11.10.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, semmisítsétek meg a bűneiteket jógaerővel és váljatok teljesen satoprodhanná. Ne hajtsatok végre semmilyen bűnös tettet.

Kérdés:
Minek alapján kaptok egy emelkedett státuszt az aranykorban? Ennek a helynek melyik rendszeréről kell beszélnetek mindenkinek?

Válasz:
Egy emelkedett státuszt kaptok az aranykorban a tisztaságotok alapján. Azok, akik kisebb mértékben szívják önmagukba a tisztaságot, később mennek az aranykorba és egy alacsony státuszt kapnak. Amikor bárki eljön ide, beszéljetek nekik a rendszerről: Amikor adományoztok, a hanyatlás ómenjeit el lehet távolítani. Adományozzátok az öt bűnt és 16 mennyei fok teljessé fogtok válni. Nektek, gyerekeknek, mindannyitoknak meg kellene kérdeznetek a szíveteket: Van bennem bármilyen bűn?

Om shanti.
A Szellemi Atya elmagyarázza a szellemi gyerekeknek, hogy hogyan kellene elmagyaráznotok az emberi lényeknek, hogy a mennyország most megalapításra kerül. A mennyország 5.000 évvel ezelőtt is létezett Bharatban. Az volt Lakshmi és Narayan királysága. El kellene gondolkodnotok azon, hogy abban az időben ott mennyi ember volt. Az aranykor elején maximum 900 ezertől egy millióig lehettek. Kezdetben a fa kicsi. Ebben az időben, amikor ez a vaskor vége, a fa nagyra nőtt. Annak most biztosan meg kell semmisülnie. Ti, gyerekek megértitek, hogy ez ugyanaz a mahabharat háború. Ebben az időben volt az, hogy a Gita Istene Raja jógát tanított és megalapította az istenségi vallást. Az átmeneti korban volt az, hogy a megszámlálhatatlan vallás megsemmisült és az egy vallás megalapításra került. Ti, gyerekek azt is tudjátok, hogy 5.000 évvel ezelőtt Bharat mennyország volt és akkor nem volt más vallás. Az Atya eljön az átmeneti korban, hogy megalapítson egy ilyen új világot. Az most megalapításra kerül és az öreg világnak meg kell semmisülnie. Az aranykorban csak Bharat földje volt. Nem volt más föld. Most olyan sok föld van. Bharat földje is létezik, de az eredeti, örökkévaló istenségi vallás nem létezik. Az eltűnt. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek most újból megalapítja azt Brahmán keresztül. Minden más vallásnak meg kell semmisülnie. Nektek emlékeznetek kell arra, hogy az arany- és ezüstkorokban nem volt más királyság. Minden más vallás később kezdett el létezni. Most olyan nagy a szomorúság, a békétlenség és az erőszak. Ez ugyanaz a mahabharat háború. Az egyik oldalon ott vannak a yadavák, európa lakói. Ők 5.000 évvel ezelőtt is felfedezték a rakétákat. Ott voltak a kauravák és a pandavák. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek volt a pandavák Segítője. Ő mindenkinek azt mondta: Azzal, hogy otthon éltek és rám emlékeztek, a bűneitek nem fognak növekedni és a múlt bűnei megsemmisülnek. Az Atya most azt is elmagyarázza: Ti, Bharat emberei, akik satoprodhanok voltatok az aranykorban, ti lelkek mostanra tamoprodhanná váltatok, miközben 84 születést vettetek. Most hogyan tudtok satoprodhanná válni? Csak amikor rám, a Tisztító Atyára emlékeztek, tudtok satoprodhanná válni. Csak a jógának ezen a tüzén keresztül fognak a bűneitek elégni és ti, lelkek satoprodhanná fogtok válni. Aztán megkapjátok az örökségeteket 21 születésre a mennyországban. Ugyanakkor ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. Bharat emelkedett volt az aranykorban és az új világ elején nagyon kevés emberi lény volt. Bharat mennyország volt és nem volt más föld. Most az összes többi vallás növekedett és a fa olyan naggyá vált, és elérte a teljes lecsúszás állapotát. Most ott kell lennie a tamoprodhan fa pusztulásának és az istenségi vallás új fája megalapításának. Ez csak az átmeneti korban történik meg. Ti most az átmeneti korban vagytok. Az eredeti, örökkévaló istenségi vallás facsemetéje most elültetésre kerül. Az Atya megtisztítja a tisztátalan emberi lényeket, és ők aztán istenségekké válnak. Azok, akik az első számú lelkek voltak és 84 születést vettek, újból első számú lelkekké fognak válni. Először is, ott volt az istenségek szerepe. Ők azok, akik először váltak el. Az ő szerepüknek újból el kell jönnie. Az aranykorban ők az összes erénnyel teljesek. Ez most a bűnös világ. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Ki tenné a bűnös világot bűntelenné? Az emberek így kiáltanak: Óh, Tisztító, jöjj el. Ő most eljött. Az Atya azt mondja: Én titeket bűntelenné teszlek. A háborúnak meg kell történnie ezen bűnös világ elpusztulásáért. Ők megkérdezik, hogyan lehet egy hit, mert most megszámlálhatatlan hit van. Ki tudja megalapítani az egy hitet az egy vallásban, amikor olyan sok különböző hit van? Az Atya elmagyarázza: Az egy hit most megalapításra kerül és az összes többi meg fog semmisülni. Azok, akik tiszták voltak, és az eredeti, örökkévaló istenségi valláshoz tartoztak, 84 születést vettek és tisztátalanná váltak. Az Atya eljön, és újból átadja a mennyország örökségét Bharat embereinek, vagyis Ő az ördögöket istenségekké teszi. Bárkinek elmagyarázhatjátok: Az Atya azt mondja: Emlékezzetek rám és tisztátalanból tisztává fogtok válni. Ti most a tudás máglyáján ültök. Azzal, hogy ezen a máglyán ültök, tisztává váltok. A rézkorban, amikor eljön Ravan királysága, ti ráültök a kéjvágy máglyájára és a világ korrupttá válik. Az istenségek 5.000 évvel ezelőtt is léteztek és ott kevés ember volt. Most ők olyan ördögiek. Hozzáadódtak más vallásokhoz, és a fa naggyá vált. Az Atya elmagyarázza: A fa elérte a teljes lecsúszás állapotát. Nekem most meg kell alapítanom az egy hit vallását. Bharat emberei azt mondják, hogy egy hitnek kellene lennie egy vallásban. Ők elfelejtették, hogy az aranykorban csak egy vallás volt. Itt megszámlálhatatlan vallás van. Az Atya eljön, és újból megalapítja az egy vallást. Ti, gyerekek most Raja jógát tanultok. Biztosan csak Isten tanítana Raja jógát. Ezt senki nem tudja. Amikor valaki eljön, hogy megnyisson egy kiállítást, el kellene magyaráznotok neki, hogy mi az, amit megnyit: Az Atya most ezt a Bharatot mennyországgá teszi. A pokol összes lakójának meg kell semmisülnie. Azoknak, akik igényelni akarják az örökséget az Atyától, mielőtt a pusztulás bekövetkezik, el kellene jönniük, hogy megértsék. A BK-k ashramja egy karantén. Nektek itt hét napon át kell vennetek az órát, hogy el lehessen távolítani az öt bűnt. Az istenségek nem rendelkeznek ezzel az öt bűnnel. Nektek most adományoznotok kell az öt bűnt, mert csak akkor lesz a hanyatlás eltávolítva. Adományozzatok és a hanyatlás ómenjei el lesznek távolítva. Aztán 16 mennyei fok teljessé fogtok válni. Bharat 16 mennyei fok teljes volt az aranykorban. Mostanra nem maradtak fokok. Mindannyian elszegényedtek. Amikor valaki eljön egy megnyitóra, mondjátok el neki: Itt a rendszer az, hogy az Atya azt mondja: Adjátok át az öt bűn adományát és a rossz ómenek eltávolításra kerülnek. Ti 16 mennyei fok teljes istenségekké fogtok válni. Ti egy státuszt kaptok a tisztaságotoknak megfelelően. Azzal, hogy kevesebb fokkal rendelkeztek, később fogtok születést venni. Jó a bűnöket adományozni, ugye? Korábban, amikor holdfogyatkozás volt, a brahminok adományokat fogadtak. Mostanra a brahminok fontos emberekké váltak. Az összes szegény el kezdett koldulni. Még régi ruhákat is elfogadnak, stb. Valójában a brahminok nem fogadnak el régi ruhákat. Nekik új ruhákat adnak. Most elmagyarázzátok, hogy Bharat 16 mennyei fok teljes volt. Az mostanra vaskorivá vált. Az az öt bűn miatt lehanyatlott. Ha most adományozzátok az öt bűnt és tiszták maradtok ebben az utolsó születésben, az új világ mestereivé fogtok válni. Az aranykorban nagyon kevés ember volt. A számuk később növekedett. A pusztulás előttetek áll. Az Atya azt mondja: Adományozzátok az öt bűnt, és a hanyatlás el lesz távolítva. Nektek most emelkedetté kell válnotok és igényelnetek kell a napdinasztia mennyországának királyságát. El kell engednetek a korrupciót. Adományozzátok az öt bűnt. Kérdezzétek meg a szíveteket, hogy teljesen bűntelenné és teljessé váltatok-e az összes erénnyel. Ott van Narad példája. Hogyan lennétek képesek arra, hogy elvegyétek Lakshmit, ha van bennetek akár egyetlenegy bűn is. Folyamatosan tegyetek erőfeszítést és égessétek el az ötvözetet. Amikor szétolvasszák az aranyat, ha a tűz kihűl a folyamatban, az ötvözetet nem lehet eltávolítani. Ezért van az, hogy azt nagyon forró tűzön olvasszák széjjel. Amikor látják, hogy az szétválik az ötvözettől, akkor azt egy formába öntik. Az Atya maga azt mondja: Ne merüljetek el semmilyen bűnben, tegyetek erőfeszítést gyors sebességgel. Először is, ígérjétek meg, hogy tiszták fogtok maradni: Baba, Te eljöttél, hogy megtisztítsál engem. Én soha nem fogok elmerülni a bűnben. Váljatok lélektudatossá. Az Atya magyaráz nekünk, lelkeknek. Ő a Legfelső Lélek. Tudjátok, hogy tisztátalanok vagytok. A szanszkarák ott maradnak a lélekben. Én, az Atyátok hozzátok, lelkekhez beszélek. Senki más nem mondhatja azt: Én vagyok a ti Atyátok, a Legfelső Lélek. Én eljöttem, hogy megtisztítsalak benneteket. Először satoprodhanok voltatok, aztán keresztülmentetek a sato, rajo és tamo állapotokon. Mostanra tamoprodhanná váltatok. Most még az öt bűn is tamoprodhan, és ezért szomorúságot okoznak. Minden szomorúságot okoz. Amikor ezek az elemek satoprodhanok, boldogságot adnak. Azt hívják a boldogság földjének. Ez a szomorúság földje. A boldogság földje a Korlátlan Atya öröksége. A szomorúság földje Ravan öröksége. Minél jobban követitek a shrimatot, annál emelkedettebbé fogtok válni. Aztán olyanként váltok ismertté, aki megteszi ezt a típusú erőfeszítést minden ciklusban. Ez minden ciklus játéka. Azok, akik nagyobb erőfeszítést tesznek, igénylik a királyságnak ezt a szerencséjét. Azok, akik nem tesznek jó erőfeszítést, a harmadik fokozatba mennek. Az nem ismert, hová fognak menni az alattvalók között. Egy fizikai apa azt mondja: Te rágalmazod a nevemet, takarodj ebből a házból. A Korlátlan Atya is ezt mondja: Maya meg fog ütni titeket oly módon, hogy nem lesztek képesek arra, hogy a nap és hold dinasztiák részévé váljatok. Ti ütitek meg önmagatokat. Az Atya azt mondja: Váljatok egy örökössé. Ha igényelni akarjátok az uralkodás tilakját, emlékezzetek rám és másokat is emlékeztessetek és királyokká fogtok válni. Ez sorszám szerinti. Néhány ügyvéd akár egy esettel is több százezret keres, míg mások alig keresnek elegendőt, hogy egy kabátot viseljenek. Minden az erőfeszítéstől függ. Ha erőfeszítést tesztek, egy magas státuszt fogtok igényelni. Hogy egy mesterré vagy egy alattvalóvá váljatok, ehhez emberből istenséggé kell válnotok. Az alattvalók között is lesznek szolgálók és szolgálólányok. Egy tanár ezt meg tudja érteni a diákok tevékenységéből. Az egy csoda, hogy azok, akik később jönnek, azok elé mennek, akik korábban jöttek, mert napról-napra folyamatosan kifinomult pontokat kaptok. Ti folyamatosan elültetitek az új facsemetét. Azok közül néhányan, akik korábban jöttek, elfutottak és így az újak hozzáadódtak. Ti folyamatosan új pontokat kaptok. Azokat elmagyarázzák nagy taktikával. Baba azt mondja: Én nektek nagyon mély és szórakoztató dolgokat mondok el, amin keresztül azonnal hittel tudtok rendelkezni az intellektusotokban. Én folyamatosan addig tanítalak benneteket, ameddig rendelkezem ezzel a szereppel. Ez is fix a drámában. A tanulmányotok teljessé válik, amikor eléritek a karmateet állapototokat. Ti, gyerekek meg fogjátok érteni. A vizsga eredményét is meg fogjátok tudni a végére. Az első számú tantárgy ebben a tanulmányban a tisztaság. Nektek nem szabadna pihennetek, mindaddig, amíg nem emlékeztek Babára és nem végzitek el az Ő szolgálatát. A ti háborútok Mayával van. Bár ez emberek elégetik Ravan egy figuráját, nem tudják, hogy ő kicsoda. Sokan megünneplik a Dasherát. Ti most elcsodálkoztok azon, hogyan rabolták el Ráma Isten Szita istennőjét. Ő aztán a majmok hadseregét vette. Ez valaha is lehetséges? Ők egyáltalán semmit nem értenek. Amikor eljönnek a kiállításokra, először is meg kellene őket kérdeznetek: Mennyi ember lehetett Bharatban, amikor az Lakshmi és Narayan királysága volt? Ez ötezer év kérdése. Azt megelőzően ott volt a vaskor. Ez most a vaskor és ugyanaz a Mahabharat háború. Az Atya eljön, és Raja jógát tanít nektek. A pusztulás is be fog következni. Hogyan lehetne itt egy vallás és egy hit, vagyis hogyan lehetne itt béke? Ők a fejüket ütik az egy hit megalapításáért és ugyanolyan mértékben harcolnak is. Az Atya azt mondja: Én most arra inspirálom őket, hogy harcoljanak egymás között és átadom nektek a vajat. Az Atya elmagyarázza: Azok, akik cselekednek, kapni fognak. Néhány gyerek magasabbra megy, mint az apjuk. Ti még nálam is gazdagabbá fogtok válni és a világ mesterei lesztek. Én nem válok azzá. Én önzetlen módon szolgállak titeket, gyerekek. Én vagyok az Adományozó. Egyikteknek sem szabadna azt gondolnia, hogy ti 5 rupit adtatok Shív Babának, mert ti ötször több milliót kaptok az Atyától a mennyországban. Tehát ez adás? Ha azt gondoljátok, hogy Shív Babának adtok, az Shív Baba nagy inzultálása. Az Atya olyan emelkedetté tesz benneteket. Ti öt rupit tesztek Baba kincsestárába, és Baba aztán öt milliót ad. Ő titeket kagylókból gyémántokká változtat. Soha ne gondoljátok azt, hogy ti adtatok Shív Babának. Ő egy ilyen ártatlan úr. Nektek soha nem szabad azt gondolnotok, hogy ti adtok Babának. Ti Shív Babától igénylitek az örökségeteket 21 születésre. Hogyan lehetne azt elfogadni, ha azt nem tiszta szándékkal adjátok. Nektek meg kellene értenetek mindezeket a dolgokat az intellektusotokkal. Az emberek azt mondják, hogy ők Isten nevében adnak. Neki van erre szüksége? Nem. Az csak úgy van, hogy ők azt hiszik, hogy meg fogják kapni annak a viszonzását a következő születésükben. Az Atya most itt ül és elmagyarázza nektek, gyerekeknek a tettek, a semleges tettek és a bűnös tettek filozófiáját. Itt bármilyen tettet hajtsanak végre, az bűnös, mert ez Ravan királysága. Az aranykorban a tettek semlegesek. Én most átviszlek benneteket abba a világba, ahol nem fogtok elkövetni semmilyen bűnt. Baba mit tenne az összes pénzetekkel, amikor neki olyan sok gyereke van? Én nem vagyok egy tapasztalatlan részvénybróker, aki elvesz olyan dolgokat, amiknek semmi hasznuk, és amikért viszonzást kellene adni. Én egy nagyon jó részvénybróker vagyok. Én elmondom nektek: Nekem nincs szükségem semmire. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tegyetek intenzív erőfeszítést és olvasszátok széjjel a bűnök ötvözetét a jóga tüzében. Tegyetek egy szilárd ígéretet, hogy tiszták maradtok.

2. Miközben megőrzitek a tettek, a semleges tettek és bűnös tettek filozófiáját az intellektusotokban, mindent vigyetek át az új világba, amivel rendelkeztek.

Áldás:
Legyetek mester tudásteljesek és erőteljesek azzal, hogy az intellektusotok szemét tisztán és gondosan tartjátok.

Az asztrológusok tudnak bármilyen katasztrófáról, aminek jönnie kell az asztrológia és az ómenek ismeretével. Hasonló módon, ti, gyerekek is előre tudhattok a vizsgákról Mayától, amiknek jönniük kell. Így, annak érdekében, hogy kitüntetéssel menjetek át, tegyétek az intellektusotok szemét tisztává és gondossá. Napról napra növeljétek az emlékezésetek és a csendetek erejét és előre tudni fogjátok, hogy melyik nap mi fog történni. Legyetek mester tudásteljesek és erőteljesek, és soha nem fogtok vereséget szenvedni.

Slogen:
A tisztaság újdonság és a tudás alapja.