10.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, mindig legyen az a mámorotok, hogy az Atya, a Tudás Óceánja záporoz titeket a tudás esőjével, és tisztává fogtok válni ezen keresztül, és visszatértek a nagy otthonotokba.

Kérdés:
Minek alapján fog nektek, gyereknek a hite folyamatosan még erőteljesebbé válni?

Válasz:
Ahogy a káosz egyre növekszik a világban és a ti isteni fátok folyamatosan növekszik, a szívetek annál jobban fog eltávolodni az öreg világtól, és a hitetek folyamatosan erőteljesebbé válik. A szolgálat meg fog történni nagyon gyors sebességgel. Ha ti folyamatosan figyelmet fordítotok a dharnára, a lelkesedés az intellektusotokban növekedni fog és korlátlan boldogságban fogtok maradni.

Om shanti.
Nem szükséges minden nap elmondani a gyermekeknek, hogy emlékezzenek Shiv Babára. Gyermekek, megértitek, hogy ti Shiv Baba gyermekekei vagytok; nincs arra szükség, hogy ezt elmondják nektek. Shiv Baba tanít minket ezen az egyen keresztül. Ez a tudás esője a Tudás Óceánjától. Ott van a gyermekek intellektusában, hogy most ott van a tudás esője felettük. Én csak azokat záporozom a tudás esőjével, akik Brahminokká válnak. Én szemtől szembe eljövök a gyerekek elé, és a gyermekek most szemtől szemben itt ülnek velem. Baba ismételten növeli a Vele szemtől-szemben ülök mámorát. Aztán Maya a mámorotokat lehúzza. Ő néhányak mámorát kicsit, másokét teljesen csökkenti. Ti, gyermekek megértitek, hogy eljöttetek az Óceánhoz, hogy felfrissüljetek, vagyis hogy önmagatokba szívjátok a murli pontjait és útmutatást vegyetek. Mi előtte ülünk. A tudásnak ez az esője csak egyszer történik meg. Az Atya eljön, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Az emberek ezt a dicséretet éneklik: Ó Tisztító, jöjj el. Ti az aranykorban nem fogtok így kiáltani. Ott ti már tisztává váltatok a tudás esőjén keresztül, a Tudás Óceánjától. A tudással együtt ott az érdektelenség. Érdektelenség miben? Az intellektusban érdektelenség van ebben az öreg tisztátalan világban. Ti, gyermekek megértitek az intellektusotokkal, hogy most elmentek az új világba és így le kell mondanotok az öreg világról. Az emberek ezért használják az érdektelenség szót. Amikor egy apa egy új otthont épít, az intellektus jógája eltávolítódik az öregtől és az újhoz ragaszkodik. Érzitek, hogy az öregnek véget kellene érnie, hogy el tudjatok menni az újba. Ti gyermekek azt is érzitek belülről, hogy hamarosan meg kellene alapítani a mennyországot, hogy gyorsan haza tudjatok menni és aztán boldogok lesztek. Először is, mi hazatérünk a Vőlegénnyel. Ez a szülő otthona. Ez egy kis otthon. Az a nagy Atya nagy otthona. Tudjátok, hogy az minden lélek otthona. Ez csak nektek, gyermekeknek van ott az intellektusában, nincs ott senki más intellektusában. Korábban sötétség volt és most világosság van. Azt is megértitek, hogy nem mindenki fogja venni ezt a tudást. Mindenki biztosan haza fog térni. Ott van nektek, gyermekeknek az intellektusában, hogy most visszatértek az otthonotokba. Érdemessé váltok azzal, hogy követitek a shrimatot. Nektek érdemessé kell válnotok arra, hogy elmenjetek a mennyországba. Először is, emlékezzetek rám, hogy a bűneitek megsemmisüljenek, és másodsorban forgassátok a diszkoszt. A világciklus hogyan forog? Mi annak az időtartama? Ki jön el akkor? Az Atya itt ül, és elmagyarázza mindezt. Amikor ők azt mondják, hogy az emberi lények 8.4 millió születést vesznek, ez azt jelenti, hogy mindenki annyi születést vesz? Ti most megértitek, hogy csak 84 születés van, és ott van ez a kalkuláció. Nem mindenki fog 84 születést venni. A lelkek folyamatosan újjászületnek a kezdetektől. A végén ott vannak azok is, akik csak egy vagy két születést vesznek. Azok, akik az elején jönnek el, 84 születést vesznek. Például, Lakshmi és Narayan. Az emberek elmennek a templomaikba, de nem tudnak semmit. Egyszerűen azt mondják, hogy ők elmennek, hogy egy víziót kapjanak az istenről, és istennőről. Még azt sem tudják, hogy a királyságuk hogyan kerül megalapításra, vagy mi azok foglalkozása, akiket imádnak. Tehát, mi haszna annak az imádatnak? Ezért hívják azt vakhitnek. Bűnbánatot tartanak, tapaszyát végeznek, zarándoklatokra mennek stb., azt gondolva, hogy megtalálják az ösvényt, hogy találkozzanak Istennel, de senki nem tudja megtalálni Istent azon keresztül. Néhányan eljönnek ide és elmennek Jagadamba templomába is, hogy egy víziót kapjanak, és így Baba megérti, hogy semmi nem lépett be az intellektusukba. Most minden vágyatok teljesül. Jagadamba szerepe most pontosan lejátszódik. Jagadamba szerepe biztosan nagyon nagy. Először Lakshmi és aztán Narayan. Ez az utolsó születésetek, és a karmikus számlákat itt rendezik el. Nektek szabaddá kell válnotok azzal, hogy elrendezitek az összes karmát és Baba emlékezésében maradtok. Valójában nektek, gyermekeknek csak az egy Atyára szabadna emlékeznetek. Ha ti egy testi lényre emlékeztek, az időtöket elvesztegetitek. Nem lehetséges senki számára, hogy állandóan találkozzon Babával. Nincs senki, akire állandóan emlékezni tudnának. Még egy feleség sem tud állandóan emlékezni a férjére. Biztosan, amikor elkészíti az ételt, vagy gondoskodik a gyermekekről, ő nem a férjére emlékszik. Ugyanakkor itt nektek gyakorolnotok kell, hogy állandó emlékezésben legyetek, hogy az állapototok olyan legyen a végén, hogy csak az Egyre emlékezzetek. Ez egy fontos vizsga. Ott van a 8 ékszer nagy dicsérete: Amikor az emberek rossz ómeneket tapasztalnak, ők egy gyűrűt viselnek 8 ékkővel. A végén csak az egy Atyára való emlékezésnek szabadna lennie. Ezért, az intellektusotok vonalának teljesen tisztának kell lennie, és senki másra nem szabad emlékezni, mert csak akkor lesztek képesek a rózsafüzér gyöngyszemévé válni. Ott van a kilenc ékszer nagy dicsérete. Tehát, most legyen ott az állandó emlékezés gyakorlata. Ebben a pillanatban alig van bárki is, aki Babára emlékezik akár két-három órán át. Ahogy a káosz növekszik a világban, a hitetek folyamatosan növekedni fog és a szívetek el fog mozdulni az öreg világtól. Sokan meg fognak halni. Az intellektus azt mondja, hogy Maya egy nagyon régi ellenség. Nincs olyan hely, ahol nincsenek ellenségek. Ti, gyermekek most piszkosból tisztává váltok. Rendelkeztek annak a megértésével, hogy nem ehettek olyan ételt, amit tisztátalan emberek főztek. Azt is mondják: Amilyen az étel, olyan a tudat. A bűn felhalmozódik azokban, akik rossz dolgokat vásárolnak, azokban, akik azt elkészítik, és azokban, akik azt megeszik. Az Atya mindent nagyon világosan elmagyaráz. Ti, gyermekek visszatértek, azt követően, hogy itt felfrissültök. A nap folyamán a világciklusnak kellene forognia az intellektusotokban és emlékeznetek kellene az otthonotokra is. Amikor ti innen visszatértek a lokik otthonaitokba, az befolyásolja az állapototokat, mert ti olyan társaságot kaptok. Miközben itt ülnek, néhányak intellektusa kifele vándorol, és ezért képtelenek arra, hogy teljes dharnával rendelkezzenek. A korlátlan Atya itt ül, és magyaráz nektek, lelkeknek: Ti lelkek vagytok, és a testeteken keresztül cselekedtek. Megértitek, hogy Babától veszitek a shrimatot, és újból igénylitek a királyság szerencséjét. Tehát, mennyire kellene boldognak lennetek? Arra emlékeznek: Kérdezzétek meg a gopik Urának a gyermekeit az érzékfeletti örömről. Ahogy az állapototok egyre magasabbá válik, ahogy a kiterjedés folytatódik, a boldogságotok higanyszála folyamatosan növekedni fog és a hitetek is erőteljesebbé válik. Ahogy folyamatosan figyelmet fordítotok a dharnátokra, a lelkesedés az intellektusotokban folyamatosan növekedni fog. Ahogy az idő halad, a szolgálat gyors sebességgel meg fog történni. Nektek olyan módszereket kell teremtenetek, hogy a nyíl valakit megérintsen. A fő dolog az, hogy átadjátok az Atya bemutatását. Ti egy korlátlan örökséget kaptok a korlátlan Atyától. Ő a Tudás Óceánja is. Csak a tudással van az, hogy az emberi lények tisztává válnak. Ugyanaz az Atya a Tisztító. Csak emeljétek ki azt az egy pontot, hogy az odaadás nem folytatódhat a mindenütt jelenvalóság elképzelésével. Ezt el kell magyarázni nagyon világosan. Azok az emberek azt mondják, hogy a pusztulás bekövetkezik a mi tudásunkon keresztül. Ti is azt mondjátok, hogy a pusztulás lángjai fel fognak merülni Rudra tudásának ebből az áldozati tüzéből. Ezért nekik is igazuk van. Ugyanakkor, még akkor is, ha nem értik, mi más lenne, mint pusztulás. A pusztulás egy ciklussal ezelőtt is megtörtént. Isten beszél: Mindezt fel fogják áldozni Rudra tudásának áldozati tüzében. Azok az emberek azt gondolják, hogy a ti tudásotok ilyen, és ezért szállnak veletek szembe. Ők abban hisznek, hogy majd megtalálják Istent azzal, hogy sok odaadást végeznek. Mi is azt mondjuk, hogy azok, akik sok odaadást végeztek, megtalálták Istent. Ugyanakkor, az embereknek sok erőfeszítésre van szükségük ahhoz, hogy megértsék ezeket a dolgokat. Egy ciklussal ezelőtt is ti, gyermekek a poklot mennyországgá változtattátok az Atya segítségével és így a pokol pusztulásának is biztosan meg kellett történnie. Csak amikor a pokol elpusztul, lehet a mennyországot megalapítani. Azt is elmagyarázhatjátok, hogy Bharat valóban tiszta volt. Az összes vallás emberei egyetértenének abban, hogy biztosan volt mennyország. Az ősi azt jelenti, ami a legöregebb és így az biztosan a mennyország. Annak, ami öreggé vált, most újjá kell válnia. Ez ott van nektek, gyermekeknek az intellektusában. Biztosan ott volt az istenségek királysága, de az többé nem létezik. Ők most újból véghezviszik az eredeti örökkévaló istenségi vallás megalapítását. Kinek a segítségével? Az Egyével, aki minden lélek testetlen Bapujija (Atyja). Ő minden lélek Atyja. Ti megértitek mindezeket a dolgokat. Ti ilyen hétköznapiak vagytok. Az Atya azt mondja: Én a szegények Ura is vagyok. Ti szegények vagytok. Mivel rendelkeztek? Ti mindent feláldoztatok Bharatért. A ti háborútok Ravannal olyan hatalmas. Ti vagytok a Shakti Hadsereg. Azt is éneklik: Üdvözlet az anyáknak. A tisztátalanok dicsérik a tisztákat, tehát ők milyen anyákra utalnak. Ők azt gondolják, hogy az a földanya, de az azokra utal, akik a földön élnek. Ott van Jagadamba és így ott vannak a gyermekei is. A Dilwala templom az emlék, amit megépítettek. Ott vannak a kumarik és a fél kumarik, akiket szintén anyáknak neveznek. Ti azt mondjátok, Baba, mi Brahma kumarok és kumarik vagyunk, így hívjál minket a gyermekeidnek, nem pedig anyáknak. Mi kumarik vagyunk. Ezek mély dolgok, amik megértést kívánnak, de az emberek képtelenek arra, hogy ezt önmagukba szívják. Az előző születés tudatosságát szívták önmagukba és azt nem törik meg. Ott van az intellektusotokban, hogy Shiv Baba előttetek ül és hozzátok, lelkekhez beszél. Az Atya belépett ebbe a testbe. Baba eljön, és isteni alokik tevékenységet hajt végre. Ő azért tanít, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Pontos emlékezésnek kell lennie. Shiv Baba, a Tisztító tanít minket. Ő mindegyik közül a legmagasabb, az Atya és a Tanár is. Az első szónak, ami felmerül, a Tisztítónak kellene lennie. Az emberek emlékeznek Rá és azt mondják, ó Isten, Atya, jöjj el. Jöjj, és újból taníts nekünk Raja jógát. Az Atya is azt mondja, én újból könnyű tudást tanítok nektek. Ebben a könyvek nem kérdésesek. Ugyanakkor, az emberek megemlítették ezeket a neveket. Az Atya most tanít benneteket, hogy érdemessé tegyen. Ti minden nap megkapjátok az új pontokat. A Gita és a Grant nem tartalmaz semmilyen szerkesztést, vagy hozzáadást. Azok ugyanazt a dolgok mondják. Itt ugyanakkor van hozzáadás, és néhány dolgot meg is szerkesztenek. Nektek minden nap új pontokat adnak. Ez a tudás nagyon csodálatos. Egyik szentírás sem tartalmazza ezt. A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Isten beszél. Felejtsetek el mindenki mást, a saját testeteket is, és csak az Egyre emlékezzetek. Én titeket, lelkeket, mindannyitokat haza foglak vinni. Én vagyok a halhatatlan képmás, az összes halál Halála. Én eljöttem, hogy minden gyermeket hazavigyek, és így boldognak kellene lennetek. Megértitek, hogy most haza kell térnetek. Váljatok gyorsan okossá, és igényeljétek az örökségeteket Babától. A háború addig nem fog elkezdődni. Az Atya azt mondja, én semmit nem tudok tenni. Először főpróbák lesznek. Az uralkodók még mindig nem jöttek el. Ti Rajasthanról is magyarázhattok (a királyok földje). Kérdezzétek meg tőlük: Tudjátok, miért használják a Rajasthán kifejezést? Azt Lakshmi és Narayan királyságára használják Bharatban. Azt a Rajasthánt (a királyok földjét) újból meg kell alapítani, és az most kerül megalapításra. Mi ezt tudjuk, de a boldogságotok higanyszála csak akkor fog emelkedni, amikor ez belép az intellektusotokba. Az odaadás ösvényén templomokat építenek azoknak az istenségeknek. Bharatban olyan nagy volt a gazdagság. Mi most azt újból a királyok isteni földjévé tesszük. Gyertek, és értsétek meg ezeket a dolgokat. Ilyen büszkeségnek kellene lennie abban, ahogy ezt magyarázzátok. Ez is egy szeminárium. Baba elmagyarázta, hogyan kellene szolgálatot végeznetek. A kumarik, az anyák és a testvérek is mind közösen hallgatják. Az egy Isten a Magasak közt Legmagasabb és nem Krishna. Tehát, magyarázhattok Rajasthanról. Biztosan ott volt Rajasthán, a királyok földje és templomokat építettek nekik. Mi azt újból megépítjük. Az Atya Raja jógát tanít nekünk. Nektek is ezt meg kellene próbálnotok, aztán fél cikluson át nem lesz arra szükségetek, hogy sírjatok. Azzal, hogy követitek Ráma shrimatját, legyőzitek Ravant. Ha ők meghallgatják ezeket a szavakat, meg fogja őket érinteni és azok, akiket a nyíl megérint, meg fogják érteni. Baba minden nap megtartja ezt a korlátlan szemináriumot. Ez egy szeminárium a lelkek és a Legfelső Lélek között. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy szabaddá váljatok a karma szenvedésétől, maradjatok az egy Atya emlékezésében. Ne vesztegessétek el az időtöket azzal, hogy bármilyen testi lényre emlékeztek. Tartsátok az intellektusotok vonalát nagyon világosan.

2. Egyetek nagyon tiszta ételt. Amilyen az étel, olyan a tudat. Ezért, ne egyetek olyan ételt, amit tisztátalan emberek készítettek. Nektek tisztává kell tennetek az intellektusotokat.

Áldás:
Legyetek állandóan gazdagok szellemi együttérzéssel, és tegyetek mindenkit elégedetté ezzel.

A mai világban sokan gazdagok, de a legnagyobb gazdagság, amire szükség van, az együttérzés. Függetlenül attól, hogy gazdag vagy szegény, ma az emberek nem rendelkeznek együttérzéssel. Ti rendelkeztek az együttérzés gazdagságával, és így nem számít, ha nem adtok másoknak semmi mást, mert mindenkit elégedetté tudtok tenni együttérzéssel. A ti szellemi együttérzésetek a szellemi kapcsolatotok tekintetében van. Ezzel a szellemi együttérzéssel elégedetté tudtok tenni mindenkit a testük, a tudatuk és vagyonuk tekintetében.

Slogen:
Tegyétek a bátorságot a társatokká minden feladatban, és biztosan sikeresek lesztek.