10.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek murlidharokká kell válnotok, mint az Atya. Csak a murlidhar gyermekek válnak az Atya segítőivé. Az Atya elégedett az ilyen gyermekekkel.

Kérdés:
Mely gyermekek intellektusa válik nagyon alázatossá?

Válasz:
Azok intellektusa, akik adományozzák a tudás múlhatatlan ékszereit és igaz filantrópokká válnak, és akik okos üzletemberek lesznek, nagyon alázatossá és nagyon kifinomulttá válnak, azzal, hogy szolgálatot végeznek. Nektek soha nem szabad semmilyen arroganciával rendelkeznetek, amikor adományoztok. Mindig tudatában kell lennetek annak, hogy ti azt adjátok, amit Shiv Baba adott nektek. Haszon van a Shiv Babára való emlékezésben maradásban.

Ének:
Te vagy az Anya és az Atya.

Om shanti.
Az Ő neve nem válik bebizonyítottá azzal, hogy egyszerűen lejátsszák a dalt: „Te vagy az Anya és az Atya”. Ha először lejátsszátok azt a dalt, „Üdvözlet Shivának”, és aztán, „Te vagy az Anya és az Atya”, akkor megismernék a tudást. Az emberek elmennek a templomokba. Amikor elmennek Lakshmi és Narayan templomába vagy Krishna templomába, ők elmennek az istenségek bálványai elé és anélkül, hogy bármit is megértenének, azt mondják: „Te vagy az Anya és az Atya”. Tehát, ha először lejátsszátok azt a dalt, „Üdvözlet Shivának”, és aztán „Te vagy az Anya és az Atya”, ők megértenék a dicséretét. Ezek a dalok jók az újonnan jövőknek. Ezek könnyűvé teszik, hogy magyarázzatok nekik. Az Atya neve Shiva. Azt nem lehet mondani, hogy Shiva mindenütt jelenvaló. Máskülönben mindenkinek a dicsérete ugyanaz lenne. Az Ő neve Shiva. Senki nem adhatja önmagának a Shiva nevet. Az Ő eszközei és módszerei különlegesek. Azok teljesen különböznek az összes emberi lényétől, beleértve az istenségeket is. Csak az Anya és az Atya tudja tanítani ezt a tudást. Nincsenek anyák a szannyasik között. Ezért van az, hogy ők (szannyasik) nem képesek Raja jógát tanítani. Nem mondhatják azt senkinek: Üdvözlet Shivának. Ti nem mondhatjátok azt, „Üdvözlet Shivának”, egy emberi lényre utalva. Mindazt el kell magyarázni, de ti gyermekek, mindannyian sorszám szerintiek vagytok. Néha még a jó gyermekek is kihagynak néhány pontot. Ők nagyon okosnak tartják önmagukat. Ebben tisztaságnak kell lennie a szívben. Időt vesz igénybe, hogy elmondják az igazságot mindennel kapcsolatban és hogy igazak maradjanak mindenben. Azzal, hogy test tudatossá váltok, bizalmaskodás van és abban sok más aspektus is benne van. Még egyikőtök sem mondhatja azt, hogy lélektudatossá váltatok. Máskülönben elértétek volna a karmatit állapotot. Mindannyian sorszám szerintiek. Néhány gyermek nagyon érdemtelen. Megérthető, hogy ki az, aki elvégzi Baba szolgálatát. Csak, amikor fölmásznak Shiv Baba szívtrónusára, tudnak közel kerülni Rudra rózsafüzérében és válnak érdemessé arra, hogy a trónra üljenek. Az érdemes gyermekek, azok, akik segítővé válnak, felmásznak a fizikai apjuk szívtrónusára is. Ez a korlátlan Atya tudásának múlhatatlan üzlete, így az Atya azokkal lenne elégedett, akik segítenek Neki ebben az üzletben. Nektek önmagatokba kell szívnotok a tudás múlhatatlan ékszereit és másokat is inspirálnotok kell arra, hogy önmagukba szívják. Néhányan azt gondolják, hogy ők már biztosították önmagukat, hogy ők megkapják annak a jutalmát. Itt sokaknak kell adományoznotok. Váljatok olyan filantróppá, mint az Atya azzal, hogy adományozzátok a tudás múlhatatlan ékszereit. Az Ata eljön, hogy feltöltse a kötényeteket a tudás ékszereivel. Ez nem a gazdagság kérdése. Az Atya csak az érdemes gyermekeket szereti. Ha nem tudjátok, hogyan végezzétek el ezt az üzletet, akkor hogyan lehetne benneteket Murlidhar, az Üzletember gyermekeinek nevezni? Szégyellnetek kellene önmagatokat, ha nem végeztek semmilyen üzletet. Amikor egy üzletember látja, hogy egy eladó jó és ügyes, felajánlja neki a partnerséget. Ti csak úgy nem kaphattok egy partnerséget. Azzal, hogy elvégzitek ezt az üzletet, az intellektusotok nagyon alázatossá válik. Azzal, hogy szolgálatot végeztek, az intellektusotok nagyon kifinomulttá válik. Baba és Mama elmondják a saját tapasztalatukat. Baba az egy, aki tanít benneteket. Tudjátok, hogy ez a Baba nagyon jól önmagába szívja a tudást és a murlit is nagyon jól vezeti. Achcha. Shiv Baba benne van ebben az egyben. Ő amúgy is Murlidhar, de ez a Baba is mindent tud. Máskülönben hogyan igényelne egy ilyen magas státuszt? Baba elmagyarázta, hogy mindig Shiv Babát kell tekintenetek annak, aki elmondja ezt a tudást. Azzal, hogy emlékeztek Shiv Babára, haszon van számotokra. Shiv Baba eljön ebbe az egybe. Mama külön beszél Mama személyiségében. Az ő nevét dicsőíteni kell, mert egy liftet kell adni a nőknek. Azt mondják: Bármilyen is legyen, ő az enyém, és így róla gondoskodnom kell. A férjek azok, akik ezt mondják. Egy feleség nem mondaná azt, bármilyen is legyen ő, ő az enyém. Az Atya azt mondja, ti gyermekek bármilyenek vagytok, az enyémek vagytok és így nekem gondoskodnom kell rólatok. Az Atya neve az, amit dicsőítenek. Itt az Atya nevét amúgy is dicsőítik, és aztán a shaktik nevét is dicsőíteni kell. Ők egy nagyon jó lehetőséget kapnak arra, hogy szolgáljanak. Napról-napra a szolgálat nagyon könnyűvé válik. Ott van a tudás és az imádat, az éjszaka és a nappal. Az arany és ezüstkorok a boldogság nappala, és a réz és vaskorok a szomorúság éjszakája. Az aranykorban nincs imádat. Ez nagyon könnyű, de ha ez nincs ott a szerencsétekben, nem vagytok képesek önmagatokba szívni. Ti nagyon könnyű pontokat kaptok. Menjetek és magyarázzátok el ezeket a barátaitoknak és rokonaitoknak. Emeljétek fel a saját otthonaitokat. Ti vagytok azok, akik otthon éltek a családotokkal, így nektek el kell magyaráznotok ezeket az aspektusokat bárkinek nagyon egyszerűen. Csak az egy parlokik Atya a Megváltás Adományozója. Ő a Tanár és a Satguru is. Mindenki más lehozott mindenkit a degradációba a rézkortól kezdve. A degradált és bűnös lelkek a vaskorban léteznek. Az aranykorban nem említik a bűnös lelkeket. Most van az, hogy a púposok, azok kő intellektussal és a bűnös lelkek, mint Ajamil léteznek. Fél cikluson át azt a mennyországnak hívják, és aztán az imádat és a lefele menés állapota elkezdődik. Nektek biztosan el kell buknotok. Azokból a napdinasztiából, elbuktok és azokká váltok a hold dinasztiából. Aztán folyamatosan elbuktok. Mindenki, akivel találkoztok a rézkortól kezdve, lefele visz benneteket. Ezt csak ti tudjátok. Napról-napra folyamatosan erőt kaptok. Nektek ki kell találnotok módszereket, hogy magyarázzatok a szenteknek és a bölcs embereknek. Végül biztosan meg fogják érteni, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek miért nem lehet mindenütt jelenvaló. Sok pont van, amit használhattok, hogy magyarázzatok. Először az imádat önzetlen és aztán önzővé válik és a fokok elkezdenek csökkenni. Most semmilyen fok nem maradt. Megmutatták a fa és a ciklus képein is, hogy a mennyei fokok hogyan csökkennek. Ezt a legegyszerűbb elmagyarázni. Ugyanakkor, ha ez nincs ott a szerencsétekben, nem vagytok képesek magyarázni. Nem váltok lélektudatossá. Csapdában maradtok a saját öreg testeitekben. Az Atya azt mondja: Távolítsátok el az összes ragaszkodásotokat az öreg testetektől és tekintsétek önmagatokat lelkeknek. Ha nem váltok lélektudatossá, nem lesztek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Egy diák nem akarna az utolsó maradni minden időkre. Az összes barátja, a rokonai, a tanára és az osztálytársai is megértenék, hogy ő nem fordít figyelmet a tanulmányokra. Itt is megérthető, hogy milyen lenne valaki állapota, ha nem követi a shrimatot. Mindenki megérti, hogy kik fognak alattvalókká válni és kik válnak szolgálókká és szolgálólányokká. Az Atya elmagyarázza: Hozzatok hasznot a rokonaitoknak és barátaitoknak. Ez egy törvény. Amikor otthon van egy idősebb testvér, az ő kötelessége, hogy segítse a fiatalabbakat. Ez jelenti azt, a jótékonyság otthon kezdődik. Az Atya azt mondja, a ti gazdagságotok nem fog csökkenni azzal, hogy adományozzátok. Ha nem adományozzátok a gazdagságot, nem fogtok gazdagságot kapni és nem lesztek képesek egy magas státuszt igényelni. Ti egy nagyon jó lehetőséget kaptok. Nektek kegyelemteljessé kell válnotok. Nektek kegyelemteljessé kell válnotok a szannyasikkal és a szentekkel is. Mondjátok el nekik, gyertek és értsétek meg. Ti nem ismeritek a parlokik Atyátokat, az Egyet, aki átadja Bharat embereinek az állandó boldogság örökségét minden ciklusban. Ezt senki nem tudja. Az emberek azt mondják, hogy még a kormánytisztviselők is korruptak és így ki tudja őket emelkedetté tenni? Manapság nagy a tisztelet a szentek közössége iránt. Amikor írtok nekik, hogy az Atya még velük is kegyelemteljes (a szentekkel és a bölcs emberekkel), ők elcsodálkoznak. Ahogy tovább haladtok, dicsőíteni fogják a neveteket. Sokan folyamatosan el fognak jönni hozzátok és sok kiállítás lesz. Végül valaki biztosan fel fog ébredni. Még a szannyasik is fel fognak ébredni. Hova máshova mennének? Csak egyetlen egy üzlet van. Folyamatosan nagy lesz a fejlődés. Sok jó kép el fog készülni számotokra, hogy magyarázzatok, hogy bárki eljöjjön és tanuljon. Amikor a szénakazal tűzre lobban, az emberek fel fognak ébredni, de már túl késő lesz. Ugyanaz vonatkozik a gyermekekre is. Milyen messzire tudnátok futni a végén? Egy versenyben is néhányan először nagyon lassan futnak. Csak kevesen kapnak egy díjat. Ez is a ti lóversenyetek. A tudás teljes lelkeknek szükségük van arra, hogy a szellemi zarándoklat ezen versenyén fussanak. Emlékezni az Atyára is tudás, ugye? Senki más nem rendelkezik ezzel a tudással. A tudáson keresztül van az, hogy az emberi lények olyanokká válnak, mint a gyémánt, és a tudatlanságon keresztül van az, hogy olyanok lesznek, mint a kagyló. Az Atya eljön, hogy megteremtse a szatopradhan jutalmatokat. Később ez a jutalom fokozatosan csökkenni fog. Nektek önmagatokba kellene szívnotok mindezeket a pontokat és aztán cselekedjetek. Nektek, gyermekeknek nagy adományozókká kell válnotok. Bharatot egy nagy adományozónak tekintik, mert itt van az, hogy átadjátok az Atyának a testeteket, a tudatotokat és a vagyonotokat. Aztán az Atya is mindent átad nektek. Bharatban sok nagy adományozó van. Az összes többi emberi lény meg van ragadva a vakhitben. Ti eljöttetek ide, Isten menedékébe. Ravan boldogtalanná tesz benneteket és így Istennél vesztek menedéket (Rámánál). Ti mindannyian a szomorúság házában voltatok. Nektek most el kell mennetek a házba, ami szabad a szomorúságtól, vagyis a mennyországba. Ti az Atyánál vetettek menedéket, aki a mennyország Teremtője. Néhányakat erőszakkal hoztak ide gyermekkorukban. Ők nem tapasztalnak semmilyen boldogságot ebben a menedékben. Ez nincs ott az ő szerencséjükben. Ők Mayánál, Ravannál akarnak menedéket venni. Az egy nagy csoda, hogy ők el akarják hagyni Isten menedékét és el akarnak menni Maya, Ravan ölébe. Az ének, ’Üdvözlet Shivának’, nagyon jó. Ti ezt lejátszhatjátok. Az emberek nem értik annak a jelentését. Elmondhatjátok, hogy el tudjátok magyarázni annak a pontos jelentését a shrimatnak megfelelően. Ők egyszerűen folyamatosan babákkal játszanak. A drámának megfelelően ti megkapjátok a segítséget ezekből a dalokból. Ha az Atyához tartoztok és mégsem váltok szolgálatkésszé, akkor hogyan ülhettek a szívtrónusára. Néhány gyermek érdemtelenné válik és sok szomorúságot okoz. Itt, ha az anyátok meghal, egyetek halvát. Egyetek halvát akkor is, ha meghal a feleségetek. Ti nem sírnátok és jajgatnátok. Nektek szilárdnak kell maradnotok a drámában. Mama és Baba elmennek és a nagyon különleges gyermekek is előre el fognak menni. Mindenkinek el kell játszani a saját szerepét. Miért kellene aggódni? Mi a játékot elszakadott megfigyelőként nézzük. A ti állapototoknak mindig vidámnak kellene maradnia. Még Baba is rendelkezik az aggodalom gondolataival. A törvény azt mondja, hogy azok biztosan jönnek. Az nem úgy van, hogy Mama és Baba már teljessé váltak. A teljes állapot a végén lesz. Jelenleg senki nem nevezheti önmagát teljesnek. Ott volt az a vesztesség. Konfliktus volt. Pletykák voltak a B.K.-kel kapcsolatban az újságokban. Mindez megtörtént egy ciklussal ezelőtt is. Tehát, miért kellene aggódni. Ti el fogjátok érni a 100%-os állapototokat a végére. Képesek lesztek arra, hogy az Atya szívtrónusára másszatok, amikor kegyelemteljessé váltok és másokat is olyanná tesztek, mint önmagatok. Ha biztosítjátok önmagatokat, az egy más dolog. Azt önmagatokért teszitek. Nektek át kell adnotok másoknak a tudás ezen ékszereinek az adományát. Ha nem emlékeztek teljesen az Atyára, a bűn terhe növekedni fog a fejeteken. Érdemesekre van szükség, hogy magyarázzanak a kiállításokon. Nekik okosnak kell lenniük. Nagy élvezet van abban, ha éjszaka emlékezéssel rendelkeztek. Nektek emlékeznetek kell arra a szellemi Vőlegényre a kora reggeli órákban. Baba, Te ilyen édes vagy. Csak nézd, mi voltam és mivé tettél engem. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A szíveteket mindig tartsátok igaznak. Mindig mondjatok igazat és maradjatok igazak mindenben. Ne váljatok test tudatossá és tekintsétek önmagatokat nagyon okosnak. Soha ne váljatok arrogánssá.

2. Váljatok egy elszakadott megfigyelővé és szemléljétek a játékot. Maradjatok szilárdak a drámában. Soha semmi miatt ne aggódjatok. Mindig tartsátok az állapototokat vidáman.

Áldás:
Legyetek mester mindenható hatalmak, akik eléritek a világ királyságának hatalmát azzal, hogy rendelkeztek az önuralkodás hatalmával.

Azok, akik ebben az időben rendelkeznek az önuralkodás hatalmával, vagyis akik a fizikai szerveik legyőzőivé válnak, el tudják érni a világ királysága hatalmát. Csak azok tudják elérni a világ királysága hatalmát, akik rendelkeznek az önuralkodás hatalmával. Tehát, ellenőrizzétek: Én, ez a lélek, mestere vagyok a lelkem erőinek: a tudatnak, az intellektusnak és a szanszkaráknak? A tudatom irányít engem, vagy én irányítom a tudatomat? A szanszkaráim ugye nem húznak maguk felé? Annak az állapota, aki rendelkezik az önuralkodás jogával állandóan egy mester mindenható hatalomé, akiből nem hiányzik semmilyen erő.

Slogen:
Ha magatoknál tartjátok az összes kincs kulcsát, „Mera Baba” (az én Babám), semmi más nem vonzhat titeket.