12.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, csak a tudás ösvényén vagytok az Igazság társaságában. Most az igaz Atya társaságában ültök. Az Atyára való emlékezésben maradni azt jelenti, hogy az Igazság társaságában lenni.

Kérdés:
Nektek, gyermekeknek most miért van szükségetek az Igazság társaságára?

Válasz:
Azért, mert csak azzal, hogy az igaz Atya, az igaz Tanár és a Satguru társaságában maradtok, fogtok ti, tamopradhan lelkek satopradhanná válni, azaz csúnyából gyönyörűvé változtok. Az Igazság társasága nélkül a gyenge lelkek nem válhatnak erőssé. Az Atya társaságával a lelkek megkapják a tisztaság erejét, és a hajójuk átmegy 21 születésre.

Om shanti.
Ti, gyermekek az Igazság társaságában ültök. Ti, gyermekek csak minden egyes ciklus átmenetében ültök az Igazságnak ebben a gyülekezetében. A világban nem tudják, hogy mi az Igazság gyülekezete. Az a fogalom „Satsang” (az Igazság társasága) emberemlékezet óta folyamatos. Az imádat ösvényén az emberek azt mondják: Mi egy ilyen és ilyen satsangra megyünk. De tény, hogy az imádat ösvényén senki nem megy egy igaz satsangra. A satsangok csak a tudás ösvényén történhetnek. Most ti az Igazság társaságában ültök. Ti, lelkek az igaz Atya társaságában ültök. Sehol máshol a lelkek nem ülnek a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek a társaságában. Közülük senki még csak nem is ismeri az Atyát. Bár azt mondják, hogy elmennek egy satsangra, de test-tudatosak maradnak. Ti nem váltok test-tudatossá. Megértitek, hogy lelkek vagytok, és hogy most Babának a társaságában ültök, aki Maga az Igazság. Egyetlen egy más emberi lény sem képes az Igazság társaságában ülni. Az a fogalom „az Igazság társasága” csak most létezik. Az Atya itt ül és elmagyarázza „az Igazság társasága” pontos jelentését. Ti, lelkek most a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel ültök, aki Maga az Igazság. Ő az igaz Atya, az igaz Tanár és az igaz Guru. Ez azt jelenti, hogy az Igazság társaságában ültök, és aztán teljesen mindegy, hogy vajon itt ültök, vagy otthon. Magatokat egy léleknek tekintitek, és emlékeztek az Atyára. Mi, lelkek az Igaz Atyára emlékszünk azaz, az Igazság társaságában vagyunk. Az Atya Madhubanban ül. Ti sok módszert kaptok azért, hogy az Atyára emlékezzetek. Csak emlékezés által kerülhetnek a bűneitek eltávolításra. Sok módszert adnak nektek, hogy emlékezzetek az Atyára. Csak avval, hogy emlékezésben vagytok, semmisülhetnek meg a bűneitek. Ti, gyermekek azt is tudjátok, hogy 16 mennyei fok teljessé váltok, és hogy aztán lejöttök a létrán és a fokaitok csökkennek. Az imádat először hamisítatlan. Aztán, amint lefelé jöttök a létrán az imádat tamopradhanná válik. Éppen ezért az Igazság társaságára biztosan szükségetek van. Különben hogyan válhatnátok tisztává? Ti, lelkek, most megkaptátok az Igaz Atya társaságát. Ti, lelkek tudjátok, hogy Babára kell emlékeznetek, és az Ő társaságában kell lennetek. Az emlékezést társaságnak is nevezik. Ez az Igazság társasága. Miközben ezekben a testekben vagytok, nektek, lelkeknek Rám kell emlékeznetek. Ez az Igazság társasága. Azt mondják, hogy valakit egy fontos személy társasága beszínezett, és ezért vált testi tudatossá. Most az Igaz Atya társaságában vagytok, és ezen keresztül tamopradhanból satopradhanná fogtok válni. Az Atya azt mondja: Én csak egyszer jövök el. Most mivel ti, lelkek a Legfelső Lélek társaságában vagytok, ezért képesek vagytok 21 születésre átmenni. Később a testek társaságát tartjátok. Ez is előre elrendelt a drámában. Az Atya azt mondja: Amikor ti, gyermekek az Én társaságomban vagytok, akkor satopradhanná váltok. Ezt úgy is nevezik, hogy aranykorivá válni. A bölcsek és a szent emberek azt gondolják, hogy a lelkek immunisak a cselekedetek hatásától. Azt gondolják, hogy mindenki a Legfelső Lélek. Ez azt jelentené, hogy a Legfelső Lélekben ötvözet van. A Legfelső Lélekbe nem keveredhet ötvözet. Az Atya azt kérdezi: Belém valóban ötvözet keveredett? Nem. Én mindig a legfelső lakóhelyen lakom, azért mert Én nem lépek be a születés és a halál ciklusába. Ti, gyermekek ezt tudjátok. Köztetek is néhányan nagyon ott maradnak a társaságomban, mások kevésbé. Közületek néhányan nagyon jó erőfeszítést tesznek, hogy jógában maradjanak. Ti, lelkek minél többet maradtok az Atya társaságában, annál több hasznot hoztok: A bűneitek meg fognak semmisülni. Az Atya azt mondja: Ó lelkek, emlékezzetek Rám, az Atyátokra. Maradjatok a Társaságomban. Nekem, ennek a testnek a támaszát kell vennem. Különben a Legfelső Lélek hogyan beszélne hozzátok, lelkekhez. Ti, lelkek hogyan hallanátok meg Őt? Ti, gyermekek most az Igazság társaságában vagytok. Állandóan az igaz Atyára kell emlékeznetek. Nektek, lelkeknek az Igazság társaságában kell tartózkodnotok. A lelkek csodálatosak, és a Legfelső Lélek is csodálatos. Ez a világ is csodálatos. Az egy csoda, ahogy ez a világciklus folyamatosan forog. A drámában végig ti teljes-körű szerepeket játszotok. Bennetek, lelkekben a 84 születés szerepei rögzítve vannak. Ez egy csoda. Ott vannak az aranykori lelkek és a ma lelkei. Minden lélek közül nektek van a legteljeskörűbb szerepetek. Egy játékban néhánynak a szerepe nagyon az elején kezdődik, mások szerepei a középen vannak, és néhánynak nagyon a legvégén. Mindazok a drámák korlátozottak. Azokat csak mostanában kezdték el készíteni. Most a tudomány ereje van. Az aranykorban is nagyon nagy lesz a tudomány ereje. Az új világ nagyon gyorsan megteremtődik. A fő dolog a tisztaság ereje. A lelkek most gyengék. Ott erőteljesek. Lakshmi és Narayan erőteljesek. Ravan megkaparintotta az erőtöket. Most legyőzitek Ravant és nagyon erőteljessé váltok. Ti, lelkek minél többet az Igazság társaságában maradtok, azaz ti, lelkek minél többet emlékeztek az Atyára, annál erőteljesebbekké váltok. Ezen a tanulmányon keresztül erőt kaptok. Erőt kaptok, és aztán az egész világban uralkodtok. Csak ebben az átmeneti korban van nektek, lelkeknek az Igazsággal jógátok. Az Atya azt mondja: Avval, hogy a Társaságomban maradtok, ti lelkek nagyon erőteljessé váltok. Az Atya a világ Mindenható Hatalom. Tőle erőt kaptok. Megkapjátok a védák és szentírások minden tudását, és a világ kezdetének, közepének és végének a tudást. Mint ahogy az Atya a Mindenható, úgy ti is mindenhatók vagytok. Ti a világban uralkodtok. Azt senki nem kaparinthatja meg tőletek. Tőlem nagyon sok erőt kaptok. Ez a valaki is erőt kap. Minél többet emlékeztek az Atyára, annál több erőt fogtok kapni. Az Atya semmilyen nehézséget nem ad nektek. Egyszerűen emlékezzetek Rá: Ez minden. Most a 84 születés ciklusa véget ér, haza kell térnetek. Nem egy nagydolog ezt megérteni. Nincs szükség túlzottan a részletekbe menni. Avval, hogy megértitek a Magot, megérthetitek azt is, hogy az egész fa abból hogyan emelkedik ki. Ez ott van az intellektusotokban, dióhéjban. Ezek a dolgok különlegesek. Az emberek az imádat ösvényén nagyon sokat botladoznak. Nagyon nagy erőfeszítést tesznek, és mégsem kapnak semmit. Az Atya eljön, és titeket a világ mestereivé tesz. Ti a világ mestereivé váltok, a jóga erőn keresztül. Ez az, az erőfeszítés, amit meg kell tennetek. Bharat jógája híres. A jógán keresztül az élettartamotok nagyon hosszúvá válik. Nagyon sok hasznot kaptok avval, hogy az Igazság társaságában maradtok. Az élettartamotok hosszúvá válik és a testetek a betegségtől szabaddá. Egyedül nektek, gyermekeknek csepegtetődnek az intellektusába mind ezek a dolgok. Senki más, csak ti, Brahminok vagytok az Igazság társaságában. Ti Prajapita Brahma gyermekei vagytok, és a Nagyapa unokái. Éppen ezért nagyon boldogoknak kéne lennetek tudva, hogy az Ő unokái vagytok. Az örökségeteket a Nagyapától kapjátok. Ez az emlékezés zarándoklata. Az intellektusokat kéne használni, hogy ezeket a dolgokat köpüljétek. Azokon a satsangokon az emberek csak valahol összegyűlnek; annak a kérdése itt nem merül fel. Az nem úgy van, hogy csak amikor egy helyen ültök, akkor lehettek az Igazság társaságában. Nem; ti emlékeztek Rá, amint sétáltok, mozogtok és ültök, azaz az Igazság társaságában vagytok, de csak akkor, ha a Rá való emlékezésben vagytok. Ha nem vagytok emlékezésben, akkor ez azt jelenti, hogy test-tudatosak vagytok. A test hamis. A test nem igaz. A test nem élő: Az, az öt elemből van. Amikor a lélek nincs benne, akkor nem mozog. Az emberi testeknek nincs értékük. Más lények testeinek van valamilyen értéke. A lélek az, amelyik minden szerencsét igényel. A lélek azt mondja „én ez és ez vagyok”. Az Atya azt mondja: Nézzétek meg, hogy a lelkek mivé váltak. Tojást, halat, mindent megesznek. Ők mind Bhashmasurok (az ördög, aki saját magát halálra égette). Elégetik magukat. Hogyan? Mindegyikük a kéjvágy máglyájára ül, és saját magát elégeti, és így ők Bhasmasurok. Most a tudás máglyáján ültök, és istenségekké váltok. Az egész világon mindenki avval, hogy a kéjvágy máglyájára ült, elégett. A lelkek tamopradhanná és csúnyává váltak. Az Atya eljön, hogy csúnyából gyönyörűvé változtasson titeket, gyermeket. Éppen ezért az Atya azt mondja: Gyermekek, mondjatok le a test tudatosságról, és tekintsétek magatokat lelkeknek. A gyermekek tanulnak az iskolában és aztán megtartják az intellektusukban azt, amit tanultak, miközben otthon vannak. Ennek is az intellektusotokban kéne maradni. Ez a ti diákéletetek. A célotok és a tárgy ott áll előttetek. Tartsátok ezt az intellektusotokban, miközben ültök, sétáltok és körbe mozogtok. Ti, gyermekek eljöttetek ide, hogy felfrissüljetek. A módszereket is megkapjátok, hogy másoknak magyarázzatok. Kinn a világban megszámlálhatatlan satsang van. Olyan sok ember gyűlik össze. Valójában az nem az Igazság társasága. Ti, gyermekek vagytok azok, akik most megkapják az Igazság társaságát. Csak az Atya jön el és alapítja meg az aranykort, és ti annak a mestereivé váltok. A testi tudatosság, azaz egy hamis tudatosság miatt buktatok el. Avval, hogy az Igazság társaságában vagytok, felfelé mentek. Fél ciklusra annak a jutalmát megtapasztaljátok. Az nem úgy van, hogy ott is az Igazság társaságában vagytok. Nem: Az Igaz Atya mindent elmagyaráz akkor, amikor eljön. Amíg az igaz Atya nem jön el, senki nem képes semmit megérteni. Az Atya most nektek, gyermekeknek azt mondja: Ó lelkek, az Én társaságomban legyetek. Menjetek túl a testek társaságán. Az aranykorban, bár ott van a testek társasága, de mégis tiszták vagytok. Most tisztátalanból tisztává váltok az Igazság társaságán keresztül, és aztán satopradhan testeket kaptok. Ti, lelkek szintén satopradhanná fogtok válni. Ebben a pillanatban a világ tamopradhan. A világ újjá és aztán öreggé válik. Az eredeti örökkévaló istenségi vallás biztos, hogy az új világban létezett. Mára az a vallás eltűnt, és ők magukat az eredeti örökkévaló hinduknak nevezik; zavarodottá váltak. Ti, Bharat emberei most megértitek, hogy az ősi eredeti örökkévaló istenségi valláshoz tartoztatok. Ti voltatok az aranykor mesterei, de hol van az a mámor? Ők minden egyes ciklus időtartamát nagyon hosszúnak írták. Mindent elfelejtettek. Ezt nevezik egy labirintus játékának. Avval, hogy minden tudást tanulmányoztok, amiket most az Igaz Atya ad nektek, egy magas státuszt igényeltek. Majd utána újból elbuktok azért, mert Ravan királysága újból elkezdődik. A világ öreggé válik. Megértitek, hogy az új világ mesterei voltatok. Most az öreg világban vagytok. Közületek néhányan még csak nem is emlékeznek erre túl sokat. Baba titeket a mennyország lakóivá tesz. Fél ciklusra a mennyország lakói maradtok, majd utána fél ciklus után elbuktok, mivel Ravan királysága elkezdődik. A világ öreggé fog válni. Megértitek, hogy Baba a mennyország lakóivá tesz titeket. Fél ciklusra a mennyország lakói maradtok, és aztán a pokol lakóivá váltok. Mindenható hatalmakká is váltok sorszám szerint, a szerint, hogy mennyi erőfeszítést tesztek. A tudás nektárjának ezt az adagját átadják nektek. Shiv Baba öreg szerveket kapott: Ő nem kap új szerveket. Ő egy öreg harmóniumot kap. Az Atya csak a visszavonulás állapotának az idején jön el. Ti, gyermekek boldogságot tapasztaltok: Az Atya is boldogságot tapasztal. Az Atya azt mondja: Eljövök, hogy nektek, gyermekeknek átadjam ezt a tudást és felszabadítsalak titeket Ravantól. Ez a szerep nagy boldogságban játszódik. Az Atya a szerepét nagy boldogságban játssza. Az Atyának minden egyes ciklusban el kell jönnie. Ennek a szerepnek soha nincs vége. Nektek, gyermekeknek nagyon boldogoknak kéne lennetek. Amilyen mértékben az Igazság társaságában maradtok, a szerint lesztek nagyon boldogok. Amikor kevesebb az emlékezésetek, akkor a boldogságotok sem olyan nagy. Az Atya átadja a tulajdonát nektek, gyermekeknek. Az Atyának nagyon nagy a szeretete azok iránt a gyermekek iránt, akiknek őszinte a szívük. Az Úr elégedett egy őszinte szívvel. Akik belülről és kívülről is őszinték, és akik elfoglaltak maradnak abban, hogy szolgálatot végezzenek, azokat az Atya nagyon szereti. Ők Baba igaz segítői. Kérdezzétek meg a saját szíveteket: Én valóban igaz szolgálatot végzek? Az Igaz Baba társaságában maradok? Milyen állapotot fogtok elérni, ha nem maradtok az Igaz Baba társaságában? Folyamatosan mutassátok meg az ösvényt másoknak, és akkor egy magas státuszt fogtok igényelni. Vizsgáljátok meg magatokat és nézzétek meg, hogy milyen örökséget fogtok igényelni az Igaz Atyától. Tudjátok, hogy ez sorszám szerint van. Néhányan nagy örökséget igényelnek, mások kevesebbet. A különbség akkora, mint a nappal és az éjszaka között. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Maradjatok túl a test minden tudatosságán, és váljatok tisztává azzal, hogy az Igazság társaságában maradtok.

2. Ebben a diákéletben folyamatosan ezt a tudást kellene forgatnotok az intellektusotokban, miközben sétáltok és körbe-mozogtok. Tegyetek erőfeszítést miközben a célotokat és a tárgyat magatok előtt tartjátok. Legyen őszinte szívetek, és váljatok az Atya segítőivé.

Áldás:
Legyetek emelkedett erőfeszítéstevők, akik aranykori szolgálatot végeznek az aranykori természetükkel.

Azok a gyermekek, akikben nincs ott a régi sanskarák ötvözete, vagy a féltékenység, a makacsság, vagy a magukat bizonygatás természete, ők azok, akiknek aranykori a természetük. Akiknek ilyen aranykori természetük van, és mindig rendelkeznek a „Ha ji” (igen valóban) mondás sanskarájával, az ilyen emelkedett erőfeszítéstevő gyermekek, szétolvasztják magukat az idő és a szolgálat szerint, és igaz arannyá válnak. Amikor az ego és a megbántottság érzésének az ötvözete nem keveredik a szolgálatba, akkor az ilyeneket azoknak neveznétek, akik aranykori szolgálatot végeznek.

Slogen:
Vessetek véget a „miért?” és „mi?” kérdéseknek, és maradjatok állandóan boldogok a szívetekben.