10.11.19    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     06.03.85     Om Shanti     Madhuban


Az átmeneti kor az ünnep kora és a Brahmin élet a lelkesedés élete


Ma a Legszentebb és Legnagyobb Atya eljött, hogy megünnepelje a Holit a szent és boldog hattyúival. A Trimurti Atya eljött, hogy elmondja nektek a Holi három típusának isteni titkát. Az átmeneti kor amúgy is egy szent kor. Az átmeneti kor az ünneplés kora. Nektek, emelkedett lelkeknek minden napja és minden pillanata egy fesztivál, ami lelkesedéssel van feltöltve. Az emberek, tudás nélkül, fesztiválokat ünnepelnek, hogy lelkessé tegyék önmagukat. Akárhogyan is, számotokra, emelkedett lelkek ez a Brahmin élet a lelkesedés élete. Ez egy élet, ami lelkesedéssel és buzgalommal van feltöltve. Ezért van az, hogy az átmeneti kor önmagában is az ünnep kora. Az isteni élet egy élet, ami mindig lelkesedéssel és buzgalommal van feltöltve. Ti az emelkedett életeteket állandóan boldogságban táncolva, a tudás tápláló nektárát fogyasztva, a boldogság és a szeretet dalait a szívetekből énekelve töltitek. A lelkek tudás nélkül egy napig ünnepelnek, és ideiglenes lelkesedést tapasztalnak, de aztán olyanná válnak, amilyenek korábban voltak. Ti szentté váltok, miközben megünneplitek a fesztiválokat és másokat is szentté tesztek. Azok az emberek egyszerűen csak ünnepelnek, míg ti ünnepeltek és azzá váltok. Az emberek három típusú Holit ünnepelnek. Az egyik az égetés holija. A második egymás beszínezésének a holija. A harmadik egy értékes találkozó megünneplésének a holija. A holi e három féle ünneplésének van szellemi jelentése, de azok az emberek továbbra is csak fizikai módon ünneplik. Ebben az átmeneti korban, amikor ti, nagy lelkek az Atyához tartoztok, vagyis szentté váltok, először mit tesztek? Először is, elégetitek az összes régi szanszakaráitokat, és természeteteket a jóga tüzében. Csak azt követően lehetséges, hogy az Atya társasága színe beszínezzen benneteket az emlékezésen keresztül. Ti is először megünneplitek az égetés holiját, aztán beszínezetté váltok Isten társasága színével, vagyis egyenlővé váltok az Atyával. Az Atya a Tudás Óceánja, és így a gyermekek is a tudás megtestesítőivé válnak azzal, hogy beszínezettek a társaságával. Tehát, az Atya erényei az erényeitekké válnak, és az Atya erői a kincseitekké válnak. Azok a tulajdonotokká válnak. Tehát, a társaság színe örökkévalóvá válik, születésről-születésen át. És amikor a társaság beszínez benneteket, amikor megünnepeltétek a szellemi szín holiját, akkor a lélek emelkedett találkozója a Legfelső Lélekkel, az Atya és a gyermekek emelkedett találkozója állandóan és folyamatosan megtörténik. Az emberek, tudás nélkül, aztán elkezdik megünnepelni a szent szellemi holitok emlékét. Ők megünneplik a gyakorlati életetek különböző emlékeit, ami lelkesedéssel van feltöltve, és boldoggá válnak egy ideiglenes időszakra. Ők emlékeznek arra, hogy milyen különlegességet értetek el minden lépésnél az emelkedett életetekben, és továbbra is élvezettel ünnepelnek egy rövid időszakra. Ti ugye boldoggá váltok, amikor látjátok és hallotok erről az emlékről, hogy ez hogyan a ti különlegességeitek emléke? Ti elégetitek Mayát és ők egy holikát készítenek, és azt elégetik. Ők olyan szórakoztató történeteket találtak ki, hogy amikor azokat meghallgatjátok, elcsodálkoztok azon, ahogyan értelmezték a szituációitokat. Ők megünneplik a Holi fesztiválját a különböző eléréseitek emlékeképpen. Most állandóan boldogok maradtok. Ők nagy boldogsággal megünneplik a Holit a ti boldogságotok elérése emlékeképpen. Abban az időben elfelejtik az összes szomorúságot, míg ti elfelejtitek a szomorúságot az összes időkre. Ők megünneplik a boldogságotok elérésének emlékét.

Szintén, az ünneplés ezen idején fiatalok és öregek, mindannyian nagyon könnyűvé válnak, és könnyedén ünneplik a Holit. Azon a napon mindenki hangulata is nagyon könnyű marad. Tehát, ez a ti dupla könnyűvé válásotok emléke. Amikor beszínezetté váltok Isten társasága színével, dupla könnyűvé váltok, ugye. Tehát ott van ennek a könnyűségnek az emléke. Emellett, fiatalok és öregek, nem számít, milyen kapcsolatban vannak, ők mindannyian az egyenlőnek lenni természetével rendelkeznek. Még akkor is, ha az egy kis unoka, ő beszínezi a nagyapját. Ők elfelejtik a kor és a kapcsolatok összes tudatosságát. Ők az egyenlőség érzésével rendelkeznek. Ez is a ti különösen egyenlőnek lenni emléketek, vagyis a testvériesség állapota emléke, nem bármilyen más kapcsolat drishtije. Ez a ti testvériességetek egyenlő állapota emléke. Szintén, ezen a napon megtöltik a vízi pisztolyokat különböző színű vízzel, és beszínezik egymást. Ez is a ti szolgálatotok emléke ebben az időben, hogy bármilyen lelket mennyire színeztek be a dristhtitek spray-vel és teszitek őket a szeretet megtestesítőivé, az üdvösség megtestesítőivé, a boldogság, a béke és az erők megtestesítőivé. Ti oly módon színezitek be őket, hogy a szín állandóan megmarad, azt nem kell lemosni. Nektek nem kell semmilyen erőfeszítést tennetek, helyette minden lélek azt kívánja, hogy állandóan színes legyen ezzel a színnel. Tehát, ugye mindannyian rendelkeztek a szellemi színek szellemi dristhijének locsolójával? Ti ugye Holit játszotok? Ez a szellemi holi mindannyitok életének az emléke. Ti egy ilyen értékes találkozót ünnepeltetek BapDadával, hogy azzal, hogy megünnepeltétek a találkozót, egyenlővé váltatok az Atyával. Ti megünnepeltetek egy ilyen értékes találkozót, hogy összekapcsolttá váltatok. Senki nem tud elválasztani benneteket.

Ez a nap a múlt összes dolga elfelejtése napja is. Ti ugye elfelejtitek a múlt 63 születéseit? Ti a múlt végére egy pontot tesztek. Ezért mondják azt, hogy a holi jelentése az is: „A múlt az múlt”. Nem számít, milyen erőteljes az ellenségeskedés egymás között, azt elfelejtik és ezt egy találkozó megünneplése napjának tekintik. Ti is elfelejtettétek a lélek ellenségét, az ördögi szanszkarákat, az ördögi természetet és megünnepeltetek egy találkozót Istennel, ugye? A régi szanszkaráknak nem szabad belépniük a tudatosságotokba, még a gondolataitokban sem. Ez is a felejtésetek különlegessége emlékének a megünneplése. Tehát, hallottátok, mennyi különlegességgel rendelkeztek? Ők minden erényetekből, minden különlegességetekből, minden tettetekből különálló emléket készítettek. Tehát, milyen nagyok lennének azok a lelkek, akik minden tette egy emlékké válik, és akik emlékezése boldoggá tesz másokat. Értitek, kik vagytok? Ti amúgy is szentek vagytok, de ilyen különlegesek is vagytok.

Bár lehet, hogy ti, dupla külföldiek nem ismeritek a nagyságotok emlékeit, a világ emberei emlékeznek az emlékezésetek fontosságára, és azt megünneplik. Értitek, hogy mi a Holi? Benneteket amúgy is beszínez a társaság. Oly mértékben beszínez benneteket a szeretet színe, hogy képtelenek vagytok arra, hogy bármi mást lássatok az Atyán kívül. Ti továbbra is esztek, isztok, sétáltok, énekeltek és táncoltok a szeretetben elveszetten. Benneteket beszínez egy gyors szín, ugye? Vagy a szín gyenge? Milyen színnel vagytok beszínezettek: gyorssal vagy nem gyorssal? Ti a múltat múlttá tettétek? A múlt dolgaira még véletlenül sem szabad emlékeznetek. Ti azt mondjátok: mit tudok tenni, én arra csak emlékeztem, az véletlenül jött. Új születés, új dolgok, új szanszkarák, új világ, még a Brahminoknak ez a világa is egy új világ. A Brahminok nyelve is új. A lélek nyelve új, ugye? Ők mit mondanak, és ti mit mondotok? Az összes dolog Istennel kapcsolatban is új. Tehát, a nyelv új, a szokások és rendszerek újak, a kapcsolatok újak, minden újjá vált. Minden régi véget ért, az új elkezdődött. Ti új dalokat és nem régieket énekeltek. A „Mit?” és „Miért?” – öreg dalok. „Aha, csodálatos, Ohó!” – ezek az új dalok. Tehát, milyen dalokat énekeltek? Ti nem az elkeseredés dalait éneklitek, ugye? A világban sokan vannak, akik elkeseredésben sírnak, de nem ti. Tehát, ti megünnepeltétek az örökkévaló Holit, vagyis engedtétek, hogy a múlt az múlt legyen és teljesen tisztává váltatok. Benneteket beszínez az Atya társasága színe. Tehát ti megünnepeltétek a Holit, ugye?

Az Atya és ti mindig együtt vagytok, és mindig együtt fogtok maradni az átmeneti korban. Benneteket nem lehet szétválasztani. Ugye, a szívetekben ilyen lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeztek, hogy csak ti vagytok és Baba? Vagy van egy harmadik személy is a függöny mögött? Ugye, az nem úgy van, hogy néha egy egér, vagy egy macska felmerül? Minden más véget ért, ugye? Most, hogy megtaláltátok az Atyát, mindent megtaláltatok. Semmi más nem maradt. Semmi más kapcsolat nem marad, nincsenek más kincsek, más erők, más erények, más tudás, más elérés. Tehát, mi többre van szükségetek? Ezt hívják a Holi megünneplésének, értitek?

Ti emberek ilyen nagy élvezetben maradtok. Ti gondtalan császárok, császárok vagytok még egy kagyló nélkül is. A szomorúság mentes föld császárai. Senki más nem maradhat ilyen élvezetben. Függetlenül attól, hogy az a világ leggazdagabb személye, a világ leghíresebb személye, egy nagy tudós, az, aki a Védákat tanulmányozza, egy intenzív hívő, egy fontos tudós vagy bárki, bármilyen más foglalkozásból, ő nem rendelkezhet egy ilyen élet élvezetével, amiben nincs kemény munka. Nincs más, csak szeretet, nincs aggodalom. Ti tiszta és pozitív gondolatokkal rendelkeztek, és jót kívánók vagytok. Utazzátok körbe a teljes ciklust, és nézzétek meg, tudtok-e találni bárki mást egy ilyen élet élvezetével. És ha igen, hozzátok el azt az egyet ide! Ezért éneklitek a dalt: „Madhubanban, az Atya világában nincs más csak élvezet.” Amikor esztek – élvezet van, amikor alszotok – élvezet van. Nincs arra szükségetek, hogy altatókkal menjetek aludni. Menjetek az Atyával aludni és nem lesz arra szükségetek, hogy pirulákat szedjetek. Amikor egyedül alszotok, akkor van az, hogy azt mondjátok, hogy magas a vérnyomás, vagy fájdalom van. Ekkor kell pirulákat szednetek. Engedjétek, hogy Baba veletek legyen. Egyszerűen mondjátok azt: „Baba, én most Veled fogok aludni”. Ez a pirula. El fog jönni az az idő, mint az elején is, amikor a gyógyszerek nem működnek. Ugye, emlékeztek arra? Az elején nem volt gyógyszer hosszú időn át. Igen, vajat vagy egy kis krémet ettetek a tej tetejéről. Soha nem szedtetek gyógyszert. Tehát, az elején arra késztettek titeket, hogy ezt gyakoroljátok, ugye? A testetek öreg volt. A végén a kezdet napjai meg fognak ismétlődni. Mindenki különleges víziókkal fog rendelkezni. Sokakban ott van a vágy: Csak egyszer had legyen egy vízióm. Azok, akik egészen a végéig erősek maradnak, víziókkal fognak rendelkezni. Ott lesz a gyülekezet ugyanazon bhattija, azután a szolgálat véget fog érni. Most a szolgálat miatt ti itt és ott szertementetek. Aztán az összes folyó el fog merülni az óceánban. Akárhogyan is, az idő nagyon érzékeny lesz. Bár ti rendelkezni fogtok az összes lehetőséggel, azok nem fognak működni. Ezért van az, hogy az intellektus vonalának olyan tisztának kell lennie, hogy meg lehessen érinteni azzal, amire szükségetek van, hogy megtegyétek abban az időben. Ha akárcsak egy másodpercre is késlekedtek, elveszetté váltok. Mi lenne az eredmény, ha azok az emberek akárcsak egy másodpercig is késlekednének a gomb megnyomásával. Hasonló módon, itt is, ha megkapjátok az érintést és akárcsak egy másodpercet is késlekedtek, akkor nehéz lenne számotokra, hogy elérjetek ide. Azok az emberek is ott ülve maradnak olyan nagy figyelemmel. Hasonló módon itt is ez az intellektus érintése. Kezdetben sok ember, miközben otthon ültek, hallották a hangot, ami hívta őket: „Gyertek, menjetek oda. Most gyertek ide”. Ők azonnal elmentek és jöttek. Hasonló módon, a végén is az Atya hangja el fog érni benneteket. Ugyanúgy, ahogy az összes gyermeket fizikai módon hívták, hasonló módon Ő az összes gyermeket szubtilis formában fogja hívni: Gyertek, gyertek! Ez minden. Gyertek és menjetek Vele. Ezért van az, hogy az intellektusotoknak mindig tisztának kell lennie. Ha a figyelmetek másfelé irányul, el fogjátok szalasztani az Atya hívását és az Ő meghívását. Mindezeknek meg kell történniük.

Ti tanárok arra gondoltok, hogy amúgy is el fogtok érni ide. Az is lehetséges, hogy az Atya utasításokat fog adni nektek ott, ahol vagytok, hogy ott van egy különleges feladat. Lehet, hogy erőt kell adnotok másoknak, lehet, hogy valakit magatokkal kell hoznotok, ez is megtörténhet, de annak az Atya utasításainak megfelelőnek kell lennie. Nem a saját utasításaitokon és nem a ragaszkodásotokon keresztül. Nektek nem szabad arra emlékeznetek: Óh, az én centrumom. Nekem ezt és ezt a diákot magammal kellene hoznom, ő különleges, ő segítő. Ilyennek sem szabad lennie. Ha ti bárkire vártok, lemaradtok. Ugye, ily mértékben vagytok készek? Ezt hívják örökké késznek. Mindig össze kell pakolni mindent. Nektek abban az időben nem szabad a pakolásra gondolnotok: nekem ezt kellene tennem, nekem azt kellene tennem. Emlékeztek, hogy a sakar napokban a szolgálatkész gyermekek bőröndjei és táskái hogyan voltak mindig készek. Öt perc volt azt megelőzően, hogy a vonat megérkezett és megkapták az utasítást: nektek most mennetek kell. Tehát, a táskáik és bőröndjeik készen álltak. Amikor a vonat, amire fel kellett szállniuk, megérkezett az előző állomásra és ők akkor mentek ki az állomásra. Ugye, ti ezt megtapasztaltátok? Itt is a tudat állapota bőröndjeinek és csomagjainak késznek kell lenniük. Az Atya hív benneteket, és a gyermekek jelen vannak. Ezt hívják örökké késznek. Achcha.

Azoknak, akiket mindig beszínez a társaság színe; azoknak, akik engedik, hogy a múlt az múlt legyen, és a jelenüket és jövőjüket emelkedetté teszik; azoknak, akik mindig megünnepelnek egy találkozót Istennel; azoknak, akik minden tettet úgy hajtanak végre, hogy emlékezésben maradnak, vagyis azoknak, akik minden tettüket egy emlékké teszik; azoknak, akik állandóan boldogságban énekelnek, táncolnak és élvezetben ünnepelnek az átmeneti korban; a gyerekeknek, akik egyenlők az Atyával és akik elkapják minden gondolatát; azoknak, akik az intellektusukat mindig megőrzik emelkedettnek és tisztának; az ilyen szent és boldog hattyúknak, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

BapDada az összes gyermek leveleire válaszolva üdvözletet adott át Holi alkalmából.
BapDada megkapta az összes levelet és üzenetet az összes gyermektől erről a földről és külföldről, amelyek szeretettel, lelkesedéssel és buzgalommal voltak feltöltve és némely esetben ott volt az ígéret az erőfeszítéseikért. BapDada emlékeztet benneteket, szent hattyúkat, mindannyitokat a különleges sloganre, ami ott van a tudatosságotokban egy áldás formájában: „Amilyen az Atya, olyan vagyok én is.” Amikor végrehajtotok bármilyen tettet, vagy bármilyen gondolattal rendelkeztek, először is ellenőrizzétek: Ez a gondolat az Atya gondolata? Amilyenek az Atya tettei, azok az én tetteim is? Ellenőrizzétek egy másodperc alatt, és azután tegyétek azt a gyakorlatba. Aztán állandóan erőteljes lelkek lesztek, egyenlők az Atyával és sikert fogtok tapasztalni. A siker a ti születési jogotok. Ti egy ilyen könnyű elérést fogtok tapasztalni. „Én magam a siker egy csillaga vagyok és így a sikert nem lehet elválasztani tőlem.” A siker virágfüzérének gyöngyszemei állandóan fel vannak fűzve a nyakatok körül, vagyis továbbra is sikert fogtok tapasztalni minden tettben.

Ma a Holi ezen gyülekezetében BapDada személyesen lát benneteket, szent hattyúkat és megünnepli a Holit veletek. Ő mindenkit szeretettel néz és elviszi mindenki különlegessége illatának variációját. Mindenki különlegessége illata ilyen édes. Miközben minden lelket ezzel a különlegességgel néz, az Atya ezt a dalt énekli: Csodálatos, én könnyű jógi gyermekeim; csodálatos, én több milliószoros szerencsés gyermekeim. Tehát, nektek is mindannyitoknak el kellene fogadnotok a szeretetet és emlékezést személyesen a különlegességeitekkel és név szerint, és mindig BapDada baldachinjának védelme alatt kellene maradnotok és nem szabad félnetek Mayától. Az egy kis dolog, az nem egy nagy dolog. A kis dolgokat ne tegyétek naggyá. A nagy dolgokat tegyétek kicsivé. Ha ti ott fenn maradtok, a nagy dolgok nagyon kicsivé fognak válni. Ha lent maradtok, még a kis dolgok is nagynak fognak tűnni. Ezért rendelkeztek BapDada társaságával és kezével. Ezért ne féljetek! Sokat repüljetek! Mindenen menjetek túl a repülő állapottal egy másodperc alatt. Az Atya társasága állandóan védetten tart, és továbbra is védetten fog tartani titeket. Achcha

BapDada üdvözöl mindannyitokat Holi alkalmából azzal, hogy rég elvesztett és most megtalált, különösen szeretett gyermeknek hív mindannyitokat. Achcha. (Aztán az összes gyermek megünnepelte a Holit BapDadával és piknikelt.)

Áldás:
Legyetek egyenlők az Atyával, és váljatok erőteljessé azzal, hogy rendelkeztek a legmagasabb Atya, a legmagasabb én és a legmagasabb feladat tudatosságával.

A mai világban egy V.I.P gyermeke önmagát is V.I.P.-nak tartaná. Ugyanakkor, senki nem lehet nagyobb az Atyánál. „Mi vagyunk a legnagyobb lelkek, a Magasak közt Legmagasabb Atya gyermekei”. Ez a tudatosság fog erőteljessé tenni benneteket. Azok válnak egyenlővé az Atyával, akik rendelkeznek a legmagasabb Atya, a legmagasabb én és a legmagasabb feladat tudatosságával. Rajtatok kívül, gyerekek, nincs senki más a világon, aki a legemelkedettebb és a legnagyobb, és ezért dicsérnek és imádnak titeket.

Slogen:
Ellenőrizzétek a szubtilis ragaszkodásaitokat a tökéletesség tükrében, és váljatok felszabadulttá.