11.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ennek a drámának a játéka pontosan halad előre. Bármilyen szerepnek kelljen lejátszódnia egy bizonyos időben, az annak megfelelően megismétlődik. Ezt pontosan meg kell érteni.

Kérdés:
Ti, gyerekek mikor fogtok befolyásolni másokat? Milyen erő hiányzik még mindig?

Válasz:
Akkor fogtok befolyásolni másokat, amikor erőteljesek vagytok a jóga tantárgyában. Még nincs ott az az erő. Csak az emlékezéssel van az, hogy megkapjátok az erőt. Az emlékezés ereje szükséges a tudás kardjában, ami még mindig hiányzik. Amikor egy léleknek tekintitek önmagatokat, és folyamatosan emlékeztek az Atyára, a csónakotok keresztül tud menni. Ez egy másodperc kérdése.

Om shanti.
A szellemi Atya itt ül, és nektek, szellemi gyermekeknek magyaráz. Csak az Egyet hívják a Szellemi Atyának, és az összes többi lélek. Őt hívják a Legfelső Léleknek. Az Atya azt mondja, én is egy lélek vagyok, de én vagyok a Legfelső, én vagyok az Igazság. Csak én vagyok a Tisztító, a Tudás Óceánja. Az Atya azt mondja, én csak Bharatba jövök el azért, hogy a világ mestereivé tegyelek titeket, gyerekeket. Ti mesterek voltatok, ugye? Ti most emlékeztek erre. Baba emlékeztet titeket, gyerekeket: Ti először az aranykorba jöttetek el és eljátszottátok a 84 születésetek szerepét, és mostanra elértétek a végét. Tekintsétek önmagatokat lelkeknek. A lelkek örökkévalók, és a testek múlandók. Egy lélek az, ami egy másik lélekkel beszél a testén keresztül. Amikor nem maradtok lélektudatosak, biztosan test tudatosak vagytok. Mindenki elfelejtette, hogy ők lelkek. Azt mondják, bűnös lélek, jótékony lélek, nagy lélek. A lelkek nem válhatnak a Legfelső Lélekké. Senki nem nevezheti önmagát Shivának. Sokan átadták a Shiva nevet a testüknek. Amikor egy lélek belép egy testbe, van az, hogy egy nevet adnak, mert neki el kell játszania a szerepét a testén keresztül. Ezért van az, hogy az emberek a testük tudatosságába kerülnek, és azt gondolják, én ez és ez vagyok. Ti most megértitek, igen, én egy lélek vagyok és eljátszottam a 84 születésem szerepét. Én most megértem a lelket. Én, ez a lélek szatopradhan voltam, és mostanra tamopradhanná váltam. Az Atya csak akkor jön el, amikor minden lélek rozsdássá vált ugyanúgy, ahogy az aranyba ötvözet keveredett. Először ti igaz aranyak vagytok. Aztán ezüstté majd rézzé és vassá váltok, amíg teljesen elveszítitek a színeteket. Senki más nem tudja elmagyarázni ezeket a dolgokat. Mindenki azt mondja, hogy a lélek immunis a tettek hatásával szemben. Az Atya elmagyarázta nektek, gyerekeknek, hogy az ötvözet hogyan keveredett belétek. Az Atya azt mondja, én csak Bharatba jövök el. Eljövök, amikor teljesen tamopradhanná váltatok. Ugyanúgy, ahogy a drámát pontosan lejátsszák, én is eljövök a saját időmben. Bármilyen szerepnek kelljen lejátszódnia egy bizonyos időben, az annak megfelelően megismétlődik. Ebben nem lehet a leghalványabb változás sem. Azok a drámák korlátoltak, míg ez a dráma korlátlan. Ezek a dolgok mind nagyon szubtilisak, és meg kell őket érteni. Az Atya azt mondja, bármilyen szerepet játszottatok el, az a drámának megfelelő volt. Semmilyen emberi lény nem ismeri a Teremtőt, vagy a teremtés elejét, közepét, vagy végét. Még a rishik és munik is azt mondják, neti, neti (sem ez, sem az). Ha valaki megkérdezi tőletek, hogy vajon ismeritek-e a Teremtőt, vagy a teremtés elejét, közepét és végét, ti azonnal azt válaszolnátok, igen. Ugyanakkor ti ezt csak ebben az időben ismeritek, és nem máskor. Baba elmagyarázta, hogy csak ti ismeritek Őt, a Teremtőt és a teremtés elejét, közepét és végét. Achcha. Tudják, hogy mikor van Lakshmi és Narayan királysága? Nem. Ők semmilyen tudással nem rendelkeznek. Ez egy csoda. Azt mondják, hogy ti rendelkeztek tudással. Azt is megértitek, hogy az Atya szerepe csak egyszer játszódik le. A ti célotok és tárgyatok az, hogy Lakshmivá, vagy Narayanná váljatok. Ha egyszer azzá váltatok, akkor nincs szükség erre a tanulmányra. Ha egyszer egy ügyvéddé váltatok, ez minden. Ezért nektek emlékeznetek kellene az Atyára, aki tanít benneteket, ugye? Ő mindent nagyon könnyűvé tett számotokra. Baba ismételten elmondja nektek: először is, tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Én Babához tartozom. Korábban ateisták voltatok, és most teisták vagytok. Lakshmi és Narayan azt követően igényelték az örökségüket, hogy teistákká váltak, amit most ti is igényeltek. Ti most teistákká váltok. A kifejezések, teista és ateista, csak ebben az időben léteznek. Ezek a kifejezések ott nem fognak létezni. Semmi nem maradt, hogy megkérdezzék. Itt van az, hogy ezek a kérdések felmerülnek. Ezért megkérdezitek: Ismeritek a Teremtőt és a teremtést? És ők azt válaszolják, nem. Az Atya maga eljön és átadja a saját bemutatását és elmagyarázza az eleje, közepe és vége titkait. Az Atya a korlátlan Mestere, a Teremtő. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy itt biztosan szükség van minden más vallásalapítóra is. Ti víziókat kaptatok arról, hogy Ábrahám, Krisztus, stb., hogyan jöttek el. Ők a vége felé el fognak jönni ide, amikor ez a hang nagymértékben szétterjedt. Az Atya azt mondja, gyerekek, mondjatok le a testetekről, és minden testi vallásról, és emlékezzetek rám. Ti most személyesen előttem ültök. Ne tekintsétek önmagatokat egy testnek. Én egy lélek vagyok. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és folyamatosan emlékezzetek az Atyára, és a csónakotok keresztül fog menni. Ez egy másodperc kérdése. Az emberek odaadást végeznek fél cikluson át azért, hogy elmenjenek a felszabadulásba. Ugyanakkor, még semmilyen lélek nem térhet haza. Az Atya elmagyarázta ezt 5.000 évvel ezelőtt is, és most újból elmagyarázza. Shri Krishna nem tudja elmagyarázni mindezeket a dolgokat. Őt nem lehet az Atyának nevezni. Az apák lokik, alokik és parlokik. A ti fizikai apátok korlátolt. Az Atya túl erről a világról a korlátlan Atya, a lelkek Atyja és ez az átmeneti kori atya a csodálatos atya, akit a különleges atyának neveznek. Senki nem emlékszik Prajapita Brahmára. Nem lép be az intellektusukba, hogy ő a nagy-nagy Nagyapa. Ők Adidévről és Ádámról beszélnek, de csak azért, hogy mondják. Ott van Adidév képmása a templomban (Dilwala). Amikor elmentek oda, megértitek, hogy az a ti emléketek. Baba ott ül, és mi is ott ülünk. Az Atya itt ül élő formában, míg ott ők nem élő képmásokkal rendelkeznek. A mennyország, amit a mennyezeten ábrázolnak, szintén rendben van. Azok, akik látták a templomot, látták ezt. Most Baba nekünk Raya jógát tanít élő formában Aztán később megépítik a templomokat. Be kellene lépnie a tudatosságotokba, hogy ezek mind a ti emléketek. Mi most Lakshmivá és Narayanná válunk. Mi azzá váltunk, és aztán lejöttünk a létrán. Mi most hazamegyünk, és aztán belépünk Ráma királyságába (Isten királyságába). Aztán Ravan királysága eljön, és a bűn ösvényére megyünk. Az Atya olyan világosan magyaráz el mindent. Minden emberi lény tisztátalan ebben az időben, és ezért kiáltanak így, ó Tisztító, jöjj és tisztíts meg minket. Távolítsd el a szomorúságunkat és mutasd meg nekünk a boldogságba vezető ösvényt. Ők azt mondják, hogy Isten biztosan el fog jönni valamilyen formában. Ugyanakkor Ő nem jön el egy macska, egy kutya, a kavicsok, vagy kövek formájában. Arra emlékeznek, hogy Ő belép a szerencsés szekérbe. Az Atya maga azt mondja, én belépek ebbe a hétköznapi szekérbe. Ez az egy nem ismeri a saját születéseit. Ti most ezt ismeritek. Amikor ő eléri a visszavonulás állapotát a sok születésének a végén, én belé lépek. Az odaadás ösvényén megmutatták a pandavák nagyon nagy képmásait. Rangunban van egy hatalmas Buddha képmás. Emberi lények nem lehetnek olyan hatalmasak. Ti gyerekek biztosan elcsodálkoztok Ravan képmásán, amit elkészítettek. Napról-napra azt egyre nagyobbá teszik. Mi az, amit minden évben elégetnek? Ő biztosan egy ellenség. Csak egy ellenség figuráját égetnék el. Achcha. Ki Ravan? Ő mikor vált az ellenségetekké, hogy a figuráját minden évben elégetitek? Senki nem ismeri ezt az ellenséget. Egyáltalán senki nem ismeri ennek a jelentését. Az Atya elmagyarázza, ők Ravan közössége, és ti Ráma közössége vagytok. Az Atya most azt mondja, miközben otthon éltek a családotokkal, éljetek úgy, mint egy lótuszvirág és folyamatosan emlékezzetek rám. Néhányan azt mondják, a hattyúk és a gólyák hogyan tudnak együtt élni. Akkor konfliktus van. Biztosan az lenne. Azt tolerálni kell. Ezért nagyon sok a taktika. Az Atyát hívják az Okos Szórakoztatónak. Mindenki Rá emlékszik, oh Isten, távolítsd el a szomorúságunkat. Legyél velünk kegyelemteljes. Szabadíts meg minket. Az Atya, mindenki Felszabadítója csak az Egy. Bárkinek magyarázzatok egyénileg, aki eljön hozzátok. Karachiban ti mindenkivel egyénileg ültetek le, és magyaráztatok nekik. Amikor ti, gyerekek erőteljessé váltok a jógában, a hatásotok szét fog terjedni. Még mindig nem rendelkeztek azzal az erővel. Erőt az emlékezésen keresztül kaptok, és nem a tanulmány által. A tudás kardjának szüksége van az emlékezés erejére. Az az erő még mindig hiányzik. Az Atya minden nap elmondja nektek: gyerekek, maradjatok az emlékezés zarándoklatán és megkapjátok az erőt. Nem lehet annyi erőt kapni a tanulmányon keresztül. Ti az egész világ mestereivé váltok az emlékezésen keresztül. Minden, amit tesztek, önmagatokért van. Sokan eljöttek, és aztán elmentek. Maya nagyon erőteljes. Sokan nem térnek vissza. Ők azt mondják, hogy ez a tudás nagyon jó, és ők boldogságot is tapasztalnak, de ahogy kimennek, mindennek vége. Maya nem engedi meg nekik, hogy egyáltalán itt maradjanak. Néhányan sok boldogságot tapasztalnak: Ó, Baba most eljött és mi elmegyünk a boldogságunk földjére. Az Atya azt mondja, az egész királyság még nem került megalapításra. Ebben az időben Isten gyermekei vagytok, és aztán istenségek lesztek. Majd a fokotok csökken. Jelzéseket tesznek méterrel – a ti jelzésetek ennyivel csökken. Ti váltok a legemelkedettebbekké, és aztán a fokotok fokozatosan csökken, ahogy lejöttök. Nektek le kell jönnötök a létrán. A létra tudása most ott van az intellektusotokban. Amikor az a ti felemelkedésetek állapota, akkor mindenki számára haszon van. Aztán, fokozatosan ott van a lecsúszás állapota. Nektek nagyon jól meg kell értenetek a ciklust a legelejétől. Ebben az időben ez a felemelkedésetek állapota, mert az Atya veletek van. Isten, akit az emberek mindenütt jelenvalónak neveznek, folyamatosan így szólít benneteket, édes gyermekek, édes gyermekek, és ti gyermekek folyamatosan azt mondjátok, Baba, Baba. Baba eljött, hogy tanítson minket. A lelkek azok, akik tanulnak. A lelkek azok, akik cselekednek. Én, ez a lélek a béke egy megtestesítője vagyok. Én ezen a testen keresztül cselekszem. A békétlen szót akkor használják, amikor szomorúság van. Ugyanakkor, a béke a mi eredeti vallásunk. Sok ember kéri a tudat békéjét. Ó, de a lelkek maguk a béke megtestesítői és az otthonuk a béke lakhelye. Elfelejtettétek önmagatokat? Ti a béke lakhelyének voltatok a lakói. Ti ott békét kaptok. Manapság az emberek arról beszélnek, hogy egy királyságnak, egy vallásnak és nyelvnek kellene lennie. Egy kaszt, egy vallás és egy Isten. A kormány is azt írja, hogy csak egy Isten van. Így aztán miért mondják azt, hogy Ő mindenütt jelenvaló? Senki nem hisz csak egy Istenben. Így ezt nektek újból le kell írnotok. Amikor elkészítitek Lakshmi és Narayan képét, arra írjátok rá: Amikor az az ő királyságuk volt az aranykorban, akkor egy Isten és egy istenségi vallás volt. Ugyanakkor az emberi lények semmit nem értenek. Ők nem fordítanak ekkora figyelmet erre. Csak azok fognak figyelni, akik a Brahmin klánunkhoz tartoznak. Senki más nem fog semmit megérteni. Ezért, Baba azt mondja, velük üljetek le egyénileg, és magyarázzatok nekik. Késztessétek őket arra, hogy kitöltsék a formanyomtatványt, hogy megértsétek, hogy mi az ő hitük, mert néhányan egy dologban, és mások valami másban hisznek. Nem tudtok nekik, mindnyájuknak ugyanabban az időben magyarázni. Mindegyik elkezdene a saját hitéről beszélni. Először is, kérdezzétek meg tőlük, hogy hová jöttek el. Valaha is hallottátok a Brahma kumar és kumari neveket? Számotokra mi Prajapita Brahma? Valaha is hallottátok az ő nevét? Ti nem vagytok Prajapita Brahma gyermekei? Mi ezek vagyunk, gyakorlati módon. Ti is ezek vagytok, de ezt nem értitek. Magyaráznotok kell nekik a helyes taktikákat használva. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Miközben meglátogatjátok a templomokat, mindig maradjatok tudatában annak, hogy ők mindannyian a ti emlékeitek, és most ti is olyanokká váltok, mint Lakshmi és Narayan.

2. Miközben otthon éltek a családotokkal, éljetek úgy, mint egy lótuszvirág. Amikor a hattyúk és gólyák együtt élnek, akkor nekik nagy diplomáciával kell együtt élniük, és sokat kell tolerálniuk is.

Áldás:
Legyetek yogyuktok, és váljatok szabaddá a kötéstől, és maradjatok állandóan szabadok a felelősségek kötésétől és Maya kötésétől.

A kötésektől szabadnak lenni jele, hogy állandóan yogyuktok vagytok. A yogyukt gyerekek szabadok a felelősségek kötésétől és Maya kötésétől. Még a tudat semmilyen kötése se legyen jelen. A világi felelősségek egy játék, így játsszátok ezt a játékot nevetéssel, az utasításoknak megfelelően, és soha nem fogtok elfáradni triviális dolgok miatt. Ha ti azt egy kötésnek tekintitek, elkeseredetté váltok és a „mit” és „miért” kérdések felmerülnek. Ugyanakkor, az Atya felelős, és ti csak eszközök vagytok. Váljatok szabaddá a kötéstől azzal, hogy rendelkeztek ezzel a tudatossággal és yogyukttá fogtok válni.

Slogen:
Rendelkezzetek Karankaravanhar tudatosságával, és vessetek véget az egonak és az arroganciának.