10.10.21    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    11.08.88    Om Shanti     Madhuban


A mágnes a sikerért a találkozó és a szétolvadás


Mindenki szeretete elmerül a Szeretet Óceánjában. Mindig maradjatok ily módon elmerültek a szeretetben, és folyamatosan tegyetek képessé másokat is arra, hogy megtapasztalják a szeretetet. BapDada örül, hogy látja a konferenciát, ahol minden gyermek ötlete egyenlő. Azok, akik repülve jönnek el ide, automatikusan mindig és folyamatosan megkapják az állandó repülő állapot áldásait. Látva minden gyermek lelkesedését és buzgalmát, akik ide eljöttek, BapDada a szeretet virágaival záporozza őket. A találkozó, amiben a gondolataitok harmóniában vannak, és aztán a szanszkaráitok találkozója, ami egyenlővé válik az Atyáéval, jelenti azt, találkozni az Atyával. Ez jelenti azt, egyenlővé válni az Atyával. Harmonizálni a gondolatokat, harmonizálni a szanszkarákat, azt jelenti, alázatossá válni és eszköznek lenni. Ti közel jöttök és még közelebb fogtok jönni. Látva a siker jelét a szolgálatban, Baba elégedett. Ti eljöttetek erre a snehmilanra (a szeretet találkozója) azért, hogy állandóan szeretővé váljatok, és az egész világban szétterjesszétek a szeretet hullámait. Ugyanakkor, mint mindennél, a jótékonyság otthon kezdődik. Először is, mindegyik közül a legszeretettebb otthonunk önmagunk. Így, ezért először kezdjétek önmagatokkal. Aztán a Brahmin családdal és aztán a világgal. Minden gondolatban legyen szeretet, igaz önzetlen szeretet a szívből. Minden gondolatban legyen együttérzés és kegyelem. Engedjétek, hogy a természetes természetetek olyanná váljon, mint egy adományozóé. Ez az igaz snehmilan (a szeretet találkozója), a gondolatok harmóniájáé, az ötletek harmóniájáé és a szanszkarák harmóniájáé. Mindenki együttműködésének projektje előtt (a Globális együttműködés egy jobb világért) az összes emelkedett Brahmin lélek együttműködése könnyedén és automatikusan együttműködővé teszi a világot az összes időben. Ezért van az, hogy a siker közel jön. Találkozni és megfordulni, vagyis szétolvasztani önmagatokat – a mágnes a sikerért. Ezen a mágnesen keresztül minden lélek nagyon könnyedén és nagyon gyorsan ide fog vonzódni.

BapDada minden gyermeknek, akik ide eljöttek a találkozóra, átadja a szeretettel feltöltött gratulációkat. Ti közel vagytok, és mindig közel maradtok. Nem csak az Atyához vagytok közel, de megmutattátok Babának a közelség vízióját egymás között is. Mielőtt egy víziót mutattatok a világnak, megmutattátok BapDadának a víziót. Látva nektek gyerekek, mindannyitok tevékenységét, azok, akik ide eljönnek, könnyedén meg fogják érteni, hogy milyen tevékenységet kell végrehajtaniuk, és minek kell történnie. A ti tevékenységeitek az akcióterv. Achcha.

Az összes terv jó, amiket elkészítettetek. Amikor ez a projekt elkezdődött, BapDada egy különleges jelzést adott, hogy készítsetek különböző szárnyakat és még mindig ugyanezt a dolgot mondja: Biztosan tartsátok a célt, hogy semmilyen szárny (foglalkozás) ne maradjon ki ebből a nagy feladatból. Még akkor is, ha az időnek megfelelően nem vagytok képesek arra, hogy sokat tegyetek, biztosan próbáljátok meg és őrizzétek meg a célt, hogy egy példát biztosan fel kell készíteni. A jövőben ez a projekt előbbre fog haladni, tehát, folyamatosan tegyetek meg mindent az időnek megfelelően. Ugyanakkor, annak érdekében, hogy annak a teljessé válását közel hozzátok, szükség van mindenki együttműködésére. Ti képtelenek vagytok arra, hogy egy ilyen hatalmas világ minden lelkét kapcsolatba hozzátok ugyanabban az időben, ezért azt mondhatjátok a mámornak azzal a ragyogásával, hogy nektek minden lelket együttműködővé kell tennetek az összes foglalkozás szolgálatának alapján. Tehát, ez a cél mindenkit elégedetté fog tenni. Semmilyen foglalkozásnak nem szabad panaszkodnia, hogy ők nem tudták, hogy ti mit csináltok. Vessétek el a magokat. Engedjétek, hogy a fejlődés megtörténjen, annak megfelelően, amikor időtök van, és amilyen mértékben meg tudjátok tenni. Ezzel kapcsolatban ne váljatok nehézkessé: „Mit kellene még tennünk? Mennyit kellene még megtennünk?” Bárminek is kelljen megtörténnie, az biztosan meg fog történni. Ugyanakkor bármennyit is tettetek, ti olyan közel jöttetek a sikerhez. Ti el tudjátok készíteni a példákat, ugye?

Azzal az emelkedett gondolattal rendelkeztetek, hogy az indiai kormányt közel hozzátok. Ugyanakkor az idő az ő intellektusukat amúgy is közel hozza. Ezért minden Brahminnak különleges és tiszta gondolattal kell rendelkeznie ennek a különleges projektnek az elejétől egészen a végéig, hogy a siker garantált. Ezzel a tiszta gondolattal, az Atyával egyenlőnek lenni vibrációival és a határozottsággal, hogy a győzelem garantált, folyamatosan haladjatok előre. Ugyanakkor, amikor bármilyen nagy feladat elkezdődik, mi az, amit először tesznek, amit a fizikai dolgokért is megtesznek, amikor ők egy nehéz terhet cipelnek? Mindenki közösen átadja az ujját, és olyan szavakat mondanak, amik mindenkit bátorítanak, és lelkessé teszik őket. Ti ezt már láttátok, ugye? Hasonló módon, bár bárki egy eszközzé válhat ezért a különleges feladatért, mindenki szeretete, együttműködése és ereje, a lelkesedésének és buzgalmának a vibrációi azok, amik felébresztik Kumbakarnát az álmából. Ehhez a feladathoz szükség van erre a figyelemre. Annak érdekében, hogy sikert érjetek el, nektek különösen szükségetek van önmagatok, az összes Brahmin és a világ minden lelkének az együttműködésére. Ha ebben akárcsak a legkisebb különbség is van, az eszközzé válik abban, hogy különbséget teremtsen a siker megvalósításában. Ezért van az, hogy hallva minden gyermek bátorságának a hangját, Baba abban az időben örül. Szintén, különösen a szeretet miatt a gyülekezetben, Ő eljött, hogy átadja a szeretet viszonzását. Ti jók vagytok, ti már sokszor mindegyik közül a legjobbak voltatok ezelőtt is, és most is azzá váltok. Ezért BapDada a különleges duplakülföldi gyerekeket, akik mindig örökké készek, hogy távolról repüljenek, a nyaka köré teszi rózsafüzérként, és a szívében elmeríti őket. Achcha.

A kumárik Kanhaiya-hoz tartoznak (Krishna az egy, aki elrabolta a szívet). Egyszerűen emlékezzetek egy szóra – a szóra, „egy”, mindennel kapcsolatban. Egy irány, stabilitás és állandóság, az Egy Atya (ekmath, ekrash és ekbath). Baba átadja a gratulációkat a szívéből a gyerekeknek Bharatból is. Ti a minőséget a gyakorlati formába tettétek a célotoknak megfelelően. Értitek? Babának kinek kellene mondania valamit, és kinek nem kellene mondania valamit? Ezért van az, hogy Ő mindenkinek mond valamit. (Dadijinek): Természetesen azok, akik eszközökké válnak, aggodnak. Ez az együttérzés egy jele. Achcha.

BapDada az összes testvért és nővért a színpadra hívta, akik eljöttek a találkozóra.

Ti nagyon jól elmerítettétek ebben az intellektusotokat. BapDada ismeri a szolgálat iránti szeretetet, ami ott van minden gyermekben. Miközben előrehaladtok a szolgálatban, csak gondoljatok arra, hogy mindenhol milyen siker lesz. Mindenkiben nagyon jó a szeretet a szolgálat iránt. Ti a nappalt és az éjszakát eggyé teszitek és futtok a szolgálatért. BapDada a kemény munkát a szeretet formájaként látja. Az nem volt kemény munka, de ti megmutattátok a szereteteket. Achcha. Ti megtaláltátok a jó társaságot, akik lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeznek. Ez egy korlátlan feladat és ti korlátlan szívvel rendelkeztek, és ezért van az, hogy ahol korlátlan a tudatosság, ott biztos a siker. Látva a szolgálat iránti szeretetet, amivel minden gyermek rendelkezik, BapDada a boldogság énekét énekli minden nap. Ő sokszor énekelte azt a dalt: Csodálatos gyerekek, csodálatos. Achcha. Olyan nagy volt a jelentőség az eljövetelben. Ti vagytok azok, akik megértik az összes titkot, ugye? Az Atya tudja és a titkok is tudják. (Dadiji felajánlotta a bhogot BapDadának). Ma Baba azt csak a drishtin keresztül fogja elfogadni. Achcha.

Mindenki intellektusa nagyon jól dolgozik és ti egymáshoz közel kerültök. Ezért van az, hogy a siker különösen közel van. A közelség a sikert is közel hozza. Ti ugye nem vagytok fáradtak azt gondolva, hogy nektek sok munkát adtak, hogy elvégezzétek. Ugyanakkor az Atya végzi el a munka felét. Mindenkiben jó a lelkesedés. Ti határozottsággal is rendelkeztek. Milyen közel van a közelség? Ha ti a Mágnest (Babát) ide helyezitek, akkor az a közelség egy virágfüzért fog mindenki nyaka köré helyezni. Ezt megtapasztaljátok? Achcha. Ti mindannyian mindegyik közül a legjobbak vagytok.

Dadiknek: (1988.03.31.) Az Atya köszönetet mond a gyerekeknek, a gyerekek pedig az Atyának. Előre haladtok azzal, hogy köszönetet mondotok egymásnak. Ez az előre haladás módszere. Mindannyitok gyülekezete jó lesz ezzel a módszerrel. Azt mondjátok, „Ha ji” (igen), és köszönetet mondotok egymásnak, és tovább haladtok. Ha mindenki így követ, angyalokká váltok. BapDada örömmel látja a kis rózsafüzért. Egyelőre csak karkötőt készültek; a nyaklánc elkészül a nyak körül. Ti, mindannyian részt vesztek a nyaklánc elkészítésében a nyak körül. Most szükség van a figyelemre. Amikor sokkal jobban elmerültté váltok a szolgálatban, néha csökken az önmagatokra irányuló figyelem. Néha a lényeg elmerültté válik a részletekben; nem marad a látható formájában. Ti, magatok azt mondjátok, hogy ennek most meg kell történnie. Valamikor eljön a nap, amikor azt fogjátok mondani, bárminek kelljen történnie, az történik. Először itt készül el a lámpások rózsafüzére. BapDada mindannyitokat példának tekint, hogy mindenkiben növeljétek a lelkesedést és a buzgalmat. Mindannyitok egysége a yagya erődje. Akár 10-en vagy 12-en vagytok, ti vagytok az erőd falai. Így, BapDada nagyon örül. BapDada amúgy is ott van; ennek ellenére ti vagytok az eszközök. Ha a második és a harmadik csoport felkészítene egy ilyen gyülekezetet, akkor csodák történnének. Most készítsetek fel egy ilyen csoportot. Az első csoportra mindenki azt mondja, hogy nagyon szeretik egymást. A természetük eltérő, és természetesen ők különbözőek maradnak, mégis tisztelik és szeretik egymást, és mindig azt mondják, „Ha ji”. A megfelelő időben szétolvasztják magukat, és ezért erősek az erőd falai. Ezért mindannyian előre haladtok. Az alapot látva, boldogság van, ugye? Ahogyan a szezon első gyümölcse is látható, ugyanígy, ha a csoport erőteljessé válik, a szolgálat követni fog titeket. A győzelem rózsafüzére rögzítve van a drámában. Tehát, mindannyian biztosan közel kerültök egymáshoz, mert csak akkor fog a rózsafüzér elkészülni. Ha az egyik gyöngyszem az egyik helyen van, és a másik messze van tőle, akkor nem lehet a rózsafüzért elkészíteni. A gyöngyszemek folyamatosan egységessé válnak; folyamatosan közel kerülnek egymáshoz. Csak ezután fog a rózsafüzér elkészülni. Így, ti jó példák vagytok. Achcha.

Most be kell tartani a találkozóra vonatkozó kvótát. Elmondták nektek, hogy Baba extra sakaash-val a szekeret működésre készteti. Ez nem egy hétköznapi dolog. Babának mindent figyelembe kell vennie. Ennek ellenére minden erő energiája felhalmozódik, és ezért a szekér is olyan nagyon együttműködik. Ha az erő nem halmozódott volna fel, nehéz lenne ennyi szolgálatot teljesíteni. Ez is minden lélek szerepe a drámában. Az emelkedett tettek bármilyen kincsestárát halmoztátok fel, az hasznos lesz a szükség idején. Olyan sok lélek áldását is megkapjátok, és ez is felhalmozódik. Mivel rendelkezik az ilyen vagy olyan típusú jótékonyság kincsestárával, ennek a léleknek különleges szerepe van. Hogy a szekér minden akadály nélkül folytassa, szintén a dráma egy szerepe. A hat hónap nem egy kis dolog. Achcha. Mindenkit boldoggá tesznek.

Kérdések és válaszok Avyakt Murlikból:

Kérdés:
Azáltal, hogy melyik egy szó jelentésében stabilizáljátok magatokat, fog minden gyengeségetek véget érni?

Válasz:
Egyszerűen stabilizáljátok magatokat az erőfeszítéstévő (Purusharthi) szó jelentésében. „Purusharth” (Purush - lény, rath - szekérhajtó). Purush ennek a szekérnek a szekérhajtóját, ezen anyag mesterét jelenti. Azzal, hogy stabilak vagytok ennek az egyetlen szónak a jelentésében, minden gyengeségetek véget ér. A lénynek (purush) joga van az anyag felett, nem függ tőle. A szekérhajtó a szekéren utazik, nem függ a szekértől.

Kérdés:
Mostantól kezdve milyen szanszkarát kell alkalmaznotok, hogy igényeljetek egy jogot a királysághoz a kezdetektől?

Válasz:
Mostantól kezdve szívjátok magatokba az eredeti és örökkévaló szanszkaráitokat. Ha hosszú ideig rendelkeztek a harc szanszkarájával, vagyis, ha az időtöket harccal töltitek - győzelem az egyik nap, és vereség a következő nap, győzelem az egyik pillanatban, és vereség a következő pillanatban -, ha nem teremtitek meg az állandóan győztesnek lenni szanszkarátokat, akkor harcosnak neveznének benneteket, nem egy Brahminnak. A Brahminok azok, akik istenségek lesznek, a harcosok elmennek be a harcosok klánjába.

Kérdés:
Milyen átalakító erőre van szükségetek, mielőtt világ-átalakítókká váltok?

Válasz:
Mielőtt világ-átalakítókká váltok, szükségetek van erőre, hogy átalakítsátok a szanszkaráitokat. Először is, átalakulásnak kell lennie a látásmódotokban és a hozzáállásotokban. Ti, megfigyelők ezzel a látásmóddal néztek. Nézzetek mindent az isteni szemetekkel, ne a fizikai szemetekkel. Ha az isteni szemetekkel néztek, természetesen csak az isteni formát fogjátok látni. A fizikai szemek a bőrt látják, és a bőrről (testi lények) gondolkodnak. Ez nem az angyalok vagy a Brahminok munkája.

Kérdés:
Miközben rendelkeztek a testvér és nővér kapcsolatával, milyen isteni szemmel kell néznetek, hogy a látásmódotok és a hozzáállásotok soha ne okozzon csalfaságot?

Válasz:
Minden nőt egy megtestesült léleknek, a Shakti formának, egy világanyának, egy istennőnek lássatok. Ez az isteni szemmel való látás. Ha valaki egy ördögi hozzáállással jön egy Shakti elé, az elég. Ezért, senkit ne úgy nézzetek, mint a nővéreteket vagy a tanárotokat, de egy Shiv Shaktinak nézzétek. Az anyáknak és a nővéreknek is stabilnak kell lenniük Shiv Shakti formájukban. Nem az: „Ez az én különleges testvérem, a különleges tanítványom”. Ők mahavirok, és ti Shiv Shaktik vagytok.

Kérdés:
Mi egy mahavir különlegessége?

Válasz:
Csak Ráma lakik a szívében. A mahavir Rámához tartózik, és rendelkezik Shiva erejével. Ha bármilyen testi lényre néztek, nézzétek a lelket a homlokán. Beszéljetek a lélekhez és ne a testhez. Engedjétek, hogy a látásotok a homlokán lévő ékszerre essen.

Kérdés:
Melyik egy szót nem szabad gondatlanul használnotok, de legyetek azzal óvatos. Mi az az óvatosság?

Válasz:
Ne használjátok gondatlanul az „erőfeszítést-tévő” szót, de legyetek óvatosak, hogy határozottak legyetek minden helyzetben. Bármit tegyetek, csak emelkedett tetteket hajtsatok végre, és váljatok emelkedetté. Om Shanti.

Áldás:
Legyetek teljesen önátadók, és gondnokok, akik véget vetnek a bűnök utódai minden nyomának.

Ha a szükség idejére félreteszitek a régi szanszkarák tulajdonát, Maya elkap benneteket ilyen vagy olyan módon. Akár a régi regiszteretek egy kis darabja is elkaphat titeket. Maya nagyon éles, az elkapó ereje nem kevesebb, és így most vessetek véget a bűnök utódai minden nyomának. Ne legyen nyoma a régi kincseiteknek egyetlen sarokban sem. Ezt ismerik úgy, mint teljesen önátadó gondnoknak, szeretőnek és együttműködőnek lenni a yagyával.

Slogen:
Valaki iránt különleges szeretettel rendelkezni a különlegessége miatt, szintén ragaszkodás.