11.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, korlátlanul boldogoknak kellene lennetek, hogy most elhagyjátok az öreg ruháitokat és hazatértek. Aztán az új világban új ruhákat fogtok kapni.

Kérdés:
A drámának mi az a szubtilis titka, amit meg kell értenetek?

Válasz:
Ez a dráma folyamatosan úgy halad, mint egy tetű, folyamatosan ketyeg. Bármilyen cselekedet is kerül végrehajtásra, az ugyanolyan módon minden 5000 évben megismétlődik. Ez a titok nagyon szubtilis, és meg kell érteni. Azok a gyerekek, akik nem pontosan értik meg ezt a titkot, azt mondják, ha ott van a drámában, akkor erőfeszítést fognak tenni, éppen ezért nem képesek egy magas státuszt igényelni.

Om shanti.
Ti, gyerekek felismertétek az Atyát, és most igényelitek Tőle az örökségeteket, de tisztává is kell válnotok. Ők így kiáltanak: Ó Tisztító, jöjj és tisztíts meg bennünket! Azért kiáltanak, mert tisztátalan az intellektusuk. Az intellektus is azt mondja, hogy ez a tisztátalan vaskori világ. Az új világot satopradhannak nevezik, és az öreg világot tamopradhannak. Ti, gyerekek most megtaláltátok az Atyát. Ti, hívők most megtaláltátok Istent. Azt mondják, hogy az imádat után Isten eljön, hogy átadja az imádat gyümölcsét. Erőfeszítést tesznek, és így annak az erőfeszítésnek a gyümölcsét is kérik. Ti tudjátok, hogy a hívők, milyen erőfeszítést tesznek. Fél cikluson keresztül, az imádat ösvényén végig botladozva, fáradttá váltatok. Nagyon nagy erőfeszítést tettetek, hogy imádatot végezetek. Az szintén előre elrendelt volt a drámában. Ti azért tesztek erőfeszítést, hogy magatoknak hasznot hozzatok. Az emberek azt gondolják, hogy Isten el fog jönni és adományozni fogja nekik az imádatuk gyümölcsét, és így Isten az, aki a gyümölcsöt adja. A hívők azért emlékeznek Istenre, mert az imádatban bánat van. Éppen ezért azt mondják: Gyere és szabadíts fel minket a bánatból, és tisztíts meg bennünket! Senki nem tudja, hogy most Ravan királysága van. Ravan tett tisztátalanná benneteket. Az emberek azt mondják, hogy Ráma királyságának kéne lenni, de közülük egyik sem tudja, hogy hogyan, vagy mikor kéne annak megtörténnie. A lelkek megértik, hogy ez most Ravan királysága. Az valójában az imádat ösvénye. A hívők nagyon sokat táncolnak, énekelnek és szórakoznak. Boldogságot tapasztalnak, de sírnak is. Bár nem ismerik Istent, de a szeretet könnyeit ejtik Érte. Nektek valóban ismernetek kellene azt, akiért a szeretet könnyeit ejtitek. Egy képmástól semmit nem érhettek el. Igen, amikor intenzív imádatot végeznek, akkor kapnak egy víziót. Az számukra nagy boldogság dolga. Isten Maga jön el ide, bemutatja Magát és elmondja nektek, hogy ki Ő. Azt mondja: A világban senki nem ismer Engem olyannak, amilyen vagyok, vagy ami vagyok. Köztetek néhányan, akik Babának neveznek, erősek és mások gyengék. Erőfeszítést igényel megtörni a testetek tudatosságát. Lélek tudatossá kell válnotok. Az Atya azt mondja: Ti lelkek vagytok; 84 születést véve tamopradhanná váltatok. Ti, lelkek most megkaptátok a harmadik szemet. A lélek az, akiben megértés van. Az Atya nektek, gyerekeknek átadja az egész világciklusról a tudást. Az Atya tudás-teljes, és így nektek, gyerekeknek is átadja a tudást. Amikor az emberek azt kérdezik tőletek, hogy vajon csak ti tapasztaltok-e 84 születést, mondjátok el nekik, igen közülünk néhányan 84 születést vesznek, ellenben mások 82-öt, de a születések maximum száma bárkinél 84 lehet. Akik a kezdetekben jönnek, azok 84 születést vesznek. Akik jól tanulnak, azok hamarosan lejönnek a Földre, és egy jó státuszt igényelnek. Ők a rózsafüzérben nagyon közel lesznek felfűzve. Amikor egy új házat építenek, akkor a szívetek érzi, hogy az hamarosan felépítésre kerül, és hogy hamarosan oda fogtok menni és ott fogtok élni. Hasonló módon nektek, gyerekeknek boldogoknak kéne lennetek, hogy most el fogjátok hagyni a régi ruháitokat, és újat fogtok felvenni. Egy játék befejezése előtt fél órával a színészek elkezdik nézni az órát, és azt gondolják, hogy hamarosan itt az idő, hogy haza menjenek. Az az idő aztán eljön. Nektek, gyerekeknek ez a korlátlan óra. Tudjátok, hogy amikor eléritek a karmateet állapototokat, akkor nem fogtok itt maradni. Annak érdekében, hogy karmateetté váljatok, emlékezésben kell maradnotok. Ez nagy erőfeszítést igényel. Aztán elmentek az új világba, és a fokaitok minden egyes születésben csökkenni fognak. Miután hat hónapot egy új otthonban éltetek, mindenhol a piszkosság jelei itt, vagy ott már láthatók. Ott lenne egy hajszálnyi különbség. Az új világba néhányan a kezdetén fognak jönni, mások egy hajszálnyival később. Akik elsőnek jönnek, azokat nevezik satopradhanoknak. Aztán a fokok folyamatosan csökkennek. A drámának ez a ciklusa folyamatosan úgy halad, mint egy tetű; folyamatosan ketyeg. Tudjátok, hogy bármilyen cselekedetet hajt végre bárki az egész világon azt, amint a ciklus folyamatosan forog, ismételni fogja. Ezek az aspektusok, nagyon szubtilisak, és ezeket meg kell érteni. Az Atya tapasztalatból beszél nektek. Tudjátok, hogy ezt a tanulmányt újból meg fogjátok ismételni 5000 év múlva. Ez a játék előre elrendelt. Senki más nem tud erről a ciklusról. Senki más nem tudja, hogy ki annak a Teremtője, a Rendezője és a Főszereplője. Ti, gyerekek most megértitek, hogy 84 születést tapasztaltatok, hogy most haza kell térnetek. Mi lelkek vagyunk. Csak, amikor lélek tudatossá váltok, akkor fog a boldogságotok foka emelkedni. Más játékok korlátozottak, ellenben ez a játék korlátlan. Baba tanít bennünket, lelkeket. Ő nem fogja elmondani nekünk, hogy mi fog történni egy bizonyos időben. Amikor bármiről Babát megkérdezitek, Ő azt mondja: Én a dráma szerint el fogom mondani mindazt, amit el kell, hogy mondjak nektek. Bármilyen választ meg fogtok kapni, amit a dráma szerint meg kell, hogy kapjatok. Egyszerűen követnetek kell azt. Az Atya nem tehet semmit sem, ha az nem a dráma szerint van. Néhány gyerek azt mondja, hogy ők egy magas státuszt fognak igényelni, ha az ott van a drámában. Az ilyen gyerekek soha nem igényelnek egy magas státuszt. Az Atya azt mondja: Erőfeszítést kell tennetek. A dráma arra fog inspirálni titeket, hogy erőfeszítést tegyetek, mint ahogy ezt az előző ciklusban is tettétek. A dráma szerint közületek néhányan megrekednek; azt mondjátok, hogy mindent a dráma szerint fogtok tenni. Éppen ezért ebből megérthető, hogy az nincs ott a szerencsétekben. Most tudatában vagytok annak, hogy lelkek vagytok. Eljöttetek ide, hogy eljátsszátok a szerepeteket. A lelkek múlhatatlanok, és szerepeik is múlhatatlanok. A 84 születés szerepei fixek bennetek, lelkekben. Ti ugyanazt a szerepet fogjátok újból eljátszani. Ezt nevezik természetnek. Hogyan másképp írnátok le a természetet? A fő dolog, hogy tisztává kell válnotok. Csak ez a gondotok. Maradjatok az Atyára való emlékezésben, miközben cselekedeteket hajtotok végre. Ti mind az egy Szeretett szeretői vagytok. Minden szeretőnek az egy Szeretettetekre kell emlékeznie. A Szeretett azt mondja: Most emlékezzetek Rám! Eljöttem, hogy megtisztítsalak titeket. Engem a Tisztítónak neveztek. Tehát miért felejtetek el Engem, és a Gangeszt nevezitek a Tisztítónak? Most mindezt megértitek. Ezért van az, hogy mindarról lemondotok. Megértitek, hogy egyedül az Atya a Tisztító. Soha nem emlékeznétek Krishnára Tisztítóként. Azonban senki nem tudja, hogy Isten hogyan jön el. Krishna lélek az aranykorban volt, és utána sok formát fogadott örökbe, és mostanra tamopradhanná vált. Most újból satopradhanná válik. Ez a hiba ott van a szentírásokban. Csak miután ez a hiba elkövetésre került, aztán jöhetek el és hozhatom azt helyre. Ezek a hibák is előre elrendeltek a drámában. Éppen ezért ezek újból meg fognak történni. Az elmagyarázásra került nektek, hogy az isteni Shiva beszél. Ők Shivát Istennek nevezik. Csak egy Isten lehet. Az Egyetlen, aki átadja az imádat gyümölcsét minden hívőnek, az egy Isten. Senki nem ismeri Őt. A lelkek így kiáltanak: Ó Isten, az Atya! A világi apátok itt van, és ti, lelkek mégis arra az Atyára emlékeztek, és így a lelkeknek két apjuk van. Az imádat ösvényén folyamatosan arra az Atyára emlékeztek. A lelkek különben is léteznek. Minden lélek megkapta a saját szerepét, amit eljátszik. Ők lemondanak egy testről, vesznek egy másikat, és folyamatosan játsszák a saját szerepeiket. Csak az Atya magyarázza el mindezeket a dolgokat. Ti azt mondjátok: Mi eljöttünk ide, hogy eljátsszuk a szerepeinket. Ez a világ a színpadotok, és nap, a hold és a csillagok mind ennek a színpadnak a fényei. Mivel a nap, hold és a csillagok nagyon jó feladatot hajtanak végre, ezért istenségeknek nevezik őket. Ragyognak, és csak boldogságot adnak mindenkinek; Semmilyen nehézséget nem adnak senkinek sem. Boldogságot adnak mindenkinek. Mivel nagy munkát végeznek, ezért istenségeknek nevezik őket. Akik jó munkát végeznek, azokról azt mondják, hogy olyanok, mint az istenségek. Valójában az istenségek csak az aranykorban léteznek. Ők mind a boldogság adományozói voltak. Mindenkiben szeretet volt, ezért az istenségekhez hasonlították őket. Az istenségek dicséretét éneklik. Az emberek elmennek eléjük, és azt éneklik: Mi erények-nélküliek vagyunk; nekünk nincsenek erényeink. Egyedül Te lehetsz kegyelmes irántunk. Legyél kegyelmes hozzánk! Az Atya azt mondja: Mivel kegyelmes vagyok hozzátok, ezért újból eljöttem, hogy erényessé tegyelek benneteket. Annak idején imádatra méltók voltatok, és aztán imádókká váltatok. Most újból imádatra méltókká kell válnotok. A „hum so so hum” jelentése elmagyarázásra került nektek. Az emberek azt mondják, hogy a lelkek és a Legfelső Lélek egy és ugyanaz. Az Atya azt mondja: Az, helytelen. A testetlen lelkek válnak istenségekké, harcosokká, kereskedőkké majd shudrákká. Ti most beléptetek a Brahmin klánba. A lelkek először a satopradhan állapotukba mennek, majd utána keresztülmennek a sato, rajo és tamo állapotokon. Most megértitek, hogy Baba minden egyes ciklus átmeneti korában eljön, és ezt a tudást átadja nektek. Bharat valóban mennyország volt, és ott csak nagyon kevés ember volt. Most a vaskor van. Most minden vallás létezik. Az aranykorban nem volt más vallás; ott csak egy vallás volt. Minden más lélek hazatért. Most megértitek, hogy a régi világ pusztulása ott áll előttetek. Az Atya most raja jógát tanít nektek. Mondjátok el mindenkinek, aki csak eljön, hogy ez egy korlátlan óra. Az Atya erről az óráról képet csináltatott azáltal, hogy egy isteni víziót adományozott. Mint ahogy azt az órát folyamatosan nézitek, most erre a korlátlan órára kell emlékeznetek. Az Atya az egy vallás megalapítására inspirál Brahmán keresztül, és ennek az öreg ördögi világ minden dolgának a pusztulására, Shankaron keresztül. Az intellektus is azt mondja, hogy ennek a ciklusnak folyamatosan kell forognia. Az aranykor a vaskor után el fog jönni. Sok emberi lény van, és sok természeti csapás. Ugyanazokat a bombákat is megteremtik. Olyan sok történetet találtak ki a szentírásokban. Az Atya eljön, és a védák és szentírások lényegét elmagyarázza. Négy fő vallás van. A Brahmin vallás az ötödik. Ez a kicsi vallás mindegyikközül a legmagasabb. A brahmin papoknak az áldozati tüzekről kell gondoskodniuk. Ez a tudás áldozati tüze. Az emberek egy áldozati tüzet teremtenek azért, hogy egy természeti csapás véget érjen. Azt gondolják, hogy semmilyen háború nem lesz, de az aranykor hogyan jönne el, ha az a háború nem történne meg? Mind ezek az emberi lények hova mennének? Ő bennünket, lelkeket mind hazavisz, éppen ezért itt kell elhagynunk a testünket. Ti így kiáltotok: Baba jöjj el, és tegyél bennünket tisztátalanból tisztává! Az Atya azt mondja: Nekem biztos, hogy el kell pusztítanom ezt az öreg világot. Az új világ az aranykor. Én mindenkit visszaviszek a felszabadulás világába. Mindenki meghívja a halált. Ők nem ismerik fel, hogy a Nagy Halált hívják meg. Az Atya azt mondja: Ez is Számomra előre elrendelt a drámában, hogy minden lelket ebből a piszkos világból elvigyek a béke világába. Ez egy jó dolog. Először a felszabadulást kell elérnetek, és aztán éljétek az életeteket a felszabadulásban. Aztán az életeteket kötésben élitek. Nem mindenki fog az aranykorba menni. Mindenki más később fog jönni, sorszám szerint. Ezért most a béke földjére és a boldogság földjére kell emlékeznetek. Akik később jönnek, azoknak kisebb az eljátszásra kerülő szerepük. Azonban először ők is boldogságot fognak tapasztalni. A ti szerepeitek a legemelkedettebbek. Ti nagyon nagy boldogságot kaptok. A vallásalapítók egyszerűen egy vallást alapítanak; ők senkit nem szabadítanak fel. Az Atya eljön Bharatba, és mindenkinek tudást ad. Ő mindenki Tisztítója. Ő mindenkit felszabadít. Más vallásalapítók nem jönnek el, hogy bárkinek is üdvösséget adományozzanak; ők csak azért jönnek, hogy a saját vallásukat megalapítsák. Ők senkit nem visznek el a béke világába, vagy a boldogság világába. Egyedül az Atya visz el titeket a béke világába és a boldogság világába. A ti zarándoklatotok csak az Egyetlenhez van, aki felszabadít benneteket a bánatból, és boldogságot adományoz nektek. Az emberek nem értik, de tény, hogy az igaz zarándoklat egyedül a Babához van. Csak az Egyetlennek van dicsérete. Mindenki Hozzá kiált: Ó Felszabadító jöjj el! Egyedül Bharat az igaz zarándokhely, ahova az Atya eljön, és felszabadulást és életben való felszabadulást adományoz. Aztán az imádat ösvényén hatalmas templomokat építetek Neki. Gyémántból és ékszerekből való templomokat építetek. Csak nézzétek meg, hogy annak idején milyen gyönyörű volt Somnath temploma, és nézzétek meg, hogy Baba most hol ül: A tisztátalan világban, egy tisztátalan testben. Egyedül ti, akik a segítőivé váltatok, ismeritek fel Őt. Akik Babának segítenek, azok megmutatják másoknak az ösvényt, hogy egy magas státuszt igényeljenek. Ez a törvény. Az Atya azt mondja: Tegyetek erőfeszítést! Mutassátok meg sokaknak az ösvényt avval, hogy elmondjátok nekik, hogy emlékezzenek az Atyára és az örökségre. A 84 születés ciklusa ott van előttetek. Ez olyan, mint egy tükör a vakok számára. Ez a dráma ugyanolyan módon ismétlődik. Azonban ők nem ismernének Engem. Az nem úgy van, hogy megállíthatom őket abban, hogy a templomaimat kifosszák. A drámában számukra előre elrendelt, hogy fosztogassanak. Éppen ezért újból fosztogatni fognak. Mi tehetek? Hívtok Engem, hogy tisztítsam meg a tisztátalant, ezért eljövök és tanítalak titeket, gyerekeket. A pusztulás előre elrendelt a drámában, és így az újból meg fog történni. Én nem fújok, és nem okozok pusztulást. A bombák, stb. gyártása szintén fix a drámában. Én is kötve vagyok a dráma által. Az Én szerepem mindegyikközül a legnagyobb; átalakítani a világot, és megtisztítani a tisztátalant. Most ki az erőteljesebb Én, vagy a dráma? Ravannak is a dráma szerint el kell jönnie. Én eljövök, és minden tudásomat átadom nektek. Ti Shiv Baba hadserege vagytok. Ravan felett győzedelmeskedtek. Az Atya azt mondja: Folyamatosan nyissatok centrumokat! Én eljöttem, hogy tanítsalak benneteket. Semmit nem veszek el tőletek. Bármennyi pénzetek van, azt itt kell értékes módon használnotok. Annak nem szabadna úgy lenni, hogy azt mind felhasználjátok, és aztán éheznetek kell. Közületek egyik sem fog éhezni. Baba mindent átadott nektek, hát akkor közületek bárki is éhezne? Éheztek? Ott van Shiv Baba kincsestára. Csak nézzétek meg, hogy ebben az időben milyen sok ember éhen hal. Nektek, gyerekeknek most erőfeszítést kell tennetek, hogy az Atyától az örökségeteket igényeljétek. Ez egy szellemi természetgyógyászat, egy nagyon egyszerű dolog. Ő egyszerűen azt mondja ezen a szájon keresztül „Manmanabhav”. A lelkeket gyógyítani kell. Ezért nevezik az Atyát az örökkévaló Sebésznek. Ő nagyon jó operációt hajt végre. Azt mondja: Emlékezzetek Rám, és minden bánatotok el fog távolítódni, és a földgolyó uralkodóivá fogtok válni. Miközben a tüskéknek ebben a dzsungelében éltek, emlékeznetek kell arra, hogy haza fogtok térni, és aztán a virágok kertjébe mentek. Folyamatosan emlékeztessétek egymást: Emlékezzetek Allahra, és meg fogjátok kapni a királyságotokat. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy egy magas státuszt igényeljetek, váljatok az Atya teljes segítőivé. Mutassátok meg az ösvényt a vaknak. Mindig emlékezzetek a korlátlan órára.

2. Annak érdekében, hogy erről az áldozati tűzről gondoskodjatok, igaz Brahminokká kell válnotok. A pénzeteket használjátok értékes módon, és igényeljétek a teljes örökségeteket az Atyától.

Áldás:
Legyetek igaz szolgálók, akik előrehaladást hoznak a szolgálatban a saját előre-haladásukkal.

Az én előre-haladása a fő alapja a szolgálat előre-haladásának. Ha az én kicsit halad előre, akkor a szolgálat is kicsi. A szolgálat nemcsak az, hogy valakinek szavakban átadjuk az üzenetet, hanem az is szolgálat, hogy inspirációt adunk minden egyes cselekedetünkön keresztül valakinek, hogy emelkedett cselekedeteket tegyen. Akik állandóan elfoglaltak a szolgálatban a gondolataikban, a szavaikban és a tetteikben, azok emelkedett szerencsét tapasztalnak azáltal, hogy szolgálatot végeznek. Amilyen mértékben szolgáltok, olyan mértékben haladtok előre ti, magatok is. Akik az emelkedett tetteikkel szolgálatot végeznek, azok folyamatosan megkapják annak a gyümölcsét.

Slogen:
Annak érdekében, hogy közel jöjjetek, tegyétek a gondolkodásotokat, beszédeteket és cselekedeteiteket egyenlővé.