vallásuk mikor lett megteremtve és az mikor tűnt el. Mostanra csak a képmásaik maradtak. Minden más vallás most létezik, de az eredeti, örökkévaló istenségi vallás többé nem létezik. Ezek a képmások csak Bharatban vannak. A megalapítás megtörténik Brahmán keresztül. Ezért nektek át kellene adnotok mindenkinek ezt a jó hírt, és belül ti is boldogok fogtok maradni. Adjátok át ezt a jó hírt a kiállításokon: gyertek, és igényeljétek az örökségeteket a Korlátlan Atyától. Lakshmi és Narayan voltak a mennyország mesterei. Hová mentek? Senki nem tudja. Ezért mondják azt, hogy az ő arcuk olyan, mint azoké az emberi lényeké, de a karakterük olyan, mint a majmoké. A ti arcotok olyan, mint az emberi lényeké és a karakteretek olyanná válik, mint az istenségeké. Ti most tudjátok, hogy újból teljessé váltok az összes erénnyel. Ezért nektek másokat is arra kell inspirálnotok, hogy tegyék meg ezt az erőfeszítést. A kiállítások egy nagyon jó módszer, hogy szolgálatot végezzetek. Azok, akik nem rendelkeznek a háztartás kötésével – pld. akik nyugdíjasok, özvegyek, vagy kumarik –, nekik milyen sok lehetőségük van arra, hogy szolgáljanak. Nektek elfoglalttá kellene válnotok a szolgálat elvégzésében. Ebben az időben házasságot kötni azt jelenti, teljesen megrongálni önmagatokat. Házasság nélkül maradni azt jelenti, hogy egy jó állapotban lenni. Az Atya azt mondja: A halálnak ez a földje, a tisztátalan világ most meg fog semmisülni. Ha el akartok menni a tiszta világba, foglaljátok el önmagatokat ebben a szolgálatban. Nektek kiállításokat kellene tartanotok kiállítások után. A szolgálatkész gyerekek nagyon elszántak, hogy szolgáljanak. Néhányan megkérdezik Babát: Otthagyjam a munkámat? Baba lát benneteket és megnézi, hogy érdemesek vagytok-e, aztán engedélyt ad, hogy feladjátok a munkátokat és elvégezzétek ezt a szolgálatot. Nektek át kell adnotok ezt a jó hírt mindenkinek: „Az Atya azt mondja: gyertek és igényeljétek a királyságotok szerencséjét. Ti igényeltétek a királyságotok szerencséjét 5.000 évvel ezelőtt is. Most gyertek, és azt újból igényeljétek. Egyszerűen kövessétek az utasításaimat. Nektek ellenőriznetek kellene önmagatokat, hogy lássátok, milyen hibákkal rendelkeztek. Ti sok szolgálatot tudtok végezni ezeknek a jelvényeknek a használatával. Ez a jelvény első osztályú. Bár az csak néhány pennyt ér, de használhatjátok és egy magas státuszt igényelhettek. Az emberek olyan sok pénzt költenek könyvekre a tanulmányaikban. Itt a könyvek stb. nem kérdésesek. Nektek csak el kell suttognotok mindenki fülébe az Atya igaz mantrája üzenetét. Mindenki más csak hamis mantrákat ad. Azoknak a hamis mantráknak nincs értéke. Csak a gyémántok rendelkeznek értékkel, és nem a kövek. A dicséret, „minden verzió több százezret ér”, erre a tudásra vonatkozik. Az Atya elmondja, hogy sok szentírás van. Ti azokat tanulmányoztátok fél cikluson át, de nem értetek el semmit azzal, hogy azt tettétek. Nektek most átadják a tudás ékszereit. Azokat az embereket a szentírások hatalmainak hívják, míg az Atya a Tudás Óceánja. Minden egyes verziója több százezer rupit ér. Azokon keresztül van az, hogy a világ mestereivé váltok. Multimilliomosokká váltok. Ott van ennek a tudásnak a nagy dicsérete. Ti elszegényedetté váltatok azzal, hogy azokat a szentírásokat olvastátok. Nektek most adományoznotok kell a tudásnak ezeket az ékszereit. Az Atya elmagyaráz sok könnyű módszert. Mondjátok el nekik: Amikor elfelejtettétek a saját vallásotokat, el kezdtetek kint körbevándorolni. Mi történt nektek, Bharat embereinek az eredeti örökkévaló istenségi vallásával? Azzal, hogy 8,4 millió fajról beszélnek, semmi nem ül meg az intellektusukban. Az Atya most elmagyarázza: Ti az eredeti örökkévaló istenségi valláshoz tartoztatok. Aztán 84 születést vettetek. Lakshmi és Narayan is az eredeti örökkévaló istenségi valláshoz tartoztak. Ők is romlottá váltak a saját vallásukban és tetteikben. Minden más vallás létezik, de ez az eredeti örökkévaló istenségi vallás nem létezik. Amikor ez a vallás létezett, nem volt más vallás. Ez ilyen egyszerű. Ez az Atya és ez a Dada Prajapita Brahma és ezért ti Brahma kumarok és kumarik biztosan sokan vagytok. Az Atya eljön és szabaddá tesz benneteket Ravan börtönétől, a szomorúság kertjétől. Senki nem érti a szomorúság kertje jelentését. Az Atya azt mondja: ez a szomorúság világa, míg az a boldogság világa. Folyamatosan emlékezzetek a békétek világára és a boldogságotok világára. Ők beszélnek a testetlen világról. Itt továbbra is az angol nyelvet beszélik. Most olyan sok különböző nyelv van. Az emberi lények nem értenek semmit. Most van egy gyermekintézmény, amit nirgun intézménynek hívnak. A nirgun azt jelenti, „erény nélküli”. Ők egyszerűen felállítottak egy ilyen intézményt. Azt elnevezték nirgunnak anélkül, hogy megértenék annak a jelentését. Sok intézmény van. Korábban csak az eredeti örökkévaló istenségi vallás intézménye létezett Bharatban. Abban az időben nem volt más vallás. Ugyanakkor az 5.000 év helyett az emberek azt mondják, hogy egy ciklus időtartama több százezer év. Nektek el kell mozdítanotok őket a tudatlanság sötétségéből. Szolgálatot kell végeznetek. Bár ez a dráma előre elrendelt, amikor ti Shív Baba yagyájából esztek (áldozati tűzből), de nem végeztek semmilyen szolgálatot, akkor büntetést fogtok tapasztalni Dharamrajon keresztül, aki Baba jobb keze, ezért figyelmeztetnek benneteket. Nagyon könnyű szolgálatot végezni. Magyarázzatok mindenkinek nagyon szeretetteljesen. Az Atya megkapja a híreket, amikor a gyerekek elmennek egy bizonyos templomba vagy a Gangesz partjaihoz. A hívők kora reggel felébrednek, és elmennek a templomokba. Nagyon könnyű magyarázni a vallásos tudatú embereknek. Jobb szolgálatot végezni Lakshmi és Narayan templomaiban. Achcha. Menjetek el oda, a templomba és magyarázzátok el: Shív Baba az Egy, aki őket (Lakshmi és Narayan) olyanná tette. Ennek az erdőnek most tűzre kell lobbannia, és minden meg fog semmisülni és a ti szerepeitek a végéhez érnek. Aztán elmentek és születést vesztek egy királyi családban. Ahogy továbbhaladtok meg fogjátok tudni, hogy hogyan kapjátok meg a királyságot. Előre nem fogják elmondani nektek, hogy mi van a drámában. Ti meg fogjátok tudni, hogy milyen státuszt fogtok igényelni. Azok, akik sokat adományoznak, és sokat jótékonykodnak, egy királyi családban vesznek születést. A királyok nagy gazdagsággal rendelkeznek. Ti most adományozzátok a tudásnak ezeket az ékszereit. Ez a tudás Bharat embereiért van. Mondjátok el nekik: az eredeti örökkévaló istenségi vallás most megalapításra kerül. Az Atya, a Tisztító eljött. Az Atya azt mondja: emlékezzetek rám. Ez ilyen egyszerű. Ugyanakkor az intellektusuk olyan tamoprodhan, hogy képtelenek arra, hogy bármit is önmagukba szívjanak. A bűnök befolyásolják őket. Ott van az állatok sok variációja. Némelyikben nagy a harag. A természet minden állatfaja különböző. Ők a szomorúságot okozni különböző természetével rendelkeznek. A legnagyobb bűn, ami szomorúságot okoz, a kéjvágy kardja. Ravan királysága a bűn királysága. Minden nap az Atya magyaráz nektek. Sok jó nővér van, akiket bebörtönöznek. Őket hívják azoknak kötésben. Valójában, ha ők rendelkeznének a tudás megvilágosodásával, senki nem tudná őket kötésben tartani. Ugyanakkor ők még mindig a ragaszkodás sok kötésével rendelkeznek. Még a szannyaszik is emlékeznek az otthonaikra. Nagyon nehéz elszakítani ezeket a kötéseket. Nektek most el kell felejtenetek a barátaitokat és rokonaitokat, stb., mert ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. Nektek még a saját testeteket is el kell felejtenetek és tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és emlékezetek Babára. Tisztának kell maradnotok, és be kell fejeznetek a 84 születésetek szerepét. Azt megelőzően senki nem térhet haza. Ez a játék a végéhez ér, és így nektek, gyerekeknek nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek, hogy lassan hazatértek. A ti szerepeitek most a végéhez érnek, és így rendelkeznetek kellene azzal az elszántsággal, hogy hazatérjetek. Sokat emlékezzetek Babára. Csak ezen az emlékezésen keresztül van az, hogy a bűneitek megsemmisülnek. Ti először hazatértek és aztán elmentek a boldogság földjére. Néhányan gyorsan szabaddá akarnak válni ettől a világtól, de hová mennének? Először is, nektek erőfeszítést kell tennetek azért, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Először is, érezzétek a saját pulzusotokat és kérdezzétek meg önmagatoktól, hogy milyen mértékben váltatok érdemessé, és mit fogtok tenni, amikor elmentek a mennyországba? Nektek először is érdemessé, az Atya érdemes gyerekeivé kell válnotok. Lakshmi és Narayan mindegyik közül a legérdemesebb gyerekek. Még Isten is azt mondja néhány gyerekről: ez a gyerek nagyon jó, ő érdemes arra, hogy szolgáljon. Néhányaknál azt mondja: ő érdemtelen, ő megsemmisíti a saját státuszát a semmiért. Az Atya most az igazságot mondja. Ők így kiáltanak: Óh, Tisztító, jöjj el, jöjj és tegyél minket a boldogság földjének a mestereivé. Ők korlátlan boldogságot kérnek. Aztán az Atya azt mondja: Legalább váljatok érdemessé arra, hogy egy kis szolgálatot végezzetek. Adjátok át ezt a jó hírt a hívőimnek: Shív Baba most átadja az örökséget. Ő azt mondja: Emlékezzetek rám és váljatok tisztává és a tiszta világ mesterei lesztek. Ennek az öreg világnak tűzre kell lobbannia. Amikor látjátok a célotokat és tárgyatokat önmagatok előtt, nektek nagy boldogságot kellene tapasztalnotok. Nekünk olyanokká kell válnunk, mint ők. Nektek ezt meg kellene őriznetek az intellektusotokban a nap folyamán, és akkor nem fogtok semmilyen ördögi módon viselkedni. Olyanokká válunk, mint ők, ezért hogyan viselkedhetnénk csúnyán. Ugyanakkor, ha ez nincs ott valaki szerencséjében, ő nem fog gondolkozni az ilyen módszereken. Ő nem fog egy bevételt keresni. Ti egy nagyon jó bevételt tudtok keresni. Miközben otthon ültök, nektek, mindannyitoknak egy bevételt kell keresnetek és inspiráljatok másokat is arra, hogy ugyanezt tegyék. Miközben otthon ültök, forgassátok az önmegismerés diszkoszát, és másokat is tegyetek képessé arra, hogy forgassák az önmegismerés diszkoszát. Amilyen mértékben másokat is arra késztettek, hogy ezzé váljanak, annak megfelelően fogtok egy magas státuszt igényelni. A ti célotok és annak a tárgya az, hogy olyanokká váljatok, mint Lakshmi és Narayan. Ti mindannyian felemelitek a kezeiteket, amikor megkérdeznetek benneteket, hogy a nap dinasztia részévé akartok-e válni. Ezek a képek nagyon hasznosak tudnak lenni a kiállításokon. Használhatjátok őket, hogy magyarázzatok. Mi csak azt hallgatjuk meg, amit a Magasak közt Legmagasabb Atya elmond nekünk. Mi inkább nem hallgatjuk meg az imádat ösvényének a dolgait. Ezek a képek nagyon jók. Ti azokkal nagyon sok szolgálatot tudtok végezni. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ellenőrizzétek a saját pulzusotokat és nézzétek meg, milyen mértékben váltatok érdemessé. Váljatok érdemessé és adjátok át a szolgálat bizonyítékát, amit tesztek. Azzal, hogy rendelkeztek a tudás megvilágosodásával, váljatok szabaddá az összes kötéstől.

2. Kövessétek az Egy Atya utasításait, és távolítsatok el minden hibát önmagatokból. Mondjatok le a szomorúság okozása természetéről és váljatok a boldogság adományozóivá. Adományozzátok a tudás ékszereit.

Áldás:
Mindig legyetek erőteljesek, és tegyétek az emelkedett feladatot gyakorlativá, miközben tudjátok, hogy annak a sorsa rögzített.

Bár az emelkedett új világ sorsa rögzített, a gyerekek, akik megkapták az erőteljesnek lenni áldást, eszközökké válnak, hogy véghez vigyék a feladatukat a karma filozófiája és annak a gyümölcse, az erőfeszítés és annak a jutalma, és az eszköznek lenni és alázatossággal rendelkezni állapot alapján. A világ emberei képtelen arra, hogy lássanak bármilyen reményt, míg ti azt mondjátok, hogy ezt a feladatot már sokszor véghez vittétek, és ez most is teljesül. Ez azért van, mert az önátalakulás gyakorlati bizonyítéka előtt nincs szükség semmilyen más típusú bizonyítgatásra. Azzal együtt Isten feladat mindig sikeres.

Slogen:
A keveset beszélni és többet tenni emelkedett célja fog nagyszerűvé tenni benneteket.