10.05.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     08.01.86     Om Shanti     Madhuban


A FÖLD SZENT CSILLAGAI


Ma az Atya, a Tudás Napja a különleges csillagait nézi, akik teljesek a különlegesség sok típusával. Minden csillag különlegessége olyan, hogy az fényt ad a világ átalakításáért. Manapság az emberek különösen kutatásokat végeznek a csillagokkal kapcsolatban, a csillagok hatása miatt a földön. A tudósok megpróbálják kutatni a csillagokat az égen és BapDada a szent csillagai különlegességeit nézi. Amikor az ég csillagai képesek arra, hogy olyan messziről jó, vagy rossz hatást gyakoroljanak a földre, akkor ti, szent csillagok nagyon könnyedén kifejthetitek a hatásotokat, hogy átalakítsátok a földet és egy tiszta, boldog és békés világot teremtsetek. Ti vagytok a föld csillagai, és azok az ég csillagai. A föld csillagai azok, akik ezt a világot megvédik a felfordulástól és azt egy boldog és gyönyörű aranykori világgá teszik. Ebben az időben a természet és az emberek is eszközök abban, hogy zűrzavart okozzanak, de ti, legemelkedettebb lelkek eszközök vagytok abban, hogy megengedjétek a világnak, hogy a boldogság egy lélegzetét és a béke egy lélegzetét vegye. Ti, a föld csillagai, csillagok vagytok, akik az összes elérés megtestesítői azért, hogy minden lélek összes vágyát teljesítsétek. Ti vagytok a remény emelkedett csillagai, akik a reménytelenség érzéseit reménnyé változtatják mindenkiben. Tehát, ellenőrizzétek az emelkedett hatásotokat: milyen ragyogással és pompával rendelkezem azzal, hogy a béke egy csillaga, egy szent csillag, vagy csillag vagyok, aki a boldogság egy megtestesítője? Az állandó siker megtestesítője egy csillag, egy csillag, ami mindig teljesíti az összes vágyat és az elégedettség egy csillaga. Milyen mértékben terjesztitek széjjel a hatásotokat? Mi a hatásotok sebessége? Ugyanúgy, ahogy ellenőrzitek azoknak a csillagoknak a sebességét, hasonló módon, ellenőrizzétek a saját hatásotok sebességét, mert a világnak jelenleg szüksége van rátok, szent csillagokra. Tehát, BapDada látta a csillagok összes variációját.

Nektek, szellemi csillagoknak a gyülekezete olyan emelkedett és olyan nagy boldogságot ad. Ti önmagatokat olyannak tekintitek, akik ily módon ragyogó csillagok? Az emberek nagy érdeklődéssel nézik azokat a csillagokat. Most az idő eljön, amikor mindenki titeket, szent csillagokat akar látni. Ők titeket, csillagokat fognak kutatni és azon csodálkoznak, hogy honnan jön a békének, a boldogságnak, a stabilitásnak ez a hatása. Ők ezt fogják kutatni. Jelenleg ők elveszettek az anyag kutatásában, de amikor belefáradnak az anyag kutatásába, ők ezen szellemi kutatás elvégzése gondolatával fognak rendelkezni. De azelőtt ti, szent csillagok teljessé teszitek önmagatokat. Tegyetek előkészületeket nagy sebességgel, hogy önmagatokat feltöltsétek egy különlegességgel, legyen az a béke erénye, vagy egy erő. Nektek is kutatást kell végeznetek ezért. Ti az összes erénnyel rendelkeztek, de különösen tegyétek önmagatokat teljessé azzal, hogy legalább egy különleges erény különlegességével rendelkeztek. Például: minden orvos rendelkezik az összes betegség általános tudásával. Akárhogyan is, azzal együtt néhányan rendelkeznek egy bizonyos betegség különleges formájának tudásával, és azért a különlegességért jól ismertté válnak. Nektek is az összes erénnyel teljessé kell válnotok, de különösen meg kell tapasztalnotok egy bizonyos különlegességet, amit használni tudtok a szolgálatért, és továbbra is előre haladhattok. Például: a bhaktiban az istennők dicséretében mindegyikre a saját egyéni különlegessége miatt emlékeznek, és őket annak a különlegességnek megfelelően is imádják. Ők Saraswatit különösen a tudás istennőjének hiszik és imádják. Ő az erő megtestesítője is, de a különlegessége miatt az emberek őt a tudás egy istennőjeként imádják. Lakshmit a gazdagság istennőjeként imádják. Hasonló módon, miközben önmagatokban rendelkeztek az összes erénnyel és összes különlegességgel, különösen végezzetek kutatásokat egy különlegességben, és abban tegyétek befolyásossá önmagatokat. Ebben az évben végezzetek kutatást minden erénnyel és minden erővel. Menjetek minden erény mélységébe. Annak a mélységében képesek lesztek arra, hogy megtapasztaljátok annak a nagyságát. Mélyen végezzetek kutatásokat az emlékezés állapotaival és az erőfeszítés állapotaival. Menjetek azok mélységeibe. Legyenek mély tapasztalataitok. Menjetek a tapasztalatok óceánjának a mélyére. Egyszerűen tapasztaltnak lenni abban, hogy előre haladtok a felszínen a hullámokkal, nem a teljesen tapasztaltnak lenni állapot. Váljatok befelé fordulttá, és az intellektusotokat tegyétek teljessé a mély tapasztalatok ékköveivel, mert a kinyilvánítás ideje közel van. Váljatok teljessé és tökéletessé és el fogják húzni a tudatlanság függönyét, ami ott van minden lélek előtt. A tökéletességetek fényén keresztül az a függöny automatikusan meg fog nyílni. Ezért ezt kutassátok. Váljatok egy reflektorfénnyé. Csak akkor mondhatjátok azt, hogy megünnepeltétek az arany jubileumot.

Engedjétek, hogy ezt mindenki megtapasztalja mindannyiatoknál az arany jubileum különlegességeként. Engedjétek, hogy megtapasztalják az arany erőket a dhristitekből. Ugyanúgy, ahogy a fény sugarai erőt adnak a lelkeknek ahhoz, hogy őket arannyá tegyék, így legyen minden gondolatotok és minden tettetek arany. Ti eszközök vagytok, hogy azokat arannyá tegyétek. Az arany jubileumnak ebben az évében tekintsétek önmagatokat az isteniesség mester urainak, az isteniesség Ura, Parasnath (az isteni Egy, aki a követ egy ékkővé változtatja) gyermekeinek. Nem számít, hogy egy lélek mennyire vas, egy isteni lélek társaságában még a vas is istenivé válik. Ne gondoljátok azt: ez az egy vas. Helyette gondoljátok azt: én isteni vagyok. Egy isteni lélek kötelessége az, hogy a vasat megváltoztassa, és azt istenivé tegye. Mindig őrizzétek meg ezt a célt és annak a minőségét a tudatosságotokban. Azután a szent csillagok befolyása látható lesz a világban. Jelenleg szegény szerencsétlen emberek félnek, hogy egy ilyen és ilyen csillag el fog jönni. Később ők boldogok lesznek, hogy a szent csillagok eljönnek. A szent csillagok ragyogását mindenhol meg fogják tapasztalni. Mindenki ajkáról fel fog merülni, hogy a szerencsés csillagok, a siker csillagai eljöttek, hogy a boldogság és béke csillagai eljöttek. Jelenleg ők a távcsöveiken keresztül figyelnek, de abban az időben ők a harmadik szemükkel, az isteni szemükkel fognak látni. Akárhogyan is, ez a felkészülés éve. Nagyon jól készítsétek fel önmagatokat. Achcha. Mit fogtok tenni a programban? BapDada ezt a jelenetet felmerítette a szubtilis régióban. Mit látott ebben a jelenetben?

Ti ugye egy konferencián, a színpadon csak az előadókat látjátok? A konferencia színpada az előadók egy színpadát jelenti. Ezt így rendezitek be, ugye? Ti mindig rendelkeztek előadásokkal különböző témákban, és ti azokat jól teszitek, de ezen az arany jubileumon az előadások legyenek rövidebbek, de nagyobb hatásúak. Abban az időben a különböző előadók át tudják adni az erőteljes előadásaikat. Ennek milyen legyen a formája? Az egyik nap különösen ezért legyen egy fél órás program. Egy kívülálló személy, vagy egy különleges előadó tartson egy előadást, de fél órán keresztül. A színpadon legyenek ott a különböző korúak is, egy kisgyermek, egy kumari, egy tiszta pár, egy háztartásbeli pár, egy idősebb személy. Az embereknek ez a variációja üljön a színpadon egy félhold formájában. A színpad megvilágításának nem szabad túl élesnek lennie. Az legyen csak hétköznapi. Mindenki beszéljen három percig a különleges arany verziókról, amiket megkaptak azért, hogy az életüket emelkedetté tegyék, amin keresztül az életüket megteremtették. Egy fiatal kumar, vagy kumari is ezt megoszthatja - milyen arany verziókat kaptak a gyerekek, milyen arany verziókat kaptak a kumarik egy kumari életért, milyen arany verziókat kaptak a fiatal, cölibátusban élő párok és milyen arany verziókat kaptak a gondnok lelkek, akik egy háztartásban élnek és milyen arany verziókat kaptak az idősebbek. Mindegyikőjük beszéljen három percig. A végén az egész közönség ismételje el a slogant mindenkiért egy arany verzió formájában. Használjatok spot fényt arra a személyre irányítva, aki beszél, hogy mindenki figyelme automatikusan azon személy felé forduljon. Legyen ott a csend hatása. A jelenet legyen olyan, mintha valaki egy drámát adna elő. Ez legyen egy előadás, de egy jelenet formájában. Nekik nagyon keveset kell beszélniük, nem többet, mint három perc. Ezért előre legyenek előkészületek. Következő nap legyen ugyanolyan típusú előadás, de különböző szárnyakkal (foglalkozásokkal). Például, egyen egy orvos, egy üzletember, egy hivatalnok. Az emberek a különböző foglalkozásokból beszéljenek három percig, elmondva, melyik fő arany dharnán keresztül maradnak sikeresek a munkájukban, miközben elvégzik egy hivatalnok kötelességét. Nekik el kellene mondaniuk a siker fő pontját egy arany verzió formájában. Ez egy előadás lesz, de mivel az különböző formában lesz, látni fogják, hogy milyen korlátlan ez az isteni tudás és mi mindegyik foglalkozás különlegessége. Az ne csak úgy legyen, hogy ők elmondják a tapasztalataikat egy három perces beszéd formájában, de másoknak is rendelkezniük kellene egy tapasztalattal. Az atmoszféra legyen olyan csendes, hogy azok, akik meghallgatják, ne rendelkezzenek bátorsággal ahhoz, hogy bármilyen zűrzavart okozzanak, vagy bármit is mondjanak. Minden Brahminnak azzal a céllal kell rendelkeznie, hogy a program időtartama alatt mindenki fenntartsa az atmoszférát, ahogy teszitek, amikor lejátsszátok a traffic kontroll lemezt, és mindenki megteremti a csend atmoszféráját. Abban az időben ti megőrzitek a csendet szavak nélkül. Akárhogyan is, ebben az időben, annak érdekében, hogy erőteljessé tegyétek az atmoszférát, ti nem a szavak előadását adjátok át, de a béke előadásait. Én is egy beszélő vagyok, és ebben kötve vagyok. A béke előadása sem kevesebb. A Brahminoknak ez az atmoszférája abba a tapasztalatba visz másokat is. Amennyire csak lehetséges vessetek véget minden más tevékenységnek. Az összes Brahminnak biztosan át kell adnia az együttműködését, hogy az atmoszférát erőteljessé tegyék. Ha valakinek van egy különleges kötelessége, amit el kell látnia, neki nem szabad elől ülnie. Nem szabad, hogy elől bármilyen zavar legyen. Ezt csak tekintsétek egy három órás bhattinak. Azután, ők nem csak azt fogják mondani, hogy ez egy jó előadás volt, de ők jó érzésessel is rendelkeztek. Tehát, az előadással együtt rendelkezniük kell azzal az érzéssel is. Az összes Brahminnak, akik eljönnek, azzal a megértéssel kell eljönniük, hogy nekik részt kell venniük egy bhattiban. Ne csak úgy jöjjetek el, hogy megnézitek a konferenciát, de gyertek el, hogy együttműködést adjatok. Tehát, ily módon teremtsetek egy ilyen erőteljes atmoszférát. Nem számít, hogy azok a lelkek milyen zavarodottak, ők képesek lesznek arra, hogy megtapasztalják a békét és erőt egy rövid időre, mielőtt visszamennek. Ne azt érezzék, hogy itt 3000 ember ül, de azt, hogy ez az angyalok gyülekezete. A kulturális programok idején ők lehet, hogy nevetnek és szórakoznak, de a konferencia idején erőteljes atmoszférának kell lennie. Azután mások, akik eljönnek, szintén ugyanilyen módon fognak beszélni. Bármilyen atmoszférát teremtsetek, más előadók annak az atmoszférának a hatása alá kerülnek. Tehát, készítsetek egy programot, hogy átadjátok nekik a sok kincset egy rövid időn belül. Az legyen rövid és édes. Ha mi, Brahminok lágyan beszélünk, akkor más emberek is lágyan fognak beszélni. Achcha. Most mit fogtok tenni? Ti ugye önmagatokat egy különleges csillagként fogjátok kinyilvánítani? Ezért az arany jubileumnak ezt az évét ünnepeljétek meg az önmagatokat teljessé és tökéletessé tenni éveként. Ne gyertek a zűrzavarba és másokat se hozzatok a zűrzavarba. A természet önmaga is elegendő, hogy zűrzavart teremtsen. A természet elvégzi a saját munkáját. Ti elvégzitek a tiéteket. Achcha.

Mindazoknak, akik szent csillagokká válnak és a világot boldoggá, és békéssé teszik; az isteniesség mester urainak, akik a világot és azon belül mindent istenivé tesznek; azoknak, akik felhalmozzák önmagukban a tapasztalatok ékszereit azzal, hogy mindig a tapasztalatok óceánjának mélyére mennek; azoknak, akik egy reflektor fénnyé válnak és elhúzzák a tudatlanság függönyét; az ilyen különleges csillagoknak, akik kinyilvánítják az Atyát; BapDada szeretete, emlékezése és namaste.\

BapDada tanárokhoz beszél

1.Ti elfogadtátok a szerződést az új világ megteremtéséért, ugye? Ti mindig új lelkesedéssel és új buzgalommal rendelkeztek, hogy a világot újjá tegyétek, vagy csak bizonyos alkalmakkor? Az új világ nem lesz megalapítva a csak néha rendelkezni lelkesedéssel és buzgalommal állapotával. Azok, akik mindig új lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeznek, eszközökké válnak abban, hogy megalapítsák az új világot. Ti minél közelebb mentek az új világhoz, annak megfelelően ott lesz az új világ különleges dolgainak a kiterjedése. Ti vagytok azok, akik az új világba fognak menni és ti vagytok azok, akik meg fogjátok teremteni az új világot. Időt és energiát vesz igénybe, hogy azt megteremtsétek, de azok, akik erőteljes lelkek, mindig meg fogják semmisíteni az akadályokat és továbbra is előre haladnak. Tehát, ti egy ilyen új világnak vagytok az alapja. Mi történne egy épülettel, ha annak az alapja gyenge? Ezért azok, akik az új világ megteremtésének kötelességével rendelkeznek, erőfeszítést kell, hogy tegyenek, és az alapot erőteljessé kell tenniük. Azt tegyétek olyan erőssé, hogy az épület 21 születésre megmaradjon. Tehát, ti ugye elkészítettétek az épületeteket 21 születésre? Achcha.

2.Ti önmagatokat lelkeknek tapasztaljátok, akik az Atya szívtrónusán ülnek? Ebben az időben a szívtrónuson ültök és azután a világ királyságának trónjára fogtok ülni. Csak azok lesznek képesek arra, hogy a szívtrónuson üljenek, akik rendelkeznek az Atyára való emlékezéssel a szívükben elmerülten. Ugyanúgy, ahogy a gyerekek mindig elmerülnek az Atya szívében, így automatikusan mindig legyen ott az Atyára való emlékezés a gyerekek szívében. Az Atyán kívül mi más van? Tehát, őrizzétek meg a boldogságot és mámort, hogy a szívtrónuson ültök. Achcha.

A búcsú idején reggel 6 órakor, a Satguru napján.

Mindig mindenhol ott vannak Jupiter ómenjei és a fa Magja az összes szerető és együttműködő gyermek felett. Ti Jupiter ómenjeivel haladtok előre a másokat emelkedetté tenni szolgálatában. Ti sikeresen fejlődtök még a szolgálatban és az emlékezésben is, és továbbra is így fogtok tenni. A gyerekek számára az átmeneti kor Jupiter ideje. Az átmeneti kor minden pillanata Jupiteré, vagyis az szerencsés. Ezért ti szerencsések vagytok. Ti Istenhez tartoztok. Ti vagytok azok, akik megteremtik a szerencsét, és ti a szerencsés világ egy jogával rendelkeztek. Tehát, szeretet, emlékezés és jó reggelt az ilyen állandóan szerencsés gyerekeknek.

Áldás:
Legyetek könnyű jógik, akik példává váltok a világ számára az irányítás isteni kódja követése alapján.

Annak érdekében, hogy egy példává váljatok a világ számára, folyamatosan kövessétek az irányítás isteni kódját amrit velától kezdve késő estig. Különösen ismerjétek fel az amrit vela fontosságát, és teremtsetek egy erőteljes atmoszférát abban az időben, és az életetek nagyszerűvé fog válni a nap folyamán. Amikor feltöltitek önmagatokat különleges erővel amrit velakor, és az erő megtestesítőjeként haladtok előre, nem fogtok nehézséget tapasztalni semmilyen feladatban. Azzal, hogy az időtöket az irányítás kódja szerint töltitek, automatikusan megteremtitek egy könnyű jógi életét. Aztán, látva az életeteket, a világon mindenki meg fogja teremteni az életét.

Slogen:
Adjátok át a tisztaság nagyságának tapasztalatát a tevékenységeteken és az arcotokon keresztül.