11.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, azt követően, hogy Brahminokká váltatok, ne viselkedjetek olyan módon, amivel rágalmaznátok az Atya nevét. Miközben a munkátokban vagytok, stb., egyszerűen folyamatosan kövessétek a shrimatot.

Kérdés:
Mely szavaknak nem szabadna felmerülniük az isteni diákok ajkairól?

Válasz:
„Nincs időnk arra, hogy tanuljunk.” Ezeknek a szavaknak nem szabadna felmerülniük az ajkaitokról. Az Atya nem helyez semmilyen nehézséget a gyermekek fejére. Ó egyszerűen azt mondja: Ébredjetek fel kora reggel, és emlékezzetek rám, és tanuljatok egy vagy fél órán át.

Kérdés:
Mi az emberi lények terve és mi az Atya terve?

Válasz:
Az emberi lények terve, hogy egységessé és eggyé váljanak. Az emberi lények egy dolgot kívánnak, de az Atya terve az, hogy a hamisság földjét az igazság földjévé változtassa. Így, annak érdekében, hogy elmenjetek az igazság földjére, nektek biztosan igazsággal telivé kell válnotok.

Ének:
Mi történt a ma emberi lényeivel?

Om shanti.
Ti gyermekek is azt mondjátok, Om Shanti. A lelkek mondják azt Om Shanti a testeiken keresztül. Nekem, a léleknek az eredeti vallása a béke. Nektek ezt nem szabad elfelejtenetek. Az Atya is azt mondja, Om Shanti. A hely, ahol ti, lelkek békések maradtok, a hely, ahol az Atya él. Az a mi békénk földje, a mi otthonunk. A kinti világban semmilyen tudós, vagy pandit nem tudja ezt. Ők egyszerűen azt mondják, hogy a lélek ugyanolyan, mint a Legfelső Lélek. Senki nem rendelkezik tudással a lélekről. Ők nem tudják, mi a lélek. Az összes több milliárd lélek olyan, mint a csillagok. Egy múlhatatlan szerep van rögzítve minden lélekben, és az felmerül a maga idejében. Az Atya itt ül, és ezt elmagyarázza. Az Atya nem tud emberi lényeknek magyarázni anélkül, hogy belépne egy emberi testbe és emberivé válna. Nekem is szükségem van egy testre. Egy testet fogadnak örökbe, amikor a teremtésnek meg kell történnie. A teremtés megtörténik Prajapita Brahmán keresztül. A testetlen Shiva a Teremtő. Ő magyaráz a Brahma kumaroknak, és kumariknak Prajapita Brahmán keresztül. Nem a shudráknak. Ez most a mi Brahmin kasztunk. Korábban mi a shudra kasztban voltunk, és azt megelőzően a kereskedő, és harcos kasztokhoz tartoztunk. A világban az emberek nem értik ezeket a dolgokat. A Brahminok biztosan istenségekké válnak, akik később harcosok, kereskedők és shudrák lesznek. A Brahminok a bóbita. Korábban a brahminok egy bóbitát viseltek, ami olyan volt, mint egy tehén farka. Ti eljátsszátok egy bukfenc játékát. Én azt nem játszom el. Ti elmentek ezeknek a kasztoknak a ciklusába. Ez egy ilyen könnyű dolog. A ti nevetek swadarshanchakradhari, de az emberek mindenféle dolgot írtak a szentírásokban. Ti megértitek, hogy csak ti, Brahminok válhattok swadarshanchakradhárikká. Ugyanakkor ezeknek a díszeknek a szimbólumát átadták az istenségeknek, mert ők teljesek. A szimbólumok csak rájuk illenek. Azzal, hogy önmagatokba szívjátok ezt a tudást, újból a Földgolyó uralkodóivá váltok. Ti most személyesen itt ültök. Ez Rudra tudásának áldozati tüze. Biztosan szükség van Brahminokra a yagjához. Egy shudra nem teremthet egy yagját. Rudra Shiv Baba megteremtette ezt az áldozati tüzet, és így a Brahminokra biztosan szükség van. Az Atya azt mondja, én csak a Brahmin gyermekekhez beszélek. Ez egy ilyen hatalmas áldozati tűz. Ahogy az Atya eljött, Ő megteremtette ezt az áldozati tüzet. Ezt ismerik úgy, mint az áldozati tűz, amiben a lovat feláldozzák, vagyis az áldozati tűz, hogy megalapítsák az önuralkodást. Hol? Bharatban. Baba megteremti az aranykori önuralkodást. Tehát, ezt hívhatjátok Shiva Gyan Yagjának, vagy Rudra Gyan Yagjának. Somnath temploma is az Övé. Annak az egynek olyan sok nevet adtak. Ezt ismerik egy yagjaként. Ezt nem hívják egy iskolának. Az Atya megteremtette Rudra Gyan Yagjáját. Egy yagját nem hívnak egy iskolának. A yagja megteremtődik a Brahminokon keresztül. Az Adományozó (az Ártatlan Úr) az Egyetlen, aki alamizsnát ad a Brahminoknak. Őt hívják Shivának, az Ártatlan Úrnak, az összes kincs Mesterének. Ti most itt ültök szemtől-szembe Vele. Baba örökbe fogadott titeket, gyermekeket. Ez a rangidős Anya, bár Mama van rögzítve, hogy gondoskodjon az anyákról. Ő a legokosabb mindegyik közül. Az ő szerepe az első számú. Ő Jagadamba, a Tudás Istennője. Maha Lakshmit nem lehet a tudás istennőjének nevezni. A név, Lakshmi, a gazdagság istennőjét jelenti. Ők azt mondják, ez és ez Lakshmival rendelkezik az otthonában, vagyis ők nagyon gazdagok. Ők Lakshmitól csak gazdagságot kérnek. Minden 12. hónap végén meghívják Lakshmit. Jagadamba teljesíti mindenki vágyait. Gyermekek, megértitek, hogy Jagadamba Prajapita Brahma lánya. Az ő neve Saraswati. Egyetlen egy név elegendő. Ott van az anya és a gyermekek. Ti meghallgatjátok a tudást Shiv Babától. Az Atya eljött, és örökbe fogadta ezt az egyet, és elnevezte Brahmának. Azt is mondják: Belépek egy tisztátalan testbe. Ezen dolgok közül egyiket sem írják le a szentírásokban. Ti megértitek, hogy erőfeszítést tesztek az új világért. Ti tüskékből virágokká váltok. Amikor shudrák voltatok, tüskék voltatok. Ti mostanra Brahminokká, virágokká váltatok. Az Atya a Brahminokat virágokká változtatja. Ő a kert Mestere, és ti mindannyian kertészek vagytok, sorszám szerint. Azok, akik jó kertészek, másokat is ugyanolyanná tesznek, mint önmaguk. Ők folyamatosan elültetik a facsemetéket. Mindannyian sorszám szerintiek. Ezt hívják szellemi tudásnak. Isten az egyetlen, aki átadja a tudást. Az emberi lények azok, akik elmondják az összes szentírást, stb. Ezt a szellemi tudást a Legfelső Szellem adja át a szellemeknek. Senki más nem kapja meg a Teremtő, vagy a teremtése tudását. Ők egyszerűen csak hosszú történeteket mondanak. Ez a hamisság világa, ahol minden hamis. Kezdetben nem voltak mesterséges ékszerek, de most az olyan mesterségessé vált. Most olyan sok mesterséges ékszer van. Senki nem képes arra, hogy igaz ékszereket tartson. Ravan királysága a hamisság földje. Az igazság földje a királyság, amit Ráma (Isten) alapított meg. Ez az áldozati tűz, amit Shiv Baba teremtett. Ez egy iskola, egy áldozati tűz és egy otthon is. Ti megértitek, hogy személyesen a Parlokik Atya és Prajapita Brahma előtt ültök. Az örökséget hogyan kaphatnátok meg, amíg nem váltok Brahminokká? Igaz Brahminokra van szükség, hogy gondoskodjanak a Yagjáról. Azokat nem hívják Brahminoknak, akik elmerülnek a bűnben. Mi lenne az eredmény, ha az egyik láb Ravan csónakjában, és a másik Ráma csónakjában van? Ti szétszakadnátok. Aztán, azzal, hogy ilyen tetteket hajtotok végre, rágalmazzátok az Atya nevét. Ti önmagatokat Prajapita Brahma gyermekeinek nevezitek, de egy shudra tevékenységét folytatjátok. Az Atya azt mondja, mindenestre folytassátok az üzleteteket stb., de ha mindent a shrimatnak megfelelően tesztek, akkor az Baba felelősségévé válik. Ti eljöttetek ide, hogy megkapjátok az isteni utasításokat. Azok ördögi utasítások, míg ti a shrimatot követitek azért, hogy emelkedetté váljatok. A magasak közt Legmagasabb Atya átadja nektek a legmagasabb utasításokat. Ti megértitek, hogy megkapjátok az emelkedett utasításokat azért, hogy emberi lényekből istenségekké váljatok. Még azt is mondjátok: Mi a napdinasztia uralkodóivá válunk. Ez a yagja azért van, hogy egy uralkodóvá váljatok, ne egy alattvalóvá. Ti királyokká és királynőkké váltok, és így az alattvalók is megteremtődnek. Ugyanúgy, ahogy Mama és Baba erőfeszítést tettek, és ezzé váltak, így nektek, gyermekeknek is ugyanolyanná kellene válnotok. Ti, gyermekek ugyanolyan boldogsággal rendelkeztek, hogy Brahma kumarok és kumarik, Shiv Baba unokái vagytok. Shivát nem hívják Prajapitának. Ő a Teremtő, míg az istenségek azok, akik a mennyországban élnek. Az Atya az egyetlen, aki az emberi lényeket istenségekké változtatja. A ti testeitek megfiatalodnak, ugyanúgy, mint a kalpafa. Titeket, lelkeket, akik csúnyává váltatok, tisztává és gyönyörűvé tesz. Ezek a testek nem maradnak meg, amikor teljesen tisztává váltok. Ezért van az, hogy a szénakazalnak, amiben mindenki megsemmisül, tűzre kell lobbannia. Ezek korlátlan dolgok. Ez egy korlátlan sziget, míg azok korlátoltak. Most olyan sok nyelv, amennyi név van. Olyan sok sziget van, de az egész világ egyetlen sziget (Lanka). Ravan királysága beborítja az egész világot. Hallottátok az éneket: Mivé vált az emberi lények állapota? Ott nem ölik meg egymást. Azt mondják, amilyen Ráma, olyanok az alattvalók, azok, akik követték az irányítás legmagasabb kódját. Ott a szomorúság nem kérdéses. Bűn szomorúságot okozni bárkinek is. Ott hogyan lehetne Ravan, vagy Hanumán? Ti elmondhatjátok az embereknek az első fő dolgot: Mivel Őt Istennek, az Atyának szólítjátok, hogyan lehetne mindenütt jelenvaló? Máskülönben az atyaisággá válna. Nem lehet mindenkit atyának nevezni. Nektek, gyermekeknek most el kell magyaráznotok, hogy fél cikluson át hamis bevételt kerestetek. Most annak érdekében, hogy elmenjetek az igazság földjére, nektek egy igaz bevételt kell keresnetek. Ők elmondják a szentírásokat, hogy egy bevételt keressenek. Shiv Baba nem tanulmányozza azokat a szentírásokat, stb. Ő tudás teljes, a Tudás Óceánja. Ő az Igazság és az Élő Lény. Gyermekek, most megértitek, hogy igaz bevételt kerestek Babától azért, hogy elmenjetek az igazság földjére. Amikor a hamisság földje megsemmisül, minden meg fog semmisülni a testekkel együtt. Mindannyian látni fogjátok, hogy a háború hogyan történik meg. Ők azt gondolják, hogy mindenkinek össze kellene jönnie, de ők megosztottak. Az emberi lények egy dolgot akarnak, de Isten terve valami más. Minden tervük a pusztulásért van. Mi Isten terve? Azt most tudjátok. Az Atya eljött, hogy a hamisság földjét az igazság földjévé változtassa, hogy az emberi lényeket istenségekké változtassa. Az igazsággal teli Atyán keresztül igazsággal telivé váltok, míg hamissá váltok Ravanon keresztül. Az Atya az egyetlen, aki átadja az igaz tudást. Ti, Brahminok vissza fogtok térni teli kézzel, míg a shudrák keze üres marad. Ti megértitek, hogy nektek istenségekké kell válnotok. Most az Atya egyszerűen azt mondja: Maradjatok a háztartásotokban, váljatok olyanná, mint egy lótuszvirág és emlékezzetek rám. Miért kellene elfelejtenetek, hogy emlékezzetek Babára? Elfelejtitek az Atyát, aki a mennyország mestereivé tesz benneteket. Ez valami új dolog. Nektek itt lélektudatosnak kell lennetek. Egy lélek múlhatatlan. Levedlik egy testet, és egy másikat ölt. Az Atya azt mondja, legyetek lélektudatosak, mert nektek haza kell térnetek. Vessétek le a test tudatosságát. Ez a 84 születés elhordott cipője. Amikor hosszú ideje használtok egy cipőt, azok viseltessé válnak. Nektek most le kell vetnetek azokat az öreg testeket. Most gyertek le a kéjvágy máglyájáról és üljetek a tudás máglyájára. Sokan vannak, akik nem tudnak megmaradni bűn nélkül. Az Atya azt mondja, a rézkortól kezdve ti nagymértékben beteggé váltatok ezekkel a bűnökkel. Most győzzétek le ezeket a bűnöket. Ne merüljetek el a kéjvágy bűnében. Legyetek tiszták. Ezek a testek tisztátalanok, ezért váljatok tisztává. Itt mindenki bűnön keresztül születik. A bűnök nem léteznek az arany és ezüstkorban. Ha azok ott léteznének, akkor azt miért hívnák mennyországnak, és ezt pokolnak? Az Atya azt mondja: A szentírásokban nincs cél, vagy tárgy. Itt ti rendelkeztek egy céllal és tárggyal. Mi most emberi lényekből istenségekké válunk. Az Atya azt mondja, felejtsétek el mindazt, amit tanultatok. Abban nincs haszon. A felfele menésetek állapota csak egyszer történik meg. Azt követően, az a lefele menés állapota. Nem számít, mennyit ütitek a fejeteket, nektek le kell jönnötök és tisztátalanná kell válnotok. Ez a piszkos világ. Ti, gyermekek megértitek, hogy Bharat mennyország volt és az most a pokol. Először csak az egy eredeti örökkévaló istenségi vallás volt, de az többé nem létezik. Az a vallás újból megalapításra kerül. Baba eljött és újból véghezviszi a megalapítást Brahmán keresztül. Ti azt is mondjátok, hogy újból igénylitek a királyságotokat. Azt követően, hogy igényeltétek a királyságotokat, ez a tudás nem fog megmaradni. Csak a tisztátalanok kapják meg ezt a tudást azért, hogy tisztává váljanak. Így ez a tudás miért maradna meg a tiszta világban. Azt is megértitek, hogy hány éve annak, hogy ott volt Lakshmi és Narayan királysága. Ti azt mondjátok, Baba, mi újból eljöttünk 5.000 év után, hogy igényeljük a királyságunkat. Én, ez a lélek az Atya egy gyermeke vagyok. Ott van egy személy példája, aki elkezdte önmagát egy bivalynak szólítani. Ő azt ismételgette önmagának, és kifejlesztette a hitet, hogy ő egy bivaly, és azt hitte, nem tud keresztülmenni az ablakon, mert szarvai vannak. Ez a példa rátok vonatkozik. Ti hittel rendelkeztek, hogy Baba gyermekei vagytok. Az nem úgy van, hogy azzal, hogy azt mondjátok, „én Chaturbhuj vagyok” (Vishnu négykarú képmása), ti olyanná fogtok válni. Az Egyre biztosan szükség van, aki ezzé tesz benneteket. Ez a tudás azért van, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná változtasson benneteket. Azok, akik ezt jól önmagukba szívják, és másokat is arra inspirálnak, hogy így tegyenek, azok, akik egy magas státuszt igényelnek. Egy diák nem mondhatja azt, hogy neki nincs ideje arra, hogy tanuljon. Abban az esetben menjetek és üljetek otthon. Az örökséget nem tudjátok megkapni tanulás nélkül. Ti Isten Atyai diákok vagytok, és mégis azt mondjátok, hogy nincs időtök. Ha azt követően, hogy az Atyához tartoztok, elváltok Tőle, Ő azt mondaná, hogy nagy bolondok vagytok. Nincs időtök fél órára, vagy egy órára? Üljetek le kora reggel és emlékezzetek Babára. Semmilyen nehézséget nem helyeznek a fejetekre. Ébredjetek fel kora reggel és emlékezzetek az Atyára és forgassátok az önmegismerés diszkoszát. Ha másoknak nem is, legalább hozzatok hasznot önmagatoknak. Minél kegyelemteljesebbek vagytok, és minél több hasznot hoztok önmagatoknak és aztán másoknak, annál magasabb státuszt fogtok igényelni. Ez egy nagyon nagy bevétel. Azok, akik nagy gazdagsággal rendelkeznek, azt mondják, nincs idejük. A gazdagok ott szegények lesznek és a szegények gazdagok lesznek. Az anyák sírnak a legtöbbet. Nektek nevetésre kell késztetnetek őket. Állandóan maradjatok az emlékezés zarándoklatán. Madhubanban béke van, és így ti ott egy nagy bevételt tudtok keresni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Keressetek egy igaz bevételt, hogy elmenjetek az igazság földjére. Legyetek lélektudatosak. Mondjatok le ezen lecsúszott öreg cipő (test) arroganciájáról.

2. Legyetek kegyelemteljesek, és hozzatok hasznot önmagatoknak és másoknak. Ébredjetek fel kora reggel, emlékezzetek az Atyára és forgassátok az önmegismerés diszkoszát.

Áldás:
Legyetek szent hattyúk, akik átalakítotok minden haszontalant erőteljessé a jókívánságaitokkal.

Egy szent hattyú az, akik félretesz minden negatívat, és önmagába szívja a pozitívat. Miközben láttok és hallotok, ne lássatok vagy halljatok. A negatív haszontalan dolgokat jelent. Tehát, ne halljatok, ne cselekedjetek vagy beszéljetek haszontalan dolgokat. Alakítsatok át minden haszontalant erőteljessé. Ehhez szükséges, hogy jókívánságokkal rendelkezzetek minden lélek iránt. A jókívánságokkal még valami helytelen is helyessé válik. Ezért, nem számít, valaki milyen, egyszerűen folyamatosan adjatok jókívánságokat. A jókívánságok a követ vízzé változtatják, és minden haszontalan valami erőteljessé fog válni.

Slogen:
Annak érdekében, hogy érzékfeletti örömet tapasztaljatok, maradjatok stabilak a béke egy megtestesítőjének lenni állapotban.