2020. november 11. Sakar murli Om Shanti BapDada Madhuban


Édes gyermekek, jelenleg világszolgálók vagytok. Semmilyen tekintetben sem szabad testi tudatossá válnotok.

Kérdés:

Melyik az a szokás, ami a szellemi törvény ellen van, és nagyon sok kárt okoz?

Válasz:

Film történeteket hallgatni, vagy regényeket olvasni, teljesen törvényellenes. Ha ezt teszitek, az sok kárt okoz. Baba megtiltotta nektek, gyerekeknek, hogy ilyen könyveket olvassatok. Ha bármelyik B.K. ilyen könyvet olvas, akkor figyelmeztethetitek őket.

Ének:

Nézd meg az arcod a szíved tükrében, ó tudat!

Om Shanti.A legédesebb Atya a legédesebb szellemi gyermekeknek azt mondja: Ellenőrizzétek magatokat, hogy lássátok, mennyit haladtatok előre az emlékezés zarándoklatán, és mennyire váltatok tamopradhanból satopradhanná, mert minél többet maradtok emlékezésben, annál több bűnötök kerül elvágásra. Ezek a kifejezések bármelyik szentírásban is megemlítésre kerülnek? A szentírások abból készültek, amiket a vallásalapítók elmagyaráztak. Az emberek aztán azokat tanulmányozzák. Imádják azokat a könyveket. Mivel azt írják, „Mondjatok le a testetekről, és minden testi kapcsolatról, és tekintsétek magatokat lelkeknek”, ez olyan valami, amit meg kell érteni. Az Atya emlékeztet benneteket, hogy ti, gyerekek először testetlenül jöttetek ide. Ott tiszták maradtok. Tisztátalan lelkek nem mehetnek a felszabadulásba, vagy az életben való felszabadulásba. Az a testetlen, bűntelen világ. Ezt hívják a testi, bűnös világnak. Aztán az aranykorban ez a világ bűntelenné válik. Ott van azoknak az istenségeknek a nagyon nagy dicsérete, akik az aranykorban éltek. Nektek, gyerekeknek elmondták: Mindezt nagyon jól szívjátok magatokba, és magyarázzatok másoknak. Ti, lelkek bárhonnan is jöttetek, tiszták voltatok. Amikor eljöttök ide, akkor biztosan tisztátalanná kell válnotok. Az aranykort hívják a bűntelen világnak, és a vaskort nevezik a bűnös világnak. Ti emlékeztek a Tisztító Atyára. Azt mondjátok: Gyere el a bűnös világba, egy bűnös testbe azért, hogy bennünket tisztává és bűntelenné tegyél. Az Atya Maga itt ül és magyaráz. Az emberek zavarodottak Brahma képével kapcsolatban, és azt kérdezik: Miért tartjátok itt Dadának ezt a képét? El kell magyaráznotok, hogy ez a valaki a szerencsés szekér. Shiva Isten beszél: Én ezt a szekeret vettem, mert biztosan az anyag támaszát kell vennem. Hogyan másként tennélek benneteket tisztátalanból tisztává? Biztos, hogy minden nap tanítanom kell titeket. Az Atya most azt mondja nektek, gyerekeknek: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és állandóan csak Rám emlékezzetek. Minden léleknek az Atyjára kell emlékeznie. Krishnára nem lehet azt mondani, hogy minden lélek Atyja. Neki megvan a saját teste. Az Atya ezt nagyon egyszerűen elmagyarázza nektek: Amikor másoknak magyaráztok, mondjátok el nekik: Az Atya azt mondja, hogy testetlenül jöttetek, és testetlenül kell visszatérnetek. Csak tiszta lelkek jönnek el onnan. Bárki, aki holnap lejön, szintén tiszta lenne és biztosan dicsérnék. Azok a sannyasik és a háztartásbeliek, akiknek a nevét dicsőítik, biztosan az első születésükben vannak. Ők csak azért jönnek, hogy megalapítsák a saját vallásukat. Baba, Guru Nanakról magyaráz. Biztosan le kell írnotok a guru szót, mert sok embernek van Nanak neve. Amikor valakit dicsérnek, akkor annak a dicséretnek jelentőségteljesnek kell lennie. Ha nem a korrekt dicséretet használjátok, akkor az nem tűnik helyesnek. Valójában az elmagyarázásra került nektek, gyereknek, hogy nincs más guru, csak az Egyetlen. Róla mondjátok azt: A Satguru a halhatatlan Egyetlen. Ő a Halhatatlan Képmás, azaz az Egyetlen, aki soha nem tapasztal halált. Ő egy lélek. Ezért ültek le, és teremtették meg azokat a történeteket. Közületek sokan még mindig olvasnak filmtörténeteket és regényeket. Baba figyelmeztet titeket, gyerekeket: Tilos regényeket, stb. olvasnotok. Néhányakban ott van ez a szokás. Itt olyanokká váltok, akik 100%-an szerencsések. Még néhány B.K. is olvas regényeket. Ezért Baba azt mondja nektek, gyerekeknek: Amikor látjátok, hogy valaki egy regényt olvas, azt vegyétek el és tépjétek össze! Az nem úgy van, hogy félnetek kell, hogy valaki elátkoz, vagy megharagszik rátok. Semmi ilyen nincs. Az a kötelességetek, hogy figyelmeztessétek egymást. Törvényellenes filmtörténeteket hallgatni és azokat olvasni. Azonnal jelentenetek kell Babának, ha valakinek a viselkedése törvényellenes. Hogyan másként reformálnák meg magukat? Folyamatosan kárt fognak okozni maguknak. Ha nektek, magatoknak nincs jóga erőtök, akkor miért ülnétek le és tanítanátok másokat? Baba ezt megtiltja nektek. Ha valaki ilyen dolgokat tenne, akkor a lelkiismerete biztosan bántaná őt. Veszteséget okozna magának. Ezért, amikor látjátok ezt a gyengeséget másokban, akkor írnotok kell Babának. A tevékenységük törvényellenes? Ebben az időben ti, Brahminok, szolgálók vagytok. Baba azt is mondja: Gyerekek, namaste! Ő értelemmel magyaráz nektek. Azoknak a gyerekeknek, akik másokat tanítanak, nem szabadna semmilyen test tudatosságuknak lenni. Egy tanár a diákok szolgálója. A kormányzók, stb. azokkal a szavakkal írják alá a levelüket, „Az Ön szófogadó szolgálója vagyok.”. Ez alá írják a nevüket. Egy hivatalnok kézzel írná a levelet. Nem írná le a saját dicséretét. Manapság a guruk a saját címüket úgy írják le, „Shri, Shri”. Itt is vannak néhányan, akik azt írják „Shri ez és ez”. Valójában nem szabadna ezt leírnotok; és egy nőnek sem szabadna önmagáról azt írnia, „Shrimati”. Csak amikor Shri-Shri Shiv Baba Saját Maga eljön, és utasításokat ad nektek, akkor kaphatjátok meg a shrimatot. Elmagyarázhatjátok, hogy ők biztosan istenségekké váltak azzal, hogy követték valaki utasításait. Bharatban senki nem tudja, hogy ők hogyan váltak a világ ilyen emelkedett mestereivé. Ennek a mámornak növekedni kellene bennetek. A célotok és tárgy képének mindig ott kellene lenni a szívetek felett. Ezt bárkinek megmutathatjátok, és elmagyarázhatjátok nekik: Isten tanít minket, és arra késztet bennünket, hogy a világ császáraivá váljunk. Az Atya eljött, hogy megalapítsa ezt a királyságot. Az öreg világ pusztulása előttünk áll. Ti, fiatal lányok magyarázhattok másoknak a gyermeki nyelveteken. Amikor meghívnak benneteket egy nagy konferenciára, akkor elvihetitek ezt a képet, leülhettek és elmagyarázhatjátok nekik, hogy az ő királyságuk újból megalapításra kerül Bharatban. Ezt bármilyen nagy gyülekezetben elmagyarázhatjátok. A szolgálat mámorában kellene lennetek az egész nap folyamán. A királyságuk megalapításra kerül Bharatban. Baba raja jógát tanít nekünk. Shiva Isten beszél: Ó gyerekek, tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek Rám és ezzé fogtok válni 21 generációra. Az isteni erényeket is magatokba kell szívnotok. Jelenleg mindenkiben ördögi nyomok vannak. Csak az egy Shri-Shri Shiv Baba tesz benneteket emelkedetté. A Magasak közt Legmagasabb Atya tanít minket. Shiva Isten beszél: Manmanabhav! „A Szerencsés Szekér” nagyon jól ismert. Brahmát hívják „a Szerencsés Szekérnek”. Őt „Mahavirnak” is nevezik. Ő ott ül a Dilwala templomban. A jainok, akik azt a templomot építették, nem értenek ebből semmit. Ti, fiatal lányok elmehettek, és meglátogathatjátok őket. Most nagyon emelkedetté váltok. Ez Bharat célja és tárgya. Olyan nagyon mámorosnak kellene lennetek! Itt Baba a mámorotokat emelkedésre készteti. Mind azt mondjátok, hogy Lakshmivá, vagy Narayanná váltok. Egyikőtök sem emeli fel a kezét, hogy Rámává, vagy Sitává váljon. Most erőszakmentes harcosok vagytok. Senki nem ismer titeket, erőszakmentes harcosokat. Ezt most megértitek. Ott van a „Manmanabhav” kifejezés a Gitában. Tekintsétek magatokat lelkeknek! Ez is valami, amit meg kell érteni. Ezt senki más nem értheti meg. Az Atya itt ül, és tanításokat ad nektek. Gyerekek, váljatok lélektudatossá. Ez a szokásotok aztán 21 születésen át folytatódni fog. Ezek a tanítások, amiket megkaptok, 21 születésre vannak. Baba a fő dolgot újból és újból elmagyarázza nektek: Üljetek itt úgy, hogy közben magatokat lelkeknek tekintitek. Az Atya, a Legfelsőbb Lélek itt ül, és nekünk, lelkeknek magyaráz. Ti ismételten test tudatossá váltok, és a saját otthonotokra és családotokra emlékeztek. Ez mindig megtörténik. Még az imádat ösvényén is az intellektusuk más irányokba vándorol, miközben az imádatukat végzik. Csak akik intenzív imádatot végeznek, azok képesek azzal a koncentrációval ülni. Azt nevezik mély imádatnak. Ők teljesen elmerültté válnak a szeretetben. Néha, amikor emlékezésben ültök, teljesen testetlenné váltok. Csak a jó gyermekek ülnének egy ilyen állapotban. A test tudatossága eltávolításra kerülne. Váljatok testetlenné, és üljetek azzal a mámorral. Magatokba kell szívnotok ezt a szokást. A sannyasiknak az elemekről és a fény brahm eleméről van tudásuk. Azt mondják: Abban el fogunk merülni. El fogjuk hagyni ezeket az öreg testeket, és elmerülünk a brahm elemben. Mindenkinek meg van a maga vallása. Senki nem hisz mások vallásában. Akik az eredeti, örökkévaló istenségi valláshoz tartoztak, szintén tamopradhanná váltak. Mikor jött el a Gita Istene? Mikor volt a Gita kora? Senki nem tudja ezt. Tudjátok, hogy csak az átmeneti korban jön el az Atya, és tanít nekünk raja jógát. Ő tamopradhanból satopradhanná tesz minket. Ez Bharatra utal. Biztos, hogy megszámlálhatatlan vallás van. Arra emlékeznek, hogy ott van az egy vallás megalapítása és a megszámlálhatatlan vallás megsemmisítése. Az aranykorban csak egy vallás van. Most, a vaskorban megszámlálhatatlan vallás van. Aztán ott lesz az egy vallás megalapítása. Csak egy vallás volt, de az többé nem létezik. Az összes többi még mindig itt van. A banyan fa példája teljesen pontos. Az alap többé nem létezik, de az egész fa még mindig áll. Valójában az istenségi vallás többé nem létezik. Az eredeti örökkévaló istenségi vallás, ami a törzs volt, mostanra eltűnt. Az Atya újból végrehajtja a megalapítást. A vallások különböző variációi később jöttek, mert a ciklusnak biztosan ismétlődnie kell, azaz az öreg világnak újból újjá kell válnia. Annak idején az ő királyságuk volt az új világban. Vannak nagy és kis képeitek is. Amikor az emberek látják, hogy valami nagyot visztek, akkor megkérdezik, „Mit cipeltek?” Mondjátok nekik: Azt visszük, ami megtanítja az emberi lényeket arra, hogy hogyan váljanak koldusokból hercegekké. A szívetekben nagy lelkesedésnek és boldogságnak kellene lennie. Mi, lelkek Isten gyermekei vagyunk. Isten tanít minket, lelkeket. Baba a szemeire ültet minket és hazavisz. Többé nem kell ebben a piszkos világban maradnunk. Ahogy tovább haladtok, ott lesz az elkeseredésnek olyan sikolya, hogy ne is kérdezzétek! Sok millió ember meg fog halni. Ez ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában. Azok közül a dolgok közül, amiket most láthattok a szemeitekkel, semmi nem fog megmaradni. Az emberi lények itt olyanok, mint a tüskék. Az aranykor a virágok kertje. Aztán a szemeitek hűvössé fognak válni. Amikor elmentek egy kertbe, a szemetek nagyon hűvössé válik. Most több milliószorosan szerencséssé váltok. Akik Brahminokká válnak, azoknak a lábaiknál több millió van. Nektek, gyerekeknek el kell magyaráznotok, hogy megalapítjátok ezt a királyságot. Ezért készítette el Baba a kitűzőket. Viseljetek egy fehér szárit, és legyen nálatok a kitűzőtök is, és ez automatikusan szolgálni fog. Az emberek azt éneklik: A lelkek hosszú időre távol maradtak a Legfelső Lélektől, de nem értik a „hosszú idő” jelentését. Az Atya elmondta nektek, hogy hosszú idő után, 5000 évet követően találkoztok Vele. Azt is tudjátok, hogy Rádhe és Krishna a legismertebbek ebben a világban. Ők az aranykor első hercege és hercegnője. Nem lép be senki tudatába, hogy hogyan jöttek ide. Biztosan ott kell lennie a vaskornak az aranykort megelőzően. Milyen tetteket hajtottak végre, hogy a világ mesterivé váltak? Bharat emberei nem tekintik magukat a világ mestereinek. Amikor az ő királyságuk volt Bharatban, akkor nem volt más vallás. Ti, gyerekek megértitek, hogy az Atya most raja jógát tanít nektek. Ez a célotok, és tárgy. Bár ott vannak a képeik a templomokban, de nem értik, hogy a megalapítás ebben az időben történik meg. Ti is ezt sorszám szerint értitek meg. Néhányan ezt teljesen elfelejtik; a viselkedésük olyanná válik, mint amilyen korábban volt. Itt mindent nagyon jól megértenek, de ahogy kimennek, mindennek vége. Érdeklődnötök kellene a szolgálat elvégzése iránt. Teremtsetek módszereket, hogy átadjátok mindenkinek ezt az üzenetet. Erőfeszítést kell tennetek. Mindenkinek el kell mondanotok mámorral: Shiv Baba azt mondja „Emlékezzetek Rám és a bűneitek meg fognak semmisülni.”. Mi senki másra nem emlékszünk, csak Shiv Babára. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya, namastet mondanak a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:

  1. 1) Mindig őrizzétek meg magatoknál a célotok, és tárgyatok képét. Legyen az a mámorotok, hogy a világ mestereivé fogtok válni a shrimat követése által. Mi egy olyan virágos kertbe megyünk, hogy ott a szemünk hűvössé fog válni.
  2. 2) Nagyon nagy érdeklődés legyen a szolgálat elvégzése iránt. Nagyon nagy lelkesedéssel és nagy szívvel végezzetek szolgálatot, nagy képeket használva. Változtassátok át a koldusokat hercegekké.

Áldás:

Legyetek teljeskörű szolgálók, és kapjátok meg minden elérés prasadját azzal, hogy szolgáljátok a yagyát.

Egy lehetőséget kapni, hogy teljeskörű szolgálatot végezzetek az átmenetikorban, szintén egy lift a drámában. Akik szeretettel végzik a yagya teljeskörű szolgálatát, azok automatikusan megkapják minden elérések prasadját. Ők szabadok maradnak az akadályoktól. Csak egyszeri szolgálatot végeznek, és annak a szolgálatnak százszoros gyümölcsét kapják. A szubtilis és fizikai „langar”-nak (étel folyamatos felajánlása) folyamatosnak kellene lenni minden időkre. Valakit elégedetté tenni mind-közül a legnagyobb szolgálat. Vendéglátást felajánlani, mind-közül a legnagyobb szerencse.

Slogen:

Maradjatok stabilak az öntiszteletetekben, és minden típusú arrogancia automatikusan véget fog érni.


*** O M S H A N T I ***