12.05.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most megtaláltátok a Révészt, hogy átvigyen benneteket erről az oldalról a másik oldalra. A lábatok többé nincs ebben az öreg világban. A horgonyotokat felhúzták.

Kérdés:
Az Atya, a Varázsló milyen csodálatos varázslatot mutat be, amit senki más nem képes végrehajtani?

Válasz:
Megváltoztatni a lelkeket, akik olyan értéktelenek, mint a kagylók, olyanokká, akik olyan értékesek, mint a gyémánt. Ő válik a kert Mesterévé, és a tüskéket virágokká változtatja. Ez egy csodálatos varázslat. Csak az Atya, a Varázsló mutatja be ezt a csodálatos varázslatot. Senki más nem tud bemutatni egy ilyen varázslatot. Az emberek magukat varázslóknak nevezik egyszerűen azért, hogy pénzt keressenek, de közülük egyik sem tud bemutatni olyan varázslatot, mint az Atya.

Om shanti.
Az Atya csak egyszer jön el a világciklusba, a drámába. Semmilyen más satsangban nem gondolkodna így senki. Azokon a helyeken, aki elmondja a vallásos történetet, ő nem az apjuk és ők nem a gyermekei. Valójában még csak nem is követők. Itt ti, gyermekek diákok és követők is vagytok. Az Atya el fog vinni magával titeket, gyermekeket. Amikor Baba elmegy, akkor ti gyermekek is el fogjátok hagyni ezt a piszkos világot, elmentek az új gyönyörű világba és ott uralkodtok. Ennek be kellene lépnie nektek, gyermekeknek az intellektusába. A lélek a testben élve nagyon boldoggá válik. Nektek, lelkeknek nagyon boldoggá kellene válnotok. A korlátlan Atya, aki mindenki Atyja, eljött. Csak ti, gyermekek értitek ezt meg, mindenki más a világban értelmetlen. Az Atya itt ül és magyaráz: Ravan tett benneteket olyan értelmetlenné. Az Atya eljön, és értelmessé tesz titeket. Olyan értelmessé tesz titeket, hogy méltóvá váltok arra, hogy uralkodjatok az egész világ felett. Csak egyszer, amikor Isten eljön és tanít benneteket, akkor van ez a diákéletetek. Ez csak a ti intellektusotokban lehet ott. Soha nem léphet be azok intellektusába, akik meg vannak ragadva a saját üzletükbe, stb., hogy Isten tanítja őket. Ők csak az üzletükre emlékeznek, stb. Ezért mivel ti, gyermekek tudjátok, hogy Isten tanít benneteket, olyan vidámnak kellene lennetek. Mindenki más olyanok gyermekei, akik csak néhány fillért érnek. Itt Isten gyermekeivé váltatok, és így korlátlanul boldognak kellene lennetek. Közületek néhányan nagyon vidámak maradnak. Mások azt mondják: Baba, mi nem vagyunk képesek beszélni a tudásról; ez történik, az történik. Azonban a tudásról nem túl nehéz beszélni. Az imádat ösvényén az emberek elmennek a szentekhez és a bölcs emberekhez, és megkérdezik tőlük, hogy hogyan találkozhatnak Istennel, de közülük ezt egyik sem tudja. Egyszerűen felfele mutatnak az ujjukkal, hogy emlékezzenek Istenre, ez minden! Ők boldoggá válnak azzal a válasszal. A világon senki nem tudja, hogy Ő (Isten) kicsoda. Senki nem ismeri az Atyát. A dráma ily módon van megteremtve. Aztán ti is újból elfelejtitek. Az nem úgy van, hogy köztetek mindenki ismeri az Atyát és a teremtményt. Néhány helyen a gyermekek viselkedése olyan, hogy ne is kérdezzétek. A mámoruk eltűnik. Annak úgy kellene lennie, mintha nektek, gyermekeknek a lába többé nem lenne ebben az öreg világban. Tudjátok, hogy a ti lábatokat a vaskori világ fölé emelték. A hajó horgonyát felhúzták. Most lassan elmentek. Ott van az intellektusotokban, hogy az Atya elvisz benneteket, mert az Atya a Révész és a Kert Mestere is. Ő eljön és a tüskéket virágokká változtatja. A kertnek nincs más olyan Mestere, mint Ő, aki a tüskéket virágokká tudná változtatni. Ő a lelkeket, akik olyan értéktelenek, mint a kagyló, olyanokká változtatja, amik olyan értékesek, mint a gyémánt; ez a varázslat nem egy kis dolog. Manapság sok varázsló van. Ez a csalások világa. Az Atya a Satguru. Ők beszélnek a Satgururól, a Halhatatlan Egyetlenről. Ezt nagyon nagy mámorral mondják. Mivel ők maguk azt mondják, hogy a Satguru csak az Egyetlen, hogy mindenki számára az Üdvösség Adományozója csak az Egyetlen, akkor miért nevezik magukat guruknak? Ők maguk sem értenek semmit, és az emberek, akik bennük hisznek, azok sem értenek semmit. Mi van ebben az öreg világban? Mivel ti, gyermekek tudjátok, hogy Baba egy új otthont épít számotokra, ki az, aki ne az új otthont szeretné, hanem inkább a régit? Az intellektusa csak az új otthonra emlékezne. Ti most a korlátlan Atya gyermekeivé váltatok, és így tudatában kellene lennetek annak, hogy az Atya egy új világot teremt számotokra, és ti abba az új világba mentek. Annak az új világnak sok neve van: Aranykor, Mennyország, Paradicsom, Vaikunth, stb. A ti intellektusotok most elmozdult az öreg világtól, ahol nincs más, csak bánat. Mi annak a neve? Annak a neve pokol, a tüskék erdeje, a pokol rendkívüli mélysége, Kans (az ördög) földje. Senki nem érti annak a jelentését, mert mindenkinek kő intellektusa van. Csak nézzétek meg Bharat állapotát! Az Atya azt mondja: Ebben az időben mindenkinek kő intellektusa van. Az aranykorban mindenki intellektusa isteni. Amilyen az uralkodó, olyanok az emberek. Itt az emberek uralkodnak az emberek felett. Ezért készítenek mindenkiről bélyegeket. Így nektek, gyermekek intellektusának emlékeznie kellene arra, hogy a Magasak közt Legmagasabb az Atya. Ki a második legmagasabb? Brahmát, Vishnut és Shankart nem lehet annak tekinteni. Csak nézzétek meg a ruhát, amit Shankar számára ábrázolnak! Azt mondják, hogy mámoros italt ivott és keserű virágokat evett. Mindez a sértegetése. Ilyen dolgok ott nem léteznek. Azok az emberek elfelejtették a saját vallásukat. Csak nézzétek meg, hogy mit mondanak az istenségeikről. Olyan tiszteletlenek az istenségeikkel. Ezért az Atya azt mondja: Ők rágalmaztak Engem, rágalmazták Shankart és Brahmát is. Vishnut nem rágalmazzák. Azonban őt inkognitó módon rágalmazzák, mert Vishnu Rádhe és Krishna is. Krishna egy fiatal gyermek, és őt emelkedettebbnek tekintik, mint egy nagy lelket. Ez a Brahma lemondott mindenről, amikor öreggé vált, míg egy fiatal gyermek tiszta és amúgy is ártatlan; ő egyáltalán semmit nem tud a bűnről. A Magasak közt Legmagasabb Shiv Baba. Azok a szerencsétlenek nem tudják, hogy Prajapita Brahmának hol kellene lennie. Prajapita Brahmát testi lényként ábrázolják. Ajmirban van egy temploma. Brahmát szakállal és bajusszal ábrázolják. Se Shankart, se Vishnut nem ábrázolják így. Ezért ez megértés kérdése. Brahma, az emberiség Atyja hogyan lehetne a szubtilis régióban? Neki itt kell lennie. Brahmának ebben az időben olyan sok gyermeke van. Azt írták, hogy olyan sok Prajapita Brahma kumar és kumari van. Ezért biztosan ott kell lennie Prajapita Brahmának is. Mivel ő élő formában van, ezért biztosan tesz is valamit. Prajapita Brahma egyszerűen csak gyermekeket teremtene? Vagy valami mást is tenne? Bár megemlítik Adi Dev Brahmát és Adi Dévi Saraswatit, de senki nem tudja, hogy mi a szerepük. Mivel ők teremtők, ezért biztosan itt léteztek. Shiv Baba biztosan örökbe fogadta a Brahminokat. Brahma honnan máshonnan jönne? Ez egy új aspektus. Senki nem képes ezt megérteni mindaddig, amíg az Atya nem jön el és nem magyarázza el. Bármi legyen valaki szerepe, azt csak az a személy tudja eljátszani. Buddha milyen szerepet játszott? Mikor jött el és mit tett, amikor eljött? Senki nem tudja. Azt tudjátok, hogy ő egy guru, egy tanár, vagy egy apa volt? Nem, ő senkinek nem tud üdvösséget adni. Ő egyszerűen a saját vallásának a teremtője. Ő nem egy guru. Az Atya megteremti a gyermekeket, és aztán tanítja őket. Ő az Atya, a Tanár és a Guru; mindhárom. Ő nem kér meg senki mást, hogy tanítson benneteket. Senki másnak nincs ez a tudása. Csak a korlátlan Atya a Tudás Óceánja, és Ő biztosan átadná nekünk a tudást. Csak az Atya adja át nekünk a mennyország királyságának a szerencséjét, és most azt újból átadja nekünk. Az Atya azt mondja: Eljöttetek, és újból találkoztatok Velem 5000 év után. Nektek, gyermekeknek belül boldogoknak kellene lennetek, hogy most megtaláltátok az Egyetlent, akit mindenki más is keres ebben a világban. Baba azt mondja: Gyermekek, most eljöttetek és újból találkoztatok Velem 5000 év után. Ti, gyermekek azt válaszoljátok: Igen Baba, mi korábban is megszámlálhatatlanul sokszor találkoztunk Veled. Nem számít, hogy valaki mennyit üt benneteket, ez a boldogság legyen bennetek. Legalább arra emlékezhettek, hogy találkoztatok Shiv Babával. Csak a Rá való emlékezéssel lehet a bűneiteket elvágni. Az ártatlanok bűnei, akik kötésben vannak, még inkább elvágásra kerülnek, mert ők sokkal többet emlékeznek Shiv Babára. Amikor bántalmazzák őket, akkor az intellektusuk Shiv Babához megy: „Shiv Baba védjél meg engem!” Ezért jó Rá emlékezni. Ha titeket minden nap vernek, akkor legalább emlékeztek Shiv Babára, és ez is egy hasznos cselekedet. Tehát köszönettel kell lennetek ezekért az ütésekért. Mivel benneteket vernek, ezért legalább emlékeztek Babára. Azt mondják: A halál idején valakinek a Gangesz partjainál kellene lennie és az ajkain ott kellene lennie a Gangesz vizének. Ezért a verés idején Alfára és bétára való emlékezés legyen az intellektusban. Ez minden! Azzal, hogy azt mondjátok „Baba”, biztosan emlékeztek az örökségetekre. Nincs senki, aki ne emlékezne az örökségére, amikor azt mondja, „Baba”. Azzal együtt, hogy valaki emlékszik az apjára, biztosan emlékezne az apja tulajdonára is. Shiv Babával együtt emlékeztek az örökségre is. Bár ők a bűnért vernek benneteket, de arra késztetnek titeket, hogy emlékezzetek Shiv Babára. Ezért megkapjátok az örökségeteket az Atyától, és a bűneitek is elvágásra kerülnek. Ez számotokra egy inkognitó haszon a drámában. Ahogy azt mondják, hogy haszon van a háborúban, hasonló módon, haszon van ebben a verésben is. Ti, gyermekek most sok figyelmet fordítotok a szolgálatra a kiállításokon és a vásárokon. „Az új világ Teremtője” kiállítással együtt írjátok le azt is: „Kapu a mennyországba”. Mindkét állításnak ott kell lennie. Amikor az emberek hallják, hogy van egy kiállítás azzal kapcsolatban, hogy az új világ hogyan kerül megalapításra, akkor nagyon boldogok lesznek. Ezek a képek elkészültek azért, hogy elmagyarázzátok, hogy az új világ hogyan kerül megalapításra. „Gyertek és nézzétek meg!” Azok a szavak, „kapu az új világba”, nagyon jók. Azok a kapuk megnyílnak a háborún keresztül, aminek meg kell történnie. A Gitában megemlítik, hogy Isten eljött, és raja jógát tanított. Ő az emberi lényeket istenségekké változtatta. Ezért biztos, hogy Ő alapította meg az új világot. Az emberek olyan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy elmenjenek a Holdra. Ott semmit nem láthatnak, csak földet, ott egyetlen emberi lényt sem lehet látni. Ők csak ennyit képesek mondani nektek. Mi abban a haszon? Most ti elmentek az igazi csendbe. Testetlenné váltok. Ott van a csend világa. Meg akartok halni, le akartok mondani a testetekről. Az Atyához kiáltottatok a halálért. Azért kiáltottatok Hozzá, hogy vigyen el benneteket a felszabadulásba és életben való felszabadulásba. Azonban az emberek nem értették, hogy amikor meghívták a Tisztítót, hogy jöjjön el, ez olyan volt, mintha meghívták volna Minden halál Halálát, hogy jöjjön el. Most ti megértitek, hogy Baba eljött. Ő azt mondja: Gyertek, most térjünk haza! Tehát, most hazatérünk. Az intellektus folyamatosan dolgozik. Van itt néhány gyermek, akiknek az intellektusa az üzletük felé megy, vagy, hogy ez és ez beteg, és azon csodálkoznak, hogy mi fog velük történni. Sok különböző ilyen gondolat van. Az Atya azt mondja: Miközben itt ültök, engedjétek, hogy a lélek intellektusa az Atya és az örökség felé menjen. A lélek emlékszik. Pl.: Amikor egy apa híreket kap arról, hogy a gyermeke Londonban nincs jól, az intellektusa nagyon gyorsan odamenne. Ez a tudás akkor nem ülne meg az intellektusában. Miközben itt ül, az intellektusa folyamatosan a gyermekére emlékezne. Amikor egy asszony férje beteg, akkor benne zűrzavar lenne; az intellektusa a férje felé irányulna. Nektek folyamatosan Shiv Babára kell emlékeznetek, miközben itt ültök, vagy bármi mást tesztek. Ez is a nagy szerencsétek. Ugyanúgy, ahogy ők a férjükre, vagy a gurujukra emlékeznek, nektek az Atyára kell emlékeznetek. Ne vesztegessetek el még egy percet sem. Minél többet emlékeztek az Atyára, annál inkább képesek lesztek arra, hogy emlékezzetek Rá, miközben szolgáltok. Az Atya azt mondja: Magyarázzatok a hívőimnek. Ki mondta ezt? Shiv Baba. Mit magyaráznátok Krishna hívőinek? Hinnének nektek, ha azt mondanátok, hogy Krishna alapítja meg az új világot? Isten, az Atya a Teremtő és nem Krishna. Ők ezt akkor fogják elfogadni, amikor elmondjátok nekik, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek az Egyetlen, aki az öreg világot újjá teszi. Az új világ öreggé válik, és az öreg világ aztán új lesz. Azonban, mivel annak hosszú időtartamot adtak, az emberek teljes sötétségben vannak. Ő felajánlja nektek a mennyországot a tenyerében. Az Atya azt mondja: Eljöttem, hogy benneteket annak a mennyországnak a mestereivé tegyelek. Azzá fogtok válni? Csodálatos. Miért ne válnánk azzá? Achcha. Emlékezzetek Rám és váljatok tisztává. Csak ezzel az emlékezéssel lehet a bűneiteket elégetni. Ti, gyermekek tudjátok, hogy a bűneitek terhe a lélekben van, nem a testben. Ha a teher a testben lenne, akkor, amikor a test elég, a bűnök is elégnének. A lélek múlhatatlan. Egyszerűen csak az ötvözet belekeveredett a lélekbe. Az Atya megmutatja nektek az egyedüli módszert, hogy azt eltávolítsátok. Emlékezzetek Rám! A módszer, hogy tisztátalanból tisztává váljatok, nagyon jó. Akik templomokat építenek, és Shivát imádják, azok hívők. Egy hívőt soha nem lehet imádatra méltónak nevezni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, Bap Dadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Most megtaláltuk az Atyát, akit az egész világ még mindig keres. Maradjatok ebben a boldogságban! Csak ezzel az emlékezéssel lehet a bűneiteket elvágni. Ezért nem számít, hogy milyenek a körülmények, emlékezzetek az Atyára és az örökségre. Ne vesztegessetek el egy percet sem az időtökből.

2. Távolítsátok el az intellektusotok horgonyát ebből az öreg világból. Baba most egy új otthont épít számunkra. Mindig maradjatok annak a tudatosságában, hogy ez a világ a pokol rendkívüli mélysége, Kans földje, és mi most a Paradicsom földjére megyünk.

Áldás:
Váljatok olyan képmásokká, akik víziókat adományoznak, és adjatok víziókat az angyali formátokról, amint sétáltok és mozogtok.

A kezdetekben, amint Brahma sétált és mozgott, ő eltűnt és Shri Krishnát látták. Ez a vízió arra késztette őket, hogy lemondjanak mindenről. Tehát most tegyétek lehetővé, hogy a szolgálat ilyen víziókkal történjen. Amikor van valamennyi elérésük, azzal, hogy víziókat láttak, aztán nem lesznek képesek megmaradni anélkül, hogy ne válnának azzá, ezért most víziókat kell adnotok a sétáló és mozgó angyali fomáitokról. Sokan vannak, akik előadásokat tartanak (bhasan), de nektek olyanokká kell válnotok, akik tapasztalatot (bhaasna) adnak. Az emberek érezni fogják, hogy ti vagytok azok, akik Istenhez tartoznak.

Slogen:
Folyamatosan, állandóan tapasztaljátok meg a szellemi örömet, és akkor soha nem lesztek zavarodottak.