11.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az igaz Atya megalapítja az igazság földjét. Ti eljöttetek az Atyához, hogy meghallgassátok az igaz tudást arról, hogyan váljatok egy hétköznapi emberből Narayanná.

Kérdés:
Nektek, gyermekeknek miért kell nagyon-nagyon óvatosnak maradnotok, miközben a háztartásotokban éltek?

Válasz:
Mert a ti eszközeitek, és módszereitek különlegesek. A tudásotok inkognitó. Ezért van az, hogy korlátlan intellektussal kell rendelkeznetek azért, hogy teljesítsétek a felelősségeiteket mindenkivel. Belülről legyen az a tudatosság, hogy ti mindannyian testvérek, vagy testvérek, és nővérek vagytok. Ugyanakkor, ez nem jelenti azt, hogy egy feleség azt mondhatja a férjének, hogy te az én testvérem vagy. Amikor mások ezt hallják, ők azon csodálkoznának, hogy mi történt vele. Nektek nagyon taktikusnak kell lennetek.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és magyaráz nektek, gyermekeknek. Ha nem használjátok a szellemi szót, csak azt mondjátok Atya, akkor is megérthető, hogy ez a Szellemi Atya. Az Atya itt ül és magyaráz nektek, gyermekeknek. Ti mindannyian azt mondjátok, hogy testvértek vagytok, ezért az Atya itt ül és nektek, gyermekeknek magyaráz. Ő nem magyaráz senki másnak. Isten beszél. Ezt is megemlítik a Gitában. Kinek? Mindannyian Isten gyermekei. Az az Isten az Atya. Isten minden gyermeke testvér. Isten biztosan magyarázott nekik és Raja jógát tanított. A zár az intellektusotokon mostanra megnyílt. Senki más, csak ti tudtok ilyen gondolatokkal rendelkezni. Azok, akik megkapják az üzenetet, továbbra is eljönnek ebbe az iskolába, és tanulnak. Miután látták a kiállítást, azt fogják gondolni, hogy nekik most el kellene menniük, és még többet kellene meghallgatniuk. Az első és legfontosabb dolog, hogy a Tudás Óceánja, a Tisztító, a Gita tudásának Adományozója, Shiva Isten beszél. Nekik tudniuk kell, hogy ki az, aki tanít és magyaráz nektek. Az a Legfelső Szellem, a Tudás Óceánja testetlen. Ő az Igazság. Ő csak az igazságot mondja el nektek. Ezért, ezzel kapcsolatban nem merülhet fel semmilyen kérdés. Azzal, hogy megismertétek az Egyet, aki az Igazság, ti mindenről lemondtatok. Tehát, először is, el kell magyaráznotok, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek az, aki nektek Raja jógát tanít Brahmán keresztül. Ez egy királyi státusz. Azok, akik hittel rendelkeznek, hogy az Egyetlen, minden lélek Atyja, az Atya túl erről a világról az, aki itt ül és magyaráz nekünk, és Ő a legnagyobb Hatalom, nem fognak semmilyen kérdéssel rendelkezni. Ő a Tisztító. Amikor Ő eljön ide, Ő biztosan a saját idejében jön el. Láthatjátok, hogy ez ugyanaz a Mahabharat háború. A pusztulás után ott lesz a bűntelen világ. Az emberek nem tudják, hogy Bharat bűntelen volt. Az intellektusuk nem működik. Azon ott van a Godrej lakat. Csak az egy Atya rendelkezik ahhoz kulccsal. Ezért van az, hogy senki nem tudja, ki az, aki tanít benneteket. Azt gondolják, hogy ez Dada, és ezért elkezdik őt rágalmazni, és rossz dolgokat mondanak. Ezért, nektek először is el kell magyaráznotok, hogy itt azt írják: Shiva Isten beszél. Ő az Igazság. Az Atya tudás teljes. Ő nektek elmagyarázza a világ eleje, közepe és vége titkait. Ti most megkapjátok ezeket a tanításokat attól a korlátlan Atyától. Ő a világ Teremtője, az Egy, aki a tisztátalan világot tisztává teszi. Tehát, először is, adjátok át az Atya bemutatását, és magyarázzátok el, mi a kapcsolat a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel. Ő átadja az egy hétköznapi emberből Narayanná válás igaz tudását. Gyermekek, tudjátok, hogy az Atya az Igazság, az Atya, aki megalapítja az igazság földjét. Ti eljöttetek ide, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljatok. Amikor elmentek, hogy egy ügyvéddel tanuljatok, azért mentek oda, hogy ügyvéddé váljatok. Hitetek van abban, hogy Isten tanít benneteket. Néhányan rendelkeznek ezzel a hittel, de aztán kétségeik lesznek, és így mindenki azt mondaná nekik, korábban azt mondtad, hogy Isten tanít téged, mért hagytad el Istent. Amikor kétségeik vannak, elfutnak. Aztán ők ilyen, vagy olyan bűnös tettet hajtanak végre. Isten beszél, a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Azzal, hogy azt legyőzitek, a világ legyőzőivé váltok. Azok, akik tisztává válnak, el fognak menni a tiszta világba. Itt ez a Raja jóga kérdése. Ti elmentek oda, és uralkodtok. Az összes többi lélek elrendezi a karmikus számláját, és hazatér. Ez az elrendezés időszaka. Az intellektusotok most azt mondja: Az aranykornak biztosan megalapításra kell kerülnie. Az aranykort hívják a tiszta világnak. Mindenki más el fog menni a felszabadulás földjére. Aztán, nekik meg kell ismételniük a saját szerepüket. Mi is folyamatosan erőfeszítést teszünk, hogy tisztává és a tiszta világ mestereivé váljunk. Ti önmagatokat mestereknek tekintenétek, ugye? Még az alattvalók is mesterek. Még most is az emberek azt mondják, a mi Bharatunk. Megértitek, hogy jelenleg mindannyian a pokol lakói. Mi most Raja jógát tanulunk azért, hogy a mennyország lakóivá váljunk. Nem mindenki válik a mennyország lakójává. Az Atya azt mondja, csak akkor jövök el, amikor az odaadás ösvénye a végéhez ér. Nekem el kell jönnöm, és átadom az odaadás gyümölcsét a hívőknek. A hívők vannak többségben. Mindannyian folyamatosan így kiáltanak, ó Isten, Atya. A szavak, ó Isten, Atya, ó Isten, biztosan felmerülnek a hívők szájából. Ott van a különbség az odaadás és a tudás között. Azt soha nem mondanátok, hé Ishwár, hé Isten. Az emberi lények kifejlesztették azt a gyakorlatot fél cikluson át. Tudjátok, hogy Ő a ti Atyátok. Nektek nem kell azt mondanotok, ó Baba. Ti megkapjátok az örökségeteket az Atyától. Először is, legyen hitetek abban, hogy igénylitek az örökségeteket az Atyától. Az Atya titeket, gyermekeket érdemessé tesz arra, hogy igényeljétek az örökségeteket. Az az egy az igaz Atya. Az Atya tudja, hogy a gyermekek, akiknek átadta a tudás nektárját, hogy igyák, akiket a tudás máglyájára ültetett, akiket istenségekké, a világ mestereivé tett, elégtek azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültek. Én most a tudás máglyájára ültetem őket, felébresztem a mély álomból, és elviszem a mennyországba. Az Atya elmagyarázta, hogy ti, lelkek ott éltek a béke földjén, és a boldogság földjén. A boldogság földjét hívják a bűntelen világnak. A teljesen bűntelen világnak. Az istenségek ott élnek, míg a másik föld az édes otthon, a lelkek otthona. Minden színész eljön ide a béke földjéről, hogy eljátssza a szerepeit. Mi lelkek nem ennek a helynek vagyunk a lakói. Azok a színészek ennek a helynek a lakói. Ők csak eljönnek az otthonukból, megváltoztatják a kosztümjüket és eljátsszák a szerepüket. Megértitek, hogy a ti otthonotok a béke földje, ahova mindannyian visszatértek. Amikor minden színész eljött a színpadra, az Atya eljön, és mindenkit visszavisz. Ezért hívják Őt a Felszabadítónak és a Vezetőnek. Ő a Szomorúság Eltávolítója, és a Boldogság Adományozója. Ezért, az összes emberi lény hová menne? Csak gondolkozzatok el ezen. Miért kiáltotok a tisztító Atyához, hogy jöjjön el? A saját halálotokért. Ti nem akartok a szomorúság világában élni és ezért megkéritek, hogy vigyen benneteket haza. Itt mindenki hisz a felszabadulásban. Bharat ősi jógája nagyon jól ismert. Az emberek elmennek külföldre, hogy ősi Raja jógát tanítsanak. Sok keresztény van, akik tisztelik a szannyasikat. A sáfrányszínű köntös a hatha jógik kosztümje. Nektek nem kell lemondanotok az otthonotokról és a családotokról. Ti még annak a kötésével sem rendelkeztek, hogy fehér ruhát viseljetek. Ugyanakkor a fehér jó. Ti bhattiban voltatok, és ez vált a ruhátokká. Manapság az emberek nagyon szeretik a fehéret. Amikor valaki meghal, őt letakarják egy fehér lepellel. Ezért, először is adjátok át az Atya bemutatását bárkinek, aki eljön. Két Atya van. Időt vesz igénybe, hogy megértsék ezt az aspektust. Ti nem vagytok képesek arra, hogy olyan sokat magyarázzatok a kiállításokon. Az aranykorban csak egy apa van, míg ebben az időben két apátok van, mert Isten belép Prajapita Brahma testébe. Ő is mindenki Atyja. O.K., a három apa közül melyik az, amelyik átadja a legnagyobb örökséget? A testetlen Atya hogyan tud átadni egy örökséget? Tehát, Ő átadja Brahmán keresztül. Ő véghezviszi a megalapítást, és átadja az örökséget Brahmán keresztül. Ti nagyon világosan tudtok magyarázni ennek a képnek a használatával. Ott van Shiv Baba, és aztán ott van Prajapita Brahma, Adidév és Adidévi. Ez az egy a nagy-nagy Nagyapa. Az Atya azt mondja: Engem, Shivát nem hívnak a nagy-nagy Nagyapának. Én vagyok mindenki Atyja. Ez az egy Prajapita Brahma. Ti testvérek és nővérek vagytok. Ti nem inzultálhatjátok egymást bűnös módon. Amikor a kéjvágy látásmódja húzza őket, elbuknak és elfelejtik az Atyát. Az Atya azt mondja, ti az én gyermekeimmé váltatok, és aztán bepiszkították az arcotokat. A korlátlan Atya nektek, gyermekeknek magyaráz. Ti rendelkeztek ezzel a mámorral. Azt is tudjátok, hogy nektek otthon kell élnetek a háztartásotokban. Nektek teljesítenetek kell a felelősségeteket a világi rokonaitokkal. Ti a világi apátokat csak apának neveznétek. Ti őt nem neveznétek a testvéreteknek. Hétköznapi módon az apátokat apának hívnátok. Ott van az intellektusotokban, hogy ő a ti fizikai apátok. Ti tudással rendelkeztek. Ez a tudás különleges. Manapság keresztnéven szólítják egymást. Ugyanakkor, ha őt a testvéreteknek neveznétek egy látogató előtt, azt gondolnák, hogy megbolondultatok. Nektek nagyon taktikusnak kell lennetek. A ti tudásotok inkognitó és a kapcsolataitok is inkognitók. Általában az asszonyok nem a nevükön szólítják a férjüket. A férjek a nevükön szólítják a feleségeiket. Nektek nagyon taktikusnak kell lennetek egymással. Teljesítenetek kell a felelősségeiteket a világi rokonaitokkal. Az intellektusotoknak oda fel kell mennie. Mi igényeljük az örökségünket az Atyától. De nektek a nagybácsitokat nagybácsinak, és az apátokat apának kell szólítanotok. Azok, akik nem váltak Brahma kumárokká és kumarikká, nem tekintik önmagukat testvéreknek és nővéreknek. Csak azok értenék meg ezeket a dolgokat, akik B.K.-ké váltak. Kint elcsodálkoznának ezt hallva. Egy nagyon jó intellektusra van szükség, hogy megértsétek ezeket a dolgokat. Az Atya szélesíti nektek, gyermekeknek az intellektusát. Előzőleg korlátolt intellektusotok volt. Mostanra az intellektusotok a korlátlanba ment. Ő a mi korlátlan Atyánk. Ezek mind a mi testvéreink és nővéreink. Otthon az anyósotokat anyósnak kell hívnotok és nem nővérnek. Miközben otthon éltek, nagyon taktikusan kell kapcsolatban lennetek, máskülönben, ha a férjeteket testvérnek vagy az anyósotokat nővérnek nevezitek, az emberek megkérdeznék, mi ez? Csak ti és senki más nem rendelkeztek ezzel a tudással. Azt mondják, Prabhu (Isten), csak Te ismered a módszereidet és az eszközeidet. Ti mostanra az Ő gyermekeivé váltatok, és így csak ti ismeritek az eszközeiteket és módszereiteket. Nektek nagy óvatossággal kell előrehaladnotok, hogy senki ne váljon zavarodottá. A kiállításokon nektek, gyermekeknek először is el kell magyaráznotok, hogy Isten az, aki tanít benneteket. Most mondjátok el nekünk, ki Isten. A testetlen Shiva, vagy a testi lény, shri Krishna? Azt mondják a Gitában, Isten beszél. Azokat a verziókat Shiva, a Legfelső Lélek, vagy shri Krishna mondta el? Krishna a mennyország első hercege. Ti nem mondhatjátok, hogy Krishna születésnapja Shiva születésnapja is. Krishna születésnapja Shiva születésnapja után jön. Hogy ő Shiva születésnapja után hogyan válik shri Krishna herceggé, ez valami, amit meg kell érteni. Ott van Shiva születésnapja, és aztán a Gita születésnapja, majd azt követően azonnal ott van Krishna születésnapja, mert az Atya tanított Raja jógát. Ez belépett nektek, gyermekeknek az intellektusába. Ti nem tudjátok megünnepelni Shiva születésnapját mindaddig, amíg a Legfelső Lélek, Shiva nem jön el ide. Amíg Shiva nem jön el, és nem alapítja meg Krishna földjét, hogyan lehetne Krishna születésnapját megünnepelni. Ők megünneplik Krishna születésnapját, de nem értenek semmit. Krishna egy herceg, és így ő biztosan az aranykorban lenne. Biztosan ott kell lennie az istenségek királyságának. Nem csak Krishna lenne az egyedüli, aki megkapta az uralkodást. Ott lenne Krishna földje is. Ők Krishna földjéről beszélnek, és aztán az Kansz, az ördög földje. Krishna földje az új világ, míg Kansz földje az öreg világ. Ők azt mondják, hogy háború volt az istenségek és az ördögök között, és aztán az istenségek győztek. Ugyanakkor, ez nem így volt. Kansz földje megsemmisült, és aztán Krishna földje megalapításra került. Kansz földje az öreg világban lenne. Kansz és az ördögök nem léteznének az öreg világban. Nézzétek meg, hogy most milyen sok emberi lény van. Az aranykorban nagyon kevesen lesznek. Ti ezt is megértitek. Az intellektusotok most ezeken a dolgokon gondolkodik. Az istenségek nem harcolnak. Az istenségi közösség az aranykorban létezik, míg az ördögi közösség itt létezik. Nem volt háború az istenségek és az ördögök, vagy a kauravák és a pandavák között. Ti legyőzitek Ravant. Az Atya azt mondja, győzzétek le ezeket a bűnöket, és le fogjátok győzni a világot. Ebben a harc nem kérdéses. Ha ti a harc szót használjátok, az erőszak lenne. Nektek le kell győznötök Ravant, de erőszakmentességen keresztül. Csak azzal fognak a bűneitek megsemmisülni, hogy az Atyára emlékeztek. Bharat ősi Raja jógája nagyon jól ismert. Az Atya azt mondja, kapcsoljátok hozzám az intellektusotok jógáját, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Az Atya a Tisztító és így az intellektusotok jógájának össze kell kapcsolódnia azzal az Atyával, és aztán tisztátalanból tisztává váltok. Ti most Vele jógáztok, gyakorlati módon. Ebben a harc nem kérdéses. Ha a harc szót használnátok, az erőszak lenne. Nektek le kell győznötök Ravant, de erőszakmentességen keresztül. Csak azzal fognak a bűneitek megsemmisülni, hogy az Atyára emlékeztek. Bharat ősi Raja jógája nagyon jól ismert. Az Atya azt mondja, kapcsoljátok az intellektusotok jógáját hozzám, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Az Atya egy Tisztító és így az intellektusotok jógájának össze kell kapcsolódnia azzal az Atyával és aztán tisztátalanból tisztává váltok. Ti most Vele jógáztok, gyakorlati módon. Ebben a harc nem kérdéses. Azok, akik jól tanulnak, és az Atyával jógáznak, egy örökséget kapnak az Atyától, ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban tették. Ennek az öreg világnak biztosan meg kell semmisülnie. Ők mindannyian elrendezik a karmikus számláikat és hazatérnek. Az osztály átkerül, és ott sorszám szerint ülnek. Ti is elmentek oda, és uraljátok a királyságot, sorszám szerint. Ezek ilyen logikus dolgok és meg kell értenetek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Az aranykor megalapításra kerül az elrendezésnek ebben az időszakában. Ezért, nektek biztosan tisztává kell válnotok. Soha ne legyen kétségetek az Atyával, vagy a feladattal kapcsolatban.

2. A tudás és a kapcsolatok inkognitó. Ezért legyen korlátlan intellektusotok és taktikus módon legyetek kapcsolatban mindenkivel a háztartásotokban. Ne használjatok olyan szavakat, hogy zavarodottá váljanak azok, akik hallják.

Áldás:
Legyetek több milliószorosan szerencsések, és keressetek több milliós bevételt a shrimat alapján azzal, hogy véget vettek a saját utasításaitoknak és mások utasításainak.

Azok, akik követik a shrimatot, nem rendelkezhetnek egyetlenegy gondolattal sem a saját vagy mások utasításai szerint. Ha az állapototok sebessége nem gyors, akkor biztosan belekeveredik valami a shrimatba a saját vagy mások utasításaiból. A tudat utasításai gondolatok, amik felmerülnek egy lélek korlátolt szanszkarái szerint, ami ingadozásra készteti a lelket. Ezért, ellenőrizzétek magatokat. Ne tegyetek egyetlenegy lépést se a shrimat nélkül, mert csak akkor fogtok felhalmozni egy több milliós bevételt, és lesztek képesek több milliószorosan szerencséssé válni.

Slogen:
Állandóan jótékony érzésekkel rendelkezni a tudatotokban mindenki iránt, egy világjótevő lélek kötelessége.