10.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, eljöttetek erre az Egyetemre azért, hogy meghaljatok ebből a világból és elmenjetek az új világba. A szeretetetek most az egy Isten iránt van.

Kérdés:
Az Atyára való emlékezés melyik módszerével váltok gazdagokká?

Válasz:
Az Atya egy pont. Váljatok egy ponttá, és emlékezzetek a Pontra és gazdagokká fogtok válni. Amikor egy nullát (zérót) tesztek az egy mellé, az tíz lesz, és aztán írjatok mellé egy másik nullát, és az száz lesz és aztán ezer. Azzal, hogy az Atyára emlékeztek, folyamatosan egy nullát tesztek hozzá és folyamatosan gazdagabbakká váltok. Csak ezen az emlékezésen keresztül tesztek szert egy igaz bevételre.

Ének:
A Láng meggyulladt a lepkék gyülekezetében.

Om shanti.
A dal jelentése olyan különleges. A szeretet miért teremtődik meg? Kiért? Istenért, mert amikor meghaltok ebből a világból, akkor elmentek Hozzá. Bárki más iránt van ilyen szeretetetek? Olyan szeretet, amiért azt gondolnátok, hogy meghalnátok? Bárkinek is lenne ilyen szeretete? Az ének jelentése olyan csodálatos. Egy lepke szereti a lángot, körülötte köröz, és aztán meghal a lángban. Amikor szeretitek az Atyát, akkor el is kell hagynotok a testeteket, ami azt jelenti, hogy levetitek a testeteket, az Atyára való emlékezésben. Ez az ének csak az Egyetlenért van. Amikor az az Atya eljön, akkor, akik szeretik Őt, meg kell, hogy haljanak ebből a világból. Amikor szeretitek Istent, akkor hova fogtok menni, amikor meghaltok? Biztosan el fogtok menni Istenhez. Az emberek adományoznak és jótékonykodnak, zarándoklatokra, stb. mennek azért, hogy elmenjenek Istenhez. Még amikor valaki haldoklik, az emberek azt mondják neki, hogy emlékezzen Istenre. Isten olyan híres. Amikor eljön, akkor véget vet az egész világnak. Megértitek, hogy eljöttök erre az Egyetemre, hogy meghaljatok ebben az öreg világban, és elmenjetek az új világba. Az öreg világot hívják a tisztátalan világnak, a pokolnak. Az Atya megmutatja nektek az utat az új világba. Egyszerűen emlékezzetek Rám. Én vagyok a Mennyei Isten, az Atya. Attól az apától gazdagságot, tulajdont, épületeket, stb. kaptok. A lányok nem kapnak egy örökséget. Őket elküldik egy másik otthonba, ami azt jelenti, hogy nem válhatnak örökösökké. Isten minden lélek Atyja; mindenkinek el kell mennie Hozzá. Mivel az új világban nagyon kevés emberi lény van, ezért az Atyának biztosan el kell ide jönnie valamikor, hogy mindenkit hazavigyen. Az öreg világban sok emberi lény van. Az új világban nagyon kevés emberi lény van, és nagy a boldogság. Az öreg világban sok emberi lény van, és nagyon nagy bánat, és ezért kiáltanak. Bapu (Gandhiji) azt mondta: Ó Tisztító, jöjj el! De valójában nem ismerte Őt. Az emberek megértik, hogy a Tisztító a Legfelső Atya, Legfelső Lélek, Isten, hogy Ő a világ Felszabadítója. A világon nem mindenki hisz Rámában és Sitában. Az egész világ a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket tekinti a Felszabadítónak és a Vezetőnek. Ő szabaddá tesz benneteket a bánattól. Achcha, aztán ki okoz nektek bánatot? Az Atya nem okozhat bánatot, mert Ő a Tisztító. Ő az Egyetlen, aki elvisz benneteket a tiszta világba, a boldogság földjére. Ti vagytok annak a Szellemi Atyának a szellemi gyermekei. Amilyen az Atya, olyanok a gyerekek. Egy fizikai apának fizikai gyermekei vannak. Nektek, gyermekeknek most meg kell értenetek, hogy lelkek vagytok, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljött azért, hogy átadja nektek az örökségeteket. Amikor a gyermekeivé válunk, akkor biztosan megkapjuk a mennyország örökségét. Ő az Egyetlen, aki megalapítja a mennyországot. Ne felejtsétek el, hogy diákok vagytok. Ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy Shiv Baba Madhubanban játszik a furulyán (murlin). Ez itt nem egy bambusz furulya. Krishna táncol és játszik a furulyán – mindaz az imádat ösvényéhez tartozik. Azonban csak Shiv Baba az, aki eljátssza a tudás furulyáját. Sok ember, akik nagyon jó dalokat szereznek, el fognak jönni hozzátok. Általában férfiak komponálnak dalokat. Csak a tudás dalait kellene énekelnetek, amin keresztül emlékezhettek Shiv Babára. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám, Alfára. Shivát egy Pontnak hívják. Amikor az üzletemberek egy nullát írnak, akkor arra Shivaként utalnak. Írjatok egy nullát az egy mellé, és aztán az tíz lesz. Aztán tegyetek hozzá még egy nullát, és az száz lesz. Aztán tegyetek hozzá még egy nullát, és az ezer lesz. Nektek is Shivára kell emlékeznetek. Minél többet emlékeztek Shivára, annál több nullát tesztek hozzá, és gazdagokká váltok fél ciklusra. Ott nincsenek szegény emberek. Ott mindenki boldog marad; ott a bánatot nem említik. A bűneitek folyamatosan megsemmisülnek az Atyára való emlékezéssel, és nagyon gazdagokká váltok. Ezt ismerik úgy, hogy egy igaz bevételre szert tenni az igaz Atyától. Csak ez a bevétel fog veletek menni. Minden emberi lény üres kézzel fog visszamenni. Ti teli kézzel fogtok visszamenni. Emlékezzetek az Atyára. Az Atya elmagyarázta: Ha tisztaság van, akkor békét és gazdagságot is kaptok. Ti, lelkek először tiszták voltatok, és aztán tisztátalanná váltatok. A sannyasikat fél tisztának nevezik. A ti lemondásotok teljes. Megértitek, hogy ők (a sannyasik) mennyi boldogságot kapnak; nekik kevés a boldogságuk, és semmi más nincs, csak bánat. Korábban soha nem beszéltek a mindenütt jelenvalóságról. Azzal, hogy a mindenütt jelenvalóságról beszélnek, folyamatosan lefelé jönnek. Soktípusú gyülekezet van a világban azért, mert abból bevételt szereznek; az is az ő üzletük. Azt mondják: Minden üzlet, a hétköznapi emberből Narayanná válás üzletén kívül, olyan, mint a por. Alig van valaki is, aki ezt az üzletet végzi. Azt követően, hogy az Atyához tartoztok, mindent, még a testeteket is átadjátok az Atyának, mert egy új testeket akartok. Az Atya azt mondja: Elmehettek Krishna földjére, de csak akkor, amikor ti, lelkek tamopradhanból satopradhanná váltok. Krishna földjén azt nem mondjátok: Tegyél minket tisztává! Itt minden emberi lény így kiált: Ó Felszabadító, jöjj el! Szabadíts fel minket a bűnös lelkeknek ettől a világától. Tudjátok, hogy az Atya most eljött, hogy Magával visszavigyen benneteket. Jó oda elmenni. Az emberek békét akarnak. Mi a béke? Senki nem tud meglenni cselekvés nélkül. A béke a béke földjén létezik. Azonban még mindig testet kell öltenetek, és cselekednetek kell. Az aranykorban, bár cselekedtek, de békében vagytok. Az emberek a békétlenségben bánatot tapasztalnak, és ezért kérdezik meg, hogy hogyan kaphatnak békét. Ti, gyerekek most tudjátok, hogy a béke földje az otthonotok. Az aranykorban béke és boldogság van; ott minden megvan. Azt akarjátok, vagy csak békét akartok? Mivel itt bánat van, ezért itt az emberek a Tisztító Atyához kiáltanak. Ők imádatot végeznek azért, hogy találkozzanak Istennel. Az imádat először hamisítatlan és aztán hamissá válik. Nézzétek meg, hogy az emberek mit tesznek a hamis imádatban. Mindent olyan világosan megmutatnak a létra képén, de először is be kell bizonyítanotok, hogy ki Isten. Ki tette Krishnát olyanná amilyen? Ki volt ő az előző születésében? El kell magyaráznotok ezeket a dolgokat nagy taktikával. Akik jó szolgálatot végeznek, azoknak a szíve ennek a tanúja. Akik jól tanulnak egy egyetemen, azok biztosan előre mennek; ez sorszám szerinti, de vannak néhányan, akik buta fejűek. A lelkek azt mondják Shiv Babának: Nyisd meg a lakatot az intellektusomon! Az Atya azt mondja: Csak azért jöttem, hogy megnyissam a lakatot az intellektusotokon, de a tetteitek olyanok, hogy a lakat nem fog megnyílni. Így Baba mit tehet? Olyan sok bűn elkövetésre kerül. Baba mit tenne az ilyen gyermekekkel? A diákok elmondanák a Tanárnak, hogy nem tanulnak eleget. A Tanár mit tenne? A Tanárnak nem lenne kegyelme. Lehet, hogy adna valamennyi extra időt. Az nem tiltott. A kiállítások teljesen nyitva vannak; elmehettek, és ott gyakorolhattok. Az imádat ösvényén néhányan azt mondják nektek, hogy forgassátok egy rózsafüzér gyöngyszemeit, míg mások azt mondják, hogy emlékezzetek egy mantrára. Itt az Atya átadja nektek a saját bemutatását. Emlékezzetek az Atyára, mert azzal, hogy így tesztek, megkapjátok az örökségeteket. Ezért nagyon jól igényelnetek kellene a teljes örökségeteket az Atyától. Ebben is az Atya azt mondja: Soha ne merüljetek el a bűnbe! Ha a leghalványabban is megízlelitek a bűnt, akkor az növekedni fog. Ha csak egyszer is megízlelitek azt, hogy egy cigarettát elszívtok, akkor az a szokás tovább fejlődne, mert a társaság beszínez. Aztán nehéz megtörni azt a szokást. Aztán olyan sok kifogást hoznak fel. Semmilyen szokást nem szabadna kifejleszteni. A piszkos szokásokat meg kellene törni. Az Atya azt mondja: Mondjatok le a testetek tudatosságáról, miközben éltek, és emlékezzetek Rám. Csak tiszta ételt ajánlanak fel bhogként az istenségeknek. Ezért, nektek is csak tiszta ételt szabadna ennetek. Manapság még tisztított gheet sem kaptok; helyette csak olajat használnak. Ott nincs olaj, stb. Itt tiszta gheet és hamis gheet (kevert) is tartanak a tejboltokban. Mindkettőre azt mondják, hogy „tiszta ghee”, és mégis különbség van az árban. Nektek, gyerekeknek most virágoznotok kellene, mint a virágoknak, és maradjatok vidámak. A mennyországban természetes szépség van. Ott még az elemek is satopradhanok. Itt senki nem teremthet olyan természetes szépséget, mint amilyen Lakshmié és Narayáné. Senki nem láthatja őket ezekkel a szemekkel. Igen, vannak vízióik, de miután látták őket a víziókban, akkor sem tud senki egy ugyanolyan képet készíteni. Igen, még ha egy művésznek lenne is egy víziója, és azalatt az idő alatt folyamatosan rajzolna, még akkor is nehéz lenne. Tehát, nektek, gyerekeknek nagyon mámorosnak kellene lennetek. Baba most eljött, hogy hazavigyen bennünket. Meg fogjuk kapni a mennyországunk örökségét az Atyától. A 84 születésünk most a végéhez ér. Azzal, hogy ilyen gondolatokat tartotok az intellektusotokban, boldogok maradtok. Nem szabadna a bűn leghalványabb gondolatának se lenni. Az Atya azt mondja: A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Ezért kiáltott Draupadi. Neki nem volt öt férje. Azért kiáltott, hogy mentsék meg, mert Dushashan levetkőztette. Hogyan lehetett volna öt férje? Ilyen dolgok nem lehetségesek! Ti gyermekek, folyamatosan új pontokat kaptok, és így meg kell változtatnotok a képeket. Ezt, vagy azt meg kellene változtatnotok, és több szót kell hozzátennetek. Azt írjátok le rövid időn belül, hogy Bharatot az angyalok földjévé fogjátok tenni; ezt a kihívást adjátok. Egy apa azt mondaná a gyermekeinek: A fiú megmutatja az apát, és az apa megmutatja a fiút. Milyen Atyát? Shiva és a saligramok; rájuk emlékeznek. Kövessetek bármit, amit Shiv Baba magyaráz. Róla mondják azt: Kövesd az Atyát! Azzal, hogy fizikai apákat követtétek, tisztátalanná váltatok. Az, az Egyetlen arra késztet titeket, hogy kövessétek Őt, azért, hogy tisztává tegyen benneteket. Ott a különbség. Az Atya azt mondja: Legédesebb gyermekek, kövessetek Engem és váljatok tisztává. Csak azzal, hogy Engem követtek, fogtok a mennyország mestereivé válni. Miközben a fizikai apáitokat követtétek, lejöttetek a létrán 63 születésen át. Azzal, hogy az Atyát követitek, felemelkedtek. Az Atyával kell visszamennetek. Az Atya azt mondja: Ezek közül az ékszerek közül mindegyik többszázezer rupeet ér. Ismeritek az Atyát, és igényelitek Tőle az örökségeteket. Ők azt mondják, hogy el fognak merülni a brahm elemben. Senki nem merülhet el; nekik újból el kell jönniük. Az Atya minden nap magyaráz nektek: Legédesebb gyermekek, először is adjátok át mindenkinek az Atya bemutatását. Az Atya ezen a világon túlról, átadja nektek a tisztaság örökségét. Ezért az emberek azt mondják a korlátlan Atyának: Tisztíts meg minket! Ő a Tisztító. Egy fizikai apát nem lehet a Tisztítónak nevezni. Ő maga folyamatosan így kiált: Ó Tisztító jöjj el! Ezért adjátok át mindenkinek mindkét apa bemutatását. A világi apátok azt mondják nektek, hogy menjetek férjhez, és váljatok tisztátalanná, míg az Atya túl ezen a világon azt mondja, hogy váljatok tisztává. Ő azt mondja: Azzal, hogy Rám emlékeztek, tisztává fogtok válni. Az egy Atya mindenkit megtisztít. Ezek a pontok nagyon jók, hogy magyarázzatok másoknak. Köpüljétek a tudás különböző pontjait, és azokat magyarázzátok el másoknak. Ez az üzletetek. Ti vagytok azok, akik megtisztítjátok a tisztátalant. Az Atya, túl erről a világról most azt mondja: Most váljatok tisztává, mert a pusztulás előttetek áll. Most mit kellene tennetek? Biztosan követnetek kellene az Atya utasításait, aki ezen a világon túlról van. Le kellene írnotok ezt az ígéretet a kiállításon: Én követni fogom az Atyát, aki ezen világon túlról van, és abbahagyom, hogy tisztátalan legyek. Írjátok le: Én ezt a garanciát adom az Atyának. Minden a tisztaságtól függ. Nektek, gyerekeknek éjjel-nappal boldogoknak kellene lennetek. Az Atya, Alfa átadja nekünk a mennyországunk örökségét bétát, a királyságot. Most megértitek, hogy Shiva születésnapja Bharat mennyországának a születésnapját is jelenti. A Gita minden szentírás ékszere. Azt mondják: A Gita az anya. Csak az Atyától kapjátok meg az örökségeteket. Csak Shiv Baba a Gita Teremtője. Megkapjátok a tisztaságotok örökségét az Atyától, aki ezen a világon túlról van. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mindig tartsátok meg annak a tudatosságát, hogy Isteni diákok vagytok. Ne teremtsetek több piszkos szokást, hanem azoknak vessetek véget. Nem szabadna, hogy a bűn leghalványabb gondolata is legyen.

2. Felejtsétek el a test tudatosságát, miközben éltek, és emlékezzetek az Atyára. Köpüljétek a tudás különböző pontjait, és végezzétek el a tisztátalan megtisztításának üzletét.

Áldás:
Legyetek olyanok, akiknek emelkedett a szerencséjük, és a születési jogotok mámorával engedjétek, hogy a minőségeitek egyenlők legyenek a célotokkal.

A fizikai életetekben, a fizikai gazdagságotok a születési jogotok. Hasonlóan a Brahmin születés az erények, a szellemi boldogság és az erő a születési jogotok. Engedjétek, hogy a születési jogotok mámora természetes legyen, és akkor nincs szükség semmilyen erőfeszítésre. Azáltal, hogy ilyen mámorban vagytok, a minőségeitek a célotok szerint lesznek. Miközben ismeritek és elfogadjátok magatokat olyanoknak, amilyenek vagytok, akárhogy is vagytok, és ismeritek az emelkedett Atyát és a családot, olyanokká váltok, akiknek emelkedett a szerencséjük.

Slogen:
Az eredeti állapototokban hajtsatok végre minden egyes cselekedetet, és akkor könnyen a siker csillagaivá fogtok válni.