11.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, a Legszeretettebb Shiva Baba eljött, hogy titeket, gyerekeket a világ mestereivé tegyen. Ezért kövessétek az Ő shrimatját.

Kérdés:
Az emberek milyen két teljesen ellentétes dolgot mondanak egymásnak a Legfelső Atyával kapcsolatban?

Válasz:
Az egyik oldalon azt mondják, hogy Ő az Örökkévaló Fény és másrészről azt mondják, hogy túl van néven és formán. Ez a két aspektus ellentmond egymásnak. Mivel nem ismerik Őt pontosan, folyamatosan továbbra is tisztátalanná válnak. Amikor az Atya eljön, Ő átadja az igaz bemutatását.

Ének:
A Te vonaladban élni és a Te vonaladban meghalni...

Om shanti.
Ti, gyerekek hallottátok az éneket. Amikor valaki meghal, ő egy másik apánál vesz születést. Azt mondják, hogy ő az apjánál vett születést. Nem említik az anya nevét. A gratulációkat az apának adják. Ti, gyerekek most megértitek, hogy lelkek vagytok. Az a test egy aspektusa. A lélek levedli a testét és elmegy a következő apjához. 84 születésben nektek 84 fizikai apátok volt. Valójában ti eredetileg a testetlen Atya gyerekei vagytok. Ti, lelkek a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek gyerekei vagytok. Valójában ti ennek a helynek vagytok a lakói, amit a Nirvana földjének és a béke földjének neveznek. Ti eredetileg annak a helynek vagytok a lakói. Az Atya is ott él. Ti eljöttök ide, és a fizikai apák gyerekeivé váltok és így elfelejtitek azt az Atyát. Az aranykorban, ahol boldogok voltatok, elfelejtettétek azt a Parlokik Atyát. Senki nem emlékszik arra az Atyára, amikor boldogok. Ők akkor emlékeznek Rá, amikor boldogtalanok és a lelkek azok, akik Rá emlékeznek. Amikor egy fizikai apára emlékeznek, az intellektus a test felé megy. Amikor ez a Baba (Brahma Baba) arra a Babára emlékszik, ő azt mondja: Oh, Baba. Mindkettő Baba. A helyes szó az: Baba. Az az Egy az Atya és ez az egy is atya. Amikor egy lélek arra a Szellemi Atyára emlékszik, az intellektusa oda megy. Az Atya itt ül, és nektek, gyerekeknek magyaráz. Ti most megértitek, hogy Baba eljött, és önmagához tartozóvá tett benneteket. Az Atya azt mondja: Amikor először elküldtelek benneteket a mennyországba, ti nagyon gazdagok voltatok, míg most azzal, hogy 84 születést vettetek a dráma tervének megfelelően, boldogtalanok vagytok. Most a drámának megfelelően az öreg világnak véget kell érnie. Ti, lelkek és a testi kosztümjeitek satopradhanok voltak. Azután ti, lelkek az aranykorból elmentetek az ezüstkorba és így a testetek is ezüstkorivá vált. Azután a rézkorba mentetek. Most ti, lelkek teljesen tisztátalanná váltatok és így a testetek is tisztátalan. Ugyanúgy, ahogy senki nem szereti a 14 karátos aranyat, mert az elveszti a fényét, ti is mostanra elveszítettétek a fényeteket és vaskorivá váltatok. Most a lélek és a test, ami olyan csúnyává vált, hogyan tud újból tisztává válni? Amikor a lelkek tisztává válnak, ők egy tiszta testet kapnak. Hogyan fogtok olyanná válni? Azzal, hogy megfürödtök a Gangeszben? Nem. Ti így kiáltottatok: Oh, Tisztító. A lélek az, aki ezt mondja. Az intellektusunk a Parlokik Atya felé megy. Oh Baba. Nézzétek meg, hogy milyen édes a Baba szó. Csak Bharatban van az, hogy azt mondjátok: Baba, Baba. Ti most Babához tartoztok, és lélektudatossá váltok. Az Atya azt mondja: én benneteket a mennyországba küldtelek. Ti új testet öltöttetek. Mostanra mivé váltatok? Nektek ezeket a dolgokat mindig meg kell őriznetek önmagatoknál. Nektek csak az Atyára szabadna emlékeznetek. Ti Rá emlékeztek: Oh Baba, mi, lelkek tisztátalanná váltunk. Most gyere, és tisztíts meg minket. Ez a szerep fix a drámában és ezért van az, hogy ők fohászkodnak. A drámának megfelelően Ő csak akkor fog ide jönni, amikor az öreg világnak újból újjá kell válnia. Ezért Neki biztosan az átmeneti korban kell eljönnie. Ti, gyerekek hittel rendelkeztek, hogy Baba a Legszeretettebb. Azt mondják: édes, édesebb és legédesebb. Most ki édes? A világi kapcsolatokban először az apa az, aki nektek születést ad. Azután ott van a tanár. Ő jó. Vele tanultok és egy státuszt igényeltek. Azt mondják, a tudás a bevétel egy forrása. A gyan a tudás és a jóga az emlékezés. Tehát, ti elfelejtettétek a Korlátlan Atyát, aki benneteket a mennyország mestereivé tett. Senki nem tudja, hogy Shiva Baba hogyan jön el. Ők megmutatják a képeken, hogy Shiva Baba véghez viszi a megalapítást Brahmán keresztül. Krishna hogyan taníthatna raja jógát? A raja jógát az aranykorért tanítják. Ezért az Atya azt biztosan az átmeneti korban tanítaná. Baba az, aki megalapítja az aranykort. Shiva Baba azt véghez viszi ezen az egyen keresztül. Ő Karankaravanhar (az Egy, aki cselekszik és másokon keresztül is cselekszik). Azok az emberek trimurti Brahmáról beszélnek. Shiva a Magasak közt a Legmagasabb. Ez az egy testi, míg az az Egy testetlen. A világ itt létezik. Ennek a világnak a ciklusa folyamatosan forog. Az folyamatosan megismétlődik. A szubtilis régióban nem említik a világciklust. Az emberi lények világának történelme és földrajza az, ami megismétlődik. A szubtilis régióban nincs ciklus. Ők beszélnek a világ történelme és földrajza megismétlődéséről. Az erre az időre vonatkozik. Ott van az aranykor és a vaskor. Az átmeneti korra biztosan szükség van a kettő között. Máskülönben ki tenné a vaskort aranykorrá? Tehát, az Atya eljön az átmeneti korban, hogy a pokol lakóit a mennyország lakóivá változtassa. Ez a Legmagasabb Hatalom, az Isten-Atyai Kormány, és Daramraj is Vele van. Az emberek azt mondják: én erény nélküli vagyok, nincsenek erényeim. Az emberek akkor mondják ezt, amikor elmennek az istenségi bálványok elé a templomokba. Nekik ezt az Atyának kellene mondaniuk. Őt félreteszik, és elmennek és a testvéreiknek mondják. Ezek az istenségek testvérek. Ti semmit nem kaptok a testvérektől (az istenségektől). Miközben a testvéreket imádtátok, ti folyamatosan lejöttetek. Ti, gyerekek most megértitek, hogy Baba eljött, és egy örökséget kaptok Tőle. Az emberek még az Atyát sem ismerik, és azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Néhányan azt mondják, hogy Ő a fény örökkévaló eleme. Mások azt mondják, hogy túl van néven és formán. Mivel Ő az örökkévaló fény formája, hogyan lehetne túl néven és formán? Mivel nem ismerik az Atyát, az emberek tisztátalanná váltak. Mindenkinek tamopradhanná kell válnia. Azután amikor az Atya eljön, Ő mindenkit satopradhanná tesz. Az összes lélek az Atyával él a testetlen világban. Azután ők eljönnek ide, és eljátsszák a szerepüket a sato, rajo és tamo állapotokon keresztül. A lelkek az Atyára emlékeznek. Az Atya eljön, és azt mondja: én Brahma testének a támaszát veszem. Ez a szerencsés szekér. Nem lehet szekér lélek nélkül. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy ez a tudás esője. Ez tudás. Ezen keresztül mi történik? A tisztátalan világ tisztává válik. A Gangesz folyó és a Jamuna folyó is létezni fog az aranykorban. Ők azt mondják, hogy Krishna a Gangesz folyó partjainál játszott. Nincs semmi ilyesmi. Ő az aranykor hercege és róla nagyon jól gondoskodnak. Ő egy virág. Egy virág olyan jó és gyönyörű. Mindenki eljön és egy virágtól veszi az illatot. A tüskéktől senki nem veszi az illatot. Ez most a tüskék világa. Az Atya eljön és a tüskéknek ezt a dzsungelét egy virágoskertté teszi és ezért hívják Őt Babulnathnak (a tüskék Urának). Ő itt ül és a tüskéket virágokká változtatja. Őt Babaként dicsérik, aki a tüskéket virágokká változtatja. Nektek, gyerekeknek most olyan nagy szeretettel kellene rendelkeznetek az Atya iránt. A fizikai apák a gödörbe löknek benneteket, míg ez az Atya megtisztít és elmozdít a gödörből 21 születésre. Az az egy tisztátalanná tesz és ezért van az, hogy a lelkek az Atyára emlékeznek, túl erről a világról, miközben rendelkeznek egy fizikai apával. Ti most megértitek, hogy az Atyára emlékeztetek fél cikluson át. Az Atya biztosan eljön. Az emberek megünneplik Shíva születésnapját. Ti tudjátok, hogy a Korlátlan Atyához tartoztok. Nektek most Vele van kapcsolatotok és a világi apáitokkal is. Azzal, hogy az Atyára emlékeztek túl innen, tisztává fogtok válni. Ti, lelkek megértitek, hogy azok a világi apáitok és ez az Egy az Atya túl innen. Még az odaadás ösvényén is a lelkek ezt megértik. Ezért van az, hogy a lelkek így fohászkodnak: Óh Isten, Óh Isten, Atya. A lelkek emlékeznek az örökkévaló Atyára. Senki nem érti, hogy az Atya eljön és megalapítja a mennyországot. A szentírásban az összes kornak hosszú időtartamot adtak. Nem lép be senki gondolataiba, hogy az Atya eljön, hogy megtisztítsa a tisztátalant, és neki biztosan az átmeneti korban kell eljönnie. Ők azt írták, hogy a ciklus időtartama több százezer év és az embereket teljes sötétségbe taszították. Ők továbbra is körbebotladoznak, hogy elérjék Istent. Ők azt mondják: Azok, akik sok odaadást végeznek, biztosan elérik Istent. Biztosan azoknak kellene először találkozniuk Vele, akik a legtöbb odaadást végzik. Az Atya megmutatta nektek a világos számlát. Ti vagytok azok, akik először végeztek odaadást. Ezért először kell megkapnotok a tudást Istentől, hogy elmehessetek, és az új világban uralkodhassatok. A Korlátlan Atya átadja a tudást nektek, gyerekeknek. Ebben a nehézség nem kérdéses. Az Atya azt mondja: Ti rám emlékeztek fél cikluson át. Senki nem emlékszik rám, amikor boldogságban vannak. Amikor mindenki boldogtalanná válik a végén, akkor van az, hogy eljövök, és boldoggá teszlek benneteket. Ti most nagyszerű emberekké váltok. Nézzétek meg, milyen első osztályú a miniszterelnök és a főminiszter háza. Ott a tehenek és az összes bútor is első osztályú lesz. Ti ilyen nagy emberekké (istenségekké) váltok. Ti a mennyország mestereivé, istenségekké váltok isteni erényekkel. Ott a palotáitok gyémántokkal és ékkövekkel lesznek kirakva. Ott a bútoraitok első osztályúak lesznek, és arannyal lesznek kirakva. Itt még a hintáknak is nagyon gyenge a minősége. Ott minden első osztályú lesz és gyémánttal és ékkövekkel lesz kirakva. Ez Rudra tudásának áldozati tüze. Shívát Rudrának is hívják. Amikor az odaadás véget ér, Isten megteremti Rudra áldozati tüzét. Az aranykorban az áldozati tűz, vagy az odaadás nem kérdéses. Ebben az időben az Atya megteremti Rudrának ezt az örökkévaló áldozati tüzét, amire aztán később emlékeznek. Az odaadás nem folytatódik az összes időben. Ott van az odaadás és a tudás. Az odaadás az éjszaka és a tudás a nappal. Az Atya eljön és elhozza a nappal. Ezért nektek, gyerekeknek olyan nagy szeretettel kellene rendelkeznetek az Atya iránt. Baba a világ mestereivé tesz benneteket. Ő a legszeretettebb Baba. Nem lehet senki szeretetteljesebb, mint Ő. Fél cikluson át Rá emlékeztetek: Baba jöjj és távolítsd el a szomorúságunkat. Az Atya most eljött és elmagyarázza: Nektek otthon kell élnetek a családotokkal. Mennyi ideig maradhatnátok itt Babával? Ti Babával csak a legfelső lakhelyen tartózkodhattok. Itt olyan sok gyerek nem maradhat. A tanár hogyan tudna feltenni kérdéseket? Hogyan tudnátok válaszolni egy hangosbeszélőnek? Ezért van az, hogy egy időben Ő csak kevés diákot tanít. Olyan sok kollégium van. De aztán mindannyinak vizsgát kell tenniük. Egy listát készítenek. Itt csak az Egy Atya az, aki tanít benneteket. El kell magyaráznotok, hogy a szomorúság idején mindenki emlékezik az Egy Atyára túl erről a világról. Ő most eljött ide. A nagy Mahabharat háború is előttetek van. Azok az emberek azt gondolják, hogy Krishna a Mahabharat háború idején jött el. Az lehetetlenség. Az emberek teljesen zavarodottak. Ennek ellenére ők folyamatosan Krishnára emlékeznek. Most Shív Babával együtt Krishna is a legszeretettebb. Akárhogyan is, ez az egy testi és az az egy Testetlen. A testetlen Atya az összes lélek Atyja. Mindkettő a legszeretettebb. Krishna a világ mestere. Most megítélhetitek magatok is, hogy ki szeretetteljesebb? Csak Shív Baba az, aki olyan érdemessé tesz minket. Krishna mit tesz? Csak az Atya készteti őt arra, hogy azzá váljon, és így az Atyát jobban kellene dicsérni. Bemutatták Shankar táncát. Valójában egy tánc nem kérdéses. Az Atya elmagyarázta nektek: Ti mindannyian Parvatik vagytok. Shíva, a Halhatatlanság Ura elmondja nektek a történetet. Az a bűntelen világ. Ott a bűn nem kérdéses. Az Atya egy bűnös világot teremtene? A bűnökben szomorúság van. Az emberek sok típusú hatha jógát tanulmányoznak. Elmennek és barlangokban ülnek. Még tűzön is sétálnak. Nagy az okkult erő. Ők olyan sok dolgot felmerítenek varázslat által. Istent is Varázslónak, az Ékszerkereskedőnek és Üzletembernek is hívják. Ezért Ő biztosan élő. Baba azt mondja: Én eljövök. Ő a Varázsló. Ő az embereket istenségekké, a koldusokat hercegekké változtatja. Valaha is láttatok ilyen varázslatot? Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Nektek a virágok kertjébe kell mennetek. Ezért váljatok illatos virágokká. Senkinek ne okozzatok szomorúságot. Csak az egy Parlokik Atyával legyen az összes kapcsolatotok.

2. Shív Baba mindegyik közül a legszeretetteljesebb. Egyedül Iránta legyen szeretet. Emlékezzetek az Atyára, a Boldogság Adományozójára.

Áldás:
Váljatok repülő madárrá, szabaddá a ragaszkodástól ettől a világtól, és túrázzátok körbe a szubtilis régiót.

Annak érdekében, hogy körbe túrázzátok a szubtilis régiót és a testetlen világot az intellektusotok repülőgépével, váljatok egy repülő madárrá. Az intellektusotokkal menjetek oda, ahova akartok, amikor akartok. Ez csak akkor lehetséges, amikor teljesen szabaddá váltok a ragaszkodástól ehhez a világhoz. Ez a világ íztelen, és amikor nincs semmi dolgotok ezzel az íztelen világgal, amikor nincs semmilyen elérés, nektek abba kellene hagynotok, hogy oda menjetek az intellektusotokkal. Ez a pokol mélysége, és így ne legyen semmilyen gondolat vagy álom, hogy elmenjetek ebbe a világba.

Slogen:
Átadni az igazság tapasztalatát és magatartását az arcotokon és tevékenységeteken keresztül, nagyság.