11.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, csak ti voltatok azok, akik hosszú ideig külön voltatok, és végig-játsszátok a teljes 84 születésetek szerepeit. Most a bánat kötéseiből a boldogság kapcsolataiba kell mennetek. Éppen ezért maradjatok korlátlan boldogságban.

Kérdés:
Kik azok a gyermekek, akiknek állandó korlátlan boldogságuk lehet?

Válasz:
Akikben hit van, hogy: 1) Baba eljött, hogy a világ mestereivé tegyen bennünket. 2) A mi Babánk eljött, hogy ugyanannak a Gitának az igaz tudását átadja nekünk. 3) Mi, lelkek most Isten ölében ülünk. Mi, lelkek a testünkön keresztül az Atyához tartozunk. 4) Baba eljött, hogy üdvösséget adjon nekünk, az imádatunk gyümölcsét. 5) Baba az idő három aspektusának a látóivá tett bennünket (trikaldarshivá). 6) Isten az Anyánkká vált, és örökbe fogadott bennünket. Mi isteni diákok vagyunk. Akikben ez a tudatosság és hit van, azok korlátlan boldogságot tapasztalnak.

Om shanti.
Bennetek, gyermekekben hit van, hogy lelkek vagytok. Baba, Isten tanít bennünket; éppen ezért nektek, gyermekeknek nagyon boldogoknak kéne lennetek. Azáltal, hogy személyesen Baba elé jöttök, ti lelkek megértitek, hogy Baba eljött, hogy üdvösséget adományozzon mindenkinek. Ő mindenki számára az Üdvösség Adományozója, és az életben való Felszabadulás Adományozója. Ti, gyermekek tudjátok, hogy Maya ismételten arra késztet benneteket, hogy elfelejtsétek Őt. Azonban ti megértitek, hogy Baba előtt ültök. A testetlen Baba ebben a szekérben ül. A mohamedánok egy széles szalagot raknak egy ló köré és azt mondják, hogy Mohamed annak idején azon a lovon lovagolt. Ők azt a szimbólumot használják. Itt a testetlen Baba ebbe a valakibe inkarnálódott. Nektek, gyermekeknek nagyon sok boldogságot kéne megtapasztalnotok. Baba, aki titeket a mennyország mestereivé és a világ mestereivé tesz, eljött. Baba, a Gita igaz Istene. A lelkek intellektusa az Atya felé megy. Ez a lelkek szeretete az Atya iránt. Kik azok a gyermekek, akik ezt a boldogságot megtapasztalják? Akik hosszú ideig külön voltak. Baba Maga azt mondja: Én a boldogság kapcsolataiba küldtelek titeket, és most a bánat kötésében vagytok. Most megértitek, hogy nem mindenki vesz 84 születést. A 8.4 millió születés ciklusa nem ülhet be senki intellektusába. Baba nagyon pontosan elmagyarázza nektek a 84 születés ciklusát. Baba gyermekei folyamatosan 84 születést vesznek. Most tudjátok, hogy ti, lelkek a szerveiteken keresztül hallgattok. Baba ezen a szájon keresztül beszél hozzánk. Ő Maga azt mondja: Nekem, ezeknek a szerveknek a támaszát kell vennem. Őt el kell neveznem Brahmának. Prajapita Brahmának egy emberi lénynek kell lennie. Nem mondhatjátok azt, hogy Prajapita Brahma (az Emberiség Atyja) a szubtilis régióban létezik. Isten eljön a fizikai világba és azt mondja: Én belépek Brahma testébe és örökbe fogadlak titeket. Tudjátok, hogy ti, lelkek Isten által örökbe fogadottak vagytok. Egy test nélkül nem lehet titeket örökbe fogadni. A lélek azt mondja: Én Hozzád tartozom ezen a testen keresztül. Az, az Egyetlen kölcsön vette ezt a testet. Ez a test nem tartozik Hozzá. A lélek belépett a testbe. Ti, lelkek is beléptetek a testekbe. Baba azt mondja: Én beléptem ebbe a valakibe. Néha a Gyermekké válok, máskor az Anyává. Ő a Varázsló. Néhányan ezeket a dolgokat varázslatnak tekintik. A világban nagyon sok hamis okkult erő van. Ők még Krishnává is válnak. Akik hisznek Krishnában, azok nagyon gyorsan képesek lesznek arra, hogy lássák Krishnát, hinni is fognak benne és a követőivé válnak. Itt minden a tudás egy kérdése. Először is mindegyikteknek szilárd hitének kell lenni abban, hogy egy lélek. Baba azt mondja: Én az Atyátok vagyok. Én titeket, gyermekeket trikadarshivá (az idő három aspektusának a látóivá) teszlek. Senki más nem adhat ilyen tudást. Amikor az imádat ösvényének vége van, akkor az Atyának el kell jönnie. Sok embernek vannak víziói egy Shiva lingamról, vagy a fénynek egy állandó, örökkévaló formájáról. Én teljesítem azt, ha valakinek bármiben is van hite, vagy imádata. Azonban közülük egyik sem találkozhat Velem. Ők egyáltalán nem ismernek fel Engem. Most megértitek, hogy Baba egy pont, és hogy mi is pontok vagyunk. Bennem, ebben a Lélekben ott van ez a tudás. Bennetek, lelkekben is ott van ez a tudás. Senki nem tudja, hogy Én, a Lélek a legfelső lakóhelyen lakom. Amikor eljöttök, és Baba előtt ültök, akkor a boldogságtól libabőrösök vagytok. „Óh, Shiv Baba, aki a Tudás Óceánja vagy, ebben a valakiben ülsz és tanítasz bennünket!” Ez nem Krishnának vagy a gópiknak a kérdése. Ők se itt nem léteznek, se az aranykorban nem léteznek. Ott minden egyes herceg a saját palotájában él. Csak, akik eljönnek és igénylik az örökségüket az Atyától, fogják ezeket a dolgokat megérteni. Ilyen boldogságnak kellene lenni bennetek. Ők azt mondják „Te vagy az Anya és az Atya”, de nem értik annak a jelentését. Ő az Atya, és aztán, ki az Anya? Az Anyára biztosan szükség van. Annak az Anyának nem lehet egy anyja. Ezt a titkot nagyon világosan meg kell érteni. Az Atyára is emlékeznetek kell. Az Atya azt mondja: Nem szabadna, hogy bármilyen hiba legyen bennetek. Ők azt éneklik: Én erénytelen vagyok, nekem nincsenek erényeim. Nektek, gyermekeknek most erényesekké kell válnotok. Nem szabad, hogy a kéjvágy, a harag, vagy a test arroganciája közül bármelyik is ott legyen. Most itt ültök; tudjátok, hogy itt vagytok, hát akkor miért kellene elhervadnotok? Azonban az állapototok csak a legvégén fog szilárddá válni. Arra emlékeznek: Ha tudni szeretnétek az érzékek feletti örömről, akkor kérdezzétek meg a gópokat és a gópikat. Ez a legvégén lesz. Senki nem mondhatja azt, hogy ők az idő hetvenöt százalékában az érzékek feletti örömben vannak. Ebben az időben a bűnnek hatalmas terhe van. A bűnöket nem lehet elvágni egy guru áldásai által, vagy azáltal, hogy a Gangeszben megfürödnek. Csak a legvégén van az, hogy az Atya eljön és tudást ad nektek. Ők egy kumari mutattak, aki kilőtt nyilakat, és hogy ő (Bhishampitamai) meghalt. A Gangesz vizét adták neki akkor, amikor halálán volt. Amikor itt öntudatlanná váltok, akkor Babára emlékeztetnek benneteket: Állandóan csak Rám emlékezzetek. Nektek, gyermekeknek ezt a szokást magatokba kellene csepegtetnetek. Nem szabadna arra támaszkodnotok, hogy valaki emlékeztessen benneteket. A testetek elhagyása idején automatikusan Babára kellene emlékeznetek. Az Atyára kell emlékeznetek bárki segítsége nélkül. Azok az emberek mantrákat adnak, de az egy minden napos dolog. Abban az időben nagyon sok harc és erőszak, stb., lesz. Ti különböző helyeken tartózkodtok. Abban az időben nem fogják azt mondani nektek, hogy mondjátok: „Shiva, Shiva”. Abban az időben teljes emlékezésben kell majd lennetek, és szereteteknek is kell Iránta lennie. Csak aztán igényelhettek egy egyes számú státuszt. Ti, gyermekek tudjátok, hogy Én vagyok az Atyátok. Én titeket, gyermekeket gyönyörű virágokká tettelek, még az előző ciklusban is. Az aranykorban a gyermekek olyanok lesznek, mint a virágok, és a jóga erején keresztül fognak születni. Ott semmi olyan nem létezik, ami bánatot okozhatna. Annak az igazi neve mennyország. Azonban Bharat emberei nem tudják, hogy ki lakik ott. Ők sok történetet leírtak a szentírásokban, mint például, hogy Hirnakashapa ott létezett, stb. Mindaz az imádat szertartása. Az imádat először satopradhan. Aztán később fokozatosan tamopradhanná válik. Az Atya azt mondja: Én titeket fölviszlek az égbe, majd utána fokozatosan lejöttök. Az emberi lényeknek nincs dicséretét. Csak az Atya mindenki számára az Üdvösség Adományozója. Azok a guruk arra tanítanak titeket, hogy hogyan menjetek el a különböző típusú zarándoklatokra, stb. Annak ellenére ti folyamatosan elbuktok. Bár Meerának az imádat ösvényén víziói voltak, de ő nem vált a világ mesterévé. Baba azt mondja nektek, hogy váljatok dzsinekké. Én adok nektek valamit, hogy azt tegyétek meg: Egyszerűen, folyamatosan emlékezzetek Alfára és bétára. Ha fáradttá váltok, és nem emlékeztek Rám, akkor Maya nyersen meg fog enni titeket. Ott van a dzsin története is, aki valakit nyersen meg evett. Baba azt mondja: Ha nem emlékeztek Rám, akkor Maya nyersen meg fog enni benneteket. Amikor emlékezésben ültök, akkor boldogságot tapasztaltok. Baba bennünket a világ mestereivé tesz. Baba előttünk ül. Ti, lelkek Őt hallgatjátok. Édes, szeretett gyermekek eljöttem, hogy elvigyelek benneteket a felszabadulás földjére. Bár sok ember megpróbál hazamenni, de senki nem képes azt megtenni. Az aranykornak a vaskor után kell jönnie; a nappalnak az éjszakát kell követnie. Ti tudjátok, hogy csak mi fogunk az aranykorban létezni. Baba újból átadja nekünk a királyságunk szerencséjét. A boldogságotok higanyszála a végén emelkedni fog. A végső pillanatokban a pusztulás meg fog történni. Folyamatosan mindent elszakadott megfigyelőként fogtok nézni. Szükségtelen vérontás lesz. Milyen kriminális dolgokat követtek el az emberek, hogy a bombákat, stb. készítettek, hogy mindenkit megöljenek? Természetesen mindenki meg fog halni. Ők azt hiszik, hogy valaki inspirálja őket arra, hogy azokat a bombákat, stb. a tudatos kívánságuk ellenére elkészítsék. Nagyon sok a kiadás. Az fix a drámában, hogy a pusztulásnak rajtuk keresztül kell megtörténnie. Egy vallás nem uralkodhat a sok más vallás között. A megszámlálhatatlan vallás most meg fog semmisülni, és az egy vallás megalapításra kerül. Tudjátok, hogy avval, hogy Baba shrimatját követjük, meg fogjuk alapítani a királyságot. Azok az emberek elmennek, hogy egy csatatéren gyakorlatot tanuljanak. Azt hiszik, hogy ölniük kell, vagy megölik őket. Itt ez nem így van. Nagyon boldogoknak kellene lennetek, hogy Baba eljött. A testetlen Isten tanította Bharat ősi raja jógáját. Ők megváltoztatták a nevet, és Krishna nevét említették. A sannyasik abban hisznek, hogy az ő jógájuk az ősi jóga. Nektek, ilyen világosan minden elmagyarázásra kerül. Gyermekek, felismertek Engem? Én vagyok az Atyátok. Egyedül Engem neveznek a Tisztítónak és a Tudás Óceánjának. Krishna nem jöhet a tisztátalan világba. Ők Krishnát a rézkorban ábrázolják. Az egy ilyen nagy hiba. Ők teljesen tamopradhanná váltak. Én akkor jövök el, amikor mindenkit a felszabadulás földjére kell vinni. Tudjátok, hogy tanultok. Mi isteni diákok vagyunk. Folyamatosan köpüljétek ezt, és akkor a boldogságtól libabőrösek lesztek. Baba titeket, gyermekeket arra késztet, hogy megértsétek a tudás koncepcióit. Hát akkor miért felejtitek el azokat? Amint egy gyermek megszületik, el kezdi mondani „Baba”. Ti megértitek, hogy örökösök vagytok. Éppen ezért állandóan a Nagyapára emlékezzetek. Baba, utasítást ad: Gyermekek, a kéjvágy egy nagy ellenség. Az nagyon sok bánatot okoz a kezdetektől, a középen keresztül a legvégéig. Ez a halál földje, a bordélyház. Ráma megteremti Shivalayát, a templomot, amiben az istenségek királysága van. Azonban hogyan és mikor igényelték a királyságukat? Ti ezt most tudjátok. Azok az emberek azt gondolják, hogy az istenek és istennők soha nem vesznek újra-születést. Ha egy fontos személy megértené ezeket a dolgokat, akkor a hang szétszóródna. Senki nem hallgat a szegényre. Köztetek is vannak olyanok, akik ezt magukba szívják, sorszám szerint. Csak egy iskola van és egy Tanár, de a diákok mind sorszám szerintiek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy Maya bármilyen támadásától védettek legyetek, váljatok dzsinekké, és folyamatosan emlékezzetek Alfára és bétára. Távolítsátok el a fejetekről a bűn terhét a jóga erejével. Maradjatok az érzékek feletti örömben.

2. Shiva nevét ne csak a szátokkal kántáljátok. Legyen igaz szeretetetek az Atya iránt. Maradjatok elfoglaltak annak a szolgálatnak a végzésében, hogy a tüskéket, virágokká változtatjátok.

Áldás:
Döntsetek pontosan a gondtalan állapototokkal, és váljatok győztes ékszerekké az intellektusotokban lévő hittel.

A könnyű módja annak, hogy állandó győztesekké váljatok az, hogy egy Erővel és egy Támasszal rendelkeztek. Amikor hitetek van az Egyetlenben, akkor erőt kaptok. A hit állandóan gondtalanná tesz titeket, és akik egy gondtalan állapotban vannak, azok minden egyes végrehajtott feladatban sikeresek. Azáltal, hogy gondtalanok vagytok, az intellektusotok képes pontos döntéseket hozni. Tehát a pontos döntéshozás alapja, hogy az intellektusban hit van és gondtalanok vagytok. Még gondolkodnotok sem kell azért, mert csak követnetek kell az Atyát, a lépéseiteket az Ő lábnyomába helyezni, és a kapott shrimat szerint haladni. Egyszerűen, folyamatosan helyezzétek a lépéseiteket a shrimat lépéseibe, és győztes ékszerekké fogtok válni.

Slogen:
Világjótevőnek lenni azt jelenti, hogy a tudatotokban mindenki iránt jótékony érzéseitek vannak.

Mateshwariji felbecsülhetetlen értékű emelkedett verziói

Az Isteni tudást, amit most az átmenetikorban megkapunk, az aranykorban is meg fogjuk kapni? Ehhez elmagyarázásra kerül, hogy az aranykorban mi magunk leszünk a tudás megtestesítői. Meg fogjuk tapasztalni az istenségi jutalmunkat. Ott nincs a tudás cseréje. Akiknek nincs tudásuk, azoknak van szükségük tudásra. Az aranykorban mindenki a tudás megtestesítője. Ott senki sem tudatlan, hogy szükség lenne arra, hogy átadják nekik a tudást. Ebben az időben mi ismerjük az egész korlátlan dráma kezdetét, közepét és végét. Kik voltunk a kezdetekben? Honnan jöttünk? Hogyan kerültünk a középen a karmikus kötés csapdájába és aztán hogy buktunk el? A végén túl kell mennünk a karma kötésén, és karmateet istenségekké kell válnunk. Azzal az erőfeszítéssel, amit most teszünk, rendelkezni fogunk a jövő jutalmával, azaz aranykori istenségek leszünk. Ha ott tudásunk lenne arról, hogy mi istenségek elbukunk, akkor a boldogságunk eltűnne azzal a gondolattal. Tehát ott nincs tudásunk arról, hogy elbukunk. Ott nincsenek ezek a gondolataink. Ezen a tudáson keresztül most tudjuk, hogy fel kell emelkednünk és meg kell teremtenünk a boldogságunk életét. A jutalmunkat fél ciklusra meg fogjuk tapasztalni, aztán elfelejtjük magunkat, Maya befolyása alá kerülünk, és elbukunk. Ez a felemelkedés és a lefelé menés, egy örökkévalóan előre elrendelt játék. Ebben az időben mindez a tudás az intellektusunkban van. Ez nem létezik az aranykorban. Achcha.