10.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti most új szellemi dolgokat hallgattok a Szellemi Atyától. Tudjátok, hogy ugyanúgy, ahogy ti lelkek eljöttetek ide azt követően, hogy megváltoztattátok a formátokat, az Atya is eljött ugyanilyen módon.

Kérdés:
A kis gyermekek milyen címet tudnak igényelni, ha nagy figyelmet fordítanak a magyarázatra, amit az Atya átad?

Válasz:
A szellemi vezetőét. Ha a kis gyermekek tesznek valami bátor dolgot és figyelnek azokra a dolgokra, amiket az Atya elmond, és azokat elmagyarázzák másoknak, mindenki nagy szeretetet fog adni nekik. Az Atya neve is dicsőítve lesz.

Ének:
Hagyd el az égi trónodat és gyere le a földre.

Om shanti.
Ti, gyermekek kiáltottatok és az Atya válaszolt. Ti gyermekek gyakorlati módon mit mondotok? Baba, gyere el újból Ravan királyságába. Ott van a kifejezés is: Maya árnyéka újból itt van. Ravant hívják Mayának. Ezért kiáltanak így. Ez mostanra Ravan királyságává vált, ezért újból gyere el. Itt, Ravan királyságában nagy a szomorúság. Nagyon boldogtalan és bűnös lelkekké váltunk. Az Atya itt van, gyakorlati módon. Gyermekek, tudjátok, hogy ugyanaz a Mahabharat háború újból eljön. Az Atya tanít tudást és raja jógát. Az emberek így kiáltanak, ó testetlen Legfelső Atya, Legfelső Lélek, gyere el a testetlen világból és vegyél egy testi formát. Változtasd meg a formádat. Az Atya elmagyarázza, hogy ti is annak a helynek vagytok a lakói, ami a brahm nagy eleme, vagy a testetlen világ. Ti is megváltoztattátok a formátokat. Ezt senki nem tudja. Egy testetlen lélek egy fizikai testet vesz. Az a testetlen világ. Ez a testi világ és a másik a szubtilis világ. Az különbözik. Ott van az intellektusotokban, hogy eljöttök ide a béke földjéről, a hangon túli földről. Amikor az Atyának meg kell teremtenie az új teremtést, Ő először megteremti a szubtilis régiót. Csak most van az, hogy elmentek a szubtilis régióba. Ti oda soha nem fogtok újból elmenni. Amikor először lejöttök, ti nem a szubtilis régión keresztül jöttök. Ti ide közvetlen módon jöttök el. Ti most elmehettek a szubtilis régióba és visszatértek. Ez nem a gyalogos jövés-menés kérdése. Nektek, gyermekeknek vízióitok vannak. Nektek lehet víziótok a testetlen világról is, de oda nem tudtok elmenni. Lehet víziótok Vaikuntról is, de oda sem tudtok elmenni addig, amíg nem váltok teljesen tisztává. Ti nem mondhatjátok, hogy elmentek a szubtilis régióba. Nektek arról lehet víziótok. Ott van Shiv Baba, Dada és ti gyermekek. Nézzétek meg, hogy ti gyermekek hogyan hallgatjátok meg az új szellemi dolgokat. A világon senki nem ismeri ezeket a dolgokat. Bár ők beszélnek a testetlen világról, de nem tudják, hogy mi az. Először is, nem ismerik a lelket, tehát hogyan ismerhetnék a testetlen világot? Az Atya eljön, és először is átadja nektek a lélek felismerését. Ti lelkek vagytok. Megváltoztattátok a formátokat, vagyis, eljöttetek a testetlenből a testibe. Ti lelkek most megértitek, hogyan tapasztaltok 84 születést. Egy lélek fel van töltve minden szereppel, mint egy lemez. Ő elmondta nektek mindezeket a dolgokat korábban is. Az Atya azt mondja, én most mély szórakoztató dolgokat mondok el. Ti most tudjátok, hogy korábban nem tudtátok. Új pontok lépnek be az intellektusotokba, és ezért gyorsan képesek vagytok arra, hogy magyarázzatok másoknak is. A Brahminok fája folyamatosan növekszik, napról-napra. Aztán az az istenségi fává válik. A Brahminok száma növekedni fog. Először nagyon kicsi, ugyanúgy, mint amikor megnézitek Indiát a térképen, az olyan kicsinek tűnik. Valójában India nagyon hatalmas. Hasonló módon, azt mondják a tudásról is: Manmanabhav, vagyis emlékezz Alfára. A mag olyan parányi és a fa, ami abból kinő, olyan nagy. Ez a Brahmin klán is kicsi, és az folyamatosan növekedni fog. Ott van az intellektusotokban, hogy ti, Brahminok vagytok ebben az időben és aztán istenségekké váltok. A 84 születés létrájának képe nagyon jó. Ti, gyermekek elmagyarázhatjátok, hogy azok, akik 84 születést vesznek, azok, akik eljönnek, és ezt megértik. Néhányan 84 születést vesznek, mások 80 születést vesznek. Ti legalább megértitek, hogy ehhez az istenségi klánhoz tartoztok. Ti a napdinasztia klánjához fogtok tartozni. Ha elbuktok, később jöttök el. Nem mindenki fog együtt eljönni. Bár sokan veszik ezt a tudást, mindenki nem fog együtt lejönni. Ők együtt fognak visszatérni és egy időben kevesen fognak lejönni. Ez valami, amit meg kell érteni. Hogyan tudna mindenki 84 születést venni ugyanabban az időben? Ti az Atyához kiáltotok, hogy jöjjön el, és mondja el újból a Gita tudását. Ez azt mutatja, hogy Ő eljön és elmondja a Gita tudását, amikor a Mahabharat háború megtörténik. Ezt hívják Raja jógának. Ti most Raja jógát tanultok. Baba minden ciklusban eljön és minden 5.000 évben átadja nekünk a tudást. Meghallgatjuk az igaz Narayan történetét, ugye? Ők honnan jöttek, és hová mentek? Ezt senki nem tudja. Az Atya elmagyarázza, gyermekek, Ravan árnyéka ott van felettetek. Most a drámának megfelelően Ravan királyságának véget kell érnie. Az aranykorban ott van Ráma királysága, míg ebben az időben ez Ravan királysága. Ti megértitek, hogy a világon senki nem rendelkezik tudással, amivel ti most rendelkeztek. Ez a mi új tanulmányunk az új világért. Ők leírták Krishna nevét a Gitában, de az egy régi dolog. Ti most új dolgokat hallgattok. Azt mondják, hogy soha nem hallották korábban, hogy Shiva Isten beszél. Ők mindig azt hallották, Krishna Isten beszél. Ti minden új dolgot meghallgattok az új világért. Ti mindannyian tudjátok, hogy Bharat ősi. Ugyanakkor, mikor és hogyan volt az, hogy Lakshmi és Narayan királysága folytatódott. Hogyan igényelték a királyságukat és aztán az hová tűnt? Ebből semmi nem kép be az intellektusukba. Mi történt, hogy a királyságuk a végéhez ért? Ki aratott győzelmet? Ők semmit nem értenek. Azt mondják, hogy az aranykor több százezer évig tart. Lakshmi és Narayan számára lehetetlenség, hogy uraljanak egy királyságot több százezer éven át. Abban az estben sok napdinasztiabeli király lenne. Egyikük nevét sem említik. Senki nem ismeri az 1.250 évet. Lakshmi és Narayan királysága mennyi ideig folytatódott? Ezt senki nem tudja. Így hogyan tudhatna bárki is több százezer évről. Senki intellektusa nem működik. Ti, kicsik gyorsan tudtok magyarázni. Ez nagyon könnyű. Ez az egész történet Bharaton alapszik. Bharat emberei királyok voltak az arany és ezüstkorokban. Ott vannak a különböző képmások. Az mához képest 5.000 évvel ezelőtt volt, de ők több százezer évről beszélnek. Az Atya azt mondja, ez a történet 5.000 évről szól. Az Lakshmi és Narayan királyságává vált 5.000 évvel ezelőtt is. Ott volt a dinasztiájuk, és aztán újjá kellett születniük. Amikor ti, kislányok csak ennyit elmagyaráztok, az emberek azt fogják gondolni, hogy nagyon jól tanulmányoztátok ezt a tudást. A Szellemi Atyán kívül senki más nem rendelkezik ezzel a szellemi tudással. Azt mondanátok, hogy a Szellemi Atya eljött és átadta nektek ezt a tudást. A lélek a testén keresztül figyel. A lélek azt mondja, én ezzé és ezzé válok. Az emberi lények nem ismerik önmagukat. Az Atya arra késztetett minket, hogy ismerjük meg önmagunkat. Én, a lélek teljes 84 születést veszek. Amikor leültök, és elmagyarázzátok ezeket a dolgokat, ők azt fogják gondolni, hogy ti nagyon jó tudással rendelkeztek. Isten tudás teljes. Isten tudás teljes, üdvösséggel teli, a Felszabadító és a Vezető, de senki nem tudja, hová visz el minket. Ti, gyermekek elmagyarázhatjátok. A Szellemi Atya tudás teljes. Őt az Üdvösséggel teli Egynek is nevezik. Ő eljön és szabaddá teszi az embereket, amikor ők boldogtalanok. Ott van Ravan királysága. Azt mondják, mennyei Isten, Atya. Ravan királyságát hívják a pokolnak. Amikor leültök, és elmagyarázzátok ezt a tudást bárkinek is, ők gyorsan azt mondják nektek, hogy menjetek és mondjátok el ezt másoknak is. Ugyanakkor, nektek ezt nagyon jól önmagatokba kell szívnotok. Ott van egy magazin a kiállítás képeivel. Értsétek meg ezeket a képeket jól, és azokon keresztül sok szolgálatot lehet végezni. Ez a gyermek (Jayantibhen) elmehet Londonba és magyarázhat a tanárának. Te el tudsz menni, és elvégezheted ezt a szolgálatot Londonban. A világon nagyon sok a csalás. Ravan mindenkit egy csalóvá tett. A gyermekek el tudják magyarázni az egész világ történelmét és földrajzát. Lakshmi és Narayan királysága mennyi ideig folytatódott? Aztán ettől és ettől az évtől kezdve ott volt azok időszaka az iszlám, a buddhista és a keresztény vallásokból. A vallások variációjának fája felnőtt és olyan naggyá vált. Más vallások fél ciklus után jöttek el. Amikor ilyen dolgokat mondotok el, ők azt fogják mondani, hogy ti szellemi vezetők vagytok, és szellemi tudással rendelkeztek. Aztán azt mondanák, ezt a tudást Indiában adják át. A Szellemi Isten, az Atya adja ezt. Ő a Mag. Ez egy fordított fa. A Mag tudás teljes. A Mag rendelkezne a fa ismeretével. Ez a vallások variációjának fája. Ezt hívják Bharat istenségi vallásának. Először ott van Lakshmi és Narayan királysága, és aztán ott van Ráma és Szita királysága. Azok fél cikluson át folytatódnak, és aztán eljönnek azok az iszlámból. A fa folyamatosan növekszik. Ennek a gyermeknek el kellene mennie és előadásokat kellene tartania és el kellene magyaráznia, hogy a fa hogyan merül fel. Elmagyarázhatjátok, hogyan forog a világciklus. Külföldön nincs senki más, hogy ezt megtegye. Ennek a gyermeknek el kellene mennie és el kellene magyaráznia, hogy ez most a vaskor vége, és az aranykor lassan eljön és ők nagyon boldoggá fognak válni. Baba megmutatta nektek a módszereket. Így nektek azokra figyelnetek kellene. A kis gyermekek nagy tiszteletet kapnak. Amikor a kis gyermekek tesznek valamilyen bátor dolgot, ők sokaktól szeretetet kapnak. Az Atya elmondja, ha ti, kis gyermekek figyeltek ezekre a dolgokra, akkor szellemi vezetőkké válhattok. Csak a Szellemi Isten, az Atya ül itt és átadja nektek ezt a tudást. Hiba Krishnát Istennek, az Atyának nevezni. Isten testetlen. Mi lelkek mindannyian testvérek vagyunk és Ő az Atya. Amikor mindenki boldogtalan a vaskorban, az Atya eljön. Amikor az újból a vaskor, az Atyának el kell jönnie, hogy megalapítsa az aranykort. Az ősi Bharat volt a boldogság földje. Az volt a mennyország, és ott nagyon kevés ember volt. Így hol volt az összes többi lélek? Ők a béke földjén voltak. Nektek ily módon kellene magyaráznotok. Ebben nincs mitől félni. Ez csak egy történet. Egy történetet boldogan mesélnek el. Hogy a világ történelme és földrajza hogyan ismétlődik, az is egy történet. Ti ezt tudásnak is nevezhetitek. Nektek erre nagyon szilárdan kellene emlékeznetek. Az Atya azt mondja, én, a lélek rendelkezem az egész fa tudásával, amit elismétlek nektek. A tudás teljes Atya átadja nektek, gyermekeknek a tudást. Amikor ez a gyermek elmegy és átadja nekik ezt a tudást, ők azt fogják mondani, hívjál el másokat is. Mondd el nekik, igen, én el tudom hívni őket is, mert az emberek ismerni akarják Bharat ősi Raja jógáját, amin keresztül Bharat mennyországgá vált. Valakinek el kellene mennie és azt el kellene magyaráznia. A szannyasik mit mondanak? Csak a Gitában van szellemi tudás. Így ők elmennek és csak a Gitát mondják el. Olyan sok ember olvassa a Gitát, és azt szó szerint megtanulja. Ez lenne a szellemi tudás? Az a tudás egy emberi lényen alapszik. Emberi lények nem tudnak szellemi tudást adni. Ti most megértitek, hogy ott van az éjszaka és nappal különbsége a Gita és a tudás között, amit Baba mond el nektek. Az Atya átadta a tudást, de ők Krishna nevét helyezték be. Krishna nem rendelkezik ezzel a tudással az aranykorban. Csak az Atya tudás teljes. Ezek ilyen trükkös dolgok. Ez a tudás nem létezik akkor, amikor Krishna lelke az aranykorban van. Ők mindent fejjel lefele fordítottak. Ti mindannyian elmehettek külföldre és dicsőíthetitek Baba nevét. Előadásokat is tarthattok. Mondjátok el nekik, mi átadjuk nektek a világ történelme és földrajza tudását. El tudjuk nektek magyarázni, hogy Isten hogyan alapította meg a mennyországot, és a mennyország aztán hogyan válik a pokollá. Üljetek le, és írjátok le ezeket a dolgokat, és aztán ellenőrizzétek, hogy nem felejtettek-e el bármilyen pontot. Majd emlékezzetek azokra a pontokra, és azokat jegyezzétek le. Azzal, hogy ily módon gyakoroltok, ti nagyon jól fogtok írni. Amikor nagyon jól magyaráztok, a neveteket dicsőíteni fogják. Baba bárkit elküldhet innen, hogy kint szolgálatot végezzen. Nagyon jó, ha ez az egy elmegy és másoknak magyaráz. Ti akár hét nap alatt is nagyon okossá válhattok. Szívjátok az intellektusotokba a mag és a fa tudását és magyarázzátok el a részleteket. Ti nagyon jól magyarázhattok a képek használatával. Érdeklődésnek kellene lennie a szolgálat elvégzésében. Akkor a státuszotok nagyon magas lesz. A tudás nagyon könnyű. Ez egy piszkos, öreg világ. Összehasonlítva a mennyországgal, ez az öreg világ olyan, mint egy büdös tehéntrágya. Az aranykor, míg ez a tehéntrágya világa. Gyermekek, tudjátok, hogy le fogjátok vedleni a testeiteket, és hercegekké és hercegnőkké váltok, majd elmentek és ilyen iskolában fogtok tanulni. Ott minden biztosítva lesz, és ott ilyen repülőgépek is lesznek. Ha ti gyermekek belső boldogsággal rendelkeztek, soha semmi miatt nem fogtok sírni. Megértitek, hogy hercegekké és hercegnőkké váltok, így miért ne rendelkeznétek belül azzal a boldogsággal? Mi elmegyünk egy ilyen iskolába a jövőbe és ezt és ezt fogjuk tenni. Baba nem érti, hogy ti, gyermekek miért felejtitek el mindezt? Nektek nagyon nagy mámort kellene éreznetek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Az intellektusotokból távolítsátok el ezt az öreg világot, ami olyan, mint a tehén ürüléke. Emlékezzetek az aranykori világra és őrizzétek meg a korlátlan boldogságot és mámort. Soha ne sírjatok.

2. Szívjátok magatokba a mély, szórakoztató dolgokat, amiket az Atya elmond nektek, és aztán azokat magyarázzátok el mindenkinek. Igényeljétek egy szellemi vezető címét.

Áldás:
Legyetek könnyű és természetes jogik, és maradjatok szabadok a karma bármilyen kötésétől, miközben cselekedtek (karmát végeztek).

A Mahavir gyerekeket nem húzhatja semmilyen vonzó dolog a fizikai világból. Ők elszakadottá és szeretővé teszik önmagukat az Atyával egy másodperc alatt. Ahogy kapnak egy utasítást, azok, akik megtapasztalják, hogy elszakadottak a testüktől, testetlenek, lélek tudatosak, szabadok a kötéstől és yogyuktok, könnyű jógik, természetes jógik, állandó jógik, karma jógik, és emelkedett jógik. Ők képesek a gondolataikat és a lélegzetüket fokuszálni az Atya, az Élet Ura (Praneshwar) emlékezésében, amikor akarják, ameddig akarják.

Slogen:
Egy állandó és stabil állapot emelkedett ülésén ülni, egy tapaswi lélek jele.