10.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ezen a tanulmányon keresztül elmentek a boldogság földjére a béke földjén keresztül. Ez a ti célotok, és tárgyatok. Nektek ezt soha nem szabad elfelejtenetek.

Kérdés:
Ti, gyerekek a dráma melyik jeleneteit szemlélitek elszakadott megfigyelőként ebben az időben?

Válasz:
Ebben az időben ott vannak a teljes szomorúság jelenetei a drámában. Még akkor is, ha valakinek van valamilyen boldogsága, az csak ideiglenes, olyan, mint egy varjú ürüléke. A többi nem más, mint szomorúság. Ti, gyerekek most eljöttetek a fénybe. Tudjátok, hogy a korlátlan világciklus hogyan forog folyamatosan másodpercről- másodpercre. Az egyik nap nem lehet ugyanolyan, mint a következő. Az egész világ cselekedetei folyamatosan változnak, ahogy az új jelenetek folytatódnak.

Om shanti.
Dupla Om Shanti. Az Atya stabil a saját eredeti vallásában és elmondja nektek, gyerekeknek, hogy stabilizáljátok önmagatokat az eredeti vallásotokban, és emlékezzetek az Atyára. Senki más nem mondhatja azt: Stabilizáljátok önmagatokat az eredeti vallásotokban. Ti, gyerekek hittel rendelkeztek az intellektusotokban. Azok, hittel az intellektusban, győztessé válnak. Ők azok, akik győzelmet aratnak. Milyen győzelmet aratnak? Az Atya örökségéért. Elmenni a mennyországba, azt jelenti, győztessé válni az Atya örökségének elérésében. A másik, erőfeszítést tenni egy státuszért. Nektek biztosan el kell mennetek a mennyországba. Ti, gyerekek tudjátok, hogy ez egy piszkos világ. Még több szomorúságnak kell jönnie. Ti a dráma ciklusát is ismeritek. Baba nagyon sokszor eljött, hogy megtisztítsa a lelkeket, és visszavigye őket úgy, mint a moszkitók raja. Aztán, Ő maga elmegy és a béke földjén él. A gyermekek is oda fognak menni. Nektek, gyermekeknek boldogsággal kellene rendelkeznetek, hogy ezen a tanulmányon keresztül el fogtok menni a boldogságotok földjére a béke földjén keresztül. Ez a ti célotok, és tárgyatok. Nektek ezt nem szabadna elfelejtenetek. Ti ezt minden nap meghallgatjátok. Ti megértitek, hogy az Atya tanít benneteket azért, hogy megtisztítson. Megmutatja nektek az emlékezés könnyű módszerét, hogy tisztává váljatok. Ez semmi új. Azt írják, hogy Isten Raja jógát tanított. Az egyedüli hiba, amit elkövettek, az volt, hogy Krishna nevét helyezték a Gitába. Az nem úgy van, hogy a tudás, amit ti gyerekek megkaptok, ott van bármelyik szentírásban a Gitán kívül. Gyerekek, tudjátok, hogy semmilyen emberi lény nem rendelkezik azzal a dicsérettel, amivel az Atya. Ha az Atya nem jönne el, a világciklus nem forogna. A szomorúság földje hogyan válna a boldogság földjévé? A világciklusnak fordulnia kell. Ezért az Atyának biztosan el kell jönnie. Az Atya is eljön, hogy mindenkit hazavigyen, és aztán a ciklus újból elkezdődik. Ha az Atya nem jönne el, a vaskor hogyan válna az aranykorrá? Ezeket a dolgokat nem említik a szentírásokban. A Raya jógát csak a Gitában említik meg. Ha az emberek tudnák, hogy Isten eljött Abuba, ők mindannyian idefutnának, hogy találkozzanak Vele. Még a szannyasik is találkozni akarnak Istennel. Az emberek emlékeznek a Tisztítóra azért, hogy hazatérjenek. Ti, gyermekek most több milliószorosan szerencséssé váltok. Ott korlátlan boldogság van. Az istenségi vallás, ami létezett az új világban, többé nem létezik. Az Atya véghezviszi az istenségi királyság megalapítását, Brahmán keresztül. Ez nagyon világos. Ez a ti célotok, és tárgyatok. Ezzel kapcsolatban a kétség nem kérdéses. Ahogy tovább fejlődtök, megérthető lesz, hogy biztosan meg kell alapítani a királyságot, hogy ott kell lennie az eredeti, örökkévaló istenségi vallásnak. Amikor a mennyországban éltek, ezt a földet Bharatnak hívják, és aztán, amikor eljöttök a pokolba, azt Hindusztánnak nevezik. Itt szomorúság és csak szomorúság van. Aztán ez a világ megváltozik. Majd a mennyországban csak a boldogság földje lesz. Ti, gyermekek rendelkeztek ezzel a tudással. A világon az emberek egyáltalán semmit nem tudnak. Az Atya maga azt mondja: Ez most az éjszaka sötétsége. Az emberi lények folyamatosan körbebotladoznak az éjszakában. Ti gyerekek most a fényben vagytok. Váljatok egy elszakadott megfigyelővé, és ezt szívjátok önmagatokba az intellektusotokkal. A korlátlan intellektus folyamatosan forog, másodpercről-másodpercre. Az egyik nap nem lehet ugyanolyan, mint a következő. Az egész világ cselekedetei folyamatosan változnak, és az új jelenetek folytatódnak. Ebben az időben ott vannak a teljes szomorúság jelenetei. Ha boldogság van, az olyan, mint egy varjú ürüléke és a többi nem más, mint szomorúság. Lehet, hogy van boldogság ebben a születésben valaki számára, de aztán a következő születésében szomorúság lenne. Ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy most hazamentek, ezért erőfeszítést kell tennetek, hogy tisztává váljatok. Shri-Shri átadta nektek a shrimatot, hogy shri Lakshmivá és shri Narayanná váljatok. Egy ügyvéd utasításokat adna nektek azért, hogy egy ügyvéddé váljatok. Az Atya most azt mondja, kövessétek a shrimatot, és váljatok ezzé. Kérdezzétek meg önmagatoktól, van bennem bármilyen hiba is? Az emberek most azt éneklik, én erény nélküli vagyok, nekem nincsenek erényeim. Legyél hozzám könyörületes. A könyörület kegyelmet jelent. Baba azt mondja, gyerekek, én senkivel nem vagyok kegyelmes. Mindenkinek önmagával kell kegyelmesnek lennie. Ez a dráma előre elrendelt. A kegyelem nélküli Ravan szomorúságba visz benneteket. Az is fix a drámában. Ezért Ravant nem szabadna hibáztatni. Az Atya eljön és egyszerűen átadja nektek a tanácsot. Ez az Ő kegyelme. Ugyanakkor Ravannak ez a királysága még mindig folytatódik. A dráma örökkévaló. Se Ravant nem szabadna rágalmazni, se az emberi lényeket. A ciklusnak forognia kell. Az Atya folyamatosan megmutatja nektek a módszereket, hogy szabaddá tegyétek önmagatokat Ravantól. Ti nagyon bűnös lelkekké váltatok azzal, hogy követtétek Ravan utasításait. Ez most az öreg világ. Az új világ biztosan el fog jönni. A ciklusnak forognia kell. Az aranykornak biztosan el kell jönnie. Ez most az átmeneti kor. A Mahabharat háború ezé az időé. Azok, akik intellektusában nincs szeretet a pusztulás idején, a pusztulásba mennek. Ez meg fog történni és mi győztessé és a mennyország mestereivé válunk. A többi közül senki nem lesz ott. Megértitek, hogy nehéz istenségekké válni anélkül, hogy tisztává válnátok. Az Atya most átadja nektek a shrimatot azért, hogy istenségekké tegyen benneteket. Ti soha máskor nem kaphattok ilyen utasításokat. Ő csak eljátssza a shrimatot adni szerepét az átmeneti korban. Senki más nem rendelkezik ezzel a tudással. Az odaadás odaadást jelent. Azt nem lehet tudásnak nevezni. Csak a Szellem, a Tudás Óceánja ad szellemi tudást. „A tudás Óceánja, a Boldogság Óceánja”- ez egyedül az Ő dicsérete. Az Atya megmutatja nektek a módszert, hogy erőfeszítést tegyetek. Tudatában kellene lennetek annak, hogyha most elbuktok, el fogtok bukni ciklus-ciklus után és nagymértékben megsérültök. Amikor nem követitek a shrimatot, van az, hogy megsérültök. A Brahminok fájának biztosan növekednie kell. Az csak annyira fog növekedni, amennyire az istenségek fája növekszik. Nektek erőfeszítést kell tennetek, és inspirálnotok kell másokat is arra, hogy ugyanazt tegyék. A facsemetét folyamatosan elültetik, és a fa nagyobbá válik. Ti tudjátok, hogy most haszon van számotokra. A haszon, amit megtapasztaltok az, hogy a tisztátalan világból elmentek a tiszta világba. A zár most megnyílt nektek, gyerekeknek az intellektusán. Az Atya a bölcs Intellektus. Ti most mindent megértetek. Ahogy tovább fejlődtök, látni fogjátok, hogy kinek a zára nyílik meg az intellektusán. Ez is folytatódik a drámának megfelelően. Aztán az megismétlődik az aranykortól. Az az időszak Lakshmi és Narayan koronázásával kezdődik. Nagyon világosan leírjátok, hogy a mennyország az első évtől tart 1.250 évig. Ott van az igaz Narayan története. Ott van a Halhatatlanság Ura odaadó története is. Ti most meghallgatjátok a Halhatatlanság Ura igaz történetét. Aztán, ennek az időnek az emléke folytatódik az odaadás ösvényén. Minden fesztivál erre az időre utal. Az első számú fesztivál Shiv Baba eljöveteléjé. Az Atyának biztosan el kell jönnie a vaskor végén azért, hogy megváltoztassa a világot. Bárki, aki figyelmesen megnézi a képeket, láthatja, hogy milyen pontos a számla. Garantált, hogy ti biztosan meg fogjátok tenni ugyanazt az erőfeszítést, amit az előző ciklusban is megtettetek. Elszakadott megfigyelőkké váltok, és nézitek az erőfeszítéseket, amiket mások megtesznek. Ők ismerik a saját erőfeszítéseiket. Ti is tudjátok. Egy diák ne tudná, hogy mennyit tanult? A lelkiismerete belülről furdalná, ha nagyon gyenge volt egy bizonyos tantárgyban. A vizsga idején azok szíve nagyon gyorsan verne, akik gyengék a tanulmányaikban. A gyerekeknek vízióik lesznek, de addigra már elbuktak. Ezért abban az időben mit lehet tenni? Amikor valaki elbukik az iskolában, a rokonok és a tanárok felindulttá válnak. Ha az iskolájukból nagyon kevés diák megy át, lehet, hogy azt mondanák, hogy ez azért volt, mert a tanár nem volt elég jó. Baba tudja, hogy kik a jó tanárok a centrumokban, és hogyan tanítanak. Tudja, hogy kik azok, akik jól tanítanak másokat, és idehozzák őket. Ő mindent tud. Baba azt mondja, hozzátok el ide a felhőket. Ha ti elhozzátok ide a kis gyermekeiteket, bennetek biztosan ragaszkodás van irányukban. Nektek egyedül kellene eljönnötök, hogy az intellektusotok ebben maradjon fokuszált. Ti otthon amúgy is állandóan látjátok a gyermekeiteket. Az Atya azt mondja, ennek az öreg világnak egy temetővé kell válnia. Amikor egy új házat építenek, ott marad az intellektusotokban, hogy egy új ház kerül megépítésre. Ti amúgy is folytatjátok az üzleteteket, de az intellektusotok az új ház felé irányulna. Ti nemcsak csendben ültök valahol. Az egy korlátolt aspektus, míg ez egy korlátlan aspektus. Miközben minden cselekedetet végrehajtotok, maradjatok tudatában annak, hogy most hazatértek, aztán elmentek a királyságotokba, és korlátlan boldogságot tapasztaltok. Az Atya azt mondja, gyerekek, nektek gondoskodnotok kell a gyermekitekről, stb., de az intellektusotoknak ott fent kell összekapcsoltnak maradnia. Ha nem maradtok emlékezésben, nem válhattok tisztává. Azzal, hogy emlékezéssel rendelkeztek, tisztává váltok, és azzal, hogy tudással rendelkeztek, egy bevételt kerestek. Itt minden tisztátalan. Két part van. Babát hívják a Révésznek, de senki nem érti annak a jelentését. Tudjátok, hogy az Atya keresztülvisz benneteket a másik partra. Ti, gyerekek tudjátok, hogy azzal, hogy emlékeztek az Atyára, most nagyon közel kerültök. Ott van a Révész név jelentősége, amit átadtak. Mindenki a dicséretet énekli: Vidd keresztül a csónakomat. Ti ezt énekelnétek az aranykorban? Csak a vaskorban van az, hogy az emberek kiáltanak. Ti, gyerekek megértitek ezeket a dolgokat. Azok, akik oktalanok, nem jöhetnek el ide. Baba ezt nagyon szigorúan megtiltja. Ha valaki nem rendelkezik hittel, nektek egyáltalán nem szabad elhoznotok őt ide. Ő semmit nem értene meg. Először is, adjátok át nekik a hétnapos kurzust. A nyíl valakit pusztán két nap alatt megérinthet. Neki ez tetszene. Ő azt nem fogja elengedni. Azt mondaná, én ezt még hét napon át akarom tanulni. Aztán, azonnal megértenétek, hogy az a lélek ehhez a klánhoz tartozik. Azok, akik éles intellektussal rendelkeznek, nem foglalkoznának semmi mással. O.K. Ha kirúgnak az állásomból, majd találok egy másikat. A gyerekeket, akik becsületes szívvel rendelkeznek, soha nem rúgnák ki az állásukból. Ők maguk meglepődnek. Néhány nővér azt mondja, Baba, alakítsd át a férjem intellektusát. Baba azt mondja, ne mondjátok nekem, hogy ezt tegyem. Maradjatok emlékezésben és a jóga erejével üljetek le vele és magyarázzátok el nekik ezt a tudást. Baba nem fogja átalakítani senki intellektusát. Máskülönben mindenki ugyanazt tenné. Az emberek nagyon gyorsan elkezdenek követni bármilyen rendszert, amit egy személy elkezd. Amikor mások hallanak arról, hogy valaki hasznot kap egy gurutól, ők is mindannyian elkezdik azt az egyet követni. Természetesen ott lenne egy új lélek dicsérete, aki onnan fentről eljön. Aztán neki sok követője lenne. Ezért van az, hogy nektek nem szabad megnéznetek azokat a dolgokat. Nektek csak önmagatokat kell néznetek és látnotok kell, hogy milyen mértékben tanultok. Baba a részletekről cseveg veletek. Ha ti csak azt mondjátok nekik, emlékezz az Atyára, akkor azt meglehet tenni, miközben otthon ülnek. Ugyanakkor, a Tudás Óceánja biztosan tudást is adna, ugye? A fő dolog a manmanabhav. Ezzel együtt Ő elmagyarázza nektek a világ eleje, közepe és vége titkait is. Most sok nagyon jó képet készítettek. Az Atya elmagyarázza azok jelentését. Brahmát Vishnu köldökzsinórjának a végén ábrázolják. A trimurtit is ábrázolják. Tehát, Brahma, hogyan tud felmerülni Vishnu köldökéből, ahogy ők mutatják? Az Atya itt ül és elmagyarázza, mi helyes és mi helytelen. Az emberek sok képet készítenek a saját elképzeléseikkel. Némelyik képen a ciklust is ábrázolják. Ugyanakkor, annak az időtartamát egy dologként írják le az egyiken és másként a másikon. Sok vélemény van. Sok korlátolt dolgot leírtak a szentírásokban. Az Atya elmagyarázza a korlátlan dolgokat, hogy ez az egész világ hogyan Ravan királysága. A ti intellektusotok most rendelkezik tudással arról, hogyan váltatok tisztátalanná és hogyan tudtok újból tisztává válni. Minden más vallás később jön el. Sok variáció van. Az egyik nem lehet ugyanolyan, mint a másik. Két embernek nem lehet ugyanolyan megjelenése. Ez a játék előre elrendelt és folyamatosan megismétlődik. Az Atya itt ül, és elmagyarázza nektek, gyerekeknek. Egyre kevesebb és kevesebb idő marad. Ellenőrizzétek önmagatokat, milyen mértékben maradok boldog. Nekem nem szabad végrehajtanom semmilyen bűnös tettet. Biztosan fognak jönni viharok. Az Atya elmagyarázza, gyerekek, váljatok befele fordulttá és őrizzétek meg a táblázatotokat, és képesek lesztek arra, hogy megbánjátok a hibákat, amiket elkövettetek. Ez olyan, mint megbocsájtani önmagatoknak jóga erővel. Baba nem ad megbocsájtást, stb. A megbocsájtás szó nincs ott a drámában. Nektek magatokért kell erőfeszítést tennetek. Az emberi lényeknek maguknak kell megfizetniük a bűnökért, amiket elkövetnek. A megbocsájtás nem kérdéses. Az Atya azt mondja, tegyetek erőfeszítést minden tekintetben. Az Atya itt ül és átadja nektek, lelkeknek a módszert, hogy ezt megtegyétek. Ti az Atyához kiáltotok, hogy jöjjön el Ravan öreg világába. Gyere és tisztíts meg minket, tisztátalanokat. Ugyanakkor az emberi lények semmit nem értenek. Az az ördögi közösség. Ti vagytok a Brahmin közösség, akik az istenségi közösséggé váltok. Ti, gyermekek erőfeszítést tesztek, sorszám szerint. Aztán azt mondják, hogy csak ennyi van a szerencsétekben. Elvesztegetitek az időtöket. Születésről- születésen át, ciklus- ciklus után nem lesztek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Nektek nem szabadna vesztességet okoznotok önmagatoknak, mert ez most a felhalmozás ideje. Később ti vesztességet halmoztok fel. Ravan királyságában olyan nagy a vesztesség. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok befele fordulttá és ellenőrizzétek önmagatokat. Mélyen a szívetekből bánjátok meg a hibákat, amiket elkövettetek és bocsájtsatok meg önmagatoknak jóga erővel. Tegyetek erőfeszítést önmagatokért.

2. Kövessétek teljesen az Atya tanácsát, és legyetek önmagatokkal kegyelemteljesek. Nézzétek a saját erőfeszítéseiteket, és mások erőfeszítéseit egy elszakadott megfigyelőként. Soha ne okozzatok vesztességet önmagatoknak.

Áldás:
Igényeljétek az összes kincs jogát azzal, hogy állandó emlékezéssel rendelkeztek, és felhalmoztok egy múlhatatlan bevételt.

Azzal, hogy állandó emlékezéssel rendelkeztek, folyamatosan bevételt fogtok keresni minden lépésnél, és megtapasztaljátok, hogy rendelkeztek a boldogság, a béke, az üdvösség és a szeretet minden kincsének a jogával. Semmilyen szenvedést nem fogtok szenvedésnek tapasztalni. Az átmeneti korban a brahminok nem szenvedhetnek. Ha van bármilyen szenvedés, az azért jön, hogy emlékeztessen benneteket az Atyára. Ugyanúgy, ahogy egy rózsa rendelkezik tüskékkel, hogy megvédje önmagát, hasonló módon, bármilyen nehézség eszközzé válik, hogy még jobban emlékeztessen titeket az Atyára.

Slogen:
Amikor a tettek magja folyamatosan megkapja a tiszta gondolatok vizét Isten shrimatja alapján, a mag erőteljessé fog válni.