10.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, minél többet emlékeztek az Atyára, annál inkább fog a zár kinyílni az intellektusotokon. Azokat nevezik szerencsétlen gyermekeknek, akik ismételten elfelejtenek az Atyára emlékezni.

Kérdés:
Mi a felhalmozás alapja a számlátokon? Mi hozza meg a legnagyobb bevételt?

Válasz:
Ti felhalmoztok a számlátokon azzal, hogy adományoztok. Amilyen mértékben átadjátok az Atya bemutatását másoknak, annak megfelelően fog a bevételetek növekedni. Ti egy hatalmas bevételt kerestek a murli tanulmányozásával. Ezek a murlik csúnyából gyönyörűvé változtatnak benneteket. Isteni varázslat van minden egyes murliban. Azzal, hogy tanulmányozzátok a murlit, nagyon gazdaggá váltok.

Ének:
Nekünk követnünk kell az ösvényt, amin lehet, hogy elbukunk, így óvatosnak kell lennünk.

Om shanti.
A Szellemi Atya magyaráz nektek, gyermekeknek: Gyermekek, nektek el kell esnetek, így óvatosnak kell lennetek. Ti ismételten elfelejtitek az Atyát, ami azt jelenti, elestek, és emlékezni az Atyára azt jelenti, óvatosnak lenni. Maya arra késztet benneteket, hogy felejtsétek el az Atyát. Ez egy új aspektus. Valójában soha senki nem felejtheti el az apját. Egy feleség soha nem felejtené el a férjét. Ahogy eljegyzik egymást, az intellektusuk jógája összekapcsolódik egymással. A felejtés nem kérdéses. Egy férj egy férj és egy apa egy apa. Most ez az Egy a testetlen Atya és Őt a Vőlegénynek is nevezik. A hívőket hívják mennyasszonyoknak. Ebben az időben mindannyian mennyasszonyok, míg csak egy Isten van. A hívőket mennyasszonyoknak hívják és Istent a Vőlegénynek nevezik. Hasonló módon a hívőket gyermekeknek is nevezik és Istent hívják az Atyának. Az összes férj Férje, és az összes apa Atyja az Egy. A Legfelső Lélek valójában minden lélek Atyja, míg mindenkinek van egy saját fizikai apja. Az a parlokik Legfelső Atya az egyedüli Isten, minden lélek Atyja. Az Ő neve Shiv Baba. Ha ti egyszerűen megcímeznétek a borítékot úgy, hogy Istennek, az Atyának Mount Abuba, a leveletek megérkezne oda? Nektek arra rá kell írnotok a nevet is. Az az Egy a korlátlan Atya. Az Ő neve Shiva. Az emberek Shiva Kashiról beszélnek. Ott van egy Shiva templom. Ő biztosan ott volt. Ők azt ábrázolják, hogy Ráma elment ide és oda és Gandhi is elment ide és oda. Tehát, az igaz, hogy itt és ott is vannak Shiv Babának képmásai. Ugyanakkor Ő testetlen. Őt hívják az Atyának. Senki mást nem lehet az Atyának nevezni. Ő Brahma, Vishnu és Shankar Atyja is. Az Ő neve Shiva. Kashiban van egy temploma és van egy templom Ujjainben is. Senki nem tudja, miért építettek Neki olyan sok templomot. Hasonló módon azok, akik Lakshmit és Narayant imádják, azt mondják, hogy ők voltak a mennyország mesterei, de senki nem tudja, mikor teremtődött a mennyország és hogyan váltak annak a mestereivé. Ha a hívők nem ismerik azok foglalkozását, akiket imádnak, őket azoknak nevezik vakhittel. Itt is, bár közületek néhányan azt mondjátok, Baba, mégsem rendelkeztek teljes felismeréssel. Nem ismeritek az Anyát és az Atyát. Lakshmi és Narayan imádói imádják őket. Ők elmennek a Shiva templomokba is és azt éneklik: Te vagy az Anya és az Atya. Ugyanakkor, nem tudják, Ő hogyan az Anya és az Atya, és mikor válik azzá. Bharat emberei egyáltalán semmit nem értenek. A keresztények és a buddhisták Krisztusra és Buddhára emlékeznek. Ők azonnal el tudják mondani nektek az életrajzukat. Krisztus ekkor és ekkor jött el, hogy megalapítsa a keresztény vallást. Míg Bharat emberei nem tudnak semmit azokról, akiket imádnak. Nem tudnak semmit Shiváról vagy Brahmáról, Vishnuról és Shankarról, vagy a Világanyáról (Jagadambáról) és a Világatyáról, vagy Lakshmiról és Narayanról. Ők csak folyamatosan imádják őket. Ők semmit nem tudnak az életrajzukról. Az Atya itt ül és elmagyarázza a lelkeknek: Amikor az aranykorban voltatok, mindkettő, a lélek és a test is tiszta volt. Ott uralkodtatok. Tudjátok, hogy valóban ott uralkodtatok. Aztán, miközben újjászülettetek és megtapasztaltátok a 84 születést, elveszítettétek azt a királyságot és gyönyörűből csúnyává váltatok. Gyönyörűek voltatok, de mostanra csúnyákká váltatok. Manapság Narayan képét is sötétkékre készítik, hogy ábrázolják, hogy Krishna volt Narayan. Ugyanakkor az emberek egyáltalán nem értik ezeket az aspektusokat. A Jadavák voltak azok, akik felfedezték a rakétákat, és a Kauravák és a Pandavák testvérek voltak. Azok a testvérek ördögök voltak, míg ezek a testvérek isteniek. Ezek a testvérek is korábban ördögiek voltak. Ugyanakkor, az Atya emelkedett isteni testvérekké teszi őket. Tehát, mi történt a testvérekkel? Biztosan győzelem volt a Pandavák számára, míg a Kauravák megsemmisültek. Miközben itt ülnek, bár néhányan azt mondják, Mama és Baba, ők nem ismerik őket. Nem követik az Atya shrimatját, nem tudják, hogy Baba az, aki nekik Raja jógát tanít. Nem képesek arra, hogy megőrizzék azt a hitet. Mivel test tudatosak, a testi barátaikra és rokonaikra emlékeznek, stb. Itt nektek emlékeznetek kell a testetlen Atyára. Ez egy új aspektus, amit semmilyen emberi lény nem képes elmagyarázni. Miközben itt ülnek az Anyával és az Atyával, néhányan nem ismerik fel Őt. Ez egy csoda. Bár ők itt vettek születést, nem ismerik fel Őt, mert Ő testetlen. Ők képtelenek arra, hogy világosan megértsék. Aztán, mivel nem követik az utasításait, azokká válnak, akik elfutnak, még azt követően is, hogy elcsodálkoztak a tudáson. Ha ők nem ismerik fel az Egyet, aki átadja nekik a mennyország örökségét 21 születésre, ők elfutnak. Azokra mondják azt, hogy szerencsések, akik felismerik az Atyát. Csak az Egy Atya az, aki mindenkit szabaddá tesz a szomorúságtól. A világon nagy a szomorúság. Mindenestre ez a királyság romlott. A drámának megfelelően 5.000 év után újból ott lesz ugyanaz a romlott világ. Aztán az Atya újból eljön, hogy megalapítsa az aranykori önuralkodás tiszta és emelkedett királyságát. Ti eljöttetek ide, hogy emberi lényekből istenségekké váljatok. Ez az emberi lények világa. Az istenségek világa az aranykorban létezik. Itt tisztátalan emberi lények vannak. A tiszta istenségek az aranykorban léteznek. Csak azok magyarázzák ezt el nekik, akik Brahminokká válnak. Azok, akik Brahminokká válnak, folyamatosan megkapják a magyarázatokat. Nem mindenki fog egy Brahminná válni. Azok, akik Brahminokká válnak, később istenségek lesznek. Ha nem válnak Brahminokká, nem válhatnak istenségekké. Ha egyszer azt mondják, Mama és Baba, ők belépnek a Brahmin klánba. Aztán minden attól függ, mennyi erőfeszítést tesznek, hogy tanuljanak. Egy királyság kerül megalapításra. Ábrahám és Buddha nem alapítanak egy királyságot. Krisztus egyedül jött el és belépett valaki más testébe, hogy megalapítsa a keresztény vallást. Aztán a lelkek, akik a keresztény valláshoz tartoznak, folyamatosan lekövették őt onnan fentről. Most az összes keresztény lélek itt van. Most, a végén mindenkinek haza kell térnie. Az Atya válik a Vezetővé mindenki számára és szabaddá teszi őket a szomorúságtól. Az Atya a Felszabadító és a Vezető az egész emberiség számára. Ő vissza fogja vinni a lelkeket. A lelkek nem térhetnek haza, mert tisztátalanok. A testetlen világ tiszta. Ez a testi világ most tisztátalan. Most ki tudja őket mind megtisztítani, hogy vissza tudjanak térni a testetlen világba? Ezért kiáltanak így: Ó Isten, Atya, jöjj el. Isten, az Atya eljön és elmondja nekünk, hogy Ő csak egyszer jön el, amikor az egész világ romlottá vált. Ők folyamatosan olyan sok bombát és lőszert készítenek, hogy megöljék egymást. Az egyik oldalon elkészítik a bombákat és a másik oldalon ott lesznek a természeti katasztrófák, az áradások és földrengések, stb. Robbanások lesznek és az emberek beteggé válnak, mert a trágyának el kell készülnie. A trágyát általában szemétből készítik. Ennek az egész világnak szüksége van trágyára, hogy első osztályú gabonát teremjen. Csak Bharat létezik az aranykorban Most olyan sokan megsemmisülnek. Az Atya azt mondja: Én eljövök, hogy megalapítsam az istenségi királyságot. Minden másnak meg kell semmisülnie és aztán elmentek a mennyországba. Mindenki emlékszik a mennyországra, de senki nem tudja, mi a mennyország. Amikor valaki meghal, azt mondják, hogy elment a mennyországba. Á, de ha valaki meghal a vaskorban, akkor neki biztosan a vaskorban kell születést vennie. Vannak néhányan, akik még ennyi értelemmel sem rendelkeznek. Bár ők önmaguknak olyan nagy címeket adnak, mint a filozófia doktora, stb., semmit nem értenek. Az emberi lények érdemesek voltak arra, hogy egy templomban üljenek. Az volt a tej óceánja, míg ez most a méreg óceánja. Az Atya az, aki elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Ő az emberi lényeket tanítja. Ő nem tanítja az állatokat. Az Atya elmagyarázza: Ez a dráma előre elrendelt. Amilyen egy gazda személy, olyan a bútorzata. A szegényeknek agyagedényeik vannak, míg a gazdagok olyan sok anyagi tulajdonnal rendelkeznek. Ti gazdagok vagytok az aranykorban, és így arany és gyémánt palotáitok lesznek. Ott nincs piszok és nincs semmilyen rossz szag. Itt rossz szag van. Ezért gyújtanak füstölőket. Ott a virágoknak természetes illatjuk van. Ott nincs arra szükség, hogy füstölőket gyújtsanak. Azt hívják mennyországnak. Az Atya tanít benneteket, hogy a mennyország mestereivé tegyen. Csak nézzétek meg, hogy Ő milyen hétköznapi. Ti még azt is elfelejtitek, hogy egy ilyen Atyára emlékezzetek. Őt elfelejtitek, mert nem rendelkeztek teljes hittel. A nagy szerencsétlenség kérdése elfelejteni az Anyát és az Atyát, akitől megkapjátok a mennyországotok örökségét. Az Atya eljön és mindegyik közül a legmagasabbá tesz benneteket. Ha nem követitek egy ilyen Anya és Atya utasításait, akkor benneteket 100%-an a legszerencsétlenebbeknek tekintenének. Mindenki sorszám szerinti lesz. Ott van a hatalmas különbség abban, ha valaki a világ egy mesterévé válik azzal, hogy tanul, vagy ha egy szolgálóvá vagy szolgálólánnyá válik. Megérthetitek, milyen mértékben tanultok. Máshol a vallásalapítók jönnek el, hogy megalapítsák a saját vallásukat, míg itt ott van az Anya és az Atya, mert ez a családi ösvény. Ez egy tiszta családi ösvény volt és mostanra tisztátalan családi ösvénnyé vált. Amikor Lakshmi és Narayan tiszták voltak, a gyermekeik is tiszták voltak. Megértitek, hogy mivé fogtok válni. Az Anya és az Atya olyan emelkedetté tesz benneteket és így Őt kellene követnetek. Bharat az, amit az Anya és az Atya országának neveznek. Az aranykorban mindenki tiszta volt, míg itt mindenki tisztátalan. Mindent olyan világosan elmagyaráznak nektek és mégsem emlékeztek az Atyára és így a zár az intellektusotokon zárva marad. Miközben figyeltek, lemondotok a tanulmányról. A zár az intellektusotokon teljesen bezáródik. Az iskolában is sorszám szerintiek. Feljegyzéseket készítenek a kő intellektusról és az isteni intellektusról. Azok, kő intellektussal nem értenek semmit, mert még öt percig sem emlékeznek az Atyára a nap folyamán. Ha akár öt percig is emlékeznének Rá, a zár az intellektusukon megnyílna annak mértékében. Ha még többet emlékeznének Rá, a zár teljesen kinyílna. Minden az emlékezéstől függ. Néhány gyermek levelet ír Babának így címezve: Édes Baba vagy Édes Dada. Most, ha egyszerűen csak úgy címzitek meg a levelet, hogy Édes Baba és azt elkülditek, az megérkezne ide? Nektek biztosan rá kell írnotok a nevet is. Sok Dada és Dadi van a világban. Achcha. A Dipavali lassan közeledik. Az emberek új számlákat nyitnak Dipavalikor. Ti igaz Brahminok vagytok. Azok a brahmin papok arra késztetik az üzletembereket, hogy nyissanak új számlákat. Nektek is új számlákat kell tartanotok, de ezek az új világért vannak. Az imádat ösvényének számlái a korlátlan veszteségé. Ti eléritek a korlátlan örökséget és megkapjátok a korlátlan békét és boldogságot. A korlátlan Atya itt ül és elmagyarázza ezeket a korlátlan aspektusokat, de csak a gyermekek, akiknek meg kell kapniuk a korlátlan boldogságot, képesek arra, hogy megértsék mindezeket a dolgokat. A több millióból csak egy maroknyi jön el az Atyához. Néhányan, miközben előrehaladnak, elkezdik elveszíteni a bevételüket. Aztán törlik mindazt, amit felhalmoztak. A ti számlátok növekszik, amikor adományoztok másoknak. Ha nem adományoztok, a bevételetek nem növekszik. Ti erőfeszítést tesztek, hogy növeljétek a saját bevételeteket. Ez csak akkor fog megtörténni, amikor adományoztok másoknak és arra késztetitek őket, hogy megkapják a hasznot. Átadni az Atya bemutatását valakinek, azt jelenti, felhalmozni. Ha nem adjátok át az Atya bemutatását, nem halmoztok fel semmit. A bevételetek különösen nagyszerű. Ti egy igaz bevételt kereshettek azzal, hogy tanulmányozzátok a murlit, de tudnotok kell, hogy az kinek a murlija. Ti, gyermekek azt is tudjátok, hogy azoknak kell meghallgatniuk a murlit, akik csúnyává váltak, hogy újból gyönyörűvé váljanak. „Varázslat van a murlidban.” Ők Isten varázslatáról beszélnek. Tehát, ott van az isteni varázslat ebben a murliban. Most van az, hogy rendelkeztek ezzel a tudással. Az istenségek nem rendelkeznek ezzel a tudással. Mivel nem rendelkeztek ezzel a tudással, így azok, akik utánuk jöttek, hogyan rendelkeznének ezzel a tudással. Minden szentírás, amiket később írtak, meg fog semmisülni. Az igaz Gitátokból nagyon kevés van. Míg azokból biztosan több százezerrel rendelkeznek a világban. Valójában ezek a képek az igaz Gita. Az emberek képtelen olyan sokat megérteni azokból a Gitákból, mint amit képesek megérteni ezekből a képekből. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tanuljatok nagyon jól és tegyétek önmagatokat szerencséssé. Annak érdekében, hogy egy istenséggé váljatok, váljatok egy szilárd Brahminná.

2. Annak érdekében, hogy emlékezzetek a testetlen Atyára, váljatok lélektudatossá. Gyakoroljátok, hogy elfelejtitek a testeteket.

Áldás:
Legyetek yogyuktok, és maradjatok túl a testi tudatosságon azzal, hogy állandóan társhajtónak és elszakadott megfigyelőnek tekintitek magatokat.

A yogyukttá válás egyszerű módszere, ha úgy haladtok előre, hogy folyamatosan társhajtónak és elszakadott megfigyelőnek tekintitek magatokat. „Én, ez a lélek vagyok az, aki ezt a szekeret hajtja”. Ez a tudatosság automatikusan elszakadottá tesz a szekeretektől, a testetektől és mindenféle testi tudatosságtól. Amikor nem rendelkeztek semmilyen testi tudatossággal, könnyedén yogyukttá váltok, és minden cselekedet, amit végrehajtotok, yuktiyukt lesz. Azzal, hogy társhajtónak tekintitek magatokat, minden fizikai szervetek az irányításotok alatt marad. Az ilyen lelkeket nem a fizikai érzékszerveik irányítják.

Slogen:
Annak érdekében, hogy győztes lelkek legyetek, tegyétek az „odafigyelést” és az „ezt gyakorolni” az eredeti szanszkaráitokká.