11.02.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, szükség van a jóga erejére a tudás kardjában, mert csak akkor lehet győzelem. Amikor a tudásban ott van a jóga ereje, az biztosan hatással lesz az emberekre.

Kérdés:
Ti Isten üzenethozói vagytok. Nektek milyen üzenetet kell átadnotok az egész világnak?

Válasz:
Adjátok át az üzenetet az egész világnak, hogy Isten azt mondja: Nektek, mindannyitoknak lelkeknek kell tekintenetek önmagatokat. Mondjatok le a test tudatosságról. Emlékezzetek rám, az Atyátokra és a bűnök terhe el lesz távolítva a fejetekről. Tisztává fogtok válni azzal, hogy az egy Atyára emlékeztek. Csak a gyermekek, akik befele fordultak, tudják átadni ezt az üzenetet.

Om Shanti.
Az Atya elmagyarázta, hogy semmilyen emberi lényt, - rendelkezzen isteni erényekkel, vagy ördögi nyomokkal, - nem lehet Istennek nevezni. Ti, gyermekek tudjátok, hogy azok, isteni erényekkel, az aranykorban vannak, és azok, ördögi nyomokkal, a vaskorban vannak. Ezért, Baba leírta: Ti azok vagytok isteni erényekkel, vagy azok ördögi nyomokkal? Aranykoriak, vagy vaskoriak vagytok? Az emberek számára nagyon nehéz, hogy megértsék ezeket a dolgokat. Ti nagyon jól elmagyarázhatjátok a létra képét. A tudásotok nyilai nagyon jók, de azoknak szükségük van erőre, ugyanúgy, ahogy egy kard is rendelkezik azzal az erővel. Némelyik nagyon éles. Guru Govind Szind kardját külföldre is elvitték. Ők azt a kardot körbeviszik. Nagyon tisztán tartják. Némelyik kard csak két pajszát ér. A kardok, amik rendelkeznek azzal az erővel, nagyon élesek. Nagyon sokba kerülnek. Hasonlóan van ez veletek is, gyermekek. Néhányan sok tudással rendelkeznek, de belőlük hiányzik a jógaerő. Azok, akik szegények, és kötésben vannak, többet emlékeznek Shiv Babára. Belőlük hiányzik a tudás, de ők nagy jógaerővel rendelkeznek. Ők tamopradhanból szatopradhanná fognak válni. Megmutatják Arjuna és Bill példáját. Bill sokkal ügyesebbé vált a nyíl kilövésében, mint Arjuna. Arjuna azokat jelenti, akik itt élnek, és ezt minden nap meghallgatják. Azok, akik kinn éltek, okosabbakká válnak. Ők meghajolnak azok előtt, akik tudása rendelkezik azzal az erővel. Azt mondanák, ez a sors. Amikor valaki elbukik, vagy csődbe megy, ők a sorsot hibáztatják. A tudással együtt jógaerőre is szükség van. Ha nincs ott az az erő, ti olyanok vagytok, mint egy hím gyani kakas. A gyermekek is érzik ezt. Néhányan szeretik a férjüket, és néhányan szeretnek valaki mást. Ők nagyon okosak a tudásban, de belül sok konfliktussal rendelkeznek. Itt nektek teljesen hétköznapinak kell maradnotok. Miközben mindent láttok, ez olyan, mintha semmit nem látnátok. Ti csak az egy Atyát szeretitek. Ezért emlékeznek arra: Engedjétek, hogy a kezetek elvégezze a munkát, és a szívetek maradjon emlékezésben. Miközben az irodátokban vagytok, engedjétek, hogy az intellektus emlékezzen arra, hogy lelkek vagytok. Az Atya kiadta az utasítást: Folyamatosan emlékezzetek rám. Az odaadás ösvényén is, miközben elvégzik a munkájukat, folyamatosan az ilyen, vagy olyan szeretett, különleges istenségeikre emlékeznek. Azok kőbálványok. Azokban nincs lélek. Lakshmit és Narayant is imádják. Ők is kőbálványok. Kérdezzétek meg tőlük: Hol vannak az ő lelkeik? Ti most megértitek, hogy ők biztosan itt vannak valamilyen névvel és formával. A jóga erőn keresztül most tiszta istenségekké váltok. Ti is rendelkeztek a célotokkal és tárgyatokkal. Másodsorban az Atya elmagyarázza: A Tudás Óceánja, és a tudás gangeszei ebben a legértékesebb átmeneti korban léteznek. Ők csak egy időszakban léteznek. A Tudás Óceánja csak a ciklus legértékesebb átmeneti korában jön el. A testetlen Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Tudás Óceánja. Neki biztosan szüksége van egy testre, hogy beszélni tudjon. Ugyanakkor, a víz nem kérdéses. Ti megkapjátok ezt a tudást az átmeneti korban. Az összes többi odaadással rendelkezik. Azok, az odaadás ösvényén, még a Gangesz vizét is imádják. Csak az egy Atya a Tisztító. Ő csak egyszer jön el, amikor az öreg világnak meg kell változnia. Nektek szükségetek van egy intellektusra, hogy képesek legyetek ezt bárkinek elmagyarázni. Nektek köpülnötök kell a tudás óceánját magányban, azzal kapcsolatban, hogy mit kellene leírnotok, hogy az emberek megértsék, hogy csak Shiva a Tudás Óceánja, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Amikor Ő eljön, a gyermekei, akik Brahma kumarokká és kumarikká válnak, önmagukba szívják a tudást és a tudás gangeszeivé válnak. Sok tudás gangesze van, akik folyamatosan elmondják a tudást. Csak ők tudnak megváltást adni. Ti nem válhattok tisztává azzal, hogy megfürödtök a vízben. A tudás csak az átmeneti korban létezik. Nektek módszerekre van szükségetek, hogy ezt elmagyarázzátok. Nektek nagyon befele fordultnak kell lennetek. Mondjatok le a test tudatosságáról, és tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Ebben az időben azt mondanátok, hogy erőfeszítés tévők vagytok. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára, a bűneitek meg fognak semmisülni és aztán a háború el fog kezdődni, de addigra mindenkinek meg kellene kapnia az üzenetet. Csak Shiv Baba adja át az üzenetet. Istent hívják az Üzenethozónak. Ti képessé teszitek, hogy ez az üzenet elérjen mindenkit: tekintsétek magatokat egy léleknek, és legyen jógátok a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel és az Atya megígéri, hogy a születésről születésre tartó bűneitek el lesznek vágva. Az Atya itt ül és elmondja ezt nektek Brahma száján keresztül. A Gangesz vize mit tudna elmagyarázni? A korlátlan Atya a korlátlan gyermekeknek magyaráz. Az aranykorban olyan gazdagok, és jómódúak voltatok. Mostanra boldogtalanná és elszegényedetté váltatok. Ez egy korlátlan dolog. Azok a képek mind az odaadás ösvényéhez tartoznak. Az odaadás ösvényének ceremóniáját is el kellett készíteni. Tanulmányozni a szentírásokat, imádkozni, mindez odaadás. Én nem tanítok nektek szentírásokat. Én átadom a tudást nektek, tisztátalanoknak, hogy tisztává tegyelek benneteket: Tekintsétek önmagatokat lelkeknek. Most mindkettő, a lelkek és a testek is tisztátalanok. Emlékezzetek az Atyára és istenségekké fogtok válni. A ragaszkodásotoknak a testetekhez és minden testi kapcsolathoz véget kell érnie. Ti azt énekeltétek: Amikor eljössz, én nem fogok senki másra figyelni. Csak Veled lesz kapcsolatom, és el fogom felejteni az összes testi lényt. Az Atya most emlékeztet benneteket az ígéretetekre. Az Atya azt mondja: csak azzal, hogy velem van jógátok, fog minden bűnötök megsemmisülni és váltok az új világ mestereivé. Ez a ti célotok és tárgyatok. A királyokkal együtt, az alattvalókat is meg kell teremteni. A királyoknak is szükségük van szolgálókra, és szolgálólányokra. Az Atya folyamatosan elmagyarázza nektek mindezeket a dolgokat. Ha nem maradtok jógában, ha nem szívjátok önmagatokba az isteni erényeket, hogyan igényelnétek egy magas státuszt? Otthon harc és vitatkozás van ilyen, vagy olyan okok miatt. Az Atya azt írja: Mivel ti harcoltok és vitatkoztok az otthonaitokban, ezért a tudás nem tud megmaradni. Baba megkérdezi. Mindkettő, a férj és feleség is jól haladnak előre? A ti viselkedéseteknek nagyon jónak kell lennie. Nem szabad, hogy ott legyen a harag bármilyen nyoma is. Most olyan sok a békétlenség és zűrzavar a világban. Ha közületek néhányan okossá válnak a tudásban és a jógában, akkor mások is elkezdenek többet emlékezni Babára. Ti ki fogjátok fejleszteni ennek a nagyon jó gyakorlatát, és az intellektusotok korlátlanná válik. Babának egyáltalán nem tetszenek a kis képek. Minden képnek nagynak kellene lennie. Tegyétek ki azokat a fő helyekre, ugyanúgy, ahogy ott vannak a filmek nagy plakátjai. Készítsetek nagyon jó képeket, hogy ők egyáltalán ne váljanak zavarodottá. Készítsetek egy nagyon nagy képet a létráról, és azt tegyétek fel egy olyan helyen, ahol mindenki látása arra esik. Használjatok olyan erős festéket, hogy azok ne halványuljanak el, és ne legyenek nedvesek. Tegyétek ki ezeket a fő helyeken. Ha valahol van egy kiállítás, akkor ott két-három fő kép elegendő. Valójában a ciklusnak ezt a képét olyan nagyra kellene készítenetek, mint amekkora a fal, még akkor is, ha azt 8-10 embernek kell cipelnie. Aztán, bárki, aki ezt látja a távolból, képes lesz arra, hogy tisztán megértsen mindent. Az aranykorban nincs olyan sok vallás. Azok később jönnek el. Először nagyon kevés ember van a mennyországban. Ti nagyon jól elmagyarázhatjátok, hogy ez most a mennyország, vagy a pokol. Folyamatosan magyarázzatok bárkinek, aki eljön. Legyenek nagy képek. Nézzétek meg, hogyan készítették el a pandavák olyan nagy szobrait. Ti is pandavák vagytok. Shiv Baba tanít benneteket az átmeneti korban. Az a Shri Krishna az aranykor első számú hercege. Azzal, hogy ezt elmagyarázzátok, ti megalapítjátok a királyságotokat. Néhányan elmennek, miközben tanulnak. Az iskolában, amikor valaki képtelen arra, hogy tanuljon, ő elmegy. Itt is, sokan vannak, akik otthagyják a tanulmányt, így hogyan fognak elmenni a mennyországba? Én vagyok a Világ Mestere, és ha akárcsak két szót is hallanak tőlem, biztosan elmennek a mennyországba. Ahogy tovább fejlődtök, sokan meg fogják hallgatni. Egy egész királyság kerül megalapításra ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban történt. Ti, gyermekek megértitek, hogy sokszor igényeltétek, és elveszítettétek a királyságot. Olyanok voltatok, mint a gyémántok, és mostanra olyanná váltatok, mint a kagylók. Bharat olyan volt, mint egy gyémánt. Azzal mostanra mi történt? Az ugyanaz a Bharat lenne, ugye? Ezt az átmenetet hívják a legértékesebb kornak. Ott vannak a legemelkedettebbek mindegyik emberi lény közül. Az összes többi degradált. Azok, akik imádatra méltók voltak, mostanra imádókká váltak. Ők 84 születést vesznek. Azoknak a testeknek vége és a lelkek tamopradhanná váltak. Amikor szatopradhanok, őket nem imádják, mert élő formában vannak. Ti most emlékeztek Shiv Babára, élő formában. Aztán, amikor imádókká váltok, ti a köveket fogjátok imádni. Baba most élő formában van. Aztán, egy kőképmást készítetek Róla és azt imádjátok. Az odaadás elkezdődik Ravan királyságában. Ők ugyanazok a lelkek, de folyamatosan különböző testeket öltenek. Az odaadás elkezdődik, amikor elbuktok. Baba aztán eljön, és átadja nektek a tudást és a nappal elkezdődik. A Brahminok aztán istenségekké válnak. Titeket most nem hívnának istenségeknek. Brahma nem létezik az aranykorban. Brahma itt tapaszyát végez. Ő is emberi lény. Shiv Babát hívják Shivának. Amikor Ő ebben az egyben van, Őt Shivának hívják. Neki nem lehet más nevet adni. Shiv Baba csak ebbe az egybe lép be. Ő a Tudás Óceánja. Ő átadja nektek a tudást Brahma testén keresztül. Tehát, a képeket el kell készíteni nagy megértéssel. Azokon az írás hasznos. A Tisztító az óceán vize, vagy a folyók vize? Vagy az a Tudás Óceánja, és a tudás gangeszei, a Brahma kumarok és kumarik, akik Belőle felmerültek? Egyedül az Atya adja át nekik a tudást. Azok, akik Brahminokká válnak Brahmán keresztül, aztán istenségek lesznek. Nektek meg kell mutatnotok a variációs forma képmásának a nagyon nagy képét. Ez a fő kép. Baba elmagyarázza: Édes gyermekek, nektek civilizálttá kell tennetek az intellektusotokat. Amikor Baba látja, hogy valakinek bűnös szeme van, ő tudja, hogy az az egy nem lesz képes arra, hogy tovább haladjon. Alig van bárki is, aki megérti, hogy ti, lelkek most trikaldarshikká váltok. Ti nagyon ostobák vagytok. Ti elváltok az Atyától. Ti, gyermekek megértitek, hogy egy királyság kerül megalapításra. Abban mindenkire szükség van. A végén nektek látomásaitok lesznek mindenről. Első osztályú szolgálókra és szolgálólányokra is szükség van. Első osztályú szolgálólányok fognak fenntartást adni Krishnának. Ott minden típusú szolgáló lesz. Azok, akik elmossák az edényeket, azok, akik őt táplálják és mindent kitisztítanak. Ők mindannyian innen fognak felmerülni. Az első szám biztosan egy nagyon jó státuszt fog igényelni. Ti rendelkeztek azzal az érzéssel. Baba érzi néhány gyermeknél, hogy bár ők nagyon jól vezetik a murlit, hiányzik a jóga. Néhány asszony a férjük elé megy. Amikor valaki tudásban van, ő azt mondaná, Baba, a másik kerék nincs jól. Nektek figyelmeztetnetek kell egymást. Ez egy családi ösvény. A párnak egyeznie kell. Nektek másokat is ugyanolyanná kell tennetek, mint önmagatok. A végén ti még a világot is el fogjátok felejteni. Megértitek, hogy hattyúk vagytok, és mások gólyák. Néhányakban ilyen hiba, másokban más hiba van. Ott van a háború. Ez sok erőfeszítést igényel. Ez nagyon könnyű. Ti megkapjátok az életben való felszabadulást egy másodperc alatt anélkül, hogy egy pennyt is költenétek. Ti igénylitek mindegyik közül a legmagasabb státuszt. Azok, akik szegények, folyamatosan nagyon jó szolgálatot végeznek. Ti tudjátok, hogy elszegényedetté váltatok. Azok, akik sokakat elhoztak ide, többé már nincsenek itt, míg a szegények egy nagyon jó státuszt igényelnek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy feltöltsétek a tudás kardját a jóga erővel, miközben cselekedtek, váljatok befele fordulttá, és gyakoroljátok, én egy lélek vagyok. Én, a lélek megkaptam az Atya utasítását, hogy állandóan egyedül csak Rá emlékezzek. Legyen igaz szeretet az egy Atya iránt. Szakítsátok el a ragaszkodásotokat a testetektől, és a testi kapcsolataitoktól.

2. Miközben otthon éltek a családotokkal, figyelmeztessétek egymást. Váljatok egy hattyúvá, és igényeljetek egy magas státuszt. Távolítsátok el a harag bármilyen nyomát. Tegyétek az intellektusotokat civilizálttá.

Áldás:
Váljatok dupla könnyűvé azzal, hogy intenzív erőfeszítést tesztek, és keresztülmentek minden szituáción, miközben szórakozást tapasztaltok.

Néhány gyermek azt mondja, “Általában jól vagyok, de ott van a szanszkaráknak ez a kötése más emberekkel vagy a környezettel.” Nem számít, mi az ok, vagy az milyen, egy intenzív erőfeszítést tévő keresztül fog menni minden szituáción, mintha semmi nem történne. Egy ilyen lélek állandóan szórakozást tapasztal. Egy ilyen állapotot hívnak repülő állapotnak, és dupla könnyűségnek. Semmilyen típusú teher nem vihet egy ilyen lelket semmilyen zűrzavarba.

Slogen:
Tegyetek minden erényt és a tudás minden aspektusát az eredeti szanszkarátokká.