11.10.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     31.03.86     Om Shanti     Madhuban


AZ ÉV, HOGY TELJESSÉ VÁLJATOK AZ ÖSSZES ERŐKKEL, ÉS ÁLDÁSOKAT KAPJATOK


Ma az összes kincs Mestere a mester gyerekeit nézi. Ő látja, hogy ti, gyerekek milyen mértékben váltatok mesterekké. Ebben az időben a mesternek lenni szanszkarák az emelkedett lelkeket, akik most az összes kincsek és összes erők mesterei, a világ mestereivé teszik a jövőben. Tehát, Baba mit látott? Hogy mindannyian gyerekek és minden gyermekben nagyon mély szeretet van abban, hogy „Baba és én”. Ők, mindannyian rendelkeznek egy gyermeknek lenni mámorával, de egy mesternek és egy gyermeknek lenni azt jelenti, hogy teljessé és az Atyával egyenlővé váltok. Tehát, az Atya látott egy különbséget a gyermeknek lenni állapot, és a mesternek lenni állapot között. Egy mesternek lenni azt jelenti, hogy minden lépés, amit önmagatokért és másokért tesztek, automatikusan a teljesség állapotában lenne. Ezt hívják egy mesternek lenni, vagyis egy gyermek és egy mester. Egy mesternek lenni különlegessége az, hogy amilyen mértékben rendelkeztek egy mesternek lenni mámorával, annak megfelelően állandóan rendelkezni fogtok egy világszolgáló szanszkaráival, felmerült formában. Amilyen mértékben rendelkeztek egy mesternek lenni mámorával, ugyanabban az időben rendelkeznétek egy világszolgálónak lenni mámorával is. A kettő egyenlő lenne. Ez jelenti azt, hogy egy mesterré, az Atyával egyenlővé váltok. Tehát, Baba látta az eredményt, hogy egy gyermeknek és egy mesternek lenni mindkét formája állandóan látható-e a tettekben, vagy csak a tudás mértékében. Különbség van a tudás és a gyakorlati tett között. Baba látott néhány jó gyermeket az Atyával egyenlőnek lenni formájukban, a gyakorlati tetteikben. Még most is néhány gyermek a gyermekkorának formájában marad. Akárhogyan is, ők néha stabilak maradnak az Atyával egyenlőnek lenni erőteljes állapotban, a mesternek lenni szellemi mámorával, míg más alkalmakkor ők az idejüket azzal töltik, hogy megpróbálnak stabilak maradni abban az állapotban.

Az összes gyermek ugyanazzal az emelkedett céllal rendelkezik, hogy egyenlővé váljanak az Atyával. A cél erőteljes, de azt most a gondolatokba, szavakba, tettekbe, a kapcsolatokba és ismeretségekbe kell tenni. Ott van ebben a különbség. Néhány gyerek stabil marad az egyenlőnek lenni állapotban a gondolatok szintjén. Néhányan megmaradnak abban az állapotban még a gondolataikban és szavaikban is. Néha még a tettek szintjét is elérik. Akárhogyan is, amikor a kapcsolatokba és ismeretségekbe jönnek - legyen ez a szolgálat kapcsolata, vagy akár a családdal való kapcsolat - a százalék csökken. Az Atyával egyenlővé válni azt jelenti, hogy az Atyával egyenlő állapotban maradtok a gondolataitokban, a szavaitokban, a tetteitekben, és a kapcsolataitokban, ugyanabban az időben. Néhányan ebben az állapotban maradnak néha két tantárgyban és néha három tantárgyban, de amikor arról van szó, hogy ebben az állapotban maradjanak mind a négy tantárgyban, amiről Baba beszélt, ők néha ilyenek és néha olyanok. Tehát, BapDada mindig különösen szerető a gyerekekkel. A szeretet formája nemcsak a találkozó az avyakt formával a testi formában, de a szeretet formája az, hogy egyenlővé váltok. Néhány gyermek azt gondolja, hogy BapDada szabaddá vált a ragaszkodástól (elszakadott), de ez nem a ragaszkodástól való szabaddá válás. Ez a szeretet különleges formája.

BapDada már korábban is elmondta nektek, hogy nagyon kevés idő van az elérés tekintetében az idő hosszú periódusán át. Ezért van az, hogy hosszú időn át BapDada különösen időt ad nektek arra, hogy felmelegítsen titeket a határozottság tapasyáján keresztül, vagyis erőssé és éretté tegyen benneteket. Valójában ti, mindannyian rendelkeztetek a gondolattal az arany jubileumon, hogy egyenlővé, az akadályok legyőzőjévé és a megoldások megtestesítőjévé váltok. Ezek az ígéretek mind le lettek jegyezve az Atya Chitragupt (az, aki az összes számlát megőrzi) formájával a számlakönyvében. Ma is néhány gyermek határozott gondolattal rendelkezett. Átadni önmagatokat azt jelenti, hogy éretté teszitek magatokat az összes eléréssel. Átadni önmagatokat, azt jelenti, hogy egyenlővé váltok az Atyával mind a négy formában - gondolatok, szavak, tettek és kapcsolatok. A levelek, amiket átadtatok, a gondolatok, amikkel rendelkeztetek, rögzítve lettek BapDadánál a szubtilis régióban, az összes időben. A szubtilis régióban ott van mindenki dossziéja. Mindannyitok gondolatai örökkévalóvá válnak.

Ebben az évben BapDada időt ad nektek arra, hogy minden gondolatotokat örökkévalóvá és halhatatlanná tegyétek a határozottság tapasyájával, hogy újból és újból szellemi párbeszéddel rendelkezzetek önmagatokkal a határozottság gyakorlatával, hogy felismerés legyen bennetek, és azután cselekedjetek a reinkarnációtok formájában és, hogy állandóvá és erőssé tegyétek ezeket az állapotokat. Ezzel együtt nektek különösen növelnetek kell a tiszta gondolatok ereje felhalmozásának számláját. Most nagyobb szükség van arra, hogy megtapasztaljátok a tiszta gondolatok erejét azzal, hogy még befelé fordultabbá váltok. A tiszta gondolatok erejével könnyedén véget tudtok vetni a haszontalan gondolataitoknak, és el fogjátok hozni az átalakulást másokban a jókívánságaitokkal és tiszta érzéseitekkel. Most a tiszta gondolatok erényének különleges tapasztalata könnyedén véget vet az összes haszontalan gondolatnak. Nemcsak véget vet a haszontalan gondolataitoknak, de a jókívánságaitokkal és tiszta, pozitív érzéseitekkel a tiszta gondolataitok el tudják hozni az átalakulást másokban is. Most nagy szükség van arra, hogy felhalmozzátok ezen tiszta gondolatok tárházát önmagatok számára. Ti nagyon szeretitek meghallgatni a murlit. A murli kincset jelent. A murli minden egyes pontját felhalmozni erőként, azt jelenti, hogy növelitek a tiszta gondolatok erejét. Ezt minden pillanatban használjátok erőként. Nektek most különleges figyelmet kell fordítanotok erre a különlegességre. Folyamatosan minél jobban megtapasztaljátok a tiszta gondolatok fontosságát, annál könnyebben fogtok tapasztalttá válni a tudaton keresztüli szolgálatban. Először is, szükségetek van a tiszta gondolatok erejének felhalmozására önmagatok számára, és azután az Atyával együtt ti világjótevő és világ-átalakító lelkek is vagytok. A világ átalakítása elvégzésének a nagy munkája a tiszta gondolatok erejével még hátra van. Jelenleg Brahma Atya eggyé vált az avyakt formával. Fenntartást ad mindannyitoknak a tiszta gondolatok erejével. Együttműködik a szolgálat fejlődésében, és előre haladásra késztet titeket. Ez a tiszta gondolatok erejének különleges szolgálata, ami megtörténik. Tehát, váljatok olyanná, mint Brahma Atya és növeljétek ezt a különlegességet önmagatokban, mert most ezt kell gyakorolnotok a tapasya formájában. A tapasya azt jelenti, hogy határozottsággal gyakoroltok. Valami hétköznapit nem hívnának tapasyának és így Baba most időt ad nektek a tapasyára. Ő ezt miért adja ebben az időben? Mert ez az idő fel fog halmozódni a hosszú időperiódus számláján. BapDada eszköz abban, hogy képessé tegyen mindenkit arra, hogy eléréssel rendelkezzen hosszú időn át. BapDada arra akarja késztetni az összes gyermeket, hogy rendelkezzenek a királyság szerencséjének egy jogával hosszú időn át. Tehát, a hosszú időn át ideje most nagyon rövid. Ezért, annak érdekében, hogy mindent gyakoroljatok a tapasya formájában, Baba átadja nektek ezt a különleges időt, mert rövid időn belül egy olyan időszak fog eljönni, amikor mindannyitoknak adományozókká és az áldások adományozóivá kell válnotok, és adnotok kell. Tehát, Baba időt ad nektek, hogy az összes kincsetek számláját teljessé tegyétek.

Egy másik dolog: ti azt ígértétek, hogy az akadályok legyőzőivé és a megoldások megtestesítőivé váltok. Tehát, különösen legyen határozott gondolat és a határozottság formája, hogy az akadályok egy legyőzőjévé váljatok önmagatok és mások számára. Az ne csak a gondolatokban legyen, de váljatok a formává. Ebben az évben BapDada egy extra lehetőséget ad. Bárki akarja igényelni az akadályok egy legyőzőjévé válni különleges lehetőségét, ezt ebben az évben veheti. Ennek az évnek van egy különleges áldása. Akárhogyan is, annak érdekében, hogy ezt az áldást igényeljétek, nektek két különleges dologra kell figyelmet fordítanotok. Az egyik, hogy legyetek állandó adományozók, egyenlők az Atyával, és ne rendelkezzetek a kapás semmilyen elvárásával. Az ne úgy legyen, hogy úgy érzitek, hogy akkor lesztek szeretők, amikor szeretetet és tiszteletet kaptok, vagy, hogy tiszteletet fogtok adni, amikor tiszteletet kaptok. Nem. Nekem az Adományozó gyermekének kell lennem, és adnom kell. Nem szabad, hogy a kapás bármilyen elvárásával is rendelkezzem. Miközben emelkedett tetteket hajtok végre, nem szabad a bármit kapni elvárásával rendelkeznem. Az emelkedett tettek gyümölcse amúgy is emelkedett. Ti rendelkeztek ezzel a tudással, de a tevés idején nem rendelkeztek ezzel a gondolattal. Először is, annak érdekében, hogy érdemesek legyetek az áldások igénylésére, állandóan legyetek adományozók. Másodsorban, legyetek az akadályok legyőzői. Tehát, különösen fordítsatok figyelmet az alkalmazkodás erejére. Az alkalmazkodás ereje szintén lényeges az én számára. Ti az Óceán gyerekei vagytok és az óceán különlegessége az alkalmazkodás. Csak azok lesznek képesek arra, hogy jókívánságokkal és jótékony érzésekkel rendelkezzenek, akik rendelkeznek az alkalmazkodás erejével. Ezért legyetek adományozók, legyetek az óceán és az alkalmazkodás erejének megtestesítői. Mindig vigyétek ezt a két különlegességet minden tettbe. Néha, néhány gyermek azt mondja, hogy azt gondolták, hogy ők azt megteszik, de amikor a megtételre került sor, ők megváltoztak. Tehát, ebben az évben különösen gyakorolnotok kell, hogy egyenlőséget vigyetek mind a négy tantárgyba ugyanabban az időben. Értitek? Tehát, időt kaptok, hogy magatokba szívjátok a kincsek felhalmozásának szanszkaráit és egy adományozóvá váljatok, és természetes módon adományozzatok. Tehát, egy lehetőséget kaptok, hogy rögzítsétek a számotokat az összes időkre abban, hogy az akadályok egy legyőzőjévé váltok és másokat is ezzé tesztek. Nem számít, mi történik. Önmagatok végezzetek tapasyát, és legyetek együttműködők mások akadályainak befejezésében. Nem számít, mennyiszer kell meghajolnotok. Ez a meghajlás azt jelenti, hogy állandóan egy hintában hintáztok. Az emberek folyamatosan nagy szeretettel ringatják Shri Krishnát. Hasonló módon, az Atya is az ölének bölcsőjében ringat titeket, gyerekeket, és a jövőben ékkövekkel kirakott hintákban fogtok hintázni, és az odaadás ösvényén imádatra méltók lesztek és hintákban fognak hintáztatni benneteket. Tehát, meghajolni és meghalni nagyság. „Miért kellene nekem meghajolnom? A másik személynek kellene meghajolnia.” Ebben ne tekintsétek önmagatokat semmivel kevesebbnek. Ez a meghajlás nagyság. Ez a meghalás nem halál, de az örökkévaló eléréssel való élés. Ezért állandóan legyetek az akadályok legyőzői és másokat is tegyetek ezzé. Bárki, aki egy lehetőséget akar igényelni, hogy az első osztályba jöjjön, ezt meg tudja tenni. BapDada most elmondta ennek a különlegességnek a fontosságát, hogy egy lehetőséget vegyetek. Tehát, végezzetek tapasyát, ismerve az idő fontosságát.

Harmadsorban, az időnek megfelelően amilyen mértékben a békétlenség és zűrzavar atmoszférája növekszik, az intellektusotok vonalának nagyon tisztának kell lennie, mert az érintés és elkapás két ereje nagyon szükséges. Először is, képesnek kell lennetek arra, hogy elkapjátok BapDada utasításait az intellektusotokkal. Ha a vonal nem tiszta, akkor a saját tudatotok utasításai összekeverednek BapDada utasításaival, és mivel azok kevertek, ti abban az időben becsapottá váltok. Minél tisztább az intellektusotok, annál tisztábban lesztek képesek elkapni BapDada utasításait. Minél tisztább az intellektusotok vonala, annál könnyebben fognak növekedni az erők önmagatokért és a szolgálatban a fejlődésért, és azért, hogy adományozók legyetek és másoknak adjatok. Abban az időben egy érintéssel fogtok rendelkezni. Ez a pontos módszer, hogy egy bizonyos lelket szolgáljatok és a pontos módszer az önfejlődésért. Tehát, jelenleg mindezen két erő a leglényegesebb. Annak érdekében, hogy azokat növeljétek, nektek azzá kell válnotok, aki az Egyhez tartozik (eknami), és aki gazdaságos. Tehát, ti az Egy Atyához tartoztok és senki máshoz. A ragaszkodás másokhoz valami más. A ragaszkodás amúgy is helytelen, de mások természetének a befolyása zűrzavarba viszi az állapototokat. Mások szanszkarái konfliktust okoznak az intellektusotokban. Abban az időben az Atya, vagy a szanszkarák vannak az intellektusotokban? Még akkor is, ha az intellektust a ragaszkodás, vagy a konfliktus befolyásolja, az intellektus vonalának állandóan tisztának kell lennie. Az Egy Atyához tartozni és senki máshoz, azt jelenti, hogy állandóan az Eggyel vagytok (eknami). És mi a gazdaságosság? Csak fizikai vagyont spórolni nem gazdaságosság. Az is szükséges, de az idő, a gondolatok és az erők is vagyon és mindezekben gazdaságosságnak kell lennie. Azokat ne vesztegessétek el. Gazdaságosnak lenni azt jelenti, hogy növelitek a felhalmozásotok számláját. Azok, akik rendelkeznek az eknami és a gazdaságosság szanszkaráival, képesek lesznek arra, hogy az elkapás és érintés mindkét erejét megtapasztalják. Ti nem lesztek képesek arra, hogy ezeket megtapasztaljátok a pusztulás idején. Erre a gyakorlatra most van szükség ebben az időben. Csak ezen a gyakorlaton keresztül lesztek képesek arra, hogy megkapjátok az emelkedett utasításokat és a felszabadulást a megfelelő időben. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy még mindig van valamennyi idő a pusztulás előtt. O.K. Akár lehet még tíz év is, de ha ezt az erőfeszítést tíz év után akarjátok megtenni, nem lesztek képesek arra, hogy megtegyétek. Nem számít, hogy mennyit próbálkoztok. Nem lesztek képesek arra, hogy megtegyétek. Gyengévé fogtok válni, és azután a vége harcban fog eltelni és nem lesztek sikeresek. Ti ugye nem ezüstkorivá fogtok válni? Keményen dolgozni azt jelenti, hogy egy nyíllal és egy íjjal rendelkeztek. Állandóan elveszettnek lenni a szeretetben, és boldogságban maradni, azt jelenti, hogy murlidharrá (azzá egy furulyával), a nap-dinasztia részévé váltok. A murli táncolásra késztet benneteket, míg egy íj és nyíl azt jelenti, hogy keményen dolgoztok, hogy elérjétek a célt. Tehát, nektek nem szabad azokká válnotok egy íjjal és egy nyíllal, de azzá kell válnotok, aki a murlival rendelkezik. Ezért a végén ne panaszkodjatok, és ne kérjetek még egy kis extra időt. „Adjál nekünk egy lehetőséget. Legyen egy kis kegyelmed.” Ez nem fog működni. Ezért Baba elmondja nektek előre - függetlenül attól, hogy a végén jöttetek, vagy az elején -, hogy az időnek megfelelően ez mindenki számára a végső, utolsó állapot elérésének az ideje. Tehát, nektek gyors sebességgel kell mozognotok. Értitek? Achcha.

Az összes szerető gyermeknek mindenhol, a gyerekeknek, akik Baba szívtrónusán ülnek, a gyerekeknek, akik elégedettséget mutatnak, a gyerekeknek, akik mindig rendelkeznek a boldogság személyiségével, azoknak, akik mindig széles és korlátlan szívvel rendelkeznek, azoknak, akik mindent korlátlanul széles intellektussal szívnak önmagukba, a korlátlan lelkeknek, BapDada szeretettel feltöltött emlékezése és namaste.

Áldás:
Legyetek Maya legyőzői és a világ legyőzői, és alakítsátok át az ellenségeiteket, az öt bűnt és tegyétek együttműködővé őket.

Egy győztes személy biztosan átalakítja az ellensége formáját. Tehát, ti is átalakítjátok az ellenségeiteket, a bűnöket, és együttműködő formává teszitek őket, így állandóan és folyamatosan meg fognak hajolni előttetek. Alakítsátok át a kéjvágy bűnét jó kívánságokká, a haragot szellemi mámorrá, a kapzsiságot túl a kísértéssé, a ragaszkodást szeretetté és a test arroganciáját öntiszteletté és Maya legyőzőivé és a világ legyőzőivé fogtok válni.

Slogen:
Az „enyém” tudatosság az ötvözet, ami belekeveredik az igaz aranyba és csökkenti annak az értékét. Ezért, vessetek véget minden „enyém” tudatosságnak.