12.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, rendelkezzetek nagy érdeklődéssel a bevétel megkeresésében. Ezen a tanulmányon keresztül kerestek egy bevételt.

Kérdés:
Mi az, ami boldogságot hoz, de egy akadállyá válik, amikor nincs tudás.

Válasz:
Víziókkal rendelkezni a nagy boldogság kérdése. Ugyanakkor, ha nem rendelkeztek pontos tudással, ti még zavarodottabbakká váltok. Például, ha valakinek van egy víziója az Atyáról, és látja a pontformát, mit értene meg azzal? Ő még zavarodottabbá válna. Ezért nincs haszon a víziókban, amikor nem rendelkeztek tudással. Abban ott van Maya még több akadálya. Sokak helytelen mámorral rendelkeznek azzal, hogy vízióik vannak.

Ének:
Én eljöttem, miután felébresztettem a szerencsémet.

Om shanti.
Ti, legédesebb, szellemi gyermekek hallottátok az éneket. Az újak is hallották, és az öregek is hallották. A kumárok is hallották, hogy ez egy iskola. Egy iskolában ilyen, vagy olyan típusú szerencse teremtődik. Ott minden típusú szerencse van. Néhányan megteremtik a szerencséjüket azzal, hogy egy sebésszé válnak, és mások megteremtik a szerencséjüket azzal, hogy egy ügyvéddé válnak. A szerencsére azt mondják, a cél és a tárgy. Mi mást tanulnátok egy iskolában, mint azt, hogy megteremtsétek a szerencséteket. Itt, ti gyermekek tudjátok, hogy eljöttetek azt követően, hogy megteremtettétek a szerencséteket. Eljöttetek ide, hogy igényeljétek az újvilág királyságának szerencséjét. Ez a Raja jóga az új világért van. Az övéké az öreg világért van. Ők sebészekké, ügyvédekké, vagy mérnökökké válnak az öreg világban. Most az öreg világban nagyon kis idő maradt hátra, ők mind meg fognak semmisülni. Az a szerencse a halál ezen földjéért, vagyis ezért a születésért van. Ez a ti tanulmányotok az újvilágért van. Eljöttetek ide, hogy megteremtsétek a szerencséteket az újvilágért. Ti megkapjátok a királyságotok szerencséjét az újvilágban. Ki tanít benneteket? A korlátlan Atya, akitől igényelnetek kell a szerencséteket. Amikor valaki megkapja egy orvossá válás örökségét egy orvostól, az egy örökség erre a születésre. Az emberek egy örökséget kapnak az apjuktól, és a másik örökség a tanulmányaikból van. Aztán, amikor megöregednek, elmennek a gurujukhoz. Mit akarnak? Azt mondják, adjál nekünk tanításokat, hogy el tudjunk menni a béke földjére. Adjál nekünk megváltást. Vigyél el minket innen a béke földjére. Ők kapnak egy örökséget az apjuktól, és egyet a tanáruktól ezért a születésért, de nem kapnak semmit a gurutól. Ott egy tanárral tanulnak, és igényelnek egy kis örökséget. Tanárokká, varrást tanítókká, stb. válnak, mert nekik szükségük van egy bevételre. Bár ők rendelkeznek az apjuk örökségével, ők tanulnak, hogy megkeressék a saját bevételüket. Egy gurutól semmilyen bevételt nem keresnek. Igen, néhányan nagyon jól tanulmányozzák a Gitát, stb., és aztán előadásokat tartanak annak alapján. Mindaz az ideiglenes boldogságért van. Ti most a halálnak ezen a földjén vagytok még egy rövid ideig. Az öreg világnak meg kell semmisülnie. Megértitek, hogy eljöttetek ide, hogy megteremtsétek a szerencséteket az újvilágért. Ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. A tulajdonotok, és az apátok tulajdona is el fog égni. Ti üres kezűekké váltok. A bevétel, amire most szükségetek van, az újvilágért van. Az emberek az öreg világban képtelenek arra, hogy segítsenek nektek azt megkeresni. Shiv Baba az, aki képessé tesz benneteket arra, hogy megkeressétek a bevételt az újvilágért. Ti eljöttetek ide, hogy megteremtsétek a szerencséteket az újvilágért. Az, az Atya az Atyátok, a Tanárotok, és a Gurutok. Ő eljön az átmeneti korban. Megtanítja nektek, hogyan keressetek egy bevételt a jövőért. Most csak néhány nap maradt ebből az öreg világból. Az emberek a világban ezt nem tudják. Ők azt kérdezik, mikor fog az újvilág eljönni? Sokan vannak, akik azt mondják, hogy ezek az emberek csak hazugságokat mondanak. Az Atya azt mondja, az újvilág most megalapításra kerül. Egy gyermek azt mondaná, hogy ezek hazugságok?! Ti gyermekek megértitek, hogy az az Egy az Atyátok, a Tanárotok és a Satgurutok az újvilágért. Az Atya eljön, hogy elvigyen benneteket a béke földjére, és a boldogság földjére. Amikor valaki nem teremti meg a szerencséjét, ez azt jelenti, hogy ő nem értett meg semmit. Ugyanabban az otthonban egy feleség tanulmányozná ezt a tudást, de a férje nem, vagy a gyermekek tanulmányoznák ezt a tanulmányt, de a szüleik nem. Ez folyamatosan megtörténik az összes időkben. Kezdetekben sok teljes család jött el. Ugyanakkor, amikor Maya viharai eljöttek, azok akik elcsodálkoztak, hallva ezt a tudást, akik elmondták ezt másoknak, aztán elhagyták az Atyát. Arra emlékeznek: Azok, akik elcsodálkoznak, hallva ezt a tudást, az Atyához fognak tartozni. Ők ezt fogják tanulmányozni, és aztán ott van a dráma csodája. Az Atya maga azt mondja, ez a dráma és Maya csodája is. Ez a dráma egy aspektusa. A férj és feleség elválnak egymástól, és a gyermekek elválnak az apjuktól. Itt ez nincs így. Ti itt senkitől nem váltok el. Az Atya eljött, hogy titeket, gyermekeket arra késztessen, hogy keressetek egy igaz bevételt. Az Atya senkit nem lök a gödörbe. Az Atya a Tisztító, a Kegyelemteljes Egy. Az Atya eljön és szabaddá tesz benneteket a szomorúságtól. Ő a Vezetőtökké is válik, és visszavisz önmagával. Egy fizikai guru nem mondja azt, hogy ő vissza fog vinni benneteket magával. Valaha is láttatok egy gurut ezt mondani? Megkérdezhetitek azoktól a guruktól: Nektek olyan sok követőtök van. Amikor elhagyjátok a testeteket, ti azokat a követőket is magatokkal viszitek? Egyikük sem mondaná azt, hogy ők el fogják vinni a követőiket is magukkal. Ez lehetetlenség. Senki nem mondaná azt, hogy ő mindenkit el tud vinni a nirvána földjére, vagy a felszabadulás földjére. Senki nem tud akár egy olyan kérdést feltenni: El fogsz vinni magaddal minket? A szentírásokban ott vannak Isten verziói: Én mindannyitokat visszaviszlek. Mindenki úgy fog visszatérni, mint a moszkitók raja. Az aranykorban kevés emberi lény van, míg a vaskorban sok emberi lény van. A lelkek le fogják vedleni a testeiket, elrendezik a karmikus számláikat, és hazatérnek. Nekik biztosan vissza kell futniuk. Tehát, olyan sok ember nem maradhat itt. Gyermekek, megértitek nagyon világosan, hogy nektek most haza kell térnetek. Le kell vedlenetek a testeiteket. Amikor meghaltok, a világ halott számotokra. Egyszerűen tekintsétek önmagatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára. Nektek le kell vedlenetek az öreg testeiteket. Ez a világ is öreg. Amikor egy öreg házban ültök, és az új ház megépül, megértitek, hogy az új ház épül számotokra. Az intellektusotok az új ház felé menne. „Készítsétek el ezt ebben a házban. Tegyétek ezt ide.” Minden ragaszkodás elszakad a régi háztól, és az összekapcsolódik az újjal. Az egy korlátolt aspektus, míg ez a korlátlan világ egy aspektusa. Nektek el kell szakítanotok minden ragaszkodást a régi világtól, és kapcsoljátok össze magatokat az újvilággal. Tudjátok, hogy ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. Az újvilág a mennyország. Mi ott igényelni fogunk egy királyi státuszt. Minél többet maradtok jógában, annál több tudást lesztek képesek önmagatokba szívni, és elmagyarázni másoknak, és annál inkább fog a boldogságotok higanyszála is emelkedni. Ez egy nagyon fontos vizsga. Mi megkapjuk a mennyországunk örökségét 21 születésre. Jó gazdaggá válni, ugye? Ha egy hosszú élettartamot kaptok, az is jó, ugye? Ha emlékeztek a világciklusra és másokat is hasonlóvá tesztek önmagatokhoz, ti olyan mértékben fogtok hasznot tapasztalni. Ha királyokká akartok válni, akkor nektek meg kell teremtenetek az alattvalóitokat is. Olyan sokan eljönnek a kiállításokra. Ők mindannyian folyamatosan alattvalókká válnak, mert ez a múlhatatlan tudás soha nem semmisül meg. Be kell lépnie az intellektusotokba, hogy nektek tisztává, és a tiszta világ mestereivé kell válnotok. Ha sok erőfeszítést tesztek, egy magas státuszt igényelhettek az alattvalók között. Máskülönben alacsony osztályú alattvalókká fogtok válni. Minden sorszám szerinti. Ráma királysága megalapításra kerül, és aztán Ravan királysága megsemmisül. Az aranykorban csak istenségek lesznek. Baba elmagyarázta: Azzal, hogy az emlékezés zarándoklatán maradtok, a szatopradhan világ mestereivé váltok. Minden alattvaló és király mester. Még az alattvalók is azt mondják: A mi Bharatunk a legemelkedettebb. Bharat valóban a legmagasabb volt. Az most nem az. Az biztosan az volt. Az mostanra elszegényedett. Az ősi Bharat volt mindegyik közül a leggazdagabb. Tudjátok, hogy mi, Bharat emberei valóban a legemelkedettebb istenségi klánhoz tartozunk. Senki mást nem lehet istenségnek nevezni. Ti nővérek ezt tanulmányozzátok, és aztán magyaráznotok kell másoknak. Nektek magyaráznotok kell az emberi lényeknek. Ti képekkel is rendelkeztek, amikkel megmutathatjátok az embereknek, hogy ők (Lakshmi és Narayan) hogyan igényelték a státuszukat. Megmutathattok nekik mindent részleteikben, átadva a pontos időt és dátumot. Ők most újból igénylik a státuszukat Shiv Babától. A képmásaik is léteznek. Shiva a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Az Atya azt mondja: A jóga erején keresztül megkapjátok az örökségeteket 21 születésre, Brahmán keresztül. Ti a napdinasztia istenségeivé, Vishnu földjének a mestereivé válhattok. Shiv Baba átadja nektek ezt az örökséget Brahma Dadán keresztül (az idősebb testvéren keresztül). Először ennek a lelke hall mindent. A lélek az, ami mindent önmagába szív. Ez a fő dolog. Ők megmutatják Shiva képmását. Az a képmás a Legfelső Atyáé, a Legfelső Léleké, Shiváé. Brahma, Vishnu és Shankar a szubtilis régió istenségei. Prajapita Brahmának biztosan itt kell léteznie. Sok Brahma kumar és kumari van. Ők Prajapita Brahma gyermekei. Amíg nem váltok Prajapita Brahma gyermekeivé, és nem váltok Brahminokká, hogyan kaphatnátok meg az örökségeteket Shiv Babától. Ez nem egy fizikai teremtés. Emlékeznek a szájon keresztül született teremtésre. Azt mondjátok, hogy ti vagytok Prajapta Brahma szájon keresztül született teremtése. Ők a gurujuk követői. Itt ti azt az Egyet az Atyának, a Tanárnak és a Satgurunak hívjátok. Ti ezt az egyet nem hívjátok annak. Ott van a testetlen Shiv Baba. Ő a Tudás Óceánja is. Ő átadja nektek a világ eleje, közepe és vége tudását. A testetlen Egy a Tanár is, és Ő átadja nektek ezt a tudást a testi egyen keresztül. A lélek az, aki beszél. A lélek azt mondja, ne bántsd a testemet. Amikor a lelkek boldogtalanná válnak, átadják nekik a magyarázatot. A pusztulás ott áll előttetek. A parlokik Atya eljön a végén, hogy mindenkit hazavigyen. Minden, ami létezik, meg fog semmisülni. Ezt hívják a halál földjének. A mennyország is itt létezik ezen a földön. A Dilwala templom megépül. Őket tapaszyát végezve ábrázolják a földön, és a mennyországot felettük mutatják. Hol máshol mutatnák azt? Ők az istenségek képmásait ott fent ábrázolják. Ők is itt léteznének. Nektek taktikával kell magyaráznotok. El kell mennetek a templomokba, és magyarázzatok nekik: Ez Shiv Baba emléke, aki tanít minket. Valójában Shiva csak egy pont, de hogyan lehetne egy pontot imádni? Hogyan lehetne virágokat felajánlani annak? Ezért van az, hogy egy hatalmas formát adtak Neki. Ő nem olyan nagy. Arra emlékeznek, hogy egy gyönyörű csillag ragyog a homlok közepén. Az extrém módon szubtilis, csak egy pont. Ha az valami nagy dolog lenne, akkor a tudósok nagyon gyorsan képesek lennének azt elkapni. Ő nem olyan ragyogó, mint ezer nap. Semmi nincs olyan. Néhány hívő, akik eljönnek ide, azt mondják, mi csak azt az arcot látjuk. Baba megérti, hogy ők nem kapták meg a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek teljes bemutatását. Az ő szerencséjük még nem nyílt meg. Amíg nem ismerik az Atyát, nem fogják megtudni, hogy a lélek egy pont, és, Shiv Baba is csak egy Pont, és nekik Rá kell emlékezniük. Csak amikor megértik ezt és Rá emlékeznek, tudnak a bűneik megsemmisülni. Ugyanakkor, amikor azt mondják, „Én látom Őt, én ilyennek látom Őt, stb.”, erre mondják azt, hogy Maya akadálya. Ti most boldogok vagytok, hogy megtaláltátok az Atyát. Az Atya azt mondja, amikor rendelkeznek egy vízióval Krishnáról, nagy boldogsággal táncolnak, de azon keresztül senki nem kaphat megváltást. Ők csak véletlenül rendelkeznek víziókkal. Ha ti nem tanultok jól, az alattvalók közé fogtok menni. Valakinek valami hasznot kellene tapasztalnia a víziókon keresztül. Az odaadás ösvényén is vannak vízióik, amikor sok erőfeszítést tesznek. Itt ők víziókkal rendelkeznek pusztán azzal, hogy kevés erőfeszítést tesznek, de abban nincs haszon. Ők elmennek, és hétköznapi alattvalókká válnak Vishnu földjén. Gyermekek, most megértitek, hogy Shiv Baba az, aki átadja nektek ezt a tudást. Az Atya utasítása: Biztosan váljatok tisztává. Ugyanakkor, néhányan képtelenek arra, hogy tiszták maradjanak. Néha még tisztátalanok is eljönnek ide titokban. Ők csak önmaguknak okoznak vesztességet. Becsapják önmagukat. Itt az Atya becsapása nem kérdéses. Kapnak bármilyen vagyont is azzal, hogy csalnak? Milyen lenne az állapototok, ha nem követitek teljesen Shiv Baba shrimatját? Megérthető, hogy az nincs ott a szerencsétekben. Ha nem tanultok, de folyamatosan szomorúságot okoztok másoknak, akkor nagy büntetésnek kell lennie és másodsorban a státuszotok meg fog semmisülni. Semmit ne tegyetek a törvény ellen. Az Atya elmagyarázza, hogy a ti tevékenységetek nem jó. Az Atya megmutatja nektek a módszert, hogy egy bevételt keressetek, de aztán, hogy követitek vagy nem, ez ott van a ti szerencsétekben. Azt követően, hogy büntetést tapasztalnak, mindenkinek vissza kell térnie a béke földjére. A státusz megsemmisülne, és nem kapnátok semmit. Sokan eljönnek ide, de ez az örökség igénylésének egy kérdése az Atyától. A gyermekek azt mondják: Baba, én igényelni fogom a mennyország napdinasztiabeli státuszát. Ez Raja jóga. A diákok egy ösztöndíjat igényelnek. Azok, akik átmennek, egy ösztöndíjat kapnak. Ez a rózsafüzér megteremtődik azokból, akik egy ösztöndíjat igényelnek. Amilyen mértékben valaki átmegy, annak megfelelően kap egy ösztöndíjat. Ez a rózsafüzér most elkészül. Azok száma, akik egy ösztöndíjat igényelnek, fokozatosan növekszik addig, amíg nem lesznek több ezren. A királyi státusz az ösztöndíj. Azok, akik jól tanulnak, nem maradhatnak inkognitók. Sok új az öregek elé megy. Sok nővér eljön, és azt mondják, hogy nekik nagyon tetszik ez a tanulmány, és megígérik, hogy azt követően, hogy befejezik a világi oktatást, el fogják foglalni önmagukat ebben a tanulmányban, hogy ők az életüket olyanná fogják tenni, mint egy gyémánt. Azt mondják: Mi meg fogjuk keresni az igaz bevételünket és igényelni fogjuk az örökségünket 21 születésre. Ők ilyen nagy boldogsággal rendelkeznek. Megértik, hogy ha ők most nem igénylik ezt az örökséget, soha nem fogják igényelni. Ők érdeklődéssel vannak a tanulmány iránt. Néhányakban nincs a leghalványabb érdeklődés sem, hogy bármit is megértsenek. Még néhány öregben sincs meg az a nagy érdeklődés, mint a fiatalokban. Ez egy csoda. Azt mondanák, a drámának megfelelően ez nincs ott az ő szerencséjükben. Tehát, Isten mit tud tenni? Az Atya folyamatosan tanít benenteket. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Elrejteni a gyengeségeiteket, azt jelenti, becsapni önmagatokat. Ezért, soha ne csapjátok be önmagatokat.

2. Annak érdekében, hogy emelkedetté tegyétek a szerencséteket, semmit ne tegyetek a törvény ellen. Legyen érdeklődés a tanulmányban. Végezzétek el a másokat önmagatokhoz hasonlóvá tenni szolgálatát.

Áldás:
Legyetek könnyű jógik, azzal, hogy minden lépést az utasításoknak megfelelően tesztek, és késztessétek Mayát arra, hogy átadja önmagát nektek.

A gyerekek, akik minden lépést az utasításoknak megfelelően tesznek, arra késztetik az egész világot, hogy adja át önmagát nekik. Ezzel együtt Maya is átadja önmagát az összes utódjával. Először is, ti átadjátok önmagatokat az Atyának, és aztán Maya át fogja adni önmagát nektek. Miközben fenntartjátok az emelkedett öntiszteleteteket, folyamatosan kövessetek minden utasítást, és szabaddá fogtok válni az összes nehézségtől születésről születésre. Most könnyű jogik vagytok, és a jövőben egy könnyű élettel fogtok rendelkezni. Tehát, tegyétek az életeteket nagyon könnyűvé.

Slogen:
Átalakítani sok lelket a saját átalakulásotokkal, azt jelenti, átadni nekik az élet adományát.