12.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, vezessétek a regisztereteket mind a tanulmányotokról, mind az isteni erényeitekről. Minden nap ellenőrizzétek, hogy vajon követetek-e el hibákat.

Kérdés:
Ti, gyermekek milyen erőfeszítés megtétele által igényeltek egy tilakot a királyságért?

Válasz:
1. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy állandóan szófogadók maradjatok. Az átmeneti korban, ha olyan valaki tilakját adjátok, aki szófogad az utasításoknak, akkor meg fogjátok kapni a tilakot a királysághoz. Hűtlennek lenni olyan valakit jelent, aki nem fogad szót. Az ilyen nem kapja meg a tilakot a királysághoz.
2. Semmilyen betegséget ne titkoljatok el a Sebésztől. Ha bármit is eltitkoltok, akkor a státuszotok csökkenni fog. Váljatok a szeretet óceánjaivá, ugyanolyanná, mint az Atya, és meg fogjátok kapni a tilakot a királyságért.

Om shanti.
A szellemi Atya magyaráz nektek, szellemi gyermekeknek: Tanulni azt jelenti, hogy megérteni. Ti, gyermekek megértitek, hogy ez a tanulmány nagyon könnyű, nagyon magas, és egy magas státuszt ad nektek. Csak ti, gyermekek tudjátok, hogy ezt a tanulmányt azért tanulmányozzátok, hogy a világ mestereivé váljatok. Tehát, akik tanulnak, azoknak nagyon boldogoknak kellene lenniük. Ez egy ilyen emelkedett tanulmány. Ez a Gitának ugyanaz az epizódja. Ez az átmeneti kor is. Ti, gyermekek most felébredtetek, míg mindenki más még alszik. Ott van a dicséret, hogy az emberek még Maya álmában alszanak. Baba eljött és felébresztett titeket. Csak egy dolgot magyaráz el nektek: Édes gyermekek, az emlékezés zarándoklatának az erejével az egész világban uralkodhattok, mint ahogy ezt tettétek az előző ciklusban is. Az Atya erre emlékeztet titeket. Ti, gyermekek megértitek, hogy most emlékeztek; minden egyes ciklusban a világ mestereivé válunk a jógának ezzel az erejével, és az isteni erényeket is magunkba szívjuk. Teljes figyelemmel kell lennetek a jógára. A jógának ezzel az erejével ti, gyermekek automatikusan kifejlesztitek az isteni erényeket is. Ez az igaz vizsga, hogy emberi lényekből istenségekké váljatok. Azért jöttetek ide, hogy a jóga erejével emberi lényekből istenségekké változzatok. Azt is tudjátok, hogy az egész világ tisztává fog válni a jógátok erején keresztül. Az tiszta volt, és mostanra tisztátalanná vált. Ti, gyermekek megértitek az egész ciklus titkát, és az ott van a szívetekben is. Még ha egy új személy is jön, akkor is ezek nagyon könnyű dolgok ahhoz, hogy megértse. Imádatra méltók istenségek voltatok, és aztán tamopradhan imádokká váltok. Senki más nem mondhatja ezt el nektek. Az Atya világosan azt mondja nektek: Az az imádat ösvénye, és ez a tudás ösvénye. Az imádat most a múltban van. Ne emlékezzetek a múlt dolgaira. Azok a dolgok bukásra késztetnek. Az Atya most a felemelkedésért mond nektek dolgokat. Ti, gyermekek tudjátok, hogy biztosan magatokba kell szívnotok az isteni erényeket. Minden nap írnotok kell a táblázatotokat: Mennyi időt töltöttem emlékezésben? Milyen hibákat követtem el? Nagyon nagy a fájdalom a hiba elkövetésével. Azokban a tanulmányokban valakinek a jellemét is figyelembe veszik. Itt is látni a jellemeteket. Az Atya ezt csak a javatokért mondja. Itt is egy regisztert vezetnek a tanulmányról és a jellemetekről. Itt is a gyerekek jellemét istenivé kell tenni. Óvatosnak kell lennetek, hogy ne kövessetek el egy hibát. Ugye semmilyen hibát nem követtem el? Ezért tartanak egy bíróságot. Egyetlen más iskolában sincs bíróság. Meg kell kérdeznetek a szíveteket. Az Atya elmagyarázta, hogy Maya miatt a szófogadatlanságnak ilyen, vagy olyan formája megjelenik. A kezdetekben is tartottak egy bíróságot. A gyerekek az igazat mondták. Az Atya folyamatosan elmagyarázza nektek: Ha nem mondjátok el az igazat, akkor azok a hibák folyamatosan növekedni fognak, és minden ok nélkül több büntetést fogtok kapni a hibáitokért. Azzal, hogy nem beszéltek Babának a hibáitokról a szófogadatlanság tilakját kapjátok. Aztán nem kaphatjátok meg a királyságért a tilakot. Ha nem fogadtok szót az utasításoknak és megbízhatatlanok vagytok, akkor nem igényelhetitek a királyságot. A Sebész folyamatosan különböző módokon magyaráz nektek. Ha elrejtitek a betegségeteket a Sebész elöl, a státuszotok csökkenni fog. Ha elmondjátok a Sebésznek, akkor nem fogtok kikapni. Az Atya egyszerűen azt mondaná: Legyetek óvatosak! Ha még egyszer egy ilyen hibát elkövettek, akkor veszteségetek lesz; a státuszotok nagyon alacsony lesz. Ott természetesek lesznek az isteni tevékenységek. Itt erőfeszítést kell tennetek. Nem szabad ismételten elbuknotok. Az Atya azt mondja: Gyerekek nem kövessetek el egyetlen hibát sem. Az Atya a nagyon sok szeretet Óceánja. Gyerekek, nektek is azzá kell válnotok. Amilyen az Atya olyanok a gyermekek. Amilyen a király és a királynő, olyanok az alattvalók. Baba nem egy király. Tudjátok, hogy Baba titeket ugyanolyanná tesz, mint amilyen Ő Maga. Ugyanannak kellene lennie a ti dicséreteteknek is, mint amit az Atyáról énekelnek. Az Atyával kell egyenlővé válnotok. Maya nagyon erőteljes; nem engedi meg nektek, hogy vezessétek a regisztereteket. Teljesen Maya karmainak a csapdájában vagytok. Nem vagytok képesek kijönni Maya börtönéből. Nem mondjátok el az igazat. Tehát az Atya azt mondja: Vezessetek egy pontos táblázatot az emlékezésről. Ébredjetek fel kora reggel, és emlékezzetek Babára. Csak az Atyát dicsérjétek. Te bennünket a világ mestereivé teszel, és így Téged fogunk dicsérni. Az emberek az imádat ösvényén olyan sok dicséretet énekelnek; de semmit nem tudnak. Az istenségeknek nincs dicsérete. Nektek, Brahminoknak van dicsérete. Az Atya mindenkinek üdvösséget adományoz. Ő a Termtő és a Rendező. Szolgálatot végez és nektek, gyerekeknek is magyaráz. Mindent elmond nektek gyakorlati módon. Azok az emberek egyszerűen folyamatosan Isten verzióit hallgatják a szentírásokból. A Gitát olvassák, de mit kapnak abból? Leülnek és tanulnak nagyon nagy szeretettel; imádatot végeznek, és még sem tudják, hogy abból mit fognak kapni. Nem tudják, hogy folyamatosan lefelé jönnek a létrán. Napról-napra tamopradhanná kell válniuk; ez fix a drámában. Senki más, csak az Atya mondhatja el ennek a létrának a titkát. Csak Shiv Baba magyaráz nektek Brahman keresztül. Ennek a valakinek szintén attól az Egyetlentől van megértése, és aztán ő magyaráz nektek. Az Atya a fő, a rangidős Tanár és a Sebész. Csak Rá kell emlékeznetek. Senkihez ne legyen ragaszkodásotok. Csak az egy Atyától vegyétek a tanításokat. A ragaszkodástól is meg kell szabadulnotok. Ez nagyon sok erőfeszítést igényel. Ti érdektelenek vagytok ez iránt az egész öreg világ iránt. Ennek a világnak már vége. Semmilyen szeretetetek nincs iránta és nem is vonzódtok hozzá. Folyamatosan olyan sok magas épületet, stb. építenek. Nem tudják, hogy ez az öreg világ még mennyi ideig fog megmaradni. Ti, gyermekek mostanra felébredtetek, és másokat is felébresztetek. Az Atya csak a lelkeket ébreszti fel. Ő ismételten azt mondja nektek: Tekintsétek magatokat lelkeknek. Azzal, hogy testnek tekintitek magatokat, az olyan, mintha még mindig aludnátok. Tekintsétek magatokat lelkeknek és az Atyára is emlékezzetek. Amikor egy lélek tisztátalan, akkor tisztátalan testet kap. Amikor egy lélek tiszta, akkor egy tiszta testet kap. Az Atya elmagyarázza: Ti ahhoz az istenségi klánhoz tartoztatok, és aztán újból azzá fogtok válni. Ez ilyen könnyű! Miért ne emlékeznétek egy ilyen korlátlan Atyára? Ébredjetek fel kora reggel és emlékezzetek az Atyára. Baba ez a Te csodád. Te olyan emelkedett istenségekké teszel bennünket, és aztán elmész és a nirvana földjén ülsz. Senki más nem tehet minket olyan emelkedetté. Te mindent olyan könnyen elmondasz nekünk. Az Atya azt mondja: Amikor van időtök, még miközben a munkátokat végezitek, emlékezhettek az Atyára. Csak az emlékezés fogja átvinni a hajótokat, azaz az el fog vinni benneteket a ebből a vaskorból Shiva földjére. Shiva földjére is emlékeznetek kell, a mennyországra, amit Shiv Baba alapít meg. Tehát emlékezzetek mind a kettőre. Shiv Babára való emlékezéssel a mennyország mestereivé fogunk válni. Ez a tanulmány az új világért van. Az Atya eljön ide, hogy megalapítsa az új világot. Az Atya biztosan eljönne és végrehajtana néhány feladatot is. Láthatjátok, hogy a Szerepemet a dráma terve szerint játszom. Nektek, gyermekeknek elmondom az emlékezés zarándoklatának és az 5000 év kezdetének, közepének és végének a titkát. Tudjátok, hogy Baba minden 5000 évben személyesen eljön elétek. A lélek az, aki beszél, a test nem beszél. Az Atya tanításokat ad nektek, gyermekeknek: A lelket kell tisztává tenni. Csak egyszer kell a lelket tisztává tenni. Baba azt mondja: Már olyan sokszor tanítottalak benneteket, és újból tanítani foglak titeket. A sannyasik közül egyik sem mondhatja ezt. Csak az Atya mondja: Gyermekek Én eljöttem, hogy tanítsalak titeket a dráma tervének megfelelően, és aztán el fogok jönni, és ugyanolyan módon tanítalak benneteket 5000 év múlva, mint ahogy tanítottalak benneteket az előző ciklusban és megalapítottam a királyságot. Ezek azok a dolgok, amiket az Atya olyan csodálatosan elmagyaráz. A shrimat olyan emelkedett. Csak a shrimaton keresztül váltok a világ mestereivé. Az egy nagyon magas státusz. Amikor valaki egy hatalmas lottót nyer, akkor elveszti az eszét. Néhányan reménytelenné válnak, miközben haladnak előre: Nem tudok többé tanulni. Hogyan igényelhetném a világ uralkodását? Nektek, gyermekeknek nagyon boldogoknak kellene lennetek. Baba azt mondja: Kérdezzétek meg a gyermekeimet az érzékek feletti örömről és a boldogságról! Menjetek el, és mondjátok el mindenkinek a boldogság dolgait. Ti a világ mesterei voltatok, és aztán 84 születést véve, rabszolgákká váltatok. Ők azt énekelik: „Én a rabszolgád vagyok, én a rabszolgád vagyok. Abban hisznek, hogy az jó, hogy magukat degradáltaknak és magukat kicsinek tekintik. Nézzétek, hogy ki az Atya! Senki nem ismeri Őt. Csak ti ismeritek Őt. Baba eljön és mindanyiatoknak magyaráz és „gyermeknek, gyermeknek” szólít titeket. Ez a lelkek találkozása a Legfelső Lélekkel. Mi a mennyország uralkodását kapjuk Tőle. Senki nem teremtheti meg a mennyország királyságát azzal, hogy a Gangesz folyóban megfürdik. A Gangeszben már nagyon sokszor megfürödtetek. Valójában a víz az óceánból jön, de ez a vízesés a természet csodája is. Ebben az időben az Atya mindent elmagyaráz nektek. A lélek az, aki magába szív, nem a test. Érezhetitek „Valóban nézzétek meg, hogy Baba mivé tett engem abból, aki voltam!” Az Atya most azt mondja: Gyermekek legyetek magatokhoz kegyelemmel. Ne legyetek szófogadatlanok. Ne váljatok test tudatossá. Ok nélkül el fogjátok veszíteni a státuszotokat. A Tanár magyarázna nektek. Tudjátok, hogy az Atya a korlátlan Tanár. A világban olyan sok nyelv van. Ha bármi kinyomtatásra kerül, akkor azt ki kellene nyomtatni minden nyelven, Amikor van kinyomtatott irodalmatok, akkor küldjetek mindenkinek egy másolatot. Egy másolatot el kellene küldeni a könyvtárba is. Ebben a kiadás kérdése nem merül fel. Baba kincses doboza nagyon telivé fog válni. Mit tennétek azzal, hogy megtartjátok a pénzt? Azt nem vinnétek haza magatokkal az otthonotokba. Ha bármit elvinnétek haza magatokkal Shiv Baba áldozati tüzéből, az lopás lenne. Az egy nagy hiba lenne. Senkinek ne legyen ilyen intellektusa. Nem lehet nagyobb bűnös lélek, mint aki Isten áldozati tüzéből lop. Ő a teljes degradált állapotot érné el. Az Atya azt mondja: Mind ez a dráma része. Aztán uralkodni fogtok, és ők szolgálókká válnak. Hogyan lenne a királyság folyamatos szolgálók nélkül? A megalapítás ugyanilyen módon történt. Az Atya most azt mondja: Ha magatoknak hasznot akartok, akkor kövessétek a shrimatot! Szívjátok magatokba az isteni erényeket! Megharagudni nem egy isteni erény; az egy ördögi nyom. Ha valaki megházasodik, akkor le kellene az a valakit csendesíteni. Nem szabadna válaszolnotok neki. Megértésetek lehet mindenki cselekedeteiből. Mindenkiben vannak ördögi nyomok. Ha valaki haragszik, akkor az arca olyan piros, mint a réz. A szavaikon keresztül bombákat dobálnak; veszteséget okoznak maguknak, és a státuszuk megsemmisül. Megértéseteknek kellene lenni. Az Atya azt mondja: Írjátok le azt a bűnt, amit elkövettetek. Azzal, hogy azt elmondjátok Babának, megbocsájtás fogtok kapni, és a terhetek könnyebb lesz. Születésről – születésre elmerültetek a bűnben. Ha ebben az időben bármilyen bűnt elkövettek, akkor százszoros büntetést fogtok felhalmozni. Ha hibát követtek el az Atya előtt, akkor százszoros lesz a büntetés. Ha valamit csináltok, és nem mondjátok el Babának, akkor az növekedni fog. Az Atya elmagyarázná: Ne okozzatok magatoknak veszteséget. Az Atya eljött, hogy nektek, gyermekeknek az intellektusát nagyon jóvá-tegye. Ő tudja, hogy milyen státuszt fogtok igényelni; és ez is 21 születés dolga. A szolgálatkész gyermekek természetének nagyon édesnek kell lenni. Néhányan azonnal azt mondják az Atyának: Baba, én elkövettem ezt a hibát. Baba elégedett velük. Az az Egyetlen az Atya, a Tanár és a Guru, mind a három. Amikor Isten boldog veletek, akkor mi többet akartok? Különben mind a három felindult lesz. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Kövessétek a shrimatot és engedjétek, hogy az intellektusotok jó maradjon. Ne legyetek szófogadatlanok semmilyen utasítással kapcsolatban. Ne legyetek haragosak, és ne dobáljatok bombákat a szavaitokkal. Maradjatok csendben.

2. Dicsérjétek az egy Atyát a szívetekből. Ne legyen semmilyen vonzás, vagy szeretet ez iránt az öreg világ iránt. Legyetek olyanok, akinek korlátlan az érdektelenségük, és szabadok maradnak a ragaszkodástól.

Áldás:
Váljatok olyan képmásokká, amik víziókat adományoznak, akik az atmoszférát avyakttá teszik, az avyakt és békés formájukkal.

Mint ahogy más programokat csináltok a szolgálatért, ugyanolyan módon csináljatok programokat azért, hogy az emlékezés zarándoklatán legyetek reggeltől-estig, és most és aztán is állítsátok meg a gondolataitok forgalmát 2-3 percre. Amikor valaki nagyon sok durva tudatosságot lát, akkor anélkül, hogy bármit is mondanátok annak a valakinek, fogadjatok el magatoknak egy olyan avyakt és békés formát, hogy annak a valakinek egy jelzésből legyen megértése. Azzal, hogy ezt teszitek, az atmoszféra avyakt marad. Valami különleges lesz látható, és olyan képmásokká fogtok válni, akik víziókat adományoznak.

Slogen:
A teljes igazság a tisztaság alapja.