10.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, amikor bárkinek magyaráztok, vagy előadást tartotok, tegyétek úgy, hogy közben azt mondjátok: Baba, Baba. Dicsérjétek az Atyát és a nyíl el fogja érni a célt.

Kérdés:
Baba milyen kérdést tesz fel különösen Bharat gyerekeinek?

Válasz:
Ti, Bharat gyerekei gazdagok voltatok, az istenségi valláshoz tartoztatok és 16 mennyei fok teljesek voltatok. Tiszták voltatok, soha nem használtátok a kéjvágy kardját. Nagyon gazdagok voltatok. Így hogyan jutottatok csődbe? Tudjátok az okát? Gyerekek, hogyan váltatok rabszolgákká? Hol veszítettétek el a gazdagságotokat és tulajdonotokat? Csak gondolkozzatok el azon, hogyan váltatok tisztából tisztátalanná? Amikor ti, gyerekek elmagyarázzátok ezeket az aspektusokat másoknak, miközben azt mondjátok, Baba, Baba, ők könnyedén meg fogják érteni.

Om shanti.
Amikor azt mondjátok Om shanti, nektek biztosan az Atyára kellene emlékeznetek. Az Atya először is azt mondja: manmanabhav. Ő biztosan ezt mondta korábban is és ezért mondja ezt most is. Gyerekek, ismeritek az Atyát. Amikor elmentek, hogy egy előadást tartsatok, vagy egy gyülekezetbe, azok az emberek nem fogják ismerni az Atyát. Ezért el kellene mondanotok nekik, hogy Shív Baba azt mondja, hogy egyedül Ő a Tisztító. Ő biztosan eljön ide, hogy magyarázzon, hogy benneteket tisztává tegyen. Itt Baba azt mondja nektek, gyerekeknek: Óh, gyerekek, én a mennyország mestereivé tettelek titeket. Ti voltatok a világ mesterei, ti az eredeti, örökkévaló istenségi valláshoz tartoztatok. Ezért nektek is azt kellene mondanotok, hogy ezt Baba mondja. Baba még senkiről nem kapott híreket, aki ilyen előadást tartott. Shív Baba azt mondja: ti engem a magasak közt legmagasabbnak tartotok, engem tekintetek a Tisztítónak. Én belépek Bharatba és Raja jógát tanítok nektek. Azt mondom nektek: Állandóan csak rám emlékezzetek. Emlékezzetek rám, a Legmagasabb Atyára. Ez azért van, mert Ő az Atya, aki az Adományozó. Ti, gyerekek biztosan a világ mesterei voltatok Bharatban. Abban az időben nem volt más vallás. Az Atya magyaráz nekünk, gyerekeknek és aztán mi nektek magyarázunk: Baba azt mondja: ti, Bharat emberei olyan gazdagok voltatok. Amikor ott volt az istenségi vallás, ti 16 mennyei fok teljesek voltatok. Tiszták voltatok, nem használtátok a kéjvágy kardját. Ti olyan gazdagok voltatok. Az Atya aztán azt mondja: Tudjátok az okát, hogy miért mentetek csődbe? Ti voltatok a világ mesterei, miért van az, hogy mostanra a világ rabszolgáivá váltatok? Ti folyamatosan mindenkivel adósságot halmoztatok fel. Hol veszítettétek el az összes pénzt? Tartsatok előadásokat ugyanolyan módon, ahogy Baba előadást tart nektek és ez sokakat vonzani fog. Ti emberek nem emlékeztek Babára. Ezért van az, hogy a nyíl nem éri el a célt. Ti nem kapjátok meg azt az erőt. Máskülönben, ha ők akár egy ilyen előadást is meghallgatnának tőletek, csodák történnének. Shív Baba azt mondja: Isten csak Egy. Ő a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója, az Egyetlen, aki megalapítja az új világot. Bharat mennyország volt. Ott paloták voltak ékkövekkel és gyémántokkal kirakva. Ott csak egy királyság volt. Mindenki olyan volt, mint a tej és a cukor. Ugyanúgy, ahogy az Atya dicsérete korlátlan, így Bharat dicsérete is korlátlan. Az emberek boldogok lesznek, hogy hallják Bharat dicséretét. Az Atya megkérdezi tőletek, gyerekek: Hol veszítettétek el az összes vagyonotokat és tulajdonotokat? Ti olyan sokat költöttetek az imádat ösvényén. Ti olyan sok templomot építettetek. Shív Baba azt mondja: Csak gondolkozzatok el azon, hogyan váltatok tisztából tisztátalanná? Ugye ti azt mondjátok, hogy emlékeztek Istenre a szomorúság idején. Nem emlékeztek Rá, amikor boldogok vagytok. De ki tesz benneteket boldogtalanná? Folyamatosan említsétek meg Baba nevét, újból és újból. Folyamatosan adjátok át Baba üzenetét. Baba azt mondja: én megalapítottam a mennyországot, Shívalayat. Lakshmi és Narayan királysága a mennyországban létezett. Még ezt is elfelejtettétek. Még azt sem tudjátok, hogy Radhe és Krishna azok, akik Lakshmivá és Narayanná válnak az esküvőjük napja után. Ti Krishnát rágalmaztátok, aki a világ mestere volt. Ti még engem is rágalmaztok. Én vagyok számotokra a Megváltás Adományozója és mégis azt mondjátok, hogy benne vagyok a macskákban és kutyákban és minden részecskében. Baba azt mondja: ti ilyen tisztátalanná váltatok. Az Atya azt mondja: én vagyok mindenki számára a Megváltás Adományozója és a Tisztító. Aztán azt mondjátok, hogy a Gangesz a tisztító. Mivel nincs velem jógátok, ti még tisztátalanabbakká váltok. Emlékezzetek rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Magyarázzatok Baba nevét használva újból és újból és képesek lesztek arra, hogy emlékezzetek Shív Babára. Mondjátok el nekik: Mi az Atyát dicsérjük. Az Atya maga azt mondja: én belépek egy hétköznapi tisztátalan testbe a sok születése végén. A sok születés ezé az eggyé. Ez az egy most hozzám tartozik és így én ezen a szekéren keresztül magyarázok. Ez az egy nem ismeri a saját születéseit. Ő Bhagirat (Szerencsés szekér) és én belélépek a visszavonulása állapotában. Shív Baba ilyen módon magyaráz. Baba soha nem hallott senkit, aki egy ilyen előadást tartana. Senki nem említi meg még Baba nevét sem. Egyáltalán nem emlékeznek Babára az egész nap folyamán, elfoglaltak a pletykálkodással és azt írják Babának, hogy egy ilyen előadást tartottak és egy bizonyos módon magyaráztak. Baba megérti, hogy ti még mindig csak kis hangyák vagytok. Ti még nagy hangyákká sem váltatok, és mégis olyan nagy az ego. Néhányan nem értik, hogy Shív Baba az, aki Brahmán keresztül magyaráz. Elfelejtitek Shív Babát. Az emberek nagyon gyorsan felindulttá válnak Brahmával kapcsolatban. Az Atya azt mondja: Egyedül csak rám emlékezzetek, csak velem foglalkozzatok. Ti ugye rám emlékeztek? Ugyanakkor még ti sem tudjátok, hogy ki az Atya és mikor jön el. A guruk azt mondják, hogy a ciklus több százezer év, míg az Atya azt mondja, hogy a ciklus csak 5.000 év. Az öreg világ új világgá fog válni. Az új világ aztán újból öreggé fog válni. Most hol van új Delhi? Akkor lesz ott Új Delhi, amikor az az angyalok földje. Ott volt Új Delhi a Jamuna folyó partjainál. Ott volt Lakshmi és Narayan palotája. Az volt az angyalok földje. Annak most egy temetővé kell válnia. Mindenkinek eltemetetté kell válnia. Ezért az Atya azt mondja: emlékezzetek rám, a magasak közt legmagasabb Atyára és tisztává fogtok válni. Állandóan magyarázzatok ilyen módon, miközben azt mondjátok, Baba, Baba. Mivel nem említitek meg Baba nevét, ezért senki nem figyel rátok. Mivel nem emlékeztek Babára, képtelenek vagytok arra, hogy megkapjátok azt az erőt. Testtudatossá váltok. Azok, akik kötésben vannak és ütéseket tapasztalnak, többet emlékeznek Babára, mint ti. Ők olyan sokat kiáltanak. Az Atya azt mondja: ti mind Draupadik vagytok. Titeket most megmentettek attól, hogy levetkőztessenek. Van néhány asszony is, akiknek olyan neveket adtak az előző ciklusban is, mint Putna, stb. Ti azt elfelejtettétek. Az Atya azt mondja: Amikor Bharat Shíva temploma volt, azt hívták mennyországnak. Azok, akik itt repülőgépekkel, tulajdonnal, mindennel rendelkeznek, azt gondolják, hogy a mennyországban vannak. Ők ilyen ostobák. Amikor ti valamit mondotok, kezdjétek azzal, hogy azt mondjátok: ”Baba azt mondja…”. A hathajógik nem tudnak felszabadulást adni nektek. Mivel mindenki számára a Megváltás Adományozója csak az Egy, miért fogadtok gurukat? Sannyaszikká akartok válni, vagy hatha jógát akartok tanulni és el akartok merülni a brahmelemben? Senki nem merülhet el. Mindenkinek el kell játszania a saját szerepét. Az összes színész múlhatatlan. Ez a Dráma örökkévaló és múlhatatlan. Hogyan tudna bárki is örökkévaló felszabadulást kapni? Az Atya azt mondja: Én eljövök, hogy még ezeket a szenteket is szabaddá tegyem. Így hogyan lehet a Gangesz a tisztító? Ti engem a Tisztítónak neveztek, ugye? Azzal, hogy elszakítottátok a jógátokat tőlem, ilyenné vált az állapototok. Most legyen velem jógátok és a bűneitek meg fognak semmisülni. A tiszta lelkek a felszabadulás földjén élnek. Az egész világ most tisztátalan. Ti nem ismeritek a tiszta világot. Ti mindannyian imádók vagytok. Egyetlen egy sem imádatra méltó. Említsétek meg Baba nevét és képesek lesztek arra, hogy mindenkit felébresszetek. Ti rágalmazzátok az Atyát, aki benneteket a világ mestereivé tesz. Shri Krishna egy kis gyerek, az összes erénnyel teljes. Ő hogyan tudná elvégezni ezt az üzletet? Hogyan lehetne Krishna mindenki atyja? Isten csak Egy. Amíg nem követitek a shrimatomat, hogyan lehetne a rozsdátokat eltávolítani? Ti mindenkit imádtatok és ezért az állapototok ilyenné vált. Ezért van az, hogy én újból eljöttem. Ti romlottá váltatok a vallásotokban és a tetteitekben. Mondjátok el nekem: Ki alapította meg a hindu vallást és az mikor lett megalapítva? Tartsatok előadásokat és adjatok egy kihívást ilyen módon. Ti ismételten elbuktok az Atyára való emlékezésben. Néha néhány gyerek azt írja, hogy olyan volt, mintha Baba beléjük lépett volna és megtartotta volna az előadásukat. Baba sok segítséget ad. Mivel nem maradtok az emlékezés zarándoklatán, ezért a szolgálat, amit elvégeztek, vánszorgó sebességű. Csak amikor megemlítitek Baba nevét, tud a nyíl valakibe behatolni. Baba azt mondja: Gyerekek, csak ti vagytok azok, akik körbementetek a 84 születés ciklusán. Ezért én eljöttem, hogy csak nektek magyarázzak. Én csak Bharatba lépek be. Azok, akik imádatra méltókká válnak, aztán imádók lesznek. Én nem válok se imádatra méltóvá, se imádóvá. Folyamatosan mondjátok azt: Baba mondja, Baba mondja. Folyamatosan ezt ismételjétek, mint egy kántálást. Amikor Baba hallja, hogy ilyen módon tartotok előadást, meg fogja érteni, hogy ti kis hangyákból nagy hangyákká váltatok. Az Atya azt mondja: Én tanítalak benneteket. Nektek egyszerűen csak rám szabad emlékeznetek állandóan. Én egyszerűen elmondom nektek ezen a szekéren keresztül, hogy csak rám emlékezzetek. Nektek nem szabad a szekérre emlékeznetek. Amikor azt mondjátok: Baba ezt mondja, Baba ezt magyarázza, látni fogjátok, hogy ez mennyire elvarázsolja őket. Az Atya azt mondja: szakítsátok el az intellektusotok jógáját a testetektől és az összes testi kapcsolatotoktól. Ha egyszer lemondtatok a testetekről, csak a lélek marad. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek rám, az Atyára. Néhányan azt mondják: én brahm vagyok, és mások azt mondják: én vagyok Maya egy mestere. Az Atya azt mondja: még azt sem értitek, hogy mi Maya és mi a gazdagság. Ti még a gazdagságot is Mayának hívjátok. Ti ily módon magyarázhattok. Sok nagyon jó gyerek még a murlit sem olvassa el. Ők nem emlékeznek az Atyára. Így mivel nem rendelkeznek az emlékezés erejével, a nyíl nem éri el a célt. Azzal kaptok erőt, hogy emlékezéssel rendelkeztek és a jógának ezen az erején keresztül van az, hogy a világ mesterivé váltok. Ha ti gyerekek folyamatosan megemlítitek Baba nevét, senki nem mondhat semmit. Mindenki Istene az Egy Atya, vagy mindenki Isten lenne? Ők azt mondják, hogy ők egy bizonyos szannyaszi követői. Kérdezzétek meg tőlük: Ők szannyaszik és ti háztartásbeliek vagytok, így hogyan lehettek a követőik. Azt mondják: Maya hamis, a test hamis, az egész világ hamis. Csak az Egy Atya az Igazság. Ti nem válhattok igazzá mindaddig, amíg Ő nem jön el. A felszabadulás és életben való felszabadulás Adományozója csak az Egy. Senki más nem adhat felszabadulást és tehet minket önmagához tartozóvá. Baba azt mondja: ez is fix a Drámában. Most nyissátok ki a szemeiteket és legyetek óvatosak. Azzal, hogy azt mondjátok: Baba ezt mondja, titeket nem fogna rágalmazni. Senki nem fog semmilyen negatív dolgot mondani. Ne csak azt mondjátok: Shíva, de mondjátok azt: Trimurti Shív Baba. Ki teremtette meg a Trimurtit? Ki az, aki véghez viszi a megalapítást Brahmán keresztül? Brahma a Teremtő? Csak amikor ilyen mámorral beszéltek, lesztek képesek arra, hogy bármit is elérjetek. Máskülönben ez olyan, mint előadást tartani testtudatosságban. Az Atya elmagyarázza: Ez a megszámlálhatatlan vallások kalpafája. Először is ott van az istenségi vallás. Most az istenségi vallás hová tűnt? Ők több százezer évről beszélnek, de ez csak 5.000 év kérdése. Ők folyamatosan megépítik a templomaikat. Beszélnek a háborúról a Pandavák és Kauravák között. Mi történt azt követően, hogy a Pandavák szétolvadtak a hegyekben? Én hogyan követhetnék el erőszakot? Én erőszakmentes vaishnavákká teszlek benneteket. Azok vaishnavák, akik soha nem használják a kéjvágy kardját és Vishnu dinasztiájához tartoznak. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy sikeresek legyetek a szolgálatban, mondjatok le az arroganciáról és folyamatosan említsétek meg Baba nevét minden kontextusban. Maradjatok emlékezésben és végezzetek szolgálatot. Ne vesztegessétek el az időtöket pletykálkodással.

2. Váljatok igaz vaishnavákká. Ne kövessetek el semmilyen erőszakot. Szakítsátok el az intellektusotok jógáját a testetektől és az összes testi kapcsolattól.

Áldás:
Legyetek a támasz képmásai a világ számára és maradjatok állandóan elfoglaltak a világ haszna feladatában.

A világjótevő gyerekek nem maradhatnak szabadok még az álmaikban sem. Azok, akik elfoglaltak a szolgálat elvégzésével éjszaka és nappal, csak új dolgokat látnak az álmaikban. Ők terveket látnak és a szolgálat elvégzésének a módszereit. Mivel ők elfoglaltak a szolgálat elvégzésével, védettek bármilyen haszontalantól az erőfeszítéseikben vagy mások haszontalanságától. A világ korlátlan lelkei mindig felmerülnek előttük. Ők nem rendelkezhetnek a leghalványabb gondatlansággal sem. Az ilyen szolgálatkész gyerekek megkapják „a támasz képmásának lenni” áldását.

Slogen:
Az átmeneti kor minden másodperce egyenlő sok évvel, így ne vesztegessétek el az időt gondatlanságból.