10.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya eljött, hogy emelkedett utasításokat adjon nektek, és állandóan boldoggá és békéssé tegyen benneteket. Kövessétek az utasításait, tanulmányozzátok ezt a szellemi tanulmányt és tanítsatok másokat is, és örökké egészségesekké és gazdagokká fogtok válni.

Kérdés:
Mi az a lehetőség, amit csak egyszer, ebben az időben, kaptok meg az egész ciklusban, egy lehetőség, amit nem szabad kihagynotok?

Válasz:
A szellemi szolgálat elvégzésének, és az emberek istenséggé változásának a lehetőségét csak ebben az időben kapjuk meg. Ne hagyjátok ki ezt a lehetőséget. Foglaljátok el magatokat a szellemi szolgálat végzésében. Váljatok szolgálatkészekké. A kumariknak különösen el kell végezniük az Isteni Kormány szolgálatát. Teljesen kövessétek Mamát. Ha a kumarik az Atyához tartoznak, és folyamatosan világi szolgálatot végeznek, de nem végzik el a tüskéket virágokká változtatás szolgálatát, akkor ez olyan, mintha tiszteletlenek lennének az Atyával.

Ének:
Ébredjetek, ó mennyasszonyok, ébredjetek! Az új kor lassan eljön.

Om shanti.
Ki magyarázott nektek, mennyasszonyoknak? Azt mondják, hogy a Vőlegény eljött, a mennyasszonyokért. Olyan sok mennyasszony van! Az egy csoda, hogy az egy Vőlegénynek ilyen sok mennyasszonya van. Az emberek azt mondják, hogy Krishnának 16108 királynője volt, de ez nem így volt. Shiv Baba azt mondja: Nekem sok millió mennyasszonyom van. Én minden mennyasszonyt vissza fogok vinni Magammal az édes otthonba. Ti, mennyasszonyok megértitek, hogy Baba eljött, hogy újból visszavigyen Magával beneteket. Az élő lelkek mennyasszonyok. Ott van a szívetekben, hogy a Vőlegény eljött, hogy shrimatot adjon nekünk, és feldíszítsen minket. Mindenki megkapja az utasításokat. Egy férj utasításokat adna a feleségének; egy apa, utasításokat adna a gyermekeinek; egy szentember utasításokat adna a tanítványainak, de ennek az Egyetlennek az utasításai különlegesek és különböznek mindenki másétól. Ezért hívják azokat shrimatnak. Minden más, emberi lények utasításai. Ők mind a test megélhetéséért adnak utasításokat. A bölcsek és a szent emberek is mind a saját testük megélhetésével törődnek. Folyamatosan utasításokat adnak másoknak azért, hogy gazdagokká váljanak. Azokat tekintik a legjobb utasításoknak, amik a szentektől és a guruktól vannak, de ők is olyan sok vagyont halmoznak fel a saját gyomrukért. Nekem nincs saját testem. Én nem teszek semmit a saját gyomromért. Ti is a saját gyomrotokkal foglalkoztok, hogy császárokká és császárnőkké kellene válnotok. Mindenki a saját gyomrával foglalkozik. Néhányan egyszerű gabona chapatit esznek, míg mások az Ashoka szállóban esznek. A bölcsek vagyonokat halmoznak fel és hatalmas templomokat, stb. építenek. Shiv Baba semmit nem tesz a test megélhetéséért. Ő mindent megad nektek azért, hogy állandóan boldoggá tegyen titeket. Aztán örökké egészségesekké és gazdagokká váltok. Én nem teszek erőfeszítést azért, hogy örökké egészségessé váljak. Én testetlen vagyok, és eljöttem, hogy titeket, gyermekeket állandóan boldoggá tegyelek. Shiv Baba testetlen. Mindenki más a saját gyomrával törődik. A rézkorban nagy sannyasik voltak, olyanok, akik az elemek tudásával és a brahm elem tudásával rendelkeztek. Ők annak idején emlékezésben maradtak, és így mindent megkaptak, miközben otthon ültek. Mindenkinek van egy gyomra; mindenkinek szüksége van élelemre. Azonban ők jógában maradnak, és ezért nem kell körbe botladozniuk. Az Atya most megmutatja nektek, gyermekeknek a módszert, hogy állandóan boldogok maradjatok. Baba az utasításait adja, és a világ mestereivé tesz benneteket. Legyen hosszú életetek! Maradjatok halhatatlanok! Az Ő utasításai a legjobbak. Az emberi lények sok utasítást adnak. Néhányan átmennek a vizsgáikon, és ügyvédekké válnak, de mindaz csak egy ideiglenes időszakra van. Ők erőfeszítést tesznek a saját és a gyermekeik gyomráért. Baba most a shrimatot adja nektek: Ó gyermekek, kövessétek a shrimatot és tanulmányozzátok ezt a szellemi tudást azért, hogy a világ mestereivé váljatok. Adjátok át mindenkinek az Atya bemutatását. Aztán azzal, hogy az Atya emlékezésében maradnak, örökké egészségesekké és gazdagokká fognak válni. Ő az örökkévaló Sebész. Ti az Atya gyermekei, szellemi sebészek vagytok. Abban nincs nehézség. A lelkeknek a szájon keresztül kapnak utasításokat. Nektek, gyermekeknek el kell végeznetek a legemelkedettebb szolgálatot. Senki más nem adhat nektek ilyen utasításokat. Most az Atya gyermekeivé váltunk, és így az Atya üzletét, vagy a világi üzletet kellene végeznünk? Feltöltjük Babától a kötényeinket a tudás múlhatatlan ékszereivel. Ők Shiva elé mennek, és azt mondják: Töltsd meg a kötényeinket! Azt gondolják, hogy tíz-húsz ezret fognak majd kapni. Ha azt megkapják, akkor átadják magukat Neki. Olyan nagy vendégszeretetet ajánlanak Neki! Mindaz az imádat ösvénye. Most adjátok át mindenkinek az Atya bemutatását, és mondjátok el nekik a korlátlan történelmet és földrajzot. Ez nagyon könnyű. Nagyon sok dolog van a korlátozott történelemben és földrajzban. A korlátlan történelem és földrajz: Hol lakik a korlátlan Atya, hogyan jön el ide, és hogy a 84 születés szerepe hogyan van rögzítve bennünk, lelkekben. Ne magyarázzatok túl sokat. Csak Alfát és bétát magyarázzátok el. Mi, lelkek emlékszünk az Atyára, és a világ mestereivé válunk. Most tanulnotok kell, és tanítanotok kell másokat. Alfa Allahot jelenti. Béta a királyságot jelenti. Most gondolkozzatok el azon, hogy ezt az üzletet kellene végeznetek, vagy a világi üzletet és két-háromszázat keresnetek? Baba azt mondja: Ha egy lány okos, akkor adhatok valamit a rokonainak, amin keresztül folytathatják a testük megélhetését. Azonban a lánynak kívül-belül jónak, szolgálatkésznek, tisztának és becsületesnek kell lennie, és nagyon édesen kell beszélnie. Valójában a szülei nem fogadhatnák el a kumari keresetét. Miután Babához tartoztok, és még mindig folyamatosan sok figyelmet fordítotok a világi munkára, az olyan, mintha tiszteletlenek lennétek Babával. Az Atya azt mondja: Tegyétek az emberi lényeket a mennyország mestereivé. A gyermekek aztán ütik a fejüket világi szolgálatot végezve! A kormány kötelessége, hogy iskolákat nyisson. Nektek, gyermekeknek most meg kell értenetek az intellektusotokkal, hogy melyik szolgálatot kellene végeznetek; Isten kormányának, vagy annak a kormánynak. Ennek a Babának, annak idején ékszerüzlete volt, és aztán az idősebb Baba (Shiv Baba) azt mondta neki, hogy a tudás örökké való ékszereinek az üzletét kell csinálnia, amin keresztül azzá fog válni. Víziót adott neki arról a négykarú képmásról. Most a világ uralkodását kellene igényelnie, vagy azt kellene csinálnia? Ez mind-közül a legjobb üzlet. A bevételei nagyon jók voltak, de Baba belelépett és utasításokat adott neki, hogy emlékezzen Alfára és bétára. Ez ilyen egyszerű! Még a kis gyermekek is tanulhatnak. Shiv Baba megért minden gyermeket. Ez a valaki is tanulhat. Ez a valaki, aki mindent tud a külső dolgokról (baharyámi), és Shiv Baba az Egyetlen, aki tud mindent (Antaryámi) arról, ami belül van. Ez a Baba is mindent megérthet valaki szavaiból, arcáról és tetteiből. Ti, lányok csak egyszer kapjátok meg a lehetőséget, hogy szellemi szolgálatot végezzetek. Be kellene lépnie a szívetekbe, hogy vajon az emberi lényeket istenségekké kellene változtatnotok, vagy engednetek kellene, hogy a tüskék, tüskék maradjanak? Gondolkoztatok azon, hogy mit kellene tennetek? A testetlen Isten beszél: Szakítsatok meg minden testi kapcsolatotokat, beleértve a saját testeteket is. Tekintsétek magatokat lelkeknek, és folyamatosan emlékezzetek az Atyára. Az Atya csak hozzátok, Brahminokhoz beszél Brahma testén keresztül. Azok a brahminok is azt mondják: Üdvözlet a Brahminoknak, akik istenségekké fognak válni. Ők a fizikai teremtmények, ellenben ti szájon keresztül született teremtmények vagytok. Babának biztosan szüksége van Brahma gyermekre. Kumarka, Babának hány gyermeke van? Néhányan azt mondják: hatmilliárd, és néhányan azt mondják: egyedül Brahma. Azt is mondhatjátok, hogy Trimurti gyermekei vannak, de mindegyik foglalkozása más. Brahma felmerült Vishnu köldökéből. Vishnu felmerült Brahma köldökéből. Ezért a kettő egy. Hogy vajon Vishnu vesz 84 születést, vagy Brahma vesz 84 születést, az egy és ugyanaz a dolog. Aztán, ott van Shankar. Az nem úgy van, hogy Shankar Shiva. Nem, őket Trimurtinak hívják, de abban két igaz lelkű gyermek van. Ezek mind a tudás dolgai. Az jó nektek, lányoknak, ha ezt a szolgálatot csináljátok, vagy ha az érettségitekért tanultok? Ott ideiglenes boldogságot és egy kis fizetést kapnának. Itt sikeresekké /jómódúakká váltok a jövőtök 21 születésére. Tehát, mit kellene tennetek? Egy kumari szabad a kötéstől. Ti, kumarik a férjes asszonyok elé mehettek, mert tiszták vagytok. Mama is egy kumari volt. Itt a pénz kérdése nem merül fel. Ő olyan messzire előre ment, és így nektek, kumariknak őt kellene követnetek. Változtassátok a tüskéket virágokká. Ennek az isteni tanulmánynak, vagy annak a tanulmánynak a lehetőségével kellene élnetek? A kumarik számára egy szemináriumot kellene tartani. A férjes asszonyok a férjeikre, stb. emlékeznek. A sannyasik is nagyon sokat emlékeznek. A kumariknak nem szabadna felmászniuk azon a létrán. A társaság, amit megtartotok, nagyon beszínez benneteket. Ha ő (a kumari) egyszer egy fontos személy fiát meglátja, akkor a szíve ragaszkodik hozzá, és feleségül megy hozzá. Aztán az egész játéknak vége. Miután meghallgatták a tudást egy centrumban, kimennek, és az egész játéknak vége. Ez Madhuban. Sok ilyen jön ide és azt mondják, hogy majd vissza fognak térni, és egy centrumot nyitnak, de amint innen kimennek, eltűnnek. Megértik a tudás koncepcióit (elgondolását), de ahogy kimennek, az a mámor elvész. Maya sok ellenállást teremt. Maya azt is mondja: Csodálatos! Ez a valaki felismerte Babát, és mégsem emlékszik Babára, tehát, meg fogom ütni őt. Ne mondjátok azt: Baba mond meg Mayának, hogy ne üssön meg minket. Ez egy harcmező. Az egyik oldalon Ravan hadsereg van, és a másik oldalon Ráma hadserege. Váljatok bátrakká és gyertek át Ráma oldalára. Végezzétek el azt az üzletet, hogy az ördögi közösséget isteni közösséggé teszitek. Bárkinek tanítotok fizikai tanulmányt, a pusztulás eléjük fog jönni, mielőtt befejezhetnék a tanulmányt és felnőnének. Láthatjátok annak a jeleit. Baba elmagyarázta, hogy ha a két keresztény testvér (Amerika és Oroszország) együtt lennének, akkor nem lenne háború. Azonban az nem a sors. Ők nem érthetnek semmit. Ti, gyermekek most megalapítjátok a királyságot a jóga erővel. Ez a Shiv Shakti hadsereg, akik tanulmányozzák az ősi tudást és Bharat jógáját Shiv Babával, és Bharatot egy gyémánttá teszik. Az Atya eljön egy ciklus után és a tisztátalanokat tisztává teszi. Ti mind Ravan börtönében vagytok. A szomorúság házában vagytok; mindenki bánatot tapasztal. Aztán Ráma eljön, és mindenkit felszabadít és a bánattól mentes házba, a mennyországba viszi őket. A shrimat azt mondja: A tüskéket változtassátok virágokká, és az embereket istenségekké. Ti vagytok a szomorúság mester eltávolítói és a boldogság adományozói. Ezt az üzletet kellene csinálnotok. Csak a shrimat követése által fogtok emelkedetté válni. Az Atya tanácsot ad nektek. Az Atya most azt mondja: Ez az én kérésem, de a ti kívánságotok, hogy azt teljesítitek, vagy nem. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy szolgálatkészekké váljatok, maradjatok tiszták, és becsületesek kívül-belül. Mondjatok nagyon édes szavakat az ajkaitokon keresztül. Távolítsátok el az intellektusotok jógáját a testetektől és testi kapcsolatoktól. Legyetek óvatosak a társaságotokkal.

2. Váljatok a szomorúság mester eltávolítóivá és a boldogság adományozóivá, olyanokká, mint az Atya. Végezzetek szellemi szolgálatot és tegyetek szert egy igaz bevételre. Kövessétek a szellemi Atya utasításait és váljatok szellemi szociális munkásokká.

Áldás:
Tapasztaljátok meg az életben való felszabadulás állapotát az „Én és az én Babám!” módszerével, és váljatok könnyű jógikká.

Brahminná válni azt jelenti, hogy felszabadultok a test, a testi kapcsolatok és lehetőségek bármilyen kötésétől. A testetek kapcsolatai nem a testetekkel, hanem a lélekkel vannak összeköttetésben. Ha valaki másokat befolyásol, az egy kötés. Azonban Brahminnak lenni az életben való felszabadultságot jelenti. Amikor a fizikai szerveitek támaszával rendelkeztek, addig cselekedeteteket kell végrehajtanotok, de ne karmikus kötések, hanem karmikus kapcsolatok legyenek. Akik ilyen módon felszabadultak, azok a siker állandó megtestesítői. A könnyű módszer ennek a használatához, „Én és az én Babám!” Ez az emlékezés tesz titeket könnyű jógikká, a siker képmásaivá és szabaddá bármilyen kötéstől.

Slogen:
Véget vetni az én és enyém ötvözetének, azt jelenti, hogy igaz arannyá válni.

Mateshwariji felbecsülhetetlen értékű emelkedett verziói

A Gitában azt mondják, „O Gita Istene, gyere és teljesítsd a megtett ígéretedet.” Ezért a Gita Istene Maga most eljött, hogy teljesítse azt az ígéretét, amit az előző ciklusban tett. Ő azt mondja: Amikor rendkívüli a vallástalanság Bharatban, akkor Én biztosan eljövök, hogy teljesítsem az ígéretemet. A jövésem nem azt jelenti, hogy minden egyes korban eljövök. Nem minden korban rágalmazzák a vallást. A vallás rágalmazása csak a vaskorban történik. Tehát Isten a vaskor végén jön el. A vaskor minden egyes ciklusban eljön, és így Neki biztosan el kell jönnie minden egyes ciklusban. Minden egyes ciklusban négy kor van. Ezt ismerik kalpafaként (acon). Fél ciklusra, az arany és ezüstkorokban a lelkek satogunik és satopradhanok, így nincs szükség arra, hogy Isten eljöjjön oda. A rézkorban elkezdődnek más vallások, de nincs ott a vallások szélsőséges rágalmazása. Ez megmutatja, hogy Isten nem jön el abban a három korban, így csak a vaskor marad. Ennek a kornak a végén a vallás rendkívüli rágalmazása. Tehát Isten ebben az időben eljön és megsemmisíti a vallástalanságot, és megalapítja az igazság földjét. Ha a rézkorban jönne, akkor az aranykornak a rézkor után kellene jönnie. Tehát az miért aztán a vaskor? Azt nem lehet mondani, hogy Isten megalapította a sötét vaskort. Az nem lehet úgy. Ezért Isten azt mondja: En vagyok az Egyetlen, és egyszer jövök el. Megsemmisítem a vallástalanságot, azaz vaskort, és megalapítom az aranykort, és így az eljövetelem ideje az átmenetikor. Achcha.