11.05.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, bármit lássatok a szemeitekkel, mindaz az öreg világ ceremóniája. Annak meg kell semmisülnie. Ezért, távolítsátok el a szomorúságnak ezt a földjét az intellektusotokból.

Kérdés:
Az emberi lények miért hibáztatják az Atyát, amikor az valójában senki hibája?

Válasz:
Az emberi lények abban hisznek, hogy a nagy pusztulást, ami bekövetkezik, Isten inspirálja, és Ő az, aki boldogságot ad és szomorúságot okoz. Ők az Atyát hibáztatják az összes dologért. Az Atya azt mondja, gyerekek, én mindig a Boldogság Adományozója vagyok. Én soha senkinek nem okozok szomorúságot. Ha én inspirálnám a pusztulás bekövetkeztét, akkor az összes bűn rám szállna. Minden a drámának megfelelően történik. Én azt nem inspirálom.

Ének:
Ó éjszaka utazója, ne csüggedj, a hajnal célja nincs messze.

Om shanti.
Sok dal nagyon jó azért, hogy titeket, gyerekeket tanítsanak. Ti képesek lesztek arra, hogy beszéljetek a tudásról azzal, hogy kivonjátok az ilyen dalok jelentését. Ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy az éjszaka zarándoklata most a végéhez ért, és ti mindannyian a nappal zarándoklatán vagytok. Az odaadás ösvénye az éjszaka zarándoklata, amikor a sötétben botladoztok. Miközben fél cikluson át az éjszaka zarándoklatán mentetek, ti folyamatosan lefele jöttetek. Ti most eljöttetek ide, hogy a nappal zarándoklatára menjetek. Csak egyszer mentek erre a zarándoklatra. Tudjátok, hogy azzal, hogy az emlékezés zarándoklatára mentek, tamopradhanból szatopradhanná váltok, és aztán a szatopradhan aranykor mesterei lesztek. Azzal, hogy szatopradhanná váltok, az aranykor mestereivé váltok. Aztán azzal, hogy tamopradhanná váltok, a vaskor mestereivé váltok. Azt hívják mennyországnak, és ezt hívják pokolnak. Ti, gyerekek most emlékeztek az Atyára. Ti csak az Atyától kaptok boldogságot. Azoknak, akik képtelenek arra, hogy beszéljenek a tudásról, egyszerűen emlékezniük kellene arra, hogy a béke földje nekünk, lelkeknek az otthona, hogy a boldogság földje a mennyország királysága, és ez most a szomorúság földje, Ravan királysága. Az Atya azt mondja, most felejtsétek el a szomorúságnak ezt a földjét. Bár itt éltek, az intellektusotoknak arra kellene emlékeznie, hogy bármit lássatok a szemeitekkel, mindaz Ravan királyságához tartozik. Azok a testek mind, amiket láttok, az öreg világ ceremóniái. Mindazt a ceremóniát fel kell áldozni ebben az áldozati tűzben. Amikor azok a tisztátalan brahminok egy áldozati tüzet készítenek, ők abban szezámmagot áldoznak fel. A pusztulásnak be kell következnie. A Magasak közt Legmagasabb az Atya. Aztán jön Brahma és Vishnu. Shankarnak nincs olyan fontos szerepe. A pusztulásnak be kell következnie. Az Atya inspirálja a pusztulást, hogy az bekövetkezzen oly módon, hogy azért senkinél nem halmozódik fel bűn. Ha azt mondanák, hogy Isten viszi véghez a pusztulást, Őt azért vádolnák. Ezért mindez fix a drámában. Ez a korlátlan dráma, amit senki nem ismer. Senki nem ismeri a Teremtőt, vagy a teremtést. Mivel Őt nem ismerik, árvákká váltak. Nem rendelkeznek Úrral, vagy Mesterrel. Amikor nincs apa egy családban, a gyerekek harcolnak, és megkérdezik őket: nincs mesteretek? Most több millió emberi lény van, akiknek nincs mesterük. Minden nemzet harcol. Ugyanabban az otthonban a gyerekek harcolnak az apjukkal, és a felség harcol a férjével. A szomorúság földjén békétlenség van. Az nem úgy van, hogy Isten, az Atya teremti meg a szomorúságot. Az emberek azt gondolják, hogy az Atya az, aki boldogságot és szomorúságot ad. Ugyanakkor, az Atya soha nem okozhat szomorúságot. Őt hívják a boldogság Adományozójának, és így hogyan okozhatna szomorúságot. Az Atya azt mondja, én nagyon boldoggá teszlek benneteket. Először is, tekintsétek önmagatokat egy léleknek. A lélek örökkévaló és a test múlandó. A legfelsőbb lakhely nekünk, lelkeknek a lakhelye, és azt a csend földjének is nevezik. Ezek a szavak pontosak. A mennyországot nem hívnák a legfelső lakhelynek. A param a túlvilágot jelenti. A mennyország itt létezik. A testetlen világ a túlvilág, ahol mi lelkek élünk. Ti itt eljátsszátok a boldogságotok és szomorúságotok szerepeit. Amikor az emberek azt mondják, hogy ez és ez elment a mennyországba - az teljesen helytelen. A mennyország most nem létezik. Ez most a vaskor. Ebben az időben az átmeneti korban vagytok, míg mindenki más a vaskorban van. Ugyanabban az otthonban az apa a vaskorban van, míg a gyermek az átmeneti korban van. A feleség az átmeneti korban van, és a férj a vaskorban. Ott van a hatalmas különbség. Ha a feleség veszi a tudást, de a férje nem, akkor egymással nem együttműködők, aztán konfliktus van abban az otthonban. A feleség egy virággá válik, míg ő egy tüske marad. Ugyanabban az otthonban a gyermek tudja, hogy miközben az átmeneti korban van, ő egy tiszta istenséggé válik, de az apja azt mondja, hogy házasodjon meg és semmisítse meg önmagát. Váljon a pokol egy lakójává. A Szellemi Atya azt mondja, gyerekek, most váljatok tisztává. A jelenlegi idő tisztasága veletek marad 21 születésen át. Ravannak ez a királysága meg kell, hogy semmisüljön. Az emberek elégetik bárki figuráját, aki egy ellenség. Ezért égetik el Ravan figuráját. Olyan nagy utálatnak kellene lennie azon ellenség iránt, de senki nem tudja, hogy ki Ravan. Ők sok kiadásba bocsátkoznak azért, hogy elégessék azt a figurát. Nekik nincs olyan sok kiadásuk, amikor emberi lényeket égetnek el. Ezek a dolgok nem léteznek a mennyországban. Ott, ők egyszerűen bekapcsolják az áramot és annak vége. Ott még azzal a gondolattal sem rendelkeznek, hogy annak a hamunak valamilyen haszna lesz. Ott a rendszerek és szokások olyanok, hogy ott semmilyen nehézség, vagy fáradtság nem kérdéses. Ott olyan nagy a boldogság. Ezért, az Atya elmagyarázza, most állandóan tegyetek erőfeszítést azért, hogy csak Rám emlékezzetek. Ez az emlékezésben maradás harca. Az Atya folyamatosan elmagyarázza nektek, gyerekeknek: Édes gyermekek, folyamatosan legyetek éberek és fordítsatok különleges figyelmet önmagatokra. Vigyázzatok arra, hogy Maya ne vágja le az orrotokat és a füleiteket, mert ő a ti ellenségetek. Ti emlékeztek az Atyára, és Maya elfúj benneteket a viharokban. Ezért, Baba azt mondja, nektek, mindannyitoknak meg kellene írnotok a táblázatotokat, hogy mennyit emlékeztetek az Atyára a nap folyamán. Hová vándorolt a tudatotok? Írjátok le a naplótokba, hogy mennyi ideig emlékeztek az Atyára. Ellenőrizzétek önmagatokat, hogy Maya lássa, hogy nagyon bátrak vagytok, és nagyon jól figyeltek önmagatokra. Legyetek teljesen éberek. Az Atya most eljön, hogy átadja nektek, gyerekeknek a saját bemutatását. Ő azt mondja, gondoskodhattok a családotokról, és otthontokról, ugyanakkor, egyszerűen emlékezzetek az Atyára. Ez az egy nem olyan, mint azok a szannyasik. Ők abból élnek, amit összekoldulnak, de még mindig kell cselekedniük. Elmondhatjátok nekik, hogy ők hatha jógik. Csak az egy Isten taníthat Raja jógát. Gyerekek, most az átmeneti korban vagytok. Nektek emlékeznetek kell erre az átmeneti korra. Ebben az átmeneti korban van az, hogy a legemelkedettebb istenségekké válunk. Mi voltunk a legemelkedettebb emberi lények, vagyis imádatra méltó istenségek, és mostanra a legalacsonyabb lényekké váltunk. Használhatatlanná váltunk. Most mivé válunk? Amikor az emberek azért tanulnak, hogy ügyvédekké váljanak, ők nem abban az időben igénylik a státuszt. Csak, amikor átmennek a vizsgán, igényelhetik a státuszuk kalapját. Aztán elfoglalttá válnak a kormányzat szolgálatában. Megértitek, hogy Isten, a Magasak közt Legmagasabb tanít benneteket. Ezért, Ő biztosan átadja nektek a magasak közt legmagasabb státuszt. Ez a ti célotok, és tárgyatok. Az Atya azt mondja, most állandóan csak rám emlékezzetek. Elmagyaráztam nektek, hogy ki vagyok én. Én vagyok minden lélek Atyja, egy fénypont. Én rendelkezem a teljes tudással. Korábban ti sem tudtátok, hogy egy lélek egy fénypont. A 84 születésetek teljes örökkévaló szerepe fel van véve bennetek. Krisztus eljátszotta a szerepét, és aztán elment. Ő biztosan újból vissza fog térni. Krisztus minden követője szintén vissza fog térni. Most Krisztus lelkének is biztosan tamopradhannak kell lennie. Az összes vallásalapító, akik mindegyik közül a legmagasabbak voltak, mostanra tamopradhanok. Ez az egy is azt mondja: Én tamopradhanná váltam a sok születésem végén, és most újból szatopradhanná válok. Ugyanez vonatkozik rátok is. Tudjátok, hogy most Brahminokká váltatok azért, hogy istenségek legyetek. Senki nem ismeri a variációs forma képmásának jelentését. Gyerekek, most tudjátok, hogy amikor ti, lelkek az édes otthonban éltek, tiszták vagytok. Tisztátalanná váltok azt követően, hogy eljöttök ide. Ezért így kiáltottatok, ó Tisztító, jöjj el és tisztíts meg minket, hogy vissza tudjunk menni a felszabadulás földjének otthonába. Ezt a pontot is önmagatokba kell szívnotok. Az emberi lények nem értik, hogy mi a felszabadulás földje és mi az életben való felszabadulás földje. A felszabadulás földjét hívják a béke földjének. Az életben való felszabadulás földjét hívják a boldogság földjének. Itt, ott van a szomorúság földjének kötése. Az életben való felszabadulást hívják a boldogság kapcsolatainak. A szomorúság kötéseit most el kell távolítani. Mi erőfeszítést teszünk azért, hogy egy magas státuszt igényeljünk. Ezért, nektek mámorral kellene rendelkeznetek. Ti megalapítjátok a királyságotokat a shrimat követésével. Jagadamba első számúvá válik. Mi őt fogjuk követni. A gyerekek, akik most az Anya és az Atya szívtrónusára ülnek, igényelni fogják a trónjukat a jövőben. Csak azok, akik elfoglaltak maradnak a szolgálatban éjszaka és nappal, ülhetnek a szívtrónusra. Mindenkinek adjátok át az üzenetet, hogy emlékezzenek az Atyára. Nektek még egy pennyt sem szabadna elfogadnotok. Az emberek azt gondolják, hogy amikor elmentek, hogy egy rakhit kössetek rájuk, nekik valamit adniuk kell. Mondjátok el nekik, egyszerűen adjátok át nekünk az öt bűn adományát. Mi semmi mást nem akarunk. Mi eljöttünk, hogy elvigyük tőletek ezt az adományt. Ezért van az, hogy rátok kötik a tisztaság rakhiját. Emlékezzetek az Atyára, váljatok tisztává és istenségekké fogtok válni. Mi tőletek nem fogadhatunk el pénzt. Mi nem azok a brahminok vagyunk. Egyszerűen adjátok át az öt bűn adományát, és a rossz ómenek el lesznek távolítva. Semmilyen mennyei fok nem maradt. Mindenki fölött ott van a hanyatlás. Ti Brahminok vagytok, ugye? Bárhova is menjetek, mondjátok el nekik, adjátok át ezt az adományt és a hanyatlás el lesz távolítva. Váljatok tisztává. Soha ne merüljetek el a bűnbe. Emlékezzetek az Atyára, és a bűneitek meg fognak semmisülni és egy virággá fogtok válni. Ti valamikor virágok voltatok, de mostanra tüskékké váltatok. Miközben 84 születést vettetek, lejöttetek. Nektek most haza kell térnetek. Baba átadta nektek az utasításokat ezen az egyen keresztül. Ő a Magasak közt Legmagasabb. Neki nincs saját teste. Achcha. Brahmának, Vishnunak és Shankarnak van teste? Azt mondanátok, igen, nekik van szubtilis testük. Ugyanakkor, az nem az emberi lények világa. Az egész játék itt történik. Hogyan lehetne játék a szubtilis régióban? Valójában, a testetlen világban nincs nap, vagy hold, és így ott hogyan lehetne játék? Ez egy hatalmas baldachin. Az újjászületések itt történnek. Azok nem a szubtilis régióban történnek. Ez az egész korlátlan játék most ott van az intellektusotokban. Ti most megtudtátok, hogy istenségek voltatok, és aztán a bűn ösvényére estetek. A bűn ösvényét a romlottság ösvényének nevezik. Mi fél cikluson át tiszták voltunk. A győzelemnek és vereségnek ez a játéka mind rólunk szól. Bharat az örökkévaló föld, az soha nem semmisülhet meg. Abban az időben, amikor az eredeti örökkévaló istenségi vallás létezett, nem volt más vallás. Csak azok, akik elfogadták ezeket a dolgokat egy ciklussal ezelőtt, fognak újból ugyanúgy tenni. Semmi nem lehet 5.000 évnél öregebb. Ti először elmentek az aranykorba, és megépítitek a saját palotáitokat. Az nem úgy van, hogy az arany városotok majd a tengerből fog felmerülni. Ők úgy ábrázolták az istenségeket, hogy felmerülnek a tengerből egy ékszerekkel teli tálat tartva. Valójában az Atya, aki a Tudás Óceánja, adja át nektek a tudás ékszereinek tálját. Shankart úgy ábrázolták, hogy elmondja a halhatatlanság történetét Parvatinak, és feltölti a kötényét a tudás ékszereivel. Azt is mondják Shankarról, hogy mámorító italt ivott. Az emberek elmennek a bálványa elé, és megkérik arra, hogy töltse fel a kötényüket és adjon nekik gazdagságot. Ezért, nézzétek meg, hogyan rágalmazták Shankart is. Ők engem rágalmaznak a leginkább. Ez is a játék része, és az újból meg fog történni. Senki nem ismeri ezt a játékot. Én eljövök, és elmagyarázom annak minden titkát, az elejétől a végéig. Azt is tudjátok, hogy az Atya a Magasak közt Legmagasabb. Senki nem érti meg, hogy Vishnu hogyan válik Brahmává, és Brahma hogyan válik Vishnuvá. Ti, gyerekek most erőfeszítést tesztek azért, hogy Vishnu klánjának váljatok a részévé. Ti Brahminokká váltatok azért, hogy Vishnu földjének váljatok a mestereivé. Ott van nektek, Brahminoknak a szívében, hogy megalapítjátok a nap és hold dinasztia királyságait önmagatokért azzal, hogy követitek a shrimatot. Ebben a harc nem kérdéses. Soha semmilyen csatározás nem történik az istenségek és az ördögök között. Az istenségek az aranykorban léteznek. Ott hogyan lehetne harc? Ti Brahminok most a világ mestereivé váltok a jógaerőn keresztül. Azok, fizikai erővel, elérik a pusztulást. A csend erejével győzelmet arattok a tudomány felett. Nektek most lélek tudatossá kell válnotok. Én egy lélek vagyok. Nekem most haza kell térnem. A lelkek nagyon gyorsak. Olyan repülőgépeket fedeztek fel, hogy azok az egyik helyről a másikra tudnak vinni benneteket akár egy órán belül is. A lelkek még annál is gyorsabbak. A lélek elhagy egy helyet, és egy új születést vesz valahol máshol egy csettintésre. Néhányan még külföldi földekre is elmennek, és ott vesznek születést. Egy lélek a leggyorsabb rakéta. Ebben semmilyen gépezet nem kérdéses. Lemondanak a testükről, és elfutnak valahova máshova. Ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy most haza kell térnetek. Tisztátalan lelkek nem térhetnek haza. Haza fogtok térni azt követően, hogy tisztává váltatok. Az összes többi el fog menni azt követően, hogy büntetést tapasztaltak. Sok büntetést tapasztalnak. Ott ők nagy kényelemben maradnak egy anyaméh palotájában. Néhány gyermeknek volt víziója arról, hogy Krishna hogyan vesz születést. Ebben semmilyen piszkos dolog nem kérdéses. Hirtelen ott van a nagy fény. Ti most a paradicsom mestereivé váltok. Ezért nektek annak megfelelően kell erőfeszítést tennetek. Az ételeteknek és italotoknak tisztának és világosnak kell lenniük. A dhal és a rizs a legjobb. Rishikesben a szannyasik csak elveszik az ételt egy ablakon keresztül, és aztán elmennek. Ők egy másik típus. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Maradjatok éberek abban, ahogy figyelmet fordítotok önmagatokra. Legyetek óvatosak Mayával. Őrizzétek meg az emlékezésetek egy becsületes táblázatát.

2. Kövessétek az Anyát és az Atyát, és üljetek a szívtrónusra. Maradjatok elfoglaltak a szolgálatban éjszaka és nappal. Mindenkinek adjátok át az üzenetet, hogy emlékezzenek az Atyára. Adjátok át az öt bűn adományát és a hanyatlás el lesz távolítva.

Áldás:
Legyetek mahavirok, akik boldogságot és elégedettséget tapasztaltok az elégedetlenség szituációiban azzal, hogy rendelkeztek az Atya emlékezésével.

Azok, akik állandóan az Atya emlékezésében maradnak, elégedettek maradnak minden szituációban. Ez azért van, mert a tudás ereje alapján, még egy olyan szituációt is, ami olyan nagy, mint egy hegy, olyannak tapasztalnak, mint egy mustármag; a mustármag azt jelenti, hogy az semmi. Még az elégedetlenség szituációjában vagy a szomorúság szituációjában, amikor megőrzitek a boldogság állapotát, akkor neveznének benneteket egy mahavirnak. Nem számit, mi történik, a „semmi nem új” és az Atya tudatosságával együtt egy állandóan stabil és állandó állapottal tudtok rendelkezni, és akkor a szomorúság vagy békétlenség hullámai nem tudnak eljönni hozzátok.

Slogen:
Mindig tartsátok az isteni formátokat a tudatosságotokban és senki nem lesz képese arra, hogy bármilyen haszontalan látásmóddal rendelkezzen irányotokban.