11.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, állandóan egy dologgal foglalkozzatok, hogy jól tanuljatok, és helyezzétek fel önmagatokra az önuralkodás tilakját. A királyságot ezen tanulmány által kapjátok meg.

Kérdés:
Nektek, gyerekeknek mivel kapcsolatban kellene lelkesnek lennetek, és nem szabadna elcsüggednetek?

Válasz:
Mindig legyetek lelkesek, hogy olyanná váltok, mint Lakshmi és Narayan; tegyetek ezért erőfeszítést, és soha ne csüggedjetek el. A tanulmány ezért a célért nagyon könnyű. Ezt még otthon ülve is tanulmányozhatjátok. Ezért még fizetni sem kell, de bátorságra feltétlenül szükség van.

Ének:
Te vagy az Anya, Te vagy az Atya.

Om shanti.
Gyerekek, hallottátok az Atyátok dicséretét. Csak az Egyetlennek van ilyen dicsérete. Ily módon senki másról nem énekelnek dicséreteket, még Brahmáról, Vishnuról vagy Shankárról sem. A teremtés Brahmán keresztül megy végbe, a pusztulás Shankar által, és a fenntartást Vishnu viszi véghez. Lakshmit és Narayant Shív Baba tette olyan méltóvá. Csak őket dicsérik. Rajtuk kívül ki mást lehetne dicsérni? Ha nem lett volna a Tanár, hogy őket olyanná tegye, akkor ők sem váltak volna olyanná, mint amilyenek lettek. Aztán a napdinasztiát is dicsérik, akik uralkodtak a királyságban. Ha az Atya nem jönne el az átmeneti korban, senki nem kaphatná meg a saját királyságát. Senki másnak nincs dicsérete. Nincs arra szükség, hogy dicsérjék a külföldieket, stb. Csak az Egyetlennek van dicsérete, senki másnak. Shív Baba a Magasak közt Legmagasabb. Rajta keresztül kapjátok meg a magas státuszt. Tehát, nagyon jól kellene Rá emlékezni. Ahhoz, hogy magatokat egy királlyá tegyétek, tanulnotok kell, mint ahogyan az emberek tanulnak, hogy ügyvéddé váljanak. Ők saját magukat tanítják. Gyerekek, ti tudjátok, hogy Shív Baba tanít benneteket. Azok, akik jól tanulnak, magas státuszt fognak igényelni. Akik nem tanulnak, nem igényelhetnek egy státuszt. Ti shrimatot kaptok, hogy tanuljatok. A legfőbb dolog, hogy tisztává váljatok, amiért ezt tanuljátok. Tudjátok, hogy a most mindenki tamopradhán. Jó és rossz emberi lények is vannak. Azokra mondják azt, hogy jók, akik megőrzik a tisztaságot. Amikor valaki jól tanul, és egy fontos személlyé válik, őt dicsérik. Azonban most mindenki tisztátalan. A tisztátalan lények a tisztátalan lényeket dicsérik. Az aranykorban mindenki tiszta. Ott nem dicsérnek senkit. Itt vannak tiszta sannyaszik és tisztátalan háztartásbeliek. Így azokat dicsérik, akik tiszták. Az aranykorban, amilyen a király és a királynő, olyanok az alattvalók. Nincs másik vallás, amire azt lehetne mondani, hogy tiszta és tisztátalan. Itt néhány ember még a háztartásban élőkről is folyamatosan dicséretet énekel. Vannak, akik az iszlám követőivé válnak. Számukra Allah az Isten. Allahot nevezik a Tisztítónak, a Felszabadítónak és a Vezetőnek. A világban extrém sötétség van. Gyerekek, ti most ezt megértitek. Tehát a tanulmányotokkal és azzal kellene foglalkoznotok, hogy királyokká tegyétek magatokat. Azok, akik jó erőfeszítést tesznek, igényelni fogják az önuralkodás tilakját. Gyerekek, lelkesnek kellene maradnotok, hogy olyanokká váltok, mint Lakshmi és Narayan. Ebben nincs szükség semmilyen zavarodottságra. Erőfeszítést kellene tennetek, és nem szabadna elcsüggednetek. Ez a tanulmány olyan, hogy még az ágyban fekve is tanulmányozhatjátok. Akkor is tanulhattok, miközben külföldön éltek. Tanulhattok otthon is. Ez egy olyan könnyű tanulmány. Tegyetek erőfeszítést, hogy elvágjátok a bűneiteket és magyarázzatok másoknak is. Magyarázhattok a más valláshoz tartozóknak is. Elmondhatjátok bárkinek, te egy lélek vagy. A lélek eredeti vallása mindenkinek ugyanaz. Ebben nem lehet semmilyen különbség. A megszámlálhatatlan vallás a test miatt létezik, de a lelkek ugyanazok. Ők mindannyian az Atya gyerekei. Baba már örökbe fogadott benneteket, lelkeket. Ezért emlegetik „Brahma szájon keresztül született teremtményeit”. Bárkinek elmagyarázhatjátok, hogy ki a lelkek Atyja. Annak a formanyomtatványnak nagy a jelentősége, amit kitöltettek az emberekkel. Biztosan az Atya az, akire mindenki emlékszik. A lelkek emlékeznek az Atyjukra. Manapság Bharatban bárkit „atyának” neveznek. Még a helyi polgármester is „Atya!” Ugyanakkor senki sem tudja, ki a lelkek Atya. Éneklik, hogy „Te vagy az Anya és az Atya.”. Senki sem tudja, hogy ki és milyen Ő. Egyedül csak Bharatban hívjátok Őt az „Anyának és az Atyának.” Az Atya saját Maga eljön ide, és megteremt benneteket, szájon keresztül született gyerekeket. Bharatot nevezik az anyaországnak, mert Shív Baba itt játssza el az Anya és Atya szerepét. Itt emlegetik Istent úgy, mint az Anya és az Atya. Külföldön csak Istennek nevezik, de léteznie kell egy anyának is, akin keresztül örökbe fogadja a gyerekeket. Egy férfi is örökbe fogadja a feleségét, majd vele együtt megteremtik a gyerekeket. A teremtmény megteremtődik. Itt is az Atya, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek belép ebbe a testbe, és örökbe fogadja őt. A gyerekek megteremtődnek és ezért hívják Őt Anyának és Atyának. Ő a lelkek Atyja. Aztán az Atya eljön és megteremti a teremtményt. Itt váltok a gyerekeivé, és ezért nevezik Őt az Anyának és az Atyának. Ahol az összes lélek lakik, az a ti édes otthonotok. Egyedül az Atya tud oda visszavinni benneteket. Kérdezzetek meg bárkit, akivel találkoztok: Szeretnétek visszamenni az édes otthonotokba? Akkor biztosan váljatok tisztává! Most tisztátalanok vagytok. Ez a vaskori világ tamopradhán. Most haza kell térnetek. A vaskori lelkek nem tudnak hazatérni. A lelkek, amikor az édes otthonhonban vannak, tiszták. Az Atya most elmagyarázza: A bűneitek csak akkor fognak megszűnni, ha folyamatosan emlékeztek az Atyára. Ne emlékezzetek testi lényekre. Minél jobban emlékeztek az Atyára, annál tisztábbá fogtok válni, és sorszám szerint egy magas státuszt fogtok igényelni. Nagyon könnyű elmagyarázni bárkinek Lakshmi és Narayan képét. Annak idején az ő királyságuk volt Bharatban. Amikor ők uralkodtak a királyságukban, akkor a világon béke volt. A világban egyedül az Atya hozhatja el a békét. Senki másnak nincs ereje ahhoz, hogy ezt megtegye. Az Atya most Rádzsa Jógát tanít nekünk az új világért. Elmondja, hogyan válhattok a királyok királyává. Egyedül az Atya tudás-teljes, de senki sem tudja, hogy milyen tudással rendelkezik. Csak a korlátlan Atya mondja el a világ történelmét és földrajzát, valamint a világ kezdetét, közepét és végét. Néha az emberi lények azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló, máskor pedig azt mondják, hogy Isten tudja, hogy mi van mindenkiben. Ebben az esetben nem kellene magukat Istennek nevezni. Az Atya itt ül és elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Szívjátok nagyon jól magatokba mindezeket és maradjatok vidámak. Lakshmit és Narayant a képen mindig vidám arccal ábrázolják. Az iskolákban azok, akik egy magasabb osztályba lépnek a tanulmányaikban, nagyon vidámak maradnak. Mások is megértenék, hogy egy nagyon fontos vizsgán mennek át. Itt is ez egy nagyon emelkedett tanulmány. Itt nincs szükség tandíjra, stb. Itt csak bátorságra van szükség. Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára. Maya ebben akadályokat okoz. Az Atya azt mondja: Váljatok tisztává! Vannak, akik ezt megígérik az Atyának, és aztán mégis bepiszkolják az arcukat. Maya nagyon erőteljes. Amikor valaki megbukik, nem említik a nevét, míg másokról azt mondanák: ő folyamatosan nagyon jól halad előre a kezdetektől. Őket dicsérik. Az Atya azt mondja: Tegyetek erőfeszítést magatokért és igényeljetek egy királyságot. Ezen tanulmány által egy magas státuszt kell igényelnetek. Ez Rádzsa Jóga, nem praja jóga (az alattvalóvá válás jógája). Bár alattvalóknak is kell teremtődniük. Bárki arcáról és a szolgálatáról megmondhatjátok, hogy vajon ők méltóvá válnak-e. Egy diák magatartásából megérthetitek, hogy vajon első vagy harmadosztályú sorszámot fog igényelni. Ez itt is így van. A végén, amikor túl lesztek a vizsgákon, mindenről látomásotok lesz. Nem vesz hosszú időt igénybe, hogy egy látomással rendelkezzetek. Később szégyellni fogjátok, hogy megbuktatok. Kinek lenne szeretete azok iránt, akik megbuknak? Az emberek nagyon boldogok, amikor filmeket néznek, de az Atya azt mondja: A filmek az első számúak abban, hogy piszkossá tegyenek benneteket. Általában azok, akik mozikba járnak, megbuknak, majd elesnek. Még olyan nők is vannak, akik nem képesek aludni menni egy film megnézése nélkül. Azok, akik filmeket néznek, biztosan azért tesznek erőfeszítést, hogy tisztátalanná váljanak. Minden, ami most itt történik, és amire az emberek azt gondolják, hogy a boldogságukért van, valójában csak bánatot okoz nekik. Ez a boldogság múlandó. Egyedül az örökkévaló Atyától kaphattok múlhatatlan boldogságot. Ti megértitek, hogy Baba olyanokká tesz benneteket, mint Lakshmi és Narayan. Korábban írtatok a 21 születésről. Most Baba 50-60 születésről beszél, mert ti még a rézkorban is nagyon gazdagok és boldogok vagytok. Annak ellenére, hogy tisztátalanná váltatok, mégis sok gazdagsággal rendelkeztetek. A szomorúságotok akkor kezdődik, amikor teljesen tamopradhánná váltok. Először boldogok maradtok. Az Atya akkor jön el, amikor teljesen boldogtalanná váltok. Az Atya még az olyan nagy bűnösöket is felemeli, mint amilyen Ajamil. Az Atya azt mondja: Én mindenkit haza fogok vinni a felszabadulás földjére, majd átadom nektek az aranykori királyságot. Mindenki hasznot tapasztal. Én mindenkit elviszek a béke vagy a boldogság végcéljához. Az aranykorban mindenki boldog. A béke földjén is boldog mindenki. Az emberek a világ békéjét kérik. Mondjátok el nekik: Amikor Lakshmi és Narayan királysága volt, akkor béke volt a világon. Ott nem lehet szomorúság; se bánat, se békétlenség. Itt minden otthonban békétlenség van. Minden országban békétlenség van. Az egész világon mindenütt békétlenség van, mert a világ nagyon sok darabra szakadt. Sok részre szakadt. Minden száz mérföldön túl különböző nyelvet beszélnek. Azt mondják, Bharat ősi nyelve a szanszkrit, de senki nem ismeri még az eredeti, örökkévaló istenségi vallást sem. Tehát, hogyan beszélhetnek arról, hogy milyen nyelvet beszéltek ott ősi nyelvként? Elmondhatjátok nekik, hogy mikor volt az eredeti, örökkévaló, istenségi vallás. Ti is sorszámszerintiek vagytok. Vannak, akik topma-fejűek. Az látható, amikor valakinek kő intellektusa van. A tudatlanság ösvényén azt mondják: Édes Isten, nyisd meg a zárat ennek az intellektusán. Az Atya az összes gyermeknek átadja a tudás megvilágosodását, ami által a zár megnyílik. De még ezek után is vannak olyanok, akiknek az intellektusa egyáltalán nem nyílik meg. Ti azt mondjátok: Baba, Te vagy a Bölcs Intellektus. Kérlek, nyisd meg a zárat a férjem intellektusán! Az Atya azt mondja: Én nem ezért jöttem. Nem azért jöttem, hogy ideüljek, és megnyissam a zárat mindenki intellektusán. Abban az esetben mindenki intellektusa megnyílna, és mindenki egy császárrá vagy császárnővé válna. Ugyanakkor, hogyan nyithatnám meg mindenki intellektusa zárját? Hogyan nyithatnám meg a zárat, ha ők nem fognak elmenni az Aranykorba? A Dráma szerint mindenki intellektusa megnyílik a megfelelő időben. Hogyan nyithatnám azt meg? Ez a Drámától függ. Nem mindenki mehet át teljesen; ez egy iskolában is sorszámszerinti. Ez is egy tanulmány. Az alattvalóknak is meg kell teremtődniük. Ha mindenki zárja megnyílhatna, akkor honnak jönnének az alattvalók? Itt nem ez a szabály. Gyerekek, nektek erőfeszítést kell tennetek. Ti meg tudjátok mondani mindenki erőfeszítéséből. Azokat, akik jól tanulnak, mindenhová meghívják. Baba tudja, hogy kik azok, akik jó szolgálatot végeznek. Gyerekek, nektek nagyon jól kell tanulnotok. Amikor jól tanultok, haza foglak vinni benneteket, majd elküldelek a mennyországba. Egyébként a büntetés nagyon szigorú és a státusz is csökken. Egy diáknak dicsőíteni kellene a tanárát. Amikor az aranykorban voltatok, isteni intellektusotok volt. Most a vaskor van, és így hogyan lehetne bárkinek is aranykori intellektusa? Amikor egy királyság és egy vallás volt a földön, béke volt. Még az újságokban is kinyomtathatjátok, hogy amikor az istenségek királysága volt Bharatban, béke volt a világon. Végül mindenki meg fogja érteni ezt. Dicsőíteni fogják nektek, gyerekeknek a nevét. Az emberek sok könyvet, stb. tanulmányoznak más tanulmányokban. Itt ez nem ennek a kérdése. Ez a tanulmány nagyon könnyű, de az emlékezésben még a jó Maharathik is megbuknak. Amikor hiányzik az emlékezés ereje, a tudás kardja sem működik. Csak akkor rendelkezhettek ezzel az erővel, amikor nagyon sokat emlékeztek. Bár valaki élhet kötésben, de ha folyamatosan emlékszik Babára, abban nagyon sok a haszon. Vannak, akik még soha nem is látták Babát, és mégis a Babára való emlékezésben hagyják el a testüket. Ezért, mivel olyan sokat emlékeztek Babára, egy nagyon jó státuszt fognak igényelni. Amikor emlékeznek az Atyára, a szeretet könnyeit hullatják. Azok a könnyek gyöngyszemekké válnak. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most-megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tegyetek erőfeszítést, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Tanulmányozzátok ezt a tanulmányt, és adjátok át önmagatoknak az önuralkodás tilakját. Nagyon jól szívjátok magatokba ezt a tudást, és maradjatok mindig vidámak.

2. Töltsétek fel a tudás kardját az emlékezés erejével. Vágjatok el minden kötést az emlékezéssel. Soha ne nézzetek piszkos filmeket, vagy tegyétek a gondolataitokat tisztátalanná.

Áldás:
Legyetek a visszavonulás korlátlan állapotában, és foglaljátok el magatokat abban, hogy magányban és emlékezésben maradtok.

A jelenlegi időnek megfelelően ti mindannyian közel vagytok a visszavonulás állapotához. Azok, akik a visszavonulás állapotában vannak, nem játszanak gyermekded játékokat. Ők állandóan magányban és emlékezésben maradnak. Ti, mindannyian, akik a visszavonulás korlátlan állapotában vagytok, állandóan az Egy mélységeiben maradtok, vagyis, állandóan magányban maradtok. Ezzel együtt, nektek folyamatosan emlékeznetek kell az Egyre, és váljatok az emlékezés megtestesítőivé. BapDada tiszta vágya minden gyermek iránt, hogy most a gyermekek és az Atya egyenlővé válnak. Mindig maradjatok elmerültek az emlékezésben. Egyenlőnek lenni azt jelenti, elmerültté válni: ez a visszavonulásban lenni állapot egy jele.

Slogen:
Tegyétek meg a bátorság egy lépését és az Atya megteszi a segítség ezer lépését.